Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa de aplicație 1.

Cauzele calității deficitare a formării didactice iniţiale sunt identificate la nivelul:


▪ Motivației studenților

▪ Finanțării
▪ Legislației specifice

▪ Structurării programului
▪ Programelor disciplinelor

▪ Competențelor cadrelor didactice


Sarcină de lucru:
Pornind de la abordarea de mai sus, analizați fiecare din aceste repere după structura următoare.

Nivel Cauze Efecte


Motivației studenților

Finanțării Resusrsa financiară -derularea unor proiecte la


nu presupune doar plata unor nivel intern pentru reducerea
salarii. abandonului școlar.
- oferirea de materiale
(aparatură)elevilor defavorizați.
Legislației specifice Legea Educației Naționale și u -ajutează anumite
Metodologia referitoare la neconcordanțe din sistem
instruirea permanentă a
cadrelor didactice.
Structurării programului - actualmente, presupune o - carențe în activitatea
pondere mare a părții teoretice, debutanților.
dezechilibru între parte - lipsa unui mentor.
teoretică-parte practică.
Programelor disciplinelor - se axează pe o teorie - lipsa dinamism;
înghețată, ​sufcienta să asigure - formalism accentuat;
formarea inițială. - false modele;

*Competențelor cadrelor didactice - ​personal calificat; - studenți lipsiți de o instruire


adecvată.
-lipsă activism,