Sunteți pe pagina 1din 25

CUPRINS

ARGUMENTUL……………………………………………………………………. 2

CAPITOLUL I: IMPORTANȚA AGROTURISMULUI ÎN ROMÂNIA………...4


I.1 Prezentarea principalelor zone agroturistice din România……………………4

CAPITOLUL II: AGROTURISMUL ÎN BUCOVINA……………………………9


II.1 Bucovina prezentare general…………………………………………………….9
II.2 Potențialul turistic natural……………………………………………………...10
II.3 Potențialul turistic antropic…………………………………………………….11
II.4 Tradiții și obiceiuri……………………………………………………………...12

CAPITOLUL III PENSIUNI AGROTURISTICE DIN ZONA BUCOVINE……15

III.1 Unități de cazare din Bucovina………………………………………………..15

III.2 Sejur în Bucovina………………………………………………………………19

CAPITOLUL IV NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I…………………22

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………..25

ANEXE

1
ARGUMENT

Lucrarea Pensiuni turistice în zona Bucovinei este structurată în trei capitol astfel:
- Primul capitol: “Importanța agroturismului în România”;
- Capitolul al doilea:” Agroturismul în Bucovina”’;
- Capitolul al treilea: “Pensiuni agroturistice din zona Bucovinei”;
      Agroturismul a fost practicat în România multă vreme în mod neorganizat, rezultând din
necesitatea turiştilor de a găsi un mod de cazare accesibil şi cu un grad de confort mai ridicat decât în
cazul campingurilor sau cabanelor, în timpul vacanţelor lor. După 1989, s-a manifestat nevoia unei
organizări a acestor spaţii de cazare, prin omologarea şi clasificarea lor. Gama serviciilor s-a
îmbunătăţit, s-a lărgit şi, astfel, tot mai mulţi săteni şi-au deschis casele pentru a primi turişti.
                 "Turismul rural reprezintă forma de turism concentrată pe destinaţii în spatiul rural,
dispunând de o structură functională de cazare şi de alte servicii eterogene”.
                  Definirea turismului, în sens larg, a determinat apariţia unor opinii diferite cu privire la
conţinutul şi caracteristicile acestuia.
                 O altă definiţie a fost dată de Organizaţia Mondială a Turismului. Acesta defineşte turismul
rural ca fiind "o formă a turismului care include orice activitate turistică organizată şi condusă în
spaţiul rural de către populaţia locală, valorificând resursele turistice locale (naturale, cultural-
istorice, umane), precum şi dotările, structurile turistice, inclusiv pensiunile şi fermele agroturistice."
               "Agroturismul reprezintă forma de turism, practicată în mediul rural, bazată pe asigurarea,
în cadrul gospodăriei ţărăneşti, a serviciilor de: cazare, masă, agrement si altele. Prin agroturism se
valorifică, astfel, în mod superior, resursele naturale şi antropice ale zonei, contribuind la ridicarea
nivelului de trai al populaţiei rurale. Spre deosebire de turismul rural, agroturismul presupune:
cazarea în gospodăria ţărănească (pensiune, etc.);consumarea de produse agricole din gospodăria
respectivă; participarea într-o măsură mai mare sau mai mică, la activităţile agricole specifice."
Bucovina este printre cele mai atractive şi frecventate zone turistice de pe harta României.
Nu întâmplător de altfel, această zonă, vestită astăzi în întreaga lume, a fost distinsă în anul 1975 cu
premiul internaţional “Pomme d’Or” de către Federaţia Internaţionala a Ziariştilor şi Scriitorilor de
Turism, iar multisecularele monumente de arhitectură cu fresce interioare şi exterioare din acest colţ
de ţară au fost trecute de UNESCO în lista monumentelor de artă universală.
Leagăn de veche civilizaţie, unde istoria se impleteşte cu legenda, Bucovina păstrează mărturii
ale prezenţei omului din cele mai îndepărtate vremuri.
Oferta de cazare este variată şi există ceva pentru fieare turist şi bugetul său.  Exisă hoteluri de
lux ce îndeplinesc standardele occidentale, blocuri datând din perioada coumunistă, pensiuni de modă
veche, noi vile şi case de vacanţă care sunt mici hoteluri private şi camere în interiorul fermelor.
Arhitectura în Bucovina, la fel ca în toată România este o mixtură de vechi şi nou. Foarte adesea
hotelurile sunt găsite în clădiri moderne anonime. Toate clădirile sunt clasificate în funcţie de
sistemul naţional de la una la cinci stele.
Pentru oricine care vrea să viziteze regiunea singur şi pentru prima dată recomandăm ca varianta de
cazare casele tip fermă, în ceea ce românii numesc agroturism. Se poate găsi cazare în oricare din
satele învecinate mânăstirilor.
2
CAPITOLUL I

3
IMPORTANȚA AGROTURISMULUI ÎN ROMÂNIA

I.1. Prezentarea principalelor zone agroturistice din România

Agroturismul este abia la început în România dar poate avea o contribuție foarte importantă
în dezvoltarea ruralului, nu numai în termeni financiari ci și prin aceea de crearea de noi locuri de
muncă, noi practici de muncă, injectarea unei vitalități noi în economia ruralului, etc.
Dezvoltarea agroturismului se impune în spațiul rural, atât pe plan economic cât și social.
Astfel, agroturismul contribuie la viața economică a satului prin următoarele:
-    Perspectiva dezvoltării satului pe termen lung în strânsa legătură cu agricultura, infrastructura,
protecția mediului. Posibilitatea de a deveni un suport pentru noi afaceri și locuri de muncă care să
determine o dezvoltare pe plan local;
-    Astfel, se acționează în primul rând asupra dezvoltării economice a localității respective, prin
creșterea veniturilor populației, care determină modificări în structura cheltuielilor, creșterea
importantă a investițiilor, dezvoltarea și amenajarea căilor de transport și comunicații, lărgirea
activității economice prin apariția unor noi ramuri complementare activității agroturismului (industrie
locală). O dată cu dezvoltarea acesteia, are loc o creștere constantă și a activităților de comerț, la care
apelează constant atât turiștii cât și populația autohtonă; gospodăriile care practică agroturismul iși
investesc veniturile obținuțe în amenajări ale propriei locuințe, modernizări ale spațiului rustic,
reparații, dotări cu aparatură casnică și gospodărească;
   Agroturismul acționează și asupra factorilor sociali din mediul rural, în primul rând prin
restrângerea exodului rural și prin stabilizarea populației. Acest fenomen se realizează prin oferirea
unor posibilități decente de trai în acest mediu, prin diversificarea ocupațională a populației, în special
a celei tinere, care este de obicei cea mai vulnerabilă pe piața muncii, cea mai afectată de crizele și
recesiunile economice;
   A treia zonă asupra căreia actioneaza agroturismul, influentand-o pozitiv, privește factorii
civilizationali, de educatie și cultură. Prin contactul permanent cu categorii sociale culte și civilizate,
prin repetare, se imprimă și asupra populației autohtone norme de civilizatie și cultură. În plus, se pot
realiza legături de prietenie cu locuitori ai altor meleaguri, țări, creându-se astfel primii germeni ai
unei conștiințe, planetare, progresiste.
Pe de altă parte și cealaltă categorie cea a turistilor, este influențată prin cunoașterea
obiceiurilor și tradițiilor populare, originale, ale istoriei reale, a vieții autentice a poporului respectiv.
Se poate aprecia, că se creează o imagine favorabilă a țării respective în lume, agroturismul fiind deci
cel mai eficient și mai pacifist ambasador al unei țări, baza fiind  inocența si simplitatea  locuitorului
din mediul rural;
  Agroturismul poate acționa și asupra sistemului managerial al localității respective, asupra
factorilor organizatorici locali, mobilizandu-i, sporindu-le preocuparile pentru amenajarea zonei
rurale sub aspectul infrastructurii, obligandu-i indirect la găsirea unor surse de finanțare pentru
realizarea obiectivelor de modernizare a căilor de acces, de restaurare a unor obiective turistice, de
reparare a unor clădiri funcționale, etc. Rolul factorilor locali este în continuă creștere, lor revenindu-
le obligația de a analiza situația economică și socială a localității rurale, de a realiza programe

