Sunteți pe pagina 1din 21

Nr. 1494 / 09 SCRP 10.01.

2021

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic,


pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în următoarele zone:
Data/ora
Descrierea Data /ora Agent
Sector estimării punerii Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar Str.Puţu lui Zamfir bl. 20A; Str.Radu Beller bl.20, 22; Str.Av.Darian bl. 11B, imobil Nr.5,
Parametrii 10.01.2021/16.00 08.01.2021/14.30 ÎNC Nr. 3; Str.Av.Protopopescu bl.24; Str.Nicolae Constantinescu bl. 11A, 9, 11, 23;
insuficienți de Str.Andrei Popovici bl .6, 1+1B/ Beller Bitolia
1 furnizare a agentului Str.Nicolae Racotă bl. 67, 69, 76A, 80, 65, 16-18, 12-18; Str.Radu Boiangiu bl.38,
termic 39, 42A, 39A, 60; Str.Paharnicului bl. 43; Bd.Ion Mihalache bl. 85, 84, imobil
10.01.2021/16.00 09.01.2021/00.00 Deficitar nr.1; Str.Miciurin bl. 80A; Str. Medelnicerului imobil. nr.2,nr.6, nr.12, nr.10,
INC nr.8; Str.Clucerului imob. nr.49,nr.62, nr.66; Str.Stolnicului bl.3, 4,
imobil. nr.6/Nicolae Racota
Deficitar Calea Moşilor bl. 25A, 23, 20, 20Bis, 22A, 22C, 18, 16, 21, 21A, 19, 17; imob.nr.215A;
Parametrii 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Bd.Dacia bl. 25B; Str.Traian bl. 22B, 24; Str.Energiei imob.nr.7, 10, 12, 16, 18, 20, 22/
insuficienți de 3 Moșilor
2 furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Cămine Studenţi, instituție/ ICB
termic din cauza avariei ÎNC
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos. Mihai Bravu Bl. P8 / P8 Foișor
Magistrala I – Cet Sud ACC/ÎNC
Deficitar Str Grigore Ionescu bl T8A,T7A,T7B,T7C,T6B,str.Otesani bl T2,T1,T8B,str Brebu bl
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC T9B,T9A,T10,T11,T5, str Petre Antonescu bl T3A,T3B,T3C, str Cristea Mateescu bl
T4A,bl T6A,T4B/ 1 Cheile Zanoagei
Str.Grigore Ionescu bl. T71, T75, T72, T59, T60; Str.Oteşani bl. T70, T73, T68, T67,
10.01.2021/ 24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar T62; Aleea Deleni bl. T69, T65, T63; Str.Sf.Vasile Tei bl. T74, T66, T64; Str.Maica
ACC/ÎNC Domnului bl. T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50; Str. Alexandru cel Bun
bl.T61/ 4 Cheile Zanoagei

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 1 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Vidin bl. 59, 58Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56; Str.Intr.Glucozei bl. 56Bis; Str.Ţiţeica
ÎNC Gheorghe bl. 54Bis, 52Bis; Str.Zambilelor bl. 62, instutuție / Ramuri Tei
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str. Barbu Vacarescu bl.1,2,Str.Dinu Vintila bl.3,4,5,STR.Barbu Vacaresu Nr.44 bl.7/
ÎNC Barbu Văcărescu
Deficitar Str.Teiul Doamnei bl. 8, 9, 10, 21, 22, 1, 2; Str.Petre Antonescu bl. 11, 12, 23, 24, 26;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Intr.Rondul Bisericii bl. 25; Str.Braşoveni bl. 15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3; Str.Nada
Florilor bl. 14, 13, 5; Str.Lăptari Tei bl. 6/1 Teiul Doamnei
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Sos Colentina bl. 2,1A,1B,3IRTA,4IRTA,7IRTA;Str Masina de paine bl
2 ACC/ÎNC 5,6IRTA,50,9IRTA;str Teiul Doamnei bl.8IRTA/7 Irta
Str.Sf.Nicolae Tei bl. T25; Str.Alexandru cel Bun bl. T21A, T19A, T16, T18, T17A, T21B,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar T17B, T19B, T20, T22; Str.Oteşani bl. T23A, T24A, T24, T23B; Str.Grigore Ionescu
ACC/ÎNC bl.T26, T14, T13, T28, T27; . T15A, T15B; Str.Cristea Mateescu bl. T15C, T15A, T15B
Parametrii /2 Cheile Zanoagei
insuficienți de Deficitar Str.Inginerilor Tei bl. T31B, T30C, T30B, T30A; Str.Berechet bl. T31A; Str.Ghica Tei bl.
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC T32, T33, T29 /3 Cheile Zanoagei
termic din cauza avariei Deficitar
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Bd. D-na Ghica bl. 11 Sud, 12 Sud / 5 D-na Ghica
Magistrala I – Cet Sud Deficitar
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Str.Pâncota bl. 14, 16; Bd.D-na Ghica bl. 15/ 7 D-na Ghica
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Pâncota bl. 12 Nord; 11 Nord; 13 Nord/ 8 D-na Ghica
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Ripiceni bl.4,5,3;Str.Brasoveni bl.5; Str.Nada Florilor bl.6,6Carpati,2,1/Nada
ACC/ÎNC Florilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Bd.D-na Ghica bl. 1, 2, 3, 3Bis, 4, 5, 6, 7/ 6 D-Na Ghica
ACC/ÎNC
Deficitar Şos.Colentina bl. R49, OD42, R15, OD43, R48; Str.Teiul Doamnei bl. 10; Str.Ion
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Berindei bl. S22, OD19, OD47; Str.Maşina de Pâine bl. OD23; Str.Oteşani bl. OD53A,
OD52-54/ 4 Colentina
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Barbat Voievod bl.OD7A; Sos.Colentina bl.3,58,6,5S,OD7B,Str.Elena.bl.OD7C/ 7
ÎNC Colentina
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Pescarilor bl. 36, 35; Str.Maior Băcilă bl. 33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A;
ACC/ÎNC Str.Răscoala 1907 bl. 31; Str.Radovanu bl. 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 / 3 Fundeni

