Sunteți pe pagina 1din 3

Verbele copulative

Verbele copulative nu au sens deplin singure și cer


obligatoriu un nume predicativ, pentru ca enunțul să aibă
înțeles.
Verbul copulativ și numele predicativ alcătuiesc împreună un
predicat nominal.
Verbele copulative cele mai frecvente sunt:
• a fi, când are alt sens decat „a se afla“, „a exista“, „a dura“
etc.: El este perseverent. Ana este pictoriță.;
• a deveni, care este întotdeauna copulativ: Cristi a devenit
profesor. Ea a devenit obraznică.;
• a ajunge, a ieși, a se face când înseamnă „a deveni“: Ana a
ajuns faimoasă. Marian, verișorul meu, s-a făcut inginer.
Bianca, sora mea, a ieșit paramedic.;
• a însemna, când nu are sensul „a nota“ și arată echivalen ța
dintre subiect și numele predicativ: Prietenia
înseamnă respect necondiţionat.;
• a părea, când în propoziția din care face parte există
subiect: Ei păreau veseli.;
• a rămâne, când are sensul „a-și păstra calitățile, însușirile“:
El a rămas nedumerit.

este perseverant = predicat nominal alcătuit din verbul


copulative „este” și numele predicativ „perseverant”;
 este = verb copulativ, modul indicativ, timpul prezent,
conjugarea a IV-a
 perseverent = nume predicativ exprimat prin adjectiv
propriu-zis;
a devenit profesor = predicat nominal alcătuit din verbul
copulativ „a devenit” și numele predicativ „profesor”
 a devenit = verb copulativ, modul indicativ, timpul
perfect compus, conjugarea a IV-a ( a deveni)
 profesor = nume predicativ exprimat prin substantiv
comun.
a rămas nedumerit = predicat nominal alcătuit din verbul
copulativ „a rămas” și numele predicativ „nedumerit”.
 a rămas = verb copulativ, modul indicativ, timpul perfect
compus, conjugarea a III-a (a rămâne);
 nedumerit = nume predicativ exprimat prin adjectiv
participial (provenit din verb la participiu).
TEMĂ
Analizați toate predicatele nominale din enunțurile date.
Verbe predicative sau verbe copulative?
a fi: - verb predicativ: Maria este la școală. (unde este?)
- verb copulativ: Maria este frumoasă. (cum este?)
a rămâne: - verb predicativ: Maria a rămas acasă. (unde?)
- verb copulativ: Maria a rămas neschimbată. (cum?)
a părea: - verb predicativ: Se pare că va ninge.
- verb copulativ: El pare obosit. ( este copulativ
când propoziția în care apare are subiect)
a însemna: - verb predicativ: Ioana înseamnă tema, cu
creionul , pe carte. (înseamnă = notează)
-verb copulativ: Fructele înseamnă sănătate.
a ieși: - verb predicativ: Maria a ieșit pe ușă. (pe unde?)
- verb copulativ: Maria a ieșit medic. (a devenit)
a ajunge: -verb predicativ: Maria a ajuns acasă. (unde?)
-verb copulativ: Maria a ajuns medic. (a devenit)
a se face: - verb predicativ: S-a făcut că plânge.
- Verb copulativ: Maria s-a făcut medic.
OBS. Verbele „a ieși”, „a se face”, „a ajunge” sunt copulative
(au valoare copulativă) când a înțelesul „a deveni”.
Verbul „a însemna” este predicativ ( are valoare predicativă)
când are înțelesul „a nota”.
Verbele predicative au funcție sintactică de predicate
verbale.
Verbele copulative intră în componența unui predicat
nominal, alături de un nume predicativ.
Conjugările verbului:
- Conjugarea I: -a (a mânca)
- Conjugarea a II-a: -ea (a vedea)
- Conjugarea a III-a: -e ( a merge)
- Conjugarea a IV-a: -i sau –î (a munci; a coborî)
Pentru a afla conjugarea unui verb, acesta se trece la
infinitiv.