Sunteți pe pagina 1din 29

Dragă copile,

Sînt Euterpa, zîna Muzicii.


Te invit să descoperim împreună
tainele sunetelor muzicale.
Muzica răsună pretutindeni:
în natură, în familie, în viaţa neamului.
Ea ne ajută să cunoaștem lumea, să
comunicăm și să devenim mai buni.
Despre ce vorbește muzica și cum
o face vom găsi răspuns cu ajutorul
manualului. Iar cu Doru şi cu Doina –
copii de seama ta – vom înainta
încet-încet în lumea sunetelor
muzicale.

MASCOTE:

Audiţie Interpretare Creaţie


muzicală muzicală
UNITATEA 1 • CE EXPRIMĂ MUZICA?
TEMA 1 Sunetele din jurul nostru

Piesa „Sărbătoreasca” de compozitorul Constantin Rusnac


Cîntecul „Vine toamna, vine”, versuri – Ion Ungureanu, muzică – Eugen Doga

Ce ne
spune
clopoțelul?

Sîn-tem mari, sîn-tem mari, Noi a-cum sîn - tem şco - lari!

Ecoul muzical „Repetă ce auzi!”

4
Corul „Veverița” din Cantata „Luci, soare, luci!” de Tudor Chiriac

Vai, cîte
glasuri are
oraşul!

În fiecare zi poți descoperi lumea din jur.


Există multe lucruri pe care le vezi şi le auzi.
Sunetele din jur sînt expresive, dacă ştii
să le asculţi.

Mamă,
izvoraşul
şuşoteşte!

5
TEMA 2 De la ce începe muzica?
Cîntecul „Bună dimineața”, versuri – Grigore Vieru, muzică – Valentin Vilinciuc

Ce melodios
Nu pot cînta, Ce ritm cîntă!
dar îmi place să vesel!
ascult muzica!

Dacă vrei să auzi muzica, învață-te


s-o asculți în liniște.

Piesa „Chemarea păsărilor” de Jean Philippe Rameau (fragment)

6
Să începem a cînta!
Piesa „Litere în dans” de Robert Schumann

Cîntecul „A, U, O!”, versuri – Grigore Vieru, muzică – Teodor Zgureanu

Mișcări ritmice „Eu sînt în clasa întîi”, muzică de Gheorghe Mustea

Prin cînt poţi exprima


bucurie sau triste­țe.
Pentru a cînta corect și expresiv
se respectă următoarele reguli:
• corpul se ţine în poziţie dreaptă;
• sunetele se emit curat şi rotund;
• respirația se ia liber;
• cuvintele se pronunță clar.
7
TEMA 3 Unde trăiește muzica?
Melodia populară „Hora mare” în interpretarea Capelei Corale Academice „Doina”

Cîntecul „Cine-ascultă muzica”, versuri – Grigore Vieru, muzică – Boris Dubossarski

Corul „Nucul” din Cantata „Luci, soare, luci!” de Tudor Chiriac

Cum audiezi muzica:


Ca să înțelegi o creaţie muzicală ascult-o atent,
de la început pînă la sfîrșit. Pătrunde în caracterul ei.
Ascult-o repetat şi fredonează-i melodia.
Astfel, muzica devine mai înțeleasă.
8
TEMA 4 Cîntăm și ne încîntăm
Piesa „Secerătorii” (Schnitterliedchen) din „Albumul pentru tineret” de Robert Schumann
Cîntecul „Rîndunelele”, versuri – A. Manole, adaptare muzicală – Andrei Tamazlîcaru

Luci, soa-re, luci!

Treci, ploa-ie, că -lă- toa-re!


eu !
m eu
!
al u-b
e r-c
u u
-ş , c
Ro e-u
B

Bu-bu-ru-ză ru-ză

Natura din jur e încîntătoare.


Soarele împînzeşte pămîntul cu iarbă şi flori.
Vîntul le leagănă. Ploaia le scaldă. Cerul îmbracă
culorile curcubeului. Se aud ciripitul păsărilor,
zumzetul gîzelor. Să ne exprimăm
admiraţia cîntînd!
Cîntece din folclorul copiilor: „Buburuză-ruză!”, „Luci, soare, luci!”, „Treci, ploaie!”, „Beu, curcubeu!”

9
TEMA 5 Muzica în familie
• Cîntecul „Casa mea”, versuri – Grigore Vieru, muzică – Iulia Țibulski
• Cîntecul „Dragu-mi-i să cînt”, versuri – Vladimir Rusnac, muzică – Tereza Sobolevski-Corj

În viaţa familiei muzica ocupă un loc de


cinste. Pruncul e adormit cu cîntec de leagăn.
Evenimentele familiale sînt însoţite de cîntec
şi dans. Mulţi creatori de muzică au crescut
în familii cu tradiţii muzicale.