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 2 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar Bd.D-na Ghca bl.63,Sos.Colentina bl.64A,64B,71,64C,65,66,67,68,69,70;Aleea Sinaia
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC bl.78,79,80,81,82,84A,84B,72,73,74,75,76,77;Str.Cremenita bl.A,B,C1,C2,D/ 2/2
Parametrii Colentina
insuficienți de Calea Moşilor bl. 55Bis, 59A;Şos.Ştefan cel Mare bl. 59B, 59B1, 77, 47; Str.Luncşoara
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar bl. 75, 63, 73; Str.Deda bl. 79; Str.Rovine bl. 65, 67, Biserica – Ion Moşi; Str.Făinari bl.
termic din cauza avariei ACC/ÎNC 6 9, 71/5 Moșilor
de pe reţea primară Deficitar
2 Magistrala I – Cet Sud 10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC Str. Campul Mosilor bl.1,Sos Colentina bl.2,3A, 4A,4,5, Ziduri Mosi bl.6/ Ziduri Moși
Deficitar Şos.Ştefan cel Mare bl. 38B, 39, 41, 33A, 35A, 35B, 36A+B, 37, 38, 33B ; Str.Viitorului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ACC/ÎNC bl. 42A, 42B; Str.Viesparilor bl. 33C, 34; Str.Badea Cartan bl. 37A, 40, 40Bis,
imob.nr.62, 67/4 Ștefan. cel Mare
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos. Colentina bl Almo 1, Almo 2 , Almo 3, Almo 4, Almo 5 / Almo
ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Răscoala 1907 bl. 1, 8, 12, 13, 14, 15, 16; Str.Maior Băcila bl. 2, 3, 4; Str.Piatra
ÎNC Mare bl. 5, 6,7,9 , bl 11; Str.Poiana cu Aluni bl.10/ 1 Fundeni
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos.Ştefan cel Mare bl. 32, 37, 31, 30/ 30 Ștefan cel Mare
ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str Luncşoara bl 48a,55,52,54,Str Deda Bl 48B,Str Viitorului bl 49,Str Făinari bl
ÎNC 50,51,53,Sos Stefan Cel Mare bl 46,45,44,43/ Luncșoara
Deficitar Calea Moşilor bl. 47, 47Bis, 49-49A, 51Bis, 53, 55, 45, 45A, 43, 41, 39, 37, 33-35, 41A,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 ÎNC imob.nr.257; Str.Rovine bl. 51; Str.Ion Mosi bl. 57A, 57B; Str.Ardeleni bl. 39A/ 4
Moșilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos. Mihai Bravu Bl. P7/ P7 Foisor
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Şos. Mihai Bravu Bl. P7A/ P7A Foisor
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/24.00 Deficitar Str.Oborul Nou bl. P10/ P10 Foisor
ACC/ÎNC
Deficitar Str. Sf. Nicolae Tei bl. 43, 44; Str. Cheile Zănoagei bl. 34, 35, 42; Str.Teiul Doamnei
10.01.2021/24.00 09.01.2021/08.00 ÎNC bl. 33,32, 31, 39, 38, 37, 36; 27; Str. Mateescu bl. 35; Str. Petre Antonescu bl. 28,
29; Str. Sânzieni bl. 30; Bd. Ghica Tei bl. 41, 40/ 2 Teiul Doamnei

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 3 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Calea Mosilor bl 9,3,1bis,1,11,11b,15,str Cercului bl 5-7, Popa Petre imobil/ 6 Moșilor
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ÎNC Bd.Basarabia bl.A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1; Al. IOR bl.F1/ A2
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Bd.Basarabia bl. A4, B3, D5, E2, F2; Str.Murgeni bl. O1; Al. IOR bl. L10, L10A/ A4
ACC
Deficitar Str.Vasile Stolnicu bl. 42,13; Str. Bistricioarei bl. 49,43, 48,45,44; Str.Lunca Florilor
10.01.2021/24.00 08.01.2021/ 16.00 ACC/ÎNC bl.49 bis/2 Colentina Socului
2
10.01.2021/24.00 08.01.2021/ 16.00 Deficitar
ACC/ÎNC Str. Heliade între Vii bl. 20/ Modul bl. 20
Parametrii
Sos. Iancului bl. 114A, 113B, 115, 114B, 113A, 113C; Sos. Iancului Nr. 4A - institutie /
insuficienți de
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ÎNC 4 Iancului
termic din cauza avariei
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ÎNC Şos. Pantelimon bl. 100 / Bloc 100
Magistrala I – Cet Sud
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ÎNC Bd. Basarabiei bl. 31, 32, 33 / 33 Muncii
Str. Ritmului bl. 431, 433, 432, 439, 438, 439A; Str. Avrig bl. 442, 441, 440;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ACC/ÎNC Str. Elev Stefanescu bl. 444, 449, 450, 451, 445, 452, 443,imob. Albu Doinea;
Str. Magura Vulturilor bl. 430, 434, 446, 435/ 22 Pantelimon
Şos. Pantelimon bl. 66, 70, 200-201-202; Aleea Hobita bl. 300, 301;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ACC/ÎNC Str. Fantanica – institutie / 17 Pantelimon
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar
ÎNC Şos. Pantelimon bl. 69 / 4 Prim Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/ÎNC
Str.Biserica Marcuta bl.34, 35B, 35A; Şos.Pantelimon bl.11, 9, 10, 10A, 9A, 11A;
Şos.Fundeni bl.11C, 11B, 11D/ 8 Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/ÎNC
Şos.Pantelimon bl. A3, A2, A1, A4, 7A+7B, B1, B2; Str.Zambilă Ioniţă bl. 33C, 7C, 7D;
Str.Azotului bl. 33D/ 1 Cosmos Extindere
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ÎNC
Bd.Ferdinand bl. E1-E4,G1-G3,imob.Nr.125; Şos.Pantelimon bl. P2, 5D, 5C, 5A, 5B, P1;
Str.Popa Lazăr bl. Adversa/ Mecanică Fină

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 4 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Carei bl. MR7; Bd.Basarabia bl.MR3, MR2, MR1/ 8 Muncii
ACC/ÎNC
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Bd.Chişinau bl.A1, A5, A5Bis, A3Bis, A4, A2, A3 ;Str. Pictor Hârlescu bl.A5A
ACC/ÎNC /5 Socului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Al. Vergului bl. 21, 19, 20, 18, 17, 16, 15; Str.Şos.Pantelimon bl.1, 2 ;Str.Logofat
Parametrii ACC/ÎNC Dan - instituție/ 11 Pantelimon
insuficienți de
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Str.Carei bl. A18Bis; Bd.Basarabia bl. A16A, A17, A16, A18, A20, A20A, A19, A18A/
termic din cauza avariei ACC/ÎNC 7 Muncii
2 de pe reţea primară Deficitar Str.Cernăuţi bl. A15, A15Bis, D8; Str.Carei bl. A11, B30, A12, B32, B31;
Magistrala I – Cet Sud 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC Str.Socului bl. A14, A13; Str. Bd.Chişinău bl. A12Bis; Bd.Basarabia bl. M28,
M29A, M29, M27A, M27/ 1 Carei
Str.Bucovina bl.J1 sc.1, D5, B25, D4, B24 sc.B,A,C; Al. Codlea bl.D3, D1, J3, D7;
Deficitar Str.Herta bl.D2, B29, J2, X1, X2, X3, X4; Şos.Socului bl.M8; Str.Cernauţi bl.M9, M10,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC B28, M7 sc.A; Bd.Chişinau bl.M7 sc.C,B;Str.Voiniceni M10A, B27;Str
Pescaruşului bl.B26, D6/
2 Voiniceni
Deficitar Bd.Chişinaubl.B12, B11, B22.sc.A,B; M4, B18, M6, M4, M2sc.A+C,B, M1sc.B,A;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC Str.Diham bl.B14, B15, B16, B21, M5; Str.Herta bl.B13, B17; Str.Pescaruşului
bl.B19, B23, B20/ 3 Socului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Şos.Pantelimon bl.45, 48, 54; Str.Socului bl.48A; Al. Dobrina bl. 49B, 49;
ACC/ÎNC Str.Renului bl. 49D1, 49D; Str.Veveritei bl.49C1, 49C/ 6 Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Şos.Fundeni bl.38, 39B, 39A; Şos.Pantelimon bl.12, 44, 43, instituție;
ACC/ÎNC Str.Delfinului bl.40, 42, instituție /7 Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar Şos.Pantelimon bl.41, 46, 47, instituții/ 13 Pantelimon
ACC/ÎNC
Deficitar Str.Aurului bl. M1, M2, M3, M4; Str.Zambila Ionita bl. 33B, 33A; Şos.Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC bl. 8, 7, C1, 5Ext., 4, 1, 2, 3; Str.Lazar Florea bl. 8B, 8C;Str.Soldat Gheorghe
Raduta-instituție/ 14 Pantelimon
Deficitar Str.Sachelarie Visarion bl.111B, 112B, 111A, 112A, 466,imob.Nr.11, 15, 39, 13A, 37,
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC 17A; Str.Magura Vulturului bl.116A; Şos.Iancului bl.110A, 109B , 109A , 112C, 110B,
112A ,imob.Nr.7A, 23; Str. Al. Zarandului bl.467, 468, 469; Str.Elev Stefanescu bl.462,

