Sunteți pe pagina 1din 14

Fişa

Proiect de transfer tehnologic


Titlul

Tehnologie novatorie de cultură a plantei condimentare şi medicinale


Artemisia Abrotanum şi procesare rapidă a masei verzi în instalaţii ce
utilizează energia solară.
Иноваторская технология выращивания пряно-лекарственого растения
Артемизия Абротанум ибыстрая сушка в установках использующих
солнечную энергию.
New technology of spices and medicinal plant Abrotanum Artemisia green
mass processing plants using solar energy.

Conducătorul proiectului

Numele, pronumele Colta Mihai Titlu ştiinţific Doctor Habilitat


telefon 069219597 fax 7392 4 7 e-mail ibalan@mail.md

Instituţia executoare din sfera ştiinţei

Societatea cu Răspundere Limitată „ Vetiveria ”


Adresa 2011, Chişinău, str. Costiujeni, 3/18, ap. 19

Beneficiarul rezultatelor

Societatea cu Răspundere Limitată „TRADIŢIA SUDULUI„ SRL


Adresa s. Roşu, r-nul Cahul
Telefon 069563246 fax e-mail

Direcţia strategică a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010
(în conformitate cu Hotărârea Parlamentului RM nr. 160 din 2005, MO nr. 104 din 05.08.2005)

Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitate alimentară,utilizarea energiei solare


la procesare

Perioada de realizare 2010 - 2011

Necesarul total de finanţe, (mii lei) 809,861

Finanţarea din Bugetul de Stat în I-ul an 270,835


Cofinanţarea în I-ul an 271,605

Finanţarea din Bugetul de Stat în al 2-lea an 133,680


Cofinanţarea în al 2-lea an 133,741

1
Se certifică autenticitatea datelor şi se aprobă realizarea proiectului în condiţiile menţionate

Conducătorul instituţiei executoare din sfera Economist- contabil şef


ştiinţifică
L.Ş.
numele Balan Balan
prenumele Ion Daniela
telefon 79 40 76
fax 79 40 76

Proiectul de transfer tehnologic


„Tehnologie novatorie de cultură a plantei codimentar-medicinale artemisia abrotanum şi procesare
rapidă a masei verzi în instalaţii ce utilizează energia solară.
Conducătorul proiectului Colta Mihai

I. Rezumatul proiectului
Din timpurile cele mai îndepărtate omul utiliza plantele pentru propria alimentaţie şi ca medicamente.
Primele medicamente în practica vindecărilor omului au fost plantele din flora spontană, pe care omul le
folosea instinctiv în beneficiul personal. Pe parcursul dezvoltării sale, omul a selectat din flora spontană
plantele după anumite criterii şi proprietăţi:plante alimentare, plante medicinale, plante codimentare,
plante aromatice şi plante tehnice. Bineînţeles această delimitare nu poate fi strictă, aceste grupuri de
plante se suprapun în multe cazuri. Plantele codimentar-aromatice au fost şi sunt folosite în calitate de
ingrediente alimentare, care îmbunătăţesc organoleptica şi digestia hranei.
Paralel cu dezvoltarea progresului tehnic,sporirea numărului populaţiei şi necesitatea îmbunătăţirii
calităţii vieţii impune utilizarea tot mai largă a noilor resurse de plante medicinale şi condimentare.
Condimentele îmbunătăţesc gustul şi aroma produselor, facilitează digestia lor prin stimularea eliminării
sucului gastric şi acizilor biliari. O plantă deosebită din rîndul codimentar-aromatice este Artemisia
Abrotanum, care , utilizată în alimentaţie fie ca ciai sau condiment, contribuie simţitor la secreţiile biliare
cît şi a fermenţilor . Prin acesta hrana se digestează mai complet, totodată posedă şi unele calităţi curative.
Artemisia abrotanum este cunoscută din cele mai vechi timpuri. În popor se numeşte Lemnul Domnului şi
se spune despre ea, că lecuieşte toate bolile. Cercetările efectuate asupra acestei plante a demonstrat că ea
conţine un număr mare de substanţe fiziologic active, cum ar fi: alfa şi beta pinen, camfen, terpiniol,
triterpenoide, geraniol, limonen, alfa felandren, fenoli, licviridină, borneol, ulei volatil, tanine, substanţe
amare, purine, umbeliferonă, scopolen glicerină, estrogen de natură steroidică, rezine, zăharuri, manitol,
cumarine, acizi carboxilici, abrotină, substanţe minerale. Datorită acestui spectru larg de substanţe chimice
pe care le conţine această plantă ea cu adevărat posedă miraculoase însuşiri: antimicrobiană, antiputred,
insecticidă, diaforetică, nematocid ş.a. Reeşind din aceste însuşiri benefice echipa de specialişti de la SRL
Vetiveria , după o perioadă lungă de cercetare propune ca obiect de implimentare în cultură planta cu
aceste însuşiri, care este artemisia abrotanum. Procesarea biomasei verzi se va efectua în instalaţii ce
utilizează energia solară, astfel se va intensifica foarte mult procesul de uscare a plantei verzi şi se va
reduce pericolul degradării materiei prime colectate.
Echipa de cercetători cu înaltă pregătire profesională şi experienţă de la SRL"Vetiveria" propune spre
implementare o tehnologie novatorie de cultură a acestei plante condimentare şi medicinale Artemisia
Abrotanum, care a fost selectată în baza rezultatelor cercetărilor anterioare. Artemisia abrotanum este
cunoscută din cele mai vechi timpuri ca plantă medicinală cît şi pentru înobilarea vinurilor, servite la
marile ospăţuri ale domnitorilor şi boierilor. În popor o putem întîlni sub mai multee denumiri: Lemnul
Domnului, lămăiţă, lemnul lui Dumnezeu, limbricăriţă, focşor, pelin Domnesc. Varietatea de Artemisia

