Sunteți pe pagina 1din 18

Nr. 1494 / 08 SCRP 10.01.

2021

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic,


pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în următoarele zone:
Data/ora
Descrierea Data /ora Agent
Sector estimării punerii Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar Str.Puţu lui Zamfir bl. 20A; Str.Radu Beller bl.20, 22; Str.Av.Darian bl. 11B, imobil Nr.5,
Parametrii 10.01.2021/16.00 08.01.2021/14.30 ÎNC Nr. 3; Str.Av.Protopopescu bl.24; Str.Nicolae Constantinescu bl. 11A, 9, 11, 23;
insuficienți de Str.Andrei Popovici bl .6, 1+1B/ Beller Bitolia
1 furnizare a agentului Str.Nicolae Racotă bl. 67, 69, 76A, 80, 65, 16-18, 12-18; Str.Radu Boiangiu bl.38,
termic 39, 42A, 39A, 60; Str.Paharnicului bl. 43; Bd.Ion Mihalache bl. 85, 84, imobil
10.01.2021/16.00 09.01.2021/00.00 Deficitar nr.1; Str.Miciurin bl. 80A; Str. Medelnicerului imobil. nr.2,nr.6, nr.12, nr.10,
INC nr.8; Str.Clucerului imob. nr.49,nr.62, nr.66; Str.Stolnicului bl.3, 4,
imobil. nr.6/Nicolae Racota
Deficitar Calea Moşilor bl. 25A, 23, 20, 20Bis, 22A, 22C, 18, 16, 21, 21A, 19, 17; imob.nr.215A;
Parametrii 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Bd.Dacia bl. 25B; Str.Traian bl. 22B, 24; Str.Energiei imob.nr.7, 10, 12, 16, 18, 20, 22/
insuficienți de 3 Moșilor
2 furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Cămine Studenţi, instituție/ ICB
termic din cauza avariei ÎNC
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos. Mihai Bravu Bl. P8 / P8 Foișor
Magistrala I – Cet Sud ACC/ÎNC
Deficitar Str Grigore Ionescu bl T8A,T7A,T7B,T7C,T6B,str.Otesani bl T2,T1,T8B,str Brebu bl
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC T9B,T9A,T10,T11,T5, str Petre Antonescu bl T3A,T3B,T3C, str Cristea Mateescu bl
T4A,bl T6A,T4B/ 1 Cheile Zanoagei
Str.Grigore Ionescu bl. T71, T75, T72, T59, T60; Str.Oteşani bl. T70, T73, T68, T67,
10.01.2021/ 24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar T62; Aleea Deleni bl. T69, T65, T63; Str.Sf.Vasile Tei bl. T74, T66, T64; Str.Maica
ACC/ÎNC Domnului bl. T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50; Str. Alexandru cel Bun
bl.T61/ 4 Cheile Zanoagei

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 1 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Vidin bl. 59, 58Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56; Str.Intr.Glucozei bl. 56Bis; Str.Ţiţeica
ÎNC Gheorghe bl. 54Bis, 52Bis; Str.Zambilelor bl. 62, instutuție / Ramuri Tei
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str. Barbu Vacarescu bl.1,2,Str.Dinu Vintila bl.3,4,5,STR.Barbu Vacaresu Nr.44 bl.7/
ÎNC Barbu Văcărescu
Deficitar Str.Teiul Doamnei bl. 8, 9, 10, 21, 22, 1, 2; Str.Petre Antonescu bl. 11, 12, 23, 24, 26;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Intr.Rondul Bisericii bl. 25; Str.Braşoveni bl. 15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3; Str.Nada
Florilor bl. 14, 13, 5; Str.Lăptari Tei bl. 6/1 Teiul Doamnei
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Sos Colentina bl. 2,1A,1B,3IRTA,4IRTA,7IRTA;Str Masina de paine bl
2 ACC/ÎNC 5,6IRTA,50,9IRTA;str Teiul Doamnei bl.8IRTA/7 Irta
Str.Sf.Nicolae Tei bl. T25; Str.Alexandru cel Bun bl. T21A, T19A, T16, T18, T17A, T21B,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar T17B, T19B, T20, T22; Str.Oteşani bl. T23A, T24A, T24, T23B; Str.Grigore Ionescu
ACC/ÎNC bl.T26, T14, T13, T28, T27; . T15A, T15B; Str.Cristea Mateescu bl. T15C, T15A, T15B
Parametrii /2 Cheile Zanoagei
insuficienți de Deficitar Str.Inginerilor Tei bl. T31B, T30C, T30B, T30A; Str.Berechet bl. T31A; Str.Ghica Tei bl.
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC T32, T33, T29 /3 Cheile Zanoagei
termic din cauza avariei Deficitar
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Bd. D-na Ghica bl. 11 Sud, 12 Sud / 5 D-na Ghica
Magistrala I – Cet Sud Deficitar
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Str.Pâncota bl. 14, 16; Bd.D-na Ghica bl. 15/ 7 D-na Ghica
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Pâncota bl. 12 Nord; 11 Nord; 13 Nord/ 8 D-na Ghica
ACC/ÎNC
Deficitar Şos.Colentina bl.10, 9A, 9B, 9C; Bd.D-na Ghica bl. 62; Str.Trei Scaune imob.nr. 7, 9,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ÎNC 11, 13, 17, 19, 21, 4; Str.Oradea imob.nr. 54, 5, 52, 56, 66, 16; Str.Odorhei imob. 62,
60, 64, 12, 16; Str.Deva imob. 5, 7, 3/ 6 Colentina
Deficitar Str.Maşina de Paine bl. OD32A, OD32B, OD55, OD36, OD59A, R31; Str.Baniţei bl.
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ÎNC OD59B+C; Şos.Colentina bl. R27, OD40, 34, 33A, 33B, 33C, OD56; Str.Ion Alexe
imob.nr.1, 2, 3, 4, 7; Şos. Stefan cel Mare bl. 34Bis/ 2 Colentina
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Ripiceni bl.4,5,3;Str.Brasoveni bl.5; Str.Nada Florilor bl.6,6Carpati,2,1/Nada
ACC/ÎNC Florilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Bd.D-na Ghica bl. 1, 2, 3, 3Bis, 4, 5, 6, 7/ 6 D-Na Ghica
ACC/ÎNC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 2 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar Şos.Colentina bl. R49, OD42, R15, OD43, R48; Str.Teiul Doamnei bl. 10; Str.Ion
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Berindei bl. S22, OD19, OD47; Str.Maşina de Pâine bl. OD23; Str.Oteşani bl. OD53A,
OD52-54/ 4 Colentina
Parametrii Deficitar Str.Barbat Voievod bl.OD7A; Sos.Colentina bl.3,58,6,5S,OD7B,Str.Elena.bl.OD7C/ 7
insuficienți de 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ÎNC Colentina
furnizare a agentului Deficitar Str.Pescarilor bl. 36, 35; Str.Maior Băcilă bl. 33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A;
termic din cauza avariei 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Str.Răscoala 1907 bl. 31; Str.Radovanu bl. 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 / 3 Fundeni
de pe reţea primară Bd.D-na Ghca bl.63,Sos.Colentina bl.64A,64B,71,64C,65,66,67,68,69,70;Aleea Sinaia
2 Magistrala I – Cet Sud 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar bl.78,79,80,81,82,84A,84B,72,73,74,75,76,77;Str.Cremenita bl.A,B,C1,C2,D/ 2/2
ACC/ÎNC Colentina
Deficitar Calea Moşilor bl. 55Bis, 59A;Şos.Ştefan cel Mare bl. 59B, 59B1, 77, 47; Str.Luncşoara
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC bl. 75, 63, 73; Str.Deda bl. 79; Str.Rovine bl. 65, 67, Biserica – Ion Moşi; Str.Făinari bl.
6 9, 71/5 Moșilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str. Campul Mosilor bl.1,Sos Colentina bl.2,3A, 4A,4,5, Ziduri Mosi bl.6/ Ziduri Moși
ACC/ÎNC
Deficitar Şos.Ştefan cel Mare bl. 38B, 39, 41, 33A, 35A, 35B, 36A+B, 37, 38, 33B ; Str.Viitorului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC bl. 42A, 42B; Str.Viesparilor bl. 33C, 34; Str.Badea Cartan bl. 37A, 40, 40Bis,
imob.nr.62, 67/4 Ștefan. cel Mare
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Calea Moşilor bl. 62, 58Bis, 54, 48Bis, 56, 60A; Şos.Mihai Bravu bl. 60C, 60B/ 2
ACC/ÎNC Moșilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos. Colentina bl Almo 1, Almo 2 , Almo 3, Almo 4, Almo 5 / Almo
ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Răscoala 1907 bl. 1, 8, 12, 13, 14, 15, 16; Str.Maior Băcila bl. 2, 3, 4; Str.Piatra
ÎNC Mare bl. 5, 6,7,9 , bl 11; Str.Poiana cu Aluni bl.10/ 1 Fundeni
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos.Ştefan cel Mare bl. 32, 37, 31, 30/ 30 Ștefan cel Mare
ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str Luncşoara bl 48a,55,52,54,Str Deda Bl 48B,Str Viitorului bl 49,Str Făinari bl
ÎNC 50,51,53,Sos Stefan Cel Mare bl 46,45,44,43/ Luncșoara
Deficitar Calea Moşilor bl. 47, 47Bis, 49-49A, 51Bis, 53, 55, 45, 45A, 43, 41, 39, 37, 33-35, 41A,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ÎNC imob.nr.257; Str.Rovine bl. 51; Str.Ion Mosi bl. 57A, 57B; Str.Ardeleni bl. 39A/ 4
Moșilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos. Mihai Bravu Bl. P7/ P7 Foisor

