Sunteți pe pagina 1din 21

Nr. 1494 / 06 SCRP 10.01.

2021

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic,


pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în următoarele zone:
Data/ora
Descrierea Data /ora Agent
Sector estimării punerii Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar Str.Puţu lui Zamfir bl. 20A; Str.Radu Beller bl.20, 22; Str.Av.Darian bl. 11B, imobil Nr.5,
Parametrii 10.01.2021/16.00 08.01.2021/14.30 ACC/ÎNC Nr. 3; Str.Av.Protopopescu bl.24; Str.Nicolae Constantinescu bl. 11A, 9, 11, 23;
insuficienți de Str.Andrei Popovici bl .6, 1+1B/ Beller Bitolia
1 furnizare a agentului Str.Nicolae Racotă bl. 67, 69, 76A, 80, 65, 16-18, 12-18; Str.Radu Boiangiu bl.38,
termic 39, 42A, 39A, 60; Str.Paharnicului bl. 43; Bd.Ion Mihalache bl. 85, 84, imobil
10.01.2021/16.00 09.01.2021/00.00 Deficitar nr.1; Str.Miciurin bl. 80A; Str. Medelnicerului imobil. nr.2,nr.6, nr.12, nr.10,
INC nr.8; Str.Clucerului imob. nr.49,nr.62, nr.66; Str.Stolnicului bl.3, 4,
imobil. nr.6/Nicolae Racota
Deficitar Calea Moşilor bl. 25A, 23, 20, 20Bis, 22A, 22C, 18, 16, 21, 21A, 19, 17; imob.nr.215A;
Parametrii 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Bd.Dacia bl. 25B; Str.Traian bl. 22B, 24; Str.Energiei imob.nr.7, 10, 12, 16, 18, 20, 22/
insuficienți de 3 Moșilor
2 furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Cămine Studenţi, instituție/ ICB
termic din cauza avariei ÎNC
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos. Mihai Bravu Bl. P8 / P8 Foișor
Magistrala I – Cet Sud ACC/ÎNC
Deficitar Str Grigore Ionescu bl T8A,T7A,T7B,T7C,T6B,str.Otesani bl T2,T1,T8B,str Brebu bl
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC T9B,T9A,T10,T11,T5, str Petre Antonescu bl T3A,T3B,T3C, str Cristea Mateescu bl
T4A,bl T6A,T4B/ 1 Cheile Zanoagei
Str.Grigore Ionescu bl. T71, T75, T72, T59, T60; Str.Oteşani bl. T70, T73, T68, T67,
10.01.2021/ 24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar T62; Aleea Deleni bl. T69, T65, T63; Str.Sf.Vasile Tei bl. T74, T66, T64; Str.Maica
ACC/ÎNC Domnului bl. T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50; Str. Alexandru cel Bun
bl.T61/ 4 Cheile Zanoagei

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 1 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Vidin bl. 59, 58Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56; Str.Intr.Glucozei bl. 56Bis; Str.Ţiţeica
ÎNC Gheorghe bl. 54Bis, 52Bis; Str.Zambilelor bl. 62, instutuție / Ramuri Tei
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str. Barbu Vacarescu bl.1,2,Str.Dinu Vintila bl.3,4,5,STR.Barbu Vacaresu Nr.44 bl.7/
ÎNC Barbu Văcărescu
Deficitar Str.Teiul Doamnei bl. 8, 9, 10, 21, 22, 1, 2; Str.Petre Antonescu bl. 11, 12, 23, 24, 26;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Intr.Rondul Bisericii bl. 25; Str.Braşoveni bl. 15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3; Str.Nada
Florilor bl. 14, 13, 5; Str.Lăptari Tei bl. 6/1 Teiul Doamnei
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Sos Colentina bl. 2,1A,1B,3IRTA,4IRTA,7IRTA;Str Masina de paine bl
2 ACC/ÎNC 5,6IRTA,50,9IRTA;str Teiul Doamnei bl.8IRTA/7 Irta
Str.Sf.Nicolae Tei bl. T25; Str.Alexandru cel Bun bl. T21A, T19A, T16, T18, T17A, T21B,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar T17B, T19B, T20, T22; Str.Oteşani bl. T23A, T24A, T24, T23B; Str.Grigore Ionescu
ACC/ÎNC bl.T26, T14, T13, T28, T27; . T15A, T15B; Str.Cristea Mateescu bl. T15C, T15A, T15B
Parametrii /2 Cheile Zanoagei
insuficienți de Deficitar Str.Inginerilor Tei bl. T31B, T30C, T30B, T30A; Str.Berechet bl. T31A; Str.Ghica Tei bl.
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC T32, T33, T29 /3 Cheile Zanoagei
termic din cauza avariei Deficitar
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Bd. D-na Ghica bl. 11 Sud, 12 Sud / 5 D-na Ghica
Magistrala I – Cet Sud Deficitar
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Str.Pâncota bl. 14, 16; Bd.D-na Ghica bl. 15/ 7 D-na Ghica
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Pâncota bl. 12 Nord; 11 Nord; 13 Nord/ 8 D-na Ghica
ACC/ÎNC
Deficitar Şos.Colentina bl.10, 9A, 9B, 9C; Bd.D-na Ghica bl. 62; Str.Trei Scaune imob.nr. 7, 9,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ÎNC 11, 13, 17, 19, 21, 4; Str.Oradea imob.nr. 54, 5, 52, 56, 66, 16; Str.Odorhei imob. 62,
60, 64, 12, 16; Str.Deva imob. 5, 7, 3/ 6 Colentina
Deficitar Str.Maşina de Paine bl. OD32A, OD32B, OD55, OD36, OD59A, R31; Str.Baniţei bl.
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ÎNC OD59B+C; Şos.Colentina bl. R27, OD40, 34, 33A, 33B, 33C, OD56; Str.Ion Alexe
imob.nr.1, 2, 3, 4, 7; Şos. Stefan cel Mare bl. 34Bis/ 2 Colentina
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Ripiceni bl.4,5,3;Str.Brasoveni bl.5; Str.Nada Florilor bl.6,6Carpati,2,1/Nada
ACC/ÎNC Florilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Bd.D-na Ghica bl. 1, 2, 3, 3Bis, 4, 5, 6, 7/ 6 D-Na Ghica
ACC/ÎNC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 2 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar Şos.Colentina bl. R49, OD42, R15, OD43, R48; Str.Teiul Doamnei bl. 10; Str.Ion
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Berindei bl. S22, OD19, OD47; Str.Maşina de Pâine bl. OD23; Str.Oteşani bl. OD53A,
OD52-54/ 4 Colentina
Parametrii Deficitar Str.Barbat Voievod bl.OD7A; Sos.Colentina bl.3,58,6,5S,OD7B,Str.Elena.bl.OD7C/ 7
insuficienți de 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ÎNC Colentina
furnizare a agentului Deficitar Str.Pescarilor bl. 36, 35; Str.Maior Băcilă bl. 33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A;
termic din cauza avariei 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Str.Răscoala 1907 bl. 31; Str.Radovanu bl. 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 / 3 Fundeni
de pe reţea primară Bd.D-na Ghca bl.63,Sos.Colentina bl.64A,64B,71,64C,65,66,67,68,69,70;Aleea Sinaia
2 Magistrala I – Cet Sud 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar bl.78,79,80,81,82,84A,84B,72,73,74,75,76,77;Str.Cremenita bl.A,B,C1,C2,D/ 2/2
ACC/ÎNC Colentina
Deficitar Calea Moşilor bl. 55Bis, 59A;Şos.Ştefan cel Mare bl. 59B, 59B1, 77, 47; Str.Luncşoara
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC bl. 75, 63, 73; Str.Deda bl. 79; Str.Rovine bl. 65, 67, Biserica – Ion Moşi; Str.Făinari bl.
6 9, 71/5 Moșilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str. Campul Mosilor bl.1,Sos Colentina bl.2,3A, 4A,4,5, Ziduri Mosi bl.6/ Ziduri Moși
ACC/ÎNC
Deficitar Şos.Ştefan cel Mare bl. 38B, 39, 41, 33A, 35A, 35B, 36A+B, 37, 38, 33B ; Str.Viitorului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC bl. 42A, 42B; Str.Viesparilor bl. 33C, 34; Str.Badea Cartan bl. 37A, 40, 40Bis,
imob.nr.62, 67/4 Ștefan. cel Mare
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Calea Moşilor bl. 62, 58Bis, 54, 48Bis, 56, 60A; Şos.Mihai Bravu bl. 60C, 60B/ 2
ACC/ÎNC Moșilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos. Colentina bl Almo 1, Almo 2 , Almo 3, Almo 4, Almo 5 / Almo
ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Răscoala 1907 bl. 1, 8, 12, 13, 14, 15, 16; Str.Maior Băcila bl. 2, 3, 4; Str.Piatra
ÎNC Mare bl. 5, 6,7,9 , bl 11; Str.Poiana cu Aluni bl.10/ 1 Fundeni
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos.Ştefan cel Mare bl. 32, 37, 31, 30/ 30 Ștefan cel Mare
ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str Luncşoara bl 48a,55,52,54,Str Deda Bl 48B,Str Viitorului bl 49,Str Făinari bl
ÎNC 50,51,53,Sos Stefan Cel Mare bl 46,45,44,43/ Luncșoara
Deficitar Calea Moşilor bl. 47, 47Bis, 49-49A, 51Bis, 53, 55, 45, 45A, 43, 41, 39, 37, 33-35, 41A,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ÎNC imob.nr.257; Str.Rovine bl. 51; Str.Ion Mosi bl. 57A, 57B; Str.Ardeleni bl. 39A/ 4
Moșilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos. Mihai Bravu Bl. P7/ P7 Foisor

