Sunteți pe pagina 1din 7

1.

 Sisteme suport pentru decizii: tablou general 1


1.1. Prezentare 1
1.2. Elemente preliminare 2
1.2.1. Exemplu introductiv 3
1.2.1.1. Descrierea aplicaţiei 3
1.2.1.2. Istoria unei familii de sisteme suport pentru decizii 5
1.2.2. Sinteza primelor constatări 9
1.2.3. Decizii, decidenţi, probleme şi procese decizionale 9
1.3. Necesitate şi oportunitate 11
1.3.1. Evoluţia mediului decizional 12
1.3.2. Limitele şi restricţiile decidentului uman 15
1.3.3. Metode şi tehnici de bază pentru asistarea deciziilor 18
1.3.4. Modelul asistentului decizional 21
1.3.4.1. Câteva modele 22
1.3.4.2. Metafora sistemului uman suport pentru decizii 22
1.3.5. Către sisteme informatice antropocentrice 23
1.3.5.1. Câteva întrebări 24
1.3.5.2. Atribute 25
1.3.6. Stadii de maturitate a sistemelor informatice pentru asistarea deciziilor 26
1.4. Noţiuni de bază 28
1.4.1. Definiţii 28
1.4.1.1. Câteva definiţii semnificative 28
1.4.1.2. Definiţia adoptată 30
1.4.2. Atribute 32
1.4.2.1. Caracteristici esenţiale 32
1.4.2.2. Comparaţii 33
1.4.3. Funcţiuni 34
1.4.3.1. Funcţiuni primare 35
1.4.3.2. Funcţiuni secundare 35
1.4.4. Stadii de finalizare şi persoane implicate 36
1.4.4.1. Stadii 36
1.4.4.2. Roluri 39
1.4.5. Clasificarea SSD 42
1.4.5.1. Clasificarea I (după tipul decidentului) 42
1.4.5.2. Clasificarea II (după tipul de suport) 44
1.4.5.3. Clasificarea III (după „orientarea tehnologică“ a sistemului) 45
1.4.5.4. Observaţii generale 47
1.4.6. Avantaje şi limite 49
1.4.6.1. Avantaje 49
1.4.6.2. Limite 50
1.4.7. Condiţii 50
1.4.7.1. Considerente generale 50
1.4.7.2. Cauze posibile de insucces 51
XIV Sisteme suport pentru decizii
1.4.7.3. Premise pentru succes 53
1.5. Istoric* 53
1.5.1. Origini 54
1.5.2. Începuturi 54
1.5.3. Afirmarea 55
1.5.4. Adaptarea la noile tehnologii şi procese 57
1.6. Note şi comentarii 58

2. Utilizarea sistemelor suport pentru decizii 63


2.1. Prezentare 63
2.2. Utilizatorii 65
2.2.1. Utilizatori-decidenţi şi utilizatori-asistenţi decizionali 65
2.2.1.1. Managerii 65
2.2.1.2. Asistenţii decizionali 68
2.2.2. Clasificarea utilizatorilor-decidenţi 69
2.2.2.1. ... după numărul şi nivelul de autoritate 69
2.2.2.2. ... după poziţia faţă de sistem 71
2.2.2.3. ... după caracteristicile personale* 73
2.3. Probleme decizionale 73
2.3.1. Structurabilitatea 74
2.3.2. Influenţa nivelului decizional 75
2.3.3. Tipuri de probleme decizionale în sistemele de fabricaţie industriale* 76
2.3.3.1. Decizii de planificare a afacerilor 77
2.3.3.2. Decizii tactice 77
2.3.3.3. Conducerea atelierului de fabricaţie 77
2.4. Mod de utilizare 79
2.4.1. Activităţi şi procese decizionale 79
2.4.1.1. Modelul procesual 79
2.4.1.2. Modelul bazat pe cunoaştere 82
2.4.1.3. Un model practic* 83
2.4.2. Decizie şi automatizare* 84
2.4.3. Caracteristicile utilizării SSD 86
2.5. Impactul şi implicaţiile utilizării SSD 88
2.5.1. De la obişnuinţe vechi la reguli noi 88
2.5.2. Efecte observabile 89
2.5.2.1. ... directe asupra activităţilor decizionale 89
2.5.2.2. ... indirecte, cu caracter general, manifestate asupra
organizaţiei şi componenţilor ei 91
2.5.3. Implicaţii juridice şi etice ale utilizării SSD* 92
2.5.3.1. Responsabilitatea 93
2.5.3.2. Accesul şi iniţiativa în utilizare 93
2.5.3.3. Probleme de proprietate 94
2.5.3.4. Aspecte etice şi sociale 94
2.5.3.5. Impactul asupra calităţii vieţii 94
2.6. Percepţia utilizatorului asupra SSD 95
2.6.1. Reprezentări 95
2.6.2. Operaţii 96
2.6.3. Ajutoare de memorare 100
2.6.4. Mecanismele de control 100
2.6.5. Exemplu* 101
2.7. Note şi comentarii 102
Cuprins XV

