Sunteți pe pagina 1din 3

23 noiembrie 2020

Verbul
- actualizare -

Verbul este o parte de vorbire flexibilă, care desemnează ac țiunea, starea,


existența.
Verbele au diferite valori:
 predicative (au sens de sine stătător);
 copulative (leagă numele predicativ de subiect: a fi , a deveni, a se face, a
ieși, a ajunge, a părea, a rămâne, a însemna);
 auxiliare (ajută la formarea timpurilor verbale compuse: a fi , a avea, a vrea).
În limba română, modurile personale ale verbului sunt:
 indicativul (exprimă o acțiune reală, desfășurată în prezent, trecut sau
viitor);
 conjunctivul (indică o acțiune sau o stare posibilă);
 condițional-optativul (indică o posibilitate, o condiție și consecința acesteia,
o dorință)
 imperativul (exprimă o poruncă, un îndemn, un ordin, o solicitare).
Formele verbale nepersonale:
a) nu prezintă categorii gramaticale (persoană și număr). Prin con ținut, se
aseamănă cu substantivul, adjectivul sau adverbul. Formele verbale
nepersonale sunt:
 infinitiv (a da, a scrie);
 gerunziu (scriind, dând);
 participiu (dat, scris);
 supin (de dat, la scris);
b) pot apărea la formă negativă (a nu citi, necitind, neînțeles etc. sau prin
adăugarea adverbului mai: nemaiauzind, nemaivăzut etc.);
c) îndeplinesc alte funcții sintactice decât aceea de predicat (subiect, nume
predicativ, atribut, complement, circumstanțial).
Locuțiunea verbală reprezintă un grup de cuvinte cu sens unitar, care se poate
înlocui cu un verb (a băga de seamă, a sta de veghe, a-și bate joc etc.).
Cuvintele din interiorul locuțiunii își pierd parțial autonomia morfosintactică
(nu-și pot schimba forma, nu primesc determinări, adică nu se articulează).
De exemplu: și-a bătut joc/își va bate joc, dar NU: și-a bătut un joc/și-a bătut jocul

Predicatul
- actualizare -

Predicatul este un component central al unei propoziții.


Predicatul este de două feluri: predicat verbal și predicat nominal.
Predicatul verbal arată ce face subiectul și se exprimă prin:
 verb predicativ, având categoria modului – Copiii cântă., inclusiv atunci
când face parte dintr-o construcție pasivă cu verbul a fi – Echipa noastră a
fost ajutată de voluntari.;
 locuțiune verbală, în structura căreia verbul are categoria modului: Băiatul
și-a luat inima în dinți.;
 interjecție predicativă: Uite că nu mai plouă!
Predicatul nominal arată o calitate sau o caracteristică a subiectului și este
alcătuit din: verb copulativ + nume predicativ.
Verbele copulative sunt: a fi, a deveni, a ajunge, a ieși, a se face, a părea, a
rămâne, a însemna.
Numele predicativ este:
 simplu – când este alcătuit dintr-un singur termen: Cerul este senin.
 multiplu – când este alcătuit din mai mulți termeni: Ana este simpatică și
prietenoasă.

Numele predicativ se exprimă prin diverse părți de vorbire:


 substantiv în cazul: nominativ - Andrei este fiul vecinului nostru.
acuzativ cu prepoziție – Gardul este de lemn.
genitiv cu prepoziție – Ioana este contra imitațiilor.
 locuțiune substantivală: Gesturile lui Andrei sunt o bătaie de joc.
 pronume (personal, personal de politețe, posesiv, demonstrativ, nehotărât,
interogativ, relativ, negativ) în cazul:
-nominativ – Greșeala este alta.
- acuzativ cu prepoziție – Cartea este de la noi.
- genitiv cu prepoziție – Andrei este împotriva alor voștri.
 adjectiv propriu-zis în cazul nominativ – Amintirile ei erau plăcute.
 Adjectiv provenit din verb la participiu în cazul N – Mărul este înflorit.
 Numeral cardinal cu valoare pronominală în cazul N – Noi suntem trei.
 Numeral ordinal cu valoare pronominală în cazul N – Andrei va ieși al doilea.
 Verb la forme verbale nepersonale – Visul ei este de a primi rolul. (infinitiv)
Curajul ei este de admirat. ( supin)
 Adverb de mod – Cartea ei este altfel.
OBS. Un predicat verbal exprimat prin verbul predicativ ce face parte dintr-o
construcție pasivă cu auxiliarul a fi se aseamănă cu un predicat nominal, alcătuit
din verbul copulativ a fi și un nume predicativ exprimat prin adjectiv provenit din
verb la participiu.
Cheia de verificare a verbului predicativ, parte a unei construc ții pasive este
complementul de agent.
Bicicleta este stricată în mod repetat. (de către băiat) – predicat verbal
Florile sunt îmbobocite. – predicat nominal, pentru că nu permite utilizarea
complementului de agent