2
Abrotanum propusă, iernează bine 6-7 ani succesiv pe acelaş loc , având o producţie de masa vegetală
satisfăcătoare. Specialiştii au stabilit normele de organizare a plantaţiei mamă, au elaborat verigile
tehnologice – epoca şi schema de plantare, termenii recoltării masei verzi, regimul de uscare ecologică,
fertilizarea cu ajutorul îngrăşămintelor bioorganice, rezultante vermiculturii, fertilizare optimă şi modul de
recoltare, care asigură obţinerea unei producţii înalte de materie primă de peste 10 t/ha, credem că în
condiţii de irigare rezultatele recoltării masei verzi vor fi cu mult mai mari. Masa verde va fi uscată în
uscătorii solare, care sunt utilizate pentru prima dată în aşa scopuri, nu se va folosi energie termică
obţinută de la combustia carburanţilor. După uscare produsul ecologic va fi ambalat în saci de hîrtie şi
scos la realizare. Pe viitor se prevede o procesare mai avansată a acestei producţii, cum ar fi producerea de
ceaiuri reci ş.a. Ca piaţă de desfacere se preconizează a fi România şi Federaţia Rusă, Moldova.
Deasemeni vor fi elaborate recete de utilizare a plantei în calitate de condiment pentru sosurile de carne,
vor fi determinate dozele de aromatizare a vinurilor şi făcute recomandările respective, producerea
băuturilor răcoritoare şi a celor alcoolice. Ca plantă medicinală , din diverse surse este utilizată la tratarea
maladiilor, cum ar fi: boli ale vezicii urinare, boli de stomac, colici hepato biliari, tratarea rănilor
purolente, combaterea durerilor de dinţi, combaterea durerilor de picioare, dischineziei biliare, hepatita
cronică, calmarea sistemului nervos central, dischinezie biliară, dureri de ochi, uşurarea durerilor la
naştere, pancreatită, diuretic, vermifung, tratarea bulemiei, degerături, creşterea părului, marasmul noului
născut, reumatism inflamabil, diaree cronică, colite ulcerative, paralizie a extremităţilor, scurgeri
ombilicare, pleurezie, afecţiuni respiratorii, artrite, bronşită, calculoză renală, calculoză biliară,
constipaţie, dereglări hormonale, dureri de piept, edeme, faringită, înţepături de insecte,
malarie,menstruaţii dureroase, traheită. Planta cu adevărat este o raritate botanică cu atît de multe însuşiri.
Este cunoscută de pe vremurile cele mai timpurii ca plantă miraculoasă, ce vindecă totul. Probabil din
aceste considerente cerinţa de material săditor pe piaţa mondială este cu adevărat astronomică. Spre regret,
nu sunt firme care ar putea satisface acestă cerinţă de material săditor. Firma prevede extinderea plantaţiei
pe o suprafaţă de 5 hectare în primii 5 ani, astfel asigurînd locuri de muncă pentru majoritatea locuitorilor
satului
pârjota. Firma Tradiţia Sudului SRL prin valorificarea proiectului va contribui simţitor la însănătoşirea
populaţiei satului şi a ţării în întregime. Vor fi elaborate şi propuse recete de băuturi răcoritoare mai ieftine
cu caracter profilactic şi de ce nu curativ, vor fi elaborate metodici de tratament împreună cu specialiştii
ministerului ocrotirii sănătăţii. Azi în lume sunt 180 milioane de diabetici, care aşteaptă metode eficiente
de tratament. Din rezultatele preventive este cunoscut faptul că artemisia abrotanum coboară doza de
insulină injectată la diabetici, iar microbul malaric nu se poate acomoda la extractele de lămîiţă. Martor
analog nu există. Sunt două plantaţii minuscule particulare în România care nu pot satisface cerinţele de
pe piaţa românească, din care cauză costul unui butaş variază de la 6 la 8 euro, iar un gram de plantă
uscată se comercializează la un preţ de 1,4 lei MD.
Firma SRL Tradiţia Sudului r-nul Cahul este de acord de a implementa această elaborare pe suprafaţa de
5 ha în doi ani de zile şi a asigura o finanţare de 50% din cheltuielile necesare ale proiectului. Dispune de
terenuri agricole, maşini şi unelte, braţe de muncă şi depozite pentru păstrarea materiei prime, are
experienţă în cultivarea şi procesarea materiei prime legumicole şi de plante aromatice. Realizarea
proiectului ar asigura un beneficiu de 400 mii lei. La un preţ de realizare a producţiei de 100lei/kg, plantă
uscată. Iar la vînzări an gross cu un preţ de 50lei/kg aproximativ 60000-70000lei/ha.
III. Descrierea proiectului
1. Expunerea problemei existente
În Moldova în anii 1986-1990 se producea în medie 18000 kg de ulei volatil numai de fenicul utilizat în
diverse domenii, ne mai vorbind de multe altele: levănţică, salvie, nepeta cataria. Se cultivau plante
aromatice şi medicinale, flori şi diverse plante decorative. Odată cu demonopolizarea agriculturii aceste
direcţii au suferit un mare declin, multe plante nu se mai cultivă, industria de prelucrare e la pămînt.
După criza economică din 1995-2000, când aceaste specii dispar, actualmente culturile revin pe câmpuri
foarte lent, din lipsă de material semincier şi a preţurilor ridicate. În ce priveşte Lemnul Domnului
(artemisia abrotanum) nu s-a cultivat din lipsă de material săditor. Pe piaţa internaţională se realizează