3. Construirea sistemelor suport pentru decizii 106


3.1. Prezentare 106
3.2. Considerente preliminare 108
3.2.1. Factori determinanţi principali 108
3.2.1.1. Participanţi 108
3.2.1.2. Implicarea utilizatorului 109
3.2.1.3. Orientarea sistemului 110
3.2.1.4. Organizaţia 112
3.2.1.5. Tehnologii informatice şi metodologii 113
3.2.1.6. Standarde 115
3.2.2. Flexibilitate şi evoluţie 115
3.2.2.1. Argumente* 116
3.2.2.2. Niveluri de flexibilitate 116
3.2.2.3. Bucle pentru evoluţie 118
3.3. Procesul de construire 120
3.3.1. Iniţierea şi pregătirea proiectului 122
3.3.1.1. Generarea ideii 122
3.3.1.2. Analiza-diagnostic 123
3.3.1.3. Definirea caracteristicilor 123
3.3.1.4. Evaluarea fezabilităţii 124
3.3.1.5. Planificarea proiectului 125
3.3.2. Analiza de sistem 125
3.3.2.1. Aspecte analizate 125
3.3.2.2. Specificaţia funcţională de detaliu 126
3.3.3. Proiectarea tehnică 126
3.3.3.1. Influenţa instrumentelor informatice 126
3.3.3.2. Activităţi 127
3.3.4. Implementarea 127
3.3.4.1. Transpunerea informatică a conţinutului proiectului 127
3.3.4.2. Verificarea şi validarea 128
3.3.4.3. Elaborarea documentaţiei 129
3.3.5. Exploatarea şi evoluţia 129
3.3.5.1. Evaluarea 129
3.3.5.2. Evoluţia 130
3.4. Clasificarea abordărilor 130
3.4.1. ... după aspectul central vizat* 131
3.4.2. ... după platforma informatică folosită 132
3.4.3. ... după tipul participanţilor 135
3.4.4. ... după metodologia folosită 137
3.4.5. ... după ordinea acţiunilor şi interacţiunilor* 140
3.5. Selecţie şi evaluare 142
3.5.1. Alegerea instrumentelor informatice 142
3.5.1.1. Subprobleme 142
3.5.1.2. Dificultăţi 142
3.5.1.3. Criterii generale pentru evaluarea produselor informatice 143
3.5.1.4. Alegerea unui generator de SSD* 147
3.5.1.5. Agregarea preferinţelor* 150
3.5.2. Evaluarea proiectului 153
3.5.2.1. Principii 153
3.5.2.2. Subiecte de interes 154
XVI Sisteme suport pentru decizii
3.5.2.3. Metode de evaluare 156
3.6. Elemente privind integrarea 160
3.6.1. Aspecte tehnice* 160
3.6.1.1. Forme de integrare 160
3.6.1.2. Principii 161
3.6.2. Aspecte nontehnice 162
3.6.2.1. Probleme posibile şi căi de soluţionare* 162
3.6.2.2. Transferul de cunoştinţe către utilizator 163
3.7. Note şi comentarii 165

