Sunteți pe pagina 1din 7

Proiectarea unităţii tematice: CURCUBEUL TOAMNEI

Perioada: 3 săptămâni
Săptămâna a III-a (23–27 septembrie)
Ziua Competențe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Conținut vizat/ activat Resurse Evaluare/feedback
specifice
Luni DP 1.1 Activități integrate
Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, calendarul Minge Observarea
naturii. Cunoaștere și comportamentului
Joc: Stop! Elevii sunt așezați în cerc. Se trimite o minge de la copil la autocunoștere: participativ
CLR 2.4 copil „Cine sunt eu?“
până la semnalul sonor „Stop!“ Elevul la care se oprește mingea Observarea
spune „M-am născut în luna/anotimpul...“. Cei care s-au născut în modului în care
aceeași lună/ anotimp, răspund: „Și eu m-am născut în luna/ copiii utilizează
CLR 1.1 anotimpul...“ Convorbire formulele de
Joc de rol: Este ziua mea de naștere, ilustrând aspecte pozitive/ orală: formulare de adresare
negative de interacțiune verbală, de exprimare politicoasă (te rog, întrebări și răspunsuri Coli A4
mulțumesc) etc. Creioane colorate, Expunerea (Cadou
CLR 4.3 Sesizarea folosirii formulelor specifice, în această situație. Cum carioci, foarfece, pentru prietenul
reacționăm când primim un cadou care ne place/care nu ne place/la Simboluri imagini cu diferite meu) și aprecierea
care ne așteptam/ Ce cadouri putem oferi cu o anumită ocazie/Cum neconvenţionale simboluri, lipici etc. lucrărilor
MEM se simte cel care primește cadoul/Dar cel care îl oferă folosite în exprimarea
Realizarea unui cadou pentru a fi oferit unui prieten – un colaj din scrisă Aprecieri
desene/ cuvinte/alte simboluri la alegere (activităţi individuale) Ex. 4/p. 22 din caiet individuale
Colorează cea mai mică și cea mai mare cutie
Transformă cutia mare într-o cutie de cadou
Educație fizică
MEM 3.1 Continuarea activității începută în ora anterioară. Sesizarea Modificări apărute Pagina cartonată cu Aprecieri globale
schimbărilor în viața plantelor în cei patru copaci și individuale
apărute în evoluția unui copac, în cele patru anotimpuri funcție de anotimp Creioane colorate, Aprecieri globale
AVAP 2.3 Completarea desenului copacului în funcție de anotimp folosind Compararea a carioci, acuarele, și individuale
diferite tehnici la alegere (desen/pensulație/colaj). Finalizarea două mulțimi hârtie glasată, ștanță
desenului specific fiecărui anotimp prin punerea în (frunze, flori,
Stabilirea unei culori care să simbolizeze anotimpul corespondență a fluturi), lipici
Ex. 1, 2, 3/p. 23
Desenarea unor mulțimi cu tot atâtea/mai puține/mai multe elemente din caiet
MEM 1.2 Colorarea elementelor unei mulțimi după criterii date elementelor Ex. 4/ p. 23

DP 2.2 Distribuirea sarcinilor pentru săptămâna în curs Convorbire cu colegii CD-player Observarea
Intonarea cântecului „Dacă vesel se trăiește“ asociat cu mișcări Atitudine pozitivă Casete cu desene comportamentului
MM 3.1 corporale spontane/activitate frontală față de tine și față animate selectate de ascultător
Joc: Completează propoziția! – „Sunt fericit pentru că...“, „Sunt de ceilalți Observarea
DP 2.2 supărat pentru că...“ etc. Acte de vorbire modului
Intuirea imaginii cu cele patru anotimpuri de la p. 24 Emoţii de bază în care copiii
CLR 3.2 Repovestirea textului Darurile lui Moș An denumite prin participă la dialog
Discuții: Ce daruri a primit fiecare fiică?/Cum s-au simțit în cuvinte (bucurie, Ex. 1/p. 20 din
DP 2.2 momentul în care au primit darul?/Cum i-au mulțumit părintelui tristeţe, teamă, Caietul de lucru
pentru darul oferit?/ fericire, mulțumire) Creioane colorate Afișarea
AVAP 1.2 Cum s-a simțit părintele când le-a oferit darurile? Linia și punctul compozițiilor
