Sunteți pe pagina 1din 2

HIPOVOLEMIA IZOOSMOLARĂ HIPOVOLEMIA HIPEROSMOLARĂ HIPOVOLEMIA HIPOOSMOLARĂ

DEFINIȚIE DEFINIȚIE DEFINIȚIE


• pierderea de Na+ e aproximativ egală cu pierderea de apă. • pierdere de apă > pierdere de Na+. • pierdere Na+ > pierdere apă.
• deficit total de apă.
• volumul extracelular e redus. • se reduce spațiul celular și extracelular. ETIOLOGIE
• volumul intracelular e nemodificat. • crește Osm plasmatică. • pierderi digestive:
ETIOLOGIE ETIOLOGIE - vărsături
• hemoragii. • aport redus de apă: - aspirație gastrică
• exsudarea plasmei prin tegumente arse. - catastrofe - diaree
- restricție iatrogenă
• pierderi de lichide digestive: - alimentare parenterală cu exces de sare • pierderi renale:
- vomă • diabet insipid: - insuficiență adrenocorticală
- diaree - nefrogen - IRC
- fistulă - neurogen - administrare diuretic de ansă
• administrarea de diuretice. • DZ - administrare osmotice.
• alcoolism
• evacuarea repetată a ascitei. • administrare săruri de Li • afecțiuni SNC:
• intoxicația cu sedative. • pierderi exagerate: - AVC
• CO. - febră -TCC (traumatism cranio-cerebral)
FIZOPATOLOGIE - transpirații profuze - tumori
- hiperventilare • sdr pierderii de sare.
• compensarea pierderii inițiale de plasmă se face din lichidul • deficitele pure sunt rare:
interstițial. - absența ADH • alte cauze:
• nu apar modificări majore ale Osm CEC. - rezistența la efectele ADH: - sdr Schwartz-Bratter (hipersecreție de ADH în
• nu vor fi deplasări de lichide din și spre CIC. - hiperCa cancerul pulmonar)
• se reduce volumul CEC fără modificarea Osm. - hipoK - adrenalectomie
- nefrită cronică
SIMPTOMATOLOGIE - pierderi cutanate excesive
- pacienții vârstnici
• sete - pacienții comatoși care nu răspund la senzația de sete - regimuri hiposodate
• hTA - utilizare prelungită a ventilației mecanice cu gaze uscate. - iatrogen – administrare excesivă de SG 5%
• colaps FIZIOPATOLOGIE SIMPTOMATOLOGIE
• tahicardie • pentru fiecare 1000 ml pierdute: • uscăciunea mucoaselor.
- sectorul celular va contribui cu 580 ml
• crampe musculare • accentuare riduri
- sectorul interstițial cu 380 ml
• hipotonie musculară. - sectorul intravascular cu 70 ml. • disfagie
LABORATOR SIMPTOMATOLOGIE • disfonie
• natriemia + Osm ser = N. • domină setea: aceasta apare la un deficit de ~ 1500 ml. • scad turgorul cutanat
• cresc: • oliguria apare la un deficit de ~ 2000 ml. • hTA
• hTA apare la o piedere de ~ 3000 ml, fiind asociată cu: • colabare venoasă
- concentrația urinei - puls filiform
- azotemia - cianoza extremităților
• extremități cianotice + reci.
- Ht - halucinații • poliuria inițială se transformă în oligurie
- Hb (prin hemoconcentrație) - tulburări de conștiență. • ROT exacerbate
TRATAMENT LABORATOR • tulburări de conștiență
• Na+ seric > 145 mEq/l. • oboseală
• etiologic • în primele 24-48 ore nu apara modificări importante.
• administrare i.v. de soluții electrolitice izotone: • crampe musculare
• treptat, cresc valorile:
- ser fiziologic - Hb • febră
- soluție Ringer - Ht • setea e absentă.
- soluție Ringer lactat - proteinemie LABORATOR
- uree. • Na+ = 137 mmol/l
• dacă avem hTA: TRATAMENT
- repleția se face rapid până se corectează tensiunea • cresc:
• ser glucozat 5%.
- cu o combinație de soluții coloide și cristaloide izotone • evaluare repetată a: - Ht
→ obținere rapidă și persistentă a efectului volemic. - TA - azotemie reziduală
• dacă nu avem hTA: - PVC - Na+ urinar = 10-20 mmol/24 ore.
- debit urinar TRATAMENT
- repleția volemică va corecta jumătate din deficit în primele • determinări repetate ale Na+.
6-8 ore. • corectarea rapidă are riscul apariției edemului cerebral. • soluții izotone de NaCl (soluție 0.45%).
- restul în următoarele 16 ore.