3
material săditor la un preţ de 8 euro per butaş.
Actualmente cerinţele pieţii sunt mari, deoarece planta are utilizare atît ca condiment în prepararea
sosurilor din carne, aromatizarea băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi la tratarea a peste 50
maladii. Pînă în prezent această plantă nu s-a cultivat în Moldova. Există două plantaţii minuscule
particulare în România, care nu pot satisface cerinţele pieţii interne şi cu atît mai mult celei mondiale.
Conform unor date ale specialiştilor din domeniul cultivării plantelor medicinale azi cerinţele pieţii sunt
cu adevărat impunătoare: peste 3 milioane de solicitări de material săditor de această plantă, din care două
milioane de firme specializate în cultura plantelor medicinale şi un million de personae particulare. Şi
totul, datorită spectrului larg de proprietăţi ale acestei plante miraculoase.
Reeşind din toate cele menţionate, este evidentă implimentarea în producere a culturii de lemnul
Domnului. Utilizarea ei ca condiment se datorează proprietăţilor curative deosebite, spectrului extrem de
larg al maladiilor pe care le combate, proprietăţile lui energetizante, de sporire a imunităţii organismului.
Băuturile răcoritoare şi alcoolice au un ten aromatic specific, contribuind la o însănătoşire substanţială a
utilizatorului. Băuturile răcoritoare de import conţin substanţe nocive sau drogante, cu efecte nefaste, mai
ales, pentru copii. Utilizarea în industria alimentară a acestei plante direct ar contribui la înbunătăţirea
digestiei, înlăturarea colicelor, constipaţiei, diareei etc. Se ştie că cei ce sunt mereu în delegaţii de serviciu
ca regulă utilizează mese mai mult uscate, care conduc la o înrăutăţire a sănătăţii. Sosurile pe bază de
extracte de lămîiţă vor înlătura acestă meteahnă. Dependenţa de insulină ijectată a diabeticilor uneori este
fatală. Utilizînd ceaiuri de lemnul Domnului, pregătit individual sau industrial, aceşti oameni vor fi
protejaţi de această dependenţă de insulină. Pentru satisfacerea tuturor cerinţelor pieţii interne este
necesară o implimentare cît mai grabnică a acestei plante în cultură industrială.
Sunt necesare organizarea colectivelor de cercetare cît mai largă a tuturor proprietăţilor acestei plante.
Elaborarea de tehnologii şi recete de obţinere a diferitelor sosuri, băuturi răcoritoare şi alcoolice,
recomandări de utilizare ca condiment şi ca plantă medicinală. Alimentele ecologice, fără conservanţi, fără
coloranţi sintetici au pe bună dreptate viitorul cel mai prosper. Deacea este nevoie de elaborat tehnici de
multiplicare rapidă a acestei plante, de a mări cît mai rapid suprafeţele de cultivare, piaţa externă trebuie
valorificată cît mai urgent. Trecerea Artemisiei Abrotanum în cultură , astfel ca el să fie profitabil pentru
producătorul de materie primă şi procesator, iar calitatea produsului să corespundă cerinţelor ecologice
contemporane. Este de dorit de a păstra monopolul asupra acestei plante, pentru dominarea pieţii externe.
2. Argumentarea necesităţii realizării proiectului.
Informaţii despre artemisia abrotanum nu găsim în lucrările specialiştilor de la instituţiile de specialitate,
planta face parte dintre cele rarisime, implimentarea ei în cultură este extrem de important pentru păstrarea
biodiversităţii, pe de-o parte şi importanţa ei pentru sănătatea oamenilor, pe de altă parte.
Actualmente nu este nici o informaţie, care ar menţiona faptul cultivării acestei plante la noi în
ţară. Mai mult de cît atît, nu se menţionează prezenţa ei pe careva terenuri experimentale, nu sunt
tehnologii agricole elaborate pentru cultivarea ei, nu sunt popularizate proprietăţile curative şi
condimentare ale ei. SRL “Vetiveria” pe parcursul a 15 ani studiază această planta şi a acumulat un bagaj
de informaţii destul de valoros. A elaborat diverse tehnologii de multiplicare. A calculat posibilitatea
recoltării materiei prime de pe terenuri irrigate în jur de 10 t/ha . Pe parcurs se vor face cercetări mai
aprofundate referitor la întroducerea plantei în cultură şi cercetări pentru a perfecţiona sistemul de
combatere a buruienilor, mai ales în primul an de vegetaţie. Plantaţiile de 3 -7 ani, având o vegetaţie
devreme şi talie comparativ înaltă 1,5 – 2 m, combat multe buruieni pe cale biologică. Cercetările au fost
efectuate pe parcele mici. Este necesar de a implimenta cultura multianuală a plantei în condiţii de
producţie pe terenuri industriale. Cultivată în livezi reduce simţitor atacul diferitor insecte dăunătoare, una
din ele fiind molia mărului.