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 5 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
463, 464, 465, imob.Nr.10Bis, 10B; Str.Avrig bl.460, 461/ 3 Iancului
Parametrii
insuficienți de Deficitar Str.Bodesti bl.K7, K6, K9, K8; Al. Vergului bl.K5, K4, H3B, H3A, K2, H4, H1, K1, H2,
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC K3, G1-G4,2 9D/ 16 Vergului
termic din cauza avariei Deficitar Str.Hăţişului bl. H8, H4, H7, H11, H13, H14, H12, H10, H5, H6, H9;
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/ÎNC Str.Dobroieşti bl. H16, H17, H15, H3, H2, H1/ 1 Hățișului
Magistrala I – Cet Sud
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar Str. Avrig bl. E2; Şos. Mihai Bravu bl. C16, C17, C18, C19 /C16 Mihai Bravu
ÎNC
Deficitar Str.Delfinului bl. D30, D21, D16, D20, D18, D19, D11, D17; Şos.Fundeni bl. D22, D23;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/10.00 ACC/INC Aleea Dobrina bl. D10, D12; Str. Ciocârliei bl. D25, D27, D26, D28, D13, D29, D15, D8,
D14, D9, D24/ 24 Delfinului
Deficitar Str.Popa Istrate bl. 63, 64A, 64B; Şos.Pantelimon bl. 59-60, 55, 53, 55A;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Pescarusului imob.nr.16;Str.Hertea instituţie/5 Pantelimon
Deficitar Str.Vasile Stolnicu bl. 28, 33, 19, 27, 30, 18, 17Bis, 29Bis; Str.Popa Nicolae bl. 24, 23,
2 10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC 21, 22, 31, 32, 25; Str.Rauseni bl. 26, 16, 17, 29,
Dna Ghica bl 15/1 Colentina Socului
Str.Siliştea bl. 2, 4, 7, 9; Str.Lunca Florilor bl. 3, 5, 10, ; Str.Ziduri intre Vii bl. 6 ITB,
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 Deficitar 7 ITB, 8 ITB, 9 ITB, 10 ITB; Str.Popa Nicolae bl. ABC, 1, 2, 3, 52, 53, 51, 50;
ACC/INC Str.Râşnov bl. 1, 55, 62; Str.Vasile Stolnicu bl6, 16, 15, 11, 12, 17, 13.
60, 34-35, 61; Str.Cozia bl. 75;Str.Turturea Paharnicu bl. 74/3 Colentina Socului
Aleea Lunguleţu bl.V1, V2, D14, V3; Str.Ilarie Chendi imob.nr.44; Şos.Mihai Bravu bl.
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC D25, D26, D27, D28;Str.Lt Constantin Zlatescu instituţii, bl D14/Ilarie Chendi
Şos.Iancului bl. 103A, 102C, 102B, 103B, 102D, 101A, 101B, Şos.Pantelimon
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC bl. 102A, 207, 208A, 101, 208B, 100; Str.Lt.Stanescu Gheorghe bl. 208;
imob.nr.43;Iancului instituţie / 1 Iancului
Deficitar Sos.Pantelimon bl.211 209A 210 209 210A Str.Cristescu Dima bl.216
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 ACC/INC 215,219,218,217,222,221,220,214Str.Stanescu ghe bl.213,212 Sos.Iancului bl 104,
105A /19 Pantelimon
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar Sos.Pantelimon bl.404-405,400,402A,403A,402,403:Str.Baicului bl.401A
ACC/INC Str.Amiral Murgescu Ioan bl.401/ 20 Pantelimon

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 6 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Parametrii Deficitar Şos.Pantelimon bl. 409B, 409A, 409, 420A, 411, 410, 412, 421; Str.Magura Vulturilor
insuficienți de 10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 ACC/INC bl. 413; Str.Elev Ştefănescu bl. 419, 420, 423, 422A, 420B, 422, 420C, imob.nr.67-69
furnizare a agentului /21 Pantelimon
termic din cauza avariei
de pe reţea primară 10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 Deficitar Str.Costache Conachi bl. 6C, 5E, 6B, 5C, 6A, 5D, 7A; Str.Baicului bl. 2, 3A, 4, 5B, 1A,
Magistrala I – Cet Sud ACC/INC 5A; Str.Tâmpa bl. 1B, 1C, 3C, 11; Aleea Cislău bl. 3B, 3D, 3E, 9B, 9C; Str.Fântanica
bl. 7B, 8 /23 Baicului
Deficitar Aleea Ilia bl. 56, 57, 58B, 58C, 58A; Şos.Pantelimon bl. 61, 68, 65, 69A, 62, 51, 67;
10.01.2021/24.00 08.01.2021/20.00 ACC/INC B-dul Chişinau bl 50,Aleea Hobita bl. 302, 303 / 4 Pantelimon
Deficitar Sos.Mihai Bravu bl.P3,P30A,4,4bis,P14,P12,P13,P15,P15bis;Aleea Avrig
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC bl.P4,P5,P6,P18,P18bis,P19,P19bis,P30 Str.Pictor Obedeanu 2 imobile/3 Vaselor
Deficitar Aleea Pantelimon bl. B7, B2, B3, B8, B10, B5, B4, B11, B12, B13A, B9, 6A+B, O, /
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC Cosmos Vechi
2 Deficitar Str.Mieilor bl. 223, 224; Str.Orzari bl. 210; Şos.Mihai Bravu bl. 228, 220, 221, 229,
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC 213, 222, 211, 212, 231, 230 /202 Mihai Bravu
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC Str.Vatra Luminoasă Vila 71A / Vila 71A
Deficitar
10.01.2021/24.00 08.01.2021/16.00 ACC/INC Bd.Basarabia bl. A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1; Aleea IOR bl. F1/ A2

10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar


ACC/INC Bd.Basarabia bl;A 4,B3,D5,E2,F2;Str.Murgeni bl O1,Al.IOR.bl L10,L10A/ A4
Deficitar Aleea Vergului bl. 21, 19, 20, 18, 17, 16, 15; Şos.Pantelimon bl. 1, 2 ;Str.Logofat Dan
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC instituţie/11Pantelimon
Deficitar Str.Carei bl.A18Bis ; Basarabia bl. A16A, A17, A16, A18, A20, A20A, A19, A18A
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC /7Muncii
Deficitar Str. Pescăruşului bl. J1, D5, B25, D4, B24; B26; D6 Aleea Codlea bl. D3, D1, J3, D7;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Herta bl. D2, B29, J2, X1, X2, X3, X4; Şos.Chişinău bl. M8; Str.Cernauţi bl. M9,
M10,B28, M7; Str.Cernăuţi bl. M10A, B27; /2Voiniceni

