Sunteți pe pagina 1din 9

Proiectarea unui motor sincron cu magneti permanenti si q fractional

https://drive.google.com/file/d/18zOFi6gsB-dgQPLRWkaAuNVcfuZacTOW/view

http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/

Date nominale ale masinii:

 puterea nominală P N = 300 [W]


 tensiunea nominala de alimentare U N = 48 [V]
 frecvenţa tensiunii de alimentare f 1= 200 [Hz]
 turaţia sincronă n1= 1500 [rot/min]
 numărul de faze m =3
 conexiune stea

I. DETERMINAREA MĂRIMILOR DE CALCUL ALE GENERATORULUI


SINCRON

1)Numărul de perechi de poli p

60 ⋅ f 1 60 ⋅200
p= = =8 ⇒ p=8
n1 1500

2)Puterea aparentă nominală S N

PN 0.3
S N= = =0.40[kVA ] ⇒ S N =0.40[kVA ]
η ⋅ cos ϕ 0.85 ⋅ 0.87

în care:

η=0.85

cos ϕ=0.87

3)Tensiunea electromotoare de fază E1


E1=k E ⋅U 1=0.94∗48=45.12 [V ] ⇒ E1=45.12[V ]

în care: U 1=U N =48 [V ]

k E =0.94

4)Puterea aparentă interioară Si

Si=k E ⋅ S N =0.94 ⋅400=376 [VA ] ⇒ Si=376 [VA ]

5)Curentul nominal pe fază I N

SN 400
IN= = =2.77 [ A ]
m⋅ U N 3⋅ 48

6)Factorul de formă k B şi factorul de acoperire ideală a pasului polar α irezultă din fig. 10.7
(indrumarul de proiectare):

k w =0,92−factor de infasurare

k B=1. 1

α i=0.7

k sd=1,25 k sd=1,2 ÷ 1,35 (rel. 10.18a)

II. CALCULUL DIMENSIUNILOR PRINCIPALE

1)Diametrul interior al statorului D

2 p 60⋅ S i 3 2∗8 60∗376


D=

3

π ⋅ λ n1 ⋅C
=
√ ⋅
π ⋅1 1500⋅150
≅ 0.79[dm] ⇒ D=7.9 [cm]

în care: C=150 J /d m3 din fig. 10.8

λ=0.8 ÷ 2.3 din fig. 10.9. Admitem λ=1

Se standardizeaza diametrul D = 8 [cm]


2)Diametrul exterior al statorului D e

D e =k D ⋅ D=1.25⋅ 8=10[cm] ⇒ D e =10 [cm]

în care: k D =1.24 ÷ 1.26 pentru 2p = 16 (tabel 10.1) ⇒ k D =1,25

3)Pasul polar τ

π ⋅ D π ⋅8
τ= = =1.57 [cm] ⇒ τ =1.57[cm]
2p 16

4)Solicitările electromagnetice A şi Bδ din fig. 10.13:

A
A=150[ ]
cm

Bδ=0.76[T ]

5)Lungimea ideală l i

60 ⋅ Si 60∗400
l i= 2 2
= =0.031 [m]
1 ,1 ⋅ 0,92 ⋅0,7 ⋅ π ⋅ 0.08 2 ⋅1500 ⋅150 ⋅ 10 2 ⋅0.76
2
k B ⋅ k ω ⋅ α i ⋅π ⋅ D ⋅n1 ⋅ A ⋅ Bδ

l i=3 [cm]

6)Valoarea (orientativă) a raportului λ

li 3
λ= = =1.91
τ 1.57

7)Geometria miezului

l g =l Fe ≅ l i =3[cm] ⇒ l g =3[cm]
III. DETERMINAREA LĂŢIMII ÎNTREFIERULUI

δ ≈ 3 ( 4+ 0,7 √ D ⋅l g ) ⋅1 0−2=3 ( 4 +0,7 √ 7⋅ 3 ) ⋅1 0−2=0.21[mm]

⇒ δ =0.25 [mm ]

IV.ÎNFĂŞURAREA ŞI CRESTĂTURILE STATORULUI

1) P N =300 [W ]

2)Numărul de crestături ale statorului Z1

Z – il alegem in functie de numarul de magneti ( vezi site). http://www.bavaria-


direct.co.za/scheme/calculator/

Pentru p = 10, Z = 15, Z=18, Z=21

Pentru p = 8, Z = 12, Z = 15, Z=18, Z=21,

Pentru p = 7, Z = 9, Z=12, Z=18

Pentru p = 6, Z = 9, Z=18,

Pentru p=5, Z = 9, Z=12, Z = 9, Z=18

Z1= 12 crestaturi

z
q 1= – fractionar
2 pm
3)Pasul dentar al statorului t 1

π ⋅ D π ⋅8
t 1= = =2.08[cm] ⇒ t 1=2.08[ cm]
Z1 12

4)Pasul înfăşurării y 1

Infasurarea este distribuita conform indicatiilor date in: http://www.bavaria-


direct.co.za/scheme/calculator/
5)Factorul de înfăşurare k w1 rezultă din site:

k w1 =¿0.86603

6)Numărul de spire pe fază w 1

k E ⋅U 1 0.94 ⋅48
w 1= = =236.8 ⇒ w 1=237 spire
4 ⋅ k B ⋅f 1 ⋅k w1 ⋅Φ 4 ⋅1, 1 ⋅200⋅ 0 , 86603⋅2.5 ⋅1 0− 4