4
concrete de dezvoltare economică, de a pleda și acționa pentru îndeplinirea lor. Uniunea Europeană,
de exemplu, la nivel teritorial, acordă rolul de factor decisiv al organizării activității economice,
sociale, financiare, organizațiilor locale de conducere, organizațiile centrale sprijinind doar activitățile
din localitătile respective.    
Schimbările structurale ale economiei produc grave constrângeri zonelor rurale, mai ales
acelora foarte dependente de agricultura. Asemenea zone exista in cele mai multe tari europene. In
aceste zone profiturile fermelor sunt in descrestere, cresterea somajului duce la un exod al fortei
productive si deci la dezechilibru demografic. Liderii si autoritatile locale sunt in cautarea unor
actiuni inovatoare care sa rezolve problemele acestor zone si sa sprijine astfel binele populatiei rurale.
Un argument suprem in practicarea turismului rural, inclusiv a extinderii lui, il reprezinta
faptul ca spatiul rural se restrange tot mai mult ca urmare a dezvoltarii activitatilor neagricole, iar
citadinii manifesta tot mai mult dorinta (necesitatea) de a petrece timpul liber intr-un mediu
nepoluant.
Turismul integrat in zonele si localitatile rurale reprezinta o alternativa de a rezolva, in acelasi
timp, probleme ce privesc, pe de o parte, satul, iar pe de alta parte orasul. Prin turism rural se vor
putea rezolva probleme ale politicii amenajarii teritoriului, ale echilibrului oras-sat, conturandu-se
astfel o schimbare sociala ce ofera posibilitatea populatiei de la oras sa-si regaseasca radacinile,
valorile culturale, destinderea fizica, linistea si calmul pierdute sau uitate.
Pentru România, structura patrimoniului turistic pune în evidenţă prin complexitatea sa, şansa
unei dezvoltări viitoare sigure. Inventarul obiectivelor naturale şi antropice pus în slujba turismului
este şi va fi implicat, cu siguranţă, în conturarea motivaţiilor de bază, în organizarea activităţilor de
recreare, refacere a sănătăţii sau în ascensiunea culturală. Multitudinea şi varietatea acestor obiective
reprezintă, neîndoielnic, garanţia unei evoluţii ascendente a turismului. În categoria potenţialului
turistic natural cu importanţă majoră pentru agroturism şi pentru turism în general intră: - relieful; -
resursele hidrografice; - vegetaţia şi fauna; - factorii cliamtici şi de cură. Pentru aşezările rurale,
resursele antropice (în special cele etnografice) specifice, care ar da autenticitate oricărui produs
agroturistic, sunt: - Aşezările rurale tradiţionale; - Arhitectura tradiţională; - Obiectele tradiţionale; -
Portul popular; - Sculptura populară; - Arta populară; - Instrumentele populare tradiţionale;
Localităţile rurale unde se va practica agroturismul, vor deveni spaţii unde se vor asambla toate
elementele de potenţial natural şi antropic în cadrul uneo gospodării sau ferme agroturistice. Lansarea
satelor turistice în toată ţara va conduce la efecte deosebite privind legăturile ce se vor realiza între
gazde şi turişti, raporturile între modul de a aprecia valorile şi nivelul de trai dintre cei doi participanţi
la actul de turism, modul de rezolvare a unor situaţii inedite, comunicare şi schimburi de idei, relaţii
ce se stabilesc între prestator (gazdă) şi beneficiar (oaspete/turist).
Utilizarea integrală a resurselor naturale, economice şi umane a unei zone cu un bogat
potenţial turistic se poate realiza prin implicarea comunităţilor locale în sectorul turistic, prin
sprijinirea grupurilor de iniţiativă pentru dezvoltarea şi promovarea ofertei turistice locale, pentru
protejarea mediului înconjurător şi a bunurilor culturale.
Agroturismul în România reprezintă o şansă mai ales pentru localnici care, ţinând cont de
criza din sectorul agricol, sunt dispuşi să încerce o nouă activitate utilizând, pentru creşterea
rentabilităţii, infrastructura de care deja dispun. Agroturismul asigură posibilitatea valorificării
superioare a surplusului din gospodăriile ţărăneşti, care de multe ori se degradează prin
neîntrebuinţare. Acest lucru este cu atât mai important, cu cât produsele alimentare sunt naturale,
5
realizate fără folosirea pesticidelor, deci, de cea mai bună calitate. In afara cazării propriu-zise, un
întreprinzator din acest domeniu poate oferi clienţilor săi şi alte servicii. In cea mai mare parte a
cazurilor, rolul acestor servicii nu este să crească câştigurile, ci să fidelizeze clienţii.
       Agroturismul a fost practicat în România multă vreme în mod neorganizat, rezultând din
necesitatea turiștilor de a găsi un mod de cazare accesibil și cu un grad de confort mai ridicat decât în
cazul campingurilor sau cabanelor, în timpul vacanțelor lor. După 1989, s-a manifestat nevoia unei
organizări a acestor spații de cazare, prin omologarea și clasificarea lor. Gama serviciilor s-a
îmbunătățit, s-a lărgit și, astfel, tot mai mulți săteni și-au deschis casele pentru a primi turiști. Primele
forme ale turismului rural organizat au aparut în zona Rucar-Bran, ulterior înfiintându-se si
ANTREC. Dupa aparitia acestei organizatii, în fiecare judet au fost omologate gospodarii si a aparut
concurenta, bazata în special pe resursele naturale ale zonei, pe atractiile oferite turistilor. Ca urmare
a acestor transformari si a tendintei de modernizare si perfectionare a activitatilor turistice rurale,
turismul rural a ocupat si ocupa un loc important în oferta turistica din tara noastra, reprezentând
pentru multi dintre noi o alternativa atractiva în vederea petreceri vacantelor si concediilor.
                   Pe parcursul ultimilor ani, au apărut și o serie de reglementări de ordin legislativ în ceea
ce privește această problemă, și au fost editate o serie de lucrări ce tratează conceptul de turism rural
și agroturism și satul românesc, unele dintre ele venind în sprijinul celor ce vor să primească turiști în
gazdă, având forma unui îndrumător.
                 Turismul rural și agroturismul au cunoscut o dezvoltare semnificativă în România, si se
poate afirma ca se aliniaza din ce în ce mai mult standardelor europene din acest domeniu.
              Din definitiile turismului rural si agroturismului, ce vor fi prezentate în continuare, se va
putea identifica principalele diferente dintre aceste doua concepte.
                 "Turismul rural reprezintă forma de turism concentrată pe destinații în spațiul rural,
dispunând de o structura functionala de cazare si de alte servicii eterogene”
                  Definirea turismului, în sens larg, a determinat aparitia unor opinii diferite cu privire la
continutul si caracteristicile acestuia.
                 O altă definitie a fost dată de Organizatia Mondială a Turismului. Acesta defineste turismul
rural ca fiind "o forma a turismului care include orice activitate turistica organizata si condusa în
spatiul rural de catre populatia locala, valorificând resursele turistice locale (naturale, cultural-
istorice, umane), precum si dotarile, structurile turistice, inclusiv pensiunile si fermele agroturistice."
               "Agroturismul reprezintă forma de turism, practicată în mediul rural, bazată pe asigurarea,
în cadrul gospodăriei țărănești, a serviciilor de: cazare, masă, agrement și altele. Prin agroturism se
valorifică, astfel, în mod superior, resursele naturale și antropice ale zonei, contribuind la ridicarea
nivelului de trai al populatiei rurale. Spre deosebire de turismul rural, agroturismul presupune:
cazarea în gospodaria taraneasca (pensiune, etc.);consumarea de produse agricole din gospodaria
respectiva; participarea într-o masura mai mare sau mai mica, la activitatile agricole specifice."
               În ceea ce privește produsul turistic rural, acesta constă în a oferi turiștilor servicii, precum:
cazare, cazare si mic dejun, demipensiune (cazare, mic dejun și prânz sau cină), pensiune completă
(cazare si toate mesele incluse). La acestea se mai adaugă excursii, transport, tratament balnear,
participarea la diverse festivaluri și sărbători tradiționale. Acest produs este alcătuit din: componente
de bază, care cuprind cazare , alimentație și transport; și componente auxiliare, care cuprind
agrement, tratament balnear, activități sportive, etc..

