Sunteți pe pagina 1din 1

L'Uomo dell'illuminismo IL'Homme des Lumieres © 1992 by Gius.

Laterza & Figli Spa, Roma-Bari © 1996 by


Editions du Seuil, pour l'edition francaise
The Romanian language edition arranged through the mediation of Eulama Literary Agency
© 2000 by Editura POLIROM Iaşi, pentru prezenta traducere
Editura POLIROM
Iaşi, B-dul Copou nr. 4, P.O. Box 266, 6600
Bucureşti, B-dul I.C. Brătianu nr. 6, et. 7
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale:
Omul Luminilor I volum coordonat de Michel Vovelle;
trad. din lb. franceză de Ingrid Ilinca;
postf. de Radu Toma. - Iaşi: Polirom, 2000
336 p.; 23 cm - (Plural M)
Tit. orig. (fre.): L'Homme des Lumieres
ISBN: 973-683-430-1
I. Vovelle, Michel (coord.) II. Ilinca, Ingrid (trad.) III. Toma, Radu (postf.)
14(4) Iluminismul
008"14/15"
Printed in ROMÂNIA