Sunteți pe pagina 1din 8

Logică, argumentare și comunicare 2019-2020

PROIECT DIDACTIC

Raporturi între propoziţíi categorice

Unitatea de învățământ:
Profesor:
Data:
Disciplina: Logică, argumentare și comunicare
Clasa: a IX-a
Unitatea de învăţare: Societate, comunicare şi argumentare - Propoziţiile categorice
Tema: Raporturi între propoziíi categorice
Tipul lecţiei: sistematizare - consolidare - evaluare

Competenţe specifice:
1.2. Identificarea structurii unui argument, a elementelor componente şi relaţiilor dintre acestea
(termeni, propoziţii, raţionamente)
3.2. Utilizarea lucrului în echipă pentru rezolvarea unor probleme care implică operaţii şi forme logice
4.1. Utilizarea instrumentelor de ordin logic, care pot fi activate în contexte diferite în activitatea
privată şi publică

Competenţe derivate:
C1: Identificarea corectă a propozitiilor categorice de tipul: A, E, I, O.
C2: Clasificarea raporturilor logice intre propozitiile categorice
C3: Transformarea propozitiilor din limbajul natural in limbajul formal de propozitii categorice
C4: Descrierea patratului lui Boetius.
C5: Formularea unor argumente in care sa sustina importanta raporturilor logice intre propozitii
C6: stabilirea valorii de adevar a propoziţiilor categorice aflate în diferite raporturi logice cu propozitii
a categorice a căror valoare de adevăr este cunoscută

Strategii didactice:
Resurse procedurale: conversaţia (euristică şi de fixare), expunerea, explicaţia, problematizarea
Resurse materiale: fişă de lucru, manual
Resurse organizatorice: frontal, individual, pe grupe / în perechi
Tipuri de evaluare: orală

Bibliografie:
 Lupsa, Elena, Logica si Argumentare - manual pentru clasa a IX-a, Editura Corvin, Deva,
2004.
 Ştefănescu, Doina Olga, Logica si Argumentare - manual pentru clasa a IX-a, Editura
Humanitas Educaţional.
 Turcescu, Alina, Caiet de logică şi argumentare, sursa: www.scribd.com
 http://floringeorgepopovici.wordpress.com/category/logica/page/3/
 http://portal.edu.ro/bac2012/?p=2&c=16

1
Logică, argumentare și comunicare 2019-2020

PROIECT DIDACTIC
Raporturi între propoziţíi categorice - Evaluare

1. MOMENT ORGANIZATORIC 1 min


Activitatea profesorului:
- notează absenţele
- observaţii
Activitatea elevilor:
- se pregătesc pentru lecţie

2. ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR ACTIVITĂŢII 1 min


Activitatea profesorului: - reaminteste elevilor ca in aceasta ora vor aprofunda cunostintele referitoare
la propozitiile categorice prin rezolvarea de exercitii si vor da testul de evaluare anuntat de ora trecuta.

3. VERIFICAREA TEMEI SI REACTUALIZAREA CONŢINUTULUI PREDAT ANTERIOR


PRIN REZOLVARE DE EXERCIŢII 20 min

Continut esential
Propozitii categorice - caracterizare generala, structura, tipuri de propozitii categorice
Raporturi logice intre propozitiile categorice
Notiuni: contradictie, contrarietate, subcontrarietate, subalternare
Conţinuturi: descrierea raporturilor logice între propoziţiile categorice,
- condiţiile stabilirii raporturilor logice între propoziţiile categorice,
- valorile de adevar ale propoziţiilor categorice aflate în diferite raporturi logice cu propozitii
categorice a căror valoare de adevăr este cunoscută

Activitatea profesorului:
- verifica tema pentru acasă (ex. 6, p. 28 din manualul de logică de la Editura Corvin / exercitiile
ramase de ora trecuta de pe fisa de lucru)
- evalueaza raspunsurile
- adresează elevilor intrebări recapitulative suplimentare
- lămureste neclarităţile elevilor
- propune elevilor spre rezolvare ex. din manual - daca timpul permite
- mediază activitatea elevilor

Activitatea elevilor:
- elaboreaza raspunsurile la cerinte
- autoevalueaza
- îşi reactualizează cunoştinţele învăţate anterior
- dau răspunsuri la întrebările ce le sunt adresate
- cer lămuriri suplimentare

4. OBŢINEREA PERFORMANŢELOR - 30 min


Profesorul: împarte elevilor testele de evaluare
Elevii: rezolvă individual exercitiile

5. APRECIERI FINALE - 3 min

Activitatea profesorului:
- comunică elevilor răspunsurile corecte
- face aprecieri critice finale cu privire la modul de desfasurare a lectiei şi notează elevii care s-au
remarcat.

