Sunteți pe pagina 1din 267

1853-2009

Românești+
Bancnotele Bancnotele
Românești+ ediția I -
2009

‘’O colecţie de numismatică este un depozit


de documente contemporane care n-au
putut fi alterate în decursul timpurilor prin
transcrieri greşite, prin interpolări voite, prin
suprimări arbitrare sau inconştiente.’’
(Ernest Babelon)

Bădin Bogdan
Ediția 1 – 2009
Drobeta – TurnuSeverin
2 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Cuprins
Termeni, definiții și abrevieri ........................................................................... 3
Istoric ............................................................................................................... 6
Biletul de împrumutare emis de Comitetul revoluționar Român (1853) ....... 13
Biletele Băncii Naționale a Moldovei (1856).................................................. 14
Biletele hypothecare ...................................................................................... 16
Banca Națională a României (1881-1914) ..................................................... 24
Banca Națională a României și Ministerul de Finanțe (1914-1927)............... 40
Banca Națională a României (1930-1940) ..................................................... 53
Banca Națională a României (1941-1945) ..................................................... 62
Banca Națională a României și Ministerul de Finanțe (1945-1947)............... 69
Banca Națională a României și Ministerul de Finanțe (1947-1948)............... 75
Banca Republicii Populare Române și Ministerul de Finanțe (1948-1952) .... 82
Banca Republicii Populare Române și Ministerul de Finanțe (1952-1966) .... 85
Banca Națională a Republicii Socialiste România (1966-1989) ...................... 92
Banca Națională a României (1991-1992) ..................................................... 99
Banca Națională a României (1992-1996) ................................................... 103
Banca Națională a României (1996-2000) ................................................... 108
Banca Națională a României (2000-2005) ................................................... 115
Banca Națională a României (2005-prezent) ............................................... 121
Banca Generală Română (1917) .................................................................. 130
Banca Imperiului Austro-Ungar(1918) ......................................................... 140
Comandamentul Armatei Roșii (1944) ........................................................ 160
Institutul de Finanțare Externă INFINEX (1941-1944) ................................. 168
Probe de bancnote ...................................................................................... 175
Notgeld-uri ................................................................................................... 179
Biletele emise în lagărele de muncă forțată din Alsacia și Lorena (1916) ... 228
Bancnotele emise de revoluționarii maghiari la 1848 ................................ 234
Bancnotele Imperiului Habsburgic (1762-1867) .......................................... 248
Bancnotele Imperiului Austro-Ungar (1867-1902) ...................................... 263

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a materialului nu


poate fi copiată, scanată, fotocopiată, reprodusă, utilizată,
etc. fără aprobarea scrisă a autorului
Orice utilizare neautorizată a informaţiilor din acest
catalog este supusă legilor în vigoare din România şi poate fi
sancţionată ca atare!

2
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 3

Termeni, definiții și abrevieri

①Stările de conservare ale bancnotelor (gradația):

UNC (necirculata) – este o bancnotă perfectă, aceasta nu prezintă


urme de circulație, colțurile sunt perfect drepte, hârtia este tare, fară
decolorări sau pete, este curată și nu are niciun pliu.

aUNC (aproape necirculată) – este o bancnotă aproape perfectă,


poate avea colțurile foarte puțin rotunjite, în rest perfectă.

XF (extra fine) – este o bancnotă care a circulat foarte puțin, poate


avea colțurile puțin rotunjite și maxim două-trei pliuri ușoare, în rest hârtia
curată, fără înscrisuri suplimentare și fără alte defecte.

VF (very fine) –este o bancnotă cu urme vizibile de circulație cu mai


multe pliuri, colțurile rotunjite, hârtia puțin murdară, ușor decolorată, dar
fără rupturi.

F (fine) – este o bancnotă cu urme evidente de circulație, multe


pliuri, culorile șterse, hârtia murdară, pătată, cu mici rupturi pe margine de
maxim 5mm, dar fără găuri.

VG (very good) – este o bancnotă foarte uzată, murdară, cu mai


multe rupturi, decolorată, cu înscrisuri (pix, stilou, creion, etc.), găuri, dar
fără părți lipsă.

G (good) – este o bancnotă extrem de uzată, murdară, decolorată,


cu găuri, cu pete mari poate să ii lipsească mici părți (câțiva milimetri).

A (aceptable) – este o bancnotă foarte, foarte uzată, cu multe


defecte, mai multe găuri, bucăți lipsă, etc. Astfel de bancnote sunt acceptate
doar în cazul în care sunt extrem de rare (+).

3
4 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

② Definiții

Bancnotă - Hârtie de valoare cu acoperire în aur, emisă de către


stat şi folosită ca mijloc de plată; bilet de bancă.

Notgeld – Bani de necesitate.

Avers – Fața unei bancnote, monede sau a unei medalii.

Revers - Dosul unei bancnote, medalii, al unei monede, etc.

Pliu - Îndoitură, cută adâncă.

Filigran - Marcă transparentă imprimată în timpul procesului de


fabricaţie în structura unei hârtii.

Supratipar – Imprimare tipografică aplicată pentru schimbarea unui


titlu, valori, valabilități, etc.

Efigie - chipul unui suveran, al unui om de stat, de ştiinţă etc.,


reprezentat pe o bancnotă, monedă, medalie, marcă poştală. ♢ imagine a
unei persoane; portret care redă doar asemănarea fizică.

Desen Guillot – sistem de gravare de mare exactitate în realizare,


folosind vârf de oțel sau diamant. Prin acest procedeu special se obține o
mare diversitate în reproducerea succesivă a liniilorstilizate sau forme
geometrice, în similitudine. Pentru cele mai delicate lucrări, când este vorba,
spre exemplu a bancnotelor se folosește o mașină specială (masina de
guilloșat) prin care se obțin cele mai întortocheate desene, care nu pot fi
imitate cu mâna, fiind un veritabil element de siguranță.

4
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 5

③ Abrevieri și semne convenționale

Abrevieri Semne convenționale


Av. Avers / Delimitarea rândurilor
BNR Banca Națională a României axb Dimensiunea
BnaR Banca Națională a României + În circulație
BNRPR Banca Națională a Republicii  Banal
Populare România + Foarte comun
BNRSR Banca Națională a Republicii  Comun
Socialiste România + Destul de comun
Buc. Bucăți  Mai puțin rar
Cas. Casier + Destul de rar
c.m.s. Ca mai sus  Rar
Cul. Culoare + Foarte rar
Des. Desenator  Foarte, foarte rar
Dim. Dimensiuni + Extrem de rar
Dir. Director P.A. Preț amator
Dr. Dreapta ? Probabil
Fig. Figura
Fil. Filigran
Grav. Gravor
Guv. Guvernator
Imp. Imperiu
M.F. Ministerul Finanțelor
mm. Milimetri
Monog. Monograma
Nr. Număr
Rv. Revers
Sim. Similar
St. Stânga
V. Vice
Val. Valoare
Var. Variantă

Prețurile bancnotelor sunt exptimate în lei (RON).

5
6 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Istoric
Moneda de hârtie (bilet de bancă, bancnotă) este o monedă fără
valoare intrisecă, emisă de stat sau de o bancă de emisiune în numele
statului, în general fără acoperire și fără obligația convertibilității. Circulă în
mod obligatoriu în virtutea legii care o impune. În momentul în care
autoritatea statului nu mai are puterea de a o susține iși pierde calitatea și
funcționalitatea, pierde deci valoarea nominală reprezentând bunurile care
ar fi putut fi cumpărate cu ea.

Izvoare istorice și studii de economie monetară semnalează


folosirea monedei de hârtie de către Veneția încă din secolul al XIII-lea, iar în
secolul al XVII-lea moneda de hârtie este utilizată de către Banca de
Amsterdam (1609), Banca de Hamburg (1629) și Banca de Roterdam (1635)

În 1694 se înființează Banca Angliei, prima bancă în care emisiunea


biletului de bancă se face pe bază de depozit. În Anglia și Scoția secolul al
XVIII-lea biletele de bancă circulau ca bilete reprezentative, având acoperire
în metalul prețios aflat în tezaurul băncilor.

Monarhia austro-ungară (epoca 1867-1918) cunoaște numeroase


emisiuni de bancnote, obligații. etc. Din emisiunile maghiare se remarcă cele
din perioada Kossuth (1848-1849)

Încă din 1852 se înființează la Iași prima bancă românească de


emisiune, cu aprobarea domnitorului Grigore Alexandru Ghica: ”Banca
Moldovei” și se discută punerea în circulație a unui bilet de bancă, de la care
ne-au rămas proiecte. De fapt, încă din 1853, Comitetul Revoluționar Român
era pe cale de a realiza un ”bilet de împrumut” cu valoare nominală de 10
ducați.

În 1866 I.C. Brătianu întocmise proiectul unei emisiuni de monedă


hârtie, dar Parlamentul s-a opus.

Războiul de Independenţă pune statul român în faţa unor dificultăţi


financiare nemaiîntâlnite până în acel moment, provocate de necesitatea
finanţării operaţiunilor militare, precum şi de imposibilitatea de a obţine o
finanţare externă. Legea din 12 iun. 1877 autorizează Ministerul de Finanţe
să emită bilete ipotecare în valoare de maximum 30 mil. lei, garantate

6
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 7

printr-o ipotecă de gradul întâi asupra unor domenii publice în valoare de


minimum 60 mil. lei. Purtând valorile de 5, 10, 20, 50, 100 şi 500 lei, biletele
vor fi la purtător, ?vor avea cursul obligatoriu şi se vor primi în plată de toate
casele publice cu valoarea lor al pari?. Prin aceeaşi lege, circulaţia biletelor
ipotecare este limitată la o perioadă determinată, urmând să fie
răscumpărate la o valoare de 10 % peste valoarea lor nominală. Cu
fabricarea biletelor au fost însărcinate atelierele Băncii Franţei. Pentru
supravegherea lucrărilor au fost delegaţi din partea statului român Emil
Costinescu şi, ulterior, Eugeniu Carada.

Prin legea din 17/29 apr. 1880 a fost înfiinţată Banca Naţională a
României, cu un capital subscris în proporţie de o treime de statul român şi
două treimi de investitori particulari, având "dreptul exclusiv de a emite
bilete la purtător." Constituirea acestei instituţii era prevăzută încă din anul
1877 în textul legii biletelor ipotecare, în legătură cu răscumpărarea
acestora de către statul român, împreună cu o "bancă de scompt şi
circulaţiune." Prin legea constitutivă, Banca Naţională primea exclusivitatea
deciziei asupra formei, cantităţii şi modului de emisiune ale biletelor de
bancă, a căror valoare nu va putea fi mai mică de 20 lei. De asemenea,
banca urma să aibă o rezervă de o treime din suma biletelor emise. Conform
legii sale constitutive, BNR trebuia să retragă din circulaţie biletele ipotecare
în maximum patru ani de la înfiinţarea sa. Acestea urmau să fie schimbate
"al pari şi fără primă în monetă la casele Statului, proporţional cu vânzarea
proprietăţilor domeniale care formează garanţia lor". Deoarece statul nu a
vândut la timp proprietăţile respective, chestiunea acestor bilete s-a
prelungit până în anul 1888, când au fost retrase printr-o lege specială.

În perioada 1880-1888, biletele ipotecare au circulat purtând pe


avers un supratipar cu numele Băncii Naţionale, data de 9 sept. 1880 şi
semnăturile autorizate ale băncii centrale. Fără să fie o emisiune proprie,
biletele ipotecare cu supratipar reprezintă prima bancnotă care poartă
însemnele Băncii Naţionale a României. Prima bancnotă emisă de Banca
Naţională este datată 19 ian. 1881 şi are valoarea nominală de 20 lei, fiind
tipărită în atelierele BNR din Bucureşti, folosind clişee şi hârtie cu filigran
elaborate la Banca Franţei. În cursul aceluiaşi an, au fost fabricate, în
aceleaşi condiţii, nominalurile de 100 şi 1 000 lei tipărite în cursul aceluiaşi
an. Desenul bancnotelor a fost realizat de Georges Duval, iar gravura
clişeelor din cupru de Pierre Dujardin, aceiaşi artişti care au lucrat şi pentru
biletele ipotecare. Bancnotele BNR având caracteristici identice cu cele ale

7
8 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

emisiunii din anul 1881 au fost emise până în anul 1895 (bancnota de 20 lei),
1906 (bancnota de 1 000 lei), respectiv 1907 (bancnota de 100 lei).
Introducerea în circulaţie a bancnontelor BNR a reprezentat finalul
constituirii sistemului monetar românesc, prin adăugarea la structura lui
permanentă a semnelor de valoare confecţionate din hârtie, ceea ce a
asigurat o cantitate de bani suficientă pentru dezvoltarea economiei
tânărului stat român independent.

În ciuda neutralităţii adoptate la începutul Primului Război Mondial,


România a trebuit să facă faţă unor cheltuieli importante, legate de
necesitatea susţinerii pregătirilor de război. Acestea au fost acoperite prin
împrumuturi publice interne şi externe. Convertibilitatea în aur a leului nu a
fost suspendată, ci doar limitată la anumite monede, cu excluderea celor
foarte căutate (napoleonul sau lira sterlină de aur). Pentru prevenirea
speculei cu argint, BNR a pus în circulaţie bancnotele de 1, 2 şi 5 lei. În
paralel, statul a căutat să centralizeze la BNR rezervele de aur deţinute,
astfel încât, în preajma intrării României în război, stocul băncii centrale
reprezenta 218 % faţă de anul 1914. Totuşi, deşi banii aflaţi în circulaţie
aveau acoperire în aur, convertibilitatea limitată a leului a determinat
declanşarea procesului inflaţionist, vizibil, în primul rând, în cursul leului la
bursele străine.

Procesul inflaţionist care începuse în ultima parte a neutralităţii s-a


resimţit puternic după intrarea în război a României. Acest fenomen s-a
datorat, în primul rând, suspendării convertibilităţii bancnotelor la 12/25
apr. 1917, ceea ce a marcat finalul sistemului monetar monometalist aur în
România. În al doilea rând, a fost influenţat de emisiunile BNR fără
acoperire, făcute la comanda guvernului pentru acoperirea cheltuielilor de
război. Fenomenul a fost influenţat şi de autorizarea Ministerul de Finanţe
de a emite bani de hârtie. În plus, guvernul a pus în practică şi alte mijloace
de plată prin tipărirea de bonuri de tezaur pentru plata rechiziţiilor făcute de
armată, precum şi a furnizorilor statului, ceea ce a contribuit decisiv la
agravarea inflaţiei.

La 14 decembrie 1916, Administraţia Militară Germană (AMG) s-a


instalat în Bucureştiul evacuat de autorităţile române. Sub conducerea
Statului Major Economic a fost organizată exploatarea resurselor de materii
prime existente în România ocupată. Procurarea acestor resurse nu s-a făcut
prin plata cu bani germani, aşa cum s-a procedat în teritoriile ocupate din

8
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 9

Franţa şi Belgia, ceea ce a generat o depreciere semnificativă a mărcii


imperiale, ci prin impunerea de contribuţii de război colective asupra
oraşelor şi comunelor româneşti. Metoda cea mai eficace a fost, însă, aceea
a emisiunii de bani de război, conform principiului "dacă trebuie
dezorganizat un sistem bănesc, acesta trebie să fie sistemul bănesc al ţării
ocupate, şi nu al ocupantului" (Lansburgh).

La 28 oct. 1916, reprezentanţii Puterilor Centrale au hotărât, la


Berlin, tipărirea unor bani de hârtie pentru teritoriul ocupat al României. Ca
instituţie emitentă a fost desemnată Banca Generală Română (BGR), o bancă
cu capital german înfiinţată în anul 1895. Întregul volum al emisiunii urma să
fie acoperit printr-un depozit special constituit la Reichsbank, la cursul de 80
mărci imperiale = 100 lei, care trebuia să fie acoperit la sfârşitul războiului
de guvernul român. În acest fel, mărfurile cumpărate cu lei BGR de către
autorităţile de ocupaţie erau, de fapt, achiziţionate gratis. Banii BGR au fost
tipăriţi la Berlin, şi aveau valorile nominale de 25, 50 bani, 1, 5, 20 , 100 şi 1
000 lei. Circulaţia leilor emişi de Banca Naţională a României nu a fost
interzisă, AMG a impus un curs mai scăzut faţă de cel al leului BGR (1 leu
BNR = 75 mărci imperiale). Dificultăţile de calcul născute din existenţa a
două cursuri diferite pentru cele două tipuri de lei au determinat AMG să
procedeze la egalizarea celor două cursuri, dar, în acelaşi timp, a ordonat
armatelor de ocupaţie să nu facă plăţi către populaţia românească decât în
lei BGR.

După constituirea monarhiei austro-ungare o bancă centrală


austro-ungară a fost fondată abia în anul 1878, cu două sedii, la Viena şi
Budapesta. În Transilvania, noua bancă centrală avea filiale la Cluj şi Arad.
Prin reforma monetară din anul 1892, a fost înlocuită unitatea monetară
austriacă de argint cu o monedă de aur, coroana (= 100 Heller/filler).
Bancnotele erau tipărite bilingv (în germană şi maghiară), iar denumirea
nominalului era înscrisă în toate limbile naţionalităţilor supuse dublei
monarhii. Primul Război Mondial a provocat o inflaţie nemaiîntâlnită în
istoria monarhiei austro-ungare. Astfel, la sfârşitul anului 1916, preţurile
alimentelor au crescut cu 300 % faţă de nivelul lor antebelic. În acelaşi timp,
coroana s-a depreciat pe pieţele internaţionale cu 89 %.

În primii ani ce au urmat sfârşitului Primului Război Mondial, leul a


suferit o depreciere accelerată, datorită emisiunilor masive de bancnote
necesare nu numai pentru acoperirea deficitului bugetului public, dar şi

9
10 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

pentru înlocuirea banilor străini rămaşi în circulaţie pe teritoriul României. În


plus, scăderea dezastruoasă a producţiei în urma distrugerilor provocate de
război a contribuit la deprecierea monedei naţionale. Astfel, în anul 1919,
Bursa din Paris ajunsese să coteze leul la o medie de 37,26 FF = 100 lei, în
timp ce, cu 5 ani în urmă, cursul mediu era 100 FF = 98,21 lei. Scăderea
cursului leului s-a reflectat şi în viaţa cotidiană: către sfârşitul anului 1922,
preţurile crescuseră, în medie, de aproximativ 22 ori faţă de nivelul celor din
anul 1916. Una dintre dificultăţile majore cu care au fost confruntate
guvernele după realizarea Unirii din anul 1918 a fost problema banilor
străini rămaşi în circulaţie în noile teritorii româneşti (coroana austro-
ungară, rublele Romanov şi Lwow, leii BGR). Aceşti bani aveau putere
circulatorie doar în regiunile desprinse din ţările de provenienţă ale
valutelor. În aceste teritorii a fost fixat un curs obligatoriu. De exemplu, în
teritoriile fostei monarhii austro-ungare a fost fixat un curs oficial de 1 leu
pentru 2 coroane, dar salariile funcţionarilor au fost plătite la cursul 1 leu = 3
coroane. Pentru a combate fenomenul afluxului de bani străini depreciaţi, în
lunile iunie-august 1919 au fost ştampilate bancnotele emise de Banca
Austro-Ungară (mai puţin cele de 1 şi 2 coroane) şi de Banca Generală
Română (cu excepţia celor de 25, 50 bani şi 1 leu).

Unificarea monetară a fost realizată în cursul anului 1920, în baza


unor împrumuturi pe care statul român le-a contractat de la BNR pentru
acoperirea bancnotelor străine retrase din circulaţie. Preschimbarea
coroanelor a început la 1 sept. la cursul 1 coroană = 0,50 lei. Pentru ruble, a
început la 28 sept., însă au fost stabilite cursuri diferite, în funcţie de suma
prezentată la schimb (pentru primele 5 000 ruble, 1 leu = 1,35 ruble
Romanov = 1 rublă Lwow; peste 60 000 ruble, 1 leu = 1,10 ruble Romanov =
0,30 ruble Lwow ). Bancnotele BGR au început să fi preschimbate la paritate
cu leul BNR, începând cu 1 nov. Preschimbarea valutelor străine nu a fost
lipsită de speculaţii financiare, mai ales în ceea ce priveşte coroana austro-
ungară, a cărei cotaţie la bursă era de doar 0,20 lei, faţă de cursul oficial de
0,50 lei. Conform legii monetare din anul 1929, Ministerul Finanţelor a
comandat monedă metalică cu valorile nominale de 5 şi 20 lei, care urma să
înlocuiască bancnotele de 5 şi 20 lei ale Băncii Naţionale.

După Dictatul de la Viena din 30 aug. 1940, odată cu instalarea


administraţiei maghiare în Nordul Transilvaniei, circulaţia monetară a fost
reglementată după normele Băncii Naţionale Ungare. A fost introdusă
moneda ungară, leul românesc fiind preschimbat la cursul 1 pengö = 30 lei.

10
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 11

Bancnotele BNR au fost preschimbate între 15 şi 29 sept. 1940, iar


monedele divizionare între 3 şi 22 febr. 1941. În toamna anului 1944, după
eliberarea Transilvaniei de Nord de către armatele române şi sovietice, au
continuat să circule pengö, alături de leii româneşti, pengö ai Armatei Roşii
şi rublele sovietice. Lichidarea circulaţiei bancnotelor străine s-a făcut între
29 apr. şi 14 mai 1945, când 1 pengö a fost evaluat la 27 lei, iar 1 rublă la
36,10 lei. În urma schimbării regimului politic din România la 6 septembrie
1940 prin abdicarea regelui Carol II şi proclamarea Statului naţional legionar
nu au fost emise bancnote care să poarte însemne specifice noilor realităţi.
S-a preferat aplicarea unui supratipar peste efigia regelui Carol II care
conţine data 6 septembrie 1940 într-un medalion oval.

Ca şi în alte ţări ocupate în cursul celui de-al doilea război mondial,


armata sovietică a emis bani de război pe teritoriul României, în scopul
asigurării aprovizionărilor curente. Convenţia de armistiţiu încheiată de
România cu Puterile Aliate la 12 sept. 1944 prevedea retragerea şi
răscumpărarea de către guvernul român a leilor emişi de Comandamentul
Armatei Roşii. Circulaţia acestor bancnote s-a limitat la perioada trecerii
trupelor sovietice prin teritoriul României. La 1 oct. 1944. leii sovietici şi-au
încetat puterea circulatorie, conform unui ordin al mareşalului Malinovski.
Retragerea din circulaţie s-a făcut prin depunerea leilor sovietici la sediile
BNR, ale primăriilor şi administraţiilor financiare, fiind preschimbate la
cursul 1 leu sovietic = 5 lei BNR.

Reforma monetară din 15 august 1947 a impus retragerea din


circulaţie a bancnotelor BNR, a banilor de metal emişi de Ministerul
Finanţelor, a bonurilor de tezaur, a bonurilor de casă, a certificatelor de
plată şi a altor asemenea semne băneşti. Acestea au fost înlocuite cu noi
bancnote ale BNR şi cu noi monede divizionare emise de Ministerul
Finanţelor. Definiţia în aur a unităţii monetare era de 6,6 mg aur cu titlul 900
la mie, preţul unui kg de aur fiind de 168 350,17 lei. 1 leu nou reprezenta 20
000 lei vechi. Agricultorii puteau preschimba maximum 5 milioane lei vechi,
salariaţii şi pensionarii câte 3 milioane de persoană, cei fără profesie doar
1,5 milioane.

Adoptată la 26 ianuarie 1952, noua lege monetară prevedea


existenţa următoarelor categorii de semne băneşti: bancnotele Băncii de
Stat a RPR (cupiurile cu valorile nominale de 1, 3, 5, 10, 25 și 100 lei), biletele

11
12 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

de tezaur ale statului emise de Ministerul de Finanţe şi monedele


divizionare.

În anul 1966 a fost adoptată o nouă lege monetară ce a înlocuit


vechile bancnote cu noile cupiuri cu valorile nominale de 1, 3, 5, 10, 25, 50 și
100 lei acum emise de Banca Națională a Republicii Socialiste România

Schimbarea regimului politic în România ca urmare a Revoluţiei din


Decembrie 1989 a determinat schimbarea însemnelor monetare ale ţării. În
aprilie 1991, Banca Naţională a lansat prima emisiune postrevoluţionară de
bancnote, dedicată lui Constantin Brâncuşi. În anii următori, Banca
Naţională a continuat să emită bancnote pe care au fost figurate
personalităţi ale culturii române: Grigore Antipa (200 lei 1992), Mihai
Eminescu (1 000 lei 1991, 1993, 1998; 500 lei 2005), Lucian Blaga (5 000 lei
1998; 200 lei 2006), Nicolae Iorga (10 000 lei 1994, 1999, 2000; 1 leu 2005),
George Enescu (50 000 lei 1996, 2000, 2001; 5 lei 2005), Nicolae Grigorescu
(100 000 lei 1998, 2001; 10 lei 2005, 2008), Aurel Vlaicu (500 000 lei 2000;
50 lei 2005), I. L. Caragiale (1 000 000 lei 2003, 100 lei 2005).

În anul 1999, Banca Naţională a pus în circulaţie, pentru prima oară,


o bancnotă din polimer (2 000 lei - Eclipsa totală de soare din 11 august
1999). Acest tip reprezintă vârful tehnologiei de fabricaţie a biletelor de
bancă şi prezintă mai multe avantaje fata de suportul tradiţional de hârtie:
încorporează elemente de siguranţă suplimentare, este mai durabil, mai
uşor de procesat pe maşinile automate şi se poate recicla într-o varietate de
produse din plastic. În anii următori, emisiunile de bancnote de hârtie au
fost înlocuite progresiv, astfel încât, odată cu denominarea leului din anul
2005, întreaga cantitate de bancnote a fost fabricată din polimer.În anul
2006 BNR pune în circulație bancnota de 200 lei iar doi ani mai târziu la 1
decembrie se pune în circulație noua bancnotă de 10 lei care spre deosebire
de cea emisa în 2005 nu mai conţine imprimarea în relief a graficelor, iar în
fereastra transperentă, în locul cifrei 10, vor fi desenate două pensule aurii.

Bibliografie:
Monede și Bancnote Românești - 1977
www.bnr.ro/

12
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 13

Biletul de împrumutare emis de Comitetul


revoluționar Român (1853)
Primele încercări de a emite bilete de bancă românești au fost inițiate de
Comitetul revoluționar român prin hotărârea acestuia în 1853 de a emite
bilete de împrumutare cu valoarea de 10 ducați / galbeni împărătești. Deși
aceste bilete au fost tipărite nu au circulat.

❶ 10 ducați / galbeni împărătești (zece ducați/galbeni împ.) 1853+

Dimensiune: 180 x 100


Tipar: alb-negru
Avers: Fond alb-negru, decor din motive vegetale, în spirale
Tipăritura: În centru sus stema Țării Româneștiflancată de inscripțiile
”Dreptate” și ”Frăție”, spre colțurile de jos câte un medalion rotund, în cel
din stânga o femeie și legenda circular ”ROMÂNIA UNA ȘI NEDESPĂRȚITĂ”
iar în dreapta inscripția ”COMITETUL / NAȚIONAL / REVOLUȚIONAR /
ROMÂN”. În partea stângă, sub medalion, un coif așezat peste două săbii, iar
sub medalionul din partea dreaptă o țeavă de tun, trei ghiulele și piese de
artilerie. Central, jos, lupoaica cu Romulus și Remus. Seria A1 este
poziționată în partea stângă. Între cele două medalioane funcțiile și
semnăturile, deasupra lor data emisiei ”………….1853” și valoarea ”Dece
Ducați 12 / galbeni împărătești”. Sub stemă inscripțiile ”Împrumutare /
NATIONALE ROMANE” și dedesubt ”Destinația spețială și unică a aceștii
împrumutări este independența și libertatea României”
Revers: necunoscut, probabil alb.

Data de emisie VF XF UNC


1853 P.A. P.A. P.A.

13
14 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Biletele Băncii Naționale a Moldovei (1856)


În 1852 a fost înființată Banca Națională a Moldovei aceasta a fost
prima bancă din Moldova care a obținut privilegiul de a emite
monedă de hârtie.
În 1856 au fost făcute proiectele încercând să emită primele bilete de
bancă. Sunt cunoscute două tipuri cu valoare de 100 lei fiecare, unul
cu data 1 septembrie 1856, celălalt fără dată..

❶ 100 lei / piaștri (o sută lei /piaștri) 1 septembrie 1856+

Dimensiune: 150 x 100 (probabil)


Tipar: alb-negru
Avers: Fond alb-negru. Textul românesc scris cu litere chirilice și latine
Tipăritura: În colțurile superioare valoarea ”100” în panouri
dreptunghiulare încadrate în ghirlande, între ele stema Moldovei flancată de
valoarea ”100”. În centru titlul ”BILET DE BANCA”, dedesubt două coloane
cu textul ”Una sută lei la cursul visteriei se vor plăti înfățișetorului la a lui
cerere, pe Biletul acesta de către cassa Băncii d`aici Iași, 1 septembrie1856”,
în coloana stângă textul în română iar în dreapta în francreză. În partea de
jos text bilingv, român în stânga, francez în dreapta, ce reprezintă textul cu
penalități. Deasupra, în română, inscripția ”Direcțiunea general a Băncii
Moldovei”.
Revers: necunoscut, probabil alb.

Data emisiei VF XF UNC


1 septembrie 1856 P.A. P.A. P.A.

14
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 15

❷ 100 lei / 3 ducați (o sută lei / trei ducați) 1856+

Dimensiune: 150 x 100 (probabil)


Hârtie albă - avers
verzuie - revers
Tipar: alb-negru

Avers: În centru este stema Moldovei și circular inscripția: ”BANKA


NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”. În fond o stâncă pe care stă îngerul păcii având
în mâna dreaptă o ramură de măslin protejând alegoria de la baza stâncii: în
centru Danubius cu mana dreaptă pe un vas și având în mâna stângă o
lopată cu inscripția ”DONAU”, lângă el un grup ce reprezintă: agricultura,
păstoritul, albinăritul, cultivarea tutunului și pescăritul. În laterale valorile
tipărite cu culoare roșie ”TROIS DUCATS”. În partea de jos numele atelierului
unde au fost tipărite biletele: ”LEIPZIG, GIESLOKE & DEVDIENT TYP. INST.”,
această inscripție fiind anulată printr-o linie trasă cu cerneală.

Revers: un medalion oval complex. În partea de sus a biletului inscripția:


”MOLDAUISCHE”. În partea de jos inscripția: ”LANDESBANK”. În laterale
valoarea ”100”

Data emisiei VF XF UNC


1856 P.A. P.A. P.A.

15
16 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Biletele Hypothecare(1877-1881)
Au fost emise bilete cu 6 valori (5, 10, 20, 50, 100 și 500 lei) de către
Ministerul Finanțelor la 12 iunie 1877, tipărite la Paris în atelierele Băncii
Franței. Retragerea lor a început după înființarea Băncii Naționale a
României. Biletele erau tipărite inițial cu trei semnături a ministrului de
finanțe și ale membrilor comitetului biletelor ipotecare, la punerea lor în
circulație se adăuga semnătura casierului general al tezaurului. Valoarea
emisiunii prevazută de lege ce trebuia tipărită fiind de 30.000.000 lei dar au
fost emise numai în valoare de 26.260.000 lei astfel:

Cupiura Numarul de cupiuri Valoarea în lei


5 431.156 2.155.780
10 614.350 6.143.500
20 153.946 3.078.920
50 70.538 3.526.900
100 46.024 4.602.400
500 13.505 6.752.500
Total 1.329.519 26.260.000

În afară de biletele care au fost puse în circulație au mai fost


imprimat un număr de 48 de exemplare din fiecare tip, care nu au purtat nici
numere de serie, nici numere curente, acestea fiind înlocuite prin zerouri
aceste fiind destinate ca model.

Între bancnotele de circulație și cele model (specimen) se


deosebesc prin: lipsa denumirilor funcțiilor și semnatulor, data emisiunii,
stema, prevederile legii, seria și numerele, etc; trucarea datei de emisie (ex:
34 mai 1968); găurire; supratipar roșu ”SPECIMEN”; etc.

16
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 17

❶5 lei (cinci lei)1877 

Dimensiune: 152 x 86
Hârtie: Albă
Filigran: Împăratul Traian
Desenator: A. Bramtot și G. Duval
Gravor: P. Dujardin
Tiraj: 431.156
Avers: Fond de culoare bleu deschis, desen clasic
Tipăritura: chenar din fire drepte, frontal inscripția ”BILET HYPOTECAR”,
numărul de control, valoarea nominală ”CINCI LEI” și ”Casier al Tesaurului”.
Jos postament cu stema cap de bour și data emisiunii. Lateral alegorie cu
femei și copii, reprezentând agricultura, comerțul, industria și activități
gospodărești. Stânga și dreapta doua medalioane rotunde cu ramă în desen
clasic și cu inscripția ”ROMANIA” repetată de două ori în fiecare medalion.
Medalionul din stânga conține filigranul iar cel din dreapta trei semnături. În
colțuri sus, în poziție oblică cifra ”5”, seria și numărul de culoare neagră. În
afara chenarului în stânga jos A. BRAMTOT et G. DUVAL fec., în dreapta P.
DUJARDIN sc.
Revers: Fond de culoare c.m.s., arabescuri
Tipăritura: chenar din fire drepte întrerupt în colțuri de desene clasice, în
centru, în câmpuri ornamentate, sus cifra ”5”, în centru textul cu penalități,
jos stema țării. În stânga și în dreapta două medalioane rotunde albe. Sub
medalioane inscripția ”ROMANIA”. În afara chenarului în stânga jos A.
BRAMTOT et G. DUVAL fec., în dreapta P. DUJARDIN sc.

Data de emisie VF XF UNC


12 iunie 1877 650 1300 3000

17
18 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷10 lei (zece lei)1877 

Dimensiune: 152 x 107


Hârtie: Albă
Filigran: Împăratul Traian
Desenator: A. Bramtot și G. Duval
Gravor: P. Dujardin
Tiraj: 614.350

Avers: Fond de culoare bleu deschis, desen clasic combinat cu arabescuri.


Tipăritura: chenar din fire drepte întrerupt în partea de sus de două
medalioane rotunde ornamentate în care este scrisă cifra ”10”, în câmp,
frontal, acvila cruciată în zbor spre dreapta, dedesubt inscripția ”BILET
HYPOTHECAR” și numărul de control, în centru valoarea nominala ”DECE
LEI”. Medalioanele, alegoria, numele desenatorilor și gravorului similare ca
la biletul de 5 lei.

Revers: Similar cu reversul biletului ipotecar de 5 lei, având în plus în centru


sus cap de bour, iar deasupra medalioanelor valoarea nominala ”DECE LEI”

Data de emisie VF XF UNC


12 iunie 1877 700 1500 3500

18
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 19

❸ 20 lei (douăzeci lei)1877 

Dimensiune: 180 x 107


Hârtie: Albă
Filigran: Împăratul Traian
Desenator: A. Bramtot și G. Duval
Gravor: P. Dujardin
Tiraj: 153.946
Avers: Fond de culoare bleu deschis, desen clasic
Tipăritura: desene și inscripții reprezentând: centru sus arcuit
inscripția ”BILET HYPOTHECAR”, sub, data emisiunii, valoarea nominală
”DOUE-DECI LEI” și numărul de control, în centru funcțiile si trei semnături
de culoare bleu și semnătura casierului de culoare albastră. Jos Podul lui
Traian de la Dr. Tr. Severin, stângaun postament cu inscripția ”ROMANIA” pe
care se află o alegorie simbolizând, lângă trofeul biruinței, unirea Daciei cu
Împ. Roman sub privirile Împăratului Traian, in dreapta un medalion rotund
în care este filigranul, deasupra fiind înscrisă valoarea ”20”. Sub medalion
stema țării înconjurate de drapele, arme și unelte. În afara chenarului (și pe
revers) în stânga jos A. BRAMTOT et G. DUVAL fec., în dreapta P. DUJARDIN
sc.
Revers: Fond de culoare bleu deschis, desen clasic
Tipăritura: chenar spalierde viță-de-vie. În centru sus litera ”R” și
valoarea ”20” de două ori, în centru un postament pe care este un vas cu
flori și valoarea ”20” și în față un cartuș cu textul penalității. În lateralele
postamentului flori, frunze de laur, viță-de-vie și fructe. În stânga un
medalion rotund cu filigranul, în dreapta două tărănci cu sape pe umeri. Jos,
în colțuri, stema țării în poziție oblică în chenare ornamentate.

