Sunteți pe pagina 1din 15

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Învăţământ profesional de 3 ani Director


Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ/mecanic auto
Clasa a IX-a M3
Modulul: M II Lăcătuşărie generală
Cadru didactic:
Nr. de ore/an: 170 din care: IP 68 Avizat,
Nr. ore/săptămână:5 din care: IP: 2. Şef catedră
An şcolar: 2018-2019
SPP – Mecanic auto aprobat prin: Anexa 2 la OMENCŞ nr. 4121 din 13.06.2016
Curriculum aprobat prin: Anexa nr. 6 la OMENCŞ nr. 4457 din 05.07.2016
Nr. de înregistrare: ............/........................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

URÎ 2 :Realizarea pieselor prin operatii


Nr. de lăcătușerie generală Nr. ore Săptămâna
Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 2.1.1 2.2.1 2.3.1 Instructaj NTSM si PSI
1. Atelierul de lăcătuşărie
1.1. Organizarea atelierului de lăcătuşărie
1.2. Scule, dispozitive şi verificatoare utilizate în
atelierul de lăcătuşărie
1.3. Organizarea ergonomică a locului de muncă
1.4. NSSM în atelierul de lăcătuşerie
2 2.1.2 2.2.2. 2.3.3 2. Materiale şi semifabricate necesare
2.2.3. executării pieselor prin operaţii de
2.2.4. lăcătuşărie
2.2.5. 2.1. Proprietăţile fizice, mecanice şi tehnologice
2.2.40. ale materialelor metalice.
2.2. Aliaje feroase.
2.3. Tratamente termice.
2.4. Metale şi aliaje neferoase.
2.5.Semifabricate obţinute prin def. plastică.
2.1.3 2.2.6. 2.3.2. 3.Mijloace de măsurat şi verificat
2.2.7. 2.3.3. 3.1. Mijloace de măsurat şi verificat lungimi
2.2.40. 2.3.4. 3.2. Mijloace de măsurat şi verificat unghiuri
3.3. Mijloace de măsurat şi verificat suprafeţe.