6
         Alegerea unei destinații turistice nu este deloc ușoară, datorită existenței multitudinilor de
oferte, a unor nevoi și preferințe diverse. Un rol important în alegerea destinației turistice o au
următoarele elemente:
         factori naturali: așezare geografică, relieful, hidrografia, vegetația, fauna și clima;
         factori culturali: limba, folclor, politica, religie, arta, stiinta;
         elementul uman: mentalitatea si ospitalitatea reflectate în atitudinea populatiei locale, a
prestatorilor fata de turisti;
         infrastructura generala: telecomunicatii, mijloace de transport, aprovizionare cu apa, sisteme
de canalizare, structura si aspectul satelor, etc;
         facilitati turistice: transporturile turistice, mijloacele de cazare, de alimentatie, activitati
sportive, distractii, posibilitati de informare etc.
           După cum am amintit, pe lângă noțiunea de turism rural apare și noțiunea de agroturism.
Agroturismul a apărut din dorința de a crește veniturile gospodăriilor rurale, prin valorificarea
potențialului economic al acestora. Pentru a caracteriza agroturismul pe segmente specializate, se
formuleaza o multime de definitii derivate.
               "Din punct de vedere a spațiului de cazare, al asigurării bazei materiale, agroturismul poate
fi definit ca o activitate capabilă să valorifice excedentul de cazare existent în gospodaria țărănească,
pregatit și amenajat special pentru primirea de oaspeți, care poate deveni o ofertă fermă pentru
dezvoltarea turismului.
                 Din punct de vedere al activitatilor care graviteaza în jurul gospodariei taranesti,
agroturismul poate fi definit ca un ansamblu de bunuri si servicii oferite de gospodaria taraneasca,
spre consumul persoanelor care, pe o perioada determinata de timp, vin în mediul rural pentru
relaxare, odihna si agrement, cure terapeutice, tranzactii sau afaceri, pentru satisfacerea unui hobby,
initiere în arta mestesugurilor traditionale, pentru studii si documentare, precum si alte multe alte
activitati."
                 Produsele agroturistice oferite turistilor sunt foarte diversificate si pot crea multe facilitati:
posibilitatea pregatirii mesei de catre turisti din produse proaspete, obtinute în gospodaria rurala;
posibilitatea oferita turistilor de a participa sau de a asista la o serie de obiceiuri traditionale din
gospodarie, localitate sau zona, precum: nunti, spectacole folclorice, târguri satesti, hore, sezatori,
etc..
                Fie ca este vorba de turism rural sau de agroturism, continutul activitatii se circumscrie
coordonatelor:
         spatiul rural - cu aspecte referitoare la asezare din punct de vedere al marimii, densitatii
populatiei, structurii sociale, modului de utilizare a terenului, dar si la mijloacele de
      gazduire: tip, confort, pozitie.
         locuitori - populatia pastratoare a unor traditii, obiceiuri, dar si  detinatoare a terenurilor, a
echipamentelor de gazduire si chiar ofertant de servicii.
         Produse  - pe de o parte, produse agroalimentare consumate de turisti cu prilejul sederii în
gospodaria taraneasca si, pe de alta parte, produse turistice - atractii ce motiveaza deplasarea
turistilor.
        Dintre structurile de primire ale turismului rural, care se dezvolta în spatiul rural fac parte:
pensiuni turistice rurale, moteluri, campinguri, tabere scolare, tabere de creatie artistica, sate de

7
vacanta, tabere pentru activitati ecologice si alte forme organizatorice create în scopul dezvoltarii
turismului rural.
         Pensiunea turistică rurală este o unitate cu activitate hotelieră, cu capacitate de până la 10
camere, totalizând maximum 30 de locuri, functionând într-o cladire independenta sau în locuinta
unui cetatean (spatiu familial), care în spatii special amenajate, asigura cazarea turistilor, precum si
pregatirea si servirea mesei la preturi moderate.

8
CAPITOLUL II

AGROTURISMUL ÎN BUCOVINA

II.1 Bucovina- pezentare generală

“Pentru puține popoare se găsește un tinut relativ mic ca acesta în care să se cuprindă atâta
frumusețe, atâta bogăție de astăzi și amintiri din trecut așa de imbelșugate, de îndepartate și sfinte“.
– Nicolae Iorga

Bucovina este printre cele mai atractive și frecventate zone turistice de pe harta României. Nu
întâmplător de altfel, această zonă, vestită astăzi în întreaga lume, a fost distinsă în anul 1975 cu
premiul internațional “Pomme d’Or” de către Federația Internațională a Ziariștilor și Scriitorilor de
Turism, iar multisecularele monumente de arhitectură cu fresce interioare și exterioare din acest colț
de țară au fost trecute de UNESCO în lista monumentelor de artă universală.
Leagăn de veche civilizație, unde istoria se impleteste cu legenda, Bucovina păstrează
mărturii ale prezenței omului din cele mai indepărtate vremuri.
Cele 96 de morminte de incinerație scoase la lumină la Zvoristea, ca si descoperirile arheologice de
la Silistea Scheii, Suceava, Bosanci, Probota sau Dolhestii Mari atesta existenta unor asezari traco-
getice si dacice bine conturate. Meleagurile bucovinene au fost martorii inchegarii si dezvoltarii in
secolul XIV, a statului feudal independent al Moldovei.
Asezari precum Baia, Siret, Suceava, Radauti pastreaza pana in zilele noastre constructii
(cetati, ctitorii si case domnesti s.a.) din vremea primilor voievozi moldoveni. Alte localitati precum
Putna, unde in 1871 festivitatile prilejuite de implinirea a 400 de ani de la zidirea ctitoriei lui Stefan
cel mare s-au transformat, cu participarea lui Mihai Eminescu, Mihai Slavici, Ciprian Porumbescu si
a altor tineri veniti din toate provinciile istorice romanesti, intr-o impunatoare manifestare a
cunostintei de neam si de tara a romanilor de pretutindeni, evoca sugestiv rolul active pe care
locuitorii suceveni l-au avut de-a lungul timpului pe scena istorie.
Bucovina este cunoscută pentru mănăstirile construite de foști domnitori și boieri moldoveni
(Mușatinii, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Ștefan Tomșa, Alexandru Lăpușneanu,
Familia Movileștilor), fiecare cu culoarea sa
specifică: Voroneț (albastru), Humor (roșu), Sucevița (verde), Moldovița (galben)și Arbore (combina-
ție de culori).
Când rosteşti Bucovina, gândul îţi zboară la meleagurile pline de o frumuseţe rară, la ,,dulcea
Bucovină cu pomi roditori şi mândrii feciori,, la mănăstirile ridicate de voievozii vremii, la cadrul
secular al Slatioarei, la Obcinele domoale, la semetia Rarăului şi Pietrele Doamnei, la Cetatea de
Scaun şi la muzeele încărcate de istorie ale vremurilor de slavă ale acestor ţinuturi pitoreşti.
Bucovina este una dintre zonele României care se deosebeşte printr-o cultură populară impresionantă
şi încă vie, materializată în arhitectură populară, port, meşteşuguri tradiţionale, numeroase obiceiuri
calendaristice şi obiceiuri din ciclul vieţii. Bucovina înseamnă o largă şi preţioasă paletă de bogăţii
9
naturale ce simulează potenţialul de creativitate, înseamnă frumuseţea plaiurilor şi ospitalitatea
gospodăriilor, diversitatea cinegetică adăpostită de patrimoniul forestier ce acoperă peste 52% din
acest minunat colţ al ţării.
Istoria acestui ţinut porneşte de pe timpul dacilor, însă la jumătatea secolului XVI-lea Bogdan
Voievod este recunoscut ,,întemeietor şi legiuitor al ţării,,. În 1775 devine parte a Imperiului Austro-
Ungar în a cărui componenţă rămâne până în 1918 când a avut loc Marea Unire. Numele de Bucovina
i-a rămas din perioada ocupaţiei Imperiului Austro-Ungar când i-a fost atribuită denumirea de Ţara
Fagilor.