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 3 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar
ACC/ÎNC Şos. Mihai Bravu Bl. P7A/ P7A Foisor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar
ACC/ÎNC Str.Oborul Nou bl. P10/ P10 Foisor
Str. Sf. Nicolae Tei bl. 43, 44; Str. Cheile Zănoagei bl. 34, 35, 42; Str.Teiul Doamnei
10.01.2021/24.00 09.01.2021/08.00 Deficitar
ÎNC bl. 33,32, 31, 39, 38, 37, 36; 27; Str. Mateescu bl. 35; Str. Petre Antonescu bl. 28,
29; Str. Sânzieni bl. 30; Bd. Ghica Tei bl. 41, 40/ 2 Teiul Doamnei
2
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/ÎNC Calea Mosilor bl 9,3,1bis,1,11,11b,15,str Cercului bl 5-7, Popa Petre imobil/ 6 Moșilor
Parametrii
insuficienți de 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ÎNC Bd.Basarabia bl.A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1; Al. IOR bl.F1/ A2
furnizare a agentului
termic din cauza avariei 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Bd.Basarabia bl. A4, B3, D5, E2, F2; Str.Murgeni bl. O1; Al. IOR bl. L10, L10A/ A4
de pe reţea primară ACC
Magistrala I – Cet Sud Deficitar Str.Vasile Stolnicu bl. 42,13; Str. Bistricioarei bl. 49,43, 48,45,44; Str.Lunca Florilor
10.01.2021/24.00 08.01.2021/ 16.00 ACC/ÎNC bl.49 bis/2 Colentina Socului
10.01.2021/24.00 08.01.2021/ 16.00 Deficitar
ACC/ÎNC Str. Heliade între Vii bl. 20/ Modul bl. 20
Sos. Iancului bl. 114A, 113B, 115, 114B, 113A, 113C; Sos. Iancului Nr. 4A - institutie /
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ÎNC 4 Iancului
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ÎNC Şos. Pantelimon bl. 100 / Bloc 100
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ÎNC Bd. Basarabiei bl. 31, 32, 33 / 33 Muncii
Str. Ritmului bl. 431, 433, 432, 439, 438, 439A; Str. Avrig bl. 442, 441, 440;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ACC/ÎNC Str. Elev Stefanescu bl. 444, 449, 450, 451, 445, 452, 443,imob. Albu Doinea;
Str. Magura Vulturilor bl. 430, 434, 446, 435/ 22 Pantelimon
Şos. Pantelimon bl. 66, 70, 200-201-202; Aleea Hobita bl. 300, 301;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ACC/ÎNC Str. Fantanica – institutie / 17 Pantelimon