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 3 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar
ACC/ÎNC Şos. Mihai Bravu Bl. P7A/ P7A Foisor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar
ACC/ÎNC Str.Oborul Nou bl. P10/ P10 Foisor
Str. Sf. Nicolae Tei bl. 43, 44; Str. Cheile Zănoagei bl. 34, 35, 42; Str.Teiul Doamnei
10.01.2021/24.00 09.01.2021/08.00 Deficitar
ÎNC bl. 33,32, 31, 39, 38, 37, 36; 27; Str. Mateescu bl. 35; Str. Petre Antonescu bl. 28,
29; Str. Sânzieni bl. 30; Bd. Ghica Tei bl. 41, 40/ 2 Teiul Doamnei
2
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/ÎNC Calea Mosilor bl 9,3,1bis,1,11,11b,15,str Cercului bl 5-7, Popa Petre imobil/ 6 Moșilor
Parametrii
insuficienți de 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ÎNC Bd.Basarabia bl.A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1; Al. IOR bl.F1/ A2
furnizare a agentului
termic din cauza avariei 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Bd.Basarabia bl. A4, B3, D5, E2, F2; Str.Murgeni bl. O1; Al. IOR bl. L10, L10A/ A4
de pe reţea primară ACC
Magistrala I – Cet Sud Deficitar Str.Vasile Stolnicu bl. 42,13; Str. Bistricioarei bl. 49,43, 48,45,44; Str.Lunca Florilor
10.01.2021/24.00 08.01.2021/ 16.00 ACC/ÎNC bl.49 bis/2 Colentina Socului
10.01.2021/24.00 08.01.2021/ 16.00 Deficitar
ACC/ÎNC Str. Heliade între Vii bl. 20/ Modul bl. 20
Sos. Iancului bl. 114A, 113B, 115, 114B, 113A, 113C; Sos. Iancului Nr. 4A - institutie /
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ÎNC 4 Iancului
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ÎNC Şos. Pantelimon bl. 100 / Bloc 100
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ÎNC Bd. Basarabiei bl. 31, 32, 33 / 33 Muncii
Str. Ritmului bl. 431, 433, 432, 439, 438, 439A; Str. Avrig bl. 442, 441, 440;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ACC/ÎNC Str. Elev Stefanescu bl. 444, 449, 450, 451, 445, 452, 443,imob. Albu Doinea;
Str. Magura Vulturilor bl. 430, 434, 446, 435/ 22 Pantelimon
Şos. Pantelimon bl. 66, 70, 200-201-202; Aleea Hobita bl. 300, 301;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ACC/ÎNC Str. Fantanica – institutie / 17 Pantelimon

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 4 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar Şos. Pantelimon bl. 69 / 4 Prim Pantelimon
ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Biserica Marcuta bl.34, 35B, 35A; Şos.Pantelimon bl.11, 9, 10, 10A, 9A, 11A;
ACC/ÎNC Şos.Fundeni bl.11C, 11B, 11D/ 8 Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Şos.Pantelimon bl. A3, A2, A1, A4, 7A+7B, B1, B2; Str.Zambilă Ioniţă bl. 33C, 7C, 7D;
ACC/ÎNC Str.Azotului bl. 33D/ 1 Cosmos Extindere
Parametrii
insuficienți de 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Bd.Ferdinand bl. E1-E4,G1-G3,imob.Nr.125; Şos.Pantelimon bl. P2, 5D, 5C, 5A, 5B, P1;
furnizare a agentului ÎNC Str.Popa Lazăr bl. Adversa/ Mecanică Fină
termic din cauza avariei 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Carei bl. MR7; Bd.Basarabia bl.MR3, MR2, MR1/ 8 Muncii
2 de pe reţea primară ACC/ÎNC
Magistrala I – Cet Sud 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Bd.Chişinau bl.A1, A5, A5Bis, A3Bis, A4, A2, A3 ;Str. Pictor Hârlescu bl.A5A/5 Socului
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Al. Vergului bl. 21, 19, 20, 18, 17, 16, 15; Str.Şos.Pantelimon bl.1, 2 ;Str.Logofat Dan -
ACC/ÎNC instituție/ 11 Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Carei bl. A18Bis; Bd.Basarabia bl. A16A, A17, A16, A18, A20, A20A, A19, A18A/
ACC/ÎNC 7 Muncii
Deficitar Str.Cernăuţi bl. A15, A15Bis, D8; Str.Carei bl. A11, B30, A12, B32, B31;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC Str.Socului bl. A14, A13; Str. Bd.Chişinău bl. A12Bis; Bd.Basarabia bl. M28,
M29A, M29, M27A, M27/ 1 Carei
Str.Bucovina bl.J1 sc.1, D5, B25, D4, B24 sc.B,A,C; Al. Codlea bl.D3, D1, J3, D7; Str.Herta
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar bl.D2, B29, J2, X1, X2, X3, X4; Şos.Socului bl.M8; Str.Cernauţi bl.M9, M10, B28, M7 sc.A;
ACC/ÎNC Bd.Chişinau bl.M7 sc.C,B;Str.Voiniceni M10A, B27;Str Pescaruşului bl.B26, D6/
2 Voiniceni
Deficitar Bd.Chişinaubl.B12, B11, B22.sc.A,B; M4, B18, M6, M4, M2sc.A+C,B, M1sc.B,A;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC Str.Diham bl.B14, B15, B16, B21, M5; Str.Herta bl.B13, B17; Str.Pescaruşului
bl.B19, B23, B20/ 3 Socului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Şos.Pantelimon bl.45, 48, 54; Str.Socului bl.48A; Al. Dobrina bl. 49B, 49;
ACC/ÎNC Str.Renului bl. 49D1, 49D; Str.Veveritei bl.49C1, 49C/ 6 Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Şos.Fundeni bl.38, 39B, 39A; Şos.Pantelimon bl.12, 44, 43, instituție;
ACC/ÎNC Str.Delfinului bl.40, 42, instituție /7 Pantelimon