3. Soluţia problemei
Implementarea artemisiei Abrotanum, plantă cu proprietăţi curative şi culinare, pe terenuri industriale cu
elementele tehnologice elaborate (epoca de plantat, norma de plante, erbicide eficiente, epoca optimă şi
modul de recoltare), asigură recoltarea de produs calitativ şi ecologic, contribuie la organizarea de noi

4
locuri de muncă, micşorarea costului lucrărilor de cultivare şi recoltare, mărind cu mult producţia şi
calitatea produsului final. Procesarea materiei vegetale în condiţii ecologice pure o face competitivă nu
numai pe piaţa internă dar şi pe cea externă. Utilizarea în industria alimentară deschide noi domenii pentru
valorificarea acestei plante, asigurînd sporirea volumului de produs utilizat. Cultivarea la scară mare a
acestei plante va reduce numărul şomerilor în rîndurile populaţiei rurale, va spori simţitor însănătoşirea
populaţiei, înlocuind produsele de import ce conţin diverşi coloranţi sintetici şi substanţe nocive..

4. Efectele sociale:Întroducerea în cultură va asigura cu noi locuri de muncă populaţia rurală,


înlocuirea unor produse de import cu produse autohtone de o calitate mult mai superioară şi mai sănătoasă,
îmbunătăţirea situaţiei materiale a populaţiei rurale, ridicarea nivelului de trai, însănătoşirea populaţiei,
asigurarea cu plante condimentare autohtone a industriei alimentare, exportul de produs autohton pe terţe
pieţe, utilizarea a unui număr tot mai mare de braţe de muncă în sistemul de producţie şi procesare, o
îngrijire de 4-5 ori mai ieftină de cît plantele anuale, un beneficiu mai elevat de cît plantele cerealiere,
micşorarea numărului şi procedeelor de lucrări adânci a solului cu efect pozitiv antierozional, excluderea
folosirii erbicidelor în anul 2-7 de vegetaţie, ce contribuie la obţinerea de produs ecologic, competitiv pe
orice piaţă Efectul economic: mărirea producţiei de plante medicinale şi condimentare în urma
utilizării tehnologiilor de irigare, echivalent cu un venit net de 60 000 lei/ha de plantaţie.
5. Descrierea invenţiei, elaborării
Implimentarea tenologiei de cultivare a culturi de artemisia Abrotanum contribuie la sporirea diversităţii
producţiei autohtone.
În cultura artemisiei pentru condimente şi plantă medicinală se folosesc noi elemente tehnologice: Plantă
perenă de productivitate înaltă şi cu durata de exploatare de 6-8 ani. Se cultivă pe terenuri purificate
anterior de buruieni perene (pir, pălămidă), cu o densitate de 10 000 plante la hectar . În I an de vegetaţie
combaterea buruienilor se poate face prin aplicarea a 1-2 erbicide, care ar menţine plantaţia în stare
absolut curată. Toamna, în septembrie, plantele se bilonează uşor la 6-8 cm.
În anii 2-8 de vegetaţie primăvara foarte devreme, în prima urgenţa se aplică o fertilizare uşoară
cu îngrăşăminte bioorganice sub grăpare de debilonare. În anul 2-8 erbicide nu se aplică (pot fi aplicate în
cazuri de apariţia buruienilor pe anumite porţiuni de plantaţie). În anul III, se aplică bioîngrăşămînt odată
cu desbilonare.
Recoltarea se face mai târziu ca de obicei, în faza de înverzire a plantaţiilor, mărimea lăstarilor mai mare
de 10 centimetri astfel ca în materia primă să nimerească partea verde a plantei cu o lungime de
7-10 cm. Procesarea se efectuiază în uscătorii speciale cu încălzire solară, ce asigură o uscare ecologică
rapidă şi eficientă. Înobilarea vinului se face atît cu planta verde cît şi cu extract alcoolic de plantă.
Băuturile răcoritoare pot fi pregătite cu extract din plantă verde sau uscată.

6. Elemente de noutate:
- planta este din categoria unicat, înalt productivă şi calitativă, utilizată în două domenii: alimentaţie şi
farmacognozie cu un spectru larg de proprietăţi;
- se vor elabora recete de băuturi răcoritoare şi de aromatizare a băuturilor alcoolice , cum ar fi vinul,
bierea ;
- utilizarea în producerea băuturilor atît a plantei verzi cît şi a tincturilor;
- utilizarea îngrăşămintelor bioorganice;
-combaterea integrată a buruienilor numai în primul an ai plantaţiei;
- epoca şi metoda optimizată de recoltare-procesare.
- utilizarea energiei solare în instalaţiile de procesare.

7.Avantajele şi dezavantajele în comparaţie cu prototipul . Artemisia Abrotanum este este o plantă


de unicat, poate fi aplicată pe terenuri nelimitate, producţia de materie primă poate atinge 10 t/ha.
Utilizată ca plantă medicinală şi codimentară, pentru profilactica şi tratamentul mai multor maladii,
înobilarea vinurilor, prepararea băuturilor răcoritare. În comparaţie cu alte plante aromatice sau

5
medicinale are un avantaj incontestabil. Puţine plante pot fi găsite cu un spectru de proprietăţi atît de
variat . Unicul dezavantaj este lipsa informării populaţiei şi a specialiştilor din domeniul medicinei şi
industriei alimentare, anume , producerii băuturilor de tot felul. În anii secetoşi, în lipsa irigaţiei, planta dă
o creştere neesenţială, ce conduce la lipsa veniturilor preconizate, deaceea noi recomandăm irigarea
acestor plantaţii.