Realizarea unui desen cu darurile primite de fiicele lui Moș An Desen liber elevilor și
CLR Realizarea unei povești în lanț: „Ce ne povestesc anotimpurile?“ evaluarea acestora
Marți Religie
MEM 3.1 Activități integrate
Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, calendarul Timpul – ziua, Aprecierea
naturii. Săptămâna modului
Discuții: Este toamnă – Recunoașterea fenomenelor naturii în situații Ex. 4/p. 30 caietul de formulare
reale. Observarea și descrierea în propoziții scurte a cerului, a de lucru, creion a răspunsurilor
copacilor, a vântului etc.) negru, creioane
Calendarul naturii: observarea și discutarea simbolurilor de la ex. Derularea colorate, carioci
MEM 3.1 1/p. 26 din caiet Anotimpurilor
Completarea „Calendarului naturii“ (individual) prin alegerea Aprecierea globală
simbolurilor potrivite și desenarea acestora în spațiile și individuală
corespunzătoare fiecărui moment al zilei. Elevii vor avea de a modului de lucru
completat individual, în zilele următoare, „Calendarul naturii“
CLR 1.1 Vizionarea unui film documentar/PPT despre toamnă – caracteristici, Mesaje vizuale Prezentare PPT/ Observarea
fenomene ale naturii simple despre film documentar comportamentului
Intuirea imaginilor din partea dreaptă de la p. 21, apoi a elementelor fenomene de observator/
desenate în restul paginii ale naturii Ex. 1/p. 21 receptor al
CLR 1.3 Alcătuirea de propoziții formate din două și trei cuvinte. Numărarea mesajului vizual
cuvintelor dintr-un enunț
Despărțirea în silabe a cuvintelor
Recunoașterea vocalelor pe care le aud în diferite silabe/cuvinte
Indicarea sunetului auzit prin ridicarea unui deget
Realizarea corespondenței între anotimp (cuvântul rostit) și imaginea Propoziție.
potrivită
Realizarea altor elemente care se potrivesc fiecărui anotimp Cuvânt. Pagina cartonată
AVAP 1.1 Intuirea paginii cartonate unde se găsesc desenați cei patru copaci cu cei patru copaci Observarea
(copacul în cele patru anotimpuri). Formularea de propoziții care Silabă participării
CLR 2.2 să descrie copacul în diferite anotimpuri copiilor la
Diferențierea anotimpurilor două câte două în funcție de Modificări apărute Creioane colorate/ formularea
MEM 3.1 caracteristicile observate în viața plantelor carioci de răspunsuri
MM 1.3 Joc: Concurs de recunoaştere şi imitare a sunetelor din natură (după Sunete din natură CD cu sunete din Aprecierea
comportamentului
CD Natură de ascultător
MM 1.4 sau în natură/ în curtea şcolii)/activitate frontală Cântare vocală şi Observarea
MEM 2.1 Exersarea asimilării integrale a cântecului „Culorile se ceartă“ mişcare pe muzică CD, casetofon reacţiilor copiilor
Joc de mişcare pe melodie (activitate pe grupe) în timpul asimilării
AVAP 2.2 Desen inspirat de melodie (activitate individuală) Pata de culoare Acuarele, tempera cântecului
Mier DP 1.1 Activități integrate Decodificarea Ghicitori Observarea
Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, noutatea zilei, calendarul mesajului din comportamentului
curi ghicitori de observator/
CLR 1.1 naturii etc.
Ghicitori: „Ce culoare îţi spune/Stai şi nu pleca!/Încă nu e PPT – ABC-ul rutier receptor al
timpul/Pentru a traversa?“ (…roşu); „Ce culoare îţi spune/Fii atent, Mesaje vizuale al micului pieton mesajului vizual
AVAP 1.1 copile!“ (…galben); „Cine te îndeamnă?/Hai la traversat ?“ (…verde) simple, regulile de
Acestea sunt culorile semaforului circulație rutieră
CLR 1.3 Vizionarea unui film PPT: „ABC-ul rutier al micului pieton“ P. 24 Observarea
Intuirea imaginilor de la ex. 1/p. 24 Acte de vorbire: modului de
Alcătuirea unor propoziții după imaginile din Caietul de lucru. utilizarea cuvintelor formulare a
Numărarea cuvintelor din enunțurile scurte noi în enunțuri Creioane colorate răspunsurilor