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 5 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Şos.Pantelimon bl.41, 46, 47, instituții/ 13 Pantelimon
ACC/ÎNC
Deficitar Str.Aurului bl. M1, M2, M3, M4; Str.Zambila Ionita bl. 33B, 33A; Şos.Pantelimon
Parametrii 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 bl. 8, 7, C1, 5Ext., 4, 1, 2, 3; Str.Lazar Florea bl. 8B, 8C;Str.Soldat Gheorghe
insuficienți de ACC/ÎNC Raduta-instituție/ 14 Pantelimon
furnizare a agentului Str.Sachelarie Visarion bl.111B, 112B, 111A, 112A, 466,imob.Nr.11, 15, 39, 13A, 37,
termic din cauza avariei Deficitar 17A; Str.Magura Vulturului bl.116A; Şos.Iancului bl.110A, 109B , 109A , 112C, 110B,
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC 112A ,imob.Nr.7A, 23; Str. Al. Zarandului bl.467, 468, 469; Str.Elev Stefanescu bl.462,
Magistrala I – Cet Sud 463, 464, 465, imob.Nr.10Bis, 10B; Str.Avrig bl.460, 461/ 3 Iancului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Bodesti bl.K7, K6, K9, K8; Al. Vergului bl.K5, K4, H3B, H3A, K2, H4, H1, K1, H2,
ACC/ÎNC K3, G1-G4,2 9D/ 16 Vergului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Hăţişului bl. H8, H4, H7, H11, H13, H14, H12, H10, H5, H6, H9;
ACC/ÎNC Str.Dobroieşti bl. H16, H17, H15, H3, H2, H1/ 1 Hățișului
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar Str. Avrig bl. E2; Şos. Mihai Bravu bl. C16, C17, C18, C19 /C16 Mihai Bravu
ÎNC
Deficitar Str.Delfinului bl. D30, D21, D16, D20, D18, D19, D11, D17; Şos.Fundeni bl. D22, D23;
2 10.01.2021/24.00 08.01.2021/10.00 ACC/INC Aleea Dobrina bl. D10, D12; Str. Ciocârliei bl. D25, D27, D26, D28, D13, D29, D15, D8,
D14, D9, D24/ 24 Delfinului
Deficitar Str.Popa Istrate bl. 63, 64A, 64B; Şos.Pantelimon bl. 59-60, 55, 53, 55A;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Pescarusului imob.nr.16;Str.Hertea instituţie/5 Pantelimon
Deficitar Str.Vasile Stolnicu bl. 28, 33, 19, 27, 30, 18, 17Bis, 29Bis; Str.Popa Nicolae bl. 24, 23,
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC 21, 22, 31, 32, 25; Str.Rauseni bl. 26, 16, 17, 29,
Dna Ghica bl 15/1 Colentina Socului
Str.Siliştea bl. 2, 4, 7, 9; Str.Lunca Florilor bl. 3, 5, 10, ; Str.Ziduri intre Vii bl. 6 ITB, 7 ITB, 8
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 Deficitar ITB, 9 ITB, 10 ITB; Str.Popa Nicolae bl. ABC, 1, 2, 3, 52, 53, 51, 50; Str.Râşnov bl. 1, 55, 62;
ACC/INC Str.Vasile Stolnicu bl6, 16, 15, 11, 12, 17, 13. 60, 34-35, 61; Str.Cozia bl. 75;
Str.Turturea Paharnicu bl. 74/3 Colentina Socului
Aleea Lunguleţu bl.V1, V2, D14, V3; Str.Ilarie Chendi imob.nr.44; Şos.Mihai Bravu bl.
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC D25, D26, D27, D28;Str.Lt Constantin Zlatescu instituţii, bl D14/Ilarie Chendi
Şos.Iancului bl. 103A, 102C, 102B, 103B, 102D, 101A, 101B, Şos.Pantelimon
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC bl. 102A, 207, 208A, 101, 208B, 100; Str.Lt.Stanescu Gheorghe bl. 208;

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 6 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
imob.nr.43;Iancului instituţie / 1 Iancului
Parametrii Sos.Pantelimon bl.211 209A 210 209 210A Str.Cristescu Dima bl.216
insuficienți de 10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar 215,219,218,217,222,221,220,214Str.Stanescu ghe bl.213,212 Sos.Iancului bl 104,
furnizare a agentului ACC/INC 105A /19 Pantelimon
termic din cauza avariei
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar Sos.Pantelimon bl.404-405,400,402A,403A,402,403:Str.Baicului bl.401A
Magistrala I – Cet Sud ACC/INC Str.Amiral Murgescu Ioan bl.401/ 20 Pantelimon
Deficitar Şos.Pantelimon bl. 409B, 409A, 409, 420A, 411, 410, 412, 421; Str.Magura Vulturilor
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 ACC/INC bl. 413; Str.Elev Ştefănescu bl. 419, 420, 423, 422A, 420B, 422, 420C, imob.nr.67-69 /
21 Pantelimon

10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar Str.Costache Conachi bl. 6C, 5E, 6B, 5C, 6A, 5D, 7A; Str.Baicului bl. 2, 3A, 4, 5B, 1A, 5A;
ACC/INC Str.Tâmpa bl. 1B, 1C, 3C, 11; Aleea Cislău bl. 3B, 3D, 3E, 9B, 9C; Str.Fântanica bl. 7B, 8 /
23 Baicului
Deficitar Aleea Ilia bl. 56, 57, 58B, 58C, 58A; Şos.Pantelimon bl. 61, 68, 65, 69A, 62, 51, 67;
2 10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 ACC/INC B-dul Chişinau bl 50,Aleea Hobita bl. 302, 303 / 4 Pantelimon
Deficitar Sos.Mihai Bravu bl.P3,P30A,4,4bis,P14,P12,P13,P15,P15bis;Aleea Avrig
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC bl.P4,P5,P6,P18,P18bis,P19,P19bis,P30
Str.Pictor Obedeanu 2 imobile/3 Vaselor
Deficitar Aleea Pantelimon bl. B7, B2, B3, B8, B10, B5, B4, B11, B12, B13A, B9, 6A+B, O, /
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC Cosmos Vechi
Deficitar Str.Mieilor bl. 223, 224; Str.Orzari bl. 210; Şos.Mihai Bravu bl. 228, 220, 221, 229, 213,
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC 222, 211, 212, 231, 230 /
202 Mihai Bravu
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC Str.Vatra Luminoasă Vila 71A / Vila 71A
Deficitar
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC Bd.Basarabia bl. A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1; Aleea IOR bl. F1/ A2