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 7 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC Sos Pantelimon bl 31,32,5,6,30,5A,D2,D1,5F/9Pantelimon
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC Sos.Pantelimon bl 15ABC,Str.Vergului bl 15D
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Deficitar
ACC/INC Şos.Iancului bl. 121, 120, G, 121A/5 Iancului
Parametrii Deficitar Str.Vatra Luminoasă bl. W1, W2, C1,imob.nr.62, 79, 81, 83, 87, 64, 89, 93, 95;
insuficienți de 10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 INC Str.Marinescu Dumitru bl. C2; Str.C-tin Tănase.imob.nr.3, 9, 7, 13, 19; Str.Claudian
furnizare a agentului Laurenţiu imob.nr.42, 40,44; Str.Niculescu Bazar imob.nr. 42 /C1Vatra Luminoasa
termic din cauza avariei Deficitar Str.Pescaruşului bl. M16, M11, M20; Bd.Chişinau bl. M15, M14, M23; M13;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Cernauţi bl. M12, M11Bis; Bd.Basarabia bl. M22, M21/4 Socului
de pe reţea primară
2 Magistrala I – Cet Sud Deficitar Str.Marcu Armasu bl. 23, 24, 28, 27, 29, 25, 26; Str.Logofat Dan bl. 22sti bl. 29A, 29B;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Str.Cluceru Sandu bl. 29C Pantelimon bl. 3, 4, Str.Alexandru Ipsilanti bl.29E, 29Bis ;
Str.Bodesti 29A,29B;/10Pantelimon
Deficitar Str.Mozaicului bl B1,B2,B3,B5,B4,B7,B8,B9,; Bd.Chisinau B6,A7,A7bis,A8,;Str Dr
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Harlescu A6;Str.Cenauti A10,A9./1Socului
Deficitar Sos. Mihai Bravu 190-196 bl 205,204,203,200,203A,204A;Calea Calarasilor
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC bl 201,202/201 Mihai Bravu
Deficitar Str.Magura Vulturului bl. 117B, 117A; Str.Cristesu Dima bl. 105C/2Iancului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 ACC/INC Iancului bl. 106C, 106B, 106A, 105B, 105D, 108, 107, imob.nr.25, 15;
Str.Sachelarie Visarion bl. 118B, 119,118A, 117C/2 Iancului
10.01.2021/24.00 09.01.2021/16.00 Oprire Sos.Mihai Bravu bl E1,D11,D7,D10,Imobil nr 121/D11Mihai
ACC/ÎNC Bravu
Oprit Bd. Th. Pallady bl. PM25, R11; Str. Pazon Marin bl. G7bis; Str. Prevederii bl. A12, C1, R13,
Remediere avarie retea 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC G3, G6, G4-G5, G8, G9; Str. Trapezului bl. R12, C2, G1A, G1B, G2. Str.Pazon Marin Nr.2B
3 termica primara DN 1000 Institutie; Str. Prevederii – Institutie /1 PLACARE
din B.dul Nicolae Oprit Al. Rotundă bl. Y4A; Str. Lunca Bradului bl. H4bis, H5bis, B7, H5, H4, B6, M31, M31K; Str.
Grigorescu 10.01.2021/24.00 09.01.2021/13.00 ACC/INC Lunca Moldovei bl. B4; Str. Lunca Mureşului bl. Y4B, Y4C; Bd. Nicolae Grigorescu bl. B3bis
Str. Pădurea Craiului bl. B2; Strada Lunca Bradului 2- Institutie; / 7C4/2

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 8 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Oprit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Baba Novac bl. 24A, 24B, 24C / 24A
ACC/INC
Oprit Str. Câmpia Libertăţii bl. 34A, 35A; Bd. Liviu Rebreanu bl. 49, 50, 50A; Str. Reconstrucţiei bl. 28 bis,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Reconstructiei, Vila Oarga Nichifor / 7X
ACC/INC
Oprit Al. Zăvideni bl. A10; Str. Zăvideni bl. A12bis; Str. Burdujeni bl. A12; Str. Cozla, bl. A11, A11bis;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/13.00 Bd. Liviu Rebreanu bl. A2, A3; Bd. Nicolae Grigorescu bl. A1, B3, B4, B4bis, B5 / 1C5/1
ACC/INC
Oprit Intr. Bârsei bl. G3, G8, G7, G4, G6; Intr. Horbotei bl. M1, M2, G5, M10, T4, T3;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00
ACC/INC Intr. Bădeni bl. T5, G2, G1, M13A, M18, M13, T6, M19, M61 / 1C3/1
Oprit Str. Câmpia Libertăţii bl. 34A, 35A; Bd. Liviu Rebreanu bl. 49, 50, 50A; Str. Reconstrucţiei bl. 28 bis,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Reconstructiei, Vila Oarga Nichifor / 7X
ACC/INC
Oprit Al. Zăvideni bl. A10; Str. Zăvideni bl. A12bis; Str. Burdujeni bl. A12; Str. Cozla, bl. A11, A11bis;
10.01.2021/24.00 09.01.2021/13.00 Bd. Liviu Rebreanu bl. A2, A3; Bd. Nicolae Grigorescu bl. A1, B3, B4, B4bis, B5 / 1C5/1
ACC/INC
Oprit Intr. Bârsei bl. G3, G8, G7, G4, G6; Intr. Horbotei bl. M1, M2, G5, M10, T4, T3; Intr. Bădeni bl.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 T5, G2, G1, M13A, M18, M13, T6, M19, M61 / 1C3/1
ACC/INC
Oprit Bd. Th. Pallady bl. 26, X1, X4; Str. Miniş bl. X5, X6, PM90; Str. Pătulului bl. 28, 27, V9, Strada Pătulu
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 2- Institutie / 14C5/2
ACC/INC
Oprit Str. Ghiţă Şerban bl. X11, X12, X17; Str. Minş bl. X7, PM91; Str. Pătulului bl. 4, 5; Str. Petre Ionescu
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 X14, X18, 6, X15, X19, X20, X13; Str. Plt. Radu Gheorghe bl. 16; Str. Sold. Stelian Mihale bl. 1, X16, G
ACC/INC 2, 3, X10, PM94, PM93, PM92, X8, PM95, PM96 / 15C5/2
Oprit Al. Postăvarului bl. C3, E2, C4A, GC7, C4B, E3, C2A, C4, D2, C1 bis, C2 bis; Bd. Nicolae Grigorescu bl.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 D1, C1, C2, E1; Str. Prisaca Dornei bl. D3 / 3C5/1
ACC/INC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 9 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Oprit Al. Postăvarului bl. E5, C5 bis, D4 bis, E4, C5, C6; Str. Prisaca Dornei bl. D4, D5, D6, SCOALA
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 GIMNAZIALA NR. 200 / 4C5/1
ACC/INC
Oprit Bd. Camil Ressu bl. H13; Str. Rotundă bl. Y2, H22, H23, H24, H20A, H20, H21, Gradinita nr.241,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 PESTISORUL DE AUR / 5C4/2
ACC/INC
Bd. Liviu Rebreanu bl. B1; Str. Lunca Bradului bl. H1; Str. Pădurea Craiului bl. H3, H2, H3bis /
Oprit
Remediere avarie retea 10.01.2021/24.00 09.01.2021/13.00 8C4/2
termica primara DN 1000 ACC/INC
din B.dul Nicolae
Grigorescu Oprit Al. Buchetului bl. C4; Str. Constantin Brâncuşi bl. R19; Str. Sibiana bl. R17; Bd. Nicolae Grigorescu b
10.01.2021/24.00 09.01.2021/21.00 L4, L5, L6, L7, V18, L3, L2, Bulevardul Nicolae Grigorescu 12- Institutie / C4
ACC/INC
Oprit Str. Câmpia Libertăţii bl. 1C3, MC4, MC3, MC6, MC2, MC1; Str. Gruiu bl. 31A, 31B, MC5; Intr.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Tropicelor imob / 2 CATELU
ACC/INC
Oprit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Baba Novac bl. G15, G17, 1, G16, 2, 3; Str. Câmpia Libertăţii bl. G14 / 3 CATELU
ACC/INC
Oprit Str. Constantin Brâncuşi bl. D16, D15; Bd. Nicolae Grigorescu bl. V20, Bulevardul Nicolae Grigoresc
10.01.2021/24.00 09.01.2021/21.00 14 –Institutie / D16
ACC/INC
Oprit Str. Lemnişorului bl. G40, G41, G42; Str. Mizil bl. G17, 1, 3A, 4 ALCAZ; Str. Prevederii bl. G15, G16; S
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Perişorului Cămin TMUCB, / 3 PLACARE
ACC/INC
Oprit Str. Gura Vadului bl. G26, G25, G27, G23, G21-G22, G20; Str. Mizil bl. G11, C2, G18, G19, G24; Str.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Pazon Marin bl. G10, G14, G28; Str. Trapezului bl. G35; Str. Valea Buzăului bl. G7, G30, G29, G26bis
ACC/INC G34, G13, G33, G12, G32, G31,G24bis / 2 PLACARE
Oprit Str. Al. Vlahiţă bl. PM8, M3K; Bd. Nicolae Grigorescu bl. M1; Str. Patrioţilor bl. PM16, PM17, M3G,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 PM6, PM7, Strada Patrioților 3-Institutie; Bd. Th. Pallady bl. M2 , M2A, A11 / 4 PLACARE
ACC/INC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 10 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Oprit Str. Florilor bl. D10A; Str. Mădăraşi bl. D10, D1, D4, D9, D7; Bd. Nicolae Grigorescu bl. PM2, PM1,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 PM3, D12, D11A, D11; Str. Patrioţilor bl. PM15, PM14, PM13, PM12; Str. Prevederii bl. PM4, D5, D6
ACC/INC D13, PM5, D8, PM11A, D2, PM11B, D3; Str. Vlăhiţa bl. PM18, PM10 / 5 PLACARE
Al. Prevederii bl. M29F; Bd. Theodor Pallady bl. M3B; Str. Prevederii bl. M29D, M29E, M29H, PM2
Oprit PM18bis, M1C, M29C, PM20; Bd.Th. Pallady bl.M3H, M3A, M5, M5A, M3C, M3D; Str. Trapezului bl
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 M6, M29G; Str. Zemeş bl. M29B, M29A, PM19; Al. Vlăhiţa bl.PM20A, PM21, PM 18bis, Strada
ACC/INC Prevederii nr. 6 Institutie / 6 PLACARE
Oprit Al. Ilioara bl. M30A, M30B, M30C, M32, M31; Bd. Camil Ressu bl. S2, S1A, S1B-S1C; Bd. Nicolae
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Grigorescu bl. M32A, S1D; Str. Ticuşi bl. M31B, M31A / 7 PLACARE
ACC/INC
Oprit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Al. Ilioara bl.PM 29, PM30, PM30A, PM27; Bd. Camil Ressu bl. PM28, 1, 2, PM26, PM31 / 8 PLACAR
ACC/INC
Oprit Al. Fizicienilor bl. D2A, 2G, 3E, 2G1, 1G, 2D, 2C, 2B, 1F, 1A, 2A, D3B, 3C, 3F, D3A, 3B, D4B, D4A, 3A,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Bd. Camil Ressu bl. D1A, D1B, 1D, 1C, 2A1, 1B / 9 PLACARE
ACC/INC
Oprit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Scoala Ilioara Str. Ilioara nr 16
ACC/INC
Bd. Th. Pallady bl. N2, N3-N3A, N4A, N3B, N1; Str. Perişorului bl. N5, N4B; Aleea Perișoru 4-
Remediere avarie retea Oprit
termica primara DN 1000 10.01.2021/24.00 09.01.2021/23.00 Institutie, Aleea Perișoru 9 Institutie, Institutie Bulevardul Pallady Nr. 37, Bl. N4A / 24C5/2
din B.dul Nicolae ACC/INC
Grigorescu
Oprit Bd. Liviu rebreanu bl. 51, 51A, 52, 53; Str. Drumul Murgului bl. 51B, 52B, 54, 54A, 55A; Bd. Camil
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Ressu bl. 55 / SC 1 DUDESTI
ACC/INC
Oprit
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Complexului bl. 62; Str. Dristor bl. 63 / SC 3 DUDESTI
ACC/INC
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Oprit Str. Baba Novac bl. G13, G12, G11, G10 / SC 2 CATELU