4. Tehnologia SSD 169


4.1. Prezentare 169
4.2. Noţiuni pregătitoare 171
4.2.1. Abordarea sistemică* 171
4.2.1.1. Sistem 171
4.2.1.2. Caracteristici 172
4.2.1.3. Sisteme închise şi sisteme deschise 173
4.2.1.4. Descompunerea în subsisteme 174
4.2.1.5. Avantaje şi limite 175
4.2.2. Particularităţi ale sistemelor suport pentru decizii 175
4.2.2.1. Controlul utilizatorului 175
4.2.2.2. Particularităţi ale cunoştinţelor stocate în sistem 176
4.3. Cadru conceptual 177
4.3.1. Un model generic 177
4.3.1.1. Subsistemul elementelor de cunoaştere 179
4.3.1.2. Subsistemul de comunicare 181
4.3.1.3. Subsistemul de tratare a problemei 182
4.3.2. Exemplu: SSD DISPECER* 183
4.3.2.1. Conţinutul subsistemului elementelor de cunoaştere 184
4.3.2.2. Conţinutul subsistemului de tratare a problemei 185
4.3.3. Variante 188
4.3.3.1. Sisteme orientate către date 188
4.3.3.2. Sisteme orientate către documente 189
4.3.3.3. Sisteme orientate către modele 190
4.3.3.4. Sisteme orientate către foile electronice de calcul tabelar 190
4.3.3.5. Sisteme orientate către cunoştinţe 191

4.3.3.6. Sisteme combinate şi integrarea software 192


4.3.3.7. Paradigma DDM (Dialog, Date, Modele) 194
4.4. Interfaţa cu utilizatorul 195
4.4.1. Noţiuni de bază 196
4.4.1.1. Interfaţă şi dialog 196
4.4.1.2. Convivialitate, utilizabilitate, standarde 197
4.4.2. Elemente de proiectare 198
4.4.2.1. Aspecte considerate 198
4.4.2.2. Abordări posibile* 200
4.4.2.3. Principii de proiectare 200
4.4.2.4. Etape de construire* 201
4.4.2.5. Recomandări de prezentare a datelor numerice şi de
alegere a simbolurilor grafice* 202
4.4.3. Stiluri de dialog 204
4.4.3.1. Limbajul de comandă 204
Cuprins XVII

4.4.3.2. Stilul bazat pe întrebări şi răspunsuri 205


4.4.3.3. Completarea formularelor 205
4.4.3.4. Alegerea din meniu 207
4.4.3.5. Stilul interactiv grafic 207
4.4.3.6. Stiluri hibride 208
4.4.4. Interfeţe evoluate 209
4.4.4.1. Tehnologii avansate 209
4.4.4.2. Interacţiunea cu utilizatorul în contextul
inteligenţei ambientale* 212
4.4.4.3. Interfeţe inteligente (de Svetlana Cojocaru) 213
4.4.5. Sisteme moderne de comunicaţii 215
4.5. Datele în SSD 216
4.5.1. Tipuri şi surse de date 217
4.5.1.1. Date şi informaţii 217
4.5.1.2. Conţinut 217
4.5.1.3. Provenienţă 218
4.5.2. Calitatea datelor 219
4.5.2.1. Probleme 219
4.5.2.2. Criterii de calitate 220
4.5.3. Sisteme de gestiune a bazelor de date* 222
4.5.3.1. Sistemul bazei de date 222
4.5.3.2. Arhitectura SBD 232
4.5.3.3. Funcţiunile sistemului de gestiune a bazei de date 225
4.5.3.4. Modelarea datelor 226
4.5.4. Soluţii moderne 229
4.5.4.1. Depozitul de date 230
4.5.4.2. Arhitectura depozitului de date* 232
4.5.4.3. Clasificări 233
4.5.4.4. Prelucrarea analitică on-line* 235
4.6.  Modelele în SSD 237
4.6.1. Baza de modele 237
4.6.1.1. Condiţii de utilizare 237
4.6.1.2. Clasificări 239
4.6.2. Gestiunea modelelor 241
4.6.2.1. Sisteme de gestiune a bazelor de modele 241
4.6.2.2. Limite 242
4.7. Combinaţii de cunoştinţe şi tehnologii 243
4.7.1. Modelele numerice şi sistemele expert 243
4.7.1.1. Câteva constatări 243
4.7.1.2. Soluţii combinate 244
4.7.2. Tehnologiile pentru informaţii spaţiale şi modelele numerice 247
4.7.2.1. Domenii de aplicaţie 247
4.7.2.2. Tehnologia GIS 247
4.7.2.3. Sisteme suport pentru decizii spaţiale 248
4.8. Note şi comentarii 250

