Sunteți pe pagina 1din 3

Banca Centrală Americană pentru Integrare Economică - CABEI ( BCIE în spaniolă) a fost

fondată în 1960. Este o instituție financiară internațională multilaterală de dezvoltare. Resursele


sale sunt investite în proiecte care favorizează dezvoltarea pentru a reduce sărăcia și
inegalitatea; să consolideze integrarea regională și inserția competitivă a țărilor membre în
economia globală; acordând o atenție specială durabilității mediului. Sediul central se află în
Tegucigalpa (Honduras) și are birouri regionale în Guatemala , Honduras , El Salvador ,
Nicaragua , Costa Rica și Panama . Banca Centrală Americană pentru Integrare Economică -
https://ro.qaz.wiki/wiki/Central_American_Bank_for_Economic_Integration

CABEI este o bancă de dezvoltare multilaterală a cărei misiune este de a promova integrarea
economică și dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunii din America Centrală, care
include țările fondatoare și țările regionale non-fondatoare, participând și alinindu-se la
interesele tuturor țările sale membre. Banca Centrală Americană pentru Integrare Economică -
https://ro.qaz.wiki/wiki/Central_American_Bank_for_Economic_Integration

CABEI este banca de dezvoltare pentru America Centrală, partenerul său strategic și principalul
furnizor de resurse: până la sfârșitul anului 2009, a aprobat 14.603,3 milioane de dolari de la
înființare pentru dezvoltarea regiunii. Ca instituție de finanțare regională, CABEI sprijină atât
sectoarele publice, cât și cele private și este specializat în strângerea și canalizarea banilor
externi pentru a promova investițiile în domeniile sale de acțiune, care sunt: Energie și
infrastructură de producție Agricultură și dezvoltare rurală Dezvoltarea umană și infrastructura
socială Industrie, dezvoltare urbană și servicii pentru competitivitate Comerțul financiar și
finanțarea dezvoltării Banca Centrală Americană pentru Integrare Economică -
https://ro.qaz.wiki/wiki/Central_American_Bank_for_Economic_Integration

Autoritatea maximă a CABEI este Adunarea guvernatorilor, integrată de miniștrii economiei și


guvernatorii băncilor centrale din țările membre. În plus, Pactul fondator al CABEI include alte autorități:
Director, ca organ responsabil pentru direcția băncii; Președinte, ales de Adunarea Guvernatorilor;
Vicepreședinte, ales de Director; și alți funcționari considerați necesari pentru funcționarea instituției.
Banca Centrală Americană pentru Integrare Economică -
https://ro.qaz.wiki/wiki/Central_American_Bank_for_Economic_Integration

Banca de Africa de Dezvoltare din Africa de Est (EADB) este o instituție financiară pentru dezvoltare cu
obiectivul de a promova dezvoltarea în țările membre ale Comunității Est-Africane . . Sediul băncii se află
în capitala Ugandei, Kampala Banca de Dezvoltare din Africa de Est -
https://ro.qaz.wiki/wiki/East_African_Development_Bank Banca de Dezvoltare din Africa de Est
- https://ro.qaz.wiki/wiki/East_African_Development_Bank

EADB joacă un triplu rol de creditor, consilier și partener de dezvoltare. Banca oferă o gamă largă de
produse și servicii adaptate cerințelor de dezvoltare ale regiunii. Banca are experiență, sprijin financiar,
personal și cunoaștere a cerințelor financiare ale regiunii. În decembrie 2015, activele totale ale
instituției erau evaluate la aproximativ 381 milioane USD, capitalul propriu al acționarilor fiind de
aproximativ 239 milioane USD. Banca de Dezvoltare din Africa de Est -
https://ro.qaz.wiki/wiki/East_African_Development_Bank
EADB a fost înființată în 1967 în baza tratatului Cooperării din Africa de Est de atunci între Kenya,
Tanzania și Uganda. După ruperea primei comunități din Africa de Est (EAC) în 1977, banca a fost
reînființată în conformitate cu statutul său în 1980. În 2008, în urma admiterii Burundi și Rwanda în noul
EAC, Rwanda a aplicat și a fost admisă în EADB. Conform noului statut, rolul și mandatul băncii au fost
revizuite și domeniul operațional al acesteia a fost extins. În cadrul extinderii sale operaționale, banca
oferă o gamă largă de servicii financiare în statele membre. Principalul său obiectiv este consolidarea
dezvoltării socio-economice și a integrării regionale. Banca de Dezvoltare din Africa de Est -
https://ro.qaz.wiki/wiki/East_African_Development_Bank