Piesa „Gavotă” din albumul „Les petits riens” de compozitorul Wolfgang Amadeus Mozart

Micul Mozart studiază


muzica de la 3 ani.
La 5 ani a compus lucrări
muzicale. În copilărie
concertează prin multe ţări.
El este numit un
„copil-minune”.

10
TEMA 6 Muzica neamului
Imnul de Stat al Republicii Moldova „Limba noastră”, versuri – A. Mateevici, muzică – A. Cristea
Cîntecul „Tricolorul”, versuri și muzică de Grigore Vieru

Sînt mîndru
de neamul
meu!

Cîntecul „Joc”, melodie populară


Piesa „Joc” de compozitorul Eugen Coca

Muzica întotdeauna a însoţit omul


la muncă şi la odihnă. Ea este parte importantă
a traidţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti.
Lăutarii ne
ajută să îndrăgim
muzica neamului.

Cîntecul „Fluieraș”, melodie populară

Fluieraș

1. Flu-ie-raş de fag, mult zi - ce cu drag!


2. Flu-ie-raş de os, mult zi - ce du - ios!
3. Flu-ie-raş de soc, mult zi - ce cu foc!
11
TEMA 7 Vesel și trist în muzică
Piesa „Octombrie” din albumul „Anotim­pu­rile” de Piotr Ceaikovski
Cîntecul „Toamna”, versuri – Grigore Vieru, muzică – Ion Macovei

Cîntecul „Doina”, versuri – Constantin Dragomir, muzică – Daria Radu


„Doina ciobanului” și dansul popular „Bătuta”

Cîntecul „Poem de toamnă”, versuri – Alexandru Andrițoiu, muzică – Ion Vintilă

Au ple - cat co - co - rii.

Frun - ze - le dan - sea - ză!

12
Umorul în muzică
Piesa „Tîndală și Păcală” de Ghenadie Ciobanu
Cîntecul „Păcălici”, versuri – Petru Cărare, muzică – Serafim Buzilă

Noroace,
Tîndală!

Noroc,
Păcală!

Piesa „Arlekinul” de compozitorul Robert Schumann


Piesa „Pantomimă” de compozitorul Wolfgang Amadeus Mozart

Ce nostim
e arlekinul
acesta!

Muzica ajută oamenii


să comunice fără cuvinte. Cînd ascultă împreună
o muzică, ei trăiesc acelaşi sentiment de veselie sau
de tristeţe. Muzica uneşte oamenii.

13
UNITATEA 2 • CE povestește MUZICA?
TEMA 1 Lumea copiilor în muzică

Piesele „Păpușa bolnavă”, „Păpușa nouă” din „Albumul pentru copii” de Piotr Ceaikovski

Ce culori
s-ar potrivi
melodiei vesele?
Dar celei triste?

Cîntecul „Căsuța din pădure” de Ion Nicorescu


Oac! Oac!

Pu-pu-pu!

Chiţ-chiţ!

Piesele „Acvariu”, „Elefantul” din albumul „Grădina zoologică” de Camille Saint-Saëns

Să acompaniem Să imităm pașii


melodia! animalelor!

14
Sunetele lungi și scurte
Improvizație „Mergi după cum cînt, cîntă după cum bat din palme”.

Cu - Cu! Piu - piu!

Pas, Pas, Pas, Pas Iu - te, iu - te

Joc ritmic „Ghici al cui e pasul?”

Mer - ge ur - sul prin pă - du - re


Şi cu - le - ge fragi şi mu - re.

Ie - pu - ra -şul fu - ge, fu - ge, ni-meni nu-l a - jun-ge.

15
TEMA 2 Cîntăm Ţara
Tabloul muzical „Moldova” de compozitorul Constantin Rusnac
Cîntecul „Moldova”, versuri – Victor Pînzaru, muzică – Mihai Ungureanu

Ţa - ra mea! Dra - ga mea!


Cîntecul „Ce e țărișoara mea?”, muzică – Pavel Anton

Prin cîntec şi dans, omul îşi slăveşte


patria – locul cel mai frumos, cel mai drag
şi cel mai scump.

Improvizație-fredonare „Instrumentele populare”

Bu - cium su - nă!

Flu - ie - ra - şul cîn - tă ve - sel!

Un cim - poi cîn - tă trist!

16
TEMA 3 Muzica în alte țări
Piesa„Dans german” de Wolfgang Amadeus Mozart. Piesa„Cîntec vechi francez” de Piotr Ceaikovski

Muzica povestește despre oamenii


și lucrurile frumoase din alte țări. Descoperiți
cîntecul și dansul în muzică!