II.2. Potențialul turistic antropic


Zona este presărată pe toată întinderea ei de mănăstiri şi biserici, cele cu o valoare deosebită
fiind construite în timpul domniilor voievozilor Ştefan cel Mare şi Petru Rareş, între sec. XV-XVI.
Aflate în patrimoniul UNESCO şi premiate cu Mărul de Aur în anul 1975 de către Uniunea
Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor din Turism, mănăstirile cu fresce interioare şi exterioare-
Voroneţ, Humor, Moldoviţa, Suceviţa, Arbore, constituie principala atracţie turistică pentru această
zonă.
Prin Obcinele Bucovinei se defineşte o unitate geografică al cărui specific este dat de o succesiune de
culmi paralele, prelungi, puţin înalte, împădurite, separate de văi largi, de pajişti întinse şi intens
urbanizate.
La originea acestei denumiri geografice stă totuşi toponimul de obcină, frecvent folosit şi astăzi
de populaţia locală şi care prin generalizare geografică a fost extins ulterior în întreaga regiune din N-
E Carpaţilor Orientali.
Zona Bucovina s-a suprapus dintodeauna peste suprafaţa actualului judeţ Suceava. Bucovina a
rămas o regiune neocupată încă de la stăpânirea romană, fiind considerată zonă a dacilor liberi.
Apogeul istoriei Bucovinei l-a reprezentat epoca domnitorului Stefan cel Mare (1457-1504) când
întraga regiune s-a dezvoltat din punct de vedere politic, economic şi arhitectural. În acea perioadă s-
au construit majoritatea edificiilor religioase, căci conform unei legende domnitorul Stefan cel Mare
ridica câte o mănăstire după fiecare bătălie câştigată.
Oraşul Suceava (reşedinţa actualului judeţ Suceava) a îndeplinit un important rol istoric, fiind
timp de două veacuri capitala Moldovei. Între anii 1775-1918 oraşul a căzut pradă stăpânirii austriece.
Se mai păstrează încă multe influenţe ale acestei civilizaţii mai ales din punct de vedere cultural.
Aşezare geografică - Regiunea Bucovina se găseşte în partea de N a României, în N-V zonei
turistice Moldova, pe malul drept al râului Suceava. Bucovina aparţine numai judeţului Suceava,
limita istorică dintre Imperiul Austro-Ungar şi Moldova fiind Valea Sucevei.
Oraşe- În Bucovina se situează reşedinţa judeţului Suceava, respectiv oraşul Suceva. Alte oraşe
importante sunt: Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Gura Humorului, Rădăuţi, Siret, Solca, Vatra
Dornei.
Populaţie – O pondere dominantă a populaţiei o au românii. Alături de aceştia se mai adaugă
şi polonezi, ucrainieni, ruşi, maghiari, germani, evrei etc. Majoritatea acestor etnii trăiesc aici în urma
colonizărilor făcute de Imperiul Austro- Ungar.

10
Suprafaţa- Zona ocupă o suprafaţă de 8553 km pătraţi (judeţul Suceava reperezentând cel de-al doilea
judeţ ca suprafaţă, el fiind al doilea după judeţul Timiş).
Vecini :
• N – graniţa cu Ucraina
• V - judeţul Maramureş şi Bistriţa Năsăud
• E - zona Moldovei ( judeţele Iaşi şi Botoşani)
• S – judeţele Harghita, Mureş şi Neamţ

II.3. Potențialul turistic natural


Clima - Clima regiunii Bucovina este caracteristică zonei montane, cu ierni bogate în zăpadă
(favorabile practicării schiului dar şi a altor sporturi de sezon precum plimbări cu sania trasă de cai).
Verile sunt destul de răcoroase mai ales în preajma munţilor.
Relief - Bucovina reprezintă o zonă bine împădurită, fiind predominată de munţi din Carpaţii
Orientali şi de o zonă deluroasă. Sectorul montan ocupă latura vestică a zonei, aparţinând grupei
nordice şi parţial celei centrale ale Carpaţilor Orientali (Obcinele Bucovinei 1483 m, Rarău 1653 m,
Giumalău 1887 m, Vârful Pietrosu 2100m). Munţii Călimani situaţi în S-V zonei constituie cel mai
înalt complex vulcanic din Carpaţii Româneşti, dar şi totodată cei mai tineri munţi din ţară
Zona deluroasă corespunde Podişului Sucevei dar şi Subcarpaţilor Moldovei aflaţi în partea de E a
Bucovinei.
Etnografie - Zona prezintă o însemnătate valoare etnografică mai ales datorită obiceiurilor
strămoşeşti care s-au păstrat nealterate de secole şi a portului popular românesc. Bucovina mai este
celebră şi pentru prelucrarea artizanală a lemnului. Se mai adaugă şi ceramica de culoare neagră,
lustruită cu piatră, tehnică preluată de la geto-daci din localitatea Marginea la 10 km de Rădăuţi.
Căi de transport :
• Transportul feroviar – pe teritoriul judeţului Suceava trece magistrala Bucureşti-Suceava- Vicşani
(punct de vamă) care se continuă spre Ucraina şi Polonia;
• Transportul rutier – întraga regiune este străbătută de o reţea densă de drumuri rutiere modernizate.
Capitala ţării se găseşte la o distanţă de 450 km faţă de oraşul Suceava;
• Transportul aerian – este deservit de aeroportul de la Salcea (la 12 km de Suceava).
Regiunea mai este renumită şi pentru manifestările folclorice care au loc în acest ţinut - la
mijlocul lunii august are loc Târgul Maeştrilor Populari la Suceava iar la Câmpulung Moldovenesc
Festivalul Bucovinean. Aici se adună diferite grupuri folclorice aparţinând tuturor etniilor din
Bucovina.
Turism – Zona Bucovina reprezintă o regiune cu o însemnată încărcătură istorică şi spirituală
a poporului român. Multitudini de lăcaşe de cult (printre care renumitele mănăstiri Moldoviţa,
Suceviţa, Humor, Voroneţ, Arbore) sau de cetăţi care au aparţinut unor mari domnitori, se mai adaugă
şi frumuseţea peisajului înconjurător (relief montan, chei, rezervaţii şi monumente ale naturii).

Economia zonei Obcinele Bucovinei


11
Obcinile Bucovinei participă cu o pondere însemnată la dezvoltarea economică a judeţului
Suceava, iar unele din produsele sale sunt solicitate de întreaga ţară sau sunt exportate.
Principale ramuri economice se bazează pe resursele locale.
Resursele solului - pajiştile şi pădurile - explică caracterul extensiv silvo-pastoral al economiei
tradiţionale. Lor li s-a adăugat ( începând cu secolul al XIX-lea) exploatarea şi prelucrarea resurselor
solului.
Lemnul pădurilor este valorificat în unităţi mari şi modernizate de prelucrare a lemnului:
cherestea - de la Breaza, Pojorâta, Iacobeni, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Vama,
Moldoviţa, Suceviţa; mobilă - Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului sau în afara zonei
Obcinelor Bucovinei la Suceava - la combinatul de celuloză şi hârtie. La Molid se află o fabrică de
carton.
Lemnul este valorificat şi de industria locală meşteşugărească.
Fructele de pădure sunt colectate şi prelucrate în unităţi de profil ale industriei alimentare de la Gura
Humorului sau Brodina sau în afara zonei la fabricile de profil de la Fălticeni sau Suceava.
Răşinile, cetina, conurile de brad sunt valorificate în industria coloranţilor, în industria farmaceutică
sau sunt livrate la export.
Animalele sălbatice, cu cea mai mare densitate din ţară sunt valorificate în industria
alimentară, în industria pielăriei şi încălţămintei sau ca trofee de şi piese de muzeu.

