Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Pedagogic 

„Vasile Lupuʻʻ, Iaşi

PROIECT DIDACTIC

Profesor metodist: Lucia-Gabriela Munteanu


Profesor coordonator: Vasilica Botezatu
Profesor învăţământ primar: Iuliana Gînju
Elev propunător: Roxana-Elena Prisecaru
Proiect didactic
Data: 18.11.2016
Instituția: Şcoala gimnazială „Otilia Cazimir”
Clasa: a II-a C
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Tipul lecţiei: predare- învățare
Subiectul lecţiei: Aventurile lui Pinocchio după Carlo Collodi
Scopul lecţiei: dezvoltarea capacității de citire, de înțelegere a unui text literar și de utilizare a informațiilor în
contexte variate;
Obiective operaţionale
O1- să identifice detalii referitoare la locul, timpul și personajele prezente în text;
O2- să ordoneze enunțuri potrivit cu desfășurarea acțiunii prezente în text;
O3- să formuleze enunțuri cu cuvintele explicate ( înfuriată, meșter, vești);
O4- să asocieze corect cuvintele cu înțelesurile acestora ;
O5- să compare un copil cu o păpușă;
O6- să completeze lacunele cu răspunsurile potrivite;
Strategii didactice:
 Metode şi procedee didactice: metoda fonetică-analitico-sintetică, exerciţiul fonetic, expunerea, conversaţia,
jocul didactic, demonstrația, explicația;
 Mijloace de învăţământ: imagini, manual, laptop, cubul;
 Forme de organizare: frontal, individual;
Timp alocat: 45 de minute.

Resurse bibliografice:
1. Ungureanu, Adalmina ,,Metodica studierii limbii şi literaturii române-învăţământ primarʻʻ, Editura ASS, Iaşi, 2003.
2. Gheorghică,Elena, ,,Texte inedite pentru clasa I‘‘ Editura AS’S, Iaşi, 2005.
3. Toma,Georgeta, Anghel, Magdalena, ,,Sugestii metodice și culegere de texte literareʻʻ, Editura Delta Cart Educațional,
România, 2010.

Desfãşurarea lecţiei
Nr Secvențele O Conținutul instructiv- educativ Metode și Mijloace Forma de Evaluarea
.cr lecției b procedee didactice organizare
t didactice
1. Moment Se asigură climatul necesar bunei Conversația Frontal
organizatoric desfășurări a lecției și se verifică existența euristică
și organizarea tuturor mijloacelor și a
materialelor didactice.
2. Verificarea Voi verifica tema cantitativ și calitativ. Conversația Manual Capacitatea
temei Copii, m-am gândit să vin la voi cu o euristică Caiete Frontal elevilor de
surpriză. Am adus un cub magic . cocentrare a
Explicația Anexa 1 atenției
3. Anunțarea Astăzi vom vorbi despre o poveste
temei și a foarte frumoasă. Vom afla anenturile lui Observarea
obiectivelor Pinocchio Ne vom juca cu jocul magic și Explicația Frontal reacțiilor față
urmărite vom afla de ce este specială această de tema
poveste. propusă
4. Reactualizare Deschidem manualul la pagina 34.
a și Ce personaje observăm în imagine?
sistematizarea Cine crezi ca a trimis biletul pe care îl Conversația Manual Frontal Aprecieri
cunoștințelor citește băiatul? euristică verbale privind
Dacă ar trebui să trimiți un bilet unuia răspunsurile
dintre cele două personaje, ce i-ai scrie? elevilor
Voi ați citit Pinocchio?
Vom citi textul de mai multe ori (în Explicația
șoaptă, în lanț, în ștafetă). Capacitatea
Spune un sinonim pentru cuvintele: copiilor de a
înfuriată, meșter, vești. Formulează propo- identifica
ziții cu aceste cuvinte. locul, timpul și
Răspunde la întrebări. (exercițiul 1) Manual Frontal personajele
przenteîn text
La exercițiul 2 trebuie să ordonăm Conversația
enunțurile potrivit cu desfășurarea euristică Capacitatea
acțiunii povestite în text. elevilor de a
1- Pinocchio și Jiminy au ajuns la atelie- ordona enunțuri
rul lui Geppetto. Exercițiul potrivit cu
desfășurarea
2- Jiminy a citit biletul adus de un acțiunii
porumbel. Manual Frontal prezente în
3- Cei doi pleacă să-l caute pe Geppetto. text
4- Geppetto a fost salvat.

Conversația Capacitatea
Voi pune pe tablă câteva imagini și vreau euristică copiilor de a
să-mi spune-ți ce întampări a avut identifica
Pinocchio. Probleatizarea Cubul magic aventurile
Acum vreau să ne jucăm cu surpriza care personajului
sper să vă placă. Joc didactic
Frontal
Prima față Exercițiul
COMPARĂ: Un copil cu o păpușă.
Care sunt deosebirile? Avem și asemă- Capacitatea
nări? elevilor de a
Fața a II-a efectua corect
DESCRIE: Cum a apărut Pinocchio? Expunerea Anexa 2 exercițiile
Fața a III-a prezentate
ASOCIAZĂ: Cuvintele cu întelesul lor.
Primul exercițiul de pe fișă. Fise
Fața a IV-a Exercițiul
ANALIZEZĂ: Trăsăturile care i se
potrivesc lui Pinocchio. Bifează-le. (ex 2)
Fața a V-a Capacitatea
APLICĂ: Completați cu răspunsurile Manual Frontal
copiilor de a
corecte. (ex3) Exercițiul identifica
Fața a VI-a aventurile lui
ARGUMENTEAZĂ: De ce Pinocchio nu Conversația Pinocchio
a ascultat de sfaturile primite? euristică

Tu ce l-ai sfătui?

Temă: Scrie câte o propoziție despre


fiecare personaj.
5. Încheierea Fac remarci apreciative cu privire la Conversația Frontal Apreciere
lecției comportamentul, achizițiile și participarea euristică globală și
elevilor pe parcursul orei. individuală

S-ar putea să vă placă și