Sunteți pe pagina 1din 2

Abrevieri

Abrevieri utilizate pe tot parcursul textului:


VT = Vechiul Testament NT = Noul Testament
Lista de abrevieri ale textelor gnostice copte o urmează, cu cîteva excepţii, pe cea din Sources gnostiques et
manicheennes datorate grupului de cercetări din Paris, publicate în M. Tardieu - J.-D. Dubois, Introduction ă la
litterature gnostique I, Editions du Cerf/Editions du CNRS, Paris, 1986, pp. 141-3 :
BG = Papirusul de la Berlin 8502
NH = Codicele de la Nag Hammadi
PS j Pistis Sophia
BG 1 Evanghelia Măriei = EvMr
2 Apocriful lui Ioan = AJ
3 înţelepciunea lui Isus Cristos = SgJ
4 Faptele lui Petru = AcPt NH I 1 Rugăciunea lui Pavel = OrPl
2 Apocriful lui Iacov = AJc
3 Evanghelia Adevărului = EV
4 Epistola către Reginus = R
5 Tratatul Tripartit = TT
II 1 AJ
2 Evanghelia lui Toma = EvTh
3 Evanghelia lui Filip = EvPh
4 Natura Puterilor = HE
5 Scrierea fără titlu = SST
6 Cercetarea Sufletului = EA
7 Cartea lui Toma Luptătorul = Th
III 1 AJ
2 Evanghelia Egiptenilor = EE
12
I.P. CULIANU
3 Preafericitul Eugnostos = Eug
4 SgJ
5 Dialogul Mîntuitorului = DS
IV 1 AJ
2 EE
V 1 Eug
2 Apocalipsa lui Pavel = ApPl
3 Prima Apocalipsa a lui Iacov = lApJc
4 A doua Apocalipsa a lui Iacov = 2ApJc
5 Apocalipsa lui Adam = ApAd
VI 1 Faptele lui Petru şi ale Celor Doisprezece
Apostoli
= AcPtD
2 Bronte = Br
3 Authentikos Logos = AL
4 Noema = N
5 (fragm. din Republica lui Platon)
6 Discurs despre Ogdoadă = Og
7 Rugăciunea hermetică = G
8 Asclepius = Ascl
VII 1 Parafraza lui Sem = PSem
2 Al doilea Tratat al Marelui Seth = ST
3 Apocalipsa lui Petru = ApPt
4 Silvanus = Sil
5 Trei Stele ale lui Seth = TSS
VIII 1 Zostrianos = Z
2 Epistola lui Petru către Filip = EpPt
IX 1 Melchisedek = Me
2 Norea = Nor
3 Mărturisirea Adevărului = TVer
X 1 Marsanes = Ma
XI 1 Interpretarea = AI
2 Expunerea Valentiniană = Pr
3 Alogeni = AII
4 Hypsiphron = Hy
XII 1 Cugetările lui Sextus = Se
2 Ev Ver
3 Fragmente = Fr
XIII 1 Protennoia Trimorphe = P
2 SST