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 4 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar Şos. Pantelimon bl. 69 / 4 Prim Pantelimon
ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Biserica Marcuta bl.34, 35B, 35A; Şos.Pantelimon bl.11, 9, 10, 10A, 9A, 11A;
ACC/ÎNC Şos.Fundeni bl.11C, 11B, 11D/ 8 Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Şos.Pantelimon bl. A3, A2, A1, A4, 7A+7B, B1, B2; Str.Zambilă Ioniţă bl. 33C, 7C, 7D;
ACC/ÎNC Str.Azotului bl. 33D/ 1 Cosmos Extindere
Parametrii
insuficienți de 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Bd.Ferdinand bl. E1-E4,G1-G3,imob.Nr.125; Şos.Pantelimon bl. P2, 5D, 5C, 5A, 5B, P1;
furnizare a agentului ÎNC Str.Popa Lazăr bl. Adversa/ Mecanică Fină
termic din cauza avariei 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Carei bl. MR7; Bd.Basarabia bl.MR3, MR2, MR1/ 8 Muncii
2 de pe reţea primară ACC/ÎNC
Magistrala I – Cet Sud 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Bd.Chişinau bl.A1, A5, A5Bis, A3Bis, A4, A2, A3 ;Str. Pictor Hârlescu bl.A5A
ACC/ÎNC /5 Socului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Al. Vergului bl. 21, 19, 20, 18, 17, 16, 15; Str.Şos.Pantelimon bl.1, 2 ;Str.Logofat
ACC/ÎNC Dan - instituție/ 11 Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Carei bl. A18Bis; Bd.Basarabia bl. A16A, A17, A16, A18, A20, A20A, A19, A18A/
ACC/ÎNC 7 Muncii
Deficitar Str.Cernăuţi bl. A15, A15Bis, D8; Str.Carei bl. A11, B30, A12, B32, B31;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC Str.Socului bl. A14, A13; Str. Bd.Chişinău bl. A12Bis; Bd.Basarabia bl. M28,
M29A, M29, M27A, M27/ 1 Carei
Str.Bucovina bl.J1 sc.1, D5, B25, D4, B24 sc.B,A,C; Al. Codlea bl.D3, D1, J3, D7;
Deficitar Str.Herta bl.D2, B29, J2, X1, X2, X3, X4; Şos.Socului bl.M8; Str.Cernauţi bl.M9, M10,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC B28, M7 sc.A; Bd.Chişinau bl.M7 sc.C,B;Str.Voiniceni M10A, B27;Str
Pescaruşului bl.B26, D6/
2 Voiniceni
Deficitar Bd.Chişinaubl.B12, B11, B22.sc.A,B; M4, B18, M6, M4, M2sc.A+C,B, M1sc.B,A;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC Str.Diham bl.B14, B15, B16, B21, M5; Str.Herta bl.B13, B17; Str.Pescaruşului
bl.B19, B23, B20/ 3 Socului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Şos.Pantelimon bl.45, 48, 54; Str.Socului bl.48A; Al. Dobrina bl. 49B, 49;
ACC/ÎNC Str.Renului bl. 49D1, 49D; Str.Veveritei bl.49C1, 49C/ 6 Pantelimon

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 5 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Şos.Fundeni bl.38, 39B, 39A; Şos.Pantelimon bl.12, 44, 43, instituție;
ACC/ÎNC Str.Delfinului bl.40, 42, instituție /7 Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Şos.Pantelimon bl.41, 46, 47, instituții/ 13 Pantelimon
ACC/ÎNC
Parametrii Str.Aurului bl. M1, M2, M3, M4; Str.Zambila Ionita bl. 33B, 33A; Şos.Pantelimon
insuficienți de 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar bl. 8, 7, C1, 5Ext., 4, 1, 2, 3; Str.Lazar Florea bl. 8B, 8C;Str.Soldat Gheorghe
furnizare a agentului ACC/ÎNC Raduta-instituție/ 14 Pantelimon
termic din cauza avariei Str.Sachelarie Visarion bl.111B, 112B, 111A, 112A, 466,imob.Nr.11, 15, 39, 13A, 37,
de pe reţea primară Deficitar 17A; Str.Magura Vulturului bl.116A; Şos.Iancului bl.110A, 109B , 109A , 112C, 110B,
Magistrala I – Cet Sud 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC 112A ,imob.Nr.7A, 23; Str. Al. Zarandului bl.467, 468, 469; Str.Elev Stefanescu bl.462,
463, 464, 465, imob.Nr.10Bis, 10B; Str.Avrig bl.460, 461/ 3 Iancului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Bodesti bl.K7, K6, K9, K8; Al. Vergului bl.K5, K4, H3B, H3A, K2, H4, H1, K1, H2,
ACC/ÎNC K3, G1-G4,2 9D/ 16 Vergului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Hăţişului bl. H8, H4, H7, H11, H13, H14, H12, H10, H5, H6, H9;
ACC/ÎNC Str.Dobroieşti bl. H16, H17, H15, H3, H2, H1/ 1 Hățișului
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar Str. Avrig bl. E2; Şos. Mihai Bravu bl. C16, C17, C18, C19 /C16 Mihai Bravu
ÎNC
2 Deficitar Str.Delfinului bl. D30, D21, D16, D20, D18, D19, D11, D17; Şos.Fundeni bl. D22, D23;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/10.00 ACC/INC Aleea Dobrina bl. D10, D12; Str. Ciocârliei bl. D25, D27, D26, D28, D13, D29, D15, D8,
D14, D9, D24/ 24 Delfinului
Deficitar Str.Popa Istrate bl. 63, 64A, 64B; Şos.Pantelimon bl. 59-60, 55, 53, 55A;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Pescarusului imob.nr.16;Str.Hertea instituţie/5 Pantelimon
Deficitar Str.Vasile Stolnicu bl. 28, 33, 19, 27, 30, 18, 17Bis, 29Bis; Str.Popa Nicolae bl. 24, 23,
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC 21, 22, 31, 32, 25; Str.Rauseni bl. 26, 16, 17, 29,
Dna Ghica bl 15/1 Colentina Socului
Str.Siliştea bl. 2, 4, 7, 9; Str.Lunca Florilor bl. 3, 5, 10, ; Str.Ziduri intre Vii bl. 6 ITB,
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 Deficitar 7 ITB, 8 ITB, 9 ITB, 10 ITB; Str.Popa Nicolae bl. ABC, 1, 2, 3, 52, 53, 51, 50;
ACC/INC Str.Râşnov bl. 1, 55, 62; Str.Vasile Stolnicu bl6, 16, 15, 11, 12, 17, 13.
60, 34-35, 61; Str.Cozia bl. 75;Str.Turturea Paharnicu bl. 74/3 Colentina Socului
Aleea Lunguleţu bl.V1, V2, D14, V3; Str.Ilarie Chendi imob.nr.44; Şos.Mihai Bravu bl.
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC D25, D26, D27, D28;Str.Lt Constantin Zlatescu instituţii, bl D14/Ilarie Chendi

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 6 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar Şos.Iancului bl. 103A, 102C, 102B, 103B, 102D, 101A, 101B, Şos.Pantelimon
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC bl. 102A, 207, 208A, 101, 208B, 100; Str.Lt.Stanescu Gheorghe bl. 208;
imob.nr.43;Iancului instituţie / 1 Iancului
Parametrii Sos.Pantelimon bl.211 209A 210 209 210A Str.Cristescu Dima bl.216
insuficienți de 10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar 215,219,218,217,222,221,220,214Str.Stanescu ghe bl.213,212 Sos.Iancului bl 104,
furnizare a agentului ACC/INC 105A /19 Pantelimon
termic din cauza avariei
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar Sos.Pantelimon bl.404-405,400,402A,403A,402,403:Str.Baicului bl.401A
Magistrala I – Cet Sud ACC/INC Str.Amiral Murgescu Ioan bl.401/ 20 Pantelimon
Deficitar Şos.Pantelimon bl. 409B, 409A, 409, 420A, 411, 410, 412, 421; Str.Magura Vulturilor
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 ACC/INC bl. 413; Str.Elev Ştefănescu bl. 419, 420, 423, 422A, 420B, 422, 420C, imob.nr.67-69
/21 Pantelimon