Activitatea elevilor:
- se raportează la aprecierile formulate.

2
Logică, argumentare și comunicare 2019-2020

Fişa de lucru nr. 1- Raporturi logice între propoziţiile categorice

Sap contrarietate Sep


C
O
N
s T
u R
b A
a D
l I
t C
e T
r I
n E
a
r
e

SiP subcontrarietate SoP

1. Corelaţi propoziţiile din prima coloană cu cele din a doua coloană pentru a stabili raporturi de
contradicţie corecte între propoziţii.

Unele animale sunt păsări. Unii oameni sunt aviatori.

Niciun om nu este aviator. Unele pisici nu sunt feline.

Toate pisicile sunt feline. Toate pisicile sunt negre.

Unele pisici nu sunt negre. Niciun animal nu este pasăre.

2. Stabiliti valoarea de adevar a propoziíilor de mai jos.

Toţi oamenii sunt înzestraţi cu raţiune. Niciun om nu este înzestrat cu raţiune.


SaP= SeP=

Niciun om nu are aripi. Toti oamenii au aripi.


SeP= SaP=

Toti oamenii sunt sportivi de performanta. Niciun om nu este sportiv de performanta.


SaP= Sep=

Nicio substanta nu este solida. Toate substantele sunt solide.


SeP= Sap=

3
Logică, argumentare și comunicare 2019-2020
3. Stabiliti valoarea de adevar pentru propozitiile de mai jos.

Unii oameni stiu sa inoate. Unii oameni nu stiu sa inoate.


SiP= SoP=

Unele tablouri nu sunt peisaje. Unele tabouri sunt peisaje.


SoP= Sip=

Unii pesti canta. Unii pesti nu canta.


SiP= SoP=
Unele pasari zboara. Unele pasari nu zboara.
SiP= Sop=

4. Care sunt valorile de adevar ale propozitiilor urmatoare?

Unii oameni stiu sa inoate. Toti oamenii stiu sa inoate.


SiP= SaP=

Unele tablouri nu sunt peisaje. Niciun tablou nu este peisaj.


SoP= SeP=

Unii tigri sunt negri. Toti tigrii sunt negri.


SiP= SaP=

5. Ce valoare de adevăr au celelalte trei propoziţii categorice ştiind că :

SeP =
SaP =
1.SaP = 1 SiP =
5.SeP = 1 SiP =
SoP = SoP =

SaP = SaP =
2.SeP = 0 SeP =
SiP = 6.SiP = 0 SoP =
SoP =

SaP =
7.SaP = 0
3.SiP = 1 SeP = SeP = ….., SiP = ….., SoP = …..
SiP =

8.SoP = 1
SaP = ….., SeP = ….., SiP = …..
SaP=
4.SoP = 0 SeP =

SiP =

4
Logică, argumentare și comunicare 2019-2020
Fişa de lucru nr. 2- Raporturi logice între propoziţiile categorice

1. Ştiind că propoziţia următoare este falsă, formulaţi în limbaj natural celelalte trei propoziţii
categorice şi spuneţi ce valoare de adevăr au, conform modelului:
1.“Nici un copil nu este elev.” = SeP = 0
S = “copil”
P = “elev”
SaP = “Toţi copiii sunt elevi” = ?
SiP = “Unii copii sunt elevi.” = 1
SoP = “Unii copii nu sunt elevi.” = ?

2.”Unii oameni sunt nemuritori.” = ……… = 0


S = ……………………………
P = ……………………………
…………………………………………
………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
3.”Unele zile sunt nefaste.” = ……… = 0
S = ……………………………………
P = ……………………………………
…………………………………………
………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

4.”Toate păsările sunt migratoare.” = ……… = 0


S = …………………………………………
P = …………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

2. Ştiind că propoziţiile de mai jos sunt adevărate, formulaţi celelalte trei propoziţii categorice şi
stabiliţi ce valoare de adevăr au :
1.”Câinii sunt patrupede.” = ……… = 1
S = ………………………………………
P = …………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

2.”Unele insecte au un sistem propriu de comunicare.” = ……… = 1


S = …………………………………………
P = …………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

3.”Păsările nu au vedere binoculară.” = ……… = 1


S = …………………………………………
P = ……………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

5
Logică, argumentare și comunicare 2019-2020
3. Pornind de la adevărul propoziţiilor date, arătaţi ce propoziţii false se pot infera în baza
raporturilor logice :
1.”Toţi cei ignoranţi sunt fericiţi.” = ……… = 1
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
2.”Unele zile de iarnă sunt călduroase.” = ……… = 1
……………………………………
……………………………………
……………………………………