Stabilirea poziției cuvintelor în enunțurile orale formulate adecvate Caietul de lucru
CLR 3.3 Identificarea sensului cuvântului rostit de profesor/elev (semafor, Imagini mărite
pieton, zebră etc.) Simboluri uzuale cu simboluri pentru
Identificarea semnificației simbolurilor întâlnite în situații cotidiene din universul apropiat spital, farmacie, Aprecierea globală
CLR 3.4 (spital, farmacie, școală) Simboluri întâlnite școală, trecere de și individuală
Discutarea semnificației culorilor semaforului pentru pietoni/șoferi în situații cotidiene pietoni
(ex. 1/p. 24)
Colorarea indicatoarelor de circulație în culorile corespunzătoare,
conform imaginii date (ex. 2/p. 24)
Limba engleză
Joc: Elevii sunt împărțiți în grupe de câte 4. Se distribuie fiecărei grupe Respectarea 5 coli A4 împărțite Observarea
DP 2.2 câte un formular cu o pagină A4 împărțită în șase dreptunghiuri, regulilor stabilite/ în 6 dreptunghiuri comportamentului
numerotate de la 1 la 6. Prin sala de clasă sunt așezate dreptunghiuri cu stare de bine și numerotate 1–6 participativ
imagini care sunt numerotate pe verso de la 1 la 6 (fiecare echipă va avea Bucăți de puzzle
o culoare reprezentativă). Profesorul le pune în diferite locuri vizibile care să se
(pe pervazul geamului, prinse pe perete, pe catedră, pe perdea etc.). potrivească Interevaluare
Fiecare echipă își alege un lider. Ceilalți coechipieri se deplasează prin peste dreptunghiuri
sala de clasă, căutând jetoanele ascunse și le aduc liderului. și numerotate pe
Acesta le lipește pe formular, la numărul indicat pe verso. Asamblând spate. Autoevaluarea
MEM 2.2 cele șase dreptunghiuri, vor obține un desen format din figuri geometrice Fiecare grupă va
Recunoașterea și numărarea figurilor geometrice care s-au format Figuri geometrice avea o anumită
în imaginea reconstituită culoare Aprecierea globală
MEM 6.1. Reproducerea desenelor cu mâna liberă pe o foaie cu pătrățele și individuală
Completarea desenului cu elemente asemănătoare celor date
Estimarea lungimilor pe baza unităților neconvenționale (pătrățele) Măsuri P. 27 din caietul
DP 3.1 Joc: Cum m-am simțit azi – Elevii sunt așezați în cerc. Fiecare neconvenționale de lucru Observarea
trebuie să exprime în unu–două cuvinte cum s-a simțit pe parcursul (pătrățele) Creion negru, comentariilor
zilei/ce activitate i s-a părut interesantă/ce l-a impresionat în ziua creioane colorate copiilor
respectivă etc.
MM 1.3 Joc: Concurs de recunoaştere şi imitare a sunetelor din natură (după Sunete din natură CD cu sunete din Aprecierea
CD Natură comportamentului
MM 1.4 sau în natură/ în curtea şcolii)/activitate frontală Cântare vocală şi de ascultător
Exersarea asimilării integrale a cântecului „Culorile se ceartă“ mişcare pe muzică CD, casetofon Observarea
MEM 2.1 Joc de mişcare pe melodie (activitate pe grupe) reacţiilor
AVAP 2.2 Desen inspirat de melodie (activitate individuală) Pata de culoare Acuarele, tempera copiilor în timpul
asimilării
cântecului
Joi DP 3.2 Activități integrate Trăire și manifestare Caiet de lucru: p. 25 Interevaluare
Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, noutatea zilei, calendarul emoțională, stare de
naturii etc. bine Creioane
Joc: Zboară, zboară – Copiii se deplasează prin sala de clasă, dând Observare globală
din mâini și imitând zborul. Conducătorul jocului spune „Zboară,
zboară... pasărea/crocodilul/avionul etc. zboară.“ Dacă afirmația este și individuală
CLR 1.1 adevărată copiii repetă „Zboară!“ ridicând mâinile în sus. Dacă
afirmația nu este corectă trebuie să se oprească brusc și să lase
mâinile jos. Cei care greșesc sunt eliminați din joc și se așază pe
scaun. Câștigă ultimul care rămâne.