10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar Str.Costache Conachi bl. 6C, 5E, 6B, 5C, 6A, 5D, 7A; Str.Baicului bl. 2, 3A, 4, 5B, 1A,
ACC/INC 5A; Str.Tâmpa bl. 1B, 1C, 3C, 11; Aleea Cislău bl. 3B, 3D, 3E, 9B, 9C; Str.Fântanica
bl. 7B, 8 /23 Baicului
Deficitar Aleea Ilia bl. 56, 57, 58B, 58C, 58A; Şos.Pantelimon bl. 61, 68, 65, 69A, 62, 51, 67;
2 10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 ACC/INC B-dul Chişinau bl 50,Aleea Hobita bl. 302, 303 / 4 Pantelimon
Deficitar Sos.Mihai Bravu bl.P3,P30A,4,4bis,P14,P12,P13,P15,P15bis;Aleea Avrig
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC bl.P4,P5,P6,P18,P18bis,P19,P19bis,P30 Str.Pictor Obedeanu 2 imobile/3 Vaselor
Deficitar Aleea Pantelimon bl. B7, B2, B3, B8, B10, B5, B4, B11, B12, B13A, B9, 6A+B, O, /
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC Cosmos Vechi
Deficitar Str.Mieilor bl. 223, 224; Str.Orzari bl. 210; Şos.Mihai Bravu bl. 228, 220, 221, 229,
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC 213, 222, 211, 212, 231, 230 /202 Mihai Bravu
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC Str.Vatra Luminoasă Vila 71A / Vila 71A
Deficitar
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC Bd.Basarabia bl. A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1; Aleea IOR bl. F1/ A2

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 7 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC Bd.Basarabia bl;A 4,B3,D5,E2,F2;Str.Murgeni bl O1,Al.IOR.bl L10,L10A/ A4
Deficitar Aleea Vergului bl. 21, 19, 20, 18, 17, 16, 15; Şos.Pantelimon bl. 1, 2 ;Str.Logofat Dan
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC instituţie/11Pantelimon
Deficitar Str.Carei bl.A18Bis ; Basarabia bl. A16A, A17, A16, A18, A20, A20A, A19, A18A
Parametrii 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC /7Muncii
insuficienți de
furnizare a agentului Deficitar Str. Pescăruşului bl. J1, D5, B25, D4, B24; B26; D6 Aleea Codlea bl. D3, D1, J3, D7;
termic din cauza avariei 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Herta bl. D2, B29, J2, X1, X2, X3, X4; Şos.Chişinău bl. M8; Str.Cernauţi bl. M9,
de pe reţea primară M10,B28, M7; Str.Cernăuţi bl. M10A, B27; /2Voiniceni
Magistrala I – Cet Sud 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC Sos Pantelimon bl 31,32,5,6,30,5A,D2,D1,5F/9Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC Sos.Pantelimon bl 15ABC,Str.Vergului bl 15D
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC Şos.Iancului bl. 121, 120, G, 121A/5 Iancului
2 Str.Vatra Luminoasă bl. W1, W2, C1,imob.nr.62, 79, 81, 83, 87, 64, 89, 93, 95;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Marinescu Dumitru bl. C2; Str.C-tin Tănase.imob.nr.3, 9, 7, 13, 19; Str.Claudian
INC Laurenţiu imob.nr.42, 40,44; Str.Niculescu Bazar imob.nr. 42 /C1Vatra Luminoasa
Deficitar Str.Pescaruşului bl. M16, M11, M20; Bd.Chişinau bl. M15, M14, M23; M13;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Cernauţi bl. M12, M11Bis; Bd.Basarabia bl. M22, M21/4 Socului
Deficitar Str.Marcu Armasu bl. 23, 24, 28, 27, 29, 25, 26; Str.Logofat Dan bl. 22sti bl. 29A, 29B;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Cluceru Sandu bl. 29C Pantelimon bl. 3, 4, Str.Alexandru Ipsilanti bl.29E, 29Bis ;
Str.Bodesti 29A,29B;/10Pantelimon
Deficitar Str.Mozaicului bl B1,B2,B3,B5,B4,B7,B8,B9,; Bd.Chisinau B6,A7,A7bis,A8,;Str Dr
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Harlescu A6;Str.Cenauti A10,A9./1Socului
Deficitar Sos. Mihai Bravu 190-196 bl 205,204,203,200,203A,204A;Calea Calarasilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC bl 201,202/201 Mihai Bravu
Deficitar Str.Magura Vulturului bl. 117B, 117A; Str.Cristesu Dima bl. 105C/2Iancului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Iancului bl. 106C, 106B, 106A, 105B, 105D, 108, 107, imob.nr.25, 15;
Str.Sachelarie Visarion bl. 118B, 119,118A, 117C/2 Iancului

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 8 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Oprire Sos.Mihai Bravu bl E1,D11,D7,D10,Imobil nr 121/D11Mihai
ACC/ÎNC Bravu
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. P105, P100-101, P108; Al. Iosif Hodos bl. P102; Str.
Remediere avarie retea ACC/INC Câmpineanca bl. P103, RE3, P109; Str. Ciucea bl. P106 / 8A
3 termica primara DN 1000 Bd. 1 Decembrie 1918 bl. J40, J39, J38, P2; Str. Armeniş bl. P3, J1, J3, J5; Str.
din B.dul Nicolae 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Ceairului bl. J9; Str. Jean Steriadi bl. G4, I18, I23, I22, I20, I18Bis, I17, I24; Str.
Grigorescu ACC/INC Ozana bl. I30, I31; Str. Serg. Pene Dumitru bl. I34, J7, J52; Str. Th. Pallady bl.
G3, P4, P1, V10, V11, G3bis; /12C5/2
Oprit Bd. Th. Pallady bl. PM25, R11; Str. Pazon Marin bl. G7bis; Str. Prevederii bl. A12,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC C1, R13, G3, G6, G4-G5, G8, G9; Str. Trapezului bl. R12, C2, G1A, G1B, G2.
Str.Pazon Marin Nr.2B – Institutie; Str. Prevederii – Institutie /1 PLACARE
Oprit Str. Gura Vadului bl. G26, G25, G27, G23, G21-G22, G20; Str. Mizil bl. G11, C2,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC G18, G19, G24; Str. Pazon Marin bl. G10, G14, G28; Str. Trapezului bl. G35; Str. Valea
Buzăului bl. G7, G30, G29, G26bis, G34, G13, G33, G12, G32, G31,G24bis / 2 PLACARE
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. U20; Str. Sold. Ghiţă Şerban bl. 8A, 8B, 8C, 8D, 8E; Str. Petre
ACC/INC Ionescu bl. 7, 7 bis, 6A, 6B, 9, 10, 11, 12 / 18C5/2
Oprit Str. Al. Vlahiţă bl. PM8, M3K; Bd. Nicolae Grigorescu bl. M1; Str. Patrioţilor bl. PM16,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC PM17, M3G, PM6, PM7, Strada Patrioților 3-Institutie; Bd. Th. Pallady bl. M2 , M2A,
A11 / 4 PLACARE
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Al. Ciucea bl. P16, P19bis, P15, P17, P19, P18, P20; Al. Feteşti bl. I26; Str Jean Steriadi
ACC/INC bl. P20bis, M9, M11, M10 / 9C5/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Bd. Th. Pallady bl. 26, X1, X4; Str. Miniş bl. X5, X6, PM90; Str. Pătulului bl. 28, 27, V9,
ACC/INC Strada Pătulului 2- Institutie / 14C5/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Bd. Basarabiei bl. M14, M15, M11, MC17A; Intr. Muncii bl. M8; Str. Lucreţiu
ACC/INC Pătrăşcanu bl.G1, MC19, MC18B, MC18A / 1 L. PATRASCANU
Bd. 1 Decembrie 1918 bl. J41, J42; Str. Iosif Hodos bl. J15, J50, PC5-PC6, J43; Str. Jean
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Steriadi bl. M3, PC4; Str. Lipanesti bl. 10, J17, J20, J19, J21, J22, J18, J12, M1; Str.
ACC/INC Ozana bl. I32, J53; Str. Serg. Pene Dumitru bl. J11, J51; Str.Ceairului bl. J10, M2; Str.
Cămpineanca bl. T2, T1, T3, T4, T4bis, Strada Jean Steriadi 17 Institutie / 11C5/2