3.”Niciun om nu este atotputernic.” = ……… = 1


…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

4.”O parte din oameni nu sunt serioşi.” = ……… = 1

4. Pornind de la falsul propoziţiilor date, arătaţi ce propoziţii adevărate se pot infera pe baza
raporturilor logice :
1.”Toţi arborii sunt pomi fructiferi.” = ……… =0
………………………………………
…………………………………………
………………………………………
………………………………………
2.”Unii pomi fructiferi sunt veşnic verzi.” = ……… = 0
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
3.”Unele prăjituri nu sunt dulci.” = ……… = 0
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………………
4.”Portocalele nu sunt citrice.” = ……… = 0
……………………………………………

5. Apreciaţi dacă următoarele enunţuri sunt adevărate sau false.


Din adevărul propoziţiei „Zăpada este albă” se deduce falsitatea propoziţiei „Zăpada nu este
albă”, în baza raportului de contrarietate.
Din adevărul propoziţiei „Niciun patrulater nu are 5 laturi” se deduce falsitatea propoziţiei
„Toate patrulaterele au 5 laturi”, în baza raportului de contrarietate.
Din adevărul propoziţiei „Unele definiţii sunt corecte” se deduce falsitatea propoziţiei „Nicio
propoziţie nu este corectă”, în baza raportului de contradicţie.
Din falsitatea propoziţiei „Unele numere naturale nu sunt pozitive” se deduce adevărul
propoziţiei „Unele numere naturale sunt pozitive”, în baza raportului de subcontrarietate.
Din adevărul propoziţiei „Unele inferenţe deductive sunt valide” se deduce falsitatea
propoziţiei „Nicio inferenţă deductivă nu este validă”, în baza raportului de subalternare.

6
Logică, argumentare și comunicare 2019-2020

Exerciţiul 6 : ştiind că propoziţia “Toate metalele sunt solide.” este adevărată, formulaţi în
limbaj natural şi spuneţi ce valoare de adevăr are subcontrara contradictoriei sale.
……………………………………………………………………………………………………………
Exerciţiul 7 : ştiind că propoziţia “Unele metale preţioase ruginesc.” este falsă, formulaţi în
limbaj natural şi spuneţi ce valoare de adevăr are contrara supraalternei subcontrarei sale.
……………………………………………………………………………………………………………
Exerciţiul 8 : ştiind că propoziţia “Unele pisici nu zgârie” este adevărată, formulaţi în limbaj natural
şi spuneţi ce valoare de adevăr are contradictoria contrarei contradictoriei subcontrarei sale.
……………………………………………………………………………………………………………
Exerciţiul 9 : se dau următoarele propoziţii; pentru fiecare caz în parte stabiliţi, în limbaj natural, cine
este contrara (subcontrara) şi supraalterna (subalterna) ei, şi precizaţi ce fel de raport este între
contrara şi contradictoria ei :
1.”Nu există pisici dresate.”
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.”Multor oameni le place sportul.”
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3.”Numai profesorii au acces.”


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.”Puţine păsări nu cântă.”
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

7
Logică, argumentare și comunicare 2019-2020
I. RAPORTUL DE CONTRADICŢIE
Două propoziţii se găsesc în acest raport atunci când nu pot fi împreună nici false, nici adevărate: adevărul
uneia atrage după sine falsitatea celeilalte, şi invers. Raportul se instituie între propoziţii care diferă atât din
punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ: SaP – SoP; SiP – SeP

II. RAPORTUL DE CONTRARIETATE
- se stabileşte între două propoziţii care nu pot fi simultan adevărate, dar pot fi simultan false.
SaP –  SeP
Adevărul uneia dintre aceste propoziţii implică falsitatea contrarei sale, dar din faptul că una din ele este falsă
nu putem deduce nimic cert despre cealaltă. Propoziţiile aflate în acest raport de contrarietate sunt de aceeaşi
cantitate (ambele universale), dar de calitate diferită (una este afirmativă, iar cealaltă negativă).

III. RAPORTUL DE SUBCONTRARIETATE
Două propoziţii care nu pot fi simultan false (cel puţin una din ele este adevărată, posibil ca ambele): SiP – SoP
Falsitatea unei propoziţii implică adevărul subcontrarei sale dar dacă una este adevărată nu putem deduce nimic
în legătură cu cealaltă.

IV. RAPORTUL DE SUBALTERNARE (IMPLICAŢIE)


 - se instituie între propoziţii de aceeaşi calitate: SaP – SiP şi SeP – SoP
Din adevărul universalei putem deduce adevărul particularei iar din falsitatea particularei putem deduce
falsitatea universalei.
Din falsitatea universalei nu decurge nimic cu privire la particulară, iar din adevărul particularei nu decurge
nimic legat de universală.

S-ar putea să vă placă și