Data de emisie VF XF UNC


12 iunie 1877 1200 3000 5000

19
20 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹50 lei (cincizeci lei) 1877+

Dimensiune: 184 x 126


Hârtie: Albă
Filigran: Împăratul Traian
Desenator: A. Bramtot și G. Duval
Gravor: P. Dujardin
Tiraj: 70.538

Avers: ca mai sus având în plus, frontal, o acvilă cruciată în zbor spre
dreapta, ținând în gheară o eșarfă cu data emisiei ”1877 12 JUNIU”

Revers: similar cu cel al bancnotei de 20 lei cu deosebirea că în loc de litera


”R” este inscripția ”ROMANIA”.

Data de emisie VF XF UNC


12 iunie 1877 1700 P.A. P.A.

20
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 21

❺100 lei (o sută lei)1877 +

Dimensiune: 210 x 122


Hârtie: Albă
Filigran: Împ. Traian și zeița Roma
Desenator: A. Bramtot și G. Duval
Gravor: P. Dujardin
Tiraj: 46.024
Avers: Fond de culoare bleu deschis, roz și maro deschis cu desen clasic.
Tipăritura: chenar din fire drepte. În centru jos o alegorie
reprezentând Romania, abundența, comerțul. Cultura și arta, așezată pe un
postament cu inscripția ”ROMANIA”, în centru sus inscripția ”BILET
HYPOTHECAR” valoarea nominal ”UNA SUTA LEI”, funcțiile și semnăturile,
data emisiei și numărul de control. În laterale sus un chenar ornamentat în
interiorul căruia este înscrisă valoarea nominală ”100” iar în lateral jos două
medalioane rotunde cu filigran.
În afara chenarului în stânga jos A. BRAMTOT et G. DUVAL fec., în
dreapta P. DUJARDIN sc.
Revers: Fond de culoare bleu deschis, roz și maro deschis cu desen clasic.
Tipăritura: chenar din fire drepte întrerupte lateral de desene
stilizate și în colțuri de patru cercuri ornamentate. În centru un medalion
rotund având deasupra acvila cruciată în zbor, în partea superioară stema
țării, în centru textul cu penalitățiînconjurat de o alegorie compusă din
două femei, doi bărbați și un copil reprezentând industria, agricultura și
activități gospodărești, jos inscripția arcuită ”ROMANIA”. Lateral câte un
medalion rotund deasupra căruia apare valoarea nominală ”UNA SUTA LEI”,
iar dedesubt valoarea ”100”.
În afara chenarului în stânga jos A. BRAMTOT et G. DUVAL fec., în
dreapta P. DUJARDIN sc.
Data de emisie VF XF UNC
12 iunie 1877 2200 P.A. P.A.

21
22 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❻500 lei (cinci sute lei) 1877

Dimensiune: 210 x 140


Hârtie: Albă
Filigran: Împ. Traian și zeița Roma
Desenator: A. Bramtot și G. Duval
Gravor: P. Dujardin
Tiraj: 13.505
Avers: Fond de culoare bleu deschis cu desen clasic.
Tipăritura: chenar arhitectonicavând în laterale două firide cu figuri
alegoricesimbolizândindustria, cultura, agricultura, apicultura și activități
gospodărești. Central jos un chenar în care este inscripția ”BILET
HYPOTHECAR/12 JUNIU 1877” având în laterale două figuri alegorice ce
simbolizează știința, pacea și comerțul. Sub, în centru, valoarea nominal
”CINCI SUTE LEI” numărul de control tipărit cu tuș de culoare neagră,
funcțiile și patru semnături de culoare bleu,. În lateralul semnăturilor două
medalioane cu filigran. Jos central un medalion în care se află stema țării și o
eșarfă cu inscripția ”ROMANIA”. În colțuri valoarea ”500”.
Revers: Fond de culoare bleu deschis, desen clasic,câmpul conținând
lozinca: ”LEGEA PEDEPSESTE PE FALSIFICATORI” repetată pe rânduri
ondulate.
Tipăritura: chenar arhitectonicavând în rama de sus un panou cu
inscripția ”ROMANIA”, jos un piedestal cu bustul alegoric al zeiței Roma
având pe soclu un caduceu, în ambele laterale lupoaica alăptând pe
Romulus și Remus. În stânga și dreapta zeițele securității și abundenței. În
colțurile de jos valoarea ”500”, deasupra bustului zeiței Roma este textul cu
penalități, iar în lateralele acestuia medalioanele cu filigran.
În afara chenarului în stânga jos A. BRAMTOT et G. DUVAL fec., în
dreapta P. DUJARDIN sc. (și pe avers)
Data de emisie VF XF UNC
12 iunie 1877 P.A. P.A. P.A.

22
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 23

Biletele Hypotecare cu supratipar (1880)

După înființarea sa, în 1880, B.N.R. a fost obligată să retragă din circulație
biletele ipotecare. Până la tipărirea noilor bancnote B.N.R. a decis să aplice
pe biletele ipotecare o ștampilă cu titulatura băncii, data de 9 septembrie
1880, noile funcții și semnăturile respective.

Supratipar de culoare galbenă cu textul:

BANCA NATIONALA A ROMANIEI


9 SEPTEMBRE 1880
GUVERNATORUL
CASIERUL BANCEI CENSORUL DELEGAT
Dir.

Biletele ipotecare pe care s-a aplicat supratiparul B.N.R.:

5 lei 12 iunie 1877 Biletul nu a circulat


10 lei 12 iunie 1877
20 lei 12 iunie 1877
50 lei 12 iunie 1877
100 lei 12 iunie 1877
500 lei 12 iunie 1877

23
24 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Banca Națională a României(1881-1914)

Aceste bilete au fost primele emise de Banca Națională a


României și au înlocuit biletele ipotecare emise la 12 iunie
1877 si ulterior ștampliate B.N.R.

Au fost puse în circulație biletele cu valorile nominale de 20,


100 și 1000 lei. Bancnota de 20 lei emisă între 1881 și 1895
a fost înlocuită de noua bancnotă de 20 lei (tipul II), care are
un design asemănător cu biletul ipotecar de 100 lei, începând
cu 14 martie 1896 care la rândul ei a fost retrasă pentru a
putea fi pusă în circulație bancnota emisă între anii 1909 și
1929. Bancnota de 100 lei întrată în circulație în 1881 a fost
înlocuită în anul 1910 cu o nouă bancnotă ce avea să rămană
în circulație până în 1942.Același lucru s-a întamplat și cu
bancnota de 1000 lei care a fost înlocuită de varianta a II-a,
cu un design asemanător, în 1910 și mai târziu, în 1933, de o
emisiune color.

În 1881 Banca Națională a României avea dreptul de a emite


bancnote în valoare totală de 48.085.920 lei.

24
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 25

❶20 lei (douăzeci lei) 1881-1895 +

Nr. emisiuni 32
Dimensiune: 168 x 96
Hârtie: Albă
Filigran: Împ. Traian și ”20”
Desenator: G. Duval
Gravor: P. Dujardin

Avers: Fond de culoare albastru palid cu desen arabescuri ornamentale.

Tipăritura: chenar dintr-un fir. În laterale jos două frontoane clasice


având în partea superioară stema țării, în mijloc inscripția ”ROMANIA”, iar în
partea inferioară valoarea ”20”. Deasupra frontoanelor două medalioane
care conțin filigranul. În centru, sus inscripția arcuită ”BANCA NATIONALA A
ROMANIEI”, sub aceasta data emisiei , în centru valoarea nominală ”DOUE
DECI LEI”, numărul de control, funcțiile și semnăturile. În centru jos două
figuri alegorice ce simbolizează industria și comerțul sprijinite pe un panou
ornamentat ce are în interior valoarea ”20”.

Revers: Fond de culoare albastru palid cu desen arabescuri.

Tipăritura: chenar din fire drepte cu ornamente clasice în colțuri. În


centru este bustul Împăratului Traian aflat într-un medalion rotund care
conține textul cu penalități sub care este inscripția ”ROMANIA” și deasupra
valoarea nominală ”DOUE DECI LEI”. În laterale câte un medalion alb,
rotund, cu filigran, sub valoarea ”20” în panouri ornamentate.

25
26 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Data de emisie VF XF UNC


19 ianuarie 1881 2000 P.A. P.A.
28 februarie 1881 cas. Peleanu 2000 P.A. P.A.
28 februarie 1881 cas. Albu 2000 P.A. P.A.
3 iunie 1881 cas. Albu 2000 P.A. P.A.
3 iunie 1881 cas. Urlățeanu 2000 P.A. P.A.
30 septembrie 1881 2000 P.A. P.A.
18 noiembrie 1881 2000 P.A. P.A.
7 aprilie 1882 2000 P.A. P.A.
21 iunie 1882 2000 P.A. P.A.
25 august 1882 2000 P.A. P.A.
10 noiembrie 1882 2000 P.A. P.A.
30 martie 1883 2000 P.A. P.A.
7 septembrie 1883 2000 P.A. P.A.
5 septembrie 1884 2000 P.A. P.A.
19 iunie 1885 2000 P.A. P.A.
6 noiembrie 1885 2000 P.A. P.A.
25 iunie 1886 2000 P.A. P.A.
20 mai 1887 2000 P.A. P.A.
30 septembrie 1887 2000 P.A. P.A.
9 iunie 1888 2000 P.A. P.A.
19 aprilie 1889 2000 P.A. P.A.
31 august 1889 2000 P.A. P.A.
12 octombrie 1889 2000 P.A. P.A.
4 mai 1890 1500 P.A. P.A.
2 august 1890 1500 P.A. P.A.
10 noiembrie 1890 V. Guv. Carp 1500 P.A. P.A.
10 noiembrie 1890 Guv. Rosetti 1500 P.A. P.A.
11 iulie 1891 1500 P.A. P.A.
25 iunie 1892 Cas. Urlățeanu 1500 P.A. P.A.
25 iunie 1892 Cas. Demetrescu 1500 P.A. P.A.
18 martie 1893 1500 P.A. P.A.
31 august 1895 1500 P.A. P.A.

26
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 27

❷100 lei (o sută lei) 1881-1907 

Nr. emisiuni 39
Dimensiune: 195 x 110
Hârtie: Albă
Filigran: Zeița Roma, Împ. Traian și ”100 LEI”
Desenator: G. Duval
Gravor: P. Dujardin
Avers: Fond de culoare albastru palid, desen decorative, ornamentat clasic.
Tipăritura: chenar cu desen floral având pe laturile din stânga și
dreapta inscripția ”BNR” iar pe latura de jos textul cu penalitățile. Central
sus este acvila cruciată cu crucea în cioc și în gheare are o eșarfă cu inscripția
”BANCA NATIONALE A ROMANIEI”. În centru valoarea nominală ”UNA SUTA
LEI”, data emisiei, seria, funcțiile și semnăturile. În laterale jos câte un
medalion rotund cu filigran iar deasupra acestuia un panou stilizat
înconjurat de două figuri alegorice ținând în mâini o faclă și o ramură de
măslin având în centru valoarea ”100”. Sub panou un capitel cu cap de leu
sprijinit pe două cornuri ale abundenței. În afara chenarului în stânga
GEORGES DUVAL fecit și în dreapta P. DUJARDIN sc.

Revers: Fond de culoare albastru palid, desen decorative, ornamentat clasic.


Tipăritura: chenar din linii întrerupte în colțuri de panouri stilizate,
având înscrisă valoarea ”100”. În laterale sus câte un medalion ornamentat
cu chipurile zeițelor Roma, în stânga, și Ceres, în dreapta. Sub câte un
medalion, rotund, alb care conține filigranul. Cetral este bustul Împăratului
Traian înconjurat de ramuri de laur și stejar, deasupra acestuia un cartuș alb
cu filigran și inscripția ”UNA SUTA LEI”.

Data de emisie VF XF UNC


28 februarie 1881 cas. Peleanu 2000 P.A. P.A.
28 februarie 1881 cas. Albu 2000 P.A. P.A.

27
28 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

3 iunie 1881 cas Albu 2000 P.A. P.A.


3 iunie 1881 cas Urlățeanu 2000 P.A. P.A.
16 iulie 1881 2000 P.A. P.A.
18 noiembrie 1881 2000 P.A. P.A.
7 aprilie 1882 2000 P.A. P.A.
25 august 1882 2000 P.A. P.A.
18 mai 1883 2000 P.A. P.A.
7 septembrie 1883 2000 P.A. P.A.
5 septembrie 1884 2000 P.A. P.A.
19 iunie 1885 2000 P.A. P.A.
12 noiembrie 1886 2000 P.A. P.A.
14 aprilie 1888 2000 P.A. P.A.
19 aprilie 1889 2000 P.A. P.A.
15 septembrie 1889 2000 P.A. P.A.
25 octombrie 1889 2000 P.A. P.A.
2 august 1890 2000 P.A. P.A.
30 august 1890 p. Guv. Carp 2000 P.A. P.A.
30 august 1890 guv. Rosetti 2000 P.A. P.A.
11 aprilie 1891 2000 P.A. P.A.
22 august 1891 cas. Urlățeanu 2000 P.A. P.A.
22 august 1891 cas. Demetrescu 2000 P.A. P.A.
5 noiembrie 1892 2000 P.A. P.A.
13 mai 1893 2000 P.A. P.A.
17 februarie 1894 2000 P.A. P.A.
14 august 1896 2000 P.A. P.A.
8 mai 1897 2000 P.A. P.A.
15 mai 1898 2000 P.A. P.A.
29 aprilie 1899 2000 P.A. P.A.
20 iaunuarie 1900 1500 P.A. P.A.
3 ianuarie 1902 1500 P.A. P.A.
29 august 1902 1500 P.A. P.A.
6 martie 1903 1500 P.A. P.A.
30 septembrie 1904 1500 P.A. P.A.
18 august 1905 1500 P.A. P.A.
23 martie 1906 1200 P.A. P.A.
12 aprilie 1907 1200 P.A. P.A.
11 octombrie 1907 1200 P.A. P.A.

28
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 29

❸1000 lei (o mie lei) 1881-1906

Nr. emisiuni 13
Dimensiune: 218 x 126
Hârtie: Albă
Filigran: Zeița Roma, Împ. Traian, BnaR, și ”1000 LEI”
Desenator: G. Duval
Gravor: P. Dujardin
Tiraj: -

Avers: Fond de culoare albastru-verzui palid, desen clasic.

Tipăritura: chenar format din coloane clasice, pe soclul acestora


inscripția ”ROMANIA”. Pe laterale două medalioane albe, rotunde cu
filigran, sub ele valoarea ”1000” care se află pe postamente cu fresce ce
simbolizează diverse activități. În partea centră a biletului, de sus în jos:
textul cu penalități, inscripția ”BANCA NATIONALE A ROMANIEI”, data
emisiei, valoarea nominală ”UNA MIIE LEI”, funcțiile, semnăturile și două
tărănci ce simbolizează agricultura și navigația.

În afara chenarului în stânga GEORGES DUVAL fecit și în dreapta P.


DUJARDIN sc.

Revers: Fond de culoare albastru-verzui palid, desen cu arabescuri și cu


panouri mici cu valoarea ”1000”

Tipăritura: chenar format din linii drepte întrerupt în colțuri de


ornamente clasice. Pe laterale, sus, panouri mici cu valoarea ”1000” la
mijloc, medalioane cu filigran, albe, sub medalioane ornamentate cu chipuri

29
30 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

de barbați, din profil. În centru sus bustul Împăratului Traian într-o coroană
de lauri, dedesubt un cartuș dreptunghiular cu filigranul ”1000 LEI” și în
panou valoarea ”1000”.

În afara chenarului în stânga GEORGES DUVAL fecit și în dreapta P.


DUJARDIN sc.

Data emisiei VF XF UNC


28 Februarie 1881 2500 P.A. P.A.
16 Iulie 1881 2500 P.A. P.A.
2 Noiembrie 1883 2500 P.A. P.A.
30 Mai 1884 2500 P.A. P.A.
15 Mai 1885 2500 P.A. P.A.
9 Februarie 1889 2500 P.A. P.A.
23 August 1890 Cas Urlățeanu 2500 P.A. P.A.
23 August 1890 Cas Demetrescu 2500 P.A. P.A.
24 Iunie 1893 2500 P.A. P.A.
31 Martie 1894 2500 P.A. P.A.
1 Iunie 1895 2500 P.A. P.A.
19 Septembrie 1902 2000 P.A. P.A.
23 martie 1906 2000 P.A. P.A.

30
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 31

❹1000 lei (o mie lei) 1910-1931

Nr. emisiuni 29
Dimensiune: 218 x 126
Hârtie: Albă
Filigran: Zeița Roma, Împ. Traian, BnaR, și ”1000 LEI”
Desenator: G. Duval
Gravor: P. Dujardin

Avers: identic cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă între anii 1881-1906.
Revers: similar cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă între anii 1881-1906, în
locul bustului Împ. Traian este un medalion rotund, alb cu monograma
”BNaR”

Data emisiei VF XF UNC


20 Mai 1910 1500 P.A. P.A.
2 Iunie 1911 1500 P.A. P.A.
27 August 1911 1500 P.A. P.A.
15 Decembrie 1911 1500 P.A. P.A.
15 Martie 1912 1500 P.A. P.A.
14 Iulie 1912 1500 P.A. P.A.
23 Iulie 1915 1500 P.A. P.A.
24 Septembrie 1915 1500 P.A. P.A.
24 Martie 1916 1500 P.A. P.A.
12 Mai 1916 1500 P.A. P.A.
15 Octombrie 1916 1500 P.A. P.A.
15 Noiembrie 1917 1500 P.A. P.A.
10 Iulie 1919 1000 1500. P.A.
22 Aprilie 1920 1000 1500 P.A.
19 Mai 1921 1000 1500 P.A.

31
32 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

26 mai 1922 1000 1500 P.A.


23 August 1923 1000 1500
6 Martie 1924 1000 1500
20 Noiembrie 1924 1000 1500
3 Septembrie 1925 700 1000
4 Februarie 1926 700 1000
7 Iunie 1928 700 1000
18 Octombrie 1928 700 1000
31 Ianuarie 1929 700 1000
19 Septembrie 1929 700 1000
16 Octombrie 1930 500 800
31 Martie 1931 500 800
22 Octombrie 1931 500 800
3 decembrie 1931 500 800

❺1000 lei (o mie lei) 1933

Nr. emisiuni 1 - color


Dimensiune: 218 x 126
Hârtie: Albă
Filigran: Zeița Roma, Împ. Traian, BnaR, și ”1000 LEI”
Desenator: G. Duval
Gravor: P. Dujardin
Fond: de culoare palid-galben-brun deschis-violet
Avers: identic cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă între anii 1910-1931.
Revers: identic cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă între anii 1910-1931

Data emisiei VF XF UNC


15 iunie 1933 750 1200 P.A.

32
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 33

❻20 lei (douăzeci lei) 1896-1908+

Nr. emisiuni 24
Dimensiune: 160 x 96
Hârtie: Albă
Filigran: ”MERCUR”, Împ. Traian
Desenator: A.Bramtot și G. Duval
Gravor: P. Dujardin
Avers/Revers: similar cu cel al biletului ipotecar de 100 lei emis la 12 iunie
1877 cu deosebirile valoarea ”100” este înlocuită cu valoarea ”20” și
inscripția ”BILET HYPOTHECAR/UNA SUTA LEI” este înlocuită cu ”BANCA
NATIONALE A ROMANIEI/ DOUE DECI LEI”
Data emisiei VF XF UNC
14 Martie 1896 650 P.A. P.A.
5 Decembrie 1896 650 P.A. P.A.
25 Septembrie 1897 650 P.A. P.A.
15 Mai 1898 650 P.A. P.A.
26 Noiembrie 1898 650 P.A. P.A.
20 Ianuarie 1900 650 P.A. P.A.
7 Septembrie 1900 650 P.A. P.A.
12 Aprilie 1901 450 800 P.A.
20 Septembrie 1901 450 800 P.A.
5 Decembrie 1901 450 800 P.A.
29 August 1902 450 800 P.A.
6 Martie 1903 450 800 P.A.
8 Ianuarie 1904 450 800 P.A.
27 Mai 1904 450 800 P.A.
30 Iunie 1905 450 800 P.A.
3 Noiembrie 1905 450 800 P.A.
18 mai 1906 450 800 P.A.

33
34 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

28 Septembrie 1906 450 800 P.A.


1 Februarie 1907 450 800 P.A.
7 Iunie 1907 450 800 P.A.
6 Septembrie 1907 450 800 P.A.
23 Ianuarie 1908 450 800 P.A.
1 Mai 1908 450 800 P.A.
28 August 1908 450 800 P.A.

❼20 lei (douăzeci lei) 1909-1929 +

Nr. emisiuni 37
Dimensiune: 168 x 100
Hârtie: Albă
Filigran: ”MERCUR”, Împ. Traian și ”20 LEI”
Desenator: G. Duval
Gravor: L. Ruffe
Avers: Fond de culoare albastru-violet cu desen clasic și hașuri liniforme.
Tipăritura: chenar din linii drepte în partea de jos în rest ornamente
clasice. În laterale câte două medalioane cu filigran, între ele inscripția
”ROMANIA” și deasupra lor, oblic, valoarea ”20”. În centru jos, sprijinite de
medalioane, două fete reprezentând alegoric agricultura și pescuitul, între
cele două fete fiind amplasată stema țării. În centru sus inscripțiile ”BANCA
NATIONALA A ROMANIEI/DOUE DECI LEI” , sub ele fiind data emisiei,
funcțiile, semnăturile și numărul de control. În afara chenarului jos GEORGES
DUVAL Fec/ L. RUFFE sc

Revers: Fond de culoare albastru-violet cu desen clasic și hașuri liniforme.


Tipăritura: chenar din linii drepte în partea de jos în rest ornamente
clasice. În laterale câte două medalioane cu filigran, între ele valoarea ”20”. .
În centru sus inscripțiile ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI/DOUE DECI LEI”,

34
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 35

frontal acvila cu crucea în cioc zburând peste un peisaj cu râu și plante sub
care se află textul cu penalități. În afara chenarului jos GEORGES DUVAL Fec/
L. RUFFE sc

Data emisiei VF XF UNC


26 Februarie 1909 350 550 P.A.
29 Octombrie 1909 350 550 P.A.
12 Noiembrie 1909 350 550 P.A.
14 Ianuarie 1911 350 550 P.A.
31 Martie 1911 350 550 P.A.
2 Iunie 1911 350 550 P.A.
13 Octombrie 1911 350 550 P.A.
15 Martie 1912 350 550 P.A.
14 Iulie 1912 350 550 P.A.
15 Noiembrie 1912 350 550 P.A.
1 Februarie 1913 350 550 P.A.
19 Decembrie 1913 350 550 P.A.
6 Martie 1914 350 550 P.A.
27 Martie 1914 350 550 P.A.
30 Iunie 1914 350 550 P.A.
15 Ianuarie 1915 350 550 P.A.
12 Mai 1916 350 550 P.A.
26 Ianuarie 1917 350 550 P.A.
6 Iulie 1917 350 550 P.A.
7 Martie 1919 500 800 P.A.
31 Iulie 1919 500 800 P.A.
25 Martie 1920 100 350 800
21 Ianuarie 1921 150 350 800
3 Noiembrie 1921 100 350 800
26 Mai 1922 100 350 800
1 Februarie 1923 100 350 800
23 August 1923 100 350 800
5 Februarie 1924 100 350 800
12 Iunie 1924 100 350 800
2 Octombrie 1924 100 350 800
14 Mai 1925 100 350 800
10 iunie 1926 100 350 800

35
36 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

15 Decembrie 1927 100 350 800


7 Iunie 1928 100 350 800
18 Octombrie 1928 100 350 800
31 ianuarie 1929 70 100 400
19 Septembrie 1929 50 100 450

❽20 lei (douăzeci lei) 28 aprilie 1939 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 168 x 100
Hârtie: Albă
Filigran: ”BNR” în lanț
Desenator: G. Duval
Gravor: L. Ruffe

* bancnota nu a fost pusă în mod oficial în circulație dar se cunosc câteva


exemplare circulate acestea au numărul și seria normală. (imaginea a fost luată
de pe www.transylvanian-numismatics.com/Ro/images/forum/RomaniaP41.jpg)

Avers: identic cu cel al bancnotei de 20 lei emisă între 1909 – 1929 dar
culoarea predominantă a fondului este verde (vezi foto).
Revers: identic cu cel al bancnotei de 20 lei emisă între 1909 - 1929 dar
culoarea predominantă a fondului este verde.

Data emisiei VF XF UNC


28 Aprilie 1939 P.A. P.A. P.A.

36
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 37

❾ 100 lei (o sută lei) 1910-1929 

Nr. emisiuni 44
Dimensiune: 196 x 113
Hârtie: Albă, exceptând emisiunea din 16 februarie 1917 - Sepia
Filigran: Zeița Roma, Împ. Traian, monograma ”BNR”, ”100 LEI”
Desenator: G. Duval
Gravor: L. Ruffe

37
38 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Avers: Fond de culoare variat (vezi imaginile), desen stilizat și hașuri


liniforme, în grupuri.
Tipăritura: chenar decorativ ornamentat, în laterale câte două
medalioane cu filigran, central sus o eșarfă cu inscripția ”BANCA NATIONALA
A ROMANIEI”, sub un cartuș cu data emisiei. Central o tărancă în costum
național șezând sprijinită pe un medalion și ținând în mână o seceră iar în
dreapta acesteia un cap de taur, roată zimțată reprezentând tehnica, fructe,
inscripția ”100”, funcțiile și semnăturile. În fundal un peisaj înfățișândun curs
de apă printre dealuri. Jos întru-un cartuș dreptunghiular valoarea ”UNA
SUTA LEI”. În afara chenarului jos GEORGES DUVAL Fec/ L. RUFFE sc

Revers: Fond de culoare variat (vezi imaginile), desen arabescuri și


monograma BNR repetată de patru ori.
Tipăritura: chenar decorativ ornamentat, în laterale câte două
medalione, albe, cu filigran între ele fiind inscripția ”ROMANIA”. În partea de
sus ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI” . Central stema țării flancată de
valoarea ”100”. Jos textul cu penalități. În afara chenarului jos GEORGES
DUVAL Fec/ L. RUFFE sc

Data emisiei VF XF UNC


14 ianuarie 1910 700 1000 P.A.
20 mai 1910 700 1000 P.A.
2 iunie 1911 700 1000 P.A.
15 Martie 1912 700 1000 P.A.
15 Noiembrie 1912 700 1000 P.A.
12 Aprilie 1913 700 1000 P.A.
7 Septembrie 1913 700 1000 P.A.
23 Ianuarie 1914 700 1000 P.A.
6 Martie 1914 700 1000 P.A.
27 Martie 1914 700 1000 P.A.
1 Octombrie 1915 700 1000 P.A.
12 mai 1916 700 1000 P.A.
22 Decembrie 1916 700 1000 P.A.
16 Februarie 1917 Cul. Sepia 900 1500 P.A.
22 Iunie 1917 700 1000 P.A.
8 Octombrie 1919 300 500 P.A.
25 Martie 1920 300 500 P.A.
14 Iunie 1920 300 500 P.A.

38
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 39

9 Februarie 1921 300 500 P.A.


24 Noiembrie 1921 300 500 P.A.
26 Mai 1922 300 500 P.A.
1 Februarie 1923 300 500 P.A.
23 August 1923 300 500 P.A.
1 Noiembrie 1923 300 500 P.A.
8 Mai 1924 300 500 P.A.
14 Mai 1925 300 500 P.A.
4 Februarie 1926 200 350 P.A.
12 Ianuarie 1927 200 350 P.A.
10 Martie 1927 200 350 P.A.
28 Iunie 1928 200 350 P.A.
17 Ianuarie 1929 200 350 P.A.
31 Ianuarie 1929 200 350 P.A.
19 Septembrie 1929 200 350 P.A.
13 Mai 1930 Cul oliv-lila 100 250 P.A.
16 Octombrie 1930 100 250 P.A.
31 Martie 1931 Cul oliv 70 120 P.A.
22 Octombrie 1931 100 150 P.A.
3 Decembrie 1931 100 150 P.A.
13 Mai 1932 100 150 P.A.
19 Februarie 1940 Cul brun-lila 400 650 P.A.
19 Februarie 1940 Cul brun-oliv 400 650 P.A.
1 Noiembrie 1940 Cul sepia 300 500 P.A.
1 Noiembrie 1940 Cul brun-sepia-lila 300 500 P.A.
20 Ianuarie 1942 Cul brun-lila 700 1200 P.A.

39
40 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Banca Națională a României și Ministerul


Finanțelor(1914-1927)
Acest lot de bancnote se remarcă prin emiterea Băncii
Naționale a României, în 1915, a bancnotelor cu cea mai mică valoare
nominală, până la vremea respectivă, respectiv de 1 și 2 lei care au
avut o perioadă lungă de circulație (1915-1938) și mai târziu în 1917
de tipărireala Iași a banilor de război (monede de hârtie) emiși în baza
Legii nr. 556 din 9/22 iunie 1917 de către Ministerul de Finanțe,
bancnote cu valorile de 10, 25 și 50 de bani, suma totală a emisiunii
fiind de 10.000.000 lei.

Bancnota de 10 bani este bancnota cu cea mai mică valoare


emisă în românia și cu cele mai mici dimensiuni de numai 33x44 mm.

O altă particularitate a acestui lot este bancnota de 2 lei (1915-


1938) acesta fiind singura bancnotă cu această valoare nominală
emisă în România.

Alături de bancnotele amintite mai sus, de 1 și 2 lei, și a banilor de


război, au mai fost emise bancnotele de 5 lei începănd cu 1914 și 500
lei în 1916 care în 1924 va fi înlocuită de un nou bilet cu acceași
valoare nominală.

40
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 41

❶ 10 bani (zece bani) 1917 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 33 x 44
Hârtie: Albă
Filigran: Nu are
Desenator: Horațiu Sava Dimitriu

Avers: Fond de culoare variat : brun-verzui-galben, desen floral și cercuri cu


cifra ”10”
Tipăritura: chenar din linii drepte. Sus inscripția
”ROMANIA/MINISTERUL-FINANTELOR/ 1917 1917”, În centru efigia
Regelui Ferdinand orientată spre stânga și flancată de cifrul regal. Jos
valoarea nominală ”10 / BANI”, în lateralele acesteia funcțiile și semnăturile.
Bancnota nu are serie și nici filigran. În afara chenarului, jos în partea stângă,
inscripția ”H. SAVA DIMITRIU INV.”

Revers: Fond: hașuri verticale de culoare brun-verzui-galben.


Tipăritura: chenar din linii drepte împletite în partea inferioară.. Sus
inscripția ”ZECE BANI”, central stema țării, jos textul cu penalități. În afara
chenarului inscripția ”SERVICIUL GEOGRAFIC AL ARMATEI”.

Data emisiei VF XF UNC


1917 5 15 35

41
42 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷ 25 bani (douăzeci și cinci bani) 1917 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 39 x 51
Hârtie: Albă
Filigran: Nu are
Desenator: Horațiu Sava Dimitriu

Avers: Fond de culoare variat : brun, desen floral și cercuri cu cifra ”25”
Tipăritura: frontal în chenar împletit sus inscripția ”ROMANIA /
MINISTERUL - FINANTELOR” și subefigia Regelui Ferdinand orientată spre
stânga. În laterale anul ”1917”. Jos în medalion rotund flancat de doi lei
valoarea ”25”și o eșarfă cu inscripția ”BANI”, în laterale funcțiile și
semnăturile. În afara chenarului, jos în partea stângă, inscripția ”H. SAVA
DIMITRIU INV.”

Revers: Fond: hașuri verticale de culoare brun.


Tipăritura: chenar din linii drepte împletite. Sus valoarea ”BANI
DOUĂZECI ȘI CINCI”, în centru stema țării sub care este este textul cu
penalități flancat de monograma ”MF” În afara chenarului inscripția
”SERVICIUL GEOGRAFIC AL ARMATEI”.

Data emisiei VF XF UNC


1917 7 17 38

42
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 43

❸ 50 bani (cincizeci de bani) 1917 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 45 x 57
Hârtie: Albă
Filigran: Nu are
Desenator: Horațiu Sava Dimitriu

Avers: Fond de culoare variat : crem-verde-bej, desen floral și cercuri cu


cifra ”50”
Tipăritura: chenar din linii drepte împletit și înlănțuit sub forma unor
zale. În chenarul de sus inscripția ”ROMANIA / MINISTERUL - FINANTELOR”,
în chenarele laterale, sus, anul ”1917”, în centru efigia Regelui Ferdinand
orientată spre stânga. În chenarele de jos în centru inscripția ”50 / BANI”
falcată de funcțiile și semnăturile. În afara chenarului, jos în partea stângă,
inscripția ”H. SAVA DIMITRIU INV.”

Revers: Fond: hașuri verticale de culoare cenușiu-verde, desen floral și


cercuri cu cifra ”50”.
Tipăritura: chenar din linii drepte și curbe împletite. Sus valoarea
”BANI CINCIZECI”, în centru stema țării sub care este este textul cu penalități
flancat de monograma ”MF” În afara chenarului jos inscripția ”H.S.D.” și
”SERVICIUL GEOGRAFIC AL ARMATEI”.

Data emisiei VF XF UNC


1917 10 25 45

43
44 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹ 1 leu (un leu) 1915- 1938

44
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 45

Nr. emisiuni 5
Dimensiune: 80 x 55
Hârtie: Albă, exceptând emisiunea din 17 iulie 1920 – crem
Filigran: ”BNR” în lanț - emisiunile din 1937, 1938
Desenator: Costin Petrescu

Avers: Fond de culoare variat (vezi imaginile), desen predomină hașuri


liniforme, în grupuri.
Tipăritura: chenar din linii drepte întrerupte în colțurile de sus de cifra
”1”. În centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI” sub care este
valoarea ”UN LEU” urmată de funcții, semnături și număr sub care este
monograma BNR într-un medalion rotund. În partea stângă un snop de grâu,
seceră, viță de vie și sonde petrolifere. În partea dreaptă o țărancă cosind. În
afara chenarului în partea stângă, jos, Costin P.

Revers: Fond de culoare variat (vezi imaginile), desen predomină hașuri


liniforme, în grupuri.
Tipăritura: chenar din linii drepte împletite în jurul medalioanelor din
colțurile de jos. Pe laterale sus valoarea ”1 / LEU” întru-un chenar
ornamentat, la mijloc monograma ”BNR” și sub în stânga efigia Împăratului
Traian și a Regelui Decebal. În centru sus stema țării sub care este lupoaica
cu Romulus și Remus sub care este textul cu penalități. În afara chenarului în
partea stângă, jos, Costin P.