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 7 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC Bd.Basarabia bl;A 4,B3,D5,E2,F2;Str.Murgeni bl O1,Al.IOR.bl L10,L10A/ A4
Deficitar Aleea Vergului bl. 21, 19, 20, 18, 17, 16, 15; Şos.Pantelimon bl. 1, 2 ;Str.Logofat Dan
Parametrii 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC instituţie/11Pantelimon
insuficienți de Deficitar
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Carei bl.A18Bis ; Basarabia bl. A16A, A17, A16, A18, A20, A20A, A19, A18A/7Muncii
termic din cauza avariei
de pe reţea primară Deficitar Str. Pescăruşului bl. J1, D5, B25, D4, B24; B26; D6 Aleea Codlea bl. D3, D1, J3, D7;
Magistrala I – Cet Sud 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Herta bl. D2, B29, J2, X1, X2, X3, X4; Şos.Chişinău bl. M8; Str.Cernauţi bl. M9, M10,
B28, M7; Str.Cernăuţi bl. M10A, B27; /2Voiniceni
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC Sos Pantelimon bl 31,32,5,6,30,5A,D2,D1,5F/9Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC Sos.Pantelimon bl 15ABC,Str.Vergului bl 15D
2 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC Şos.Iancului bl. 121, 120, G, 121A/5 Iancului
Deficitar Str.Vatra Luminoasă bl. W1, W2, C1,imob.nr.62, 79, 81, 83, 87, 64, 89, 93, 95;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 INC Str.Marinescu Dumitru bl. C2; Str.C-tin Tănase.imob.nr.3, 9, 7, 13, 19; Str.Claudian
Laurenţiu imob.nr.42, 40,44; Str.Niculescu Bazar imob.nr. 42 /C1Vatra Luminoasa
Deficitar Str.Pescaruşului bl. M16, M11, M20; Bd.Chişinau bl. M15, M14, M23; M13;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Cernauţi bl. M12, M11Bis; Bd.Basarabia bl. M22, M21/4 Socului
Deficitar Str.Marcu Armasu bl. 23, 24, 28, 27, 29, 25, 26; Str.Logofat Dan bl. 22sti bl. 29A, 29B;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Cluceru Sandu bl. 29C Pantelimon bl. 3, 4, Str.Alexandru Ipsilanti bl.29E, 29Bis ;
Str.Bodesti 29A,29B;/10Pantelimon
Deficitar Str.Mozaicului bl B1,B2,B3,B5,B4,B7,B8,B9,; Bd.Chisinau B6,A7,A7bis,A8,;Str Dr
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Harlescu A6;Str.Cenauti A10,A9./1Socului
Deficitar Sos. Mihai Bravu 190-196 bl 205,204,203,200,203A,204A;Calea Calarasilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC bl 201,202/201 Mihai Bravu
Deficitar Str.Magura Vulturului bl. 117B, 117A; Str.Cristesu Dima bl. 105C/2Iancului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Iancului bl. 106C, 106B, 106A, 105B, 105D, 108, 107, imob.nr.25, 15;
Str.Sachelarie Visarion bl. 118B, 119,118A, 117C/2 Iancului

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 8 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Oprire Sos.Mihai Bravu bl E1,D11,D7,D10,Imobil nr 121/D11Mihai
ACC/ÎNC Bravu
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. P105, P100-101, P108; Al. Iosif Hodos bl. P102; Str. Câmpineanca bl. P103
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 RE3, P109; Str. Ciucea bl. P106 / 8A
3 ACC/INC
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. J40, J39, J38, P2; Str. Armeniş bl. P3, J1, J3, J5; Str. Ceairului bl. J9; Str. Jea
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Steriadi bl. G4, I18, I23, I22, I20, I18Bis, I17, I24; Str. Ozana bl. I30, I31; Str. Serg. Pene Dumitru bl.
ACC/INC J7, J52; Str. Th. Pallady bl. G3, P4, P1, V10, V11, G3bis; /12C5/2
Oprit Bd. Th. Pallady bl. PM25, R11; Str. Pazon Marin bl. G7bis; Str. Prevederii bl. A12, C1, R13, G3, G6, G
Remediere avarie retea 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 G5, G8, G9; Str. Trapezului bl. R12, C2, G1A, G1B, G2. Str.Pazon Marin Nr.2B – Institutie; Str.
termica primara DN 1000 ACC/INC Prevederii – Institutie /1 PLACARE
Oprit Str. Gura Vadului bl. G26, G25, G27, G23, G21-G22, G20; Str. Mizil bl. G11, C2, G18, G19, G24; Str.
din B.dul Nicolae 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Pazon Marin bl. G10, G14, G28; Str. Trapezului bl. G35; Str. Valea Buzăului bl. G7, G30, G29, G26bis
Grigorescu ACC/INC G34, G13, G33, G12, G32, G31,G24bis / 2 PLACARE
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. U20; Str. Sold. Ghiţă Şerban bl. 8A, 8B, 8C, 8D, 8E; Str. Petre Ionescu bl. 7
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 bis, 6A, 6B, 9, 10, 11, 12 / 18C5/2
ACC/INC
Oprit Str. Al. Vlahiţă bl. PM8, M3K; Bd. Nicolae Grigorescu bl. M1; Str. Patrioţilor bl. PM16, PM17, M3G,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 PM6, PM7, Strada Patrioților 3-Institutie; Bd. Th. Pallady bl. M2 , M2A, A11 / 4 PLACARE
ACC/INC
Oprit Al. Ciucea bl. P16, P19bis, P15, P17, P19, P18, P20; Al. Feteşti bl. I26; Str Jean Steriadi bl. P20bis, M
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 M11, M10 / 9C5/2
ACC/INC
Oprit Bd. Th. Pallady bl. 26, X1, X4; Str. Miniş bl. X5, X6, PM90; Str. Pătulului bl. 28, 27, V9, Strada Pătulu
Remediere avarie retea 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00
ACC/INC 2- Institutie / 14C5/2
termica primara DN 1000
Oprit Bd. Th. Pallady bl. 26, X1, X4; Str. Miniş bl. X5, X6, PM90; Str. Pătulului bl. 28, 27, V9, Strada Pătulu
din B.dul Nicolae 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00
ACC/INC 2- Institutie / 14C5/2
Grigorescu
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Bd. Basarabiei bl. M14, M15, M11, MC17A; Intr. Muncii bl. M8; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl.G1, MC1
MC18B, MC18A / 1 L. PATRASCANU