Piesa „Cîntec italian” de compozitorul Piotr Ceaikovski

17
TEMA 4 Muzica sărbătorilor populare

La mulţi ani! La mulţi ani!

Colinda „Deschideți ușa”, versuri și muzică de Ada Zaporojanu

Improvizație de dans „Frigu-frigușor”, versuri – Nicolae Roșioru, muzică – Daria Radu

Nu mă
ajunge
nimeni!
Ful - gu - şor, Ful - gu - şor! Hai în ca - să re - pe - jor!

Să - ni - u - ţa fu - ge, ni - meni n-o a - jun - ge!

Cîntecul „Haide, săniuță”, versuri – Grigore Vieru, muzică – Daria Radu

18
Jocul „Continuă ritmul”

Bră - du - leţ, bră - duţ dră - guţ, Nin - ge pes - te ti - ne,


Hai - de, vi - no-n ca - sa mea, Un - de-i cald şi bi - ne.

Va fi cel
mai frumos
brăduţ!
Bucurie-n casa voastră
Veseliţi-vă frumos!
Colinde să ascultaţi,
Şi oaspeţi să aşteptaţi.

Dialog muzical „Eu colind colindă mare”

Eu colind colindă mare


Moderato

Eu co - lind co - lin - dă ma - re
Ia ie - şiţi cu toţi a - fa - ră!
Să a - veţi a - cum de toa - te,
Via - ţă bu - nă, să - nă - ta - te!
19
UNITATEA 3 • CUM POVESTEȘTE
MUZICA?
TEMA 1 Sufletul muzicii – melodia

Piesa pentru pian „Melodie” de compozitorul Gheorghe Mustea


Cîntecul „Iarna șugubeață”, versuri – Iulian Filip, muzică – Mihai Ungureanu

Ajunge-mă! Te între-e-ec!!!

Muzica este ca o ființă vie,


iar melodia este sufletul ei. Sînt melodii de cîntece,
de dans și de marș. Descoperă și urmărește
melodia în muzică!

Contur melodic Caracter Sensul mișcării

Mișcări plastice după melodia piesei „Ghiocelul” de Piotr Ceaikovski

20
Unde trăiesc notele muzicale?

DO RE MI FA SOL LA SI DO

Improvizație melodică „Primăvara a sosit!”

SOL

MI

Melodie

Ritm

SOL SOL MI MI SOL MI

Cîntecul „Mărțișor”, versuri – Anatol Ciocanu, muzică – Daria Radu


Covorașul muzical

Mar ti e Măr ţi şor

21
TEMA 2 Inima muzicii – ritmul

Cîntecul „Toba ariciului”, versuri și muzică de Grigore Vieru

Piesa „Marș” de Ludvig van Beethoven

Polca „Trici-Traci” de Johann Strauss

22
Compunem desene ritmice

Lucrurile din jurul nostru se mișcă,


se preschimbă după un ritm şi o anumită ordine:
după ziuă vine noaptea, după iarnă – primăvara.
După duminică urmează o nouă săptămînă.
Şi în acţiunile omului este ritm şi ordine: cadența
pasului, munca e urmată de odihnă.
Prin ritmul său, muzica redă
ordinea vieții noastre.

Doi - na Do - ru

23
TEMA 3 Viteza muzicii – tempo

Piesele „Galop grațios” și „Vals grațios” de Franz Schubert. Piesa „Hora staccato” de Gr. Dinicu

Cîntecul „Trenul”, versuri – Grigore Vieru, muzică – Zlata Tcaci

REPEDE

Trîm - bi - ţa ră - su - nă
Pe toţi ne a - du - nă.

RAR

Na - ni, na - ni,
Pu - iul ma - mei.

Jocul muzical „Merge-fuge”, versuri și muzică de Grigore Vieru

24
TEMA 4 Puterea muzicii – nuanțele dinamice

Ascultă cum muzica produce


impresia de apropiere sau de depărtare,
de zbor sau de cădere, de tristețe sau de
bucurie. Urmăreşte cum se schimbă
puterea sunetelor muzicale.

Polca „Tunet și fulger” de Johann Strauss. Piesa „Povestea de seară” de Aram Haciaturean
Cîntecul „Trenuleţul muzical”, versuri şi muzică – Maria Ene

Tare

Tu - tu!
Încet Tuc, tuc, tuc, tuc!