Data emisiei VF XF UNC


12 martie 1915 V.Guv. Bibicescu 50 100 200
12 martie 1915 Guv. Bibicescu 10 20 35
17 iulie 1920 10 20 35
28 octombrie 1937 25 60 120
21 decembrie 1938 30 70 150

45
46 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹ 2 lei (doi lei) 1915- 1940

Nr. emisiuni 6
Dimensiune: 105 x 67
Hârtie: Albă, exceptând emisiunea din 12 martie 1915 – crem
Filigran: ”BNR” în lanț - emisiunile din 1937, 1938, 1940
Desenator: Costin Petrescu

46
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 47

Avers: Fond de culoare variat (vezi imaginile), desen predomină hașuri


liniforme, în grupuri.

Tipăritura: chenar împletit și ornamentat. În lateral stângă o femeie


războinică rezemată de scut și cu sabia coborâtă, în partea dreaptă un
vulture pe o stâncă cu aripile deschise și cu o cruce în cioc. În mijloc un
medalion rotund cu monograma ”BNR” și valoarea nominală ”2 LEI” sub care
sunt funcțiile și semnăturile. În afara chenarului în partea stângă, jos, Costin
P.

Revers: Fond de culoare variat (vezi imaginile), desen arabescuri.

Tipăritura: chenar din linii drepte împletite în jurul medalioanelor din


colțurile de jos care conțin cifra ”2”. În centru un medalion oval ce conține
textul cu penalități, deasupra valoarea ”DOI LEI”, sub stema țării. În afara
chenarului în partea stângă, jos, Costin P. fec.

Data emisiei VF XF UNC


12 martie 1915 V.Guv. Bibicescu 70 120 300
12 martie 1915 Guv. Bibicescu 15 30 50
17 iulie 1920 15 30 50
28 octombrie 1937 60 130 200
21 decembrie 1938 25 50 100
1 noiembrie 1940 500 1000 1500

47
48 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 5 lei (cinci lei) 1914- 1929

Nr. emisiuni 10
Dimensiune: 132 x 79
Hârtie: Albă, exceptând emisiunea din 16 februarie 1917 - sepia
Filigran: Împăratul Traian, Zeița Roma și fagure (16 februarie 1917)
Desenator: Georges Duval

Avers: Fond de culoare variat (vezi imaginile), desen arabescuri, având în


centru o rozetă.

Tipăritura: chenar din linii drepte. În colțurile de jos două medalioane


rotunde albe cu filigran, deasupra medalionului din dreapta stema țării, în
partea opusă o țărancă îmbrăcată în costum național torcând. În centru sus
inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”, la mijloc data emisiei, valoarea

48
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 49

”5 LEI”, semnăturile și funcțiile. Seria și numărul de control sunt dispuse în


diagonală. Pe chenar în partea stângă, jos, inscripția: ”GEO DUVAL FEC:”

Avers: Fond de culoare variat (vezi imaginile), desen arabescuri.

Tipăritura: chenar ornamentat și fire împletite în jurul medalioanelor de


jos. În centru o țărancă împreună cu un copil culegând roadele unui pom
fructifer. Deasupra celor două medalioane cu filigran două chenare cu
valoarea ”5 LEI”. În partea de sus a chenarului, în mijloc, textul cu penalități.

Data emisiei VF XF UNC


31 iulie 1914 cul. lila-violet 100 250 400
4 august 1916 datatipărită oblic 100 250 400
26 ianuarie 1917 120 270 450
16 februarie 1917 cul. sepia 70 150 300
16 februarie 1917 cul. sepia d:140x80 180 350 900
21 august 1917 cul. lila d:132x79 80 170 250
25 martie 1920 50 80 120
22 noiembrie 1928 20 50 100
22 noiembrie 1928 data tipărită oblic 25 55 120
19 septembrie 1929 50 100 200

49
50 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❻ 500 lei (cinci sute lei) 1916- 1920 +

Nr. emisiuni 9
Dimensiune: 153 x 98
Hârtie: Albă, exceptând emisiunea din 16 februarie 1917 - sepia
Filigran: Împăratul Traian, Zeița Roma și fagure (16 februarie 1917)
Desenator: Georges Duval
Avers: Fond: sepia-mov, desen arabescuri.
Tipăritura: chenar clasic, stilizat, motive ornamentate. În partea
stângă jos un medalion octogonal de culoare albă cu filigran deasupra căruia
este o femeie cu un copilcărând coșuri cu fructe. În centru, sus, este un
dreptunghi ce conține textul cu penalități sub care este inscripția ”BANCA
NATIONALA A ROMANIEI / CINCI SUTE LEI” urmată de serie, funcțiile și
semnăturile. În partea de jos, central, este un peisaj de deal. În laterala
dreaptă deasupra medalionului este o țărancă care stă pe un snop de grâu și
ține în mână o seceră. În colțul din st. jos inscr. ”GEO DUVAL FEC.”
Revers: Fond: sepia-mov, desen arabescuri.
Tipăritura: chenar clasic, stilizat, motive ornamentate pe trei laturi, în
partea de jos chenarul este alcătuit din linii. În centru două tărănci cu sapele
pe umeri, în fundal un sat de deal. Deasupra celor două medalioane cu
filigran două chenare cu valoarea ”500 LEI”.
Data emisiei VF XF UNC
11 Februarie 1916 150 220 400
7 Aprilie 1916 150 220 400
18 August 1916 300 500 900
26 Ianuarie 1917 150 220 400
29 Martie 1918 150 220 400
30 August 1918 150 220 400
26 Aprilie 1919 100 150 300
31 Iulie 1919 100 150 300
12 Februarie 1920 100 150 300

50
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 51

❼ 500 lei (cinci sute lei) 1924- 1938 +

Nr. emisiuni 17
Dimensiune: 205 x 115
Hârtie: Albă
Filigran: Împăratul Traian
Desenator: Clement Severeau
Gravor: Rita (av), E. Gaspe (rv)

Avers: Fond: roz-bleu-albastru-violet, desen motive naționale.

Tipăritura: chenar ornamentat cu frunze de stejar întrerupt în


colțurile superioare câte un chenar cu valoarea ”500” și în partea de sus
inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”, în centru un medalion rotund
alb deasupra căruia este inscripția arcuită ”CINCI SUTE LEI”, seria și data
emisiunii iar în laterale funcțiile și semnăturile. În stânga bancnotei este
ilustrată o țărancășezând pe un postament și torcând, în cealaltă parte a
bancnotei o altă țărancă alăptând. În colțul din stânga, jos, PEINT PAR /
CLEMENT / SEVEREAU. În colțul din dr. un snop de grâu, seceră și GRAVE /
PAR / RITA (la emisiunile 1925 – 1938 textul: CLEMENT/ SEVEREAU și RITA).

Revers: Fond: roz-bleu-albastru-violet, desen peisaj montan și Castelul Peleș

Tipăritura: chenar cu motive naționale având în colțurile superioare


câte un chenar cu valoarea ”500”. În centru un medalion rotund, alb, cu
filigran. Deasupra sa stema țării și sub textul cu penalități. În partea stângă
două țărănci cu sape pe umeri. În partea dreaptă un peisaj cu sonde
petrolifere. În afara chenarului, stânga, jos, CLEMENT SEVEREAU FEC., în dr.
EUGENE GASPE sc.

51
52 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Data emisiei VF XF UNC


12 iunie 1924 200 450 900
1 Octombrie 1925 70 200 450
4 Noiembrie 1926 70 200 450
15 Decembrie 1927 70 200 450
13 Mai 1930 70 200 450
16 Octombrie 1930 70 200 450
16 Februarie 1931 70 200 450
31 Martie 1931 70 200 450
22 Octombrie 1931 70 200 450
3 Decembrie 1931 70 200 450
13 Mai 1932 70 200 450
27 Octombrie 1932 70 200 450
21 Aprilie 1933 70 200 450
21 Septembrie 1933 70 200 450
14 Decembrie 1933 70 200 450
15 Martie 1934 70 200 450
27 Ianuarie 1938 50 100 250

52
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 53

Banca Națională a României(1930-1940)


Odată cu urcarea pe tron a Regelui Carol al II-lea, la 8 iunie 1930, au fost
emise o serie nouă de bancnote, unele dintre cele mai frumoase. Carol al II-
lea a fost primul rege român care și-a pus efigia pe bancnotele emise de
Banca Națională a României (exceptând banii de război emisi de Ministerul
Finanțelorîn 1917 pe care este efigia Regelui Ferdinand).

Bancnotele emise au valori nominale mari: 500, 1000, 5000, cea din urmă
fiind cupiul cu valoarea cea mai mare emisă în România până atunci.

Bancnotele de 500 lei 1934 și 5000 lei 1931 au fost tipărite în Anglia la
tipografia Bradbury, Wilkinson & Co Ld.

O altă caracteristică a acestor bilete este aceea că odată cucăderea


regimului carlist și cu venirea la putere a legionarilor,în septembrie 1940, a
adus cu sine aplicarea unor supratipare pe bancnotele aflate în circulație
pentru a nu mai fi necesară emiterea unor noi bancnote.
Supratiparele sunt:”două țărăncuțe” (fig. 1) pe bancnotele de 500 și
1000 lei 1936 – 1940 iar pe bancnota de 5000 lei 1931 peste efigia Regelui
Carol al II-lea a fost aplicată data ”6 septemvrie / 1940” (fig. 3) și în
medalionul alb cifrul regal (fig. 2).

53
54 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❶ 500 lei (cinci sute lei) 31 iulie 1934 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 156 x 83
Hârtie: Albă
Filigran: Împăratul Traian
Desenator: G. Beltrand și E. Gaspe

Avers: Fond: colorit verzui-gălbui, desen cu linii ondulate și arabescuri.


Tipăritura: chenar cu motive naționale dublat spre interior de desen
tip Gulliot, având în colțurile de jos câte o casetă cu valoarea ”500” și în
centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”. În partea stângă un
medalion oval cu efigia Regelui Carol al II-lea orientată spre dreapta. În
centru este stema țării sub ea inscripția ”CINCI SUTE LEI”, data emisiunii,
funcțiile și semnăturile. În partea dreaptă un medalion rotund cu filigran.
Sub chenar, jos, central textul: ”BRADBURY, WILKINSON & CO LD
ENGLAND”.

Revers: Fond: colorit verzui-gălbui, peisaj montan, Castelul Peleș din Sinaia.
Tipăritura: chenar cu motive naționale întrerupt sus de inscripția
”ROMANIA” și jos textul cu penalități. În partea stângă un medalion oval,
alb, cu filigran, deasupra acestuia valoarea ”500”. Sub chenar, jos, central
textul: ”BRADBURY, WILKINSON & CO LD ENGLAND”.

Data emisiei VF XF UNC


31 Iulie 1934 80 150 300

54
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 55

❷ 500 lei (cinci sute lei) 1934 – 1940 

Nr. emisiuni 4
Dimensiune: 156 x 83
Hârtie: Albă
Filigran: Împăratul Traian
Desenator: G. Beltrand și E. Gaspe

Avers: Similar cu cel al bancnotei de 500 lei emisă la data de 31 iulie 1934 cu
diferențele: culoarea este gri, efigia regelui Carol al II-lea este schimbată,
dispare de sub chenar textul: ”BRADBURY, WILKINSON & CO LD ENGLAND”
și apare sub efigia regelui inscripția ”G. BELTRAND SC.”.

Revers: Similar cu cel al bancnotei de 500 lei emisă la data de 31 iulie 1934
cu diferențele: culoarea este gri, dispare de sub chenar textul: ”BRADBURY,
WILKINSON & CO LD ENGLAND” și apare sub medalionul din stânga
inscripția ”E. GAPE SC.”.

Data emisiei VF XF UNC


30 Ianuarie 1936 80 150 300
30 Aprilie 1936 80 150 300
26 Mai 1939 80 150 300
1 Noiembrie 1940 100 200 400

55
56 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 500 lei (cinci sute lei) 1934 – 1940 cu supratipar +

Nr. emisiuni 4
Dimensiune: 156 x 83
Hârtie: Albă
Filigran: Împăratul Traian
Desenator: G. Beltrand și E. Gaspe

Avers: Identic cu cel al bancnotei emisă între 1934 – 1940.

Revers: Identic cu cel al bancnotei emisă între 1934 – 1940 cu diferența că


pe medalionul alb a fost aplicat un supratipar oval de culoare maro ce
înfățișează două țărăncuțecu sapele pe umeri orientate spre dreapta.

Data emisiei VF XF UNC


30 Ianuarie 1936 250 600 P.A.
30 Aprilie 1936 250 600 P.A.
26 Mai 1939 250 600 P.A.
1 Noiembrie 1940 350 900 P.A.

56
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 57

❹ 1000 lei (o mie lei) 1934 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 220 x 128
Hârtie: Albă
Filigran: Împăratul Traian, monograma BNR, ”1000 LEI”, ”1000”
Desenator: A. Murnu
Gravori: Av. E. Deloche, Rv. C Beltrand
Avers: Fond: colorit bleu-brun-violet, desen arabescuri și monog. ”BNR”.
Tipăritura: chenar desen cu împletituri cuprinzând valoarea ”1000”. În
partea stângă a bancnotei medalion oval cu efigia Regelui Carol al II-lea
privind spre dreapta, înconjurat de Frunze de stejar și lauri. Sub medalion
coroana și cifrul regal. În partea dreaptă, sus, stema țării, un medalion
rotund, alb, cu filigran, întru-un decor cu bogățiile pământului și piese
tehnice. În central bancnotei sus este un medalion rotund alb cu filigran
peste care este inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI / UNA MIE LEI”
sub care este un dreptunghi alb cu filigran, semnăturile, funcțiile și un
medalion mic rotund alb cu filigran. În afara chenarului, jos, în partea stângă
DESEN A. MURGU Sc. E. DELOCHE (și pe revers).
Revers: Fond: colorit bleu-brun-violet, desen arabescuri.
Tipăritura: chenar ornamentat. În partea de sus a bancnotei inscripția
”BANCA NATIONALA A ROMANIEI” și medalion rotund, alb, cu filigran. În
partea stângă inscripția ”1000 / LEI” sub care este un medalion rotund, alb,
cu filigran. În partea dreaptă două țărănci, una în picioare torcând cealaltă
șezând cu un copil în brațe. În central bancnotei un cartuș dreptunghiular,
alb, cu filigran sub care este un grup de utilaje, scule, cărți, instrumente de
pictură, mască de teatru, instrumente muzicale, snopi de grâu, coș cu
struguri, etc. În plan second în partea stângă fiind o sondă petroliferă, în
centru un țăran la arat cu carul cu boi, iar în fundal peisaj portuar cu silozuri,
rezervoare, tren și vapor. La orizont Soarele răsărind.
Data emisiei VF XF UNC
15 Martie 1934 450 750 1100

57
58 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 1000 lei (o mie lei) 1936 –1939 +

Nr. emisiuni 3
Dimensiune: 182 x 104
Hârtie: Albă
Filigran: Efigia lui Carol al II-lea
Desenator: Nicolae Grigorescu
Gravor E. Gaspe
Avers: Fond: colorit variat, desen cu hașuri încrucișate.
Tipăritura: chenarul este alcătuit din șpalieri cu plante agățătoare.
Frontal sus inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI” flancată de o
paletă și o liră. În colțurile superioare valoarea ”1000”. În stânga alegorie
reprezentând activități gospodărești iar în partea dreaptă reprezentând
maternitate, seceriș și culesul roadelor. În centru este un medalion, alb,
rotund cu filigran ornamentat cu frunze de stejar și laur peste care este
imprimată valoarea ”UNA MIE LEI” și numărul de control. În lateralele
acestuia seria, funcțiile și semnăturile.Data emisiei deasupra medalionului.
În partea de jos sub medalion textul cu penalități.

Revers: Fond: colorit variat, desen cu hașuri fine, variat.


Tipăritura: chenar variat fiind întrerupt în colțuri de câte un medalion
cu valoarea ”1000” scrisă oblic, sus și jos de monograma ”BNR” și pe laturi,
în stânga de o paletă de pictură, în dreapta de o mască de teatru. În centru
este un medalion, alb, rotund cu filigran care are în stânga două tărănci cu
sape pe umeri și în dreapta o țărancă împreună cu un copil culegând fructe.
În afara chenarului în stânga jos N. GRIGORESCU și în dreapta E. GASPE sc.
Data emisiei VF XF UNC
25 Iunie 1936 65 100 150
21 Decembrie 1938 50 80 120
28 Aprilie 1939 50 80 120

58
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 59

❻ 1000 lei (o mie lei) 1936 – 1940 cu supratipar 

Nr. emisiuni 4
Dimensiune: 182 x 104
Hârtie: Albă
Filigran: Efigia lui Carol al II-lea
Desenator: Nicolae Grigorescu
Gravor E. Gaspe

Avers: Identic cu cel al bancnotei emisă între 1936 – 1939.

Revers: Identic cu cel al bancnotei emisă între 1936 – 1939 cu diferența că


pe medalionul alb a fost aplicat un supratipar oval de culoare maro ce
înfățișează două țărăncuțe cu sapele pe umeri orientate spre dreapta.

Data emisiei VF XF UNC


25 Iunie 1936 150 280 500
21 Decembrie 1938 150 280 500
28 Aprilie 1939 150 280 500
1 Noiembrie 1940 600 1200 P.A.

59
60 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❼ 5000 lei (cinci mii lei) 31 martie 1931 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 177 x 103
Hârtie: Albă
Filigran: Împăratul Traian
Desenator: Stoica D.
Avers: Fond: de culoare bleu-cobalt, desen arabescuri și linii sistem Guillot.
Tipăritura: chenar tip clasic. În partea superioară a bancnotei un chenar
rotunjit în care este inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”. În partea
stângă, sus un medalion rotund, alb, cu filigran sub care este un peisaj cu o
navă fluvială navigând pe Dunăre la Cazane. În central bancnotei stema țării
sub ea fiind în ordine, de sus în jos: inscripția ”CINCI MII LEI”, data emisiei,
funcțiile și semnăturile. În partea dreaptă un medalion oval cu efigia Regelui
Carol al II-lea îndreptată spre stânga și deasupra sa fiind seria. (seriile sunt
𝑊
de trei feluri: normală A 000,000, liniara A 000000, și fracție 000,000 care
𝐼
este și cea mai rară.)Sub chenar, jos, central textul: ”BRADBURY, WILKINSON
& CO LD (și pe revers)
Revers: Fond: de culoare bleu-cobalt, desen arabescuri și linii ondulate
sistem Guillot.
Tipăritura: chenar tip clasic întrerupt sus de un chenar cu inscripția
”ROMANIA” și jos de textul cu penalități. În câmpul bancnotei este reprodus
tabloul ”Intrarea lui Mihai Viteazu în Alba Iulia” peste care este tipărită în
partea de sus valoarea ”5000” În starea stângă jos ”STOICA D: PINXIT”

Data emisiei VF XF UNC


31 Martie 1931 P.A. P.A. P.A.

60
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 61

❼ 5000 lei (cinci mii lei) 31 martie 1931 cu supratipar 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 177 x 103
Hârtie: Albă
Filigran: Împăratul Traian
Desenator: Stoica D.

Avers: Identic cu cel al bancnotei emisă la 31 martie 1931 cu diferența că pe


medalionul alb din partea stângă a fost aplicat un supratipar cu cifrul regal
iar peste efigia Regelui Carol al II-lea a fost aplicată data ”6 septemvrie /
1940”.

Revers: Identic cu cel al bancnotei emisă la 31 martie 1931.

Data emisiei VF XF UNC


31 Martie 1931 Serie fracție 200 300 500
31 Martie 1931 Serie normală, liniară 170 250 450

61
62 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Banca Națională a României(1941-1945)

Această serie de bancnote se remarcă prin punerea în


circulație a Băncii Naționale a României a unui lot de bancnote nou.
Aceste bancnote au valorile nominale cuprinse între 500 și 100.000
lei fapt ce denotă o inflație galopantă, bancnota de o sută mii lei
deținând recordul de zerouri folosite pe o bancnotă românească
până la acea vreme.

Din punct de vedere al designului aceste bancnote au copiat în


mare partedesignul diferitelor bancnote puse în circulație anterior,
de exemplu:

Designul bancnotei de : Copiat de la bancnota:


500lei 1940 - 1943 500 lei 1934 – 1940
1000 lei 1941 – 1945 1000 lei 1936 – 1940
2000 lei 1941 – 1945 500 lei 1924 – 1938
500 lei 1934 – 1940 (doar aversul)
5000 lei 1943 – 1946 1000 lei 1934 - partea centrală, jos
mărită. (reversul)
10.000 lei 1945 – 1946 1000 lei 1936 – 1940
100.000 lei 1945 – 1947 500 lei 1916 – 1920

62
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 63

❶ 500 lei (cinci sute lei) 1941 – 1943 +

Nr. emisiuni 5
Dimensiune: 156 x 83
Hârtie: Albă
Filigran: BNR în lanț
Desenator: G. Beltrand și E. Gaspe

Avers: similar cu cel al bancnotei de 500 lei emisă între 1934 – 1940 cu
diferențele: culoarea este brun-maro și în locul efigiei regelui Carol al II-lea
este un medalion oval de culoare maro ce înfățișează două țărăncuțe cu
sapele pe umeri orientate spre dreapta.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 500 lei emisă între 1934 – 1940 fiind
schimbată culoarea în brun-maro.

Data emisiei VF XF UNC


1 Noiembrie 1940 7 15 30
2 Aprilie 1941 7 15 30
22 Iulie 1941 7 15 30
20 Aprilie 1942 7 15 30
26 Ianuarie 1943 7 15 30

63
64 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷ 1000 lei (o mie lei) 1941 – 1945 +

Nr. emisiuni 5
Dimensiune: 182 x 104
Hârtie: Albă
Filigran: Împ. Traian
Desenator: N. Grigorescu
Gravor: E. Gaspe

Avers: similar cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă între 1936 – 1940 cu
diferențele: culoarea este brun-cărămiziu-albastru și inscripția ”UNA MIE
LEI” este mutată din centru sus în centru jos, data emisiei este mutată sub
medalion și numărul de control este tipărit în medalion sus.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă între 1936 – 1940 fiind
schimbată culoarea în brun-cărămiziu-albastru.

Data emisiei VF XF UNC


10 Septembrie 1941 5 15 30
23 Martie 1943 5 15 30
2 Mai 1944 30 60 100
10 Octombrie 1944 5 15 30
20 Martie 1945 5 15 30

64
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 65

❸ 2000 lei (două mii lei) 1941 – 1945 +

Nr. emisiuni 7
Dimensiune: 203 x 112
Hârtie: Albă
Filigran: Împ. Traian și BNR în scut
Desenator: Clement Severeau
Gravor: Rita

Avers: similar cu cel al bancnotei de 500 lei emisă între 1924 – 1938 cu
diferențele că în locul inscripției ”500” este inscripția ”2000” și în locul
”CINCI SUTE LEI” este ”DOUA MII LEI”

Revers: similar cu cel al bancnotei de 500 lei emisă între 1924 – 1938

Data emisiei VF XF UNC


18 Noiembrie 1941 Fil. Împ. Traian 10 25 50
23 Martie 1943 Fil. BNR în scut 10 25 50
1 Septembrie 1943 Fil. BNR în scut 10 25 50
2 Mai 1944 Fil. BNR în scut 10 25 50
10 Octombrie 1944 Fil. BNR în scut 80 200 500
10 Octombrie 1944 Fil. Împ. Traian 10 25 50
20 Martie 1945 Fil. Împ. Traian 15 40 80

65
66 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹ 5000 lei (cinci mii lei) 1943 – 1945 

Nr. emisiuni 8
Dimensiune: 165 x 90
Hârtie: Albă, latura stângă taiată ondulat.
Filigran: Împ. Traian, BNR în lanț
Desenator: G. Beltrand și E. Gaspe

Avers: similar cu cel al bancnotei de 500 lei emisă între 1934 – 1940 cu
diferențele: culoarea este albastră și în locul efigiei regelui Carol al II-lea este
un medalion rotund de culoare albastră ce înfățișeazăefigiile Împ. Traian și
Decebal. Valoarea și stema schimbate.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 500 lei emisă între 1934 – 1940 fiind
schimbată culoarea în albastru și peisajul, acum fiind ilustrată partea
centrală, jos, a bancnotei de 1000 lei 1934.

Data emisiei VF XF UNC


28 Septembrie 1943 Fil. Împ. Traian 10 17 35
2 Mai 1944 Fil. Împ. Traian 10 17 35
22 August 1944 Fil. Împ. Traian 15 25 60
10 Octombrie 1944 Fil. BNR în scut 10 17 35
15 Decembrie 1944 Fil. BNR în scut 10 17 35
20 Martie 1945 Fil. BNR în scut 10 17 35
21 August 1945 Fil. BNR în scut 10 17 35
20 Decembrie 1945 Fil. BNR în scut 10 17 35

66
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 67

❺ 10.000 lei (zece mii lei) 1945 – 1946 +

Nr. emisiuni 3
Dimensiune: 192 x 107
Hârtie: Albă, latura stângă taiată ondulat.
Filigran: BNR în lanț
Desenator: N. Grigorescu
Gravor: E. Gaspe

Avers: similar cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă între 1941 – 1945 cu
diferențele: pe medalionul central este imprimată stema țării iar deasupra
este imprimată arcuit inscripția ”ZECE MII LEI” cu tuș de culoare roșie. În
afara chenarului, în partea stângă, ondulată, scris cursiv cu maro
”BANCANAT”.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă între 1941 – 1945cu
diferența că pe medalionul central este imprimată stema țării.

Data emisiei VF XF UNC


18 Mai 1945 15 35 70
20 Decembrie 1945 15 35 70
28 Mai 1946 15 35 70

67
68 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❻ 100.000 lei (o sută mii lei) 1945 – 1947 +

Nr. emisiuni 6
Dimensiune: 187 x 91
Hârtie: Albă, latura stângă taiată ondulat.
Filigran: BNR în lanț
Desenator: Georges Duval

Avers: similar cu cel al bancnotei de 500 lei emisă între 1916 - 1920 cu
diferențele:inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI” a fost mutată în
locul textului cu penalități care a fost pus în partea de jos a chenarului. În
afara chenarului, în partea stângă, ondulată, scris cursiv cu maro
”BANCANAT”.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 500 lei emisă între 1916 – 1920.

Data emisiei VF XF UNC


7 August 1945 10 20 40
1 Aprilie 1946 10 20 40
28 Mai 1946 10 20 40
21 Octombrie 1946 10 20 40
20 Decembrie 1946 10 20 40
8 Mai 1947 10 20 40

68
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 69

Banca Națională a României


și Ministerul Finanțelor (1945-1947)

Acesta este cea de a doua serie de bancnote în care


alături de Banca Naționlă a României, ca și emitent, este Ministerul
Finanțelor. Au fost puse în circulație de către Minsiterul Finanțelor
monedele de hârtie cu valorile de 20 respectiv 100 lei.

În privința bancnotelor emise de Banca Natională a


României se remarcă acceași inflație galopantăca și în perioada 1941-
1945 culminând cu punerea în circulației a bancnotei cu cea mai
mare valoare nominală din istoria B.N.R. și anume biletul cu valoarea
de 5.000.000 care are la bază un designul bancnotei de 1000 lei
emisă între 1936-1940.

Alături de monedele de hârtie (20 și 100 lei) și bancnotei


de 5.000.000 lei au mai fost puse în circulație alte două bancnote și
anume: 100.000 și 1.000.000 lei.

69
70 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❶ 20 lei (două zeci lei) 1945 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 70 x 50
Hârtie: Crem.
Filigran: Cifru regal
Desenator: Șerban Zainea

Avers: Fond: brun în mai multe nuanțe, desen carouri cu monograma ”MF”
pe fond cu linii ondulate.
Tipăritura: chenar ornamentat întrerupt sus de inscripția ”ROMANIA”
și jos de textul cu penalități. În centru un medalion cu efigia Regelui Mihai cu
privirea spre stânga flancat de valoarea ”20”. Deasupra medalionului
inscripția ”MINISTERUL FINANȚELOR”. În afara chenarului, în partea stângă,
jos: SERBAN ZAINEA.

Revers: Fond: kaki-gălbui în mai multe nuanțe, desen Guillot în linii


orizontale și vertical.
Tipăritura: chenar format din figuri geometrice și ornamentații
întrerupt sus de inscripția ”ROMANIA” și jos de anul ”1945”. Central un
medalion rotund, alb, cu filigran, flancat de inițialele ”MF”. Sub medalion
valoarea ”DOUA ZECI LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


25 noiembrie 1945 ziua și luna nu sunt menționate 3 7 15
pe bancnotă

70
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 71

❷ 100 lei (o sută lei) 1945 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 90 x 65
Hârtie: Crem în diferite nuanțe.
Filigran: Cifru regal
Desenator: Șerban Zainea

Avers: Fond: alb-bleu-albastru în mai multe nuanțe, desen carouri cu


monograma ”MF” pe fond cu linii ondulate.
Tipăritura: chenar ornamentat întrerupt sus de inscripția ”ROMANIA”
și jos de textul cu penalități. În centru un medalion cu efigia Regelui Mihai cu
privirea spre stânga flancat de valoarea ”100”. Deasupra medalionului
inscripția ”MINISTERUL FINANȚELOR”. În afara chenarului, în partea stângă,
jos: SERBAN ZAINEA.

Revers: Fond alb-bleu-albastru în mai multe nuanțe, desen Guillot în linii


orizontale și vertical.
Tipăritura: chenar format din figuri geometrice și ornamentații
întrerupt sus de inscripția ”ROMANIA”, jos de anul ”1945” și în colțuri de
valoarea ”100” scrisă oblic. Central un medalion rotund, alb, cu filigran,
flancat de inițialele ”MF”. Sub medalion valoarea ”DOUA ZECI LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


25 noiembrie 1945 ziua și luna nu sunt menționate 3 7 15
pe bancnotă

71
72 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 100.000 lei (o sută mii lei) 1947 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 181 x 87
Hârtie: Albă.
Filigran: BNR în lanț

Avers: Fond: violet-bleu-roz, desen clasic și monograma ”BNR” repetată pe


toată suprafața bancnotei.
Tipăritura: chenar ornamentat în lanț dublat pe laterale, în interior, de un
desen clasic.Chenarul este întrerupt în partea de sus de inscripția ”BANCA
NATIONALA A ROMANIEI” și jos de textul cu penalități. În centru un
medalion ornamentat, rotund, roz, cu efigiile Împăratului Traian și Regelui
Decebal, sub care este data emisiei. În stânga și dreapta medalionului
valoarea ”100000” și inscripția ”BNR” sub care sunt funcțiile și semnăturile.
În partea centrală, jos, a bancnotei valoarea ”UNA SUTĂ MII LEI”. Seria și
numărul de control în colțuri, de culore neagră. În afara chenarului, dreapta,
jos: S ZAINEA.

Revers: Fond: maro-bleu-verde-galben, desen Guillot în benzi orizontale.


Tipăritura: chenar ornamentat, din partea stângă spre dreapta: un
butuc de viță-de-vie, doi tineri tărani cu casma, seceră și spice de grău,
inscripția ”ROMANIA”, stema țării într-o cunună din frunze de laur și stejar
sub care, într-un chenar, este valoarea ”100000” două tărănci una cu un
copil în brațe, cealaltă cu un ulcior, spice de grău, flori și un butuc de viță-de-
vie.În afara chenarului, dreapta, jos: S ZAINEA.

Data emisiei VF XF UNC


25 Ianuarie 1947 15 35 90

72
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 73

❹ 1.000.000 lei (un milion lei) 1947 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 189 x 90
Hârtie: Albă, latura stângă taiată ondulat.
Filigran: BNR în lanț

Avers: Fond: verde-gri-cafeniu-albastru.

Tipăritura: similar cu cea a bancnotei de 100.000 lei emisă la 25


ianuarie 1947 cu următoarele deosebiri: valoarea nominală este tipărită
arcuit, latura stângă tăiată ondulat,funcțiile, semnăturile, data emisiunii,
seria și numărul de control de culoare bleu-marin, medalionul rotund de
culoare albă.

Data emisiei VF XF UNC


16 Aprilie 1947 10 20 50

73
74 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺5.000.000 lei (cinci milioane lei) 1947 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 189 x 90
Hârtie: Albă.
Filigran: BNR în lanț
Desenator: N. Grigorescu
Gravor: E. Gaspe

Avers: Fond: violet-brun-verde-roz, desen hașuri fine încrucișate.

Tipăritura: similar cu cea a bancnotei de 1000 lei emisă între 1934-


1939, cu valoarea respectivă șiurmătoarele deosebiri:
Avers: pe medalion este tipărită lupoaica cu Romulus și Remus și data
emisiunii, seria și numărul de control de culoare roșie, marginea dreaptă
este lată și prezintă un panou cu desen sistem Guillot și valoarea ”5000000”
Revers: pe medalionul din centru este tipărită valoarea ”5000000”, în colțuri
monograma ”BNR” în poziție oblică, pe marginea din stânga valoarea ”CINCI
MILIOANE LEI”

Data emisiei VF XF UNC


25 Iunie 1947 75 150 250

74
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 75

Banca Națională a României


și Ministerul Finanțelor (1947-1948)
După preluarea puterii politice de către comunişti (la 6 martie 1945),
guvernul a trecut la etatizarea băncilor, la data de 11 august 1948 procesul
culminând cu dizolvarea şi trecerea în stare de lichidare a băncilor şi
instituţiilor de credit, singurele exceptate fiind B.N.R. şi C.E.C.După reforma
monetară din 1947 au intrat în circulație bancnotele de 100, 500 și 1000 lei
(a fost emisă în două variante) şi biletul de 20 de lei emis de Ministerul
Finanţelor care a fost autorizat să le emită în limita plafonului de 10 la sută
din emisiunea totală a Băncii Naţionale a României.

Raportul de preschimbare a leilor vechi în lei stabilizaţi, a fost de


20.000 lei vechi pe 1 (un) leu stabilizat.

Sumele admise la preschimbare au fost următoarele:


Salariaţii şi pensionarii, publici sau particulari, au avut dreptul a preschimba
o sumă de cel mult 3.000.000 lei vechi;
Agricultorii, capi de familie, au avut dreptul la preschimbat pentru ei şi
familiile lor, o sumă de cel mult 5.000.000 lei vechi.
Persoanele care nu au prezentat acte doveditoare ale unei profesii, au avut
dreptul de a preschimba cel mult 1.500.000 lei vechi;
 Persoanele, exceptând salariaţii instituţiilor, care în timpul alcătuirii
listelor se aflau înregistrați la spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, închisori,
internate, tabere de muncă sau altele asemănătoare, precum şi militarii
încazarmaţi, au avut dreptul de a preschimba cel mult 1.500.000 vechi;
Agricultorii aflaţi în altă localitate decât aceea în care locuia familia lor, au
putut preschimba o sumă de cel mult 1.500.000 lei vechi, independent de
suma preschimbată familiei.

Preschimbarea leilor vechi cu lei stabilizaţi, s-a terminat în ziua de


21 august 1947 inclusiv, ora 20.