8. Avantajele elaborării: micşorează volumul lucrărilor de întreţinere, inclusiv mecanizate de 2-3


ori; exclude necesitatea semănatului anual ;
economie de combustibil în corporaţie cu culturile anuale, măreşte producţia aproape de 2 ori la irigare;
însănătoşirea general a populaţiei ţării.

9. La ce etapă de finisare se află invenţia, existenţa brevetelor, mostrelor experimentale,


schemelor,documentaţiei tehnice, ce volum de lucru mai este necesar de îndeplinit.
Este elaborată schema tehnologică argumentată în baza cercetărilor de 15 ani. Este materialul săditor ca
confirmare celor expuse în proiect.
Mai este necesar de precizat sistemul de combatere integrată a buruienilor cu folosirea erbicidelor de
ultima generaţie, utilizarea îngrăşămintelor bioorganice. Elaborarea de noi tehnologii de procesare
avansată a materiei vegetale. Elaborarea de recete alimentare. Studiul pieţii locale şi internaţionale,
preferinţele lor.

10. Modul şi locul de transfer tehnologic, parametrii de lucru. Transferul tehnologic se va face către
firma Tradiţia Sudului SRL, comuna Roşu, raionul Cahul, Republica Moldova.
Evaluarea tehnologiei propuse se va face în cooperativa agricolă SRL Tradiţia Sudului (com.Roşu, r-nul
Cahul).
Cercetările suplimentare privind perfecţionarea sistemului de erbicidare şi recoltare se va face la baza
experimentală a SRL "Vetiveria", mun. Chişinău, cît şi pe plantaţia mamă a SRL Tradiţia Sudului s.
Roşu.
Transferul tehnologic se va face în bază de contract.

11. Rezultatele concrete, care se vor obţine în cadrul proiectului


Va fi implementată tehnologia performantă a culturii perene de Artemisia Abrotanum pe o suprafaţă de 5
ha. În calitate de plantaţie mamă, care va servi o suprafaţă de 20 ari pentru producerea de material săditor
pentru extinderea viitoarei plantaţii pe o suprafaţă de 5ha vor fi utilizate tehnologii de multiplicare pe tot
parcursul anului. Irigarea plantaţiei va spori producţia de peste 10 t/ha materie primă, pe parcurs se va
extinde şi se va produce material săditor spre comercializare diverselor firme doritoare să extindă acestă
plantă.Se vor elabora tehnologii de procesare avansată a materiei vegetale.
În primul an de vegetaţie, se vor recolta în jur de 50 kg şi se va produce material săditor pentru extinderea
plantaţiei.
12.Societatăţii "Vetiveria" îi va reveni:
Studiul tehnologic şi producerea de material săditor propus şi îi revine 40% din venitul
curat de la comercializarea materiei prime – (după înţelegerea suplimentară), dintre care autorilor le
aparţine 50% din cota Societăţii de pe suprafaţa plantată cu artemisia abrotanum pe durata de 7 ani (de
exploatare a plantaţiei).
Transmiterea tehnologiei terţii părţi ţine de competenţa autorului (SRL "Vetiveria").

IV. Viabilitatea invenţiei


1.Studiul pieţei –la momentul actual piaţa este goală. Pe parcursul anului se va face un studiu mai
detaliat atît a pieţii interne cît şi externe..

2. Studiul de fezabilitate

6
Introducerea elaborării în producţie este reală. Artemisia abrotanum este o plantă des cerută pe piaţa
internă cît şi externă. Piaţa internaţională necesită o cantitate foarte mare de material săditor de artemisia
abrotanum. Există 2 milioane de firme cointeresate în cultivarea acestei plante, din care cauză costul
materialului săditor este destul de ridicat 6-8 euro per butaş. Este experienţă de colaborare cu
cofinanţatorul, care dispune de terenuri agricole necesare culturii, maşini necesare pentru cultivare şi
depozit de materie primă. Aşezarea geografică avantajoasă a localităţii, permite o dezvoltare de mai
departe a procesării mai profunde a materiei prime.
3. Rezumatul planului de afaceri al realizării industriale a inovaţiei. În realizarea proiectului participă
echipa de cercetători (SRL "Vetiveria) şi cooperativa agricolă SRL Tradiţia Sudului, s. Roşu.La
implimentarea acestei tehnologii se vor obţine următoarele beneficii.
Firma producătoare va obţine un venit de 100 000 lei la un hectar de plantaţie de la realizarea producţiei.
Se preconizează exportul pe piaţa din România şi Federaţia Rusă, se duc tratative cu potenţialii
cumpărători. Din start se poate spune că afacerea este practică şi profitabilă. Demararea acestei afaceri va
oferi un număr de locuri de muncă în jur de 20. Leafa minimă fiind de 70-80 lei /zi (1540-1760lei/lună).
Mai jos sunt arătate cheltuielile suportate de firmă pe un an.