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 9 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
ACC/INC
Bd. 1 Decembrie 1918 bl. J41, J42; Str. Iosif Hodos bl. J15, J50, PC5-PC6, J43; Str. Jean Steriadi bl. M
Oprit PC4; Str. Lipanesti bl. 10, J17, J20, J19, J21, J22, J18, J12, M1; Str. Ozana bl. I32, J53; Str. Serg. Pene
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Dumitru bl. J11, J51; Str.Ceairului bl. J10, M2; Str. Cămpineanca bl. T2, T1, T3, T4, T4bis, Strada
ACC/INC Steriadi 17 Institutie / 11C5/2
Oprit Str. Baraj Cucuteni bl. A14; Str. Baraj Uzului bl. Y14, Y15, Y16; Str. Barajul Sadului bl. T2, M4A2, M4
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Y10; Str. Constantin Brâncuşi bl. A13, A13 BIS; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl. T1 /5X
ACC/INC
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. PM73, PM82, U6, PM74, PM75, PM76, PM77, PM78, PM75, PM80, PM81
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 PM79; Al. Lăceni bl. PM83, PM84, PM85; Bd. Liviu Rebreanu bl. PM70, PM71, PM72 /23C5/2
ACC/INC
Oprit Str. Baraj Dunării bl. M39, 21C, M38, 21B, M37, 21A; Str. Baraj Rovinari bl. M21, M22; Str. Solidarit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 bl. M17, Y6, M31C, M18, M19, M20 / 5C3/2
ACC/INC
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. L14; Str. Jean Steriadi bl. L16, L15, V2-V4, V5, V1, M12, M13, M14, M14b
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 M15, M19 / 8C5/2
ACC/INC
Oprit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Codrii Neamţului bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, PM26 bis, C2 bis / 17C5/2
ACC/INC
Oprit Str. Ghiţă Şerban bl. X11, X12, X17; Str. Minş bl. X7, PM91; Str. Pătulului bl. 4, 5; Str. Petre Ionescu
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 X14, X18, 6, X15, X19, X20, X13; Str. Plt. Radu Gheorghe bl. 16; Str. Sold. Stelian Mihale bl. 1, X16, G
ACC/INC 2, 3, X10, PM94, PM93, PM92, X8, PM95, PM96 / 15C5/2
Oprit Al. Adjud bl. C, F1, F2; Str. Cozla bl. A31, A32, A30, A33; Bd. Liviu Rebreanu bl. K2, K1, K, K1A / 1A
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 NUFARUL
Remediere avarie retea ACC/INC
termica primara DN 1000 Oprit Al. Baraj Rovinari bl. M7A, M7C; Al. Barajul Dunării bl. M8A, M8; Str. Vasile Goldiş bl. M43, M42, M
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 M40, Aleea Barajul Rovinari 1-Institutie / 7C3/2
ACC/INC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 10 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
din B.dul Nicolae Oprit Bd. Liviu Rebreanu bl. PM22, Z22; Bd. 1 Decembrie 1918 bl. Z23, 3, 10, 11, 2, T1, T2; Al. Cioplea bl,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 5, Z23; Cămin ALCAZ ; Cămin ANL Nr. 3, 4, 5 / 10 NEFAMILISTI
Grigorescu ACC/INC
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. 9, 7, 6, 8, Z4, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 34 Institutie; Al. Baraj Bistriţei bl.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Y7, M23, Z6, Z13, Z5; Al. Pleşeşti bl. Z7, Z12, Z8; Intr. Bădeni bl. Z1 / 6X
ACC/INC
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. 2, 3, 5, Y11; Al. Baraj Rovinari bl.Y12, Y13; Al. Vasile Goldiş bl. 1; Str. Bara
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Bistriţei bl. 4, Y4, Y5 / 8C3/2
ACC/INC
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. M28, M27; Al. Baraj Bicaz bl. M25A+B, M2A+B, M3A, M3B; Str. Baraj Bica
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 bl. M1 A+B, M26; Str. Baraj Iezer bl. M1A+B; Camin nefamilisti; Scoala Generala nr. 94 / SC 1 CORN
ACC/INC
Bd. Th. Pallady bl. N2, N3-N3A, N4A, N3B, N1; Str. Perişorului bl. N5, N4B; Aleea Perișoru 4-
Oprit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Institutie, Aleea Perișoru 9 Institutie, Institutie Bulevardul Pallady Nr. 37, Bl. N4A / 24C5/2
ACC/INC
Oprit Bd. Basarabiei bl. L9, L8, L7, L13A, L13B, L13C, L13D; Str. Murgeni bl. L9A, L29, L28, L27; Str. Sold.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Nicolae Sebe bl. L12, L36, L37, L40A, L11, L35, L32, L40; Str. Sold. Tina Petre bl. L13, L39, L9B, L34, L
ACC/INC L41, L31, L33, L38 / 1 MUNCII
Oprit Al. Fizicienilor bl. D2A, 2G, 3E, 2G1, 1G, 2D, 2C, 2B, 1F, 1A, 2A, D3B, 3C, 3F, D3A, 3B, D4B, D4A, 3A,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Bd. Camil Ressu bl. D1A, D1B, 1D, 1C, 2A1, 1B / 9 PLACARE
ACC/INC
Oprit Bd. Camil Ressu bl. H13; Str. Rotundă bl. Y2, H22, H23, H24, H20A, H20, H21, Gradinita nr.241,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 PESTISORUL DE AUR / 5C4/2
ACC/INC
Oprit Str. Câmpia Libertăţii bl. 1C3, MC4, MC3, MC6, MC2, MC1; Str. Gruiu bl. 31A, 31B, MC5; Intr.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Tropicelor imob / 2 CATELU
ACC/INC
Oprit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Baba Novac bl. G15, G17, 1, G16, 2, 3; Str. Câmpia Libertăţii bl. G14 / 3 CATELU
ACC/INC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 11 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. L14; Str. Jean Steriadi bl. L16, L15, V2-V4, V5, V1, M12, M13, M14, M14b
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 M15, M19 / 8X
ACC/INC
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. MP1,O20, 11, 14, O22; Al. Leorda bl. MP1A, N21, N20; Str. Codrii Neamţu
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 bl. N19; Str. Onisifor Ghibu bl. O28bis, O24bis, O23, O21, O27, O31, O26, O30, O25, O29, O24; Str.
ACC/INC Postăvarului bl. O28, 9, 10, 12, 13; Str. Tudor Ion bl. 8, 7, 5, 6 / 6C5/2
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. U21, VN7, U23, U25, VN6, VN5; Aleea Petre Ionescu bl. U22, 15; Str. Beca
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 bl. R4, VN9, U24, V7, U26; Str. Plt. Radu Gheorghe bl. VN8, 14, 13; Str. Th. Pallady bl. R5, U28, U27
ACC/INC 13C5/2
Oprit
Remediere avarie retea 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Constantin Brâncuşi bl. M12, M13, T4-T5, M14; Str. Horbotei bl. M11 / M 14
ACC/INC
termica primara DN 1000 Oprit Str. Burdujeni bl. N12, N13, N14, N15, A13, GC5, A14, GC6, N11, B2; Str. Cozla bl. F4, F3, B1A, B1B,
din B.dul Nicolae 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 A8, A7; Bd. Liviu Rebreanu bl. A4, A5, A6; Str. Prisaca Dornei bl. N17, N16, Strada Cozla 1-Institutie
ACC/INC 2C5/1
Grigorescu Oprit
3 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Lemnişorului bl. G40, G41, G42; Str. Mizil bl. G17, 1, 3A, 4 ALCAZ; Str. Prevederii bl. G15, G16; S
Perişorului Cămin TMUCB, / 3 PLACARE
ACC/INC
Oprit Al. Ilioara bl. M30A, M30B, M30C, M32, M31; Bd. Camil Ressu bl. S2, S1A, S1B-S1C; Bd. Nicolae
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Grigorescu bl. M32A, S1D; Str. Ticuşi bl. M31B, M31A / 7 PLACARE
ACC/INC
Oprit Str. Bucovina bl. G3, G1, O1, O2, G2; Str. Constantin Brâncuşi bl. S14, D12, D13, D14; Str. Copăceni
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 L22, L21, W3, L20, L24; Str. Murgeni bl. L23, L25, L26; Str. Nicolae Sebe bl. S23, S24, V11, S20, S21
ACC/INC S22; Str. P. G. Tătărescu bl. P1, P2, S13/ IOR
Oprit Str. Baraj Sadului bl. Z11A, M4’, M4, N12-13, N5; Bd. Liviu Rebreanu bl. N2, N3, N4; Str. Baraj Dună
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 bl. Z10A,; Str. Baraj Lotrului bl. N9, N6, N8, N7, N11, N10, M4A1; / 4X
3 ACC/INC
Oprit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Baba Novac bl. 24A, 24B, 24C / 24A
ACC/INC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 12 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Oprit Str. Ghiţă Şerban bl. X11, X12, X17; Str. Minş bl. X7, PM91; Str. Pătulului bl. 4, 5; Str. Petre Ionescu
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 X14, X18, 6, X15, X19, X20, X13; Str. Plt. Radu Gheorghe bl. 16; Str. Sold. Stelian Mihale bl. 1, X16, G
ACC/INC 2, 3, X10, PM94, PM93, PM92, X8, PM95, PM96 / 15C5/2
Al. Prevederii bl. M29F; Bd. Theodor Pallady bl. M3B; Str. Prevederii bl. M29D, M29E, M29H, PM2
Oprit PM18bis, M1C, M29C, PM20; Bd.Th. Pallady bl.M3H, M3A, M5, M5A, M3C, M3D; Str. Trapezului bl
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 M6, M29G; Str. Zemeş bl. M29B, M29A, PM19; Al. Vlăhiţa bl.PM20A, PM21, PM 18bis, Strada
ACC/INC Prevederii nr. 6 Institutie / 6 PLACARE
Oprit Al. Postăvarului bl. C3, E2, C4A, GC7, C4B, E3, C2A, C4, D2, C1 bis, C2 bis; Bd. Nicolae Grigorescu bl.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 D1, C1, C2, E1; Str. Prisaca Dornei bl. D3 / 3C5/2
ACC/INC
Remediere avarie retea Oprit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Al. Ilioara bl.PM 29, PM30, PM30A, PM27; Bd. Camil Ressu bl. PM28, 1, 2, PM26, PM31 / 8 PLACAR
termica primara DN 1000 ACC/INC
din B.dul Nicolae Oprit Str. Florilor bl. D10A; Str. Mădăraşi bl. D10, D1, D4, D9, D7; Bd. Nicolae Grigorescu bl. PM2, PM1,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 PM3, D12, D11A, D11; Str. Patrioţilor bl. PM15, PM14, PM13, PM12; Str. Prevederii bl. PM4, D5, D6
Grigorescu ACC/INC D13, PM5, D8, PM11A, D2, PM11B, D3; Str. Vlăhiţa bl. PM18, PM10 / 5 PLACARE
Oprit Str. Barajul Dunarii bl.M9; Bd. Liviu Rebreanu bl. M10, M11, M12, M35, Liceul “CUZA’’, Gradiniţa
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Nr.216 / 4C3/2 (SC4)
ACC/INC
Oprit Str. Barajul Bistrţei bl. G4, G3, G2; Bd. Liviu Rebreanu bl. M36, M13, M14, M15, M36A, M16, M24;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Sălcioarei imob / 6C3/2 (SC 6)
ACC/INC
Oprit Al.Barajul Lotrului bl. M4B; Str. Baraj Cucuteni bl. M5A, M6A, M7A, M8B, M6B, M4A, M7B, M5B, M
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 / SC 2 VIISOARA
ACC/INC
Oprit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Intr. Bădeni bl. Y7, Y7bis; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl. G3, Y1 / SC G3
3 ACC/INC