Improvizație „Călătorie cu trenul”

25
TEMA 5 Culoarea muzicii – timbrul
„Allegro” din Concerto grosso de Antonio Vivaldi
Cîntecul „Primăvara”, versuri – Ion Vieru, muzică – Tamara Sobolev­ski-Corj

O vi - oa - ră mi - că de-aş a - vea,
O vi - oa - ră mi - că mi-ar plă - cea!

Flu - ie - ra - şul cîn - tă - a-şa: lir, lir, lir.


Con -tra-ba - sul zi - ce - a-şa: vum, vum, vum.

To - ma o trom - pe - tă a - re: ti - ti - ta!


Cîn - tă fă - ră în - ce - ta - re: ti - ti - ta!

To - bo - şa - rul ba - te to - ba, to-bo-şa-rul es-te bun.

El îmi dă şi mi - e to - ba, Bum, bum, bum!


Simfonia „Surpriză”, partea a II-a (fragment) de Joseph Haydn

26
„Menuet” de Luigi Boccherini (în interpretare la pian, vioară, flaut – fragmente)

Instrumentele muzicale produc


sunete muzicale. Ca și vocea, fiecare instrument
muzical are sunetul său. Unele instrumente cîntă
pe sunete înalte, altele pe sunete joase.
Deosebeşte sunetele instrumentelor
muzicale!
Jocul „Recunoaște instrumentul!”

Iată Să improvizăm
cum apare împreună!
sunetul!

Cîntecul „Glasul instrumentelor”, versuri și muzică de Alexandru Hrisanide

27
UNITATEA 4 • De ce avem nevoie
de muzică?
TEMA 1 Cîntul rotește pămîntul

Cîntecul „Ciocîrlia”, versuri – Vasile Romanciuc, muzică – Mihai Ungureanu


Piesa folclorică „Ciocîrlia” în interpretarea orchestrei de muzică populară „Lăutarii”

Orice clipă a vieții poate fi cîntată.


Prin cînt, oamenii îşi comunică gîndurile.
Cum cînţi?
Potriveşti puterea vocii la caracterul cîntecului.
Pentru a cînta duios, solemn, cu tristețe sau vesel alegi
nuanțele dinamice potrivite: foarte încet, încet,
foarte tare, tare. Cîntul forțat este
dăunător glasului.
Covorașul muzical

Luci, soa - re, luci!

Luci, soa- re, luci! Că ţi-oi spar-ge nuci!


28
TEMA 2 Muzica mișcării – dansul
„Hora” din Trio pentru nai, clarinet și pian de Gheorghe Mustea
Mișcări de dans la „Hora Unirii”, versuri – Vasile Alecsandri, muzică – Alexandru Flechtenmacher

Hora

1. Îm-pre - u - nă să dan - săm, Ho - ra ma - re să for - măm!


2. Să mai vi - nă la dan - sat, Ci - ne pîn’ a - cum a stat,

Cel mai îndrăgit dans al neamului


nostru este hora. Oamenii prinși în horă formează
un cerc. Muzica acestui dans îi unește într-o mișcare.
Cel mai răspîndit dans din lume este valsul. El se
dansează în perechi, prin mișcări în rotire.

Valsul „Izvorașul” de Eugen Doga. Vals în a-moll de Frédéric Chopin

Vals

Moderato

1. Un, doi, trei, un, doi, trei ia - tă un vals!


2. Un, doi, trei, un, doi, trei hai - deţi la dans!
29
TEMA 3 Creatorii de muzică
Cîntecul „Doină, doiniță”, versuri – Simion Ghimpu, mu­zică – Andrei Tamaz­lîcaru
„Doina” din Trio pentru nai, clarinet și pian de Gheorghe Mustea (fragment)

Învață
să doinești
la fluier!
Ce melodie
duioasă!

Improvizație de mișcări plastice la cîntecul „Vine mai!”, melodie populară

Mu - zi - ca, mu - zi - ca, săr - bă - toa - rea mea şi-a ta!

Există muzică populară, care a apărut


în popor şi muzică academică, alcătuită
de compozitori.

Balada pentru vioară și orchestră de George Enescu (fragment)

30
TEMA 4 Eu și muzica
„Eu şi muzica”, versuri de Iulian Filip, muzică – Gheorghe Mustea
Cîntecul „Moldova mea”, versuri și muzică de Lucia Palii-Păduraru

Ştiu
să cînt.

Concert pentru flaut și orchestră în A-dur, partea a III-a de compozitorul Carl Philipp Emanuel Bach

Îmi place
să ascult
muzică.

Cum ascult muzica: Cîntecele preferate:


__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Desen la o creație muzicală preferată.

Desenez
ce aud.

Jocul muzical „Joacă, joacă!”

Pot
improviza

31

S-ar putea să vă placă și