Nr Numirea lucrărilor şi serviciilor Costul unei Număr de Cost final


ord zile, lei zile lei
1 Prăşitul plantaţiei 700 2 1400
2 Culesul căpşunilor 700 4 2800
3 Recoltarea artemisia abrotanum 700 8 5600
4 Realizarea căpşunilor 200 4 800
5 Procesarea masei verzi de artemisia 140 2 280
6 Cheltuieli neprevăzute 20 000
total 28 880

Personalul firmei
Nr Funcţia Număr Salariul Salariu annual,lei Prime
or Pers. lunar,lei
1 director 1 3000 36000
2 contabil 1 2500 30000
3 paznic 3 3600 51000
4 Şofer 1 1200 14400
total 6 10300 131400

Totalul de cheltuieli 28 880+131400=160 280 lei


Producţia de pe plantaţia de 5 hectare va constitui 5 tone la un preţ de 500 000 lei
Venitul brut va constitui
500 000-160 280=339 720 lei,plus realizarea căpşunilor 200 000lei ceea ce va constitui 539720 lei.
Venitul la hectar va constitui 107 944lei.

„Echipa” pune la dispoziţie: materialul săditor de artemisie abrotanum, preţul negociabil, proiectul
tehnologic, participă cu preparate de combatere a buruienilor, asigură consultaţii, elaborează planul
plantaţiei.
„Beneficiarul”: Tradiţia Sudului SRL - în contul cotei de participare asigură servicii agricole necesare,
acoperă 1/2 a costului proiectului prin transfer de bani şi/sau asigură recoltare şi procesare a materiei

7
prime, pune la dispoziţia echipei informaţia despre rezultatele recoltării şi procesării, asigură transparenţa
în evidenţa cheltuielilor în realizarea proiectului şi calculul efectului economic; transferă în contul SRL
"Vetiveria" – 40% din venitul curat obţinut în proiect de pe suprafaţa plantată cu artemisia abrotanum.
5. Posibilitatea de tirajare ulterioară a inovaţiei. Toată tehnologia cultivării plantei condimentar-
medicinale Artemisia Abrotanum este accesibilă practic pentru toţi producătorii agricoli. SRL Vetiveria
împreună cu SRL Tradiţia Sudului vor propune materialul săditor, pe bază de contract, tuturor doritorilor
de a se ocupa cu cultivarea acestei plante. Realizarea materialului săditor pieste hotarele Republicii
Moldova nu este prevăzut. Producătorii vor comercializa doar plantă procesată la diferite grade
tehnologice.
6. Relaţiile viitoare dintre echipa proiectului şi beneficiarul rezultatelor, partea din supraprofit ce-i
revine echipei. Toate relaţiile între echipa proiectului şi beneficiar se vor derula pe bază de contract.
Beneficiarul va transmite pe contul SRL Vetiveria 40% din profit, de pe suprafaţa cultivată cu Artemisia
Abrotanum , pe parcursul a 7 ani, din care 50% vor reveni membrilor echipei.

8
V Program de realizare

Conţinutul lucrărilor Rezultatele Modul şi locul Termen Numele


implimentării de executorilor
realizare
1 Pregătirea solului Teren curăţat de Discuire, arătură la 25 cm, IX-XI SRL
pentru plantaţia buruieni perene, nivelare.Roşu r-nul Cahul 2009 Tradiţia
mamă afnat,îndreptat Sudului
2 Producerea butaşilor Sunt pregătiţi butaşii Echipa prezintă 2000 b. III-IV Balan Ion
de artemisia pentru plantare şi spre Tradiţia Sudului SRL 2010 Vetiveria
abrotanum căpşunii pentru plantare, în bază de SRL
contract.
3 Procurarea Bioîngrăşămint, sol. Se aplică odată cu III-IV Balan Ion
fertilizatorilor, concentrată plantarea butaşilor, 2010 Atanasov
aplicarea lor căpşunilor Nicolaie
4 Asigurarea lucrărilor SRL Tradiţia Sudului Prăşirea buruienilor, IV-VIII Atanasov
de întreţinere erbicidare, fertilizare 2010 Nicolaie
suplimentară
5 Cercetări de recoltare Periodic se vor lua Deplasări la Roşu pentru VI-VIII Balan Ion
a materialului pentru mostre de lăstari şi se efectuarea cercetărilor 2010
multiplicare vor supune
înrădăcinării
6 Recoltarea de masă Vor fi recoltate Recoltarea manuală a VII-VIII Balan Ion
verde, evaluarea, frunzele şi făcută frunzelor după tăietul 2010 Atanasov
procesarea evaluarea cantităţii de lăstarilor pentru Nicolaie
masă verde şi uscată multiplicare
7 Evaluarea recoltei de Se vor număra butaşii Specialiştii SRL Vetiveria, VII-IX Balan Ion
lăstari pentru calitativi, canti-tatea de şi SRL Tradiţia Sudului 2010 Atanasov
înrădăcinare, calitatea frunze uscate (%%) Nicolaie
. Recoltarea
frunzelor, uscarea,
ambalarea.
8 Analiza economică a Vor fi appreciate Analiza datelor evidenţei X-XI Balan Ion
rezultatelor cheltuielile şi veniturile contabile SRL Tradiţia Atanasov
Sudului Nicolaie