75
76 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❶ 20 lei (două zeci lei) 1947- 1948+

Nr. emisiuni 3
Dimensiune: 146 x 79
Hârtie: Albă.
Filigran: MF, RPR
Desenator: A. Murnu
Avers: Fond: verde-maro, desen arabescuri.
Tipăritura: chenar ornamentat stilizat . În partea stângă a bancnotei:
sus, medalion cu efigiile Împăratului Traian și Regelui Decebal, sub un decor
de frunze de laur și stejar, drapel și arme dacice. Central, sus, Inscripția
”ROMANIA / MINISTERUL FINANTELOR” sub care sunt funcțiile și
semnăturile peste un medalion rotund cu monograma ”MF” și inițiala ”R”.
Central jos, inscripția ”DOUA ZECI LEI”. În dreapta un medalion rotund, alb,
înconjurat de simboluri ale agriculturii, tehnicii și industriei în care este
imprimată seria cu tuș roșu, deasupra valoarea ”20”. În afara chenarului în
colțul din stânga jos: DESEN A. MURNU. Data emisiei nu este menționată.
Revers: Fond: verde-maro, desen arabescuri.
Tipăritura: chenar ornamentat stilizat . În partea stângă a bancnotei: jos un
medalion alb înconjurat de reprezentări de fructe și cereale deasupra lor
inscripția ”ROMANIA / MINISTERUL / FINATELOR” în partea central este
ilustrată o țărancă șezând pe un snop de grâu și torcând. Sub ea textul cu
penalități, alături valoarea ”20 LEI” cifrele suprapuse peste litere.

Data emisiei VF XF UNC


15 August 1947 M.F.: Al.Alexandrini (fig. 1) 50 90 150
G.G.B.C.G.S.: P. Gheorghiu
15 Noiembrie 1947 M.F.: V. Luca (fig. 2), fil MF 50 90 150
D.G.B.C.G.S.: G. Ciobanu
25 Ianuarie 1948 M.F.: V. Luca (fig. 2), fil. RPR 50 90 150
D.G.B.C.G.S.: G. Ciobanu

76
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 77

❷ 20 lei (două zeci lei) 1948 – 1950 +

Nr. emisiuni 3
Dimensiune: 146 x 79
Hârtie: Albă.
Filigran: RPR, RRP*
Desenator: A. Murnu

Avers: Fond: verde-maro, desen arabescuri.


Tipăriturasimilară cu cea a bancnotei de 20 lei emisă în 1947- 1948
cu diferența că funcția ”DIRECTORUL GENERAL AL BUGETULUI SI
CONTABILITATII GENERALE A STATULUI” a fost schimbată în ”DIRECTORUL
GENERAL”.

Revers: Identic cu cel al bancnotei de 20 lei emisă în 1947 - 1948 .

Data emisiei VF XF UNC


30 Ianuarie 1950 Fil. RPR cul. deschisă 50 90 150
30 Ianuarie 1950 Fil. RPR cul. închisă 50 90 150
30 Ianuarie 1950 Fil. RRP 50 90 150

* Filigranul RRP: cele două inițiale ”RR” de la cuvintele ”ROMANIA” și


”REPUBLICA” sunt legate între ele. Inițiala ”P” este separat.

77
78 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 100 lei (o sută lei) 1947 

Nr. emisiuni 4
Dimensiune: 142 x 68
Hârtie: Albă.
Filigran: BNR în lanț, RPR

Avers: Fond: sepia deschis, desen Guillot.


Tipăritura: chenar stilizat cu motive ornamentale, în colțurile de sus
valoarea ”100”. În centru sus, într-un chenar, inscripția ”BANCA NATIONALA
A ROMANIEI” sub care este valoarea ”UNA SUTĂ LEI” urmată de data
emisiei, funcții și semnături. În partea dreaptă, cu privirea spre stânga, un
muncitor, un țăran și un intelectual ținând în mâini un ciocan, spice de grâu
și respectiv o faclă ce reprezintă, industria, agricultura și cultura. Sub. Faclă
sunt numărul și seria de culoare roșie. Jos central textul cu penalități.

Revers: Fond: sepia deschis, desen Guillot.


Tipăritura: pe laterale cate un medalion ornamentat ce conține
valoarea ”100” legate de o eșarfă cu inscripția ”ROMANIA” peste care este
un medalion rotund cu monograma ”BNR”, imprimat pe un decor de
lambrechine, desen sistem Guillot. Latura de jos a chenarului este format
din inscripția ”ROMANIA” scris mărunt peste care în laterale este valoarea
”UNA SUTA LEI”, iar în centru un desen ornamental.

Data emisiei VF XF UNC


25 Iunie 1947 Fil. BNR 25 50 90
27 August 1947 Fil. BNR 15 25 40
5 Decembrie 1947 Seriile 1 – 10 fil. BNR 15 25 40
5 Decembrie 1947 Seria 10 fil. RPR 15 25 40

78
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 79

❹ 500 lei (cinci sute lei) 1947 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 155 x 70
Hârtie: Albă, cu filigran nedefinit.

Avers: Fond: maro-roz , desen realizat din arcuri de cerc ce compun bolți în
ogivă cu valoarea ”BNR”.
Tipăritura: chenar ornamental clasic și desen Guillot. Central, sus,
inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI” sub care este dispus textul cu
penalități. În câmp valoarea ”CINCI SUTE LEI” scrisă ondulat sub care, într-un
medalion ornamentat este chipul unei muncitoare cu privirea spre stânga,
pe care este o eșarfă ce conține data emisie. În colțurile superioare valoarea
”500”. Seria și numărul de control sunt dispuse în colțurile inferioare și sunt
tipărite cu tuș de culoare roșie.

Revers: Fond: maro-verde-albăstrui-galben-lila-roz, desen Guillot.


Tipăritura: chenar desen sistem Guillot, în partea de sus inscripția
”ROMANIA”, jos monograma ”BNR”, într-un medalion ornamentat, flancată
de valoarea ”500”. În câmp un cosaș în acțiune în lanul de grâu.

Data emisiei VF XF UNC


25 Iunie 1947 Fil. BNR 100 250 600

79
80 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 1000 lei (o mie lei) 1947 

Nr. emisiuni 3
Dimensiune: 164 x 76
Hârtie: Albă.
Filigran: BNR

Avers: Fond: albastru-bleu marin-cărămiziu, desen Guillot și valoarea ”UNA


MIE” scrisă mărunt orizontal, cuvintele sunt despărțite printr-un desen și se
repetă pe întregul câmp.
Tipăritura: chenar desen Guillot. Central, sus, o eșarfă cu inscripția
”BANCA NATIONALA A ROMANIEI” și în latura de jos data emisiunii. În
colțurile inferioare în medalioane valoarea ”1000”. În centru într-un
medalion, cu ramă, desen Guillot, chipul lui Tudor Vladimirescu privind spre
stânga. În lateralele medalionului grupuri de spice de grâu, porumb, floarea
soarelui, tutun și fructe. În fundal rozete multicolore, desen Guillot. Sub
medalion valoarea ”UNA MIE LEI”. Funcțiile și semnăturile de culoare
neagră. In laterale, sus, seria și numărul de culoare jos.
Revers: Fond: albastru-bleu marin-cărămiziu, desen Guillot și valoarea
”1000” scrisă mărunt orizontal, repetată, apare în părțile laterale.
Tipăritura: chenar desen Guillot. Central, sus, o eșarfă cu inscripția
”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”, în colțuri flori de crin. În centru stema
țării având în laterale grupuri de spice de grâu, porumb, floarea soarelui,
flori și fructe. Jos în medalion rotund textul cu penalități flancat de valoarea
”UNA MIE LEI”. În colțurile superioare valoarea ”1000”.

Data emisiei VF XF UNC


25 Iunie 1947 220 450 700
30 Septembrie 1947 200 420 720
5 Decembrie 1947 150 300 600

80
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 81

❺ 1000 lei (o mie lei) 1948 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 164 x 76
Hârtie: Albă.
Filigran: BNR

Avers: identic cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă în 1947.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă în 1947 cu diferența că


a fost schimbată stema țării.

Data emisiei VF XF UNC


18 Iunie 1948 20 40 80

81
82 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

BancaRepublicii Populare Romane – Banca de Stat


și Ministerul Finanțelor (1948-1952)
❶ 20 lei (două zeci lei) 1950 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 138 x 63
Hârtie: Albă.
Filigran: RPR
Desenator: Ștefan Zainea

Avers: Fond: oliv, desen sistem Guillot


Tipăritura: chenar desen Guillot. Central, sus, inscripția ”BANCA
POPULARA ROMANA / MINISTERUL FINANTELOR”. Încâmp stânga valoarea
”20” dedesubtul ei ”DOUA ZECI LEI”. În partea dreaptă un medalion rotund
cu chipul unei tărănci privind spre stânga. În cele patru colțuri scris înclinat
valoarea ”20”. Pe diagonală seria și numărul de control de culoare roșie. În
afara chenarului, dreapta, jos Ș. ZAINEA

Revers: Fond: oliv, desen sistem Guillot


Tipăritura: chenar desen Guillot. Central, sus, inscripția ”REPUBLICA
POPULARA ROMANA”. În centru într-un medalion ornamentat stema țării
flancat de valoarea ”20”. În colțurile superioare valoarea ”20” În laterale,
jos, câte o eșarfă cu inscripția ”REPUBLICA POPULARA ROMANA”,
dedesubtul lor eșarfe cu valoarea ”DOUAZECI LEI” suprapuse peste valoarea
”20”. Jos, central, un cartuș ce conține textul cu penalități.

Data emisiei VF XF UNC


18 Iunie 1948 10 25 50

82
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 83

❷ 500 lei (cinci sute lei) 1949+

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 156 x 73
Hârtie: Brun palid.
Desenator: Ștefan Zainea

Avers: Fond: roșu-brun, desen romburi și rozete.


Tipăritura: chenar din linii drepte și desene clasice. În centru chipurile
și numele lui: HORIA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN deasupra p eșarfă cu inscripția:
”BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE – BANCA DE STAT”. În partea de jos
un medalion cu stema țării flancată de valoarea ”500”. În partea dreaptă
valoarea ”500 / CINCI SUTE LEI” sub care sunt funcțiile și semnăturile. Sus
seria și numărul de culoare neagră.

Revers: Fond: roșu-brun, desen stilizat și motive naționale.


Tipăritura: chenar desen stilizat. Sus pe o eșarfă ondulată inscripția
”REPUBLICA POPULARA ROMANA”. În centru peisaj de munte cu o imagine
dintr-o întreprindere, jos fiind valoarea ”CINCI SUTE LEI” și textul cu
penalități.

Data emisiei VF XF UNC


15 Octombrie 1949 65 130 200

83
84 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 1000 lei (o sută lei) 1950 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 172 x 80
Hârtie: Albă cu aspect perganentat.
Desenator: Ștefan Zainea

Avers: Fond: albastru-violet-galben-roz, desen Guillot. În dreapta, în câmp,


în desene neregulate valoarea ”UNA / MIE / 1000 LEI”.
Tipăritura: chenar desen Guillot întrerupt în colțuri de valoarea
”1000”. Pe latura stângă valoarea ”UNA MIE LEI”, pe latura superioară ”
BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE – BANCA DE STAT”, pe latura
dreaptă, mai lată, stema țării și pe latura de jos textul cu penalități. În câmp,
stânga, un medalion rotund, ornamentat, cu chipul lui Nicolae Bălcescu. În
dreapta pe un desen tip Guillot, valoarea ”1000 / UNA MIE LEI” sub care
sunt funcțiile, semnăturile și data emisiei de culoare albastră. În diagonală
seria și numărul de control de culoare roșie. În afara chenarului, stânga jos,
S. ZAINEA.

Revers: Fond: albastru-violet-galben-roz, desen Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot întrerupt de desene clasice. În câmp pe
o eșarfă arcuită inscripția ”REPUBLICA POPULARA ROMANA” sub care este
un peisaj cu Dunărea la Cazane flancat de valoarea ”UNA MIE LEI”. Jos
central valoarea ”1000”.

Data emisiei VF XF UNC


20 Septembrie 1950 40 90 150

84
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 85

BancaRepublicii Populare Romane – Banca de Stat


și Ministerul Finanțelor (1952-1966)
La 28 Ianuarie 1952 a fost efectuată o nouă reformă monetară fiind
puseîn circulație noile bancnote,și anume:
 Bilete ale Băncii de Stat a Republicii Populare Romane de câte 10 lei, 25 lei
si 100 lei;
 Bilete de tezaur ale statului, emise de Ministerul de Finanțe, de câte 1 leu,
3 lei si 5 lei.

Schimbul s-a efectuat pe întreg teritoriul RepubliciiPopulareRomâne


în curs de patru zile, adicăîncepând din 28 ianuarie 1952 pana la 31 ianuarie
1952 inclusiv.
Sumele de bani vechi neprezentate la schimb in termenul stabilit, au
fost anulate.
Conținutul în aur al noului leu a fost stabilit la 0,079346 grame aur.
Prețul de cumpărare al aurului de cătreBanca de Stat a fost fixat la
12 lei si 45 bani pentru 1 gram aur.
Pe baza conținutului în aur fin al noului leu cursul leu – rublă a fost
stabilit la 2 lei 80 bani pentru o rublă.
Banii vechi au fost schimbați în biletele ale Băncii de Stat și biletele de
tezaur ale statului emise de Ministerul de Finanțe, după cum urmează:
sumele in numerarpână la 1.000 lei vechi, inclusivau fost schimbate în
raportul de 100 lei vechi pentru 1 leu nou;
sumele in numerar pana la 3.000 lei vechi inclusiv, au fost schimbate astfel:
1.000 lei in raportulprevăzut mai sus, iar restul până la 3.000 lei vechi
inclusiv, in raportul de 200 lei vechi pentru 1 leu nou;
sumele in numerar peste 3.000 lei vechi au fost schimbate astfel: 3.000 lei
vechi au fost schimbați în condițiileprevăzute mai sus, iar restul se va
schimba in raportul de 400 lei vechi pentru 1 leu nou.
Numerele și seriile biletelor au fost imprimate pentru biletele tipărite în
U.R.S.S. cu cerneală roșie, iar pentru cele tipărite în România cu
cernealăalbastră.
Aceste bancnote au circulat până în luna martie a anului 1970.

85
86 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❶ 1 leu (un leu) 1952  (serie albastră)/ (serie roșie)

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 118 x 57
Hârtie: Albă.
Filigran: Romburi

Avers: Fond: crem, desen Guillot.


Tipăritura: chenar ornamentat având în colțuri cifra ”1”. Central un
medalion rotund ornamentat cu cereale, plante și fructe în care sunt cifra
”1” și valoarea ”UN LEU” suprapuse. În colțurile superioare seria și numărul
de control. Deasupra medalionului inscripția: ”REPUBLICA POPULARĂ
ROMÂNĂ / MINISTERUL FINANȚELOR”. Sub medalion textul cu penalități și
un romb în care este anul ”1952”

Revers: Fond: crem, desen dispus radial.


Tipăritura: chenar din două fire. În laterale câte un desen tip Guillot
și cifra ”1”. Central un medalion ornamentat cu stema țării sub care este
valoarea ”UN LEU”. În partea de sus a bancnotei inscripția: ”REPUBLICA
POPULARĂ ROMÂNĂ”.

Data emisiei VF XF UNC


28 Ianuarie 1952 Serie albastră fig. 1 15 25 40
28 Ianuarie 1952 Serie roșie fig. 2 30 50 80

86
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 87

❷ 3 lei (trei lei) 1952  (serie albastră) / (serie roșie)

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 122 x 61
Hârtie: Albă.
Filigran: Romburi

Avers: Fond: mov-vernil, desen Guillot.


Tipăritura: chenar ornamentat având pe laturi valoarea ”3”. Central
valoarea nominală ”TREI LEI” pe un fond tip Guillot sub care este anul
”1952”. În laterale jos numărul și seria. În partea de jos a chenarului textul
cu penalități, iar în partea superioară inscripția: ”REPUBLICA POPULARA
ROMANA / MINISTERUL FINANTELOR”.

Revers: Fond: mov-vernil, desen Guillot.


Tipăritura: chenar ornamentat. Central stema țării într-un medalion
pe un fond tip Guillot. În laterale câte un panou cu valoarea ”3”. Deasupra
medalionului inscripția ”REPUBLICA POPULARA ROMANA” și sub valoarea
”TREI LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


28 Ianuarie 1952 Serie albastră fig. 1 25 35 60
28 Ianuarie 1952 Serie roșie fig. 2 45 80 120

87
88 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 5 lei (cinci lei) 1952  (serie albastră) / (serie roșie)

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 122 x 65
Hârtie: Albă.
Filigran: Romburi

Avers: Fond: albastru-brun deschis-gălbui, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar ornamentat având în colțul din dreapta jos valoarea ”5”.
În partea stângă este un medalion rotund cu chipul unei tărănci. Central
valoarea ”5” pe un fond tip Guillot.În partea de jos a chenarului este anul
”1952”. și textul cu penalități, iar în partea superioară inscripția: ”REPUBLICA
POPULARA ROMANA / MINISTERUL FINANTELOR”. În laterale jos numărul și
seria.. În partea dreaptă, sus, stema țării.

Revers: Fond: bleu – bleu palid.


Tipăritura: chenar din fire drepte, având în colțuri cifra ”5” scrisă
oblic. În câmp un peisaj ce ilustrează o hidrocentrală în construcție. În
laterale câte un panou oval cu cifra ”5”. În partea de jos a chenarului
valoarea ”CINCI LEI”, iar în partea superioară inscripția: ”REPUBLICA
POPULARA ROMANA”.

Data emisiei VF XF UNC


28 Ianuarie 1952 Serie albastră fig. 1 25 50 100
28 Ianuarie 1952 Serie roșie fig. 2 50 100 130

88
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 89

❹ 10 lei (zece lei) 1952  (serie albastră) / (serie roșie)

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 135 x 73
Hârtie: Albă.
Filigran: Romburi

Avers: Fond: brun-maro-verde-roz-bleu, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot, în colțuri valoarea ”10”, în colțul din
stânga valoarea ”10 LEI” suprapusă, În partea stânga un medalion, oval, cu
chipul unui muncitor. În partea central un medalion cu stema țării pe un
fond tip Guillot sub care este valoarea ”ZECE LEI” și deasupra seria și
numărul. În partea superioară a chenarului inscripția: ” BANCA REPUBLICII
POPULARE ROMANE – BANCA DE STAT” iar în partea inferioară textul cu
penalități.

Revers: Fond: brun-maro-roz-bleu, desen tip Guillot.


Tipăritura: În câmp o imagine cu exploatarea unei cariere sub care
este valoarea ”ZECE LEI” și deasupra inscripția ” REPUBLICA POPULARA
ROMANA”. Lateral câte un panou ornamentat, tip Guillot, ce conține
valoarea ”10”.

Data emisiei VF XF UNC


28 Ianuarie 1952 Serie albastră fig. 2 15 40 100
28 Ianuarie 1952 Serie roșie fig. 1 40 90 150

89
90 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 25 lei (două zeci și cinci lei) 1952  (serie albastră) / (serie roșie)

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 148 x 80
Hârtie: Albă.
Filigran: Romburi

Avers: Fond: brun-violet, desen clasic și tip Guillot.


Tipăritura: chenar, tip Guillot,ondulat, în colțurile din stânga și
dreapta, jos, și în centru valoarea ”25”pe fon tip Guillot, În stânga într-un
medalion rotund, ornamentat, chipul și numele lui Tudor Vladimirescu. În
centru, jos, valoarea ”DOUAZECI SI CINCI LEI”. Stema țării în partea dreaptă,
pe chenar. În partea de sus a chenarului inscripția:”BANCA REPUBLICII
POPULARE ROMANE – BANCA DE STAT” iar în partea inferioară textul cu
penalități.

Revers: Fond: brun-violet, desen clasic și tip Guillot.


Tipăritura: În câmp un peisaj ce ilustrează munca agricolă. În colțuri
valoarea ”25” Chenarul este format din falduri tip Guillot sus și jos iar pe
laterale din snopi de grâu. Deasupra peisajului inscripția ” REPUBLICA
POPULARA ROMANA” iar sub valoarea ”DOUAZECI SI CINCI LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


28 Ianuarie 1952 Serie albastră fig. 2 30 50 120
28 Ianuarie 1952 Serie roșie fig. 1 60 100 180

90
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 91

❻ 100 lei (o sută lei) 1952  (serie albastră) / (serie roșie)

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 168 x 90
Hârtie: Albă.
Filigran: Romburi

Avers: Fond: albastru-bleu-brun-gri, desen clasic și tip Guillot.


Tipăritura: chenar stilizat, tip Guillot,în colțuri,oblic, valoarea ”100”pe
fon tip Guillot, În stânga într-un chenar ornamentat chipul și numele lui
Nicolae Bălcescu, dedesubt pe chenar valoarea ”100”. În partea de sus
inscripția : ”BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE – BANCA DE STAT” sub
care este stema țării pe un fond tip Guillot. Jos valoarea ”UNA SUTA LEI” sub
care este anul ”1952”. În partea de jos a chenarului textul cu penalități.

Revers: Fond: albastru-bleu-brun-gri, desen clasic și tip Guillot.


Tipăritura: În câmp Combinatul Poligrafic Casa Scânteiiînconjurat de
un chenar format din falduri tip Guillot ce are în colțurile superioare
valoarea ”100”. În partea de sus inscripția ”REPUBLICA POPULARA
ROMANA” iar în partea de jos valoarea ”UNA SUTA LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


28 Ianuarie 1952 Serie albastră fig. 2 50 100 150
28 Ianuarie 1952 Serie roșie fig. 1 75 150 250

91
92 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Banca Națională a Republicii Socialiste


România(1966-1989)
❶ 1 leu (un leu) 1966 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 103 x 52
Hârtie: Albă.
Filigran: Romburi

Avers: Fond: brun-galben, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot având în colțurile din stânga sus și
dreapta jos valoarea ”1” În centru stema țării într-un medalion pe fond
desen tip Guillot sub care este valoarea ”UN LEU”. Seria și numărul dispuse
pe diagonală. În partea de sus inscripția : ”BANCA NATIONALA A REPUBLICII
SOCIALISTE ROMANIA”. Jos textul cu penalități. Pe latura stângă, în afara
chenarului, anul 1966.

Revers: Fond: brun-galben, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot având în colțurile din dreapta valoarea
”1”. Central stânga valoarea ”1” într-un medalion tip Guillot, în centru, pe un
fond cu desen Guillot, valoarea ”UN LEU”. În partea de sus inscripția:
”REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA”.

Data emisiei VF XF UNC


20 Decembrie 1966 5 10 15

92
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 93

❷ 3 lei (trei lei) 1966 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 114 x 57
Hârtie: Albă.
Filigran: Romburi

Avers: Fond: albastru-bleu palid-galben-brun, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot având în colțurile din stânga și dreapta
jos valoarea ”3”. Pe latura superioară a chenarului inscripția : ”BANCA
NATIONALA A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA”. Jos textul cu penalități. În
centru stema țării într-un medalion pe fond desen tip Guillot sub care este
valoarea ”TREI LEI”. Seria și numărul dispuse pe diagonală. Pe latura stângă,
în afara chenarului, anul 1966.

Revers: Fond: mov-vernil, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar complex tip Guillot având în colțurile din dreapta
și în partea stângă valoarea ”3”. În câmp, pe desene multiforme, valoarea
”TREI LEI”. În partea de sus inscripția: ”REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA”.

Data emisiei VF XF UNC


20 Decembrie 1966 40 80 120

93
94 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 5 lei (cinci lei) 1966 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 124 x 62
Hârtie: Albă.
Filigran: Romburi

Avers: Fond: bleu-brun-verzui-galben-oranj, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot având în colțurile din stânga sus și
dreapta jos valoarea ”5” În centru stema țării într-un medalion pe fond
desen tip Guillot sub care este valoarea ”CINCI LEI”. Seria și numărul dispuse
pe diagonală. În partea de sus inscripția : ”BANCA NATIONALA A REPUBLICII
SOCIALISTE ROMANIA”. Jos textul cu penalități. Pe latura stângă, în afara
chenarului, anul 1966.

Revers: Fond: bleu-brun-verzui-galben-oranj, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar complex tip Guillot având în partea stângă
valoarea ”5”. În câmp o imagine a unui port, sub valoarea ”CINCI LEI”. În
partea de sus inscripția: ”REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA”.

Data emisiei VF XF UNC


20 Decembrie 1966 1 5 10

94
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 95

❹ 10 lei (zece lei) 1966 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 131 x 65
Hârtie: Albă.
Filigran: Romburi

Avers: Fond: violet-bleu-vernil-brun palid, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot având în colțurile din stânga și dreapta
jos valoarea ”10”. Pe latura superioară a chenarului inscripția : ”BANCA
NATIONALA A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA”. Jos textul cu penalități. În
centru stema țării într-un medalion pe fond desen tip Guillot sub care este
valoarea ”ZECE LEI”. Seria și numărul dispuse pe diagonală. Pe latura stângă,
în afara chenarului, anul 1966.

Revers: Fond: violet-bleu-vernil-brun palid, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar complex tip Guillot având în colțurile din dreapta și
în partea stângă valoarea ”10”. În câmp, un peisaj ce ilustrează munca
agricolă .În partea de sus inscripția: ”REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA”.

Data emisiei VF XF UNC


20 Decembrie 1966 2 5 9

95
96 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 25 lei (două zeci și cinci lei) 1966+

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 140 x 70
Hârtie: Albă.
Filigran: Romburi

Avers: Fond: bleu-verde-cafeniu-brun, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot având în colțurile din stânga și dreapta
jos valoarea ”25”. Pe latura superioară a chenarului inscripția : ”BANCA
NATIONALA A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA”. Jos, în câmp, textul cu
penalități. În centru un medalion rotund cu numele și chipul lui Tudor
Vladimirescu și stema țării într-un medalion pe fond desen tip Guillot sub
care este valoarea ”DOUAZECI SI CINCI LEI”. Seria și numărul dispuse pe
diagonală. Pe latura dreaptă, în afara chenarului, anul 1966.

Revers: Fond: bleu-verde-cafeniu-brun, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar complex tip Guillot având în colțurile din dreapta
jos și în partea stângă valoarea ”25”. În câmp o imagine dintr-un combinat
chimic. În partea de sus inscripția: ”REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA” și în
partea de jos ” DOUAZECI SI CINCI LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


1 Noiembrie 1966 2 8 12

96
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 97

❻ 50 lei (cinci zeci lei) 1966 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 145 x 72
Hârtie: Albă.
Filigran: Zig-zag

Avers: Fond: verde-albastru-bleu-violet, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot având în colțurile de jos valoarea ”10” și
în cele superioare un desen clasic cu valoarea ”10” scrisă oblic. Pe latura
superioară a chenarului inscripția : ”BANCA NATIONALA A REPUBLICII
SOCIALISTE ROMANIA”. În centru un medalion rotund cu numele și chipul lui
Alexandru Ioan Cuza și stema țării într-un medalion pe fond desen tip
Guillot sub care este seria și numărul. În partea de jos a chenarului valoarea
”CINCIZECI LEI”
Revers: Fond: verde-albastru-bleu-violet, desen tip Guillot.
Tipăritura: chenar complex tip Guillot având în colțurile din dreapta
jos și în partea stângă valoarea ”50”. În câmp o imagine cu Palatul Culturii
din Iași. În partea de sus inscripția: ”REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA” și în
partea de jos ” CINCIZECI LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


1 Noiembrie 1966 2 7 15

97
98 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❼ 100 lei (o sută lei) 1966 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 153 x 75
Hârtie: Albă.
Filigran: Zig-zag

Avers: Fond: albastru-violet-brun-bleu-verde-cafeniu, desen tip Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot având în colțuri valoarea ”100”. Pe
latura superioară a chenarului inscripția : ”BANCA NATIONALA A REPUBLICII
SOCIALISTE ROMANIA”. În centru un medalion rotund cu numele și chipul lui
Nicolae Bălcescu și stema țării într-un medalion pe fond desen tip Guillot
sub care este seria, numărul, textul cu penalități și valoarea ”UNA SUTA LEI”.
Pe latura stângă anul ”1966”
Revers: Fond: albastru-violet-brun-bleu-verde-cafeniu, desen tip Guillot.
Tipăritura: chenar complex tip Guillot având în colțuri valoarea
”100”. În câmp o imagine a clădirii Ateneului Român. În partea de sus
inscripția: ”REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA” și în partea de jos ”UNA SUTA
LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


1 Noiembrie 1966 1 5 10

98
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 99

Banca Națională a României (1991-1992)

După revoluţia din decembrie 1989 sistemul comunist a fost


înlocuit cu cel democratic astfel a fost emisă o nouă serie, temporară,
de bancnote care să le înlocuiască pe cele socialiste.
Numele Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România a
revenit la vechea denumire de Banca Naţională a României.
Au fost puse în circulaţie trei bancnote cu valorile de 500,
1000 şi 5000 lei. Prima bancnotă post-decembristă a fost cea cu
valoarea de 500 lei şi a fost gravată de Ion Octavian Penda.
Aceasta a fost tipărită în Elveția, la acea dată în România
nefiind tehnologia necesară, pe aceeașihârtie ca francul elvețian.
Următoarele bancnote sunt opera gravorului Nicolae Săftoiu.
Această emisiune a fost una temporară și a circulat
concomitent cu bancnotele comuniste până când a fost pusă în
circulație noua serie a Băncii Naționale a României, în 1992

99
100 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❶ 500 lei (cinci sute lei) 1991 +

Nr. emisiuni 2
Dimensiune: 156 x 74
Hârtie: Albă.
Filigran: Efigie C-tin Brâncusi
Gravor: Ion Octavian Penda

Avers: Fond:alb-bleu-vernil-maro, desen tip Guillot.


Tipăritura: Pe latura stângă, inscripția ”BANCA NATIONALĂ A
ROMANIEI”, monograma ”BNR”, funcția și semnătura Guvernatorului și seria
de culoare roșie. În centru, sus, pe un fond tip Guillot valoarea ”500 / cinci
sute lei”, sub care este un medalion ondulat cu reprezentarea sculpturii
”Simbolul Sărutului”, alături este numărul de control de culoare roșie. În
dreapta este bustul și numele sculptorului ”Constantin Brâncuși / 1876-
1957”. În colțul din dreapta, jos, valoarea ”500”. În marginea dreaptă, scris
vertical, data emisiei.
Revers: Fond: alb-vernil-maro-cafeniu, desen tip Guillot.
Tipăritura: În colțul din stânga, sus, valoarea ”500” urmată de
inscripția verticală ”Constantin Brâncuși / 1876-1957”. În câmp o imagine, în
fond desen tip Guillot, a sculptorului șezând pe ”Masa Tăcerii” și în spate
fiind ”Coloana Infinitului”. Central, sus, valoarea ”500 / cinci sute lei” și
textul cu penalități. Dedesubt, un medalion ondulat cu reprezentarea
sculpturii ”Simbolul Sărutului”. În partea dreaptă, inscripția ”BANCA
NATIONALĂ A ROMANIEI”, monograma ”BNR”

Data emisiei VF XF UNC


Ianuarie 1991 15 35 70
Aprilie 1991 10 20 35

100
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 101

❷ 1000 lei (o mie lei) 1991 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 167 x 75
Hârtie: Albă.
Filigran: Efigie Mihai Eminescu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: Fond: alb-bleu-vernil-cafeniu-roz-oranj, desen tip Guillot.


Tipăritura: Pe latura stângă, inscripția ”BANCA NATIONALĂ A
ROMANIEI”, monograma ”BNR”, funcțiile, semnăturile, un cartuș cu valoarea
”1000” și seria de culoare neagră. Alături două benzi paralele, tip Guillot,
peste care este suprapus un medalion rotund cu o stea cu 16 colțuriÎn
centru, sus, valoarea ”1000 / una mie lei”, sub care este numărul de control
de culoare neagră. În centru o imagine cu pânze și catarge de corăbii
stilizate. În dreapta portretul și numele scriitorului ”Mihai Eminescu / 1850-
1889”.
Revers: Fond: alb-bleu-vernil-cafeniu-roz-oranj, desen tip Guillot.
Tipăritura: În colțurile din stânga valoarea ”1000”. În centru, într-o
ramă ornamentată, Mănăstirea Putna. Central, jos, valoarea ”una mie lei”. În
dreapta două benzi paralele, tip Guillot, peste care este suprapus un
medalion rotund ornamentat și între care, în partea superioară, este textul
cu penalități și în partea inferioară este data emisiei. ”. În marginea dreaptă,
inscripția ”BANCA NATIONALĂ A ROMANIEI”, monograma ”BNR”, și un
cartuș cu valoarea ”1000”.

Data emisiei VF XF UNC


Septembrie 1991 7 15 25

101
102 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 5000 lei (cinci mii lei) 1992 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 172 x 77
Hârtie: Albă.
Filigran: Efigie Avram Iancu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: Fond: alb-bleu-vernil-roz-indigo, desen tip Guillot.


Tipăritura: Pe latura stângă, inscripția ”BANCA NATIONALĂ A
ROMANIEI”, monograma ”BNR”, funcțiile, semnăturile, un cartuș cu valoarea
”5000” și seria de culoare neagră. Alături două benzi paralele, tip Guillot,
peste care este suprapus un medalion rotund cu reprezentarea unei
monede de bronz emisă de Filip Arabul – Marcus Iulius Philippus (244-249 d.
Hr.) pe fond galben.În centru, sus, valoarea ”5000 / cinci mii lei”. În centru
un peisaj montan cu o biserică. În dreapta portretul și numele ”Avram
Iancu / 1824-1872”. Jos este un chenar pe care este valoarea ”cinci mii lei” și
în colțul din dreapta valoarea ”5000”. Numărul de control de culoare neagră,
deasupra chenarului.
Revers: Fond: alb-bleu-vernil-roz-indigo, desen tip Guillot.
Tipăritura: În colțurile din stânga valoarea ”5000”. În centru, într-
unchenar cu valoarea ”cinci mii lei”, Biserica din Densuș, cetatea medievală
din Alba Iulia și steagul dacilor. În dreapta două benzi paralele, tip Guillot,
peste care este suprapus un medalion rotund cu sigiliul voievodului Mihai
Viteazul. În marginea dreaptă, în partea superioară, este textul cu penalități
și în partea inferioară este data emisiei, vertical inscripția ”BANCA
NATIONALĂ A ROMANIEI”, sus, monograma ”BNR”, și jos un cartuș cu
valoarea ”5000”.

Data emisiei VF XF UNC


Martie 1992 7 15 25

102
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 103

Banca Națională a României (1992-1996)


❶ 200 lei (două sute lei) 1992 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 155 x 77
Hârtie: Albă.
Filigran: BNR
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: Fond: alb-bleu-roz-gri-oranj, desen tip Guillot.


Tipăritura: Pe latura stângă, inscripția ”BANCA NATIONALĂ A
ROMANIEI”, monograma ”BNR”, funcțiile, semnăturile, un cartuș cu valoarea
”200” și seria de culoare roșie. Alături două benzi paralele, tip Guillot, peste
care este suprapusăstema țării. În centru, sus, motonava fluvial de călători T.
Vladimirescu. În centru numărul de control de culoare roșie, un stârc, o
floare de nufăr, valoarea ”două sute lei”, și în fundal farul de la Sulina. În
dreapta portretul și numele academicianului ”Grigore Antipa / 1867-1944”.
În colțurile din dreapta valoarea ”200”.
Revers: Fond: alb-bleu-roz-gri-oranj, desen tip Guillot.
Tipăritura: În colțul din stânga, sus,și în centru jos valoarea ”200”.
În centru, faună și floră din Delta Dunării și articole de pescuit. În dreapta
două benzi paralele, tip Guillot, peste care este suprapus un medalion
rotund cu o stea cu 16 colțuri. În marginea dreaptă, în partea superioară,
este textul cu penalități și în partea inferioară este data emisiei, vertical
inscripția ”BANCA NATIONALĂ A ROMANIEI”, sus, monograma ”BNR”, și jos
un cartuș cu valoarea ”200”.

