Sunteți pe pagina 1din 2

20th of November 2020

Second Conditional

If you invited Tom to your party, he would come.

Dacă l-ai invita pe Tom la petrecerea ta, el ar veni.( Dar tu


nu îl inviți)

If it didn’t snow, we wouldn’t make a snowman.

Dacă ar ninge, am face un om de zăpadă. (Dar nu ninge.)

În If Clause(propoziția condițională) se folosește Past simple


(V-ed / V2; did not/didn’t + V).

În Main Clause (propoziția principală) se folosește Future in


thr Past (would + V; wouldn’t + V).

Conționala de tip II exprimă o acțiune viitoare nerealizabilă.

Second conditional se traduce folosind condiționalul optativ


prezent din limba română.

27th of November 2020

Third conditional

If you had studied harder, you would have passed your


exam.

We would have gone on the trip if the weather had been


sunny.
If they hadn’t got your invitation, they wouldn’t have come to
your party.

Dacă ai fi studiat mai mult, ți-ai fi luat examenul.

Noi am fi mers în excursie dacă vremea ar fi fost însorită.

Dacă ei n-ar fi primit invitația ta, nu ar fi venit la petrecerea


ta.

Rules

În condițională (If clause) se folosește past perfect simple


(had + V-ed / V3).

În propoziția principală (Main clause/result clause) se


folosește : would + have + V-ed / V3.
study – studied
get – got – got
come – came – come
go – went – gone
be - was / were – been
pass – passed
Se traduce folosind modul condițional-optativ, timpul
perfect din limba română.
Condiționala te tip III exprimă o acțiune trecută imposibilă.