9
VI Echipa proiectului

Nu Nume, prenume Locul de muncг Tel., e-mail Rezultate obюinute anterior


Publicaюii Brevete Elaborгri
tehnologii
Balan Ion, inginer- Coordonator 79 40 76 40 27 3
tehnolog, chemist, stiintific SRL ibalan@mail.md
inovator Vetiveria

Colta Mihai, dr Inst. de Chimie a 739247 100 30


hab.in chim , AS a RM,
pr.univ. cerc.st.sup.
Atanasov Nicolaie SRL Traditia
Sudului
Specialist principal
Balan Daniela Contabil-economist
SRL Vetiveria
Balan Nina Inginer,srl O69236753
Vetiveria
Atanasov Aurelia inginer

Echipa este alcгtuitг din specialiєti cu bogatг experienюг оn domeniul cercetгrilor єtiinюifice, procesгrii materiei
vegetale, tehnologiilor de cultivare a plantelor medicinale єi aromatice. Colaboreazг cu specialiєti din Romвnia,
Ucraina, Federaюia Rusг, Bulgaria.Colectivul este bine pregгtit pentru atingerea obiectivelor proiectului.

VII Resurse tehnice şi infrastructuri disponibile (proprii şi oferite)


Echipa şi cofinanţatorul dispun de terenuri , maşini agricole, unelte , laborator de studiu, bibliotecă, acces
la internet, telefon/fax. Transferul tehnologic va fi la SRL Tradiţia Sudului din comuna Roşu, raionul
Cahul.
Crearea plantaţiei mamă a culturii de artemisia abrotanum şi întroducerea în cultură a artemisia abrotanum pe o
suprafaюг de 5 hectare. Se va obţine un venit în jur de 80 000 lei/ha.

Cheltuieli şi resurse financiare necesare pe anul 2010

Salarizarea executorilor

Nume, prenume Funcюia оn cadrul Salariul lunar perioada Total pe toatг perioada
proiectului (lei) Buget cofinanюare
Balan Ion executor 1500 12 15000 3000
Colţa Mihai Conducгtor de proiect 1000 12 2000 10000
Balan Nina executor 1500 12 12000 6000
Atanasov Nicolai executor 1500 12 12000 6000
Atanasov Aurelia executor 1500 12 12000 6000
Salariu de regie economist 500 4 2000 -

10
total 7500 55 55000 31000

Contribuюii de asigurгri sociale obligatorii 25300 Lei


Primele de asigurare obligatory de asistenюг medicalг, achitate de patroni 3816 lei

Procurarea materialelor şi serviciilor

Alin Denumirea mгrfii/serviciului Cantitatea Costul Buget Cofinan Argumentare


iat u. m. unei de Stat юare lei convingгtoare a
u.m.lei lei necesitгюii proc.
01 Electricitate, deservire 1515 kw 1,32 2000 Cheltuieli de oficiu, PC,
copiator etc
03 Resurse de uz gospodгresc, 5 cutii 60 240 60 Asigurг оndeplinirea
hоrtie xerox, creioane, pixuri hirtie proiectului, rapoarte…
Fertilizanti bioorganici 4t 3500 - 14000 Оntreюinerea plantaюiei
mamг
03 Inventar agricol (sape, 10un. 50 - 1000 Pentru ingrijirea plantatiei
foarfece etc.) 5s+5f
03 Lгzi plastic 25 8 200 Transportul stolonilor
capsuni, altele
03 Saci hоrtie єi polietilenг 20b 6 - 120 Recoltare lгstari,frunze
03 Motorinг, lubrifianюi, 1077 13 7000 14000 Indeplinirea lucrarilor
benzinг agricole, transport
03 sfoarг 5 kg 85 - 425 Etichete snopi butaєi
03 Material publicitar, etichete, 3300
fotografii, buclet de reclama
Servicii agricole manuale: 25000
planificarea plantatiei,
marcajul, s[ditul, udatul,
prasitul,culesul
Cercetari stiintifice 2000 Lucrare pe contract
Institutul de Chimie a AS
a RM, UCM
TOTAL 12440 232305

Delegaţii în interes de serviciu

Ţara, localitatea,org.,scopul Numele, prenume Numгr Drum Cazare, Suma totalг


delegatului de zile tur- diurnг
retur buget Cofinanюare
Com.Roşu r.Cahul Balan Ion 6 720 1560 2280 -
Or. Chişinău Atanasov Nicolaie 10 1200 2600 3800 -
Com. Roşu, r.Cahul Balan Nina 4 480 1040 1520 -

11
TOTAL 3 20 2400 1200 7600 -

Procurare de fonduri fixe si arenda tehnicii agricole pe anul 2010

Denumirea articolului Cantitatea, Costul unei Buget Cofinan Argumentare convingг-


u.m. unitгюi de m. ю-are toare a necesit. procurгre
Tractor , arenda 1 5 000 5000 Arat, cultivat, afinat
Boroana , arenda 1 2000 2000 Afinarea terenului
Uscatorie pentru plante, 1 4500 4500 Procesarea materiei
de construit vegetale,
Masina de ambalare a 1 2500 2500 Ambalarea produselor
produselor recoltate , recoltate si procesate
arenda
minitractor 1 110 000 110 000 Necesar pentru efectuarea
lucrarilor pe plantatie,
transport
Motobloc 1 13560 13560 - Necesar оn prelucrarea
plantaюiei.
TOTAL 1 125560 14000