5. Subclase particulare 254


5.1. Prezentare 254
5.2. Sisteme pentru conducerea executivă 256
5.2.1. Conceptul EIS 256
XVIII Sisteme suport pentru decizii
5.2.1.1. Necesitate 257
5.2.1.2. Definiţie şi caracteristici 258
5.2.1.3. Istoric* 260
5.2.2. Utilizare 262
5.2.2.1. Utilizatorii 262
5.2.2.2. Informaţii necesare 263
5.2.2.3. Operaţiuni realizabile 264
5.2.2.4. Factorii favorizanţi pentru utilizare* 266
5.2.3. Construire 267
5.2.3.1. Cadru de construire 267
5.2.3.2. O metodologie bazată pe abordarea evolutivă 270
5.2.3.3. Posibile erori de construire 273
5.2.3.4. Factori favorizanţi 274
5.2.4. Tehnologie 275
5.2.4.1. Platforma informatică 275
5.2.4.2. Produse software 276
5.2.4.3. Evoluţii aşteptate 277
5.2.5. Avantaje şi limite 277
5.2.5.1. Avantaje ale introducerii EIS/ESS 278
5.2.5.2. Limite şi efecte negative 278
5.3. Sisteme suport pentru decizii de tip multiparticipant 280
5.3.1. Conceptul SSDM 280
5.3.1.1. Necesitate 280
5.3.1.2. Lucrul în cooperare asistat de calculator 282
5.3.1.3. Definiţii şi caracteristici 285
5.3.1.4. Clasificări 287
5.3.1.5. Persoane implicate 291
5.3.1.6. Istoric* 292
5.3.2. Utilizare şi utilizatori 294
5.3.2.1. Decizii de tip multiparticipant 294
5.3.2.2. Coordonarea participanţilor 296
5.3.2.3. Avantajele şi dezavantajele deciziilor de tip multiparticipant 296

5.3.2.4. Funcţiuni tipice realizate de SSDM 298


5.3.2.5. Facilitatorul 301
5.3.3. Construire 303
5.3.3.1. Elemente pentru proiectare 303
5.3.3.2. Factori favorizanţi 305
5.3.3.3. Evaluarea 305
5.3.3.4. Concepte ale ingineriei colaborative* 307
5.3.4. Tehnologie 308
5.3.4.1. Precizări la cadrul conceptual generic 308
5.3.4.2. Susţinerea cu produse informatice* 310
5.3.5. Avantaje şi limite 313

5.3.5.1. Avantaje 313
5.3.5.2. Limite 314
5.4. Note şi comentarii 315

Bibliografie 320
Index de termeni 347
Cuprins XIX

Anexa 1 – Sistemul iGDSS (de Ciprian Cândea) 353


Contents 360
Summary 363