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 9 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Oprit Str. Baraj Cucuteni bl. A14; Str. Baraj Uzului bl. Y14, Y15, Y16; Str. Barajul Sadului
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC bl. T2, M4A2, M4A3, Y10; Str. Constantin Brâncuşi bl. A13, A13 BIS; Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu bl. T1 /5X
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. PM73, PM82, U6, PM74, PM75, PM76, PM77, PM78, PM75, PM
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC PM81, PM79; Al. Lăceni bl. PM83, PM84, PM85; Bd. Liviu Rebreanu bl. PM70, PM71,
PM72 /23C5/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Str. Baraj Dunării bl. M39, 21C, M38, 21B, M37, 21A; Str. Baraj Rovinari bl. M21, M22; Str.
ACC/INC Solidarităţii bl. M17, Y6, M31C, M18, M19, M20 / 5C3/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. L14; Str. Jean Steriadi bl. L16, L15, V2-V4, V5, V1, M12, M13, M1
ACC/INC M14bis, M15, M19 / 8C5/2
Remediere avarie retea Oprit
termica primara DN 1000 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Str. Codrii Neamţului bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, PM26 bis, C2 bis / 17C5/2
din B.dul Nicolae Str. Ghiţă Şerban bl. X11, X12, X17; Str. Minş bl. X7, PM91; Str. Pătulului bl. 4, 5;
Grigorescu Oprit Str. Petre Ionescu bl. X14, X18, 6, X15, X19, X20, X13; Str. Plt. Radu Gheorghe bl. 16;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Str. Sold. Stelian Mihale bl. 1, X16, G1, 2, 3, X10, PM94, PM93, PM92, X8, PM95,
PM96 / 15C5/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Al. Adjud bl. C, F1, F2; Str. Cozla bl. A31, A32, A30, A33; Bd. Liviu Rebreanu bl. K2, K1,
ACC/INC K, K1A / 1A NUFARUL
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Al. Baraj Rovinari bl. M7A, M7C; Al. Barajul Dunării bl. M8A, M8; Str. Vasile Goldiş
ACC/INC bl. M43, M42, M41, M40, Aleea Barajul Rovinari 1-Institutie / 7C3/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Bd. Liviu Rebreanu bl. PM22, Z22; Bd. 1 Decembrie 1918 bl. Z23, 3, 10, 11, 2, T1, T2;
ACC/INC Al. Cioplea bl, 1, 5, Z23; Cămin ALCAZ ; Cămin ANL Nr. 3, 4, 5 / 10 NEFAMILISTI
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. 9, 7, 6, 8, Z4, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 34 Institutie; Al.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Baraj Bistriţei bl. Y8, Y7, M23, Z6, Z13, Z5; Al. Pleşeşti bl. Z7, Z12, Z8; Intr. Bădeni bl.
Z1 / 6X
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. 2, 3, 5, Y11; Al. Baraj Rovinari bl.Y12, Y13; Al. Vasile Goldiş
ACC/INC bl. 1; Str. Barajul Bistriţei bl. 4, Y4, Y5 / 8C3/2
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. M28, M27; Al. Baraj Bicaz bl. M25A+B, M2A+B, M3A, M3B;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Str. Baraj Bicaz bl. M1 A+B, M26; Str. Baraj Iezer bl. M1A+B; Camin nefamilisti;
Scoala Generala nr. 94 / SC 1 CORNISA

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 10 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Bd. Th. Pallady bl. N2, N3-N3A, N4A, N3B, N1; Str. Perişorului bl. N5, N4B; Aleea
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Perișoru 4- Institutie, Aleea Perișoru 9 Institutie, Institutie Bulevardul Pallady Nr. 37,
ACC/INC Bl. N4A / 24C5/2

Oprit Bd. Basarabiei bl. L9, L8, L7, L13A, L13B, L13C, L13D; Str. Murgeni bl. L9A, L29, L28,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC L27; Str. Sold. Nicolae Sebe bl. L12, L36, L37, L40A, L11, L35, L32, L40; Str. Sold.
Tina Petre bl. L13, L39, L9B, L34, L30, L41, L31, L33, L38 / 1 MUNCII
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Al. Fizicienilor bl. D2A, 2G, 3E, 2G1, 1G, 2D, 2C, 2B, 1F, 1A, 2A, D3B, 3C, 3F, D3A, 3B,
ACC/INC D4B, D4A, 3A, 3D; Bd. Camil Ressu bl. D1A, D1B, 1D, 1C, 2A1, 1B / 9 PLACARE
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Bd. Camil Ressu bl. H13; Str. Rotundă bl. Y2, H22, H23, H24, H20A, H20, H21,
ACC/INC Gradinita nr.241, PESTISORUL DE AUR / 5C4/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Str. Câmpia Libertăţii bl. 1C3, MC4, MC3, MC6, MC2, MC1; Str. Gruiu bl. 31A, 31B,
ACC/INC MC5; Intr. Tropicelor imob / 2 CATELU
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Str. Baba Novac bl. G15, G17, 1, G16, 2, 3; Str. Câmpia Libertăţii bl. G14 / 3 CATELU
ACC/INC
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. L14; Str. Jean Steriadi bl. L16, L15, V2-V4, V5, V1, M12, M13, M1
ACC/INC M14bis, M15, M19 / 8X
Bd. 1 Decembrie 1918 bl. MP1,O20, 11, 14, O22; Al. Leorda bl. MP1A, N21, N20; Str.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Codrii Neamţului bl. N19; Str. Onisifor Ghibu bl. O28bis, O24bis, O23, O21, O27, O31, O26
ACC/INC O30, O25, O29, O24; Str. Postăvarului bl. O28, 9, 10, 12, 13; Str. Tudor Ion bl. 8, 7, 5,
6 / 6C5/2
Oprit Bd. 1 Decembrie 1918 bl. U21, VN7, U23, U25, VN6, VN5; Aleea Petre Ionescu bl. U22, 15
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Str. Becaţiei bl. R4, VN9, U24, V7, U26; Str. Plt. Radu Gheorghe bl. VN8, 14, 13; Str.
Remediere avarie retea Th. Pallady bl. R5, U28, U27; / 13C5/2
termica primara DN 1000 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Str. Constantin Brâncuşi bl. M12, M13, T4-T5, M14; Str. Horbotei bl. M11 / M 14
din B.dul Nicolae ACC/INC
Grigorescu Oprit Str. Burdujeni bl. N12, N13, N14, N15, A13, GC5, A14, GC6, N11, B2; Str. Cozla bl. F4,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC F3, B1A, B1B, A9, A8, A7; Bd. Liviu Rebreanu bl. A4, A5, A6; Str. Prisaca Dornei bl.
N17, N16, Strada Cozla 1-Institutie / 2C5/1
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Str. Lemnişorului bl. G40, G41, G42; Str. Mizil bl. G17, 1, 3A, 4 ALCAZ; Str. Prevederii
ACC/INC bl. G15, G16; Str. Perişorului Cămin TMUCB, / 3 PLACARE