II.4 Tradiții și obiceiuri

Bucovina este un spațiu în care tradițiile populare românești și-au păstrat puritatea. Chiar și aerul e
unul mai curat aici, fiind una dintre zonele cele mai împădurite ale țării. Regiunea păstrează amprenta
civilizației austro-ungare ca urmare a includerii ei în Imperiul Habsburgic în 1775. Geografic,
Bucovina se întinde de la Vatra Dornei, Câmpulung, Gura Humorului, la Suceava, Rădăuți, până la
Cernăuți. (Nordul Bucovinei a fost răpit României în urma pactului semnat de miniștrii de externe ai
lui Stalin și Hitler. După destrămarea URSS, acest teritoriu a rămas Ucrainei).

De Paște, în Bucovina

12
Se spune că iernile sunt cele mai frumoase aici, în Bucovina. Însă bucuria adevăratei Sărbători
este, aici, Paștele. Sărbătorirea Sfintelor Paști este prilej de mare bucurie pentru bucovineni și începe
cu mult înainte, o dată cu Duminica Floriilor. Sărbătoarea Floriilor este cunoscută în Bucovina sub
denumirea de Duminica Stâlparilor, iar semnele din această zi sunt interpretate ca prevestiri pentru
anul în curs. Se spune că după cum va fi timpul în ziua de Florii, aşa va fi şi în ziua de Paşti, iar dacă
de Florii ies broaştele, atunci vara va fi frumoasă.

În toate aşezările din Bucovina, obiceiurile şi îndeletnicirile legate de Sfintele Sărbători de Paşti
definesc cu precădere personalitatea bucovineanului, un om liber şi puternic, gata să se elibereze de
„balastul” pe care îl simte aproape. În Duminica Floriilor se sfinţesc la Biserică ramurile de sălcii,
”mâţâşorii”, care încep a înmuguri. Această ramură este dusă acasă şi aşezată la icoane pentru spor în
gospodărie, dar şi pentru fete pentru spor în dragoste. De asemenea ele se folosesc şi în caz de boală,
punându-se sub perna celui suferind sau pentru îmbunătăţirea vederii.

Obiceiuri de Florii – Obiceiul Lazariţelor şi ramurile de salcie

Înainte de a intra în Ierusalim, Hristos l-a înviat pe Lazar. Învierea lui Lazăr este simbolul
învierii viitoare a neamului omenesc. În popor se crede că Lazăr era un fecior tânăr, fratele fetei care
s-a căsătorit cu Dragobete, Cap de Primăvară. Potrivit tradiţiei, într-o sâmbătă Lazăr a plecat cu oile
la păscut, lasând-o pe mama-sa să facă plăcinte. Urcând într-un copac să ia muguri pentru animale, îşi
aduce aminte de plăcinte. Se grăbeşte să coboare, cade şi moare.Potrivit legendei ca Lazăr ar fi murit
de dorul plăcintelor, există obiceiul ca în această sâmbătă, femeile de la ţară să facă ofrandă de
pomenire a morţilor împărţind plăcinte de post.

În ziua Floriilor, oamenii merg cu ramuri de salcie la biserică, pentru a-L întâmpina tainic pe
Hristos. Ele sunt sfinţite şi puse la icoane. Se credea că nu e bine să renunţi la aceste ramuri dacă nu
au venit celelalte Florii. Oamenii le puneau şi pe pomii fructiferi, pentru a-i ajuta să rodească. Exista
credinţa ca abia acum pomii prind putere să rodească. De aceea, nu se plantau pomi înainte de
Florii, de teama ca aceştia să nu ramâna fără rod. În ziua de Florii, stupii erau împodobiţi cu ramurile
de salcie sfinţite, ca albinele să se bucure de binecuvântarea divină. În unele sate, mâţişorii erau
aruncaţi în curte cand începea să bată grindina. Însă, ramurile de salcie aveau în principal menirea de
a-i feri pe oameni de duhurile necurate. Ramura de salcie sfinţită era utilizată şi în scopuri terapeutice.
13
Oamenii înghiţeau mâţişori de pe ramura de salcie, pentru a fi feriţi de diferite boli. Bătrânele se
încingeau cu salcia ca să nu le mai doară şalele. Exista şi obiceiul ca părinţii să-şi loveasca copiii cu
nuieluşa de salcie, când veneau de la biserica. Credeau că aşa  vor creşte sănătoşi şi înţelepţi.

DESTINAȚII ÎN BUCOVINA

CAPITOLUL III

PENSIUNI AGROTURISTICE DIN ZONA BUCOVINEI

14
III.1 Unități de cazare din Bucovina
Oferta de cazare este variată si există ceva pentru fieare turist si bugetul său.  Există hoteluri de
lux ce indeplinesc standardele occidentale, blocuri datând din perioada coumunistă, pensiuni de modă
veche, noi vile si case de vacantă care sunt mici hoteluri private si camere în interiorul fermelor.

Arhitectura în Bucovina, la fel ca în toată România este o mixtură de vechi și nou. Foarte adesea
hotelurile sunt găsite în clădiri moderne anonime. Toate clădirile sunt clasificate în funcție de
sistemul național de la una la cinci stele.
Pentru oricine care vrea să viziteze regiunea singur și pentru prima dată recomandăm ca variantă de
cazare casele tip fermă, în ceea ce românii numesc agroturism. Se poate găsi cazare în oricare din
satele învecinate mânăstirilor. Există case normale cu o parte din camere care sunt de închiriat.
Camerele sunt călduroase și curate, dar adesea nu sunt echipate cu extra confort, ca de exemplu băi
private. De exemplu proprietarii pot prepara cina. Prețurile sunt foarte scăzute dar pot fi schimbate în
functie de sezon în cele mai populare dintre sate. Cu mai putin de 10 euro pe zi se oferă excursii în
cele mai interesante locuri din împrejurimi.

15
Priveliște din Bucovina

Gospodăriile ţărăneşti au case mari, cu faţade sculptate în lemn sau piatră, cu acoperişuricolorate,
cu porţi lucrate manual. Aici, există posibilitatea găzduirii turiştilor, acestora oferindu-li-se camere
aranjate şi mobilate în stil bucovinean tradiţional, cu elemente folclorice de o valoare deosebită.
Demn de reţinut este faptul că turiştii au ocazia să fie serviţi cu produse alimentare naturale. ) altă
caracteristică a turismului rural din Bucovina este valorificarea în întregime a produselor realizate în
gospodarie. Turistul are posibilitatea să guste din preparatele culinare şi băuturile specifice zonei,
unele dintre ele fiind unice. Mulţi turişti se reântorc pe aceste meleaguri tocmai pentru a se reântâlni
cu aceste mâncăruri delicioase. Zona Bucovina, ca unitate turistică, este proiectată ca un model
dinamic de dezvoltare şi se înscrie în procesul de înnoire calitativă prin preocuparea de punere în
valoare, la un nivel din ce în ce mai înalt,a bogatelor resurse de care dispune.
Când spui Bucovina, te gândeşti fără să vrei la manastirile pictate, care au dus faima locurilor
până departe. Puţini sunt cei care nu au au!it măcar de albastrul de Voroneţ, de Putna, unde se află
mormântul lui Stefan cel Mare, sau de Suceviţa, o adevarată cetate, nu doar o manastire, există încă
atâtea locuri minunate, atâtea alte atracţii care merită luate în seamă, satele pitoreşti, pajiştile pline de
verdeaţă, mireasma pădurilor de brad, stânele izolate şi turmele de oi, agricultura tradiţională,
costumele populare, obiceiurile şi meşteşugurile, artizanatul. Bisericile şi mănăstirile sunt fascinante,
dar ochiul şi sufletul obosesc repede şi caută altceva.

