Sunteți pe pagina 1din 1

Etapele scrierii. Relatarea unor experienţe personale.

Relatarea şi redactarea unui text presupune parcurgerea unor etape:

1. Pregătirea pentru redactare:


- Aleg un subiect
- Stabilesc scop
- Răspund la întrebările: Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce?
- Elaborez planul lucrării
- Adun informaţii

2. Scrierea pe ciornă:
- Dezvolt fiecare idee stabilită
- Detaliez conţinutul

3. Revizuirea
- Verific dacă exprimarea este clară
- Îmbunătăţesc textul
- Şterg aspectele irelevante

4. Editarea
– aşez textul în pagină (respect alineatele)
- Respect punctuaţia şi ortografia
- Recitesc textul

5. Publicarea
- Prezint textul (în faţa clasei)
- Public într-o revistă (opţional)

Orice text are trei părţi: introducere, cuprins şi încheiere. Cuprinsul este partea cea mai amplă a
textului şi poate avea mai multe paragrafe.

Atentie

- Introducere, cuprins, incheiere


- Introducere captivantă
- Actiunile se succed logic
- Textul este corect aşezat în pagină
- Corect din punct de vedere ortografic
- punctuaţie