Data emisiei VF XF UNC


Decembrie 1992 3 9 15

103
104 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷ 500 lei (cinci sute lei) 1992

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 160 x 76
Hârtie: Albă.
Filigran: Efigie Constantin Brâncuși
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: Fond: alb-vernil-roz-brun, desen tip Guillot.


Tipăritura: Pe latura stângă, inscripția ”BANCA NATIONALĂ A
ROMANIEI”, monograma ”BNR”, funcțiile, semnăturile, un cartuș cu valoarea
”500” și seria de culoare roșie. Alături două benzi paralele, tip Guillot, peste
care este suprapusă stema țării. În centru, sus, valoarea ”500 / cinci sute
lei”. În centru unfragment din ˝Coloana Infinitului˝ şi sculptura ˝Măiastra˝,
în fond figuri geometrice tip Guillot. În colțul din dreapta, jos, valoarea
”500”. Numărul de control de culoare neagră, în centru. În dreapta portretul
și numele sculptorului ”Grigore Brâncuşi / 1876-1957”.
Revers: Fond: alb-vernil-roz-brun, desen tip Guillot.
Tipăritura: În partea de jos a bancnotei valoarea ”500” şi în colțul din
stânga, sus, valoarea ˝500 cinci sute lei˝. În centru, într-un chenar cu motive
naţionale sculpturile: ˝Domnişoara Pogany˝, ˝Cocoşul˝, ˝Poarta Sărutului˝
şi ˝Începutul Lumii˝. În dreapta două benzi paralele, tip Guillot, peste care
este suprapus un medalion rotund. În marginea dreaptă, în partea
superioară, este textul cu penalități și în partea inferioară este data emisiei,
vertical inscripția ”BANCA NATIONALĂ A ROMANIEI”, sus, monograma
”BNR”, și jos un cartuș cu valoarea ”500”.

Data emisiei VF XF UNC


Decembrie 1992 Fil. C-tin Brâncuşi din lateral 3 7 10
Decembrie 1992 Fil. C-tin Brâncuşi din faţă 7 15 25

104
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 105

❸ 1000 lei (o mie lei) 1993 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 167 x 75
Hârtie: Albă.
Filigran: Efigie Mihai Eminescu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: similar cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă în 1991 cu diferenţa:


medalionul rotund, suprapus pe cele două benzi verticale din partea stângă
a bancnotei, a fost înlocuit cu stema ţării.
Revers: identic cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă în 1991.

Data emisiei VF XF UNC


Mai 1993 3 7 10

105
106 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹ 5000 lei (cinci mii lei) 1992 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 172 x 77
Hârtie: Albă.
Filigran: Efigie Avram Iancu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: similar cu cel al bancnotei de 1000 lei emisă în 1992 cu diferenţa:


medalionul rotund cu reprezentarea unei monede de bronz emisă de Filip
Arabul – Marcus Iulius Philippus, suprapus pe cele două benzi verticale din
partea stângă a bancnotei, a fost înlocuit cu stema ţării.
Revers: identic cu cel al bancnotei de 5000 lei emisă în 1992.

Data emisiei VF XF UNC


Mai 1993 3 7 10

106
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 107

❺ 10.000 lei (zece mii lei) 1994

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 180 x 77
Hârtie: Albă.
Filigran: Efigie Nicolae Iorga
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: Fond: alb-roşu-roz-violet-bleu, desen tip Guillot.


Tipăritura: Pe latura stângă, inscripția ”BANCA NATIONALĂ A
ROMANIEI”, monograma ”BNR”, funcțiile, semnăturile, un cartuș cu valoarea
”10000” și seria de culoare roșie. Alături două benzi paralele, tip Guillot,
peste care este suprapusă stema țării. În centru, sus, valoarea ”10000 / zece
mii lei”. În centru reprezentarea zeului-şarpe Glykon, în fond un medalion
rotund. În colțul din dreapta, jos, valoarea ”10000”. Numărul de control de
culoare neagră, în centru. În dreapta portretul și numele profesorului
”Nicolae Iorga / 1871-1940”.
Revers: Fond: alb-roşu-roz-violet-bleu, desen tip Guillot.
Tipăritura: În partea de sus şi de jos a bancnotei un chenar cu
valoarea ”10000 / zece mii lei”.În centru grupul statuar Fortuna cu Pontos,
Palatul Şuţu actualmente Muzeul de Istorie şi Artă din Bucureşti şi
Gânditorul de la Hamangia. În dreapta două benzi paralele, tip Guillot, peste
care este suprapus un medalion rotund. În marginea dreaptă, în partea
superioară, este textul cu penalități și în partea inferioară este data emisiei,
vertical inscripția ”BANCA NATIONALĂ A ROMANIEI”, sus, monograma
”BNR”, și jos un cartuș cu valoarea ”10000”.

Data emisiei VF XF UNC


Februarie 1994 9 15 25

107
108 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Banca Națională a României (1996-2000)


❶ 1000 lei (o mie lei) 1998 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 140 x 60
Hârtie: Albastră.
Filigran: Mihai Eminescu, BNR
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: Fond: albastru-galben-cafeniu.


Tipăritura: În partea stângă, sus, stema țării, la mijloc, oblic
semnăturile și funcțiile și jos data emisiei și valoarea ”1.000 lei UNA MIE”. În
centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”, monograma ”BNR”,
o floare de crin și o pană. În partea dreaptă bustul și numele lui Mihai
Eminescu iar pe margine, scris oblic, valoarea ”UNA MIE 1000”.

Revers: Fond: albastru-galben-cafeniu.


Tipăritura: În stânga valoarea ”1000” și seria. În centru Pontul
Euxin, ruinele cetății Histria, floare de tei, floare albastră și floare de nufăr.
În partea de sus inscripția: ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI” și valoarea
”1000”. Jos, dreapta, valoarea ”UNA MIE LEI 1.000” deasupra seriei de
culoare roșie textul cu penalități. În colțul din dreapta, sus, monograma
BNR.

Data emisiei VF XF UNC


1 Iunie 1998 Fil. BNR drept (fig. 2) 1 5 8
1 Iunie 1998 Fil. BNR înclinat (fig. 1) 3 7 10

108
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 109

❷ 2000 lei (două mii lei) 1999 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 143 x 63
Material: Polimer
Filigran: BNR 2000

Avers: Fond: Albastru-galben-roșu.


Tipăritura: În partea stângă, sus, stema țării, la mijloc, oblic
semnăturile și funcțiile și jos data emisiei și valoarea 2.000 lei DOUĂ MII”. În
centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”, monograma ”BNR”.
În partea dreaptă reproducerea sistemului solar iar pe margine, scris oblic,
valoarea ”DOUĂ MII2000”. În partea stângă, sus, și în dreapta jos câte o
fereastră transparentă.

Revers: Fond: Albastru-galben-roșu.


Tipăritura: În stânga valoarea ”2000” și seria. În harta României și
zona de vizibilitate a eclipsei. În partea de sus inscripția: ”BANCA
NATIONALA A ROMANIEI” și valoarea ”2000”. Jos, dreapta, valoarea ”DOUĂ
MII LEI 2.000” și textul cu penalități deasupra seria de culoare roșie. În colțul
din dreapta, sus, monograma BNR.

Data emisiei VF XF UNC


1999 0.5 1.5 3
1999 În pliant de prezentare BNR - - 5

109
110 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 5000 lei (cinci mii lei) 1998

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 145 x 64
Hârtie: Gălbuie.
Filigran: portret Lucian Blaga, BNR
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: Fond: brun-galben-cafeniu.


Tipăritura: În partea stângă, sus, stema țării, la mijloc, oblic
semnăturile și funcțiile și jos data emisiei și valoarea ”5.000 lei CINCI MII”. În
centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”, monograma ”BNR”,
o floare de narcisă. În partea dreaptă bustul și numele filozofului Lucian
Blaga iar pe margine, scris oblic, valoarea ”CINCI MII5000”.

Revers: Fond: brun-galben-cafeniu.


Tipăritura: În stânga valoarea ”5000” și seria. În centru o troiță și
viță-de-vie. În partea de sus inscripția: ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”.
Jos, dreapta, valoarea ”CINCI MII LEI 5.000” deasupra seriei de culoare roșie
textul cu penalități. În colțul din dreapta, sus, monograma BNR.

Data emisiei VF XF UNC


1 Iunie 1998 Fil. BNR drept (fig. 2) 1 3 5
1 Iunie 1998 Fil. BNR drept (fig. 1) 2 5 8

110
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 111

❹ 10.000 lei (zece mii lei) 1999

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 150 x 67
Hârtie: Albă - verde.
Filigran: BNR 2000
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: Fond: verde-vernil-albastru.


Tipăritura: În partea stângă, sus, stema țării, la mijloc, oblic
semnăturile și funcțiile și jos data emisiei și valoarea ”10.000 lei ZECE MII”.
În centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”, monograma
”BNR”, o floare de gențiană. În partea dreaptă bustul și numele lui Nicolae
Iorga iar pe margine, scris oblic, valoarea ”ZECE MII 10.000”.

Revers: Fond: verde-vernil-albastru.


Tipăritura: În stânga valoarea ”10.000” și seria. În centru acvila
cruciată cu aripile desfăcute, Biserica episcopală a Mănăstirii Curtea de
Argeș. În partea de sus inscripția: ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”. Jos,
dreapta, valoarea ”ZECE MII LEI 10.000” deasupra seriei de culoare roșie
textul cu penalități. În colțul din dreapta, sus, monograma BNR.

Data emisiei VF XF UNC


1999 3 6 10

111
112 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 50.000 lei (cincizeci mii lei) 1996+

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 155 x 77
Hârtie: Bleu-violet.
Filigran: Bust George Enescu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: Fond: indigo-mov-albastru-brun.


Tipăritura: În partea stângă, sus, stema țării, la mijloc, oblic
semnăturile și funcțiile și jos data emisiei și valoarea ”50.000 lei CINCIZECI
MII”. În centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”, monograma
”BNR”, aranjament floral și note muzicale. În partea dreaptă bustul și
numele lui George Enescu iar pe margine, scris oblic, valoarea ”CINCIZECI
MII 50.000”.

Revers: Fond: indigo-mov-albastru-brun.


Tipăritura: În stânga valoarea ”50.000” și seria. În centru Sfinxul din
munții Bucegi, fragment de solfegiu. În partea de sus inscripția: ”BANCA
NATIONALA A ROMANIEI”. Jos, dreapta, valoarea ”CINCIZECI MII LEI 50.000”
deasupra seriei de culoare neagră textul cu penalități. În colțul din dreapta,
sus, monograma BNR.

Data emisiei VF XF UNC


20 Noiembrie 1996 15 25 40

112
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 113

❻ 50.000 lei (cincizeci mii lei) 2000

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 155 x 77
Hârtie: Bleu-violet.
Filigran: Bust George Enescu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: similar cu cel al bancnotei de 50.000 emisă în anul 1996 cu diferența:


lângă portretul muzicianului George Enescu a fost modificat designul și a
fost amplasată o vioară stilizată.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 50.000 emisă în anul 1996 cu


diferența: seria din marginea stângă a fost dispusa vertical și cea din dreapta
jos a fost tipărită cu tuș roșu.

Data emisiei VF XF UNC


2000 7 15 25

113
114 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❼ 100.000 lei (o sută mii lei) 1998+

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 160 x 73
Hârtie: Portocalie.
Filigran: Bust Nicolae Grigorescu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: Fond: Roșu-portocaliu-oranj-verde.


Tipăritura: În partea stângă, sus, stema țării, la mijloc, oblic
semnăturile și funcțiile și jos data emisiei și valoarea ”100.000 lei UNA SUTA
MII”. În centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”, monograma
”BNR”, floare de nalbă, pensulă și paletă. În partea dreaptă bustul și numele
pictorului Nicolae Grigorescu iar pe margine, scris oblic, valoarea ”UNA SUTA
MII 100.000”. În colțul din dreapta jos, o paletă aurie.

Revers: Fond: Roșu-portocaliu-oranj-verde.


Tipăritura: În stânga valoarea ”100.000” și seria. În centru opera
pictorului ˝Rodica˝ și o casă oltenească, în fundal valoarea ”100.000”. În
partea de sus inscripția: ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”. Jos, dreapta,
valoarea ”UNA SUTA MII LEI 100.000” deasupra seriei, de culoare roșie,
textul cu penalități. În colțul din dreapta, sus, monograma BNR.

Data emisiei VF XF UNC


1 Iunie 1998 15 25 40

114
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 115

Banca Națională a României (2000-2005)


Precedentul fiind creat prin tipărire bancnotei de 2000 lei pe suport
de plastic B.N.R. a decis să pună în circulație un nou lot de bancnote cu
valorile de 10.000, 50.000, 100.000 , 500.000 și 1.000.000 lei.
Acest lot de bancnote al Băncii Naționale a României reprezintă
primul lot complet de bancnote imprimate pe suport de plastic din istoria
României.
Odată cu acest lot a fost pus în circulație cupiul cu cea mai mare
valoare nominală,din 1947 până în prezent, și anume bancnota de 1.000.000
lei, aceasta este și singura din lot care nu este opera maestrului Nicolae
Săftoiu și a fost creată de un gravor străin.
Bancnotele de 10.000 şi 500.000 lei au purtat și semnătura lui Mugur
Isărescu dar și a lui Emil Ghizari sa în calitate de guvernator al BNR.
În anul 2000, când au fost emise bancnotele de 10.000 şi 500.000 de lei pe
suport de polimer, nu puteau fi semnate de Mugur Isărescu deoarece, la
acea dată îndeplinea funcţia de prim-ministru şi nici nu era posibil să fie
puse în circulaţie fără semnătură fiind semnate de Emil Ghizari care
îndeplinea funcția de guvernator al Băncii Naționale a României.
Semnăturile celor doi guvernatori ai Băncii Naționale a României în
perioada 2000-2005, Mugur Isărescu (fig. 1) și Emil Ghizari (fig. 2).

115
116 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❶ 10.000 lei (zece mii lei) 2000

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 150 x 67
Material: polimer.
Filigran: BNR 2000
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: similar cu cel al bancnotei de 10.000 lei emisă în 1999 cu diferențele:


în partea stângă este o fereastră transparentă și bancnota este imprimată
pe suport de plastic.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 10.000 lei emisă în 1999 cu


diferențele: în partea dreaptă este o fereastră transparentă și bancnota este
imprimată pe suport de plastic.

Data emisiei VF XF UNC


Septembrie 2000 Semnătură Isărescu (fig. 1) 1 3 5
Septembrie 2000 Semnătură Ghizari (fig.2) 3 6 10

116
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 117

❷ 50.000 lei (cincizeci mii lei) 2001 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 155 x 77
Material: polimer.
Filigran: Bust George Enescu
Gravor: Nicolae Săftoiu - avers

Avers: similar cu cel al bancnotei de 50.000 emisă în anul 2000 cu diferența:


lângă portretul muzicianului George Enescu a fost modificat designul vioarei,
în partea stângă o fereastră transparentă și bancnota este imprimată pe
suport de plastic.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 50.000 emisă în anul 2000 cu


diferența: Sfinxul a fost înlocuit cu Ateneul Român și un pian, în partea
dreaptă este o fereastră transparentă și bancnota este imprimată pe suport
de plastic.

Data emisiei VF XF UNC


Decembrie 2001 5 7 10

117
118 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 100.000 lei (o sută mii lei) 2001 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 160 x 73
Material: polimer.
Filigran: Bust Nicolae Grigorescu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: similar cu cel al bancnotei de 100.000 lei emisă în 1998 cu


diferențele: în partea stângă este o fereastră transparentă și bancnota este
imprimată pe suport de plastic.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 100.000 lei emisă în 1998 cu


diferențele: în partea dreaptă este o fereastră transparentă și bancnota este
imprimată pe suport de plastic.

Data emisiei VF XF UNC


Noiembrie 2001 10 11 15

118
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 119

❹ 500.000 lei (cinci sute mii lei) 2000 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 150 x 67
Material: polimer.
Filigran: BNR 2000
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: Fond: glaben-albastru-verde-roz-portocaliu-gri.


Tipăritura: În partea stângă, sus, stema țării, la mijloc, oblic
semnăturile și funcțiile și jos fereastră transparentă, data emisiei și valoarea
”500.000 lei CINCI SUTE MII”. În centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA A
ROMANIEI”, monograma ”BNR”, floare de colț și elice. În partea dreaptă
bustul și numele pilotului Aurel Vlaicu iar pe margine, scris oblic, valoarea
”CINCI SUTE MII 500.000”.

Revers: Fond: glaben-albastru-verde-roz-portocaliu-gri.


Tipăritura: În stânga valoarea ”500.000” și seria. În centru schiță
avionului Vlaicu II și un cap de acvilă, pe fond valoarea ”500.000”. În partea
de sus inscripția: ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”. Jos, dreapta, valoarea
”CINCI SUTE MII LEI 500.000”, textul cu penalități, o fereastră transparentă
și seria de culoare roșie. În colțul din dreapta, sus, monograma BNR.

Data emisiei VF XF UNC


Octombrie 2000 Semnătură Isărescu (fig. 1) 50 55 75
Octombrie 2000 Semnătură Ghizari (fig. 2) 60 75 100

119
120 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 1.000.000 lei (un milion lei) 2003+

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 168 x 78
Material: polimer.
Filigran: BNR 2000

Avers: Fond: albastru-bleu-vernil-mov.


Tipăritura: În partea stângă, sus, stema țării, la mijloc, oblic
semnăturile și funcțiile și jos fereastră transparentă, data emisiei și valoarea
”1.000.000 lei UN MILION MII”. În centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA
A ROMANIEI”, monograma ”BNR”, floare de violetăși măști de teatru. În
partea dreaptă bustul și numele scriitorului Ion Luca Caragiale iar pe
margine, scris oblic, valoarea ”UN MILION1.000.000”.

Revers: Fond: albastru-bleu-vernil-mov.


Tipăritura: În stânga valoarea ”1.000.000” și seria. În centru statuia
scriitorului Ion Luca Caragiale, sub care este textul cu penalități, vechea
clădire a Teatrului Național din Bucureștiși o mască teatrală. În partea de sus
inscripția: ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”. Jos, dreapta, valoarea ”UN
MILION LEI 1.000.000”, o fereastră transparentă și seria de culoare roșie. În
colțul din dreapta, sus, monograma BNR.

Data emisiei VF XF UNC


Decembrie 2003 100 120 150

120
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 121

Banca Națională a României (2005-prezent)


Prin legea nr. 348 din 14.07.2004 la data de 1 iulie 2005,
moneda naţională a României, a fost denominată astfel încât 10.000
lei vechi, aflaţi în circulaţie la acea dată, au fost preschimbaţi pentru
1 leu nou.
Denominarea reprezintă acţiunea de reducere a valorii
nominale a însemnelor monetare.
Banca Naţională a României a pus în circulaţie noile bancnote şi
monede începând cu data de 1 iulie 2005.
Bancnotele şi monede aflate în circulație, respectiv leii vechi,
au avut putere circulatorie până la data de 31 decembrie 2006.
Preschimbarea se va putea face pe o perioadă de maximum 3 ani,
respectiv până la data de 31 decembrie 2009, la sucursalele Băncii
Naţionale a României care desfăşoară activităţi de casierie şi la
unităţile instituţiilor de credit autorizate să efectueze această
operaţiune prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României.
În perioada de la introducerea noii emisiuni monetare până la
data de 31 decembrie 2006, bancnotele şi monedele aflate în
circulaţie înaintea datei de 1 iulie 2005 au fost înlocuite treptat cu
bancnotele şi monedele din noua emisiune monetară a Băncii
Naţionale a României.
La data de 1 iulie 2005 au fost puse în circulație cupiurile cu
valorile nominale de 1, 5, 10, 50, 100 și 500 lei. Ulterior, la 1
decembrie 2006 a fost introdusă pe piață și bancnota cu valoarea
nominală de 200 lei. Ultima bancnotă pusă în circulație de Banca
Națională a României a fost la 1 decembrie 2008 când a fost pusă în
circulație noua bancnotă de 10 lei, asemănătoare cu precedenta.

121
122 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❶ 1 leu (un leu) 2005 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 120 x 62
Material: Polimer, imprimare plană
Filigran: BNR și bust N. Iorga
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: similar cu cel al bancnotei de 10.000 lei emisă în anul 2000 cu


diferențele: conturul ferestreitransparente din partea stângă a fost
schimbat, semnăturile au fost mutate sub fereastra transparentă.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 10.000 lei emisă în anul 2000.

Data emisiei VF XF UNC


1 Iulie 2005 Bancnota este în circulație

122
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 123

❷5 lei (cinci lei) 2005 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 127 x 67
Material: Polimer, imprimare plană
Filigran: BNR și bust G. Enescu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: similar cu cel al bancnotei de 50.000 lei emisă în anul 2001 cu


diferențele: conturul ferestrei transparente din partea stângă a fost
schimbat, semnăturile au fost mutate sub fereastra transparentă.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 50.000 lei emisă în anul 2001.

Data emisiei VF XF UNC


1 Iulie 2005 Bancnota este în circulație

123
124 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 10 lei (zece lei) 2005 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 133 x 72
Material: Polimer, imprimare în relief
Filigran: BNR și bust N. Grigorescu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: similar cu cel al bancnotei de 100.000 lei emisă în anul 2001 cu


diferențele: conturul ferestrei transparente din partea stângă a fost
schimbat, semnăturile au fost mutate sub fereastra transparentă.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 100.000 lei emisă în anul 2001.

Data emisiei VF XF UNC


1 Iulie 2005 Bancnota este în circulație

124
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 125

❹ 10 lei (zece lei) 2008 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 133 x 72
Material: Polimer, imprimare plană
Filigran: BNR și bust N. Grigorescu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: similar cu cel al bancnotei de 10 lei emisă în anul 2005 cu


diferențele: imprimarea este plană și peste fereastra transparentă din
partea stângă au fost tipărite două pensule aurii.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 10 lei emisă în anul 2005.

Data emisiei VF XF UNC


1 decembrie 2008 Bancnota este în circulație

125
126 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 50 lei (cincizeci lei) 2005 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 140 x 77
Material: Polimer, imprimare în relief
Filigran: BNR și bust A. Vlaicu
Gravor: Nicolae Săftoiu

Avers: similar cu cel al bancnotei de 500.000 lei emisă în anul 2000 cu


diferențele: conturul ferestrei transparente din partea stângă a fost
schimbat, semnăturile au fost mutate sub fereastra transparentă.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 500.000 lei emisă în anul 2000.

Data emisiei VF XF UNC


1 Iulie 2005 Bancnota este în circulație

126
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 127

❻ 100 lei (o sută lei) 2005 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 147 x 82
Material: Polimer, imprimare în relief
Filigran: BNR și bust I.L. Caragiale

Avers: similar cu cel al bancnotei de 1.000.000 lei emisă în anul 2003 cu


diferențele: conturul ferestrei transparente din partea stângă a fost
schimbat, semnăturile au fost mutate sub fereastra transparentă.

Revers: similar cu cel al bancnotei de 1.000.000 lei emisă în anul 2003.

Data emisiei VF XF UNC


1 Iulie 2005 Bancnota este în circulație

127
128 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❼ 200 lei (două sute lei) 2006 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 150 x 82
Material: Polimer, imprimare în relief
Filigran: BNR și bust L. Blaga

Avers: Fond: crem-galben-oranj-gri.


Tipăritura: În partea stângă, sus, stema țării, la mijloc, o fereastră
transparentă și valoarea ”200 LEIDOUĂ SUTE” deasupra căreia sunt
semnăturile și funcțiile. În centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA A
ROMANIEI”, monograma ”BNR”, floare de mac și către. În partea dreaptă
bustul și numele scriitorului Lucian Blaga iar pe margine, scris oblic, valoarea
”DOUĂ SUTE LEI 200”. Data emisiei în marginea dreaptă

Revers: Fond: crem-galben-oranj-gri.


Tipăritura: În stânga valoarea ”200” și seria. În centru gânditorul de
la Hamangia, o moară de apă și textul cu penalități. În partea de sus
inscripția: ”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”. Jos, dreapta, valoarea ”DOUĂ
SUTE LEI 200”, o fereastră transparentă și seria de culoare roșie. În colțul din
dreapta, sus, monograma BNR.

Data emisiei VF XF UNC


1 Decembrie 2006 Bancnota este în circulație

128
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 129

❽ 500 lei (cinci sute lei) 2005 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 153 x 82
Material: Polimer, imprimare în relief
Filigran: BNR și bust M. Eminescu

Avers: Fond: bleu-albastru-verde.


Tipăritura: În partea stângă, sus, stema țării, la mijloc, o fereastră
transparentă și valoarea ”500 LEI CINCI SUTE” deasupra căreia sunt
semnăturile și funcțiile. În centru sus inscripția ”BANCA NATIONALA A
ROMANIEI”, monograma ”BNR”, călimară cu cerneală și carte. În partea
dreaptă bustul și numele poetului Mihai Eminescu iar pe margine, scris oblic,
valoarea ”CINCI SUTE LEI 500”. Data emisiei în marginea dreaptă

Revers: Fond: bleu-albastru-verde.


Tipăritura: În stânga valoarea ”500” și seria. În centru ziarul Timpul,
un tei, Biblioteca din Iași și textul cu penalități. În partea de sus inscripția:
”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”. Jos, dreapta, valoarea ”CINCI SUTE LEI
500”, o fereastră transparentă și seria de culoare roșie. În colțul din dreapta,
sus, monograma BNR.

Data emisiei VF XF UNC


1 Iulie 2005 Bancnota este în circulație

129
130 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Banca Generală Română (1917)


După ce puterile Centrale au ocupat mare parte a teritoriului României
administraţia militară germană stabilită în România a folosit Banca Generală
Română, o bancă de comerţ cu capital german întemeiată în anul 1897,
pentru emiterea biletelor de ocupație. Au fost puse în circulație la 29
ianuarie 1917 cupiurile de 25 şi 50 de bani, 1, 2, 5, 20, 100 şi 1000 de lei. Au
fost trimise la București bancnote în valoare totală de 2.283.650.000 lei
după cum urmează:

în

în
Exemplare

circulație

circulație
Valoarea
Nr. serie

biletelor
Valoare

Valoare

intrate
totală
Serie

Tiraj
(lei)

0,25 F 1-25.900.000 25.900.000 6.475.000 20.360.064 5.090.016


0,50 E 1-17.790.000 17.790.000 8.895.000 13.726.374 6.863.187
1 D 1-29.110.000 29.110.000 29.110.000 27.099.703 24.099.703
2 H 1-7.600.000 7.600.000 15.200.000 2.086.789 4.173.578
5 G 1-24.590.000 24.590.000 122.950.000 19.944.720 99.723.600
20 C 1-15.000.000 15.000.000 300.000.000 17.975.139 299.502.780
100 B 1-5.094.000 5.094.000 509.400.000 5.092.662 509.266.200
1000 A 1-1.180.000 1.180.000 1.180.000.000 1.173.011 1.173.011.000

Până la 16 noiembrie 1918 au fost retrase din circulație și distruse


biletele după cum urmează: 1.725.958 bancnote de 25 bani, 1.149.543
bancnote de 50 bani, 1.554.503 bancnote de 1 leu, 14.486 bancnote de 2 lei,
544.050 bancnote de 5 lei, 196.701 bancnote de 20 lei, 5.711 bancnote de
100 lei si 187 bancnote de 1.000 lei.
După încheierea războiului, biletele emise de către Banca Generală
Română au rămas în circulaţie iar Banca Naţională a României a fost nevoită
să le integreze ca mijlocul legal de plată în sistemul monetar al ţării și acest
lucru s-a făcut prin ștampilarea acestora, ștampilele fiind diverse, cea mai
comună fiind cea cu inscripția : ” ROMANIA  Casieria centrala a tezaurului
public” și stema țării în mijloc. (fig. 4)
Oficial, din ştampilare au fost excluse biletele de 25 şi 50 de bani precum şi
cele de 1 leu, dar se cunosc exemplare ştampilate. Ştampilarea era însă,
adesea extrem de imperfectă.

130
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 131

Retragerea biletelor ştampilate ale Băncii Generale Române în România


a început la 1 Noiembrie 1920, dar datorită dificultăţilor s-a prelungit până
în anul 1921.

Biletele Băncii Generale Române au fost ştampilate şi armata


generalului Mackensen în Octobrie/Noiembrie 1918. Pe bancnote au fost
aplicate ștampilele cu inscripțiile: ”SZEBEN VARMEGYE ALISPANI HIVATALA”
(fig. 1 – rotundă și fig. 2 - ovală) (Oficiul subcomitetul judeţului Sibiu) sau
”SZEBEN VARMEGYE ALISPANJA" (fig. 3) (Sub-comitele judeţului Sibiu)
transformând-le astfel în bilete proprii ale trupelor germane și care sunt
foarte rare.

Fig. 4

131
132 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❶ 25bani (douăzecișicinci bani) 1917 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 93 x 60
Hârtie: albă.
Filigran: floricele cruciforme alternând cu inele

Avers: Fond: maro deschis, desen Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot, în partea dreaptă un medalion oval cu
efigia zeului Mercur sub care este valoarea: ”25”, în colțul din stânga jos
valoarea ”bani”. În centrul bancnotei textul privind condițiile emisiunii,
deasupra valoarea ”DOUE DECI CINCI BANI”, sub inscripția ”BANCA
GENERALA ROMANA”,semnăturile și funcțiile.
Revers: Fond: maro deschis, desen Guillot.
Tipăritura: Sus inscripția ”BANCA GENERALA ROMANA”, în centru
valoarea ”DOUE DECI CINCI / BANI” flancată de valoarea ”25”. Sub seria și
textul cu penalități.

Data emisiei VF XF UNC


29 Ianuarie 1917 fără ștampilă 25 35 50
29 Ianuarie 1917 cu ștampilă 15 25 60
29 Ianuarie 1917 cu ștampilă gen.Mackensen P.A. P.A. P.A.

132
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 133

❷ 50 bani (cincizeci bani) 1917 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 110 x 70
Hârtie: albă.
Filigran: floricele cruciforme alternând cu inele

Avers: Fond: albastru-bleu, desen Guillot și arabescuri.


Tipăritura: chenar tip Guillot, în partea stângă un medalion oval cu
efigia zeiței Ceres sub care este valoarea: ”50”. În centrul bancnotei textul
privind condițiile emisiunii, deasupra valoarea ”CINCI DECI BANI”, sub,
inscripția ”BANCA GENERALA ROMANA”, semnăturile și funcțiile și seria.
Revers: Fond: albastru-bleu, desen Guillot și arabescuri.
Tipăritura: Sus inscripția arcuită ”BANCA GENERALA ROMANA”, în
centru valoarea ”CINCI DECI / BANI” flancată de valoarea ”25” în câte un
medalion hexagonal. Jos textul cu penalități.

Data emisiei VF XF UNC


29 Ianuarie 1917 fără ștampilă 35 55 70
29 Ianuarie 1917 cu ștampilă 30 50 80
29 Ianuarie 1917 cu ștampilă gen.Mackensen P.A. P.A. P.A.

133
134 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 1 leu (un leu) 1917 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 130 x 80
Hârtie: albă.
Filigran: floricele cruciforme alternând cu inele

Avers: Fond: verde, desen Guillot și arabescuri.


Tipăritura: Pe laterale, jos, câte chenar ornamentat cu valoarea ”1”,
în partea dreaptă, sus, un medalion oval cu efigia zeiței Ceres iar în stânga
un medalion oval cu efigia zeului Mercur. În centrul bancnotei textul privind
condițiile emisiunii, deasupra valoarea ”UN LEU”, sub, semnăturile, funcțiile
și seria.
Revers: Fond: verde, desen Guillot și arabescuri.
Tipăritura: Sus inscripția arcuită ”BANCA GENERALA ROMANA”, în
centru valoarea ”1 / UN LEU” flancată de valoarea ”UN 1 LEU”. Jos textul cu
penalități.

Data emisiei VF XF UNC


29 Ianuarie 1917 fără ștampilă 25 50 100
29 Ianuarie 1917 cu ștampilă 20 40 120
29 ianuarie 1919 cu ștampilă gen.Mackensen P.A. P.A. P.A.

134
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 135

❹ 2 lei (doi lei) 1917 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 130 x 80
Hârtie: albă.
Filigran: floricele cruciforme alternând cu inele

Avers: Fond: roșu, desen Guillot și arabescuri.


Tipăritura: Pe laterale, jos, câte chenar ornamentat cu valoarea ”2”,
în partea dreaptă, sus, un medalion oval cu efigia zeului Mercur iar în stânga
un medalion oval cu efigia unei zeități. În centrul bancnotei textul privind
condițiile emisiunii, deasupra valoarea ”DOI LEI”, sub, semnăturile, funcțiile
și seria.
Revers: Fond: roșu, desen Guillot și arabescuri.
Tipăritura: Sus inscripția arcuită ”BANCA GENERALA ROMANA”, în
centru valoarea ”2 / DOI LEI”. Jos textul cu penalități flancat de valoarea ”2”.

Data emisiei VF XF UNC


29 Ianuarie 1917 fără ștampilă 40 75 150
29 Ianuarie 1917 cu ștampilă 30 55 200
29 ianuarie 1919 cu ștampilă gen.Mackensen P.A. P.A. P.A.

135
136 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 5 lei (cinci lei) 1917 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 145 x 90
Hârtie: albă.
Filigran: floricele cruciforme alternând cu inele

Avers: Fond: violet, desen Guillot și arabescuri.


Tipăritura: Pe laterale, sus și jos, câte chenar ornamentat cu valoarea
”5”, în laterale, la mijloc, câte un medalion oval cu efigia unei zeități. În
centrul bancnotei textul privind condițiile emisiunii, deasupra valoarea scrisă
arcuit ”CINCI LEI”, sub, semnăturile, funcțiile și seria.
Revers: Fond: violet, desen Guillot și arabescuri.
Tipăritura: Sus inscripția arcuită ”BANCA GENERALA ROMANA”, în
centru valoarea ”5 / CINCI LEI”. Jos textul cu penalități. În colțuri valoarea
”5”.

Data emisiei VF XF UNC


29 Ianuarie 1917 fără ștampilă 50 85 200
29 Ianuarie 1917 cu ștampilă 35 65 250
29 ianuarie 1919 cu ștampilă gen.Mackensen P.A. P.A. P.A.

136
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 137

❻ 20 lei (douăzeci lei) 1917 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 160 x 98
Hârtie: albă.
Filigran: floricele cruciforme alternând cu inele

Avers: Fond: roșcat, desen Guillot și arabescuri.


Tipăritura: Pe laterale, câte chenar ornamentat cu valoarea ”DOUE
20 DECI”. În centrul bancnotei textul privind condițiile emisiunii, deasupra
valoarea ”DOUE DECI LEI”, sub, semnăturile, funcțiile și seria.
Revers: Fond: violet, desen Guillot și arabescuri.
Tipăritura: Sus inscripția ”BANCA GENERALA ROMANA”, în centru
jos valoarea ”20”. În laterale jos textul cu penalități și valoarea ”20”. În
colțurile de sus valoarea ”DOUE / DECI/ LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


29 Ianuarie 1917 fără ștampilă 70 100 200
29 Ianuarie 1917 cu ștampilă 50 100 300
29 ianuarie 1919 cu ștampilă gen.Mackensen P.A. P.A. P.A.

137
138 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❼ 100 lei (o sută lei) 1917 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 188 x 115
Hârtie: albă.
Filigran: floricele cruciforme alternând cu inele

Avers: Fond: galben-albăstrui, desen Guillot, arabescuri și desen floral.


