Sunteți pe pagina 1din 2

Importanta Sistemelor informatice geografice (GIS)

Ce este un sistem informatic geografic ? (figura 1, Anexa 1)


GIS= sistem informatic geografic= geographical information system
GIS = ansamblu de elemente interdependente și interconectate, formând un tot organizat care
conlucrează în vederea îndeplinirii unui scop.
Mai pe larg, un sistem GIS este un sistem folosit pentru modelarea informaţiei,
proceselor si structurilor, care reflectă lumea reală, inclusiv evenimentele trecute, pentru a
putea înţelege, analiza şi gestiona resurse şi facilităţi. Un sistem GIS poate fi descris ca sistem
de gestiune a unei baze de date, care de regulă prezintă utilizatorului datele într-un mod
interactiv grafic, care poate fi interogată şi analizată. Cu toate acestea, GIS nu este un sistem
pur hardware, el este un ansamblu constituit din echipamente de calcul, programe, persoane,
metode si norme ce permite procesarea de date şi exploatarea de hărţi geo-topografice
De ce GIS?
În secolul tehnologiei, informatizarea devine un element cheie în eficientizarea timpilor
de lucru şi a seviciilor prestate. Existenţa şi implementarea Sistemelor Informatice Geografice
(GIS) în cadrul unui institut, a unei firme sau unei organizaţii, indiferent de profil, vor deveni
indispensabile şi obligatorii datorită importanţei aplicabilităţii lor la toate nivelurile (economic,
social, politic, financiar, educaţional, etc).
Guverne și organizații din întreaga lume folosesc tehnologia GIS. Un exemplu concret
este un program cunoscut sub numele de Solar Boston din Massachusetts ( figura 2, Anexa 1),
care evidențiază cu ajutorul platformei WebGIS tehnologia de a reprezenta și de a realiza hărți
tematice referitoare la instalațiile solare curente.
Importanta GIS
După cum bine știm, GIS joacă un rol vital deoarece este un instrument capabil să
integreze diferite date geografice. Acest sistem bazat pe calculator facilitează colectarea,
depozitarea, manipularea, analiza și afișarea informațiilor într-un mod organizat din punct de
vedere geografic. Acesta este adesea folosit pentru a ajuta la vizualizarea modelelor,
tendințelor și relațiilor între date și pentru a compara locațiile între ele pentru a determina care
este optimă pentru un proiect.
Cartografierea GIS începe cu o hartă simplă geografică a unei locații reale de pe
Pământ. Apoi pot fi adăugate diverse seturi de date la această hartă de referință, luând forma
unor straturi suplimentare pe hartă. De multe ori hărțile GIS sunt interactive astfel încât
utilizatorii pot schimba cantitatea de informație vizualizată. Un exemplu bine cunoscut este
Google Maps în cadrul căruia se găsește rapid locația vrută, se poate mări zona de interes si în
sau în afara platformei web se pot manipula datele care sunt vizibile (exemplu fiind condițiile de
trafic actuale).
Avantaje GIS
GIS este adesea folosit și ca un instrument de reducere a impactului social și de mediu
rezultat în urma proiectelor.
Folosind hărți GIS se pot evidenția detalii care ar fi putut părea lipsite de importanță
atunci când le privim într-un mod mai puțin organizat. Prin afișarea mai multor seturi de date pe
o hartă, GIS oferă posibilitatea de a putea face o comparație rapida intre date.
Intr-un GIS , datele sunt mai bine organizate, este eliminată redundanţa în stocarea datelor ,
sunt realizate analize, statistici şi noi căutari mult mai uşoare iar utilizatorii sunt mai productivi.
Tehnologia sistemelor de informaţii geografice (GIS) poate fi folosită în investigaţiile
ştiinţifice, managementul resurselor şi planificarea dezvoltărilor. Domeniile de aplicaţie ale GIS
sunt nenumărate. Ca și exemple putem da din domeniul geo-topografiei, dar GIS este aplicabil
și în multe alte domenii, ca de exemplu: Sănătate, Ştiinţe Sociale, Financiar-Bancar,
Criminalistică, Turism, Geologie, Mediu etc.
Anexa 1

Fig. 1

Fig. 2 Instalațiile solare din Boston


(Hartă tematică, sursa http://www.esri.com/news/arcnews/fall09articles/gis-to-meet.html )