10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Str.Al. Pleniţa bl. Y8; Intr.Bârsei bl. M12, M9bis; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl.Y2, G2; Str. Bădeni bl.M
SC G2

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 13 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
ACC/INC
Oprire Al. Zăvideni bl. A10; Str. Zăvideni bl. A12bis; Str. Burdujeni bl. A12; Str. Cozla, bl. A11,
Remediere avarie retea 10.01.2021/24.00 09.01.2021/13.00 ACC/ÎNC A11bis; Bd. Liviu Rebreanu bl. A2, A3; Bd. Nicolae Grigorescu bl. A1, B3, B4, B4bis,
B5 / 1C5/1
termica primara DN 1000 Al. Rotundă bl. Y4A; Str. Lunca Bradului bl. H4bis, H5bis, B7, H5, H4, B6, M31, M31K;
din B.dul Nicolae 10.01.2021/24.00 09.01.2021/13.00 Oprire Str. Lunca Moldovei bl. B4; Str. Lunca Mureşului bl. Y4B, Y4C; Bd. Nicolae Grigorescu
ACC/ÎNC bl. B3bis; Str. Pădurea Craiului bl. B2; Str. Lunca Bradului 2- Institutie / 7C4/2
Grigorescu
10.01.2021/24.00 09.01.2021/13.00 Oprire Bd. Liviu Rebreanu bl. B1; Str. Lunca Bradului bl. H1; Str. Pădurea Craiului bl. H3, H2,
ACC/ÎNC H3bis / 8C4/2
10.01.2021/24.00 09.01.2021/21.00 Oprire Al. Buchetului bl. C4; Str. Constantin Brâncuşi bl. R19; Str. Sibiana bl. R17; Bd.
ACC/ÎNC Nicolae Grigorescu bl. L4, L5, L6, L7, V18, L3, L2, institutie / C4
10.01.2021/24.00 09.01.2021/21.00 Oprire Str. Constantin Brâncuşi bl. D16, D15; Bd. Nicolae Grigorescu bl. V20, institutie / D16
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/21.00 Oprire Al. Budacu bl. M3, M5, M6; Bd. Nicolae Grigorescu bl. M4, M5 bis; instituție, / SC3
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Bd. Camil Ressu bl. N1, N2, N3; Str. Odobeşti bl. N2B, N3B; Bd. Liviu Rebreanu bl. N6
ACC/ÎNC , Institutie/1 Şulea Nord
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Bd. Camil Ressu bl. N4, N5, Z4, Z5; Str. Odobeşti bl. Z1, Z3/2 Şulea
ACC/ÎNC
Remediere avarie reţea
primară 10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire
ACC/ÎNC Str. I Odobeşti bl. M7A, M7B, V7, V7A, V8, V9, V10, V12, V13, Z1A, Z2,V11/3 Şulea
Bd. Camil Ressu bl. A4, A5, A6, B4BIS, B5BIS, B6BIS, C4; Str. Tomis bl. A5BIS, B5, B6,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire C1, C5, H3, H4, H5, H6, H8, H9, H10; Str. Dr. Murgului bl. B4, B2BIS, C3, H1, H2; Str.
ACC/ÎNC Istriei bl. C2; Str. Râmnicu Sărat bl. H7, H9/1 Tomis

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 14 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Bd. Camil Ressu bl. A7, A7BIS, A8, A8BIS, A9, A10, A11, C10, C11, C12; Str. Istriei bl.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire C6, H16, H18; Str. Nedelcu Ion bl. H11, H12; Str. Râmnicu Sărat bl. H13, H14, H15,
ACC/ÎNC H17; Str. D. Drăgan bl. 8A, 8A1, 8A2/2 Tomis
Bd. Camil Ressu bl. A12, A13, A14, C13, C15,C16, C17; Str. Nedelcu Ion bl. 1, 3, C14,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire B3, B1, 1A; Str. Istriei bl. 3A, 2B, 3B, 2, 10, 10B; Str. Fizicienilor bl. 2A, 1B, 10ª/3
ACC/ÎNC Tomis
Str. Lotrioara bl. M31A, M31B, 31, V32, V30, V33, V34, V36, V37, V38, V39, V40, V41;
3 10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Str. Odobeşti bl. T1, V35/9C 4/2
ACC/ÎNC
Bd. Camil Ressu bl. H14, H26, N8, N9, N11, N12; Str. Firidei bl. H15, H19; Str.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Fuiorului bl. H16A, H16B, H17, Y3; Str. Rotundă bl. H19B; Al. Lotrioara bl. H25,
ACC/ÎNC N10/4C IV/2

Oprire Al. Rotundă bl. Y1, H8, H6; Aleea Stănilă bl. H12, H9, H11, H7, H10 – VITAN/
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 ACC/ÎNC 6C 4/2

Oprire Bd. Camil Ressu bl. 56, 57, 57A, 58, 58A, 58B; Camil Ressu bl. 56A; Str. Complexului
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 ACC/ÎNC bl. 40, 41/2 Papiu Ilarian

Oprire Intr. Părului bl. 59, 59bis; Intr. Complexului bl. 60, 61; Str. Papiu Ilarian bl. 42, 43/3
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 ACC/ÎNC Papiu Ilarian

10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Al. Ianca bl. V18, V17; Str. Odobeşti bl. V16, V15/10 Matei Ambrozie
ACC/ÎNC
Bd. Camil Ressu bl. 1, 2, 3; Str. Râmnicu Vâlcea bl. 4, 4A, S30A, S30, S31, S34A, S35,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire S35A, S34; Str. Dr. Murgului bl. S33A, S33; Str. Laborator bl. S22, S31A, S31B/9
ACC/ÎNC Laborator

