Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani


IET Nr.10 ”Guguță” Or. Rîșcani

Comunicare
În cadrul Consiliului Profesoral Nr.2
cu privire la

Rolul și importanța deprinderilor de sănătate și igienă


la copiii de vârstă preșcolară

Realizat: Axentii Stela


Metodist: Afteni Diana

Rîșcani, 2020
COPILĂRIA timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin
consecinţele durabile pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Toţi ne dorim copii
sănătoşi, dezvoltaţi normal, fericiţi, dornici de a învăţa, plini de energie, care să ne umple de
satisfacţie prin ceea ce ştiu, prin ceea ce pot să facă, prin felul în care se poartă şi gîndesc. Totul
depinde în cea mai mare măsură de noi, adulţii. Noi suntem primii în care ei au cea mai mare
încredere şi care le decide startul în viaţă! Fiecare copil este unic, iar unicitatea lui reprezintă
punctul de plecare în luarea deciziilor privind dezvoltarea deplină. Recunoaşterea şi cunoaşterea
îndeaproape a unicităţii lui ne vor ajuta să ştim cum să-l ajutăm. Sănătatea copilului nu este
numai o *stare de bine fizică ,mintală şi socială * ci şi un proces în continuă
schimbare , pentru a cărui menţinere la un nivel satisfăcător contribuie atât familia cât şi
grădiniţa, şcoala , societatea.
Scopul educaţiei pentru sănătate în grădiniţă este să se asigure cunoştinţe despre sănătate
şi boală în vedearea dezvoltării armonioase a personalităţii ,însuşirea unor norme de
comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă,
formarea şi consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională ,formarea şi cultivarea
interesului pentru problematica sănătăţii,cunoaşterea organismului uman ,a funcţiilor vitale.

Un rol esenţial în formarea deprinderilor igienice la copil îl are mai întâi părintele ,iar
apoi educatoarea ,personalul de îngrijire, cadrele medicale. Copilul de 6-7 ani are deja
formate deprinderile elementare de igienă /spălatul mâinilor ori decâte ori este nevoie
,dinţilor,deprinderi de îmbrăcare /.Educatoarea ,familia , trebuie să urmărească
perfecţionarea acestor deprinderi ,transformarea lor în obişnuinţe .Schimbările ce trebuie să
intervină pe parcurs în crearea de obişnuinţe în raport cu vârsta , trebuie făcute cu tact ,
fără bruscări întrucât fiecare schimbare constituie pentru copil o încordare a sistemului
nervos. Orice deprindere şi implicit obişnuinţă se obţine prin exerciţii repetate îndrumate
de educatoare şi părinţi cu calm şi răbdare , iar exemplul adultului joacă un rol hotărâtor
în acest sens. Deprinderile , odată formate, îi dau copilului siguranţă în acţiune , încredere
în posibilităţile sale , îi creează o oarecare independenţă , uţurează desfăşurarea activităţilor
din grădiniţă , facilitează respectarea regimului zilnic şi ulterior , adaptarea la toate cerinţele
.

Principalele deprinderi care asigură dezvoltarea normală a copilului sunt:


- se spală pe mâini şi pe faţă ,

- se spală pe dinţi dimineaţa şi seara

- folosesc corect obiectele de uz personal şi le aşează la locul lor ,

-îşi păstrează hainele curate şi le aşează în dulăpior ,

-dovedesc autonomie personală

- se îmbracă , se dezbracă , mănâncă singuri -

-folosesc corect lingura si furculiţa , .

-iau şi aşează la locul lor jucăriile ,

-întreţin curăţenia şi respectă munca altora ,

-înţeleg starea de sănătate şi boală.

Perfecţionării deprinderilor de viaţă sănătoasă educatoarea şi personalul grădiniţei trebuie


să le acorde atenţie în orice moment al zilei ,în orice împrejurare / la venirea în
grădiniţă, în timpul servirii mesei ,la somn,etc. / .Există şi activităţi care prin specificul
lor pot contribui într-o mai mare măsură la formarea şi perfecţionarea depinderilor de
viaţă sănătoasă , la relizarea obiectivelor educaţiei pentru sănătate .

Prin activităţile de cunoaştere a mediului copilul poate fi ajutat să cunoască organismul


uman şi funcţiile vitale ,noţiuni legate de sănătate şi boală , să-şi consolideze şi
perfecţioneze deprinderi de alimentaţie raţională , de igienă a alimentaţiei , vestimentaţiei ,
a muncii , odihnei şi recreerii,să-şi modifice atitudinea faţă de medic .

*OBSERVĂRI - Corpul omenesc

-Obiecte de uz personal

-Alimente de bază

-Fructe – legume

-Cabinetul medical , stomatologic


*JOCURI DIDACTICE

-Ce ne spune oglinda

-Ce ne trebuie

-Prietenii curăţeniei

-Ce e bine , cum e bine

*LECTURI DUPĂ IMAGINI


-În împărăţia curăţeniei
-Apă , aer , soare

Un loc aparte în activitatea copiilor îl reprezintă jocurile şi activităţile alese ,pentru că


prin ele copiii ating primul prag al integrării sociale , participând tot mai frecvent la
jocuri asociative şi de cooperare . Prin jocuri de rol - De –a doctorul , de –a
stomatologul , reclame –reclame ,- copilul trăieşte intens asimilările sale cu imaginea despre
adulţi , trece de la viaţa instinctivă ,egocentrică la deschiderea spre lumea socială , la
capacitatea de a ţine seama de existenţa altcuiva , de a participa la rezolvarea unor
probleme .
Jucăriile utilizate în aceste jocuri îl ajută pe copil să trăiască emoţii de bucurie , de
simpatie - antipatie , fiind ocazii de influenţare a trăsăturilor de caracter . Menirea noastră
este de a forma copii sănătoşi din punct de vedere spiritual . Alături de familie trebuie
să formăm copiilor deprinderi de conduită şi sentimente care să – l ajute la practicarea
binelui în viaţa socială . Copilul are nevoie de credinţa că ceea ce face este bun ,
corect , dezirabil , dar nu prin frică , inoculare sau minciună . Copilul trebuie să se încreadă
în omul de lângă el , să consimtă că modelul ce – l are în faţă - dascălul - este unul ce
merită a fi urmat .
Dacă le vom permite copiilor să opteze , dacă – i ascultăm , dacă – i ajutăm în a-şi
exprima toată gama de sentimente care îi încearcă , dacă-i privim ca nişte
individualităţi distincte şi dacă îi învăţăm cum să se descurce singuri le vom dezvolta
şi întreţine sănătatea psihică şi fizică .
Aşa cum spunea Larouse :

,, UN OM SĂNĂTOS ESTE CEL CARE SE SIMTE


PUTERNIC ŞI ÎN SIGURANŢĂ ‚’

S-ar putea să vă placă și