Tipăritura: Pe laterale, sus, câte chenar ornamentat cu valoarea
”100”. În centrul bancnotei textul privind condițiile emisiunii, deasupra
valoarea ”100 UNA SUTA LEI 100”, sub, semnăturile, funcțiile și seria.
Revers: Fond: galben-albăstrui, desen Guillot, arabescuri și desen floral.
Tipăritura: Sus, central, seria și inscripția ”BANCA/ GENERALA /
ROMANA”, în centru jos valoarea ”100”. În laterale jos câte un medalion cu
zeități deasupra lor textul cu penalități și valoarea ”UNA SUTA LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


29 Ianuarie 1917 fără ștampilă 300 600 P.A.
29 Ianuarie 1917 cu ștampilă 200 500 P.A.
29 ianuarie 1919 cu ștampilă gen.Mackensen P.A. P.A. P.A.

138
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 139

❽ 1000 lei (o mie lei) 1917 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 213 x 130
Hârtie: albă.
Filigran: floricele cruciforme alternând cu inele

Avers: Fond: violet, desen Guillot, arabescuri și desen floral.


Tipăritura: Pe laterale, sus, câte chenar ornamentat cu valoarea
”1000”. În centrul bancnotei textul privind condițiile emisiunii, deasupra
valoarea ”1000 UNA MIIE LEI 1000”, sub, semnăturile, funcțiile și seria.
Revers: Fond: violet, desen Guillot, arabescuri și desen floral.
Tipăritura: Sus, central, seria și inscripția ”BANCA/ GENERALA /
ROMANA”, în centru jos valoarea ”1000”. În laterale jos câte un medalion cu
zeități deasupra lor textul cu penalități și valoarea ”UNA MIIE LEI”. Jos, pe
chenar, valoarea ”UNA MIIE LEI” tipărită cu tuș roșu.

Data emisiei VF XF UNC


29 Ianuarie 1917 fără ștampilă 200 300 400
29 Ianuarie 1917 cu ștampilă 150 250 400
29 ianuarie 1919 cu ștampilă gen.Mackensen P.A. P.A. P.A.

139
140 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Banca Austro-Ungară (1918 / 1902-1919)


La sfârşitul Primului Război Mondial, pe teritoriul unificat al României
în această perioadă circulau în paralel mai multe feluri de semne monetare
şi anume: leul emis de Banca Naţională a României, leul de război emis de
germani prin Banca Generală Română, coroana Băncii Austro-Ungare şi
rubla rusească. Retragerea semnelor monetare străine a început prin
ştampilarea bancnotelor Băncii Generale Romane la sfârșitul anului 1918,
operaţiune care a durat până în februarie 1919.
Următorul pas a fost ştampilarea coroanelor austro-ungare care se
aflau în circulaţie pe teritoriul Transilvaniei, Banatului şi Bucovinei. Operaţia
unificării monetare pe întreg teritoriul ţării a fost foarte greoaie, mai ales din
cauza coroanelor austro-ungare aduse din Austria şi Ungaria în Transilvania
pe căi de contrabandă. Operaţiunea de ştampilare s-a dovedit neputincioasă
în stăvilirea invaziei semnelor monetare de acest fel şi din lipsa de bancnote
a Băncii Naţionale a României care trebuiau introduse în circulaţie.
Stampilarea bancnotelor a început în Bucovina după o decizie semnată
de ministrul delegat la 7 iunie 1919. Bancnotelor de 10, 20 şi 100 coroane li
s-a aplicat începând din 16 iunie pe partea germană o ştampilă neagră
rotundă cu diametrul de 30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi
stema Regatului în mijloc (fig.1). Bancnotele cu valoare nominală de 1 şi 2
coroane au rămas valabile fără să fie însemnate. Bancnotele cu valoare
nominală de 25, 200, 10000 şi cele de 20 coroane 02 ianuarie 1913,
emisiunea a II.-a, au rămas provizoriu neştampilate. Pentru ştampilare s-a
perceput o taxa de 1%, iar operaţiunea a durat până la 15 iulie 1919.
In Transilvania şi Banat operaţiunea a început la 10 iunie 1919 şi
trebuia să dureze până la 19 iulie, dar se pare ca termenul a fost prelungit de
câteva ori. şi aici s-a folosit aceeași ştampilă ca şi în Bucovina , dar se aplica
pe stema Ungariei, pe partea cu inscripţie în limba maghiara a bancnotelor.
Se ştampilau inclusiv bancnotele care au fost însemnate deja în alte regiuni
ale fostului Imperiu Austro-Ungar şi care au ajuns pe diferite căi în România .
Din acest motiv destul de frecvent întâlnim pe bancnote ştampila
"ROMANIA . TIMBRU SPECIAL" alături de diferite ştampile sârbeşti. Printr-un
act suplimentar semnat în 3 iulie 1919 s-a decis însemnarea şi a bancnotelor
de 20 coroane 1913, ediţia a II-a, şi a celor de 10,000 coroane. Întrucât
dintre acestea din urmă se cunosc doar destul de puţine exemplare
ştampilate în Bucovina, putem presupune că în aceasta regiune cantitatea

140
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 141

de astfel de bancnote aflată în circulaţie era destul de redusă în această


perioadă.
Bancnotele cu valori nominale de 25 şi 200 au rămas neştampilate,
dar acestea puteau fi preschimbate la filialele Băncii Austro-Ungare în alte
semne monetare. În ultima instanţă s-a hotărât ca însemnarea bancnotelor
să continue până la 28 august 1919, dar taxa percepută s-a mărit la 2 %.
Termenul pentru preschimbarea coroanelor ştampilate s-a fixat
pentru 20 august - 10 septembrie 1920, printr-un decret semnat la 17 iulie
1920. Acest termen a fost prelungit mai târziu încă şase luni. Bancnotele cu
valoare nominală de 10,000 coroane au putut fi preschimbate doar începând
din 2 noiembrie 1920. Pentru 60% din coroanele preschimbate s-au plătit
bani gheaţă, un leu pentru două coroane. Pentru ceilalți 40% se acordau
doar chitanţe, iar pentru sumele mai mari de 100.000 coroane se percepeau
taxe de 5%. în total până la expirarea termenului s-au plătit aproximativ 4.25
miliarde lei în bani gheaţă pentru 8.5 miliarde de coroane.
Întrucât se cunosc bancnote de 20 kronen 02.01.1907 şi 100 kronen
02.01.1910 doar cu ştampila pe partea cu textul în limba maghiară, putem
presupune că nu se mai aflau în circulaţie în Bucovina în momentul începerii
însemnării bancnotelor.
Întrucât la ştampilare s-a folosit tuş negru, exemplarele care prezintă
ştampila de altă culoare (albastră sau roşie) putem considera că sunt falsuri
moderne.
În 1918, pe unele bancnote austro-ungare care au circulat în zona de
operațiuni militare a Armatei Române în Ungaria, au fost aplicate ștampilele
din fig. 2 și fig. 3.

Bibliografie: ”O filă din istoria unificării monetare după Primul Război


Mondial - Coroanele Lei” de Aldor Balazs

141
142 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

① SERIA I și SERIA II

❶10 coroane (zece coroane/ zehn kronen/ tiz korona) 1904 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 135 x 80
Hârtie: Verde-gri
Culoare: albastru – verde – roșu – portocaliu
Designer: Josef Pfeiffer, Rudolf Rössler

Bancnota face parte din seria a II-a de bancnote bilingve puse în circulație de
Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării aucirculat atât în Bucovina cât și în Transilvania fiind
ștampilate ambele fețe (pe partea maghiară în Transilvania și pe partea
austriacă în Bucovina).
Avers/Revers identic.
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc.

Data emisiei VF XF UNC


2 Ianuarie 1904 ștampilă pe partea maghiară 50 100 P.A.
2 Ianuarie 1904 ștampilă pe partea austriacă 75 150 P.A.

142
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 143

❷ 20 coroane (douăzeci coroane/ zwanzig kronen/ husz korona) 1907 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 150 x 80
Hârtie: roz
Culoare: albastru – verde – roșu – portocaliu
Designer: Josef Pfeiffer, Rudolf Rössler

Bancnota face parte din seria a II-a de bancnote bilingve puse în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării aucirculatdoar în Transilvania fiind ștampilate numai pe
partea maghiară, în Bucovina fiind retrase din circulație.
Avers/Revers similar cu diferența: efigia din hexagonul aflat în centru , sus,
pe partea austriacă are privirea îndreptată spre dreapta iar pe partea
maghiară spre stânga.
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc.

Data emisiei VF XF UNC


2 Ianuarie 1907 ștampilă pe partea maghiară 80 150 P.A.

143
144 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 50 coroane (cincizeci coroane/funfzig kronen/ otven korona) 1902

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 148 x 96
Hârtie: roz
Culoare: albastru - violet
Designer: Gustav Klimt, Rudolf Rössler

Bancnota face parte din seria I de bancnote bilingve puse în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării aucirculat atât în Bucovina cât și în Transilvania fiind
ștampilate ambele fețe (pe partea maghiară în Transilvania și pe partea
austriacă în Bucovina).
Avers/Revers similar cu diferența: stema țării aflată în centru , sus,
pe partea austriacă fiind stema Austriei iar pe partea maghiară a Ungariei.
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc.

Data emisiei VF XF UNC


2 Ianuarie 1902 ștampilă pe partea maghiară 500 P.A. P.A.
2 Ianuarie 1902 ștampilă pe partea austriacă 800 P.A. P.A.

144
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 145

❹ 100 coroane (o sută coroane/ hundert kronen/ szaz korona) 1902 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 164 x 110
Hârtie: roz
Culoare: albastru – verde – portocaliu
Designer: Koloman Moser

Bancnota face parte din seria a II-a de bancnote bilingve puse în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat doar în Transilvania fiind ștampilate
numai pe partea maghiară, în Bucovina fiind retrase din circulație.
Avers/Revers identic.
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc.

Data emisiei VF XF UNC


2 Ianuarie 1910 ștampilă pe partea maghiară 500 P.A. P.A.

145
146 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 1000 coroane (o mie coroane/ tausend kronen/ ezer korona) 1902 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 192 x 130
Hârtie: verde – gri
Culoare: albastru – violet - gri
Designer: Heinrich Lefler, Rudolf Rössler

Bancnota face parte din seria a II-a de bancnote bilingve puse în circulație de
Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat atât în Bucovina cât și în Transilvania
fiind ștampilate ambele fețe (pe partea maghiară în Transilvania și pe partea
austriacă în Bucovina).
Avers/Revers similar cu diferența: stema țării aflată în centru stânga sus pe
partea austriacă fiind stema Austriei iar pe partea maghiară a Ungariei.
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc.

Data emisiei VF XF UNC


2 Ianuarie 1902 ștampilă pe partea maghiară 25 50 P.A.
2 Ianuarie 1902 ștampilă pe partea austriacă 35 75 P.A.

146
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 147

❻ 1000 coroane (o mie coroane/ tausend kronen) 1919

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 192 x 130
Hârtie: verde – gri
Culoare: albastru – violet – gri- portocaliu
Designer: Heinrich Lefler, Rudolf Rössler

După destrămarea Imperiului Austro-Ungar, în 1918, Banca Austriei a


reeditat bancnota înlocuind fața maghiară cu revers.
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc.

Data emisiei VF XF UNC


2 Ianuarie 1902 ștampilă pe partea austriacă 100 200 P.A.

147
148 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❼ 10.000 coroane (zece mii coroane/ zehntausend kronen/ tizezer


korona) 1918

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 192 x 130
Hârtie: verde – gri
Culoare: albastru – violet - gri
Designer: Heinrich Lefler, Rudolf Rössler

Bancnota face parte din seria a II-a de bancnote bilingve puse în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat atât în Bucovina cât și în Transilvania
fiind ștampilate ambele fețe (pe partea maghiară în Transilvania și pe partea
austriacă în Bucovina).
Avers/Revers similar cu diferența: stema țării aflată în centru stânga sus pe
partea austriacă fiind stema Austriei iar pe partea maghiară a Ungariei. Seria
este tipărită doar pe partea austriacă
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc.

Data emisiei VF XF UNC


2 noiembrie 1918 ștampilă pe partea maghiară 150 200 P.A.
2 noiembrie 1918 ștampilă pe partea austriacă 200 300 P.A.

148
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 149

❽ 10.000 coroane (zece mii coroane/ zehntausend kronen/ tizezer


korona) 1919

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 192 x 130
Hârtie: verde – gri
Culoare: albastru – violet – gri- vernil
Designer: Heinrich Lefler, Rudolf Rössler

După destrămarea Imperiului Austro-Ungar, în 1918, Banca Austriei


a reeditat bancnota înlocuind fața maghiară cu revers.
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc.

Data emisiei VF XF UNC


2 noiembrie 1918 ștampilă pe partea austriacă 150 300 P.A.

149
150 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

② SERIA III
❶ 2 coroane (două coroane/ zwei kronen/ ket korona) 1914 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 113 x 69
Hârtie: albă
Culoare: albastru – crem – verde – roșu
Designer: Joseph Pfeiffer, Rudolf Rössler

Bancnota face parte din seria a III-a de bancnote bilingve puse în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat atât în Bucovina cât și în Transilvania
dar bancnotele cu valoare nominală de 1 şi 2 coroane au rămas valabile fără
să fie ştampilate.
Avers/Revers diferit.

Data emisiei VF XF UNC


5 August 1914 10 20 40

150
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 151

❷10 coroane (zece coroane/ zehn kronen/ tiz korona) 1915+

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 135 x 80
Hârtie: Verde-gri
Culoare: albastru – verde – roșu
Designer: Joseph Pfeiffer

Bancnota face parte din seria a III-a de bancnote bilingve puse în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat atât în Bucovina cât și în Transilvania
fiind ștampilate ambele fețe (pe partea maghiară în Transilvania și pe partea
austriacă în Bucovina).
Avers/Revers diferit.
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc, dar se cunosc exemplare și cu ștampila cu inscripția ” ROMANIA 
REGIMENTUL 10 VANATORILOR – COMPANIE MITRALIOR” şi stema
Regatului în mijloc.

Data emisiei VF XF UNC


2 Ianuarie 1915 Timbru Special pe partea 10 25 P.A.
maghiară
2 Ianuarie 1915 Timbru Special pe partea 15 35 P.A.
austriacă
2 Ianuarie 1915 Regimentul 10 Vânătorilor P.A. P.A. P.A.

151
152 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 20 coroane (douăzeci coroane/ zwanzig kronen/ husz korona) 1913+

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 152 x 90
Hârtie: roz
Culoare: albastru – verde – roșu
Designer: Joseph Pfeiffer

Bancnota face parte din seria a III-a de bancnote bilingve puse în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat atât în Bucovina cât și în Transilvania
fiind ștampilate ambele fețe (pe partea maghiară în Transilvania și pe partea
austriacă în Bucovina).
Avers/Revers diferit.
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc.

Data emisiei VF XF UNC


2 Ianuarie 1913 Timbru Special pe partea 10 25 P.A.
maghiară
2 Ianuarie 1913 Timbru Special pe partea 15 35 P.A.
austriacă

152
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 153

❹ 20 coroane (douăzeci coroane/ zwanzig kronen/ husz korona) 1913 +


ediția a II-a

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 152 x 90
Hârtie: roz
Culoare: albastru – verde – roșu
Designer: Joseph Pfeiffer

Bancnota face parte din seria a III-a de bancnote bilingve puse în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat atât în Bucovina cât și în Transilvania
fiind ștampilate ambele fețe (pe partea maghiară în Transilvania și pe partea
austriacă în Bucovina).
Avers/Revers similar cu cel al bancnotei de 20 coroane emisă în 1913
ediția I cu diferențele: dunga de culoare roșie de pe partea maghiară acum
este verticală în marginea stângă față de bancnota din ediția I la care este
orizontală și este în centrul bancnotei. În marginea stângă pe partea austrică
respectiv în marginea dreaptă pe partea maghiară, scris vertical, este
inscripția: ˝II. AUFLAGE / II. KIADAS˝
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc

Data emisiei VF XF UNC


2 Ianuarie 1913 Timbru Special pe partea 15 30 P.A.
maghiară
2 Ianuarie 1913 Timbru Special pe partea 25 45 P.A.
austriacă

153
154 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 50 coroane (cincizeci coroane/funfzig kronen/ otven korona) 1914+

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 152 x 90
Hârtie: albă
Culoare: albastru – verde – roșu
Designer: Joseph Pfeiffer

Bancnota face parte din seria a III-a de bancnote bilingve puse în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat atât în Bucovina cât și în Transilvania
fiind ștampilate ambele fețe (pe partea maghiară în Transilvania și pe partea
austriacă în Bucovina).
Avers/Revers diferit.
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc

Data emisiei VF XF UNC


2 Ianuarie 1914 Timbru Special pe partea 10 25 P.A.
maghiară
2 Ianuarie 1914 Timbru Special pe partea 15 35 P.A.
austriacă

154
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 155

❻ 100 coroane (o sută coroane/ hundert kronen/ szaz korona) 1912 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 164 x 110
Hârtie: roz
Culoare: albastru – verde – roșu
Designer: Joseph Pfeiffer

Bancnota face parte din seria a III-a de bancnote bilingve puse în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat atât în Bucovina cât și în Transilvania
fiind ștampilate ambele fețe (pe partea maghiară în Transilvania și pe partea
austriacă în Bucovina).
Avers/Revers diferit.
Pentru ștampilare s-a folosit o ștampilă rotundă cu diametrul de
30mm cu inscripţia "ROMANIA. TIMBRU SPECIAL" şi stema Regatului în
mijloc

Data emisiei VF XF UNC


2 Ianuarie 1912 Timbru Special pe partea 10 25 P.A.
maghiară
2 Ianuarie 1912 Timbru Special pe partea 15 35 P.A.
austriacă

155
156 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

③ SERIA IV – bani de război


❶ 1 coroană (o coroană/ eine krone/ egy korona) 1916 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 113 x 67
Hârtie: albă
Culoare: roz - roșu - maro
Designer: Rudolf Junk, Hans Schramm , R. Rössler

Bancnota face parte din seria banilor de război bilingvipuşi în circulație de


Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat atât în Bucovina cât și în Transilvania
dar bancnotele cu valoare nominală de 1 şi 2 coroane au rămas valabile fără
să fie ştampilate dar se cunosc exemplare ştampilate cu inscripția ”
ROMANIA  REGIMENTUL 10 VANATORILOR – COMPANIE MITRALIOR” şi
stema Regatului în mijloc (exemplu bancnota din imagine).
Avers/Revers diferit.

Data emisiei VF XF UNC


1 Decembrie 1916 3 7 15
1 Decembrie 1916 Regimentul 10 Vânătorilor P.A. P.A. P.A.

156
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 157

❷ 2 coroane (două coroane/ zwei kronen/ ket korona) 1917

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 113 x 67
Hârtie: albă
Culoare: roz - roșu - maro
Designer: Rudolf Junk, Hans Schramm , R. Rössler

Bancnota face parte din seria banilor de război bilingvi puşi în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat atât în Bucovina cât și în Transilvania
dar bancnotele cu valoare nominală de 1 şi 2 coroane au rămas valabile fără
să fie ştampilate dar se cunosc exemplare ştampilate cu inscripția ”
ROMANIA  REGIMENTUL 10 VANATORILOR – COMPANIE MITRALIOR” şi
stema Regatului în mijloc (exemplu bancnota din imagine).
Avers/Revers diferit.

Data emisiei VF XF UNC


1 Martie 1917 5 10 20
1 Martie 1917 Regimentul 10 Vânătorilor P.A. P.A. P.A.

157
158 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 25 coroane (douăzeci și cinci coroane/ funfundzwanzig kronen/


huszonot korona) 1918 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 113 x 67
Hârtie: albă
Culoare: crem - albastru
Designer: Rudolf Rössler

Bancnota face parte din seria banilor de război bilingvi puşi în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulatîn zona frontului românesc și se
cunosc exemplare ştampilate cu inscripția ” ROMANIA  REGIMENTUL 10
VANATORILOR – COMPANIE MITRALIOR” şi stema Regatului în mijloc
(exemplu bancnota din imagine) și ștampilate cu inscripția: ”  ROMANIA 
COMISARIAT CENTRAL DIVIZIONARE” şi stema Regatului în mijloc.
Avers/Revers diferit, reversul alb.

Data emisiei VF XF UNC


27 octombrie 1918 Comisariat Central Divizionare P.A. P.A. P.A.
27 octombrie 1918 Regimentul 10 Vânătorilor P.A. P.A. P.A.

158
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 159

❹ 200 coroane (două sute coroane/ zweihundert kronen/


ketszaz korona) 1918 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 113 x 67
Hârtie: albă
Culoare: crem - albastru
Designer: Rudolf Rössler

Bancnota face parte din seria banilor de război bilingvi puşi în


circulație de Banca Austro-Ungară.
La data ștampilării au circulat în zona frontului românesc și se
cunosc exemplare i ștampilate cu inscripția: ”  ROMANIA  COMISARIAT
CENTRAL DIVIZIONARE” şi stema Regatului în mijloc.
Avers/Revers diferit, reversul alb.

Data emisiei VF XF UNC


27 octombrie 1918 Comisariat Central Divizionare P.A. P.A. P.A.

159
160 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Comandamentul Armatei Roșii (1944)


După o serie de conferinţe ale celor trei puterile aliate ţinute în vara
şi toamna lui 1943 la Cairo şi Moscova a devenit clar că Armata Roşie va
lupta pe teritoriul României. La începutul lunii noiembrie 1943,
Comandamentul Armatei Roşii a comandat tipărirea banilor de ocupaţie la
combinatul GOZNAK din Moscova, cu valorile nominale de 5, 10, 20, 100,
500, 1000 și 5000 lei.
Biletele au fost puse în circulaţie după intrarea Armatei Roşi pe
teritoriul României, teoretic intre 15 mai şi 19 august 1944, deci înainte de
23 August 1944 şi ocuparea restului ţării.
România a fost obligată să dea în dispoziţia armatei de ocupaţie şi a
organelor sovietice pe teritoriul României orice sume în numerar în valută
legală româneasca. Fiecare ostaş sovietic a obţinut dreptul să preschimbe la
banca suma de 500 ruble pentru lei, în raportul de 100 lei pentru 1 rublă.
Toate biletele de ocupaţie (denominate în lei sau penghei) precum şi
rublele sovietice, România a fost obligată să le scoate din circulaţie şi să le
întoarcă autorităţilor sovietice. Conform comunicării mareşalului
Malinovschi, comandantul trupelor sovietice de ocupaţie din România,
biletele de ocupaţie denominate în lei precum şi rublele au încetat să fie
mijloc legal de plată în România la 1 octombrie 1944 la ora 24.00.
Pentru început a fost stabilit un termen de preschimbare a biletelor
de ocupaţie şi al rublelor, la Bancă Naţională Română, primării şi instituţii de
stat până 3 octombrie 1944. Dar, ulterior acest termen a fost prelungit până
10 octombrie şi, ordinul Consiliului de Control, a fost prelungit încă o dată,
până pe 30 octombrie 1944. După aceasta dată sumele neprezentate la
preschimbare s-au confiscat.
Conform documentelor păstrate in arhiva BNR se schimbau
cetăţenilor români o rublă pentru 100 de lei, iar un leu în bilete de ocupaţie
pentru 5 lei în semnele băneşti legale româneşti.
Valoare totală a biletelor de ocupaţie denominate în lei nu este, cel
puţin până în prezent, cunoscută.
Raritatea cupiurilor cu valori nominale mari (500, 1000 şi 5000 de
lei) se explica prin faptul că biletele de ocupaţie au circulat in întregul
teritoriu al României numai 5 săptămâni dar si modului de retragere a lor
din circulaţie.
Bibliografie:Biletele de ocupaţie ale Comandamentului Armatei Roşii din
anul 1944 pentru România- www.colectionarul-roman.ro

160
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 161

❶ 5 lei (cinci lei) 1944 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 115 x 60
Hârtie: albă.

Avers: Fond: violet, desen floral tip Guillot.


Tipăritura: în partea de sus emitentul: ”COMANDAMENTUL ARMATEI
ROȘII”., în mijloc valoarea suprapusă ”5 LEI”, Jos textul cu obligativități
”PRIMIRE ÎN TOATE PLĂȚILE ESTE OBLIGATOARE” și anul emisiei ”1944”. În
laterale, jos, seria și numărul de culoare roșie.

Revers: Fond: violet, desen floral tip Guillot.


Tipăritura: chenar ornamentat, În colțurile superioare valoarea ”5”,
în centru, într-un medalion, valoarea suprapusă ”5 LEI”. În partea de jos, în
afara chenarului, textul cu penalități.

Data emisiei VF XF UNC


1944 70 150 250

161
162 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷ 10 lei (zece lei) 1944 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 160 x 80
Hârtie: albă.

Avers: Fond: brun-roșcat, desen Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot având în colțuri și în partea de sus
valoarea ”10” scrisă oblic. În centru emitentul: ”COMANDAMENTUL
ARMATEI ROȘII”, sub care este valoarea ”ZECE LEI”, Jos textul cu
obligativități ”PRIMIRE ÎN TOATE PLĂȚILE ESTE OBLIGATOARE”, anul emisiei
”1944”, seria și numărul de culoare roșie. În partea de jos a chenarului textul
cu penalități.

Revers: Fond: brun-roșcat, desen Guillot.


Tipăritura: chenar ornamentat, În colțurile superioare valoarea ”5”,
în centru, valoarea suprapusă ”ZECE ZECE LEI”. În partea superioară
emitentul ”COMANDAMENTUL / ARMATEI ROȘII” sub care este un medalion
cu valoarea ”10”. În partea de jos, anul emisiei.

Data emisiei VF XF UNC


1944 100 250 400

162
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 163

❸ 20 lei (douăzeci lei) 1944 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 170 x 85
Hârtie: albă.

Avers: Fond: albastru-portocaliu, desen Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot având în colțuri, în partea de sus și pe
laterale valoarea ”20”. În centru emitentul: ”COMANDAMENTUL ARMATEI
ROȘII”, sub care este valoarea ”DOUE DECI LEI”, Jos textul cu obligativități
”PRIMIRE ÎN TOATE PLĂȚILE ESTE OBLIGATOARE”, anul emisiei ”1944”, seria
și numărul de culoare roșie.

Revers: Fond: albastru-portocaliu, desen Guillot.


Tipăritura: desen divers, În laterale valoarea ”20”. În partea
superioară emitentul ”COMANDAMENTUL / ARMATEI ROȘII” sub care este
un medalion cu valoarea ”20” și dedesubt valoarea ”DOUE DECI LEI”. În
partea de jos, textul cu penalitățile.

Data emisiei VF XF UNC


1944 120 220 450

163
164 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹ 100 lei (o sută lei) 1944 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 186 x 100
Hârtie: albă.

Avers: Fond: brun-violet-roz, desen Guillot.


Tipăritura: chenar tip Guillot având în colțuri, în partea de sus și pe
laterale valoarea ”100”. În centru emitentul: ”COMANDAMENTUL ARMATEI
ROȘII”, sub care este valoarea ”UNA SUTA LEI”, Jos textul cu obligativități
”PRIMIRE ÎN TOATE PLĂȚILE ESTE OBLIGATOARE”, anul emisiei ”1944”, seria
și numărul de culoare roșie. În partea de josa chenarului, textul cu
penalitățile.

Revers: Fond: brun-violet-roz, desen Guillot.


Tipăritura: În laterale valoarea ”100”. În partea superioară
emitentul ”COMANDAMENTUL / ARMATEI ROȘII” sub care este un medalion
cu valoarea ”UNA SUTA LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


1944 200 400 1200

164
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 165

❺ 500 lei (cinci sute lei) 1944 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 195 x 104
Hârtie: albă.

Avers: Fond: maro-verzui, desen Guillot.


Tipăritura: În colțuri valoarea ”500”. În partea de susseria și numărul
de culoare roșie și scris arcuit, emitentul: ”COMANDAMENTUL ARMATEI /
ROȘII”, sub care este valoarea suprapusă ”CINCI SUTE/ LEI 500”, Jos textul cu
obligativități ”PRIMIRE ÎN TOATE PLĂȚILE ESTE OBLIGATOARE”, anul emisiei
”1944”.

Revers: Fond: maro-verzui, desen Guillot.


Tipăritura: În colțurivaloarea ”500”. În partea superioară emitentul
”COMANDAMENTUL ARMATEI / ROȘII” sub care este un medalion cu
valoarea suprapusă ”CINCI SUTE / LEI 500”. În partea de jos textul cu
penalități.

Data emisiei VF XF UNC


1944 400 800 P.A.

165
166 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❻ 1000 lei (o mie lei) 1944 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 200 x 105
Hârtie: albă.

Avers: Fond: violet-galben, desen Guillot.


Tipăritura: În colțurile superioare valoarea ”1000”. În partea de
susemitentul: ”COMANDAMENTUL ARMATEI/ROȘII”, sub care este un
medalion cu valoarea ”UNA MIE / LEI”, Jos textul cu obligativități ”PRIMIRE
ÎN TOATE PLĂȚILE ESTE OBLIGATOARE”, anul emisiei ”1944” și textul cu
penalități Seria și numărul de culoare roșie, în centru.

Revers: Fond: violet-galben, desen Guillot.


Tipăritura: În colțurivaloarea ”1000”. În partea superioară emitentul
”COMANDAMENTUL ARMATEI ROȘII” sub care este un medalion cu
valoarea ”1000”. În partea de jos valoarea ”UNA MIE LEI”.

Data emisiei VF XF UNC


1944 P.A. P.A. P.A.

166
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 167

❼ 5000 lei (cinci mii lei) 1944 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 205 x 105
Hârtie: albă.

Avers: Fond: albastru-violet, desen Guillot.


Tipăritura: În colțuri valoarea ”5000”. În laterale câte un medalion cu
valoarea ”5000”. În centru emitentul: ”COMANDAMENTUL ARMATEI ROȘII”,
sub care este valoarea ”CINCI MII / LEI”, textul cu obligativități ”PRIMIRE ÎN
TOATE PLĂȚILE ESTE OBLIGATOARE” și textul cu penalități. Seria și numărul,
de culoare roșie, în partea de jos.
Revers: Fond: albastru-violet, desen Guillot.
Tipăritura: În partea de sus emitentul: ”COMANDAMENTUL
ARMATEI ROȘII”. În centru valoarea ”5000 / LEI” flancată de câte un
medalion cu valoarea ”CINCI / MII / LEI”

Data emisiei VF XF UNC


1944 P.A. P.A. P.A.

* De regulă prețul pentru o piesă de acest fel este unul amator dar a fost
vândut un exemplar (VF-XF) cu prețul de 6000 euro și de curând a fost scos
la licitație un nou exemplar cu prețul de pornire 8000 euro, acesta nefiind
vândut la data editării catalogului.

167
168 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Institutul de Finanțare Externă


INFINEX (1941-1944)
În timpul celui de al doilea război mondial România a administrat
Transnistria dintre Nistru şi Bug împărţind-o tot în 13 judeţe (fig.1), însă
neincorporând regatului provincia, ci punând un guvernator în fruntea ei.
Administraţia românească a emis în timpul celui de al doilea război
mondialbancnote destinate exclusiv Transnistriei emise de INFINEX -
Institutul de Finanţare Externă.
Aceste bancnote au fost defapt bonuri de credit și au fost emise
cupiurile cu valorile de 1, 6, 24, 120, 600 și 1200 lei.
Au fost alese aceste valori neobișnuitepentru a fi făcut mai ușor
raportul rublă-leu.
Raritatea acestor bilete este datorată faptului că rușii au distrus
majoritatea bancnotelor, cele mai rare fiind cele cu valoarea nominală mică.
Biletele cu valoarea
nominală de 1 și 5 lei nu au
număr și serie, din acest
aspect și luând în
considerare că INFINEX nu
a emis monede putem
considera aceste bilete ca
fiind monede de hârtie
precum cele din 1945.
Bonurile de credit
INFINEX sunt singurele
bancnote de ocupație
emise de România.

Fig. 1

168
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 169

❶ 1 leu (un leu) 1941+

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 80 x 57
Hârtie: albă.

Avers: Fond: gri.


Tipăritura: pe laturi câte o coloană alcătuită din romburi În centru un
medalion rotund peste care este valoarea ”UN LEU” flancat de valoarea ”1”
în colțul din stânga jos stema iar în partea dreaptă textul privind condițiile
emisiunii.

Revers: Fond: gri.


Tipăritura: pe laturi câte o coloană alcătuită din romburi În centru
un medalion rotund peste care este valoarea ”UN LEU / 1” Jos textul cu
penalități.

Bancnota nu are serie.

Data emisiei VF XF UNC


1941 P.A. P.A. P.A.

169
170 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷ 6 lei (șase lei) 1941 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 97 x 60
Hârtie: albă.

Avers: Fond: gri-bleu.


Tipăritura: pe laturi câte o coloană alcătuită din romburi În centru un
medalion rotund peste care este valoarea ”SASE LEI” flancat de valoarea ”6”
În colțul din stânga jos stema iar în partea dreaptă textul privind condițiile
emisiunii.

Revers: Fond: gri-bleu.


Tipăritura: pe laturi câte o coloană alcătuită din romburi În centru
un medalion rotund peste care este valoarea scrisă arcuit ”SASE LEI”, flancat
de valoarea ”6”. Jos textul cu penalități.

Bancnota nu are serie.

Data emisiei VF XF UNC


1941 P.A. P.A. P.A.

170
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 171

❸ 24 lei (douăzeci și patru lei) 1941 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 108 x 66
Hârtie: albă.

Avers: Fond: maro.


Tipăritura: chenar format din linii drepte sus și jos iar pe laturi din
linii în zig-zag. În centru un medalion rotund în care este valoarea ”24” și
deasupra valoarea ”DOUAZECI SI PATRU LEI”. În colțul din stânga jos stema
iar în partea de jos a chenarului textul privind condițiile emisiunii. Seria și
numărul de culoare neagră în colțul din dreapta jos.

Revers: Fond: maro.


Tipăritura: pe laturi câte o coloană alcătuită din linii în zig-zag. În
centru un medalion rotund peste care este valoarea ”LEI / DOUAZECI SI
PATRU ”, flancat în partea de sus de valoarea ”24”. Jos textul cu penalități.

Data emisiei VF XF UNC


1941 P.A. P.A. P.A.

171
172 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹ 120 lei (o sută douăzeci lei) 1941 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 135 x 80
Hârtie: albă.

Avers: Fond: albastru.


Tipăritura: chenar ornamentat. În stânga valoarea ”UNA SUTA /
DOUĂZECI / LEI 120”, seria și numărul. În dreapta un medalion rotund cu o
floarea-soarelui. În partea de jos textul privind condițiile emisiunii.

Revers: Fond: albastru.


Tipăritura: chenar ornamentat, în colțurile stânga-sus și dreapta-jos
valoarea ”120” În partea de sus valoarea ”UNA SUTĂ DOUĂZECI LEI” scrisă
arcuit. În centru un medalion cu valoarea ”120”. Textul cu penalități în
partea de jos.

Data emisiei VF XF UNC


1941 P.A. P.A. P.A.

172
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 173

❺ 600 lei (șase sute lei) 1941 +

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 145 x 87
Hârtie: albă.

Avers: Fond: gri-verzui.


Tipăritura: chenar ornamentat. În colțul din stânga sus numărul și
seria. Central valoarea arcuită ”ȘASE SUTE LEI” sub care este un medalion
rotund cu o troiță flancat de valoarea ”600”În partea de jos stema textul
privind condițiile emisiunii.