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 15 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/13.00 09.01.2021/13.00 Deficitar Cal. Călăraşi bl. 50, 70, 68, 65, 49, 71, 67, 66, imob. Prutu Gabriela/1 Calarasi
ACC/ÎNC
10.01.2021/13.00 09.01.2021/13.00 Deficitar Str. Agricultorilor bl. 80, 81, 82,79; Cal. Călăraşi bl. 75, 76, 77; Str. Matei Basarab bl.
ACC/ÎNC 72, 86, 73, 74, 85, L122, L120, L118; Str. Theodor Speranţia bl. 78, 83, 84/2 Calarasi
3 10.01.2021/13.00 09.01.2021/13.00 Deficitar Cal. Călăraşi bl. 59, 60, 61, 58; Matei Basarab, bl. 64 / 5 Calarasi
ACC/ÎNC
Parametrii Deficitar
insuficienți de 10.01.2021/13.00 09.01.2021/13.00 ACC/ÎNC P-ţa Alba Iulia bl. I1, I2, I3, I4, I5 / I3
furnizare a agentului Deficitar
termic 10.01.2021/13.00 09.01.2021/13.00 ACC/ÎNC Str. Matei Basarab bl. L112, L112A, L113A, L113; Str. Traian bl. L112B /4 Labirint
Deficitar
10.01.2021/13.00 09.01.2021/13.00 ACC/INC Bd. Decebal bl. S11, S9, S10, S7, S4, H3, S6, S5, S7, S8/S6

10.01.2021/13.00 09.01.2021/13.00 Deficitar Bd. Decebal bl. S12, S12A, S12B, S13, S14, S15; Str.Th.Speranţia bl. S24, S25, S26,
ACC/ÎNC S27,S28 / S14
10.01.2021/13.00 09.01.2021/13.00 Deficitar Bd. Decebal bl. S16; Cal. Calarasi bl. S18, S20, S21; Str. Theodor Speranţia bl. S22 / 3
ACC/ÎNC Theodor Speranţia
Str. Dristor bl. A21, B14, A23, B13, A20, B7, B14, B20; Str. Voroneţ bl. A15+A15bis,
10.01.2021/13.00 09.01.2021/13.00 Deficitar A22, D8, D7, D6, D5A, D4, D5, D2, D3, D1; Str. Meşterul Manole bl. D17, D10, D9,
ACC/ÎNC D11, D15; Str. Negoiu bl. D18, D16, D14, D12; Str. Păunescu Paltin bl. D13; Str.
Arenei bl. B2, B3/ 4 Theodor Speranţia
10.01.2021/13.00 09.01.2021/13.00 Deficitar Str. Matei Basarab bl. L111A, L109, L108, L109bis, L110 / 1 Labirint
ACC/ÎNC
Deficitar Bd. Unirii bl. G2, H1, G3, G2A, G2B, G2C; Str. Ion Pillat bl. G1, G1A; Bd. Decebal bl.
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ÎNC H2/G3
Deficitar Cal. Călăraşi bl. 44, 38, 39, 45, 46, 56, 57, 55, 53, 53BIS, 42, 54; Str. Orzari bl. 47/3
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Călărași

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 16 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Bd. Burebista bl. D13, D14; Str. Şc. Ciocanu imob. Alexandrescu G/2 Cornul Caprei
Deficitar Str.Al. Vlahuţă bl. M49, M50; Str. Panait Cerna bl. M53, M52; Bd. Octavian Goga bl.
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC M42, M61; Str. St. O. Iosif bl. M51, M54; Str. Nerva Traian bl. M37, M36, M39,
M55/3 Mărășești
Deficitar Str. Nicolae Pascu bl. 8, R1, R2, 3, 4, 5, 7A, 7A1, 7B, 7B1; Str. Lăcrămioarei bl. 6; Str.
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ÎNC Bonea Marin bl. 7, 13 ,instituție, 3 ; Str. Spiridon Matei bl. 12; Str.Râmnicu Sărat bl.
11B, 11B/1 Nicolae Pascu
Deficitar Al. Lăcrămioarei bl. 8D, 9B, 9D, 9A, 9, 9C; Str. Danubiu bl. 6D1, 6D, 6C, 6F, 6H, 6C1,
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ÎNC 6E; Str. Râmnicu Sărat bl. 7D, 7C, 6B2; Str. Schitului bl. 6B1, 6F1, 7D2, 7D3, 7D1, 7C1;
Str. Sold. Iosif Ion bl. 7A, 6A1, 7B, 6C2, 7A1; Str. Moreni bl. 6G, 6G1/14 Tomis
Deficitar Str. Foişorului bl. F6C, F7C, F5C, F4C; Str. Moruzzi bl. V60, V59, V58; Str. Vlaicu Vodă
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ÎNC bl. V62, V63, V61; Str. Brânduşelor bl.V64/13 Foișor
Parametrii Str. Nucului bl. V100, V101,V101A; Str. Banu Udrea bl. V104, V103, V101C, V99, V97,
insuficienți de 10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 Deficitar V102, V95; Str. Vlaicu Vodă bl. V34C, V100; Cal. Vitan bl. V34A, V35; Str.Zizin bl. 97,
furnizare a agentului ÎNC V101C, V101B/9 Vitan
3 termic Deficitar Str. Breaza bl. V22A, V22B; Cal. Vitan bl. V21A, V21B, V2, V1; Str.Blajel V3, V4/6
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ÎNC Vitan
Deficitar
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Str. Brânduşelor bl. G3; Str. Banu Udrea bl. G7, G8; Str. Zizin,bl.G1/15 Foișor

10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Bd. Camil Ressu bl. N4, N5, Z4, Z5; Str. Odobeşti bl. Z1, Z3/2 Șulea
ÎNC
Deficitar
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ÎNC Bd. Unirii bl. E4, E4A; Str. Nerva Traian bl. E5, E6/E6
Str. Lugojana bl. 50; Str. Ţăndărei bl. 52; Str. Sold. Iosif Ion bl. 55, 56, 55A; Str.
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Berevoieşti bl. 53, 54; Str. Fizicienilor bl. 21A, 11A, 51, 11, 20A, 30A; Str. Danubiu bl.
ÎNC 52A, 31A, 31; Str. Schitului bl. 57, 20b, 43, 20, 11B, 40; Al. Suraia bl. 21B, 21, 32, 30,
31B, 50; Str. Ţăndărei bl. 30B; Str. Istriei bl. 41, 42/1 Matei Ambrozie

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 17 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos. Mihai Bravu bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 103, 104, 105; Str. Cerceluş bl. 10-11; Bd. Decebal
ACC/ÎNC bl. S1, S2, S2A+S2B, S3; Al. Mărgărit bl. 106, 107, 108, instituții/Mihai Bravu Vest
Deficitar Şos. Mihai Bravu bl. B2A, B2B, B2C, B1, B1A, B1D, B3B, B3C; Str. Judeţ Vulcanul bl.
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC B1B, B1C, B3A; Str. Unităţii bl. B3D, B4, B4D, B4F, B4A; Str. Caloian Judeţ bl. B4C,
Cal.Dudești 191 –Institutie /2 Unităţii
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str. Florin Ciungan bl. 64, 66, 65, 67, 69; Al. Răcari bl. 75, 74, 71, 71A, 70; Al. Miraj bl.
ÎNC 60, 61, 68; Al. Buteica bl. 72, 63, 62/17 Răcări
Deficitar Str. Labirint bl. L117, L119, L117bis; Str. Matei Basarab bl. 119bis, L121, L118A,
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC L116A/3 Labirint
Parametrii Deficitar Intr. Părului bl. 59, 59bis; Intr. Complexului bl. 60, 61; Str. Papiu Ilarian bl. 42, 43/3
10.01.2021/13.00 09.01.2021/24.00 ÎNC Papiu ilarian
insuficienți de
furnizare a agentului Deficitar
termic 10.01.2021/13.00 09.01.2021/16.00 ÎNC Bd. Unirii bl. J1, J3B, J4, J2, J3A; P-ţa Alba Iulia bl. I6, I7/ J2