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 11 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Al. Ilioara bl. M30A, M30B, M30C, M32, M31; Bd. Camil Ressu bl. S2, S1A, S1B-S1C;
ACC/INC Bd. Nicolae Grigorescu bl. M32A, S1D; Str. Ticuşi bl. M31B, M31A / 7 PLACARE
Oprit Str. Bucovina bl. G3, G1, O1, O2, G2; Str. Constantin Brâncuşi bl. S14, D12, D13, D14;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Str. Copăceni bl. L22, L21, W3, L20, L24; Str. Murgeni bl. L23, L25, L26; Str. Nicolae
Sebe bl. S23, S24, V11, S20, S21, S22; Str. P. G. Tătărescu bl. P1, P2, S13/ IOR
Oprit Str. Baraj Sadului bl. Z11A, M4’, M4, N12-13, N5; Bd. Liviu Rebreanu bl. N2, N3, N4;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Str. Baraj Dunării bl. Z10A,; Str. Baraj Lotrului bl. N9, N6, N8, N7, N11, N10, M4A1; /
4X
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Str. Baba Novac bl. 24A, 24B, 24C / 24A
ACC/INC
Str. Ghiţă Şerban bl. X11, X12, X17; Str. Minş bl. X7, PM91; Str. Pătulului bl. 4, 5; Str
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit . Petre Ionescu bl. X14, X18, 6, X15, X19, X20, X13; Str. Plt. Radu Gheorghe bl. 16; Str.
ACC/INC Sold. Stelian Mihale bl. 1, X16, G1, 2, 3, X10, PM94, PM93, PM92, X8, PM95, PM96 /
15C5/2
Al. Prevederii bl. M29F; Bd. Theodor Pallady bl. M3B; Str. Prevederii bl. M29D, M29E, M2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit PM23, PM18bis, M1C, M29C, PM20; Bd.Th. Pallady bl.M3H, M3A, M5, M5A, M3C, M3D; S
ACC/INC Trapezului bl. M6, M29G; Str. Zemeş bl. M29B, M29A, PM19; Al. Vlăhiţa bl.PM20A
, PM21, PM 18bis, Strada Prevederii nr. 6 Institutie / 6 PLACARE
Remediere avarie retea 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Al. Postăvarului bl. C3, E2, C4A, GC7, C4B, E3, C2A, C4, D2, C1 bis, C2 bis; Bd. Nicolae
termica primara DN 1000 ACC/INC Grigorescu bl. D1, C1, C2, E1; Str. Prisaca Dornei bl. D3 / 3C5/2
3 din B.dul Nicolae Oprit Al. Ilioara bl.PM 29, PM30, PM30A, PM27; Bd. Camil Ressu bl. PM28, 1, 2, PM26,
Grigorescu 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC PM31 / 8 PLACARE
Str. Florilor bl. D10A; Str. Mădăraşi bl. D10, D1, D4, D9, D7; Bd. Nicolae Grigorescu
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit bl. PM2, PM1, PM3, D12, D11A, D11; Str. Patrioţilor bl. PM15, PM14, PM13, PM12;
ACC/INC Str. Prevederii bl. PM4, D5, D6, D13, PM5, D8, PM11A, D2, PM11B, D3; Str. Vlăhiţa
bl. PM18, PM10 / 5 PLACARE
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Str. Barajul Dunarii bl.M9; Bd. Liviu Rebreanu bl. M10, M11, M12, M35, Liceul “CUZA’’,
ACC/INC Gradiniţa Nr.216 / 4C3/2 (SC4)
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Str. Barajul Bistrţei bl. G4, G3, G2; Bd. Liviu Rebreanu bl. M36, M13, M14, M15, M36A, M
ACC/INC M24; Str. Sălcioarei imob / 6C3/2 (SC 6)

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 12 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Al.Barajul Lotrului bl. M4B; Str. Baraj Cucuteni bl. M5A, M6A, M7A, M8B, M6B,
ACC/INC M4A, M7B, M5B, M8A / SC 2 VIISOARA

10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Intr. Bădeni bl. Y7, Y7bis; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl. G3, Y1 / SC G3
ACC/INC
3 Oprit Str.Al. Pleniţa bl. Y8; Intr.Bârsei bl. M12, M9bis; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl.Y2, G2;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Str. Bădeni bl.M9 / SC G2
Oprire Al. Zăvideni bl. A10; Str. Zăvideni bl. A12bis; Str. Burdujeni bl. A12; Str. Cozla, bl. A11,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/13.00 ACC/ÎNC A11bis; Bd. Liviu Rebreanu bl. A2, A3; Bd. Nicolae Grigorescu bl. A1, B3, B4, B4bis,
Remediere avarie retea B5 / 1C5/1
termica primara DN 1000 Oprire Al. Rotundă bl. Y4A; Str. Lunca Bradului bl. H4bis, H5bis, B7, H5, H4, B6, M31, M31K;
din B.dul Nicolae 10.01.2021/24.00 09.01.2021/13.00 ACC/ÎNC Str. Lunca Moldovei bl. B4; Str. Lunca Mureşului bl. Y4B, Y4C; Bd. Nicolae Grigorescu
Grigorescu bl. B3bis; Str. Pădurea Craiului bl. B2; Str. Lunca Bradului 2- Institutie / 7C4/2
10.01.2021/24.00 09.01.2021/13.00 Oprire Bd. Liviu Rebreanu bl. B1; Str. Lunca Bradului bl. H1; Str. Pădurea Craiului bl. H3, H2,
ACC/ÎNC H3bis / 8C4/2
10.01.2021/24.00 09.01.2021/21.00 Oprire Al. Buchetului bl. C4; Str. Constantin Brâncuşi bl. R19; Str. Sibiana bl. R17; Bd.
ACC/ÎNC Nicolae Grigorescu bl. L4, L5, L6, L7, V18, L3, L2, institutie / C4
10.01.2021/24.00 09.01.2021/21.00 Oprire Str. Constantin Brâncuşi bl. D16, D15; Bd. Nicolae Grigorescu bl. V20, institutie / D16
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/21.00 Oprire Al. Budacu bl. M3, M5, M6; Bd. Nicolae Grigorescu bl. M4, M5 bis; instituție, / SC3
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Bd. Camil Ressu bl. N1, N2, N3; Str. Odobeşti bl. N2B, N3B; Bd. Liviu Rebreanu bl. N6
ACC/ÎNC , Institutie/1 Şulea Nord
Remediere avarie reţea 10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Bd. Camil Ressu bl. N4, N5, Z4, Z5; Str. Odobeşti bl. Z1, Z3/2 Şulea
primară ACC/ÎNC