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 11 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
ACC/INC
Oprit Str. Ion Tuculescu bl. 21A, 37C, 25; Str. Baba novac bl. 23; Str. Reconstructiei bl. 26, 27, 28, 24; Str.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Eufrosina Popescu bl. 37A, 37B, 21C / SC 1 BABA NOVAC
ACC/INC
Oprit Al. Budacu bl. M3, M5, M6; Bd. Nicolae Grigorescu bl. M4, M5 bis; Sc. Generală Nr. 16, Complexul
Remediere avarie retea 10.01.2021/24.00 09.01.2021/21.00
3 termica primara DN 1000 Diham (debransat) / SC 3C3/1
ACC/INC
din B.dul Nicolae Oprit
Grigorescu 10.01.2021/24.00 09.01.2021/23.00 Perisor 8-10-Institutie
ACC/INC
Oprit
10.01.2021/24.00 09.01.2021/23.00 Str. Victor Brauner nr 26-Institutie
ACC/INC
Oprit
10.01.2021/24.00 09.01.2021/23.00 Str. Theodor Pallady Nr. 64-Institutie
ACC/INC
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. U20; Str. Sold. Ghiţă Şerban bl. 8A, 8B, 8C, 8D, 8E; Str.
ACC/INC Petre Ionescu bl. 7, 7 bis, 6A, 6B, 9, 10, 11, 12 / 18C5/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Al. Ciucea bl. L19, L20, L18; Al. Feteşti bl. F4, J17, V12, F3, F5, I25, F2, F1; Str.
ACC/INC Theodor Pallady bl. I19, I21; Str. Jean Steriadi bl. J14, L17 / 10C5/2
Bd. 1 Decembrie 1918 bl. J41, J42; Str. Iosif Hodos bl. J15, J50, PC5-PC6, J43; Str. Jean
Parametrii Deficitar Steriadi bl. M3, PC4; Str. Lipanesti bl. 10, J17, J20, J19, J21, J22, J18, J12, M1; Str.
insuficienți de 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Ozana bl. I32, J53; Str. Serg. Pene Dumitru bl. J11, J51; Str.Ceairului bl. J10, M2; Str.
furnizare a agentului Cămpineanca bl. T2, T1, T3, T4, T4bis, Strada Jean Steriadi 17 Institutie / 11C5/2
termic Str. Baraj Cucuteni bl. A14; Str. Baraj Uzului bl. Y14, Y15, Y16; Str. Barajul Sadului bl.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar T2, M4A2, M4A3, Y10; Str. Constantin Brâncuşi bl. A13, A13 BIS; Str. Lucreţiu
ACC/INC Pătrăşcanu bl. T1 /5X
Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. PM73, PM82, U6, PM74, PM75, PM76, PM77, PM78, PM75, PM
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC PM81, PM79; Al. Lăceni bl. PM83, PM84, PM85; Bd. Liviu Rebreanu bl. PM70, PM71,
PM72 /23C5/2

