Sunteți pe pagina 1din 2

SPLIT TVA 2018 – Cine este obligat sa aplice sistemul SPLIT TVA total sau partial, de la ce

data vor aplica cei obligati si cine nu va aplica acest sistem.

Cadrul legal: Legea 275/2017 si OG 23/2017.

Legea 275/2017 a venit cu conditii mai prietenoase legate de sistemul Split TVA fata de OG
23/2017. Astfel, conform legii, unele persoane impozabile vor aplica total sistemul split TVA, altele
vor aplica partial, iar altele nu vor aplica.

Cine va aplica total sistemul Split TVA si de la ce data:

 persoanele impozabile si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA in Romania care


au optat in 2017 sa aplice acest sistem – au depus o notificare ( D086 ) la organul fiscal
competent. In termen de 3 zile organul fiscal a inregistrat persoana impozabila in Registrul
persoanelor obligate la plata defalcata a TVA. Persoana impozabila a aplicat sistemul split
TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru;

 persoanele impozabile si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA in Romania care


vor opta in 2018 sa aplice acest sistem – depun o notificare ( D086 ) la organul fiscal
competent. In termen de 3 zile organul fiscal inregistreaza persoana impozabila in Registrul
persoanelor obligate la plata defalcata a TVA. Persoana impozabila aplica sistemul split
TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru;

 persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care se afla sub incidenta
legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa inainte de
31.12.2017 – Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in
Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01.03.2018. Persoana
impozabila va aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru
( 02.03.2018 );

 persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care intra sub incidenta
legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa incepand
cu 01.01.2018 – depun o notificare ( D086 ) la organul fiscal competent pana in data de 01 a
lunii urmatoare intrarii in insolventa. Organul fiscal inscrie persoana impozabila in Registrul
persoanelor obligate la plata defalcata a TVA in maxim 3 zile. Daca nu se notifica organul
fiscal, acesta inscrie persoana impozabila din oficiu in Registrul persoanelor obligate la
plata defalcata a TVA cu data de 01 a lunii urmatoare celei in care constata. Persoana
impozabila aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru.

 persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania pentru incasarea si plata


TVA care:
1). inregistreaza la 31.12.2017 obligatii fiscale restante reprezentand TVA, cu exceptia celor a caror
executare silita este suspendata conform art. 235 din Codul de procedura fiscala, in cuantum mai
mare de:
- 15000 lei = contribuabili mari;
- 10000 lei = contribuabili mijlocii;
- 5000 lei = restul contribuabililor,
daca aceste obligatii nu sunt achitate pana la 31.01.2018.
Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor
obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01.03.2018. Persoana impozabila va aplica sistemul
split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru ( 02.03.2018 );
2). inregistreaza incepand cu 01.01.2018 obligatii fiscale restante reprezentand TVA, in acelasi
cuantum ca mai sus, daca aceste obligatii sunt neachitate in termen de 60 de zile lucratoare de la
scadenta.
Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor
obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01 a celei de-a doua luni urmatoare celei in care s-a
implinit termenul de gratie ( 60 de zile lucratoare de la scadenta ). Persoana impozabila va aplica
sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru ( cu data de 02 a celei de-a
doua luni urmatoare celei in care s-a implinit termenul de gratie - 60 de zile lucratoare de la
scadenta ).

Cine va aplica partial sistemul Split TVA:


 Institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA in Romania pentru incasarea TVA care:
1). inregistreaza la 31.12.2017 obligatii fiscale restante reprezentand TVA, cu exceptia celor a caror
executare silita este suspendata conform art. 235 din Codul de procedura fiscala, in cuantum mai
mare de:
- 15000 lei = contribuabili mari;
- 10000 lei = contribuabili mijlocii;
- 5000 lei = restul contribuabililor,
daca aceste obligatii nu sunt achitate pana la 31.01.2018.
Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor
obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01.03.2018. Persoana impozabila va aplica sistemul
split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru ( 02.03.2018 );
2). inregistreaza incepand cu 01.01.2018 obligatii fiscale restante reprezentand TVA, in acelasi
cuantum ca mai sus, daca aceste obligatii sunt neachitate in termen de 60 de zile lucratoare de la
scadenta.
Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor
obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01 a celei de-a doua luni urmatoare celei in care s-a
implinit termenul de gratie ( 60 de zile lucratoare de la scadenta ). Persoana impozabila va aplica
sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru ( cu data de 02 a celei de-a
doua luni urmatoare celei in care s-a implinit termenul de gratie - 60 de zile lucratoare de la
scadenta ).

 Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, care nu au datorii la TVA


peste plafonul precizat la paragraful anterior sau care au datorii peste plafon dar le platesc in
perioada de gratie acordata, doar pentru plata TVA catre persoane impozabile inregistrate in
scopuri de TVA in Romania care aplica total sistemul split TVA.
Aceste persoane impozabile platesc defalcat TVA-ul aferent facturilor furnizorilor aflati in sistemul
split TVA incepand cu 01.01.2018.

Cine nu va aplica sistemul Split TVA:


 persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA ( intrepriderile mici );

 persoanele fizice inregistrate sau neinregistrate in scopuri de TVA;

 institutiile publice neinregistrate in scopuri de TVA.

Autor: Adela Barbat