Sunteți pe pagina 1din 3

Există diferite tipuri de servicii internaţionale furnizoare de transport.

Acestea sunt grupate în două mari


categorii:
cele care operează un mijloc de transport
cele care nu operează nici un mijloc de transport, numită uneori „FREIGHT FORWARDER”.

Cite grupe de FREIGHT FORWARDER” cunosteti


6 grupe
4 grupe
1 grup

Sistemul avansat de informaţii asupra mărfii (ACIS)


ACIS („Advance Cargo Information System”) este un nume generic dat unei aplicaţii pe calculator
destinate pentru producerea de informaţii de management pentru a detecta problemele de tranzit
multimodal al mărfii şi resursele transportului. Fiecare aplicaţie este independentă de cealaltă, dar este
construită modular pentru a permite schimbul liber de date într-o formă standard acceptată industrial

ACIS oferă :
informaţii îmbunătăţite pentru a ajuta controlul operaţiilor de transport individuale;
informaţii îmbunătăţite pentru a ajuta controlul operaţiilor de transport colectiv
informaţii pentru a ajuta controlul operaţiilor de transport marfuri si pasgeri

ACIS oferă :
Inregistrare pe termen lung a datelor de mişcare a transportului care să construiască baze de date
naţionale şi subregionale
Inregistrare pe termen scurt a datelor de mişcare a transportului care să construiască baze de date
naţionale şi subregionale
Informatii pe termen scurt despre datele de mişcare a transportului care să construiască baze de date
naţionale şi subregionale

informaţii avansate despre mişcările încărcăturii individuale, oferind posibilitatea managerilor de


transport să planifice utilizarea optimă a reţelelor de transport, a echipamentelor şi a facilităţilor
portuare, ducând la îmbunătăţirea timpilor de tranzit ai bunurilor;
bază de date disponibile către terţe părţi, înregistrate ca având interes pentru mărfurile şi transportul
lor, informându-le despre situaţia localizării şi stării mărfurilor şi echipamentelor de transport;
bază de date a planificării raţionale a corporaţiei de către operatorii de transport;
Inregistrare pe termen lung a datelor de mişcare a transportului care să construiască baze de date
naţionale şi subregionale, să permită guvernelor şi instituţiilor să analizeze problemele regionale,
subregionale şi naţionale, să investigheze oportunităţile de investiţie în sectorul de transport.
Partea componentă din ACIS care se ocupă de căi ferate este „RailTracker”. Această parte conţine sub-
module soft de bază pentru supravegherea cargoului şi a echipamentului sunt corecte urmatorele
submodule:
„RailTraffic” urmăreşte materialul rulant şi încărcăturile;
„RailStats” este un Sistem Uniform al Statisticilor Căilor Ferate şi Indicatorilor de Performanţă, produs
din date culese de alte module „RailTracker”;
„RailInterchange” este un modul pentru monitorizarea schimbului de trafic de graniţă cât şi schimbul
între căile ferate (nu neapărat la graniţă);
„RailCommunications” se ocupă de comunicaţiile intra şi inter căi ferate;
„RailTutorial” care asigură pregătirea utilizatorilor pentru modulele menţionate mai sus printr-un modul
soft standard.

Partea componentă din ACIS care se ocupă de căi ferate este:


„RailTracker”
“RailStopper“
“RailChecker“
“RailKeeper”

„RailTraffic” urmăreşte :
materialul rulant şi încărcăturile;
incarcarea si descarcarea containelor de pe nava
incarcarea si descarcarea incarcaturii aeriene

„RailInterchange” este un modul pentru monitorizarea :


schimbului de trafic de graniţă cât şi schimbul între căile ferate (nu neapărat la graniţă);
schimbului de trafic de graniţă cât şi schimbul între căile rutiere (nu neapărat la graniţă);
schimbului de trafic de graniţă cât şi schimbul între căile rutiere (obligatoriu la graniţă);

„RailCommunications” se ocupă de:


comunicaţiile intra şi inter căi ferate;
comunicaţiile intra şi inter căi rutiere
comunicaţiile intra şi inter căi aeriene
comunicaţiile intra şi inter cai navale
Componenta rutieră sistem a ACIS –ului, „RoadTracker”, este diferită de „RailTracker” datorită naturii
transportului rutier; este destinată să aibă submodule de bază:
„Road Bill Data Entry” înregistrează facturile rutiere într-o locaţie centrală;
„DataBase” – o bază de date a vehiculelor care este construită unei baze de date centrale a vehiculelor
comerciale;
„RoadStatistics” care analizează notele de plată rutiere.
„Border/Junction Crossing

„Road Bill Data Entry” înregistrează :


facturile rutiere într-o locaţie centrală;
facturile feroviare in mai multe locatii;
facturile aeriene in mai multe locatii;
facturile navale in mai multe locatii;

„DataBase” reprezinta
o bază de date a vehiculelor comerciale;
o baza de date a navelor comerciale
o baza de date a vehiculelor militare
o baza de date navelor miltare