10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Str. I Odobeşti bl. M7A, M7B, V7, V7A, V8, V9, V10, V12, V13, Z1A, Z2,V11/3 Şulea
ACC/ÎNC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 13 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Bd. Camil Ressu bl. A4, A5, A6, B4BIS, B5BIS, B6BIS, C4; Str. Tomis bl. A5BIS, B5, B6,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire C1, C5, H3, H4, H5, H6, H8, H9, H10; Str. Dr. Murgului bl. B4, B2BIS, C3, H1, H2; Str.
ACC/ÎNC Istriei bl. C2; Str. Râmnicu Sărat bl. H7, H9/1 Tomis
Bd. Camil Ressu bl. A7, A7BIS, A8, A8BIS, A9, A10, A11, C10, C11, C12; Str. Istriei bl.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire C6, H16, H18; Str. Nedelcu Ion bl. H11, H12; Str. Râmnicu Sărat bl. H13, H14, H15,
ACC/ÎNC H17; Str. D. Drăgan bl. 8A, 8A1, 8A2/2 Tomis
3
Bd. Camil Ressu bl. A12, A13, A14, C13, C15,C16, C17; Str. Nedelcu Ion bl. 1, 3, C14,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire B3, B1, 1A; Str. Istriei bl. 3A, 2B, 3B, 2, 10, 10B; Str. Fizicienilor bl. 2A, 1B, 10ª/3
ACC/ÎNC Tomis
Str. Lotrioara bl. M31A, M31B, 31, V32, V30, V33, V34, V36, V37, V38, V39, V40, V41;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Str. Odobeşti bl. T1, V35/9C 4/2
ACC/ÎNC
Bd. Camil Ressu bl. H14, H26, N8, N9, N11, N12; Str. Firidei bl. H15, H19; Str.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Fuiorului bl. H16A, H16B, H17, Y3; Str. Rotundă bl. H19B; Al. Lotrioara bl. H25,
ACC/ÎNC N10/4C IV/2

Oprire Al. Rotundă bl. Y1, H8, H6; Aleea Stănilă bl. H12, H9, H11, H7, H10 – VITAN/
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 ACC/ÎNC 6C 4/2

Oprire Bd. Camil Ressu bl. 56, 57, 57A, 58, 58A, 58B; Camil Ressu bl. 56A; Str. Complexului
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 ACC/ÎNC bl. 40, 41/2 Papiu Ilarian

10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Al. Ianca bl. V18, V17; Str. Odobeşti bl. V16, V15/10 Matei Ambrozie
ACC/ÎNC
Bd. Camil Ressu bl. 1, 2, 3; Str. Râmnicu Vâlcea bl. 4, 4A, S30A, S30, S31, S34A, S35,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire S35A, S34; Str. Dr. Murgului bl. S33A, S33; Str. Laborator bl. S22, S31A, S31B/9
ACC/ÎNC Laborator