Revers: Fond: gri-verzui.


Tipăritura: chenar ornamentat. În colțul din dreapta sus valoarea
”600”. În centru-stânga într-un chenar valoarea ”600”, alături valoarea
”ȘASE SUTE LEI”. Textul cu penalități în partea de jos.

Data emisiei VF XF UNC


1941 P.A. P.A. P.A.

173
174 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❻ 1200 lei (o mie două sute lei) 1941 

Nr. emisiuni 1
Dimensiune: 160 x 95
Hârtie: albă.

Avers: Fond: gri-brun.


Tipăritura: chenar ornamentat. În colțul din stânga sus numărul și
seria. Central este un medalion rotund în care este ilustrat un ciorchine de
strugureflancat de valoarea ”1200” În partea de jos valoarea ”UNA MIE
DOUĂ SUTE LEI”, stema textul privind condițiile emisiunii.

Revers: Fond: gri-brun.


Tipăritura: chenar ornamentat. În partea de sus valoarea ”UNA MIE
DOUĂ SUTE LEI”. În centru este un medalion rotund în care este ilustrat un
peisaj portuar flancat de valoarea ”1200”. Textul cu penalități în partea de
jos.

Data emisiei VF XF UNC


1941 P.A. 1600 2400

174
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 175

Probe de bancnote(1916-1945)

① Set Bancnote Regele Ferdinand


❶ 10 lei (zece lei) 1916 – 1918 

Dimensiune: 127 x 81
Hârtie: albă.
Culoare: avers: brun deschis
revers: verde palid
Data emisiei VF XF UNC
1916-1918 P.A. P.A. 4000

❷ 50 lei (cincizeci lei) 1916 – 1918 

Dimensiune: 147 x 93
Hârtie: albă.
Culoare: avers: albastru-roșu
revers: albastru
Data emisiei VF XF UNC
1916-1918 P.A. P.A. 4300

175
176 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ 200 lei (două sute lei) 1916 – 1918 

Dimensiune: 165 x 106


Hârtie: albă.
Culoare: avers: maro-roșiatic
revers: portocaliu
Data emisiei VF XF UNC
1916-1918 P.A. P.A. 5000

❹ 2000 lei (două mii lei) 1916 – 1918 

Dimensiune: 165 x 106


Hârtie: albă.
Culoare: avers: verde
revers: maro-vilet
Data emisiei VF XF UNC
1916-1918 P.A. P.A. 7000

Acest set de bancnote cuprinde cupiurile cu valorile de 10, 50, 200


și 2000 lei. Emitentul acestora fiind Ministerul Finanțelor, tipărirea
acestora încredințată firmei American Banknote Company.

176
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 177

②5 lei (cinci lei) 1938 

Dimensiune: 133 x 79
Hârtie: albă.
Culoare: albastru

Data emisiei VF XF UNC


21 decembrie 1938 P.A. P.A. P.A.

③ 10 lei (zece lei) 1916 

Dimensiune: -
Hârtie: albă.
Culoare: asemănătoare cu bancnota de 500 lei emisă între anii
1916 – 1920

Data emisiei VF XF UNC


1939 P.A. P.A. P.A.

177
178 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

④ 5000 lei (cinci mii lei) 1943 

Dimensiune: 165 x 90
Hârtie: albă.
Culoare: asemănătoare cu bancnota de 5000 lei emisă între 1943
-1945

Data emisiei VF XF UNC


23 martie 1943 P.A. P.A. P.A.

⑤ 500.000 lei (cinci sute mii lei) 1945 

Dimensiune: -
Hârtie: albă.
Culoare: asemănătoare cu bancnota de 5.000.000 lei emisă în
anul 1945

Data emisiei VF XF UNC


20 martie 1945 P.A. P.A. P.A.

178
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 179

Asignate, bonuri de casă, tichete, bani de schimb,


cupoane, note, bonuri de contribuție

Au fost emise în anumite împrejurări de primării, consilii comunale, unități


bancare, întreprinderi particulare și societăți comerciale, au avut putere
circulatorie limitată, în regiunile, localitățile și în întreprinderile emitente.
Au fost emise pentru a suplini lipsa monedei de schimb și mai ales a
monedei divizionare ușurând, astfel, tranzacțiile comerciale.
Această secțiune va fi organizată după emitent, începând cu orașele.

① comuna ADAMUS (ADAMOS), jud. Mureș

Emitent: Com. Adamus


Dimensiune: 85 x 73
Hârtie: gri - albăstruie
Valori: ❶ 10 filleri
❷ 20 filleri
❸ 50 filleri
❹ 1 corona (foto)

Avers: chenar ornamentat, text în limba maghiară, seria scrisă de mână, sus
inscripția: ”UTALVANY”, dedesubt textul ” Ezen utalvány elomutatójanak
Ádámos község pénztára fizet egy korona” (Casieria comunei Adamus
plătește o coroană celui care prezintă acest bilet. În centru valoarea ,
emitentul ”Adamos” și data emisiei. Semnăturile (facsimile) notarului public
Csegezy Tamas si al primarului Hegyi Jozsef
Revers: stampila cu diametrul de 34mm “Komitat Kis-Küküllö 1910”
(Comitatul Târnava Mica 1910).

Data emisiei VF XF UNC


1915/1916 P.A. P.A. P.A.

După retragere biletele au fost anulate prin perforare. Exista si exemplare cu


textul “Forgalman kivül” (nu se afla în circulație) scris de mâna pe revers.

179
180 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

② orașul ARAD, jud. Arad

❶❷❸ Bilet de cassă, 10, 20, 50 fileri 1920

Emitent: Consiliul Comunal al orașului Arad


Dimensiune: 35 x 40
Hârtie: crem.
Avers: chenar punctat, fond decorative. În partea de sus inscripția ”ORAȘUL
ARAD”, sub titlul: ”bilet de Cassă”. Central val flancată de prescurtarea ”fil.”.
În partea de jos textul: ”Cassieria orașului plătește al dorința prezentatorului
acestui bilet val. nominală în bani legali” și emitentul ”Consiliul Comunei”
Revers: chenar punctat, în centru val. flancată de prescurtarea ”fil.”
Deasupra căreia este anul ”1920”. În partea de jos textul cu penalități.
Data emisiei VF XF UNC
1920 30 60 100
* Prețul este pentru un bilet

❹ Bon, 50 filleri (cincizeci filleri) 1919

Emitent: Cafeneaua
Hungaria
Dimensiune: 37 x 37
Hârtie: crem

Avers: chenar din linie dreaptă întrerupt în partea de jos de inscripția


”ARAD, Neuman-p.” În centru emitentul și val. ”50 fill”. Sus emitentul.
Revers: ștampila și semnătura emitentului. Data aplicată cu o ștampilă.
Data emisiei VF XF UNC
13 septembrie 1919 P.A. P.A. PA.

180
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 181

❺ Bon, 20 fileri (douăzeci fileri) 1920

Emitent: Krausz
Paulin
Dimensiune: 60 x 40
Hârtie: albă
Culoare: alb-roz

Avers: chenar din linii drepte. În partea de sus emitentul ”KRAUSZ PAULIN”
sub inscripția ”KONYVKERESKEDESE” și localitatea ”ARAD, (SZINKAZ
EPULET.)”. Jos valoarea ”20 FILLER.”
Revers: necunoscut, probabil netipărit

Data emisiei VF XF UNC


1920 30 40 50

❻,❼,❽ Bun pentru, 5, 20, 100 lei (cinci, douăzeci, o sută lei) 1945

Emitent: SC ROMITEX S.A.


Dimensiune: 43 x 40
Hârtie: albă
Culoare: alb-roz

Avers: chenar dreptunghiular. În partea de sus emitentul ”ROMITEX S.A.”


sub valoarea ”Bun pt. LEI” Jos valoarea (5 / 20 / 100 după caz).
Revers: probabil netipărit
Data emisiei VF XF UNC
decembrie 1945 20 25 35
* Prețul este pentru un bilet

181
182 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❾ Bilet, 10 fileri (zece fileri) fără dată

Emitent: Societatea tramvaielor Arad


Dimensiune: 60 x 47

Avers: chenar ornamentat. În partea de sus emitentul ”Aradi Villamossagi


Reszv.-Tars.” sub valoarea ”10 FILLER.” În partea de jos textul: ”melyet
hasonio osszegu torvenyes prenzre cserei at” și emitentul ” Aradi
Villamossagi R.-T.”
Revers: necunoscut, probabil netipărit

Data emisiei VF XF UNC


- 30 40 50

❿ Bilet, 50 fileri (zece fileri) fără dată

Emitent: Societatea tramvaielor Arad


Dimensiune: 60 x 47

Avers: chenar ornamentat. În partea de sus emitentul ”Aradi Villamossagi


Reszv.-Tars.” sub valoarea ”50 FILLER.” În partea de jos textul: ”melyet
hasonio osszegu torvenyes prenzre cserei at” și emitentul ” Aradi
Villamossagi R.-T.”
Revers: necunoscut, probabil netipărit

Data emisiei VF XF UNC


- 30 40 50

182
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 183

③ orașul BAIA MARE, jud. Maramureș

❶ Bon de cassă, 50 coroane (cincizeci coroane) 1920

Emitent: Banca orașului Baia Mare


Dimensiune: 112 x 72

Avers : în colțul din stânga, sus, numărul. Biletul este bilingv româno-
maghiar și este împărțit în două coloane. În coloana stângă, în română textul
”BON DE CASSA / PREZENTATORULUI ACESTUI BON DE CASSA VA PLATI
SUBSEMNATA BANCA ORICAND LA CERERE CONTRA ACESTUI BON 50 ADICA
CINCIZECI COROANE”, dedesubt, orașul ”BAIA MARE” și data emisiei ”2 MAI
1920” . În coloana dreaptă același text în limba maghiară. În colțul din
dreapta sus text bilingv: ”CONTRA 20 BONURI DE CASSA PLATIM UN BILET
DE UNA MIE COROANE”. Sub cele două coloane emitentul ”BANCA
ORASULUI BAIA-MARE”. În coltul din stânga jos ”Tip. ASTRA”. Pe bilet sunt
două semnături și ștampila băncii.
Revers: netipărit

Data emisiei VF XF UNC


2 mai 1920 50 70 100

183
184 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷ Bon de cassă, 100 coroane (o sută coroane) 1920

Emitent: Banca orașului Baia Mare


Dimensiune: 140 x 110

Avers :. chenar din linii împletite În colțul din stânga, sus, numărul. Biletul
este bilingv româno-maghiar și este împărțit în două coloane. În coloana
stângă, în română textul ”BON DE CASSA / PREZENTATORULUI ACESTUI BON
DE CASSA VA PLATI SUBSEMNATA BANCA ORICAND LA CERERE CONTRA
ACESTUI BON 100 ADICA UNA SUTA COROANE”, dedesubt, orașul ”BAIA
MARE” și data emisiei ”2 MAI 1920” . În coloana dreaptă același text în limba
maghiară. În colțul din dreapta sus text bilingv: ”CONTRA 10 BONURI DE
CASSA PLATIM UN BILET DE UNA MIE COROANE”. Sub cele două coloane
emitentul ”BANCA ORASULUI BAIA-MARE”. Pe bilet sunt două semnături și
ștampila băncii. În afara chenarului, în colțul din stânga jos inscripția :”Tip.
ASTRA”
Revers: netipărit

Data emisiei VF XF UNC


2 mai 1920 50 70 100

184
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 185

④ BUCUREȘTI

❶ Notă, 5 bani (cinci bani) 1918

Emitent: Societatea comunală a tramvaielor București


Dimensiune: 82 x 35
Hârtie: crem.
Culoare: crem-roșu

Avers: chenar format din linii drepte. În partea de sus și de jos emitentul
”SOCIETATEA COMUNALA A TRAMVAIELOR BUCURESTI”, sus în limba
română, jos în germană. În centru valoarea ”FUNF / 5 / CINCI / BANI”
flancată de număr și serie. În partea de jos, pe laterale, funcțiile și
semnăturile. Ca fond sigla MVR, valoarea ”5 BANI” și anul ”1918”

Revers: text bilingv sus german și jos roman: ”Această notă este valabilă
numai pe tramvai pentru plata unui bilet de drum.”

Data emisiei VF XF UNC


1918 30 40 60

185
186 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷ Notă, 10 bani (zece bani) 1918

Emitent: Societatea comunală a tramvaielor București


Dimensiune: 85 x 35
Hârtie: crem.
Culoare: crem-verde

Avers: chenar format din linii drepte. În partea de sus și de jos emitentul
”SOCIETATEA COMUNALA A TRAMVAIELOR BUCURESTI”, sus în limba
română, jos în germană. În centru valoarea ”ZEHN / 10 / ZECE / BANI”
flancată de număr și serie. În partea de jos, pe laterale, funcțiile și
semnăturile. Ca fond sigla MVR, valoarea ”10 BANI” și anul ”1918”

Revers: text bilingv sus german și jos roman: ”Această notă este valabilă
numai pe tramvai pentru plata unui bilet de drum.”

Data emisiei VF XF UNC


1918 30 40 60

186
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 187

❸ Cupon, 35 bani (treizeci și cinci bani) 1918

Emitent: Societatea comunală a tramvaielor București


Dimensiune: 82 x 35
Hârtie: crem.
Culoare: crem-roz deschis

Avers: chenar format din linii drepte. În partea de sus a chenarului emitentul
”SOCIETATEA COMUNALA A TRAMVAIELOR BUCURESTI”, În partea de sus
seria și numărul. Sub care este textul: ”dă dreptul posesorului ca în schimbul
lui să obțină pe vagon un bilet de călătorie a 35 bani valabil pentru una
cursă.”, funcția și semnătura. În colțuri inițialele STB

Revers: fără tipar

Data emisiei VF XF UNC


1918 50 80 100

187
188 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹, ❺ Bon, 5, 10 bani (cinci, zece bani) 1918

Emitent: Feldbuchhandlung – librăria de companie


Dimensiune: 75 x 55
Culoare: maro deschis

Avers: chenar format din linii drepte. În centru text în limba germană, în
traducere: ”Recunoscute la librăria Austro-Ungară de campanile din
București și filialele: T. Severin, Corabia, Caracal și R. Sărat”. Jos valoarea.

Revers: ștampilă de mână cu inscripția: ”O.u. Feldbuchhandlung / (Zentralo)


/ Etappenpostamt Nr. 346”

Data emisiei VF XF UNC


1918 40 50 60
* Prețul este pentru un bilet

188
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 189

❻ Bon, 10 bani (zece bani) 1918

Emitent: Brutăria Vasile Daffo


Dimensiune: 42 x28
Hârtie: crem.
Avers: chenar format din linii drepte. Sus emitentul ”VASILE DAFU”, sub
adresa și valoarea ”10 BANI”
Revers: ștampilă cu legenda: ”VASILE DAFFO / Str. Romană No 216” și in
centru ”BRUTAR”

Data emisiei VF XF UNC


1918 P.A. P.A. P.A.

❼ Bon, 2 lei (doi lei) fără dată

Emitent: Haralambie G. Ene


Dimensiune: 40 x 30
Hârtie: albă
Culoare: roz
Avers: fără chenar. În partea de sus
inscripția ”PINGUIN”, emitentul
”Haralambie G. Ene” și adresa. Sub:
inscripția ”BON ptr.” și valoarea ”2 LEI”.
Bonul nu are dată
Revers: netipărit

Data emisiei VF XF UNC


- P.A. P.A. P.A.

189
190 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❽ Bon, 10 bani (zece bani) 1918

Emitent: Bukarester Tagblatt – Gazeta Bucureștilor


Dimensiune: 85 x 60
Culoare: maro – verzui
Tiraj: 130.000

Avers: chenar format din linii drepte. În centru un medalion cu valoarea


”10” flancat de alte două medalioane cu inscripția ”valoarea 10 bani. În
partea de sus inscripția ”GUTSCHEIN” și în partea de jos data emisiei,
inscripția ”BON”, funcțiile și semnăturile. În colțurile superioare seria,
numărul și emitentul.

Revers: în partea de sus, bilingv, textul privind obligațiile în centru un


medalion rotund flancat de emitent. Jos tirajul: 130.000

Data emisiei VF XF UNC


Martie 1918 35 70 100

190
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 191

⑤ CAREI, jud. Satu Mare

❶,❷,❸,❹ Bani de schimb, 10, 20, 50, 100 lei


(zece, douăzeci, cincizeci, o sută lei) fără dată

Emitent: Primăria orașului Carei


Dimensiune: 80 x 61
Culoare: albă

Avers: text bilingv român/maghiar. În partea de sus inscripția ”” bani de


schimb provizoriu. În centru valoarea ”Lei …. .-”. În partea de jos emitentul
”Primăria orașului Carei” și semnătura primarului. Peste text aplicată
ștampila orașului
Revers: netipărit.

Data emisiei VF XF UNC


- P.A. P.A. P.A.
* Prețul este pentru un bilet

191
192 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

⑥ CERNĂUȚI, Ucraina

❶ Bon, 20 heller (douăzeci heller) fără dată

Emitent: Primăria orașului Cernăuți


Dimensiune: 70 x 35
Culoare: maro – verzui

Avers: chenar format din linii împletite. În partea stângă stema, în partea
dreaptă, într-un chenar valoarea ”20 h” deasupra căreia este emitentul. Jos
inscripția în limba germană ”Giftig fur Zwanzig Heller”, funcțiile și
semnăturile.

Revers: seria și timbre sec.

Data emisiei VF XF UNC


- 200 300 350

192
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 193

❷ Bon, 1 coroană (o coroană) fără dată

Emitent: Primăria orașului Cernăuți


Dimensiune: 70 x 35
Culoare: mov - crem
Avers: chenar format din linii împletite. În partea stângă stema, în partea
dreaptă, într-un chenar valoarea ”1 K” deasupra căreia este emitentul. Jos
inscripția în limba germană ”Giftig fur Eine Krone”, funcțiile și semnăturile.
Revers: seria și timbre sec.
Data emisiei VF XF UNC
- 200 350 500

❸ Bon, 5 coroane (cinci coroane) fără dată

Emitent: Primăria orașului Cernăuți


Dimensiune: 70 x 35
Culoare: mov
Avers: chenar format din linii împletite. În partea stângă stema, în partea
dreaptă, într-un chenar valoarea ”5 K” deasupra căreia este emitentul. Jos
inscripția în limba germană ”Giftig fur Funf Kronen”, funcțiile și semnăturile.
Revers: seria și timbre sec.
Data emisiei VF XF UNC
- 400 600 800

193
194 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹ Bon de tezaur, 20 coroane (douăzeci coroane) 1918

Emitent: filialele unor bănci


Dimensiune: 169 x 105
Culoare: albă

Avers:biletul este împărțit în două părți. În partea stângă un chenar punctat


și jos text. În cealaltă parte, chenar ornamentat având în colțuri valoarea
”20”. În partea de sus text, seria, numărul și inscripția ”KASSENSCHEIN”,
dedesubt textul privind obligațiile. În centru valoarea ”ZWANZIG KRONEN”,
dedesubt datele emisiei, funcțiile și semnăturile.

Revers: netipărit.

Data emisiei VF XF UNC


21 noiembrie 1918 P.A. P.A. P.A.

194
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 195

⑦ CUBIN, Serbia

❶ Bilet, 20 bani (douăzeci bani) 1921

Emitent: Apoteca Torok


Dimensiune: -
Culoare: maro

Avers: chenar format din linii împletite. Biletul este bilingv, coloana din
stânga fiind scrisă cu litere chirilice iar cea din dreapta în română . Sus
textul: ”Apoteca Torok din Cubin contra acestui bilet servește medicamente
în valoare de”. În centru valoarea ”20” dedesubt textul ”seau pentru 5
bucăți de acestea solvește 1 coroană în numărar E`a să schimba până la 1
Martie 1921”

Revers: tipărit dar necunoscut.

Data emisiei VF XF UNC


- 1921 P.A. P.A. P.A.

195
196 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

⑧ CLUJ, jud. Cluj

❶ Bon, 40 filleri (patruzeci fileri) fără dată

Emitent: Cafeneaua Europa


Dimensiune: 52 - 48
Culoare: alb-bleu

Avers: chenar format din linii drepte. În partea de sus emitentul ”Cafenea
EUROPA”, dedesubt orașul ”Cluj”. În centru valoarea ”40 filler”
Revers: netipărit.
Data emisiei VF XF UNC
- P.A. P.A. P.A.

❷ Bon, 40 filleri (patruzeci fileri) fără dată

Emitent: Restaurantul Central


Dimensiune: 50 - 42
Culoare: alb-bleu

Avers: chenar format din linii drepte. În partea de sus emitentul ”Restaurant
Central”, dedesubt orașul ”Cluj”. În centru valoarea ”40 filler”
Revers: netipărit.
Data emisiei VF XF UNC
- P.A. P.A. P.A.

196
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 197

❸ Bon, 40 filleri (patruzeci fileri) fără dată

Emitent: Cafeneaua New York


Dimensiune: 56 - 50
Culoare: rozaliu
Avers: chenar format din linii împletite. În
partea de sus emitentul ”Cafenea NEW YORK”,
dedesubt orașul ”Cluj”. În centru inscripția
”LUKATS” și valoarea ”40 filler”. Revers:
netipărit.

Data emisiei VF XF UNC


- P.A. P.A. P.A.

❹ Bon, 40 filleri (patruzeci fileri) fără dată

Emitent: Cafeneaua Balvarosi


Dimensiune: 37 - 37
Culoare: rozaliu
Avers: ştampila cafenelei având în centru
valoarea
”40 filler”, fără revers

Data emisiei VF XF UNC


- P.A. P.A. P.A.

❺ Bon, 60 filleri (șaizeci fileri) fără dată


Avers: chenar format din figuri geometrice . În
partea de sus emitentul ”CAFENEA
Metropole”, dedesubt orașul ”Cluj”. În centru
inscripția ”Borbat” și val. ”60 filler” . Revers:
netipărit.

Data emisiei VF XF UNC


- P.A. P.A. P.A.

197
198 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

⑨ DUMBRĂVENI, jud. Sibiu

❶ Bon de cassă, 100 coroane (o sută coroane) 1920

Emitent: Banca de tovărășie ca societate pe acții


Dimensiune: 150 x 100
Hârtie: albă

Avers: chenar format din linii drepte întrerupt în colțuri de ornamente.


Biletul este bilingv român/german. În colțurile superioare valoarea ”100”. În
partea de sus seria, numărul și emitentul ”BANCA DE TOVĂRĂȘIE CA
SOCIETATE PE ACȚII” . În centru valoarea ”UNA SUTĂ COROANE” încadrat de
textul cu obligațiile. În partea de jos, stânga, locul și data emisiunii. În partea
dreaptă funcțiile și semnăturile.

Revers: același ca aversul cu diferența că este tipărit în limba germană și


este scris cu litere gotice.

Data emisiei VF XF UNC


1 Mai 1920 P.A. P.A. P.A.

198
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 199

①⓪ GALAȚI, jud. Galați

❶ Bilet, 50 bani (cincizeci bani) fără dată

Emitent: Tramvaiele din Galați


Dimensiune: 50 x 35
Hârtie: roz

Avers:chenar din linie dreaptă, în partea de sus emitentul ”TRANVAIELE DIN


GALATI”, sub inscripția și valoarea ”Bon valabil pentru 50 bani”. În centru
numărul. În partea de jos textul cu obligațiile, funcția și semnătura,

Revers: netipărit.

Data emisiei VF XF UNC


- P.A. P.A. P.A.

199
200 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

①① orașul GURA HUMORULUI, jud. Suceava

❶ Bilet, 1 coroană (o coroană) 1914

Emitent: orașul Gurahumora


Dimensiune: 89 x 63
Culoare: alb

Avers: text cu litere gotice, semnătura de mâna a primarului cu cerneală de


culoare albastră și ștampila primăriei cu cerneala de culoare violet, diametru
33mm având în centru stema orașului și pe exterior legenda.
Revers: netipărit.

Data emisiei VF XF UNC


5 septembrie 1914 P.A. P.A. P.A.

200
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 201

①②KUKULLO-DOMBO (Dâmbău), jud. Mureș

❶, ❷ 50 filler, 1 coroană (cincizeci filler, o coroană) 1915

Emitent: Com. Küküllo-Dombó


Dimensiune: 100 x 85
Hârtie: gri
Valori 50 filler (foto)
1 korona

Avers: chenar format din trei linii drepte, text în limba maghiară, seria scrisă
de mână, sus inscripția: ”Utalvany”, dedesubt textulEzen utalvány
elomutatójának K.-Dombó község pénztára fizet 50 fillért” (Casieria
comunei Dâmbau plateste 50 fileri celui care prezintă acest bilet). În centru
valoare și semnăturile (facsimile) notarului public si al primarului. Jos, sub
chenar: Erzsébet Könyvnyomda R.T. Dicsoszentmárton (Tipografia Erzsébet
S.A. din Târnaveni)

Revers: stampila cu diametrul de 34mm “Komitat Kis-Küküllö 1910”


(Comitatul Târnava Mica 1910).

Data emisiei VF XF UNC


1915/1916 P.A. P.A. P.A.
* Prețul este pentru un bilet

201
202 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

①③LUGOJ, jud. Timiș

❶, ❷,❸,❹,❺,❻ 4, 6, 20, 30, 40 filler, 1 coroană 1914

Emitent: prăvălia Reht & Schwarz


Dimensiune: 75 x 19
Culoare: alb

Avers:chenar punctat,text în limba maghiara, în partea stângă ”RECHT es /


SCHWARZ”, în centru valoarea ”…..fill. iar în dreapta inscripția
”fuszerkeresk””semnătura (facsimile) al lui Recht.
Revers: instrucțiuni privind preschimbarea acestor bonuri: „Csakis
üzletünkben eszközlendo vásárlásoknál használható. Másra át nem
ruházható.” (Valabil doar pentru cumpărăturile efectuate în magazinul
nostru.).

Data emisiei VF XF UNC


1914 P.A. P.A. P.A.
* Prețul este pentru un bilet

202
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 203

①④ MEDIAȘ, jud. Sibiu

❶ Bani de schimb, 100 coroane (o sută coroane) 1920

Emitent: Banca de credit Mediaș


Dimensiune: 160 x 110
Culoare: roșiatic-violet-verzui

Avers:fără chenar,text bilingv german/maghiar, în colțuri valoarea ”100


korona” În partea de sus seria și numărul. Pe laterale termenul de
valabilitate ”30 iunie 1921” În centru inscripția ”Gutschein” (bun pentru)
dedesubt text privind emitentul, funcțiile și semnăturile. În partea de sus a
fost aplicat supratiparul ”50 Lei”

Revers: text privind emiterea și obligațiile în limbile: germană, română și


maghiară împărțit în teri coloane.

Data emisiei VF XF UNC


20 aprilie 1920 P.A. P.A. P.A.

203
204 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

①⑤ ORADEA, jud. Bihor

❶ Bon, 25 fileri/bani (douăzeci și cinci fileri/bani) fără dată

Emitent: Societatea Comercială Română pe Acțiuni Oradea Mare


Dimensiune: 80 x 45
Culoare: crem

Avers: fără chenar, În partea de sus inscripția ”Bun pentru”. În centru


valoarea ”25 filleri”, dedesubt textul cu obligațiile: ”plătibili la mondedă
legală la ghișourile chioșcurilor de ziare de pe peroanele C.F.R. din
Transilvania și la Societatea Comercială Română pe Acțiuni, Oradea Mare”. A
fost aplicat supratipar cu inscripția ”bani”.

Revers: necunoscut.

Data emisiei VF XF UNC


- P.A. P.A. P.A.

204
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 205

①⑥ ORȘOVA, jud. Mehedinți

❶ ❷ ❸ 10, 20, 50 filer/heller (zece, douăzeci, cincizeci filler) 1915/1916

Emitent: farmacia Freyler Ferencz


Dimensiune: 60 x 40
Culoare: alb

Avers: chenar ornament, în centru numele farmacistului ”Freyler Ferencz” şi


localitatea ”Orșova.”, numărul de serie deasupra chenarului

Revers: text bilingv maghiar/german: „Ezen jegy átadójának fizetek ... fillért.
Dem überbringer dieser Note bezahle ich ... Heller.” (Celui care prezintă
acest bilet îi plătesc suma de ... helleri). Sub text cu semnătura farmacistului.

Data emisiei VF XF UNC


1915/1916 P.A. P.A. P.A.
* Prețul este pentru un bilet

205
206 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹, ❺ 10, 20 heller (zece, douăzeci heller) 1916

Emitent: Arpad Rusz


Dimensiune: 60 x 40
Culoare: alb

Avers: text violet, în limba germană, bătut la maşină de scris. În partea de


sus emitentul ”ARPAD RUSZ ORSOVA”. În centru valoarea și obligațiile. În
partea dejos ştampila şi semnătura de mână a lui Rusz. Numere de serie
scrise cu mâna

Revers: netipărit

Data emisiei VF XF UNC


1916 P.A. P.A. P.A.
* Prețul este pentru un bilet

206
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 207

①⑦ PETROȘANI, jud. Hunedoara

❶ ❷ ❸ 10, 50 filer, 1 coroană (zece, cincizeci filler, o coroană) 1916

Emitent: Salgotarjani Banyaigazgatosag (Direcţia Minieră Salgotarjan)


Dimensiune: 102x 62
Hârtie: albă/galbenă
Culoare Violet

Avers: text în limba maghiară. În colțurile superioare numărul și seria. Sus


emitentul ”SALGOTARJANI BANYAIGAZGATOSAG”. În centru un medalion
rotund cu valoarea sub care este inscripţia ”PETROYSENY”. Pe laterale
ornamente şi emblem minei sub care sunt funcţiile şi semnăturile

Revers: identic cu aversul.

Există şi exemplare cu supratipar pe două rânduri „Csakis a tarsulat


belforgalmaban ervenyes / A penztarnal es elelemtarnal bevalthato” (Numai
pentru uz intern. – Se poate preschimba la casierie şi la cantină).

Data emisiei VF XF UNC


1916 P.A. P.A. P.A.
* Prețul este pentru un bilet

207
208 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

①⑧ RĂDĂUŢI, jud. Suceava

❶ Bon, 1 coroană (o coroană) 1914

Emitent: Primăria oraşului Rădăuţi


Dimensiune: 90x50
Hârtie: albă
Culoare albă

Avers: chenar ornamentat, text în limba germană În partea de sus seria şi


numărul scrise de mână, În centru titlul ”Bon.” sub care este textul cu
obligaţii. În partea de jos locul şi data emisiei sub care sunt funcţiile şi
semnăturile

Revers: ştampila casierei oraşului pe unele exemplare.

Data emisiei VF XF UNC


1916 P.A. P.A. P.A.

208
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 209

①⑨ SATU MARE, jud. Satu Mare

❶40 filer (patruzeci filler)1916

Emitent: Ipari es Gazdasagi


Hitelszovetkezet
(Societăţii de Credit
Industrial şi de
Gospodărie)

Dimensiune: 29 x 22
Hârtie: albă

Avers: chenar ornamentat, perforat pe margine, text în limba maghiară. În


partea de sus oraşul”STATMAR - NEMETH”. În centru valoarea ”filler 40
filler”. În partea de jos emitentul ”IPARI ES GAZDASAGI HITELSZOVETKEZET”
Revers: netipărit
Data emisiei VF XF UNC
1916 P.A. P.A. P.A.

❷❸❹ 10, 20, 50 fileri (zece, douăzeci, cincizeci filler)

Emitent: primăria Satu Mare


Dimensiune: 70 x 35
Avers: text în lb. maghiară. În colțurile superioare titlul ”Bilet de cassă-
Penztar-Jegy” în centru val. sub care este textul cu obligaţii şi semnăturile.
Revers: netipărit
Data emisiei VF XF UNC
1916 P.A. P.A. P.A.
* Prețul este pentru un bilet

209
210 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

②⓪ SIBIU, jud. Sibiu

❶ Bon de Cassă, 20 coroane/ 10 LEI (douăzeci coroane/ zece lei) 1921

Emitent: Institutul de Credit Fonciar din Sibiu


Dimensiune: 160 x 112
Hârtie: gălbuie

Avers: chenar ornamentat text bilingv român/german, în colțul din stânga


sus seria și numărul. În centru titlul ”BON DE CASSĂ.” În centru textul cu
obligații ”Prezentatorului acestui bon de cassă / Institutul de credit fonciar
din Sibiu / va plăti oricând la cerere contra acestui bon”, dedesubt valoarea
”cor. 20 – adecă Douăzeci Coroane.”. În partea de jos data emisiei,
emitentul și semnăturile. În colțul din dreapta sus este aplicat un supratipar
cu valoarea ”10 LEI”

Revers:identic cu aversul dar în limba germană.

Data emisiei VF XF UNC


8 aprilie 1921 P.A. P.A. P.A.

210
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 211

❷ Bon de plată, 20 fileri/heller (douăzeci fileri/heller) fără dată

Emitent: Tramvaiele
electrice Sibiu,
Societate pe acții
Dimensiune: 83 x 40

Avers: text bilingv român/german În partea de sus emitentul, În partea


stângă (română) textul cu obligații. În centru, într-un medalion rotund
valoarea ”20” flancată de inscripția ”fileri ⑳ Heller”. În partea de jos
inscripția ”numerar”
Revers: netipărit
Data emisiei VF XF UNC
1916 P.A. P.A. P.A.

❸ Tichet, 25 bani (douăzeci și cinci bani) fără dată

Emitent: Tramvaiele
electrice Sibiu,
Societate pe acții
Dimensiune: 83 x 40

Avers: text bilingv român/german În partea de sus emitentul, În partea


stângă (română), jos, textul cu obligații. În centru, inscripția ”Bani” flancată
de valoarea ”25”.
Revers: netipărit.
Data emisiei VF XF UNC
1916 P.A. P.A. P.A.

211
212 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

②① SIGHETUL MARMAȚIEI, jud. Maramureș

❶ Bilet de cassă, 20 fileri (douăzeci fileri) 1920

Emitent: J. Groszmann (urmaș Dengyel)


Diametru: 48
Culoare: albă
Avers: text în limba română, în partea de sus emitentul: ”Urmașul Dengyel /
J. GROSZMANN” sub care este menționat locul emiterii: ”Sighet”. În centru
un cartuș dreptunghiular cu valoarea ”20/ filer”. Pe laturi textul privind
emisiunea: ”În contra acestui bilet de cassă ori când și ori cui servește marfa
sau la cerere schimbă în monede de hârtie legală”. În partea de jos locul și
data emiterii: ”Sighetul-Marmației / la 1 Januar / 1920”.
Revers: identic cu aversul dar în limba maghiară.
Data emisiei VF XF UNC
1 ianuarie 1920 P.A. P.A. P.A.

❷ Bilet de cassă, 50 fileri (cincizeci fileri) 1920

Emitent: J. Groszmann (urmaș Dengyel)


Diametru: 48
Culoare: albă
Avers/Revers: similar cu cel al biletului de 20 fileri dar cu valoarea 50 fileri.
Data emisiei VF XF UNC
1 ianuarie 1920 P.A. P.A. P.A.

212
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 213

❸ Bilet de cassă, 10 filer (zece filer) 1919

Emitent: Librăria
Alexandru Fekete
Dim.: 60 x 40
Culoare: alb-bleu

Avers: chenar ornamentat având în colțuri câte un chenar cu valoarea ”10”,


text în limba română, în partea de sus emitentul sub care este menționat
locul emiterii: ”Sighetul-Marmației”. În centru un cartuș dreptunghiular cu
valoarea ”10/ filer”. Pe laturi textul privind emisiunea: ”În contra acestui
bilet de cassă ori când și ori cui servește marfa sau la cerere schimbă în
monede de hârtie legală”. În partea de jos locul și data emiterii: ”Sighetul-
Marmației / la 1 octombrie 1919”.În partea de jos, central, seria.
Revers: similar cu aversul dar în limba maghiară
Data emisiei VF XF UNC
1 octombrie 1919 P.A. P.A. P.A.