Banca de Dezvoltare a Americii Latine CAF - Banca de Dezvoltare a Americii Latine -


https://ro.qaz.wiki/wiki/CAF_%E2%80%93_Development_Bank_of_Latin_America

este o bancă de dezvoltare , care are o misiune de stimulare a dezvoltării durabile și integrarea
regională prin finanțare proiectele din sectoarele public și privat din America Latină și furnizarea
de cooperare tehnică și alte servicii specializate. Fondată în 1970 și în prezent cu 19 țări
membre din America Latină, Caraibe și Europa, împreună cu 13 bănci private, CAF este una
dintre principalele surse de finanțare multilaterală și un important generator de cunoștințe pentru
regiune. CAF - Banca de Dezvoltare a Americii Latine - https://ro.qaz.wiki/wiki/CAF_
%E2%80%93_Development_Bank_of_Latin_America

CAF are sediul central în Caracas , Venezuela . În plus, are birouri de reprezentare în Madrid ,
Lima , Brasilia , Bogota , Buenos Aires , Quito , Panama , Montevideo , Asuncion, Mexico City,
Port Spania și La Paz . CAF - Banca de Dezvoltare a Americii Latine -
https://ro.qaz.wiki/wiki/CAF_%E2%80%93_Development_Bank_of_Latin_America

CAF a fost fondată în 1966, după semnarea istorică a Declarației de la Bogotá în prezența
cadrelor sale, a președintelui Carlos Lleras Restrepo din Columbia , a președintelui Eduardo
Frei Montalva din Chile , a președintelui Raúl Leoni din Venezuela și a reprezentanților
personali ai președinților Ecuador și Peru . Guvernul Boliviei avea să se alăture mai târziu în
1967. În 1967, o Comisie mixtă, înființată pentru a aborda problemele regionale, a trasat
principiile de bază ale CAF, iar pe 7 februarie 1968 guvernele țărilor membre au semnat Acordul
său de stabilire în Palatul San Carlos. , Bogota . Corporația a fost concepută ca o bancă și o
agenție polivalentă pentru promovarea dezvoltării și integrării andine. CAF - Banca de
Dezvoltare a Americii Latine - https://ro.qaz.wiki/wiki/CAF_
%E2%80%93_Development_Bank_of_Latin_America

Banca Islamică de Dezvoltare (arabă: ‫ )البنك اإلسالمي للتنمية‬este o instituție multilaterală de


finanțare a dezvoltării care se concentrează pe finanțarea islamică situată în Jeddah , Arabia
Saudită . Există 57 de state membre acționare , cel mai mare acționar unic fiind Arabia Saudită.
Banca de Dezvoltare Islamică - https://ro.qaz.wiki/wiki/Islamic_Development_Bank

A fost fondată în 1973 de miniștrii de finanțe la prima Organizație a Conferinței Islamice (numită
acum Organizația de Cooperare Islamică ) cu sprijinul regelui Arabiei Saudite la acea vreme
( Faisal ) și și-a început activitățile la 3 aprilie 1975 . Pe 22 mai 2013, BID și-a triplat capitalul
autorizat la 150 de miliarde de dolari pentru a servi mai bine musulmanii din țările membre și din
țările nemembre. Banca a primit ratinguri de credit AAA de la Standard & Poor's, Moody's și
Fitch. Arabia Saudită deține aproximativ un sfert din capitalul vărsat al băncii. BID este
observator la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite . Banca de Dezvoltare Islamică
- https://ro.qaz.wiki/wiki/Islamic_Development_Bank

Membrii actuali ai Băncii sunt compuși din 57 de țări. Condiția de bază pentru aderare este ca
viitorul stat membru să fie membru al Organizației de Cooperare Islamică  (OIC), să își
plătească contribuția la capitalul băncii și să fie dispus să accepte termenii și condițiile pe care
le poate decide Consiliul Guvernatorilor BID. Banca de Dezvoltare Islamică -
https://ro.qaz.wiki/wiki/Islamic_Development_Bank

IDB a evoluat într - un grup de cinci entități, format din Banca Islamică de Dezvoltare (IDB),
islamice Cercetare & Training Institute (IRTI), islamice Corporation pentru dezvoltarea sectorului
privat (ICD), islamice Corporation pentru Asigurare de investiții și de export de credit  ( ICIEC) și
International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC). Banca de Dezvoltare Islamică -
https://ro.qaz.wiki/wiki/Islamic_Development_Bank

Grupul BID este angajat într-o gamă largă de activități specializate și integrate, cum ar fi:
Finanțarea proiectelor în sectoarele public și privat;

Asistență pentru dezvoltare pentru reducerea sărăciei;

Asistență tehnică pentru consolidarea capacităților;

Cooperarea economică și comercială între țările membre;

Finanțarea comerțului;

Finanțarea IMM-urilor;

Mobilizarea resurselor;

Investiții directe de capitaluri proprii în instituțiile financiare islamice;

Acoperire de asigurare și reasigurare pentru investiții și credite de export;

Programe de cercetare și formare în economie și bănci islamice;

Investiții și finanțare Awqaf;

Asistență specială și burse pentru țările membre și comunitățile musulmane din țările terțe;
Ajutor de urgență; și Servicii de consultanță pentru entități publice și private din țările membre.
Banca de Dezvoltare Islamică - https://ro.qaz.wiki/wiki/Islamic_Development_Bank