Cazare lângă Mănăstirea Humor


Pensiunea – CLUB DE MUNTE ***
Gura Humorului 
Bd. Bucovinei 4 
Tel. 0230- 207 000 
Tel./Fax 0230-232 115 

16
Este o pensiune recent construită. Are 13 de camere (7 camere duble, 6 camere pentru o persoană), cu
privire spre munţi. Camerele au mobilă în stil neo-gotic. Fiecare cameră are cablu TV, conexiune la
internet şi mini-bar. Restaurantul elegant mobilat serveşte mâncăruri locale şi internaţionale. De
asemenea, există un bar şi o terasă. Hotelul este echipat cu săli de conferinţă, room service, parcare
păzită, un chioşc cu informaţii pentru turişti, un butic, un centru de fitness cu saună, jacuzzi şi masaj.
Pensiunea CRISTIAN **** 
Gura Humorului 
Str. Victoriei 26 
Tel. 0230- 230 864, 231 220 or 0744-621 094 
Fax. 0230-232987 
E-mail: ccristian@warpnet.ro 
Acestă pensiunet are 14 camere aranjate în apartamente cu dormitoare pentru o persoană sau
pentru două şi cu o sufragerie. Fiecare apartament ocupă un întreg etaj şi este decorat în diferite stiluri
(român, suedez, francez sau german). Camerele au cablu TV, video, radio, mini-bar şi o linie
telefonică internaţională. Este echipată cu sală de fitness, saună finlandeză, o bibliotecă ce conţine
colecţii numismatice şi de timbre, un salon pentru muzică, dotat cu un pian de concert Yamaha, o sală
pentru micul dejun, o sală pentru cină şi una pentru prânz.

Cazare lângă Mănăstirea Voroneţ


Pensiunea ELENA**** 
Comuna Voroneţ 
Str. Voroneţ 8 
Tel. 0230-230 651, 0744-599 600 or 0744-507 400 
Tel./Fax 0230-230 968 
Aflată la începutul lungului sat Voroneţ, acestă pensiune este bine amplasat pentru a vizita
mănăstirile Voroneţ, Humor, Suceviţa sau Putna. Sunt 18 camere duble şi 4 apartamente în 4 clădiri.
Fiecare cameră are baia proprie cu apă caldă, cablu TV şi room service. Are un restaurant de primă
clasă cu o terasă, o sală de conferinţe, un living room cu şemineu şi bar, o sală de biliard, o saună, un
parc de joacă pentru copii şi o parcare. La cerere, pot fi organizate cine festive, întâlniri de afaceri,
conferinţe sau focuri de tabără.
17
Pensiunea ALBA *** 
Comuna Vama 
Pârâul Sasului 
Tel. 0230-340 404 or 0744-521 515 
E-mail: casa_alba@suceava.ro 
Această pensiune oferă cazare în 10 camere duble, 3 camere duble luxoase, 4 apartamente, 4
apartamente nupţiale, cu băi proprii şi linii telefonice internaţionale. Există o piscină acoperită, o
saună, un teren de sport, o sală de conferinţe, un living room cu şemineu, un restaurant, o pivniţă de
vinuri, un restaurant în aer liber pe o terasă şi un loc pentru picnic. O pârtie de schi se află foarte
aproape de vilă.

Cazare lângă Mănăstirea Moldoviţa

Pensiunea EDEN *** 


Câmpulung Moldovenesc 
Calea Bucovinei 148 
Tel. 0230-314 733, 314 731 or 0722-271 747 
Cele 3 apartamente şi cele 12 camere duble au fiecare baia proprie, televizor, linii telefonice
internaţionale şi mini-bar. Restaurantul cu terasă mâncăruri tradiţionale bucovinene şi internaţionale.
Are sală de fitness, salon de masaj, saună, solar şi piscină. Nu departe se află cabana de vânătoare
„Eden”, iar excursii de vânătoare se pot organiza pe vârful Rarău

Cazare lângă Mănăstirea Suceviţa


Popas Turistic Bucovina **** 
Comuna Suceviţa 
Tel. 0230-565 389 or 0744-600 123 
Fax. 0230-565 389 
Sunt 82 de paturi în vile cu trei sau patru stele, precum şi un loc de camping. Aici este un restaurant
cu terasă. Camerele au televizoare şi linii telefonice internaţionale. Hotelul poate rezerva vizite la
muzee, la ferme locale şi la ateliere de artizanat. De asemenea, organizează iarna excursii cu sănii
trase de cai, jocuri de tenis, trageri cu arcul, recepţii, mese festive, întâlniri de afaceri, mese folclorice
tradiţionale, artificii şi picnicuri. În timpul iernii, se poate schia pe o pârtie de schi din apropiere.
Pensiunea Fast *** 
Rădăuţi 
Str. ştefan cel Mare 80 
Tel. 0230-560 060 
Vila privată are 17 paturi în 5 camere duble, 2 apartamente nupţiale şi o cameră cu 3 paturi. Fiecare
cameră are baie, cablu TV, radio şi o linie telefonică internaţională. Micul restaurant are preţuri
rezonabile.

18
III.2. Sejur în Bucovina

A fost odată în Bucovina …


A fost odată o familie de oameni vrednici care au crezut că n-ar trebui să fie suflet care să nu se
fi bucurat măcar o dată de tărâmul bucovinean, să nu fi împărtășit o pioasă reculegere în mănăstirile
de aici sau să nu-și lase sufletul să zburde în catedrala unor păduri care mai arată încă la fel ca la
începutul Timpului.
Cu toții ar trebui să se bucure de gustul bucatelor, de autenticitatea tradițiilor, dar mai ales de
căldura ospeției Bucovinei. Și unde poate fi mai pur spiritul bucovinean decât într-o comună care nu
se numește întâmplător Vama ci fiindcă a fost preț de secole hotar mândru între două lumi: cea a
Transilvaniei istorice, de unde își trage tradițiile de rigoare, de curățenie și de hărnicie și cea a
Moldovei voievodale, de unde a deprins ospitalitatea, rafinamentul culinar și smerenia ortodoxă.
Pensiunea CASA ELVIRA se află în comuna suceveană Vama, chiar la răspântia drumului care leagă
Moldova de Transilvania cu cel care duce spre Mănăstirea Moldovița. Șoseaua și automobilul nu sunt
însă singura opțiune de a ajunge la pensiune. Se ajunge cu trenul, coborând în stația Vama, sau cu
avionul până pe Aeroportul Suceava, aflat la 50 de kilometri depărtare.
Deși e pitită la poale de munte, departe de zgomotul drumului, CASA ELVIRA este un loc ideal
pentru aceia care doresc să facă turism religios, fiindcă de aici se poate ajunge extrem de ușor spre
Sfintele Mănăstiri din Bucovina: Moldoviţa (15 km), Voroneţ (20 km), Humor (25 km). La fel de
bine, se poate pleca și spre semețul pisc al Rarăului, dar și spre TransRarău, cel mai nou și mai
spectaculos drum montan din România. La doar cinci minute de mers cu automobilul se află două
facilități deosebite oferite de orașul Gura Humorului: pârtia de schi și piscina acoperită, cu un bazin
de dimensiuni olimpice.  Povestea pensiunii este și cea a unei familii formate din trei generații de
oameni care vă poftește cu inima deschisă în casa ei. Este o poveste în care copiii au colțul lor, cu un
fort de lemn, leagăne și o mulțime de alte lucruri de care se vor bucura, dar și aproape un hectar de
peluze naturale de iarbă pe care să zburde în aerul curat al muntelui. Este și o poveste modernă,