Selectarea unei imagini dintr-un șir de imagini pentru a indica despre Utilizarea cuvintelor
ce este vorba în mesaj. Bifarea casetei potrivite imaginii selectate noi în enunțuri Aprecierea
(Exemplu: fetița și câinele pot merge, avionul și pasărea pot zbura adecvate modului
etc.) – ex. 1/p. 25 din caiet de formulare
CLR 1.3 Formularea unor mesaje despre imaginile din caiet Formulare de Pagina cartonată a răspunsurilor
Identificarea cuvintelor/silabelor/sunetelor prin diferite semne propoziții după „Chipul toamnei“
stabilite de comun acord (bătăi din palme, ridicarea creionului etc.) imagini date, Creioane colorate, Aprecierea
AVAP 2.3 Colorarea imaginii de la pagina cartonată („Chipul toamnei“) colorarea carioci, acuarele creativității
AVAP 1.1 Discuții privind comportamentul acestor personaje (povestire după Colorarea Observarea
imagini) Executarea unor Cărticele modului
Colorarea imaginilor, respectând modelul dat instrucțiuni care confecționate Participativ
MEM 4.1 Joc de mişcare: folosirea operatorilor logici „şi“, „nu“ (Exemplu: folosesc operatori
„Copiii care au ochi verzi şi păr blond să ridice mâna“; „Fetițele care logici Interevaluarea
au părul lung și nu au codițe să se ridice în picioare“) Realizarea unor și autoevaluarea
Pregătirea cărticelelor confecționate de copii și legarea acestora – compoziții
AVAP 2.3 finalizarea lucrării funcționale Cărticele de povești Observarea
MEM 1.6 Expunerea cărților finalizate comportamentului
Joc de rol care necesită gruparea de obiecte – „La bibliotecă“ Gruparea obiectelor elevilor
DP 2.1 Vizionarea unor secvenţe din desene animate, pentru identificarea şi Emoţii de bază CD-player Observarea
denumirea emoţiilor de bază ale personajelor (Exemplu: șoricelul denumite prin Secvențe selectate comportamentului
supărat,iedul fricos, împăratul fericit, iepurele curajos etc.) cuvinte (bucurie, din filme de desene de observator/
Conversație despre emoțiile trăite de personaje în diferite momente tristeţe, frică, animate receptor
DP 2.3 Joc: Roata emoțiilor – „L-am ajutat pe M. să... M-am simțit... “, furie) în activităţi/ al mesajului vizual
„M-am certat cu L și m-am simțit...“ etc. contexte familiare Interevaluare
Pagină de jurnal – Eu și prietenul/prietenii mei – desenează Prezentarea
activitățile preferate desfășurate împreună Coli A4, culori, produsului
Exprimarea unor trăiri și experiențe personale folosind limbajul Scrierea folosind carioci în fața colegilor
neconvențional. Povestirea orală a întâmplării pornind de la lucrarea desene și simboluri Autoevaluare
CLR 4.3 realizată Interevaluare
Educație fizică
Vineri Activități integrate Observarea
Întâlnirea de dimineață: prezență, noutăți, meteo, calendarul naturii comportamentului
DP 1.1 etc. Cartea – Coperte, Fiecare elev a adus participativ, a
Cartea preferată – Fiecare elev prezintă cartea cea mai îndrăgită, foaie, pagină, text, câte o carte preferată interesului pentru
motivând răspunsul ilustraţii activitate
Discuții despre carte: importanța cărților, alcătuirea unei cărți, Observarea
CLR 4.3 păstrarea cărților, locul în care ținem cărțile etc. Formulare modului de
Recunoașterea personajelor din povești – p. 28, alcătuirea de de propoziții formulare
CLR 2.2 enunțuri despre aceste personaje cu suport intuitiv P. 28 din caiet a enunțurilor
Observarea
CLR 2.2 Joc de continuare a frazei: „Îmi place de mine pentru că...“ Obiecte decorative: modului
mototolire/rupere Pagina cartonată, de formulare a
AVAP 2.3 Realizarea ramei utilizând tehnici simple de rupere și mototolire ramă foto, hârtie mesajelor despre
AVAP 2.2 Linia și punctul creponată, lipici sine
pentru conturare creioane colorate Afișarea desenelor
Autoevaluarea
DP 1.2 Joc: Umbrela buclucașă – Copilul care stă cu spatele joacă rolul de Activități practice Imagini cu un
Observarea
şofer/ biciclist, iar cel care ține umbrela rolul de pieton. „Pietonul“ de circulație rutieră Curcubeu
comportamentului
ţine umbrela în aşa fel încât să nu-i fie văzută faţa/partea superioară a
participativ
corpului. La un semnal sonor, „şoferul“ se întoarce şi încearcă să
ghicească (două încercări) cine este copilul de sub umbrelă. Dacă
ghicește este aplaudat, dacă nu ghicește trebuie să răspundă la o Pagina cartonată
ghicitoare Observarea
În încheiere, profesorul demonstrează cum se ţine corect umbrela modului
pe timpul traversării drumului de folosire a
AVAP 1.2 Identificarea culorilor specifice anotimpului toamna. Ce este Culorile spectrului Colaj „A sosit tehnicii
curcubeul? Solar toamna“ de lucru alese
Când apare curcubeul? Care sunt culorile curcubeului?
Din ce ar putea fi alcătuit „curcubeul toamnei“? Unde am putea găsi
culori pentru toamnă?
AVAP 1.3 Gruparea elementelor specifice toamnei în funcție de culoare Hârtie glasată, hârtie Aprecieri și
Joc: Cine găsește ceva de culoare... roșie (gogoșari, mere etc.), creponată, frunze evaluări
oranj... (ROGVAIV) Colaj presate, foarfecă, Individuale
Colaj, pagina cartonată – „A sosit toamna“ lipici