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 12 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Baraj Dunării bl. M39, 21C, M38, 21B, M37, 21A; Str. Baraj Rovinari bl. M21, M22; Str.
ACC/INC Solidarităţii bl. M17, Y6, M31C, M18, M19, M20 / 5C3/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Al. Baraj Rovinari bl. M7A, M7C; Al. Barajul Dunării bl. M8A, M8; Str. Vasile Goldiş
ACC/INC bl. M43, M42, M41, M40, Aleea Barajul Rovinari 1-Institutie / 7C3/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Baraj Bicaz bl. M33, M33A, M32B, M32A, G1, M31; Str. Baraj Uzului bl. L23A,
ACC/INC L23B /1 CORNISA
Deficitar Str. Gheorghe Petraşcu bl. PM54; Str. Cap. Ruica bl. PM53; Intrarea Patinoarului bl.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 INC PM50, PM55; Str. Câmpia Libertăţii bl. PM51, PM52, PM56; Bd. Basarabiei bl. 34
/ 1 CATELU
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Bd. Basarabiei bl. 35, 36; Str. Catelu bl. 42; Str. Câmpia Libertăţii bl. PM60, PM61,
INC PM62; Intrarea Vaslei bl. PM63; Str. Tudor Constantin bl. 40, 41 / 5 CATELU
Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. U21, VN7, U23, U25, VN6, VN5; Aleea Petre Ionescu bl. U22, 15
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Str. Becaţiei bl. R4, VN9, U24, V7, U26; Str. Plt. Radu Gheorghe bl. VN8, 14, 13;
Str. Th. Pallady bl. R5, U28, U27; / 13C5/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. 7 Drumuri bl. 36B, PM40A; Str. Cpt. Nicolae Licaret bl. PM41, PM42, PM43, 51,
INC 33B; Str. Ion Ţuculescu PM40 / 1X
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Câmpia Libertăţii bl. 52 / 1XA
INC
Deficitar Str. Burdujeni bl. N12, N13, N14, N15, A13, GC5, A14, GC6, N11, B2; Str. Cozla bl. F4,
Parametrii 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC F3, B1A, B1B, A9, A8, A7; Bd. Liviu Rebreanu bl. A4, A5, A6; Str. Prisaca Dornei bl.
insuficienți de N17, N16, Strada Cozla 1-Institutie / 2C5/1
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Al. Ciucea bl. P16, P19bis, P15, P17, P19, P18, P20; Al. Feteşti bl. I26; Str Jean Steriadi
termic ACC/INC bl. P20bis, M9, M11, M10 / 9C5/2
Bd. 1 Decembrie 1918 bl. J40, J39, J38, P2; Str. Armeniş bl. P3, J1, J3, J5; Str. Ceairului
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar bl. J9; Str. Jean Steriadi bl. G4, I18, I23, I22, I20, I18Bis, I17, I24; Str. Ozana bl. I30, I31
ACC/INC ; Str. Serg. Pene Dumitru bl. I34, J7, J52; Str. Th. Pallady bl. G3, P4, P1, V10, V11,
G3bis;/12C5/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Codrii Neamţului bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, PM26 bis, C2 bis / 17C5/2
ACC/INC
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Al. Feteşti bl. V13, F6, H27; Al. Giurgeni bl. F9, F10, F11, F14, F13, F12, F7, F8; Al.
ACC/INC Perişoru bl. H34, H35, H36; Str. Gura Ialomiţei bl. H32, H33, PC10, PC11, PC12, H28,

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 13 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
H29, PC9, PC8, H30, H31; Strada Pătulului 2 Institutie / 16C5/2

10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Al. Buhuşi bl. 4, 5, 2, 6, 7, 3, 11; Str. Gura Ialomiţei bl. 8; Str. Poştaşului bl. 1, 9, 10
ACC/INC / 21C5/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Nicolae Sebe bl. W2, L42; Bd. Nicolae Grigorescu bl. W1 / 3X
ACC/INC
Deficitar Str. Baraj Sadului bl. Z11A, M4’, M4, N12-13, N5; Bd. Liviu Rebreanu bl. N2, N3, N4;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Str. Baraj Dunării bl. Z10A,; Str. Baraj Lotrului bl. N9, N6, N8, N7, N11, N10, M4A1;
/ 4X
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Baraj Lotrului bl. N23; Str.Nic.Grigorescu bl. N22, N1, N21; Bd. Liviu Rebreanu bl.
ACC/INC N20; / 4XA
Parametrii 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. U3, U4, U2, U1; Str. Codrii Neamţului bl. NB1, NB1 bis,
insuficienți de ACC/INC NB2A, NB2, N18; Str Răşinari bl. U6, U5, N9, N10 / 5C5/2
furnizare a agentului Bd. 1 Decembrie 1918 bl. MP1,O20, 11, 14, O22; Al. Leorda bl. MP1A, N21, N20; Str.
termic 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Codrii Neamţului bl. N19; Str. Onisifor Ghibu bl. O28bis, O24bis, O23, O21, O27, O31, O26
ACC/INC O30, O25, O29, O24; Str. Postăvarului bl. O28, 9, 10, 12, 13; Str. Tudor Ion bl. 8, 7, 5,
6 / 6C5/2
Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. 9, 7, 6, 8, Z4, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 34 Institutie; Al.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Baraj Bistriţei bl. Y8, Y7, M23, Z6, Z13, Z5; Al. Pleşeşti bl. Z7, Z12, Z8; Intr. Bădeni
bl. Z1 / 6X
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. 2, 3, 5, Y11; Al. Baraj Rovinari bl.Y12, Y13; Al. Vasile Goldiş
ACC/INC bl. 1; Str. Barajul Bistriţei bl. 4, Y4, Y5 / 8C3/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. L14; Str. Jean Steriadi bl. L16, L15, V2-V4, V5, V1, M12, M13, M1
ACC/INC M14bis, M15, M19 / 8C5/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. L14; Str. Jean Steriadi bl. L16, L15, V2-V4, V5, V1, M12, M13, M1
ACC/INC M14bis, M15, M19 / 8X
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. P105, P100-101, P108; Al. Iosif Hodos bl. P102;
ACC/INC Str. Câmpineanca bl. P103, RE3, P109; Str. Ciucea bl. P106 / 8A
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Câmpia Libertăţii bl. B6B, 6A, B1, B2, Strada Gheorghe Petrașcu Institutie
INC / 6 CATELU