19
fiindcă părinților le propunem întâi un pic de sport (baschet, volei, tenis de masă) dar și spațiul
generos al unui foișor cu cuptor și grătar sau cel al sălii de mese și a holurilor luminoase în care pot
socializa. Povestea e și pentru pofticioși, fiindcă vizita la pensiune înseamnă împărtășirea unor
minunății culinare. Se oferă cu mândrie mâncăruri care sunt pregătite după rețete vechi bucovinene și
folosesc exclusiv ingrediente pe care le pregătim în casă sau le alegem cu grijă de la oamenii locului,
de la gospodarii care mai au încă meșteșugul de a prepara lucruri pe care nu le găsești la supermaket.
Cine gustă borșul de hribi, afumăturile și afinata se va îndrăgosti iremediabil de CASA ELVIRA.
Ca în orice gospodărie românească autentică, sărbătorile sunt ele însele o poveste. Programele
noastre speciale pentru Crăciun, Revelion sau Paște vă propun nu numai revenirea la tradițiile
românești, atât de bine păstrate în Bucovina, ci și o permanentă preocupare pentru confortul și
divertismentul oaspeților.
Boieri dumneavoastră, am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa. Dacă mai credeți în
povești vă poftim la noi cu drag, dacă nu mai credeți, vă poftim la noi cu la fel de mult drag ca să vă
convingeți că o vizită în Bucovine, La CASA ELVIRA nu e doar un concediu, ci un adevărat
pelerinaj inițiatic.
Foarte cunoscute sunt traditiile bucovinene si obiceiurile păstrate nealterate de către locuitorii
acestor binecuvântate tărâmuri, prilej de îmbogătire spirituală - spectacole folclorice și manifestări
tradiționale cu ocazia diverselor sărbători.
Aici , se pot îmbina perfect turismul de odihnă și recreere, care întruneste toate conditiile pentru
a fi practicat, tinând cont de efectele benefice ale climei și de frumusetea peisajului din jur,
plimbările, pentru a cunoaste zona, ce pot fi făcute cu căruta sau sania (dupa anotimp) trase de
puternicii cai de munte, care pot fi pusi la dispozitia turistilor si pentru călărie. Nelipsite pot fi iesirile
in sanul naturii, pentru a culege plante medicinale, fructe de padure (fragi, afine, mure, zmeura si
multe altele) si ciuperci comestibile, mai pot fi vizitati artizanii locali (cu posibilitatea achizitionarii
unor suveniruri - oua incondeiate, ceramica, tesaturi etc.), dar si facilitate de agrement - peisaje
deosebite, aer curat si ape nepoluate, drumetii pe trasee montane.
Dintre mancarurile specifice zonei putem amintii :cozonacul cu nuca si mac, placinte :poale-n brau ,
ciorba radauteana, parjoale moldovenesti, pastrav de munte, hribi cu smantana, si bauturi alcoolice
naturale : (afinata, fragata, visinata, vin, tuica).
- PACHET TURISTIC DE 3 ZILE/2 NOPTI - 1-3 noiembrie CAZARE / MASA / PROGRAME /
(grup 8 persoane).
- Se adreseaza grupurilor de turisti care vor sa imbine relaxarea si agrementul, cu varsta cuprinsa intre
20-40 de ani, fara copii.
- Grupurile de turisti beneficiaza de reduceri de peste 10% fata de tarifele practicate.
- In timpul sejurului cazarea se va asigura la pensiunea Casa Elvira, pentru ca turistii sa valorifice la
maxim timpul dedicat vizitarii unor importante obiective turistice din Suceava/Bucovina, beneficiind
astfel si de programe adaptate fiecarei zone turistice in parte.
- sejurul este all inclusive.
Cum se desfasoara ?

20
Ziua I
Weekendul de aventură incepe Vineri dimineata, cand cele doua masini cu grupul de 8 turisti
pleaca din Bucuresti catre Suceava, destinatia finala fiind la Pensiunea Casa Elvira , Str. Dimitrie
Cantemir, Nr 17A, aceasta dispune de : Restaurant, Gradina, Terasa, Camere pentru nefumatori,
Camere izolate fonic, Sauna, Loc de joaca pt copii, Biliard, Librarie, Loc pt gratar , ca si servicii :
Servicii de babysitting, destinate copiilor, Fax/Fotocopiator, Internet, Parcare, Carti de credit
acceptate :Visa, Euro/Mastercard, Maestro. Acolo turiștii vor fi primiți de personalul pensiunii cu
paine impeltita, sare si tuica, specifice bucovinene apoi le va fi prezentat spațiul de cazare, programul
si vor fi cazati in camere. Seara continua cu servirea cinei la restaurantul pensiunii si savurarea unui
pahar de vin fiert in jurul semineului din salon. In fiecare seara grupul de turisti vor putea alege sa
petreaca putin timp in sauna, sa joace billiard, sau sa citeasca o carte.
Ziua a II-a

Vizită la mănăstiri din Bucovina în vecinătatea Casei Elvira: Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea
Humor, Mănăstirea Moldoviţa, Mănăstirea Probota, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Râşca, Mănăstirea
Suceviţa, Mănăstirea Voroneţ. Orice traseu ar alege turistul ce se abate prin Ţara de Sus, întâlnirea cu
rezervaţia Pietrele Doamnei (Rarău), una dintre cele mai spectaculoase din Carpaţii Româneşti, este
surprinzătoare chiar şi pentru un bun cunoscător al munţilor. În locul unde se află astăzi localitatea
Cacica au fost descoperite zăcăminte de sare şi în anul 1798 s-a dat în exploatare aici o salina
devenită celebra prin obiectivele ce pot fi vizitate în interiorul sau: Capela romano-catolică Sf.
Varvara, Lacul Sărat, Sala de dans denumită şi “Sala Ing. Agripa Popescu”.

Ziua a III-a

Vizită la Lucina – Herghelia şi Rezervaţia naturală care se află pe rază comunei Moldova – Suliţa,
în cătunul Lucină, la o altitudine de 1200m. Se mai vizitează Muzeul “Arta lemnului” si Colecţia de
linguri “Prof. Ioan Ţugui” din Câmpulung Moldovenesc, Ceramica neagră de la Marginea, Muzeul
Oului din Vama, Muzeul internaţional al ouălor încondeiate din Moldoviţa, Muzeul etnografic
Rădăuţi, Casa memorială Ciprian Porumbescu din Stupca. Nu trebuie să ratezi o plimbare cu
mocăniţa “Hutulca”.

De ce să alegi Casa Elvira în Bucovina

 poziţia geografică în mijlocul ţinutului Ţării de Sus facilitează accesul uşor la principalele
obiective turistice fără a fi parcurse trasee lungi şi obositoare.
 având un aplasament sub pădure beneficiezi de linişte, aer curat şi o privelişte frumoasă.
 în cei peste 12ani
 având o curte şi o grădina de peste 10.000 de mp ai la dispoziţie mult spaţiu liber unde copiii
pot să alerge în voie şi în siguranţă şiunde te poţi bucura de intimitatea dorită
 camerele au balcon, loc de unde poţi respira dimineaţa aerul păduriide brad la o ceaşcă de
cafea