în care:

Φ=α i ⋅ τ ⋅ l i ⋅B δ =0,7 ⋅ 0.0157⋅ 0,03⋅ 0.76=2.5 ⋅ 1 0−4 [Wb ] ⇒

Φ=2.5 ⋅1 0 [Wb ]
−4

7)Numărul de conductoare efective dintr-o crestătură(a 1=1) n c1

2 ⋅ m1 ⋅ a1 ⋅ w 1 2 ⋅ 3⋅ 1 ⋅2 37
n c1= = =118.5 ⇒ n c1=119 conductoare
Z1 12

Verificarea condiţiilor de simetrie ale înfăşurării:

Z 1 ⋅nc 1 1 2 ⋅119
 w 1= = =2 38 ∈Ζ
2⋅m1 ⋅ a1 2⋅3 ⋅1

Z1 12
 = =4 ∈ Ζ
m1 ⋅a1 3 ⋅1

2 p 12
 = =1 2 ∈ Ζ
a1 1

Z1 12
 = =3 ∈ Ζ
m1 ⋅ t 3 ⋅1.39

Verificarea încadrării în limite a solicitărilor electromagnetice:

 pătura de curent A
n c1 ⋅ I N 73 ⋅2.77 A
A= = =1 58.47[ ]
a1 ⋅ t 1 1 ⋅1.39 cm

Patura de curent A se incadreaza in limitele ±6% fata de valoarea aleasa initial.

fluxul magnetic util Φ

k E ⋅U 1 0.94 ⋅ 48
Φ= = =2.4 ⋅1 0−4 [Wb ]
4 ⋅ k B ⋅f 1 ⋅w 1 ⋅k w 1 4 ⋅1, 1 ⋅200⋅ 237⋅ 0 , 86603

⇒ valoarea maximă a inducţiei magnetice în întrefier:

Φ 2.4 ⋅ 1 0−4
Bδ = = =0.7 2[T ] ⇒ Bδ=0.7 2[T ]
α i ⋅ τ ⋅l i 0,7 ⋅ 0,0 157 ⋅0,0 3

8)Secţiunea conductorului SCu1

IN 2.77
SCu1 = = =0.4616 [m m2]
a 1 ⋅ J 1 1∗6

A
în care: J 1=5 ÷ 7.5[ ]
mm 2

A
Admitem J 1=6 [ ]
m m2

Se standardizeaza sectiunea conductorului:

SCu1 =0.5027[mm2 ]

Diametrul conductorului standardizat:

d=0.800[mm]

9)Dimensiunile conductorului şi ale crestăturii

bc
β= =0,35 ÷ 0,5
t1

hc
β 1= =0,1÷ 0,15
τ
hc
β 2= =2,5 ÷ 8
bc

 lăţimea constant ă a dintelui b d 1

t 1 ⋅l i ⋅B δ 1.04 ⋅6 ⋅0,71
b d 1= = =0.485 [cm] ⇒ b d=0.485[cm]
k Fe ⋅l Fe ⋅ B '
dadm
0,95 ⋅6 ⋅1,6

în care:

k Fe =0,95 - coeficientul de împachetare

B'dadm =1.4 ÷ 1.7[T ] (din paragraful 10.4.2. B). Admitem B'dadm =1.6[T ]

'
 secţiunea netă a crestăturii Scr

' ntot ⋅ d 2iz 26 ⋅1,4 52 2


Scr = = =78.09[m m ] ⇒ S'cr =78.09[m m2 ]
ku 0,7

în care:

d iz =d+ Δiz =1.4 +0.05=1.45 [mm] - diametrul izolat al conductorului

în care:

Δ iz =0.05[mm] - diametrul nominal (STAS 685-75, Anexa 5)

Δ iz =0.04 ÷ 0.08[mm] - diametrul conductorului(Anexa 9).

Admitem Δ iz =0,05[mm]

ntot =nc 1 ⋅n f =26⋅1=26- numărul total de conductoare din crestătură.

k u ≤ 0,75 - coeficient de umplere a crestăturii

 deschiderea crestăturii a s

a s=d iz +1.5=1.45+ 1.5=2.95 [mm ]


Din desenul la scara rezultă înălţimea crestăturii h c1=mm

Rotorul

1)Diametrul exterior al rotorului Der

Dir =D−2 δ =20−2 ⋅0.035=19.93[cm]

3)Numarul de magneti

M=6

Magneti permanenti de tip : NdFeB

Campul magnetic remanent Br =1,2 [T]

Camp coercitiv H C =700 [kA/m]

Pn
V M =cv =6,66 m 3
fBrHc
cv =2.8
cv =0.54 ....3.1
4)Volumul unui magnet:
V M =2 p ( hM w M l M ) ⇒ ( h M w M l M )=4 c m3
hM=0,1 cm ; wM=3,7 cm; lM=3 cm

S-ar putea să vă placă și