11.01.2021/20.00 22.12.2020/21.00 Oprire Sos. Giurgiului – institutie


Avarie rețea primară ACC/ÎNC
11.01.2021/24.00 22.12.2020/21.00 Oprire Sos. Berceni – institutie
ACC/ÎNC
Deficitar Str.Aleea Nisei bl.I 15;Str. Aleea Terasei bl.R12B,R12A;Str. Bd.Alexandru Obregia
4 11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC bl.I2C,M1,R13B,M5,M6,M7,M8,I 4, M2, R13A, I 1,R14,I 2 B, I2 A; Str.Emil Racoviţă
bl.U1,R18,R1/ 1 Bis Zona I
Deficitar Aleea Terasei bl.E1,E3,PE3,R2,D1,PE1,PE2,A2,A1; Str.Emil Racoviţă
Parametrii 11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC bl.I 9,R9; Str.Străduinţei bl.D2,A3,A4,R5,D3,E2/ 1 Zona I
insuficienți de Deficitar Al.Niculiţel bl.D4,P1,E4,E5,E6,P2; Str.Aliorului bl.D5; Str.Emil Racoviţă bl.R3,R21,U2,I
furnizare a agentului 11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC 11; Str.Straduinţei bl.R4,R20,D6/ 2 Zona I
termic
Deficitar Str.Emil Racoviţă bl.R23,R6,U3,I 13, R9; Str.D-tru Petrescu bl.S1, A15,A14;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Ornamentului bl.E7; Str.Raul Sadului bl.R22/ 3 Zona I

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 18 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar Str.Aliorului bl.A9,A10,A8,A6,A7; Str.Ciceu bl.A13,I 66; Str.D-tru Petrescu bl.A17;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Raul Sadului bl.PE5; Str.Somesul Cald bl.D10,PE4; Str.Targu Magurele bl.S2/
6 Zona I
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 Deficitar Str.Avalanşei bl.1,2,3; Str.Cuza Vodă bl.1A; Str.Ghe.Şincai bl.4,5,5A,
ÎNC 2,3 TR1 sc.C;3 sc.A,B/ 4 Lânăriei
Deficitar Str.Abator bl.95; Str.Bran bl.92,93,89; Str.Cuza Voda bl.88;Str.Plugarilor bl.94,91;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.V.V.Stanciu bl.90B; Calea Văcăreşti bl.87;86,85 B,85A/ Plugarilor
Deficitar Str.Cărămidarii de Jos bl.76 sc.A,B;48,75; Str.Cuza Vodă bl.69A; Str.Pionierilor bl.51;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Piscului bl.78,77 sc.A,B;49 sc.A,B;50 sc.A;81,80,78, Biserica Cărămidarii de Jos ;
Bd.Tineretului bl.50 sc.B;52 sc.1,2; Calea Văcăreşti bl.69B,70B,84,83/ 3 Tineretului
Deficitar Str.Baladei bl.55 sc.1,2;56,61,61A,73,60,59; Str.Cărămidarii de Jos bl.74B sc.A,B;74 A;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC bd.Tineretului bl.53,54,57,58,64 sc.A,B; 65;66 sc.A,B; Calea Văcăreşti bl.71
sc.A,B,C;72A;72B sc.A,B;62,63,68,67/ 4 Tineretului
Parametrii Deficitar Al.Ciceu bl.D11,D12,E10; bd.Alexandru Obregia bl.35,35A,O1; Str.Aliorului bl.D13;
insuficienți de 11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.D-tru Petrescu bl.A16; Str.Somesul Cald bl.O2/ 7 Zona I
furnizare a agentului Deficitar Str.Huşi bl.PA1,PA2; Şos.Olteniţei bl.3,13,2,14,1,1,Parohie; Str.Tache Gheorghe
termic 11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC bl.17/ 17 Dolhasca

11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 Deficitar Str.C-tin Rădulescu Motru bl.1,35 sc.A+C,B; Str.Cuza Voda bl.37A; Bd.Gheorghe
ÎNC Şincai bl.2 sc.1+2,3,4; Str.Mocancuţei imob.nr.12; Str.Trestiana bl.3/ Şincai
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 Deficitar Bd.Dimitrie Cantemir bl.B 2 sc.1,2; Str.Radu Vodă bl.B8; Splaiul Unirii bl.B 5 sc.1,2,3;
ÎNC B6 sc.1,2A; B 3 sc.1,2; B4 sc.1,2,3,4;P-ta Unirii bl.B5 sc.4;B6 sc.3,2B/ B 3 Căuzaşi
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 Deficitar Bd.Libertăţii bl.A1 sc.5+4,3,1+2,2; 114 sc.1,2;113,118,A2,116 sc.1,2;117,115;
ÎNC bd.Regina Maria bl.119 sc.1,2 / Izvor Coşbuc
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 Deficitar Bd.Gheorghe Şincai bl.30A,30; Str.Maria Tănase bl.29,28/ Norilor
ÎNC
Deficitar Str.C-tin Rădulescu Motru bl.27A,21,34; Str.Cuza Voda bl.27B,28; Str.Mocancuţei
4 ÎNC imob.nr.1,3; Str.Poenari bl.13,12; Bd.Tineretului
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 bl.A3,Z4,A4,Z5,A5,Z6,A6,Z7,Z2,A2,Z3; Str.Tohani bl.29,30,33,31; Str.Trestiana
bl.16,32,14,15,8A,8B,9,10,11 / 1 Tineretului

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 19 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar Str.Albinelor bl.32; Str.C-tin Rădulescu Motru bl.36 sc.1;35 sc.1,2;34,33 sc.1+2,3;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Cuza Vodă bl.22-24,46; Str.Pionierilor bl.18,38,39; Str.Piscului bl.47
sc.A,B;42,41,40; Bd.Tineretului bl.19 sc.A,B;37; Str.Trestiana bl.17,23,20;
Str.V.V.Stanciu bl.31; Str.Visana bl.45,25,44,26,43,36 sc.2 / 2 Tineretului
Termenul afişat pentru punerea în funcţiune a punctului termic este estimat.
Echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. lucrează în regim continuu pentru remedierea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor.
Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici - SCADA deţine date (informaţii transmise în timp real dispeceratelor de sector) pentru
un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. (CMTEB). Pentru punctele
termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic in teren in vederea efectuării verificărilor.
În cazul în care vă confruntaţi cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi/sau căldură, iar adresa dvs. nu se regăseşte în listele
publicate pe site vă rugăm să vă adresaţi dispeceratelor de sector sau operatorilor TELVERDE, pentru înregistrarea sesizării şi ulterioara verificare în teren a
situaţiei semnalate.
Vă rugăm apelaţi operatorii la numerele de urgenţă 0319442, TELVERDE – 0800820002 (apel gratuit) sau la numerele dispeceratelor de sector (indicate
pe site) aflate la dispoziţia dumneavoastră 24 de ore din 24
Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă rugăm să ne scuzaţi pentru inconvenientele pricinuite!

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 20 din 21
Legendă:
ACC – Apă Caldă de Consum
ÎNC – Încălzire

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 12:08:11
TELEFON 031.9442 Pagina 21 din 21