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 14 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Gheorghe Petraşcu bl. A7, 8, 9, 9A, A9, B10 / 9 CATELU
Parametrii INC
insuficienți de Str. Bucovina bl. G3, G1, O1, O2, G2; Str. Constantin Brâncuşi bl. S14, D12, D13, D14;
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Copăceni bl. L22, L21, W3, L20, L24; Str. Murgeni bl. L23, L25, L26; Str. Nicolae
termic ACC/INC Sebe bl. S23, S24, V11, S20, S21, S22; Str. P. G. Tătărescu bl. P1, P2, S13/ IOR
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Bd. Basarabiei bl. M14, M15, M11, MC17A; Intr. Muncii bl. M8; Str. Lucreţiu
INC Pătrăşcanu bl.G1, MC19, MC18B, MC18A / 1 L. PATRASCANU
Deficitar Bd. Basarabiei bl. L9, L8, L7, L13A, L13B, L13C, L13D; Str. Murgeni bl. L9A, L29, L28
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC , L27; Str. Sold. Nicolae Sebe bl. L12, L36, L37, L40A, L11, L35, L32, L40; Str. Sold.
Tina Petre bl. L13, L39, L9B, L34, L30, L41, L31, L33, L38 / 1 MUNCII
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Constantin Brâncuşi bl. M12, M13, T4-T5, M14; Str. Horbotei bl. M11 / M 14
ACC/INC
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Al. Textiliştilor bl. MY1, MY11, MY2, MY12; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl. MY4, MY3; Bd. 1
ACC/INC Decembrie 1918 bl. MY9, MY10; Bd. Basarabia bl. MY5, MY8, MY7, MY8, MY6 / MY
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Bd. Liviu Rebreanu bl. PM22, Z22; Bd. 1 Decembrie 1918 bl. Z23, 3, 10, 11, 2, T1, T2;
ACC/INC Al. Cioplea bl, 1, 5, Z23; Cămin ALCAZ ; Cămin ANL Nr. 3, 4, 5 / 10 NEFAMILISTI
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Bd. Basarabia bl. G10, G10A, G9A, G9, A, B, G7, T1, T2, G7bis; Intr. Muncii bl. C /
ACC/INC 2 BAIA DE ARAMA
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Barajul Bistrţei bl. G4, G3, G2; Bd. Liviu Rebreanu bl. M36, M13, M14, M15, M36A, M
ACC/INC M24; Str. Sălcioarei imob / 6C3/2 (SC 6)
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Barajul Dunarii bl.M9; Bd. Liviu Rebreanu bl. M10, M11, M12, M35, instituţii,
ACC/INC / 4C3/2 (SC4)
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Campia Libertatii bl. 21 – sc. 1+2 / SC 4 CATELU
INC
Deficitar Bd. 1 Decembrie 1918 bl. M28, M27; Al. Baraj Bicaz bl. M25A+B, M2A+B, M3A, M3B;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Str. Baraj Bicaz bl. M1 A+B, M26; Str. Baraj Iezer bl. M1A+B; Camin nefamilisti;
Scoala Generala nr. 94 / SC 1 CORNISA
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Al.Barajul Lotrului bl. M4B; Str. Baraj Cucuteni bl. M5A, M6A, M7A, M8B, M6B, M4A,
ACC/INC M7B, M5B, M8A / SC 2 VIISOARA
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str.Al. Pleniţa bl. Y8; Intr.Bârsei bl. M12, M9bis; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl.Y2, G2;
ACC/INC Str. Bădeni bl.M9 / SC G2

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 15 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Intr. Bădeni bl. Y7, Y7bis; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl. G3, Y1 / SC G3
ACC/INC
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Bd. Camil Ressu bl. N1, N2, N3; Str. Odobeşti bl. N2B, N3B; Bd. Liviu Rebreanu bl. N6
ACC/ÎNC , Institutie/1 Şulea Nord
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Bd. Camil Ressu bl. N4, N5, Z4, Z5; Str. Odobeşti bl. Z1, Z3/2 Şulea
ACC/ÎNC

10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Str. I Odobeşti bl. M7A, M7B, V7, V7A, V8, V9, V10, V12, V13, Z1A, Z2,V11/3 Şulea
ACC/ÎNC
Bd. Camil Ressu bl. A4, A5, A6, B4BIS, B5BIS, B6BIS, C4; Str. Tomis bl. A5BIS, B5, B6,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire C1, C5, H3, H4, H5, H6, H8, H9, H10; Str. Dr. Murgului bl. B4, B2BIS, C3, H1, H2; Str.
ACC/ÎNC Istriei bl. C2; Str. Râmnicu Sărat bl. H7, H9/1 Tomis
Bd. Camil Ressu bl. A7, A7BIS, A8, A8BIS, A9, A10, A11, C10, C11, C12; Str. Istriei bl.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire C6, H16, H18; Str. Nedelcu Ion bl. H11, H12; Str. Râmnicu Sărat bl. H13, H14, H15,
ACC/ÎNC H17; Str. D. Drăgan bl. 8A, 8A1, 8A2/2 Tomis
Remediere avarie reţea
primară Bd. Camil Ressu bl. A12, A13, A14, C13, C15,C16, C17; Str. Nedelcu Ion bl. 1, 3, C14,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire B3, B1, 1A; Str. Istriei bl. 3A, 2B, 3B, 2, 10, 10B; Str. Fizicienilor bl. 2A, 1B, 10ª/3
ACC/ÎNC Tomis
Str. Lotrioara bl. M31A, M31B, 31, V32, V30, V33, V34, V36, V37, V38, V39, V40, V41;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Str. Odobeşti bl. T1, V35/9C 4/2
ACC/ÎNC
Bd. Camil Ressu bl. H14, H26, N8, N9, N11, N12; Str. Firidei bl. H15, H19; Str.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Fuiorului bl. H16A, H16B, H17, Y3; Str. Rotundă bl. H19B; Al. Lotrioara bl. H25,
ACC/ÎNC N10/4C IV/2

Oprire Al. Rotundă bl. Y1, H8, H6; Aleea Stănilă bl. H12, H9, H11, H7, H10 – VITAN/
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 ACC/ÎNC 6C 4/2

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 16 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Oprire Bd. Camil Ressu bl. 56, 57, 57A, 58, 58A, 58B; Camil Ressu bl. 56A; Str. Complexului
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 ACC/ÎNC bl. 40, 41/2 Papiu Ilarian

10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire Al. Ianca bl. V18, V17; Str. Odobeşti bl. V16, V15/10 Matei Ambrozie
ACC/ÎNC
Bd. Camil Ressu bl. 1, 2, 3; Str. Râmnicu Vâlcea bl. 4, 4A, S30A, S30, S31, S34A, S35,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/09.00 Oprire S35A, S34; Str. Dr. Murgului bl. S33A, S33; Str. Laborator bl. S22, S31A, S31B/9
ACC/ÎNC Laborator

10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Al. Ciucea bl. L19, L20, L18; Al. Feteşti bl. F4, J17, V12, F3, F5, I25, F2, F1; Str.
ACC/INC Theodor Pallady bl. I19, I21; Str. Jean Steriadi bl. J14, L17 / 10C5/2
Parametrii Deficitar Str. Gheorghe Petraşcu bl. PM54; Str. Cap. Ruica bl. PM53; Intrarea Patinoarului bl.
insuficienți de 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC PM50, PM55; Str. Câmpia Libertăţii bl. PM51, PM52, PM56; Bd. Basarabiei bl. 34 / 1
furnizare a agentului CATELU
termic Deficitar Bd. Basarabiei bl. 35, 36; Str. Catelu bl. 42; Str. Câmpia Libertăţii bl. PM60, PM61,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC PM62; Intrarea Vaslei bl. PM63; Str. Tudor Constantin bl. 40, 41 / 5 CATELU
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. 7 Drumuri bl. 36B, PM40A; Str. Cpt. Nicolae Licaret bl. PM41, PM42, PM43, 51,
ACC/INC 33B; Str. Ion Ţuculescu PM40 / 1X
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Câmpia Libertăţii bl. 52 / 1XA
ACC/INC
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Câmpia Libertăţii bl. 34A, 35A; Bd. Liviu Rebreanu bl. 49, 50, 50A; Str.
ACC/INC Reconstrucţiei bl. 28 bis, 29, Str. Reconstructiei, Vila Oarga Nichifor / 7X
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Prof. Dr. Ştefan Nicolau bl. L1; Str. Ion Ţuculescu, L2; Str. Baba Novac bl. M1, M2,
ACC/INC M3, N1, N2 / M1
Deficitar Al. Feteşti bl. V13, F6, H27; Al. Giurgeni bl. F9, F10, F11, F14, F13, F12, F7, F8; Al.
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 ACC/INC Perişoru bl. H34, H35, H36; Str. Gura Ialomiţei bl. H32, H33, PC10, PC11, PC12, H28,
H29, PC9, PC8, H30, H31; Strada Pătulului 2 Institutie / 16C5/2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Al. Buhuşi bl. 4, 5, 2, 6, 7, 3, 11; Str. Gura Ialomiţei bl. 8; Str. Poştaşului bl. 1, 9, 10 /
ACC/INC 21C5/2