2.1.4 2.2.8. 2.3.1. 4. Operaţii pregătitoare aplicate


2.2.9. 2.3.2. semifabricatelor în vederea executării
2.2.10. 2.3.3. pieselor prin operaţii de lăcătuşărie generală
2.2.11. 2.3.4. 4.1.Curăţarea manuală a semifabricatelor
2.2.12. 2.3.5. 4.2. Îndreptarea manuală a semifabricatelor
2.2.13. 2.3.6. 4.3. Trasarea semifabricatelor
2.2.14.
2.2.15.
2.2.40.
2.2.41.
5 2.1.5 2.2.16. 2.3.1. 5. Debitarea manuală a semifabricatelor
2.2.17. 2.3.2. 5.1. Scule folosite la debitarea manuală prin
2.2.40. 2.3.3. forfecare, aşchiere şi dăltuire.
2.2.41. 2.3.4. 5.2. Tehnologia debitării manuale prin forfecare.
2.3.5. 5.3. Tehnologia debitării manuale prin aşchiere.
2.3.6. 5.4. Tehnologia debitării manuale prin dăltuire.
5.5. Metode de control a semifabricatelor
debitate.
5.6. NSSM specifice operației de debitare.
6 2.1.6 2.2.18. 2.3.1. 6. Îndoirea manuală a semifabricatelor
2.2.19. 2.3.2. 6.1. Procesul de îndoire
2.2.20. 2.3.3. 6.2. Îndoirea manuală a tablelor.
2.2.21. 2.3.4. 6.3. Îndoirea manuală a barelor şi profilelor.
2.2.22. 2.3.5. 6.4. Îndoirea manuală a ţevilor.
2.2.23. 2.3.6. 6.5. Îndoirea manuală a sârmelor.
2.2.40. 6.6. Metode de control a semifabricatelor
2.2.41. prelucrate prin operaţia de îndoire.
6.7. NSSM specifice operaţiei de îndoire.
7 2.1.7 2.2.24. 2.3.2. 7. Noţiuni generale despre prelucrarea prin
2.2.25. 2.3.3. aşchiere.
2.2.26.
2.2.40.
8 2.1.8 2.2.27. 2.3.1. 8. Pilirea metalelor
2.2.28. 2.3.2. 8.1. Clasificarea pilelor.
2.2.40. 2.3.3. 8.2. Tehnologia de execuţie a operaţiei de pilire
2.2.41. 2.3.4. manuală a semifabricatelor.
2.3.5. 8.3. Metode de pilire.
2.3.6. 8.4. Metode de control a suprafeţelor prelucrate
prin pilire.
8.5. NSSM specifice operaţiei de pilire.
9 2.1.9 2.2.29. 2.3.1. 9. Polizarea pieselor
2.2.40. 2.3.2. 9.1. Lucrări care se execută prin polizare
2.2.41. 2.3.3. 9.2. Polizoare.
2.3.4. 9.3. Metode de verificare şi montare a pietrelor
2.3.5. de polizor.
2.3.6. 9.4. Tehnologia de execuţie a operaţiei de
polizare.
9.5. NSSM specifice operaţiei de polizare.
10 2.1.10 2.2.30. 2.3.1. 10. Găurirea şi prelucrarea găurilor
2.2.31. 2.3.2. 10.1. SDV-uri utilizate la găurire.
2.2.32. 2.3.3. 10.2. Tipuri de maşini de găurit.
2.2.33. 2.3.4. 10.3. Tehnologia de execuţie a operaţiei de
2.2.40. 2.3.5. găurire.
2.2.41. 2.3.6. 10.4.Prelucrarea găurilor.
2.3.7. 10.5. Metode de control a alezajelor.
10.6. Cauzele care conduc la apariţia rebuturilor
10.7. Norme de protecţia mediului.
10.8. NSSM specifice operaţiei de găurire.
11 2.1.11 2.2.34. 2.3.1. 11. Filetarea
2.2.35. 2.3.2. 11.1. Elementele geometrice ale filetului.
2.2.36. 2.3.3. 11.2. Filetarea manuală exterioară.
2.2.37. 2.3.4. 11.3. Filetarea manuală interioară.
2.2.38. 2.3.5. 11.4. Norme de protecţie a mediului.
2.2.40. 2.3.6. 11.5. NSSM specifice operaţiei de filetare.
2.2.41. 2.3.7.
12 2.2.39. 2.3.2. 12. Fişa tehnologică
2.2.40. 2.3.3.
13 Evaluare finală
Intocmit,
Unitatea de învăţământ: Avizat,
Învăţământ profesional de 3 ani Director
Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ/mecanic auto
Clasa a IX-a M3
Modulul: M II. Lăcătuşărie generală
SPP – Mecanic auto aprobat prin: Anexa 2 la OMENCŞ nr. 4121 din 13.06.2016
Curriculum aprobat prin: Anexa nr. 6 la OMENCŞ nr. 4457 din 05.07.2016
Nr. de ore/an: 68 Avizat,
Nr. ore/săptămână IP: 2. Şef catedră
An şcolar:
Cadru didactic:
Nr. de înregistrare:................/ ....................

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


(Instruire practică)
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1: Atelierul de lăcătuşerie NR. ORE ALOCATE:
Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna
Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.1. Atelierul de 2.2.1. Organizarea locului 2.3.1. Respectarea Calculator - explicarea şi
lăcătuşărie de muncă cerinţelor ergonomice la Videoproiector aplicarea normelor de
1. 1.1. Organizarea atelierului locul de muncă. Softuri educaţionale protecţia muncii şi
de lăcătuşărie. Fişe de lucru PSI
2. 1.2. SDV-uri utilizate în Normative NSSM - probe orale de
atelierul de lăcătuşărie. Cataloage şi pliante stabilire a formelor de
3. 1.3. Organizarea pentru SDV-uri, organizare a activităţii
ergonomică a locului de AMC-uri, - studii de caz pentru
4. muncă echipamente de lucru folosirea corectă a
1.4. NSSM în atelierul de şi echipamente de terminologiei de
lăcătuşărie protecţie. specialitate;
- studii de caz pentru
identificarea
respectării cerințelor
ergonomice în
atelierul de instruire
practică.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2: Materiale şi semifabricate necesare executării pieselor prin operaţii de lăcătuşerie NR. ORE ALOCATE:

Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna


Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.2. Materiale şi 2.2.2. Identificarea 2.3.3. Respectarea Calculator - probe practice prin
semifabricate necesare materialelor metalice după prescripţiilor din desenele Videoproiector care elevul
executării pieselor prin culoare, aspect. de execuţie la realizarea Softuri educaţionale demonstrează că este
operaţii de lăcătuşerie 2.2.3. Alegerea pieselor prin operații de Fişe de lucru capabil să utilizeze
instrucţiunile de lucru,
1. 2.1. Proprietăţile fizice, materialelor şi lăcătuşărie. Mostre de materiale
documentaţia tehnică şi
mecanice şi tehnologice ale semifabricatelor necesare metalice. tehnologică, să verifice
materialelor metalice. executării pieselor prin Semifabricate realizarea sarcinii şi să-
2. 2.2.Aliaje feroase operaţii de lăcătuşărie. executate din şi corecteze erorile ;
2.2.1. Oţeluri: clasificare, 2.2.4. Descrierea materiale feroase sau - probe practice prin
simbolizare. tratamentelor termice neferoase. care elevul
2.2.2. Fonte: clasificare, aplicate oţelurilor şi Piese executate din demonstrează că este
simbolizare. fontelor. materiale metalice capabil să identifice
2.3. Tratamente termice 2.2.5. Utilizarea diferite. tipul, proprietăţile,
aplicate oţelurilor şi simbolurilor standardizate simbolul şi domeniile de
fontelor. ale materialelor pentru utilizare ale materialelor
şi aliajelor metalice;
2.4. Matale şi aliaje realizarea pieselor prin
- probe practice prin
3. neferoase operaţii de lăcătușerie. care elevul
2.4.1. Cuprul şi aliajele 2.2.40.Utilizarea corectă a demonstrează că este
sale: proprietăţi, utilizări, vocabularului comun şi a capabil să întocmească
simbolizare. celui de specialitate. un plan de rezolvare a
2.4.2. Aluminiul şi aliajele unei probleme legate de
sale: proprietăţi, utilizări, identificarea, alegerea şi
simbolizare. prelucrarea unui
2.5. Semifabricate obţinute material metalic, că este
4. prin deformare plastică capabil să aplice planul
de rezolvare a
2.5.1. Noţiuni generale
problemei în contextul
prelucrare prin laminare. determinat
2.5.2. Semifabricate -probe practice de
propriu-zise identificare şi de
2.5.3. Profile laminate: caracterizare a
profile simple, profile semifabricatelor,
fasonate, table, ţevi respectiv a materialelor
laminate, sârme. metalice din care sunt
executate acestea.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3: Mijloace de măsurat şi verificat NR. ORE ALOCATE:

Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna


Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.3. Mijloace de 2.2.6. Alegerea mijloacelor 2.3.2. Colaborarea cu Rulete -exerciţii de identificare
măsurat şi verificat de măsurat şi verificat în membrii echipei de lucru, Metri articulaţi mijloace de măsurare
3.1.Mijloace de măsurat şi funcţie de mărimea fizică în scopul îndeplinirii Rigle gradate pentru lungimi, unghiuri
verificat lungimi: de măsurat. sarcinilor de la locul de Șublere şi suprafeţe;
-exerciţii de identificare
1. 3.1.1. Şublere 2.2.7. Utilizarea muncă. Micrometre
a şublelrelor şi
2. 3.1.2. Micrometre mijloacelor de măsurat şi 2.3.3. Respectarea Echere micrometrelor;
3. 3.2. Mijloace de măsurat şi verificat lungimi, unghiuri prescripţiilor din desenele Rigle de control -studii de caz pentru
verificat unghiuri: echere. şi suprafeţe. de execuţie la realizarea Fişe de lucru stabilirea
4. 3.3. Mijloace de măsurat şi 2.2.40. Utilizarea corectă a pieselor prin operații de Mostre de piese. caracteristicilor
verificat suprafeţe: rigle de vocabularului comun şi a lăcătuşărie. constructive ale
control. celui de specialitate. 2.3.4. Asumarea, în cadrul şublelelor şi
echipei de la locul de micriometrelor;
muncă, a responsabilităţii -exerciţii de identificare
pentru sarcina de lucru şi utilizare a metodelor
primită. de măsurare cu
diferitele tipuri şublerele
şi micrometre;
- studii de caz pentru
determinarea preciziilor
de măsurare ale
şublerelor şi
micrometrelor;
-exerciţii practice pentru
identificarea corectă a
metodelor de
măsurare/control;
-efectuarea măsurărilor
lungimilor, unghiurilor
şi suprafeţelor
-studii de caz pentru
justificarea rezultatelor
obţinute în urma
realizării măsurătorilor .
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4: Operaţii pregătitoare aplicate semifabricatelor în vederea executării pieselor prin operaţii de lăcătuşărie generală
NR. ORE ALOCATE:
Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna
Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.4. Operaţii 2.2.8. Alegerea SDV-urilor 2.3.1. Respectarea Banc de lucru Probe orale de
pregătitoare aplicate şi utilajelor în funcţie de cerinţelor ergonomice la Menghină descriere a
semifabricatelor în operaţia de lăcătuşărie locul de muncă. Trusă scule mecanic tehnologiei curăţării;
vederea executării executată. 2.3.2. Colaborarea cu auto
pieselor prin operaţii de 2.2.9. Utilizarea SDV- membrii echipei de lucru, AMC-uri: şublere, Probe practice de
lăcătuşărie generală urilor şi utilajelor în în scopul îndeplinirii micrometre, rigle de curăţare a
1. 4.1. Curăţarea manuală a funcţie de operaţia de sarcinilor de la locul de control, echere. semifabricatelor
semifabricatelor lăcătuşărie executată. muncă. Perii de sârmă, hârtie Probe orale de
2. 4.2. Îndreptarea manuală a 2.2.10. Curăţarea manuală 2.3.3. Respectarea abrazivă pentru caracterizare a
semifabricatelor: SDV-uri, a semifabricatelor. prescripţiilor din desenele curăţarea manuală a operaţiei de
tehnologii de execuţie, 2.2.11. Îndreptarea de execuţie la realizarea semifabricatelor îndreptare;
metode de control a manuală a semif. pieselor prin operaţii de SDV-uri pentru Probe practice prin
semifabricatelor îndreptate, 2.2.12. Executarea lăcătuşărie. operaţia de îndreptare care elevul
NSSM. controlului calităţii semif. 2.3.4. Asumarea, în cadrul manuală:placă de demonstrează că este
3. 4.3. Trasarea îndreptate. echipei de la locul de îndreptate, ciocane, capabil să execute o
semifabricatelor: SDV-uri, 2.2.13. Trasarea muncă, a responsabilităţii nicovale. îndreptare
operaţii pregătitoare semifabricatelor. pentru sarcina de lucru SDV-uri folosite Probe orale de
executate în vederea 2.2.14. Executarea primită. pentru trasare: masă descriere a
trasării, tehnologii de controlului 2.3.5. Asumarea iniţiativei de trasat, ac de trasat, tehnologiei trasării
execuţie, metode de control semifabricatelor trasate. în rezolvarea de probleme. punctator, ciocane, Probe practice de
a semifabricatelor trasate, 2.2.15. Calculul 2.3.6.Respectarea compasuri, trasatoare executare a trasării
NSSM. dimensiunilor maxime şi normelor de securitate şi paralele,distanţiere, unor semifabricate cu
minime ale pieselor, sănătate în muncă. rigle. ajutorul
conform desenelor de Semifabricate şi piese instrumentelor şi
execuţie. diferite ce trebuie/pot dispozitivelor
2.2.40. Utilizarea corectă a fi prelucrate prin specifice
vocabularului de trasare şi îndreptare. Probe practice de
specialitate. verificare şi control a
2.2.41. Comunicarea operaţiilor executate.
rezultatelor activităţii
profesionale desfăşurate.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5: Debitarea manuală a semifabricatelor NR. ORE ALOCATE:
Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna
Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.5. Debitarea manuală a 2.2.16. Debitarea manuală 2.3.1. Respectarea Banc de lucru Probe orale de
semifabricatelor a semifabricatelor. cerinţelor ergonomice la Menghină descriere a
1. 5.1. Scule folosite la 2.2.17. Executarea locul de muncă. Trusă scule mecanic tehnologiilor debitării
debitarea manuală prin controlului calităţii 2.3.2. Colaborarea cu auto
forfecare, dăltuire şi semifabricatelor debitate. membrii echipei de lucru, AMC-uri: rulete, Executarea de operaţii
aşchiere. 2.2.40. Utilizarea corectă a în scopul îndeplinirii metri articulaţi, de debitare cu dalta,
2. 5.2. Tehnologia debitării vocabularului comun şi a sarcinilor de la locul de şublere, micrometre, foarfece de banc,
manuale prin forfecare. celui de specialitate. muncă. rigle de control, ferăstrău manual, sau
3. 5.3. Tehnologia debitării 2.2.41. Comunicarea / 2.3.3. Respectarea echere. cleşte de tăiat sârmă.
manuale prin aşchiere. Raportarea rezultatelor prescripţiilor din desenele Perii de sârmă, hârtie
4. 5.4. Tehnologia debitării activităţii profesionale de execuţie la realizarea abrazivă Probe practice de
manuale prin dăltuire. desfăşurate. pieselor prin operații de SDV-uri pentru verificare şi control a
5. 5.5. Metode de control a lăcătuşărie. operaţia de îndreptare operaţiilor executate.
semifabricatelor debitate. 2.3.4. Asumarea, în cadrul manuală: placă de
6. 5.6. NSSM specifice echipei de la locul de îndreptate, ciocane,
operaţiei de debitare muncă, a responsabilităţii nicovale.
pentru sarcina de lucru SDV-uri folosite
primită. pentru trasare: masă
2.3.5. Asumarea iniţiativei de trasat, ac de trasat,
în rezolvarea de probleme. punctator, ciocane,
2.3.6.Respectarea compasuri, trasatoare
normelor de securitate şi paralele, distanţiere,
sănătate în muncă. rigle.
SDV-uri folosite la
debitarea manuală:
foarfece manuale,
cleşti pentru tăiat,
fierăstraie manuale,
dălţi.
Semifabricate şi piese
diferite ce trebuie/pot
fi prelucrate prin
polizare.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6: Îndoirea manuală a semifabricatelor NR. ORE ALOCATE:
Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna
Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.6. Îndoirea manuală a 2.2.18. Calculul lungimii 2.3.1. Respectarea Banc de lucru
semifabricatelor semifabricatului necesar cerinţelor ergonomice la Menghină Realizarea corectă a
1. 6.1. Procesul de îndoire: obţinerii unei piese prin locul de muncă. Trusă scule mecanic calculului lungimii
calculul lungimii opera de îndoire. 2.3.2. Colaborarea cu auto semifabricatului
semifabricatului necesar 2.2.19. Îndoirea manuală a membrii echipei de lucru, AMC-uri: rulete, necesar obţinerii unei
obţinerii unei piese prin tablelor şi benzilor. în scopul îndeplinirii metri articulaţi, piese prin operaţia de
operaţia de îndoire. 2.2.20. Îndoirea manuală a sarcinilor de la locul de şublere, micrometre, îndoire.
2. 6.2. Îndoirea manuală a barelor şi profilelor. muncă. rigle de control,
tablelor: SDV-uri, 2.2.21. Îndoirea manuală a 2.3.3. Respectarea echere. Probe orale de
tehnologii de execuţie. ţevilor. prescripţiilor din desenele Perii de sârmă, hârtie prezentare a
3. 6.3. Îndoirea manuală a 2.2.22. Îndoirea manuală a de execuţie la realizarea abrazivă tehnologiilor îndoirii
barelor şi profilelor: SDV- sârmelor. pieselor prin operații de SDV-uri pentru diferitelor tipuri de
uri, tehnologii de execuţie. 2.2.23. Executarea lăcătuşărie. operaţia de îndreptare semifabricate.
4. 6.4. Îndoirea manuală a controlului calităţii 2.3.4. Asumarea, în cadrul manuală
ţevilor: dispozitive, semifabricatelor prelucrate echipei de la locul de SDV-uri folosite Executarea îndoirii
verificatoare, tehnologii de prin îndoire. muncă, a responsabilităţii pentru trasare. manuale, a tablelor,
execuţie. 2.2.40. Utilizarea corectă a pentru sarcina de lucru SDV-uri folosite la ţevilor, barelor,
5. 6.5. Îndoirea manuală a vocabularului comun şi a primită. debitarea manuală: sârmelor.
sârmelor: dispozitive, celui de specialitate. 2.3.5. Asumarea iniţiativei foarfece manuale,
verificatoare, tehnologii de 2.2.41. Comunicarea / în rezolvarea de probleme. cleşti pentru tăiat, Probe practice de
execuţie. Raportarea rezultatelor 2.3.6.Respectarea fierăstraie manuale, verificare şi control a
6. 6.6. Metode de control a activităţii profesionale normelor de securitate şi dălţi. operaţiilor executate.
semifabricatelor prelucrate desfăşurate. sănătate în muncă. SDV-uri folosite la
prin operaţia de îndoire. îndoirea manuală:
7. 6.7. NSSM specifice nicovale, dispozitive
operaţiei de îndoire. pentru îndoirea
ţevilor, cale, prisme,
dornuri cilindrice cu
manivelă.
Semifabricate şi piese
diferite ce trebuie/pot
fi prelucrate prin
îndoire.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7: Noţiuni generale despre prelucrarea prin aşchiere a materialelor metalice NR. ORE ALOCATE:

Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna


Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.7. Noţiuni generale 2.2.24. Alegerea SDV- 2.3.2. Colaborarea cu Banc de lucru
despre prelucrarea prin urilor în funcţie de forma membrii echipei de lucru, Menghină Probe orale şi probe
aşchiere a materialelor suprafeţelor de prelucrat şi în scopul îndeplinirii Trusă scule mecanic practice de verificare
metalice de materialul sarcinilor de la locul de auto a alegerii corecte a
7.1. Adaos de prelucrare, semifabricatului. muncă. AMC-uri: rulete, SDV-urilor în funcţie
tipuri de aşchii, scule 2.2.25. Stabilirea adaosului 2.3.3. Respectarea metri articulaţi, de materialul
aşchietoare. de prelucrare la executarea prescripţiilor din desenele şublere, micrometre, prelucrat, de mărimea
7.2. Mişcări necesare la unei piese. de execuţie la realizarea rigle de control, adaosului de
aşchiere, regim de aşchiere. 2.2.26. Definirea pieselor prin operaţii de echere. prelucrare şi de
parametrilor regimului de lăcătuşărie. SDV-uri utilizate la precizia dimensională
aşchiere. prelucrări mecanice şi geometrică impuse
2.2.40. Utilizarea corectă a prin aşchiere. pentru operaţia de
vocabularului comun şi a Utilaje utilizate la lăcătuşărie generală.
celui de specialitate. prelucrări mecanice
prin aşchiere. Probe orale şi probe
Fişe de lucru. practice de verificare
Diferite tipuri de a alegerii corecte a
semifabricate ce regimului de aşchiere
urmează a fi şi a cinematicii
prelucrate prin necesare generării
aşchiere. suprafețelor
Piese mecanice prelucrate.
realizate prin operaţii
de aşchiere.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 8: Pilirea metalelor NR. ORE ALOCATE:

Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna


Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.8. Pilirea metalelor 2.2.27. Pilirea manuală a 2.3.1. Respectarea Banc de lucru
1. 8.1. Clasificarea pilelor suprafeţelor. cerinţelor ergonomice la Menghină Probe orale de
2. 8.2. Tehnologia de execuţie 2.2.28. Executarea locul de muncă. Trusă scule mecanic prezentare a
a operaţiei de pilire controlului calităţii 2.3.2. Colaborarea cu auto tehnologiilor pilirii
manuală a semifabricatelor. suprafeţelor prelucrate prin membrii echipei de lucru, AMC-uri: rulete, diferitelor tipuri de
8.3. Metode de pilire pilire. în scopul îndeplinirii metri articulaţi, semifabricate în
3. 8.3.1.După tipul mişcării: 2.2.40. Utilizarea corectă a sarcinilor de la locul de şublere, micrometre, vederea obţinerii unor
pilire transversală, vocabularului comun şi a muncă. rigle de control, calităţi
longitudinală, circulară, în celui de specialitate. 2.3.3. Respectarea echere. concrete/impuse a
cruce. 2.2.41. Comunicarea / prescripţiilor din desenele SDV-uri folosite la dimensiunilor,
4. 8.3.2. După tipul suprafeţei: Raportarea rezultatelor de execuţie la realizarea pilire suprafeţelor şi
pilire exterioară, interioară, activităţii profesionale pieselor prin operații de Pile de diferite tipuri. formelor pieselor
concavă, convexă. desfăşurate. lăcătuşărie. Semifabricate şi piese prelucrate.
5. 8.3.3. După adaosul de 2.3.4. Asumarea, în cadrul diferite ce trebuie/pot
prelucrare: pilire de echipei de la locul de fi prelucrate prin Executarea corectă a
degroșare, de finisare. muncă, a responsabilităţii pilire. operaţiei tehnologice
6. 8.4. Metode de control a pentru sarcina de lucru de pilire manuală.
suprafeţelor prelucrate prin primită.
pilire. 2.3.5. Asumarea iniţiativei Probe practice de
7. 8.5. NSSM specifice în rezolvarea de probleme. verificare şi control a
operaţiei de pilire. 2.3.6.Respectarea operaţiilor executate.
normelor de securitate şi
sănătate în muncă.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 9: Polizarea pieselor NR. ORE ALOCATE:

Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna


Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.9. Polizarea pieselor 2.2.29. Curăţarea de bavuri 2.3.1. Respectarea Banc de lucru Probe orale de
1. 9.1. Lucrări care se execută şi impurităţi a suprafeţelor cerinţelor ergonomice la Menghină prezentare a
prin polizare şi muchiilor locul de muncă. Trusă scule mecanic tehnologiilor polizării
2. 9.2. Polizoare: stabile şi semifabricatelor prin 2.3.2. Colaborarea cu auto diferitelor tipuri de
portabile. operaţia de polizare. membrii echipei de lucru, AMC-uri: rulete, semifabricate.
3. 9.3. Metode de verificare şi 2.2.40. Utilizarea corectă a în scopul îndeplinirii metri articulaţi,
montare a pietrelor de vocabularului comun şi a sarcinilor de la locul de şublere, micrometre, Executarea polizării
polizor. celui de specialitate. muncă. rigle de control, manuale, a tablelor,
4. 9.4. Tehnologia de execuţie 2.2.41. Comunicarea / 2.3.3. Respectarea echere. ţevilor, barelor,
a operaţiei de polizare. Raportarea rezultatelor prescripţiilor din desenele Polizoare stabile şi sârmelor.
5. 9.5. NSSM specifice activităţii profesionale de execuţie la realizarea polizoare portabile
operaţiei de polizare. desfăşurate. pieselor prin operații de Pietre de polizor. Probe practice de
lăcătuşărie. Materiale, dispozitive verificare şi control a
2.3.4. Asumarea, în cadrul şi accesorii pentru operaţiilor executate.
echipei de la locul de montarea pietrelor de
muncă, a responsabilităţii polizor.
pentru sarcina de lucru Semifabricate şi piese
primită. diferite ce trebuie/pot
2.3.5. Asumarea iniţiativei fi prelucrate prin
în rezolvarea de probleme. polizare.
2.3.6.Respectarea
normelor de securitate şi
sănătate în muncă.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 10: Găurirea şi prelucrarea găurilor NR. ORE ALOCATE:

Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna


Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.10. Găurirea şi 2.2.30. Executarea 2.3.1. Respectarea Banc de lucru
prelucrarea găurilor operaţiei de găurire. cerinţelor ergonomice la Menghină Probe orale de
1. 10.1. SDV-uri utilizate la 2.2.31. Prelucrarea locul de muncă. Trusă scule mecanic prezentare a
găurire. găurilor prin alezare, 2.3.2. Colaborarea cu auto tehnologiilor
2. 10.2. Tipuri de maşini de teşire, lărgire şi adâncire. membrii echipei de lucru, AMC-uri: rulete, prelucrării manuale a
găurit: stabile şi portabile. 2.2.32. Controlul găurilor în scopul îndeplinirii metri articulaţi, alezajelor prin
3. 10.3. Tehnologia de executate. sarcinilor de la locul de şublere, micrometre, găurire, alezare,
execuţie a operaţiei de 2.2.33. Colectarea muncă. rigle de control, teşire, lărgire,
găurire. diferenţiată a deşeurilor 2.3.3. Respectarea echere, calibre adâncire, lamare.
4. 10.4. Prelucrarea găurilor rezultate în urma prescripţiilor din desenele tampon.
prin teşire, lărgire, prelucrărilor. de execuţie la realizarea SDV-uri folosite la Executarea corectă a
adâncire, alezare: SDV-uri, 2.2.40. Utilizarea corectă a pieselor prin operații de găurire: burghie operaţiilor
tehnologii de execuţie. vocabularului comun şi a lăcătuşărie. elicoidale, lărgitoare, tehnologice de
5. 10.5. Metode de control a celui de specialitate. 2.3.4. Asumarea, în cadrul vârfuri pentru prelucrare manuală a
alezajelor. 2.2.41. Comunicarea / echipei de la locul de centruit, lamatoare, alezajelor.
6. 10.6. Cauzele care conduc Raportarea rezultatelor muncă, a responsabilităţii adâncitoare, alezoare,
la apariţia rebuturilor la activităţii profesionale pentru sarcina de lucru teşitoare, mandrine, Probe practice de
operaţia de găurire. desfăşurate. primită. bucşe de reducţie. verificare şi control a
7. 10.7. Norme de protecţie a 2.3.5. Asumarea iniţiativei Dispozitive pentru operaţiilor executate.
mediului. în rezolvarea de probleme. prinderea piesei.
8. 10.8. NSSM specifice 2.3.6.Respectarea Maşini de găurit
operaţiei de găurire. normelor de securitate şi stabile şi portabile.
sănătate în muncă. Semifabricate şi piese
2.3.7. Adoptarea unei diferite ce trebuie/pot
atitudini responsabile faţă fi prelucrate prin
de protecţia mediului. găurire.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 11: Filetarea NR. ORE ALOCATE:

Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna


Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.11. Filetarea 2.2.34.Alegerea SDV- 2.3.1. Respectarea Banc de lucru
1. 11.1. Elementele urilor necesare filetării, în cerinţelor ergonomice la Menghină Probe orale de
geometrice ale filetului, funcţie de elementele locul de muncă. Trusă scule mecanic prezentare a
clasificarea filetelor. geometrice ale filetului. 2.3.2. Colaborarea cu auto tehnologiilor filetării
2. 11.2. Filetarea manuală 2.2.35. Executarea membrii echipei de lucru, AMC-uri: rulete, manuale exterioare şi
exterioară: SDV-uri, manuală a filetelor în scopul îndeplinirii metri articulaţi, interioare
tehnologie de execuţie, exterioare. sarcinilor de la locul de şublere, micrometre,
metode de control. 2.2.36. Executarea muncă. rigle de control, Executarea corectă a
3. 11.3. Filetarea manuală controlului calităţii 2.3.3. Respectarea echere, calibre filetate operaţiilor
interioară: SDV-uri, filetelor exterioare prescripţiilor din desenele (tampon şi inel), lere tehnologice de filetare
tehnologie de execuţie, realizate. de execuţie la realizarea pentru filete. manuală.
metode de control. 2.2.37. Executarea pieselor prin operații de SDV-uri folosite la
4. 11.4. Norme de protecţie a manuală a filetelor lăcătuşărie. găurire: burghie Probe practice de
mediului. interioare. 2.3.4. Asumarea, în cadrul elicoidale, lărgitoare, verificare şi control a
5. 11.5. NSSM specifice 2.2.38. Executarea echipei de la locul de vârfuri pentru operaţiilor executate.
operaţiei de filetare. controlului calităţii muncă, a responsabilităţii centruit, lamatoare,
filetelor interioare pentru sarcina de lucru adâncitoare, alezoare,
executate. primită. teşitoare, mandrine,
2.2.40. Utilizarea corectă a 2.3.5. Asumarea iniţiativei bucşe de reducţie.
vocabularului comun şi a în rezolvarea de probleme. Dispozitive pentru
celui de specialitate. 2.3.6.Respectarea prinderea piesei.
2.2.41. Comunicarea / normelor de securitate şi Maşini de găurit
Raportarea rezultatelor sănătate în muncă. stabile şi portabile.
activităţii profesionale 2.3.7. Adoptarea unei SDV-uri folosite la
desfăşurate. atitudini responsabile faţă filetarea manuală:
de protecţia mediului. tarozi, filiere,
manivele port-tarod şi
manivele port- filiere.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 12: Fişa tehnologică NR. ORE ALOCATE:

Nr. Rezultate ale învăţării Săptămâna


Nr. ore
crt. Conţinuturile învăţării (codificare conform SPP) Resurse Evaluare
Abilităţi Atitudini T IP T IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1.12. Fişa tehnologică 2.2.39. Utilizarea 2.3.2. Colaborarea cu Desene de execuţie Probe orale de
1. 12.1. Întocmirea fişei documentaţiei tehnice / membrii echipei de lucru, Desene de verificare a elaborării,
tehnologice după desenul tehnologice pentru în scopul îndeplinirii semifabricat interpretării şi
de execuţie al piesei. executarea operaţiilor de sarcinilor de la locul de Fişe tehnologice implementării
2. 12.2. Informaţiile lăcătuşărie generală. muncă. documentaţiei tehnice
tehnologice la nivelul 2.2.40. Utilizarea corectă a 2.3.3. Respectarea şi tehnologice de
operaţiei. vocabularului comun şi a prescripţiilor din desenele execuţie a pieselor
celui de specialitate. de execuţie la realizarea prin operaţii de
pieselor prin operații de lăcătuşărie generală
lăcătuşărie.

Întocmit,