21
CAPITOLUL IV
NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I.
Protecția muncii constituie un ansamblu de activități instituționalizate având ca scop asigurarea
celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și
sănătății salariaților sau a altor persoane participante la procesul de muncă.
Normele de protecția muncii stabilite prin lege reprezintă un sistem unitar de măsuri și reguli
aplicabile tuturor participanților la procesul de muncă.
Activitatea de protecție a muncii asigură aplicarea criteriilor ergonomice pentru îmbunătățirea condițiilor
de muncă și pentru reducerea efortului fizic, precum și măsuri adecvate pentru munca femeilor și a
tinerilor.
Prevederile legii se aplică tuturor persoanelor juridice și fizice la care activitatea se
desfășoară cu personal angajat pe bază de contract individual de muncă sau în alte condiții prevazute de
lege.
Normele privind prevenirea și stingerea incendiilor sunt obligatorii pentru toate activitățile din
economia națională, indiferent de forma de proprietate: agenții economici din sectorul public, privat și
cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfășoară activități pe teritoriul României, autoritățile și
instituțiile publice. (Norme Generale de prevenire si Stingere a Incendiilor)
Echipamentele tehnice electrice trebuie să fie proiectate, montate, întreținute și exploatate în așa fel
încât să fie prevenite electrocutările, incendiile și exploziile. Proiectantul este obligat să stabilescă
zonele cu atmosfera potențial explozivă în vederea alegerii echipamentelor tehnice cu grad
corespunzător de protecție. Beneficiarul este obligat să solicite proiectantului modul de evacuare a zonei.
Verificarea mijloacelor și a echipamentelor tehnice electrice de protecție înainte de utilizare, de
punerea în funcțiune și periodic (în exploatare), trebuie facută conform prevederilor normelor specifice.
În locurile cu pericol de incendiu sau explozie trebuie să fie luate măsuri de protecție împotriva
descărcărilor electrice datorate electricității statice (prin legare la pământ a elementelor metalice,
instalarea de dispozitive de neutralizare sau de eliminare a particulelor electrizante etc.).
Protecția la suprasarcină și la curent maxim trebuie să fie astfel realizată, încât în cazul apariției
unui defect care poate pune în pericol personalul, să deconecteze în timp normat instalația sau
echipamentul electric respectiv. Siguranțele fuzibile deteriorate trebuie înlocuite numai cu siguranțe
originale și calibrate, conform indicațiilor proiectantului.
Este interzis ca în exploatarea, întreținerea și repunerea în funcțiune a unei instalații sau a unui
echipament electric, să se aducă modificari față de proiect. În cazuri speciale, se pot efectua modificări
numai cu acordul proiectantului.
Recepționarea și punerea în funcțiune a unei instalații sau a unui echipament electric trebuie făcute
numai după ce s-a constatat că s-au respectat normele de securitate a muncii.
La exploatarea echipamentelor electrice trebuie să existe următoarele documente:
- instrucțiuni de exploatare;
- instrucțiuni de protecție împotriva pericolului de electrocutare;
- instrucțiuni de intervenție și acordare a primului ajutor în caz de electrocutare;

22
- programul de verificări periodice ale echipamentelor electrice și ale mijloacelor de protecție
împotriva pericolului de electrocutare.
Instalațiile electrice în faza de experimentare trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în
standarde și norme specifice pentru protecția împotriva electrocutării sau a accidentelor tehnice. Este
interzisă folosirea instalațiilor sau a echipamentelor improvizate sau necorespunzătoare.
Recepționarea și punerea în funcțiune a unei instalații sau a unui echipament electric trebuie făcute
numai după ce s-a constatat că s-au respectat normele de securitate a muncii.
Măsurile care pot fi folosite pentru protecția împotriva electrocutării sunt următoarele:
• închideri în carcase sau acoperiri cu învelișuri exterioare (protecție prin carcasare);
• folosirea mijloacelor de protecție electroizolante;
• alimentarea la tensiune redusă de protecție;
• executarea intervenților la instalațiile electrice (depanări, reparări, racordări etc.) trebuie să se
facă numai de personal calificat în meseria de electrician, autorizat și instruit pentru lucrul respectiv;
• executarea intervențiilor în baza unei autorizații de lucru, a sarcinilor de serviciu sau a unui
proces-verbal;
Pentru evitarea accidentelor, măsurile de protecție care pot fi aplicate sunt următoarele:
• folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS
• legarea la pământ;
• izolarea suplimentară de protecție;
• deconectarea automată în cazul apariției unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase;
• folosirea mijloacelor de protecție electroizolante.
Carcasele și invelisurile exterioare ale instalatiilor si echipamentelor electrice trebuie sa fie
rezistente la solicitările fizice și chimice în mediul în care funcționează.
Instalațiile sau locurile unde există sau se exploatează echipamente electrice trebuie să fie dotate,
în funcție de lucrările și condițiile de exploatare, cu următoarele categorii de mijloace de protecție:
• mijloace de protecție care au drept scop protejarea omului prin izolarea acestuia față de
elementele aflate sub tensiune sau față de pământ;
• indicatoare mobile de tensiune, cu ajutorul cărora se verifică prezența sau lipsa tensiunii;
Întreținerea, reglarea, depanarea, repararea și prima punere sub tensiune a echipamentelor electrice
trebuie facută numai de personal calificat în meseria de electrician autorizat și instruit pentru aceste
operații la echipamentele respective.
La nivelul fiecărei unități patrimoniale se constituie o comisie de prevenire și stingere a incendiilor
care are următoarele atribuții:
• organizează, îndrumă și controleaza activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;
• asigură înlăturarea imediată a cauzelor care pot genera incendiu;
• organizează și instruiește echipele de intervenție pentru stingerea incendiilor
• asigură asistența și întreținerea în bună stare de utilizare a instalațiilor, utilajelor, aparaturii și
mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor;
• asigură cunoașterea și respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor;
• organizează evacuarea persoanelor și bunurilor materiale în caz de incendiu;
Angajatii vor fi instruiți în mânuirea mijloacelor de stingere a incendiilor pentru a interveni rapid și
corect ori de câte ori situația o cere și este obligat:
• să cunoască, să aplice întocmai și permanent normele de prevenire și stingere a incendiilor;

23
• să întrețină în stare perfectă de funcțiune toate mijloacele de stingere și să nu le folosească decât
pentru scopul indicat;
• să mențină libere, curate și în bună stare căile de acces, culoarele, scările etc.;
• sa cunoască bine căile de evacuare;
• să dea imediat alarma și să anunțe unitățile de pompieri;
• să cunoască unde sunt mijloacele de stingere și să intervină imediat și eficient la stingerea
incendiilor.
Aspectele care privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor sunt reglementate de Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii, republicată, Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările
și completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile legii speciale, ale contractelor colective de
muncă aplicabile, precum şi cu normele şi normativele de protecţie a muncii.

24
BIBLIOGRAFIE

1.      Gheoghe Stanciu - "România, cartea europeana a spatiului rural", Editura Ceres, Bucuresti
1996
2.      Ionescu Dunareanu Ion - "Muntii Piatra Craiului", Ed. Sport Turism, Bucuresti, 1986
3.      N. Popescu: "Muntii nostri", Ed. Sport Turism, Bucuresti, 1986
4.      Nicolae Stoiceascu - "Vlad Ţepes", Ed. Acad., Bucuresti, 1976
5. Ion Miclea - „Dulce Bucovina”, Editura: Sport-Turism, 1976
6. N. Popp, I. Josep - „Județul Suceava”, Editura ARS, București, 1973
7. N. Barbu - „Obcinile Bucovinei”, Colecția ,,Munții noștri ” - 1987
8. Iacobescu Mihai - „Din istoria Bucovinei”, EDP, București, 1984
9. Ion Bojoi, N. Carlan, Ioan Cocuz - „Suceava: ghid turistic al județului” , EDP București, 1982
10. Ion Manta - „România, o enciclopedie a naturii”, Editura: Casa editorială pentru turism și cultură
Abeona, București, 1992
11. Iacobescu, Mihai - ,,Din istoria Bucovinei” , București, Ed. Academiei Române, 1993
12. Moldoveanu, Gh. C. - ,,Bucovina: Onomastică și istorie”, Ed. Academiei Române, București, 2002.
13. biblioteca.regielive.ro/licente/turism.

25

S-ar putea să vă placă și