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 17 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
Deficitar
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Nicolae Sebe bl. W2, L42; Bd. Nicolae Grigorescu bl. W1 / 3X
ACC/INC
Deficitar Str. Câmpia Libertăţii bl. B6B, 6A, B1, B2, Strada Gheorghe Petrașcu Institutie / 6
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 CATELU
Parametrii ACC/INC
insuficienți de Deficitar
furnizare a agentului 10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Gheorghe Petraşcu bl. A7, 8, 9, 9A, A9, B10 / 9 CATELU
termic ACC/INC
Deficitar Al. Textiliştilor bl. MY1, MY11, MY2, MY12; Str. Lucreţiu Pătrăşcanu bl. MY4, MY3;
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Bd. 1 Decembrie 1918 bl. MY9, MY10; Bd. Basarabia bl. MY5, MY8, MY7, MY8, MY6 /
ACC/INC MY
Deficitar
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Institutie B-dul. Mihai Bravu
ACC/INC
Deficitar Str.Ion Tuculescu bl.O7,P3;Str.Prof.Dr.St. Nicolau bl.O1,O2;Str.Rodul Pamantului
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 bl.P1,P2 Str.Ghe.Petrascu Bl.O3,O4,O5,O6 / 2 STEJARULUI
ACC/INC
Deficitar Bd. Basarabia bl. G10, G10A, G9A, G9, A, B, G7, T1, T2, G7bis; Intr. Muncii bl. C / 2
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 BAIA DE ARAMA
ACC/INC
Deficitar Bd. Liviu rebreanu bl. 51, 51A, 52, 53; Str. Drumul Murgului bl. 51B, 52B, 54, 54A,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 55A; Bd. Camil Ressu bl. 55 / SC 1 DUDESTI
ACC/INC
Deficitar
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Complexului bl. 62; Str. Dristor bl. 63 / SC 3 DUDESTI
ACC/INC
Deficitar
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Campia Libertatii bl. 21 – sc. 1+2 / SC 4 CATELU
ACC/INC
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Deficitar Str. Baba Novac bl. G13, G12, G11, G10 / SC 2 CATELU

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 18 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
ACC/INC

Deficitar Str. Ion Tuculescu bl. 21A, 37C, 25; Str. Baba novac bl. 23; Str. Reconstructiei bl. 26,
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 27, 28, 24; Str. Eufrosina Popescu bl. 37A, 37B, 21C / SC 1 BABA NOVAC
ACC/INC
Deficitar
10.01.2021/24.00 10.01.2021/08.00 Str. Prof. Dr. St. Nicolau bl. S1; Str. Baba Novac bl. S2, S3 / S1-S3
ACC/INC
4 11.01.2021/20.00 22.12.2020/21.00 Oprire Sos. Giurgiului – institutie
Avarie rețea primară ACC/ÎNC
11.01.2021/24.00 22.12.2020/21.00 Oprire Sos. Berceni – institutie
ACC/ÎNC
Deficitar Al.Niculiţel bl.D4,P1,E4,E5,E6,P2; Str.Aliorului bl.D5; Str.Emil Racoviţă bl.R3,R21,U2,I
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC 11; Str.Straduinţei bl.R4,R20,D6/ 2 Zona I
Deficitar Str.Emil Racoviţă bl.R23,R6,U3,I 13, R9; Str.D-tru Petrescu bl.S1, A15,A14;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Ornamentului bl.E7; Str.Raul Sadului bl.R22/ 3 Zona I
Parametrii Deficitar Str.Aliorului bl.A9,A10,A8,A6,A7; Str.Ciceu bl.A13,I 66; Str.D-tru Petrescu bl.A17;
insuficienți de 11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Raul Sadului bl.PE5; Str.Somesul Cald bl.D10,PE4; Str.Targu Magurele bl.S2/
furnizare a agentului 6 Zona I
termic 11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 Deficitar Str.Avalanşei bl.1,2,3; Str.Cuza Vodă bl.1A; Str.Ghe.Şincai bl.4,5,5A,
ÎNC 2,3 TR1 sc.C;3 sc.A,B/ 4 Lânăriei
Deficitar Str.Abator bl.95; Str.Bran bl.92,93,89; Str.Cuza Voda bl.88;Str.Plugarilor bl.94,91;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.V.V.Stanciu bl.90B; Calea Văcăreşti bl.87;86,85 B,85A/ Plugarilor
Deficitar Str.Cărămidarii de Jos bl.76 sc.A,B;48,75; Str.Cuza Vodă bl.69A; Str.Pionierilor bl.51;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Piscului bl.78,77 sc.A,B;49 sc.A,B;50 sc.A;81,80,78, Biserica Cărămidarii de Jos ;
Bd.Tineretului bl.50 sc.B;52 sc.1,2; Calea Văcăreşti bl.69B,70B,84,83/ 3 Tineretului
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 Deficitar Al.Ciceu bl.D11,D12,E10; bd.Alexandru Obregia bl.35,35A,O1; Str.Aliorului bl.D13;
ÎNC Str.D-tru Petrescu bl.A16; Str.Somesul Cald bl.O2/ 7 Zona I
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 Deficitar Bd.Gheorghe Şincai bl.30A,30; Str.Maria Tănase bl.29,28/ Norilor
ÎNC

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 19 din 21
Data/ora
Sector Descrierea estimării punerii Data /ora Agent Zone afectate
intervenției opririi termic
în funcțiune
4 Deficitar Str.C-tin Rădulescu Motru bl.27A,21,34; Str.Cuza Voda bl.27B,28; Str.Mocancuţei
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC imob.nr.1,3; Str.Poenari bl.13,12; Bd.Tineretului
bl.A3,Z4,A4,Z5,A5,Z6,A6,Z7,Z2,A2,Z3; Str.Tohani bl.29,30,33,31; Str.Trestiana
bl.16,32,14,15,8A,8B,9,10,11 / 1 Tineretului
Deficitar Str.Albinelor bl.32; Str.C-tin Rădulescu Motru bl.36 sc.1;35 sc.1,2;34,33 sc.1+2,3;
11.01.2021/08:00 10.01.2021/08:00 ÎNC Str.Cuza Vodă bl.22-24,46; Str.Pionierilor bl.18,38,39; Str.Piscului bl.47
sc.A,B;42,41,40; Bd.Tineretului bl.19 sc.A,B;37; Str.Trestiana bl.17,23,20;
Str.V.V.Stanciu bl.31; Str.Visana bl.45,25,44,26,43,36 sc.2 / 2 Tineretului
Termenul afişat pentru punerea în funcţiune a punctului termic este estimat.
Echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. lucrează în regim continuu pentru remedierea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor.
Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici - SCADA deţine date (informaţii transmise în timp real dispeceratelor de sector) pentru
un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A. (CMTEB). Pentru punctele
termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic in teren in vederea efectuării verificărilor.
În cazul în care vă confruntaţi cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi/sau căldură, iar adresa dvs. nu se regăseşte în listele
publicate pe site vă rugăm să vă adresaţi dispeceratelor de sector sau operatorilor TELVERDE, pentru înregistrarea sesizării şi ulterioara verificare în teren a
situaţiei semnalate.
Vă rugăm apelaţi operatorii la numerele de urgenţă 0319442, TELVERDE – 0800820002 (apel gratuit) sau la numerele dispeceratelor de sector (indicate
pe site) aflate la dispoziţia dumneavoastră 24 de ore din 24
Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă rugăm să ne scuzaţi pentru inconvenientele pricinuite!

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 20 din 21
Legendă:
ACC – Apă Caldă de Consum
ÎNC – Încălzire

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul

DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
DATA 10/1/2021 16:06:45
TELEFON 031.9442 Pagina 21 din 21