Proiectul de transfer tehnologic “ Tehnologie novatorie de culturг a plantei codimentare єi medicinale


Artemisia Abrotanum şi procesarea rapidă a masei verzi în instalaţii ce utilizează energia solară”

Conducгtorul proiectului Colta Mihai

Cheltuieli şi resursele financiare necesare pe anul 2011

Salarizarea executorilor

Numele,prenumele Funcюia оn cadrul Salariul Perioada, Total pe оntreaga perioadг


proiectului lunar,lei luni Buget de Stat cofinanюare
Balan Ion executor 1700 12 17000 3400
Colţa Mihai Conducгtor de 1000 12 2000 10000
proiect
Balan Nina executor 1500 12 13500 4500
Atanasov Nicolai executor 1500 12 18000 6000
Atanasov Aurelia executor 1500 12 13500 4500
Postaru Dumitru executor 1050 12 10500 3150
prime 10500 3350
Salariu de regie economist 1500 5 6000 1500
1000 -
TOTAL 91000 36400

Contribuţii de asigurгri sociale de Stat obligatorii 25300 Lei


Primele de asigurare obligatory de asistenţă medicală 3816 lei

12
Procurarea mгrfurilor şi serviciilor

Alin Denumirea mгrfii/serviciului Cantitate Costul Bugetul Cofinanю Argumentarea convi-


iat a u.m. unei u.m. de a-re,lei ngгtoare a necesitгюii
Stat,lei de procurare
01 Electricitate, servicii 3030 1,32 4000 Asigurarea cond.lucr.
03 Resurse de uz gospodгresc, 6cut. 60 360 Asigurг оndeplinirea
hоrtie xerox hirtie lucrгrilor pe proiect
Fertilizanţi bioorganici 5t 3500 - 17500 Pentru plantaюia
culturг
03 Lгzi plastic 50 b 8 400
03 Inventar agricol, sape , 20 50 - 1000 Оntreюinerea
foarfeci *(10+10) plantaюiei
Motorinг,benzinг,lubrifianюi 1077 l 13 14000 Prelucrarea 4ha
bteren
03 Saci hоrtie, polietilenг 40b 6 - 240 Recoltare, ambalare.
03 sfoarг 5kg 85 - 425 Snopi,etichete altele
Servicii 25000 Lucrгri оn cоmp de
agricole,manual,marcarea intretinere a plantatiei
plantatiei, plantarea,
udarea,prasitul,recoltarea
Cercetгri єtiinюifice 3000 - Lucrгri contract cu
USM,Institutul de
Chimie a AS a RM.

TOTAL 3000 71226

Delegaţii în interes de serviciu


Ţara, localitatea scopul Numele, Numгr Drum tur- Cazare, Suma totalг
prenumele de zile retur diurnг Buget de Cofinanюar
delegatului Stat e
Com.Roєu, r. Cahul Balan Ion 8 960 2080 1520 1520
Or..Chişinău Atanasov 10 1200 2600 1900 1900
Nicolaie
Com. Roєu, r.Cahul Balan Nina 2 240 520 380 380
TOTAL 3 20 2400 5200 3800 3800

Procurarea de fonduri fixe si arenda tehnicii agricole pe anul 2011

Denumirea articolului Cantitatea, u.m. Costul unei Bugetul de cofinan Argumentarea necesitгюii
unitгюi Stat юare procurгrii
System de irigare 1 10500 10500 - Necesar pentru irigarea
plantatiei
Tractor, arenda 1 5000 5000 Efectuarea lucrarilor
agricole,transport
Boroana, arenda 1 2000 2000 Afinarea terenului pentru

13
plantatie
Plug, arenda 1 2500 2500 Efectuarea aratului pentru
plantatie,4ha
Uscatorie pentru 1 5000 5000 Procesarea primara a
plante de construit materiei vegetale
Masina pentru 1 5000 5000 Necesar pentru ambalarea
ambalarea produselor recoltei
recoltate, arenda
TOTAL 3 10500 19500

Informaюii despre cofinanюare.

Firma cofinanюatoare este specializatг оn cultivarea legumelor pe teren deschis, protejat єi hidroponicг. Dupг
оncercгrile preliminare au acceptat implimentarera оn culturг a plantei medicinale єi codimentare artemisia
abrotanum. Firma dispune de 35 hectare de terenuri arabile. Firma se aflг оn comuna Roєu , raionul Cahul. Acordul
sгu de participare la cofinanюarea proiectului de transfer tehnologic este confirmatг prin scrisoarea de garanţie, care
se anexează
(anexa .1)

Alte informaюii.

Proiectul propus poate fi cu succes realizat, echipa este bine pregгtită, posedă suficientă experienţă în cultivarea
plantelor medicinale, iar beneficiarul este specializat оn cultivarea plantelor legumicole, posedă suficiente suprafeţe
arabile, inventar şi maşini de prelucrare a solului.
Proiectul propus poate să rămînă neîmplinit numai în cazul lipsei cotei parte a finanţгrii din Bugetul de Stat.

Proiectul de transfer tehnologic “ Tehnologie novatorie de culturг a plantei condimentare єi medicinale


Artemisia Abrotanum şi procesarea rapidă a masei verzi în instalaţii ce utilizează energia solară”.

Conducгtorul proiectului Colta Mihai

14