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 14 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Al. Ciucea bl. L19, L20, L18; Al. Feteşti bl. F4, J17, V12, F3, F5, I25, F2, F1; Str.
ACC/INC Theodor Pallady bl. I19, I21; Str. Jean Steriadi bl. J14, L17 / 10C5/2
3 Str. Gheorghe Petraşcu bl. PM54; Str. Cap. Ruica bl. PM53; Intrarea Patinoarului bl.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar PM50, PM55; Str. Câmpia Libertăţii bl. PM51, PM52, PM56; Bd. Basarabiei bl. 34 / 1
ACC/INC CATELU
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Bd. Basarabiei bl. 35, 36; Str. Catelu bl. 42; Str. Câmpia Libertăţii bl. PM60, PM61,
ACC/INC PM62; Intrarea Vaslei bl. PM63; Str. Tudor Constantin bl. 40, 41 / 5 CATELU
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. 7 Drumuri bl. 36B, PM40A; Str. Cpt. Nicolae Licaret bl. PM41, PM42, PM43, 51,
Parametrii ACC/INC 33B; Str. Ion Ţuculescu PM40 / 1X
insuficienți de Deficitar
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Str. Câmpia Libertăţii bl. 52 / 1XA
termic
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Câmpia Libertăţii bl. 34A, 35A; Bd. Liviu Rebreanu bl. 49, 50, 50A; Str.
ACC/INC Reconstrucţiei bl. 28 bis, 29, Str. Reconstructiei, Vila Oarga Nichifor / 7X
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Prof. Dr. Ştefan Nicolau bl. L1; Str. Ion Ţuculescu, L2; Str. Baba Novac bl. M1, M2,
ACC/INC M3, N1, N2 / M1
Deficitar Al. Feteşti bl. V13, F6, H27; Al. Giurgeni bl. F9, F10, F11, F14, F13, F12, F7, F8; Al.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Perişoru bl. H34, H35, H36; Str. Gura Ialomiţei bl. H32, H33, PC10, PC11, PC12, H28,
H29, PC9, PC8, H30, H31; Strada Pătulului 2 Institutie / 16C5/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Al. Buhuşi bl. 4, 5, 2, 6, 7, 3, 11; Str. Gura Ialomiţei bl. 8; Str. Poştaşului bl. 1, 9, 10 /
ACC/INC 21C5/2
Deficitar
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Nicolae Sebe bl. W2, L42; Bd. Nicolae Grigorescu bl. W1 / 3X
ACC/INC
Deficitar Str. Câmpia Libertăţii bl. B6B, 6A, B1, B2, Strada Gheorghe Petrașcu Institutie / 6
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 CATELU
ACC/INC
Deficitar
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Gheorghe Petraşcu bl. A7, 8, 9, 9A, A9, B10 / 9 CATELU
ACC/INC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 15 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar Al. Textiliştilor bl. MY1, MY11, MY2, MY12; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl. MY4, MY3;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Bd. 1 Decembrie 1918 bl. MY9, MY10; Bd. Basarabia bl. MY5, MY8, MY7, MY8, MY6 /
ACC/INC MY
Deficitar
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Institutie B-dul. Mihai Bravu
ACC/INC
Deficitar Str.Ion Tuculescu bl.O7,P3;Str.Prof.Dr.St. Nicolau bl.O1,O2;Str.Rodul Pamantului
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 bl.P1,P2 Str.Ghe.Petrascu Bl.O3,O4,O5,O6 / 2 STEJARULUI
ACC/INC
Deficitar Bd. Basarabia bl. G10, G10A, G9A, G9, A, B, G7, T1, T2, G7bis; Intr. Muncii bl. C / 2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 BAIA DE ARAMA
ACC/INC
Deficitar Bd. Liviu rebreanu bl. 51, 51A, 52, 53; Str. Drumul Murgului bl. 51B, 52B, 54, 54A,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 55A; Bd. Camil Ressu bl. 55 / SC 1 DUDESTI
3 ACC/INC
Parametrii Deficitar
insuficienți de 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Complexului bl. 62; Str. Dristor bl. 63 / SC 3 DUDESTI
furnizare a agentului ACC/INC
termic Deficitar
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Campia Libertatii bl. 21 – sc. 1+2 / SC 4 CATELU
ACC/INC
Deficitar
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Baba Novac bl. G13, G12, G11, G10 / SC 2 CATELU
ACC/INC
Deficitar Str. Ion Tuculescu bl. 21A, 37C, 25; Str. Baba novac bl. 23; Str. Reconstructiei bl. 26,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 27, 28, 24; Str. Eufrosina Popescu bl. 37A, 37B, 21C / SC 1 BABA NOVAC
ACC/INC
Deficitar
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Prof. Dr. St. Nicolau bl. S1; Str. Baba Novac bl. S2, S3 / S1-S3
ACC/INC
4 Avarie rețea primară 11.01.2021/20.00 22.12.2020/21.00 Oprire Sos. Giurgiului – institutie
ACC/ÎNC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 16 din 18
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
11.01.2021/24.00 22.12.2020/21.00 Oprire Sos. Berceni – institutie
ACC/ÎNC
Deficitar Al.Niculiţel bl.D4,P1,E4,E5,E6,P2; Str.Aliorului bl.D5; Str.Emil Racoviţă bl.R3,R21,U2,I
4 11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC 11; Str.Straduinţei bl.R4,R20,D6/ 2 Zona I
Deficitar Str.Emil Racoviţă bl.R23,R6,U3,I 13, R9; Str.D-tru Petrescu bl.S1, A15,A14;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Ornamentului bl.E7; Str.Raul Sadului bl.R22/ 3 Zona I
Deficitar Str.Aliorului bl.A9,A10,A8,A6,A7; Str.Ciceu bl.A13,I 66; Str.D-tru Petrescu bl.A17;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Raul Sadului bl.PE5; Str.Somesul Cald bl.D10,PE4; Str.Targu Magurele bl.S2/
6 Zona I
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 Deficitar Str.Avalanşei bl.1,2,3; Str.Cuza Vodă bl.1A; Str.Ghe.Şincai bl.4,5,5A,
Parametrii ÎNC 2,3 TR1 sc.C;3 sc.A,B/ 4 Lânăriei
insuficienți de Deficitar Str.Abator bl.95; Str.Bran bl.92,93,89; Str.Cuza Voda bl.88;Str.Plugarilor bl.94,91;
furnizare a agentului 11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.V.V.Stanciu bl.90B; Calea Văcăreşti bl.87;86,85 B,85A/ Plugarilor
termic
Deficitar Str.Cărămidarii de Jos bl.76 sc.A,B;48,75; Str.Cuza Vodă bl.69A; Str.Pionierilor bl.51;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Piscului bl.78,77 sc.A,B;49 sc.A,B;50 sc.A;81,80,78, Biserica Cărămidarii de Jos ;
Bd.Tineretului bl.50 sc.B;52 sc.1,2; Calea Văcăreşti bl.69B,70B,84,83/ 3 Tineretului
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 Deficitar Al.Ciceu bl.D11,D12,E10; bd.Alexandru Obregia bl.35,35A,O1; Str.Aliorului bl.D13;
ÎNC Str.D-tru Petrescu bl.A16; Str.Somesul Cald bl.O2/ 7 Zona I
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 Deficitar
Bd.Gheorghe Şincai bl.30A,30; Str.Maria Tănase bl.29,28/ Norilor
ÎNC
Deficitar
Str.C-tin Rădulescu Motru bl.27A,21,34; Str.Cuza Voda bl.27B,28; Str.Mocancuţei
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNCimob.nr.1,3; Str.Poenari bl.13,12; Bd.Tineretului
bl.A3,Z4,A4,Z5,A5,Z6,A6,Z7,Z2,A2,Z3; Str.Tohani bl.29,30,33,31; Str.Trestiana
bl.16,32,14,15,8A,8B,9,10,11 / 1 Tineretului
Deficitar Str.Albinelor bl.32; Str.C-tin Rădulescu Motru bl.36 sc.1;35 sc.1,2;34,33 sc.1+2,3;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Cuza Vodă bl.22-24,46; Str.Pionierilor bl.18,38,39; Str.Piscului bl.47
sc.A,B;42,41,40; Bd.Tineretului bl.19 sc.A,B;37; Str.Trestiana bl.17,23,20;
Str.V.V.Stanciu bl.31; Str.Visana bl.45,25,44,26,43,36 sc.2 / 2 Tineretului
Termenul afişat pentru punerea în funcţiune a punctului termic este estimat.
Echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. lucrează în regim continuu pentru remedierea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor.

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 17 din 18
Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici - SCADA deţine date (informaţii transmise în timp real dispeceratelor de sector) pentru
un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. (CMTEB). Pentru punctele
termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic in teren in vederea efectuării verificărilor.
În cazul în care vă confruntaţi cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi/sau căldură, iar adresa dvs. nu se regăseşte în listele
publicate pe site vă rugăm să vă adresaţi dispeceratelor de sector sau operatorilor TELVERDE, pentru înregistrarea sesizării şi ulterioara verificare în teren a
situaţiei semnalate.
Vă rugăm apelaţi operatorii la numerele de urgenţă 0319442, TELVERDE – 0800820002 (apel gratuit) sau la numerele dispeceratelor de sector (indicate
pe site) aflate la dispoziţia dumneavoastră 24 de ore din 24
Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă rugăm să ne scuzaţi pentru inconvenientele pricinuite!

Legendă:
ACC – Apă Caldă de Consum
ÎNC – Încălzire

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 14:00:53
TELEFON 031.9442 Pagina 18 din 18