❹ Bilet de cassă, 20 filer (douăzeci filer) 1919

Emitent: Librăria
Alexandru Fekete
Dim.: 60 x 40
Culoare: alb-bleu

Avers/Revers: similar cu cel


al biletului de 10 fileri dar
cu valoarea 20 fileri

Data emisiei VF XF UNC


1 octombrie 1919 P.A. P.A. P.A.

213
214 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ Bilet de cassă, 50 filer (cincizeci filer) fără dată (1919?)

Emitent: Librăria Alexandru Fekete


Dimensiune: 47 x 37
Culoare: albă - roz
Avers: chenar din linie dreaptă. În partea de sus valoarea ”50 bani”, în
centru textul în care este menționat și emitentul: ”cu care suma, din lipsă
momedelor mărunți ALEXANDRU FEKETE librărie și papeterie e dator”.
Revers: similar cu aversul dar în limba maghiară
Data emisiei VF XF UNC
- P.A. P.A. P.A.

❻ Bilet de cassă, 50 filer (cincizeci filer) 1919

Emitent: Librăria Wizner și David


Dimensiune: 60 x 42
Culoare: verde deschis
Avers: chenar din linie dreaptă având în colțuri valoarea ”50” iar pe laterale,
în stânga, anul emiterii ”1919” și în dreapta valoarea în cifre romane ”C”. În
partea de sus emitentul. În centru un cartuș cu valoarea ”50/ filer”. Pe laturi
textul privind emisiunea: ”În contra acestui bilet de cassă ori când și ori cui
servește marfa sau la cerere schimbă în monede de hârtie legală”. În partea
de jos locul și data emiterii: ”Sighetul-Marmației / la 25OCTOMBRIE / 1919”.
Revers: identic cu aversul dar în limba maghiară.
Data emisiei VF XF UNC
- P.A. P.A. P.A.

214
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 215

❼ Bilet de cassă, 20 filer (douăzeci filer) fără dată (1919?)

Emitent: Băcănia Ștefan Willand


Dim.: 63 x 56
Culoare: galben

Avers: chenar ornamentat având în colțuri câte un chenar cu valoarea ”20”,


text bilingv român/maghiar, sus și jos emitentul sub care este menționat
locul emiterii: ”Sighetul-Marmației”. În centru un cartuș dreptunghiular cu
valoarea ”20/ filer”. Pe laturi textul privind emisiunea: ”În contra acestui
bilet de cassă ori când și ori cui servește marfa sau la cerere schimbă în
monede de hârtie legală”, în partea stângă în română iar în partea dreaptă
în maghiară.
Revers: netipărit
Data emisiei VF XF UNC
- P.A. P.A. P.A.

❽ Bilet de cassă, 50 filer (cincizeci filer) fără dată (1919?)

Emitent: Băcănia Ștefan Willand


Dim.: 63 x 56
Culoare: galben

Avers/Revers: similar cu cel al biletului de 20 fileri dar cu valoarea 50 fileri


Data emisiei VF XF UNC
- P.A. P.A. P.A.

215
216 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❾ Bilet de cassă, 10 filer (zece filer) 1920

Emitent: Băcănia
Joan Revai
Dim.: 60 x 40
Culoare: alb-bleu

Avers: chenar ornamentat , text în limba română, în partea de sus emitentul


sub care este menționat locul emiterii: ”Sighetul-Marmației”. În centru un
cartuș dreptunghiular cu valoarea ”10/ filer”. Pe laturi textul privind
emisiunea: ”În contra acestui bilet de cassă ori când și ori cui servește marfa
sau la cerere schimbă în monede de hârtie legală”. În partea de jos locul și
data emiterii: ”Sighetul-Marmației / la 1 ianuarie 1920”.
Revers: similar cu aversul dar în limba maghiară. În partea de jos semnătura.
Data emisiei VF XF UNC
1 ianuarie 1920 P.A. P.A. P.A.

❶⓿ Bilet de cassă, 10 filer (zece filer) 1920

Emitent: Băcănia
Jakobovits Miklos
Dim.: 60 x 40
Culoare: albă

Avers/Revers: similar cu cel al biletului de cassă emis de Băcănia Joan Revai


dar pe partea maghiară în loc de semnătură, ștampila băcăniei.
Data emisiei VF XF UNC
1 ianuarie 1920 P.A. P.A. P.A.

216
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 217

❶❶ Bilet de cassă, 20 filer (douăzeci filler) 1920

Emitent: Băcănia
Jakobovits Miklos
Dim.: 60 x 40
Culoare: galben

Avers/Revers: similar cu cel al biletului de cassă emis de aceeași băcănie dar


cu valoarea de 10 filler.
Data emisiei VF XF UNC
1 ianuarie 1920 P.A. P.A. P.A.

❶❷Bon, 20 filer (douăzeci filer) 1920

Emitent: I.R. (Sighetul Marmației?)


Dim.: 60 x 40
Culoare: albă

Avers: chenar din linii drepte, în partea de sus


monograma ”I.R.”, dedesubt valoarea ”20 fill.”.
În partea de jos data cu cifre romane:
”MCMXX.I.,1.” (1 ianuarie 1920)
Revers: netipărit

Data emisiei VF XF UNC


1 ianuarie 1920 P.A. P.A. P.A.

217
218 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

②② SIGHIȘOARA, jud. Mureș

❶ Bon, 20 coroane (douăzeci coroane) 1920

Emitent: Banca unită pentru industrie și ipotecă pe acțiuni Sighișoara


Dimensiune: 115 x 113
Hârtie: albă

Avers/Revers: chenar ornamentat, text în limba germană/română,în partea


de sus, stânga, seria şi numărul, în partea dreaptă valoarea. În centru titlul
sub care este valoarea și textul cu obligaţii. În partea de jos locul şi data
emisiei sub care sunt funcţiile şi semnăturile.
După retragere bonurile au fost anulate prin perforare.

Data emisiei VF XF UNC


17 aprilie 1920 200 250 300

218
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 219

❷ Bon, 50 coroane (cincizeci coroane) 1920

Emitent: Banca unită pentru industrie și ipotecă pe acțiuni Sighișoara


Dimensiune: 115 x 113
Hârtie: albă
Avers/Revers: identic cu bonul de 20 coroane.
Data emisiei VF XF UNC
17 aprilie 1920 250 300 350

❸ Bon, 100 coroane (o sută coroane) 1920

Emitent: Banca unită pentru industrie și ipotecă pe acțiuni Sighișoara


Dimensiune: 115 x 113
Hârtie: albă
Avers/Revers: identic cu bonul de 20 coroane.
Data emisiei VF XF UNC
17 aprilie 1920 300 350 400

219
220 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

②③ SUCEVA, jud. Suceava

❶, ❷ Bon, 10 și 20 heller/bani (zece , douăzeci heller/bani) 1916

Emitent: Primăria orașului Suceava


Dimensiune: 75 x 50
Culoare: alb

Avers: chenar punctat, text bilingv român/german În partea de jos emitentul


”Primăria orașului Suceava” În centru valoarea deasupra numărul. În laterala
dreaptă inscripția ”Bun pentru / BANI”

Revers: netipărit

Data emisiei VF XF UNC


28 iulie 1916 20 40 70

220
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 221

②④ TIMIȘOARA, jud. Timiș

❶ Asignata, 10 fileri (zece fileri) 1919

Emitent: Cassieria orașului Timișoara


Dimensiune: 107 x 64
Culoare: Roșu

Avers:chenar ornamentat. În colțurile superioare val. ”10 fileri” în centru un


soldat cu aripi în spate. În partea de jos textul cu condițiile emisiunii

Revers: chenar ornamentat având în colțuri valoarea ”10” și în partea de jos


inscripția ”FILERI”. În centru într-un medalion rotund valoarea ”10” flancată
de textul privind obligațiile. În colțul din dreapta jos data emisiei.

Data emisiei VF XF UNC


1 Decembrie 1918 20 40 70

221
222 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷ Asignata, 20 fileri (douăzeci fileri) 1919

Emitent: Cassieria orașului Timișoara


Dimensiune: 107 x 64
Culoare: Albastru
Avers/Revers: identic cu cel al asignatei de 10 fileri

Data emisiei VF XF UNC


1 Decembrie 1918 20 35 60

❸ Asignata, 50 fileri (cincizeci fileri) 1919

Emitent: Cassieria orașului Timișoara


Dimensiune: 107 x 64
Culoare: Galben
Avers/Revers: identic cu cel al asignatei de 10fileri

Data emisiei VF XF UNC


1 Decembrie 1918 40 70 100

222
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 223

❹ Bon de cassă, 10 lei (zece lei) 1920

Emitent: Prima cassă de păstrare din Timișoara


Dimensiune: 115 x 75
Culoare: verde

Avers:chenar ornamentat având în colțuri câte un medalion rotund cu


valoarea ”10” și în partea de sus seria și numărul. Text bilingv
roman/maghiar. În coloana stângă, în lb. română, textul cu obligațiile. În
partea de sus un medalion cu valoarea ”zece 10 – LEI – ” flancat de titlul
biletului. În partea de jos locul și data emisiunii care este aplicată cu o
ștampilă. Sub emitentul ”PRIMA CASSĂ DE PASTRARE DIN TIMIȘOARA /
TEMESVARI ELSO TAKAREKPENZTAR” în ambele limbi, funcțiile și
semnăturile. În afara chenarului imprimeria.

Revers: netipărit.

După retragere biletele au fost anulate prin perforare.

Data emisiei VF XF UNC


6 octombrie 1920 (sau alta data) 40 70 100

223
224 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹ Bon de cassă, 100 coroane (o sută coroane)

Emitent: Banca Timișoarei și societatea comercială pe acțiuni


Dimensiune: 168 x 100
Culoare: maro
Avers:chenar ornamentat.În partea de sus seria și numărul. Text bilingv
roman/maghiar. În coloana stângă, în lb. română, textul cu obligațiile. În
partea de jos locul și data emisiunii. Sub emitentul în ambele limbi, funcțiile
și semnăturile. În fundal valoarea ”100” în colțuri și în centru.
Revers: netipărit.
După retragere biletele au fost anulate prin perforare.
Data emisiei VF XF UNC
- 40 70 100

❺ Bon, 20 fileri (douăzeci fileri) 1920

Emitent: Tramvaiele Comunale


Timișoara
Dimensiune: 90 x 50
Culoare: roz - maro

Avers:chenar format din linii drepte și puncte având în colțuri val. ”20”. În
partea de sus emitentul, central inscripția ”BON / valabil pentru” și valoarea
”Douăzeci de fileri”. Jos data și locul emisiei, funcțiile, semnătura și ștampila.
Revers: netipărit.
Data emisiei VF XF UNC
5 iulie 1920 35 45 60

224
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 225

②⑤ MARAMUREȘ

Din ziarul ”UNIVERSUL”, Nr. 103 din 10 mai 1924, rezultă că,
la acea dată, bonurile de acest gen circulau în Maramureș, valabile la
cumpărături locale. Emitentul fiind negustorul Elefant.

❶Bon, 10 bani (zece bani) fără dată

Emitent: Negustorul Elefant (?)


Dim.: 50 x 50
Culoare: Bleu

Avers: text ebraic și valoarea ”10 bani”


Revers: ștampilă cu text ebraic

❷Bon, 20 bani (douăzeci bani) fără dată

Emitent: Negustorul Elefant (?)


Dim.: 50 x 45
Culoare: roz

Avers: text ebraic și valoarea ”20 bani”


Revers: ștampilă cu text ebraic

225
226 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸ Bon, 25 bani (douăzeci și cinci bani) fără dată

Emitent: Negustorul Elefant (?)


Dim.: 48 x 40
Culoare: bleu / roz

Avers: text ebraic și valoarea ”20 bani”


Revers: ștampilă cu text ebraic

❹ Bon, 50 bani (cincizeci bani) fără dată

Emitent: Negustorul Elefant (?)


Dim.: 50 x 50
Culoare: albastru

Avers: text ebraic și valoarea ”20 bani”


Revers: ștampilă cu text ebraic

❺ Bon, 20 bani (douăzeci bani) fără dată

Emitent: Negustorul Elefant (?)


Dim.: 50 x 50
Culoare: roz

Avers: text ebraic și valoarea ”20 bani”


Revers: ștampilă cu text ebraic

226
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 227

②⑥ CFR

❶ Bon, 25 bani (douăzeci și cinci bani) fără dată

Emitent: CFR (dispozitie de plată stației Archangheli)


Dimensiune: 80 x 46
Avers: fără chenar, în partea de sus denumirea: ”Stației Archangheli”
dedesubt textul cu obligativitatea în care este inclusă valoarea: ”Restituiți în
comptulmeu 25 bani prezentatorului”. În partea de jos emitentul:
”Conductor no. 10”

Revers: netipărit.

Data emisiei VF XF UNC


- 40 70 100

227
228 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Biletele emise în lagărele de muncă forțată


din Alsacia și Lorena (1916)

După refuzul de a-și onora angajamentele fațăde Tripla


Alianță, la 27 august 1916, România declară război Austro-Ungariei.
După câteva zile de euforie, în cursul cărora armata română intră in
Transilvania, sună ceasul înfrângerilor.
La 16 decembrie 1916, Bucureștiul cade în mâinile trupelor
coalizate de nemți, austro-ungari, bulgari și turci. Campania militară
ce va urma, le permite nemților să ia nenumărați prizonieri români,
împrăștiați prin taberele răspândite în întreg Imperiul.
O bună parte dintre captivi nu a fost deținutăîn lagăre, ci
repartizatăîn echipe de lucru, așa-numitele Arbeitskommando-uri.
Multe dintre acestea se află in Alsacia si Lorena.

228
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 229

① Rumӓnenkommando XI

Valori: ❶ 1 pfennig ?
❷ 5 pfennig (verde)
❸ 10 pfennig (roșu)
❹ 20 pfennig (albastru)
❺ 50 pfennig (roz)
❻ 1 mark (crem)
Hârtie: cartonată de diferite culori.

Avers: chenar format din linie punctată în partea de sus inscripția:


”Gutschein” (cupon) sub care este tipărită valoarea. În partea de jos este
emitentul ”Rumӓnenkommando XI” și ștampilă. În afara chenarului în partea
stângă jos inscripția: ”Gebr. Saupe, Strasbourg”
Revers: netipărit.

Data emisiei VF XF UNC


- - 1916 150 300 P.A.
* Prețul este pentru un bilet

229
230 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

② Rumӓnenkommando XII

Valori: ❶ 1 pfennig ?
❷ 5 pfennig (verde)
❸ 10 pfennig (roșu) ?
❹ 20 pfennig (albastru)
❺ 50 pfennig (roz)
❻ 1 mark (crem) ?
Hârtie: cartonată de diferite culori.

Avers:chenar format din linie punctată în partea de sus inscripția:


”Gutschein” (cupon) sub care este tipărită valoarea. În partea de jos este
emitentul ”Rumӓnenkommando XII”. În afara chenarului în partea stângă jos
inscripția: ”Gebr. Saupe, Strasbourg”

Revers: netipărit.

Data emisiei VF XF UNC


- - 1916 150 300 P.A.
* Prețul este pentru un bilet

230
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 231

③ Rumӓnenkommando XIII

Valori: ❶ 1 pfennig (violet)


❷ 5 pfennig (verde-albăstrui)
❸ 10 pfennig (gri)
❹ 20 pfennig ?
❺ 50 pfennig (mov)
❻ 1 mark (crem)
Hârtie: cartonată de diferite culori.

Avers:chenar format din linie punctată în partea de sus inscripția:


”Gutschein” (cupon) sub care este tipărită valoarea. În partea de jos este
emitentul ”Rumӓnenkommando XIII”. Ștampilă de mână aplicată aleatoriu.

Revers: netipărit.

Data emisiei VF XF UNC


- - 1916 150 300 P.A.
* Prețul este pentru un bilet

231
232 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

④ Rumӓnen-Bataillon A. A. B.

Valori: ❶ 1 pfennig ?
❷ 5 pfennig (culoare necunoscută)
❸ 10 pfennig (gri)
❹ 20 pfennig ?
❺ 50 pfennig (mov)
❻ 1 mark ?
Hârtie: cartonată de diferite culori.

Avers:chenar format din linie punctată în partea de sus inscripția:


”Gutschein” (cupon) sub care este tipărită valoarea. În partea de jos este
emitentul ”Rumӓnen-Bataillon A. A. B.”.Ștampilă de mână aplicată aleatoriu.

Revers: netipărit.

Data emisiei VF XF UNC


- - 1916 150 300 P.A.
* Prețul este pentru un bilet

232
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 233

⑤ STELLUNGSBAU -KOMMANDO – IV. ARBEITS-BATAILLON

Valori: ❶ 1 bani (galben)


❷ 2 bani (culoare necunoscuta)
❸ 5 bani (portocaliu)
❹ 10 bani (verde)
❺ 25 bani (mov)
❻ 50 bani (brun)
❼ 1 leu (albastru)
❽ 2 lei (roz)
Hârtie: albă
Avers: chenar ornamentat având în colțuri valoarea. În fond diferite
ornamente, în centru un medalion rotund cu stema încadrat într-un romb. În
partea de sus emitentul sub care este inscripția ”Gut fur” (bun pentru). În
centru este valoarea și denumirea batalionului. În partea de jos text privind
emisiunea. În afara chenarului, în partea de jos, inscripția: ”JOHANNES
PASSLER, DRESDEN-N.”
Data emisiei VF XF UNC
- - 1916 P.A. P.A. P.A.
* Prețul este pentru un bilet

233
234 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Bancnotele emise de revoluționarii maghiari


(1848 - 1849)

În această secțiune vor fi prezentate doar bancnotele emise la


Timișoara, Arad și cele emise de Kossuth.
Aceste bancnote NU sunt considerate bancnote românești ele au
circulat și în Transilvania în timpul revoluției de la 1848 între 6
septembrie 1848 și 8 martie 1849.
Revoluţia de la 1848 a fost o revoltă naţionalistă a
burgheziei europene desfăşurată în anii 1848-1849. Revoluţiile de la
1848 au dat semnalul deşteptării naţionalismului european
La data 15 martie1848 a început revoluţia în Imperiului
Habsburgic.
Kossuth a devenit
ministru de finanţe în guvernul
Batthyány (foto). În vara anului
1848 au continuat cu
programele de revoluţie, în iulie
au avut nevoie de un buget
pentru finanţarea revoluției,
costul era imens 40 de milioane
de forinţi. La 6 septembrie
Banca Naţională a eliberat bani
pentru apărare şi prima
bancnotă.

La 15 septembrie parlamentul a votat pentru înfiinţarea


comitetului naţional de apărare, iar guvernul Batthyány a demisionat.
Ungaria a rămas temporar fără guvernare, dar comitetul naţional de
apărare a luat conducerea iar Kossuth a fost ales conducătorul
operativ al comitetului.

234
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 235

① TIMIȘOARA
În 1849, autoritățile orașului Timișoara (sub ocupație Habsburgică), fiind sub
asediul trupelor revoluționare ungurești, au decissă emita bonuri cu o
dobândăde6%. Valorile bonurilor fiind de 5, 10 și 20 de guldeni, biletele de
20 guldeninu au mai fost tipărite. Valoarea totală a emisei a fost de 50.000
forinti/guldeni.

❶ 5 guldeni 1849 (cinci guldeni 1849) ●●●●●

Dimensiune: 90 x 130
Hârtie: albă.
Avers: chenarbogat împodobit cu motive gotice. Latura stângă tăiată
ondulat taiând textul: "KONIGL.FREISTADT TEMESVAR". În centru valoarea
nominală.Pe laturi valoarea este inscripționată atât cu cifre arabe (stânga)
cât si romane (dreapta). În mijloc textul cu obligațiile și condițiile
emisiei:"Anweisung - auf funf Gulden Conv. Munze welche die konigl.
Temesvarer freistadtische Kammeramts- Kasse unter Garantie der Stadt
Temesvar dem Uiberbringer am 1.ten Mai 1852 sammt der Pramie von 54kr.
baar bezahlt und auch an Zahlungsstatt annimt. Temesvar, 1ten Mai 1849.”
În partea de jos semnăturile: Schewits, Preyer, Popovicz, Sailer. Bieteleau
fost numerotate manual în partea de sus și li s-a aplicat timbru sec, stema
orașului.
Revers: fără tipar

Data emisiei VF XF UNC


1 Mai 1849 P.A. P.A. P.A.

235
236 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷ 10 guldeni 1849 (zece guldeni 1849) ●●●●●

Dimensiune: 100 x 150


Hârtie: albă.
Avers: chenarbogat împodobit cu motive gotice întrerupt pe laturile din
stâna și dreapta de valoarea,cu cifre romane, ”X”, în partea de sus de
valoarea ”10” iar în partea de jos d un medalion rotund. Latura stângă tăiată
ondulat taiând textul: "KONIGL.FREISTADT TEMESVAR". În centru valoarea
nominală. În mijloc textul cu obligațiile și condițiile emisiei: "Anweisung - auf
zehn Gulden Conv. Munze welche die konigl. Temesvarer freistadtische
Kammeramts-Kasse unter Garantie der Stadt Temesvar dem Uiberbringer
am 1.ten Juli 1850 sammt der Pramie von 36kr. baar bezahlt und auch an
Zahlungsstatt annimt. Temesvar am 1ten Mai 1849."
În partea de jos semnăturile: Schewits, Preyer, Popovicz, Sailer. Bietele au
fost numerotate manual și li s-a aplicat timbru sec, stema orașului.
Revers: fără tipar

Data emisiei VF XF UNC


1 Mai 1849 P.A. P.A. P.A.

Autoritățile timișorene s-au ocupat de preschimbarea lor în ședința din 23


decembrie 1851, majoritatea acestor guldeni de necesitate fiind preluată de
casieria orașului și anulată prin perforare. Aproape toate exemplarele
răscumpărate au fost distruse.
Trei bilete neperforate, cu numere de serie consecutive, au apărut in
Septembrie 2007 la o licitație organizata de firma Auktionen Meister &
Sonntag, din Stuttgart.

236
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 237

② ARAD
❶ 5 guldeni 1849 (cinci guldeni 1849) ●●●●●

Dimensiune: 98 x 76
Hârtie: crem

Avers: fără chenar, design simplu. În partea de sus cu cifre romane valoarea
”V” sub care este inscripția arcuită ”GULDEN”. În partea stângă timbru sec,
deasupra căruia este seria scrisă de mână. În partea dreaptăsemnăturile:
Saffran și Muller. Bietele au fost numerotate manual..

Revers: fără tipar

Data emisiei VF XF UNC


20 aprilie 1849 P.A. P.A. P.A.

237
238 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷ 10 guldeni 1849 (zece guldeni 1849) ●●●●●

Dimensiune: 83 x 102
Hârtie: crem
Avers: fără chenar, design simplu. În partea de sus cu cifre romane valoarea
”X” sub care este inscripția arcuită ”GULDEN”. În partea stângă timbru sec,
deasupra căruia este seria scrisă de mână. În partea dreaptă semnăturile:
Saffran și Muller. Bietele au fost numerotate manual..
Revers: fără tipar

Data emisiei VF XF UNC


20 aprilie 1849 P.A. P.A. P.A.

238
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 239

❸ 5 guldeni 1849 (cinci guldeni 1849) ●●●●●

Dimensiune: 98 x 75
Hârtie: albă

Avers: chenar din linii drepte, design simplu. În partea de sus cu cifre
romane valoarea ”V” sub care este valoarea ”Funf Gulden”. În centru textul:
”nach dem Conv Fufs / Aradum 20t Aprill 1849” Jos, în laterale semnăturile:
Saffran și Muller, între ele numărul scris de mână cu culoare verde.

Revers: fără tipar

Data emisiei VF XF UNC


20 aprilie 1849 P.A. P.A. P.A.

239
240 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹ 10 guldeni 1849 (zece guldeni 1849) ●●●●●

Dimensiune: 87 x 103
Hârtie: albă

Avers: chenar din linii drepte, design simplu. În partea de sus cu cifre
romane valoarea ”X” sub care este valoarea ”Zehn / Gulden”. În centru
textul: ”Arad den 20t Aprill 1849” Jos, în laterale semnăturile: Saffran și
Muller. În partea de jos numărul scris de mână într-un chenar de culoare
roșie.

Revers: fără tipar

Data emisiei VF XF UNC


20 aprilie 1849 P.A. P.A. P.A.

240
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 241

③Biletele emise de Kossuth

❶ 15 Pengő Krajczárra (cincisprezece Pengő Krajczárra) 1849 ●●+

Dimensiune: -
Hârtie: crem

Avers: chenar ornamentat având în colturi câte un medalion cu valoarea


”15” scrisă oblic. În partea de sus a chenarului într-un ornament valoarea
”15”, în partea de jos într-un medalion ornamentat stema Ungariei. În
partea de sus valoarea în litere. În centru textul privind emisiunea, locul și
data emisiei: ”Budan 1849-ki januar 1-en.” În partea de jos funcțiile și
semnăturile. În fundal valoarea ”15”

Revers: într-un chenar ornamentat textul cu penalitățile în cinci limbi, textul


românesc, ultimul, este scris cu litere chirilice.

Data emisiei VF XF UNC


1 ianuarie 1849 35 50 P.A.

241
242 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷ 30Pengő Krajczárra (treizeci Pengő Krajczárra) 1849 ●●+

Dimensiune: -
Hârtie: crem

Avers: chenar ornamentat având în latura dreaptă și stângă valoarea ”30”


scrisă vertical. În partea de sus a chenarului într-un ornament valoarea ”30”,
în partea de jos stema Ungariei. În partea de sus valoarea în litere. În centru
textul privind emisiunea, locul și data emisiei: ”Budan 1849-ki januar 1-en.”
În partea de jos funcțiile și semnăturile. În fundal valoarea ”30”

Revers: într-un chenar ornamentat textul cu penalitățile în cinci limbi, textul


românesc, ultimul, este scris cu litere chirilice.

Data emisiei VF XF UNC


1 ianuarie 1849 35 50 P.A.

242
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 243

❸ 1 forint (un forint) 1848 ●●●

Dimensiune: 121 - 88
Hârtie: crem

Avers: chenar ornamentat având în latura dreaptă și stângă valoarea ”1”. În


partea de sus a chenarului într-un medalion valoarea ”1”, în partea de jos
stema Ungariei. În partea de sus valoarea în litere. În centru textul privind
emisiunea.

Revers: într-un chenar ornamentat textul cu penalitățile în cinci limbi, textul


românesc, ultimul, este scris cu litere chirilice.

Data emisiei VF XF UNC


8 octombrie 1848 50 70 P.A.

243
244 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❹ 2 forinti (patru forint) 1848 ●●●

Dimensiune: -
Hârtie: crem

Avers: chenar ornamentat având în laturile din dreapta,stânga și de susîn


câte un medalion ornamentat valoarea ”2”. În partea de jos stema Ungariei.
În partea de sus valoarea în litere. În centru textul privind emisiunea.
Numărul scris de mână.

Revers: într-un chenar ornamentat textul cu penalitățile în cinci limbi, textul


românesc, ultimul, este scris cu litere chirilice.

Data emisiei VF XF UNC


6 august 1848 50 70 P.A.

244
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 245

❹ 5 forinti (cinci forint) 1848 ●●+

fig 1.

fig 2.
Dimensiune: -
Hârtie: crem

Avers: chenar ornamentat având în laturile din dreapta, stânga și de sus în


câte un medalion ornamentat valoarea ”5” scrisă pe laterale cu cifre
romane. În partea de jos stema Ungariei. În partea de sus valoarea în litere.
În centru textul privind emisiunea. Numărul scris de mână.

Revers: într-un chenar ornamentat textul cu penalitățile în cinci limbi, textul


românesc, ultimul, este scris cu litere chirilice.

Data emisiei VF XF UNC


1 septembrie 1848 – culoare maro fig. 1 35 50 P.A.
1 septembrie 1848 – culoare roșie ( fig. 2 35 50 P.A.

245
246 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺ 10 forinti (zece forint) 1848 ●●+

Dimensiune: -
Hârtie: crem

Avers: chenar ornamentat având în colțuri și pe latura de sus valoarea ”10”


scrisă în colțurile de sus cu cifre romane. În partea de jos stema Ungariei. În
partea de sus valoarea în litere. În centru textul privind emisiunea. Numărul
scris de mână.

Revers: într-un chenar ornamentat textul cu penalitățile în cinci limbi, textul


românesc, ultimul, este scris cu litere chirilice.

Data emisiei VF XF UNC


1 septembrie 1848 40 60 P.A.

246
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 247

❻ 100 forinti (o sută forint) 1848 ●●●●

Dimensiune: 183 - 128


Hârtie: crem

Avers: chenar ornamentat având în colțuri valoarea ”C”scrisă cu cifre


romane. Pe laterale, la mijloc valoarea ”100”. În partea de sus stema
Ungariei și în partea de jos într-un medalion rotund o efigie de femeie. În
partea de sus valoarea în litere. În centru textul privind emisiunea. Numărul
scris de mână. În fundal valoarea ”100”

Revers: chenar ornamentat. În câmp cinci cartușe ce conțin textul cu


penalități scris în cele cinci limbi, textul românesc, în cartușul din dreapta
jos, este scris cu litere chirilice. În partea de jos într-un medalion rotund
valoarea ”100”

Data emisiei VF XF UNC


1 septembrie 1848 300 450 P.A.

247
248 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

Bancnotele Imperiului Habsburgic care au circulat pe


teritoriul actual al României (1762 - 1867)
Bancnotele ce vor fi prezentate NU sunt considerate bancnote
românești, acestea doar au circulat pe teritoriile românești care au
fost sub ocupația Împ. Habsburgic.
Imperiul Habsburgic a fost o formaţiune statală ce a existat în
centrul Europeipână la 1867. A fost proclamat în baza domeniilor
coroanei familiei Habsburgilor. În 1866 rivalitatea celor două mari
puteri din cadrul Confederaţiei a condus la declanşarea războiului
austro-prusac, care a avut drept consecinţă destrămarea
Confederaţiei Germane şi apariţia Uniunii Nord-Germane pe de o
parteşi a Austro-Ungariei pe de altă parte.

Bancnotele vor fi sortate după anul emiterii și nu va fi făcută nicio


prezentare a acestora exceptând imaginile.

248
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 249

❶ 5 gulden 1762 ❷ 10 gulden 1762 ❸ 25 gulden 1762

❹ 50 gulden 1762 ❺ 100 gulden 1762 ❻ 5 gulden 1771

249
250 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❼ 10 gulden 1771 ❽ 25 gulden 1771 ❾ 50 gulden 1771

❶⓿ 100 gulden 1771 ❶❶500 gulden 1771 ❶❷1000 gulden 1771

250
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 251

❶❸5 gulden 1784 ❶❹ 10 gulden 1784 ❶❺ 25 gulden 1784

❶❻ 50 gulden 1784 ❶❼ 100 gulden 1784

251
252 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❶❽500 gulden 1784 ❶❾ 1000 gulden 1784

❷⓿ 5 gulden 1796 ❷❶ 10 gulden 1796 ❷❷ 1 gulden 1800

252
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 253

❷❸ 2 gulden 1800 ❷❹ 5 gulden 1800 ❷❺ 10 gulden 1800

❷❻ 25 guldeni 1800 ❷❼100 guldeni 1800

253
254 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❷❽500 guldeni 1800

❷❾ 5 gulden 1806

254
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 255

❸⓿ 10 gulden 1806

❸❶ 25 gulden 1806

255
256 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸❷ 50 gulden 1806

❸❸ 100 gulden 1806

❸❹ 500 gulden 1806

256
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 257

❸❺ 1 gulden 1811

❸❻ 2 gulden 1811

❸❼ 10 gulden 1811 ❸❽ 100 gulden 1811

257
258 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❸❾ 5 gulden 1813

❹⓿ 20 gulden 1813 ❹❶ 25 gulden 1825

❹❷ 50 gulden 1825 ❹❸ 100 gulden 1825

258
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 259

❹❹ 5 gulden 1841 ❹❺ 10 gulden 1841

❹❻ 50 gulden 1841 ❹❼ 100 gulden 1841

❹❽ 1 gulden 1848 ❹❾ 2 gulden 1848

259
260 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❺⓿ 1 gulden 1848

❺❶ 2 gulden 1848 ❺❷ 10 gulden 1854

❺❸ 1 gulden 1858 ❺❹ 10 gulden 1858

260
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 261

5 gulden 1859 10 guldeni 1863

100 gulden 1863 6 kreuzer 1849

10 kreuzer 1849 10 kreuzer 1860

261
262 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

5 gulden 1851 50 gulden 1851

1 gulden 1866

5 gulden 1866 50 gulden 1866

262
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 263

Bancnotele Imperiului Austro-Ungar care au circulat


pe teritoriul actual al României (1867 - 1902)
Bancnotele ce vor fi prezentate NU sunt considerate bancnote
românești, acestea doar au circulat pe teritoriile românești care au
fost sub ocupația Împ. Austro-Ungar.
Austro-Ungaria a fost întemeiată în urma unui compromis
între nobilimea maghiară şi monarhia habsburgică, cu scopul de a
menţine vechiul Imperiu Austriac după înfrângerea suferită de acesta
la Sadova, în războiul din anul 1866 contra Prusiei.
Din punct de vedere constituţional, Imperiul reprezenta o uniune a
două state, Austria şi Ungaria, care aveau acelaşi suveran, aceeaşi
armată (deşi Ungaria a dobândit dreptul de a avea o forţă teritorială
de apărare) şi aceeaşi monedă.
Din Ungaria făceau parte actualele teritorii ale Ungariei şi
Slovaciei, teritorii din vestul Ucrainei (regiunea Transcarpatia),
Transilvania, Banatul, provincia Voivodina şi nordul Croaţiei

263
264 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❶ 10 gulden 1880

❷100 gulden 1880

❸ 1000 gulden 1880

❹ 5 gulden 1881

264
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 265

❺ 1 gulden 1882

❻ 50 gulden 1884

❼ 1 gulden 1888

265
266 Bancnotele Românești+ ediția I -2009

❽ 10 kronen 1900

❾ 20 kronen 1900

❿ 100 kronen 1902

Notă: bancnotele de 10, 20 kronen 1900 si 100 kronen 1902 fac parte din
seria I de coroane bilingve emise de Împ. Austro-Ungar alături de bancnota
de 50 coroane 1902 care a fost ștampilată în 1918 fiind considerată
bancnotă românească. Bancnotele de 10, 20 și 100 coroane nu au fost
ștampilate fiind retrase din circulație la acea dată fiind înlocuite cu biletele
din seria a II-a.

266
Bancnotele Românești+ ediția I -2009 267

Pentru sprijinul acordat mulțumesc domnilor: Balasz


Aldor, Mihai Sindile și celorlalți colegi de pe forumul
transylvanian-numismatics.com.

Pentru o documentare mai complexăvă recomand:

www.colectionarul-roman.ro

www.transylvanian-numismatics.com

web.clicknet.ro/plastilina/br/

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a materialului nu


poate fi copiată, scanată, fotocopiată, reprodusă, utilizată,
etc. fără aprobarea scrisă a autorului
Orice utilizare neautorizată a informaţiilor din acest catalog
este supusă legilor în vigoare din România şi poate fi
sancţionată ca atare!

267

S-ar putea să vă placă și