Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea de stat din Moldova

Facultatea Științe Economice


Departamentul Finanțe și Bănci

Studiul de caz
Varianta 3
BC “Moldova Agroindbank”

Codreanu Maria
Grupa FB171

Chișinău, 2020
Tabelul 1. Dinamica activelor BC MAIB pentru anii 2019,2018,2017
Nr.cr Denumirea indicatorilor Valoarea Dinamica
t 2019 2018 2017 2019/2018 2018/2017
  ACTIVE
2.1 Mijloace băneşti datorate 1,995.75 1,719.20 2,810.98 276.55 -1,091.78
de bănci,
2.2 Mijloace băneşti datorate 1,995.75 1,719.15 2,810.94 276.60 -1,091.78
de băncile străine
2.3 Soldul datoriei la credite 14,251.3 12,429.02 10,947.84 1,822.30 1,481.18
2
2.4 Soldul datoriei la credite 703.95 742.63 1,268.19 -38.68 -525.56
neperformante
2.5 Suma reducerilor calculate 1,211.27 1,190.11 1,522.72 21.16 -332.61
pentru pierderi la active şi
angajamente condiţionale
2.6 Suma reducerilorconform 943.50 930.71 1,128.23 12.79 -197.52
SIRF
2.7 Total credite expirate⁷ 558.30 435.02 842.76 123.28 -407.74
2.8 Soldul datoriei la credite, 14,251.3 12,429.02 10,947.84 1,822.30 1,481.18
suma de bază pe tipuri de 2
debitori:
2.9 - Persoane juridice 9,572.53 8,821.62 8,163.60 750.91 658.02
rezidente,
2.10 - Persoane juridice 67.75 60.39 160.00 7.36 -99.61
nerezidente
2.11 - Persoane fizice rezidente 4,610.77 3,546.73 2,624.14 1,064.04 922.59
2.12 - Persoane fizice 0.27 0.28 0.10 -0.01 0.18
nerezidente
2.13 Soldul datoriei la credite, 14,251.3 12,429.02 10,947.84 1,822.30 1,481.18
suma de bază pe tipuri de 2
monede:
2.14 - acordate în MDL 8,743.04 7,144.99 6,017.11 1,598.05 1,127.88
2.15 - acordate în USD 1,609.50 1,733.35 1,333.45 -123.85 399.90
(echivalentul în lei)
2.16 - acordate în EUR 3,898.78 3,550.68 3,597.28 348.10 -46.60
(echivalentul în lei)
2.17 - acordate în altă valute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
străine (echivalentul în lei)
TOTAl 50,162.4 44,023.88 43,227.34 6,138.60 796.54
7
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaților financiare pentru anii 2017-2019
În baza datelor din tabel se observă o dinamică pozitivă pentru toți indicatorii a anului
2019 față de anul 2018, cu excepția soldului datoriei la creditele în USD. Activele BC MAIB
pentru anii 2017-2019 înregistrează o creștere cu 6138,60 mil lei față de anul 2018, pozitiv au
influențat soldul datoriei la creditele acordate, unul din principalii indicatori ai specificului de
activitate Băncilor Comerciale.

Tabelul 2. Ponderea activelor BC MAIB pentru anii 2017,2018,2019

Nr.crt Valoarea indicatorului Ponderea %


Denumirea indicatorilor
2019 2018 2017 2019 2018 2017
  ACTIVE
2.1 Mijloace băneşti datorate de 1,995.75 1,719.20 2,810.98 3.98 3.91 6.50
bănci, cu excepţia Băncii
Naționale a Moldovei (suma de
bază) ³
2.2 Mijloace băneşti datorate de 1,995.75 1,719.15 2,810.94 3.98 3.91 6.50
băncile străine (suma de bază) ⁴
2.3 Soldul datoriei la credite (suma 14,251.32 12,429.02 10,947.84 28.41 28.23 25.33
de bază)
2.4 Soldul datoriei la credite 703.95 742.63 1,268.19 1.40 1.69 2.93
neperformante (suma de bază)
2.5 Suma reducerilor calculate 1,211.27 1,190.11 1,522.72 2.41 2.70 3.52
pentru pierderi la active şi
angajamente condiţionale
2.6 Suma reducerilor pentru 943.50 930.71 1,128.23 1.88 2.11 2.61
pierderi conform SIRF
2.7 Total credite expirate⁷ 558.30 435.02 842.76 1.11 0.99 1.95
2.8 Soldul datoriei la credite, suma 14,251.32 12,429.02 10,947.84
de bază pe tipuri de debitori:
2.9 - Persoane juridice rezidente, 9,572.53 8,821.62 8,163.60 19.08 20.04 18.89
inclusiv persoane fizice care
practică activitate de
întreprinzător sau alt tip de
activitate.
2.10 - Persoane juridice 67.75 60.39 160.00 0.14 0.14 0.37
nerezidente , inclusiv persoane
fizice care practică activitate de
întreprinzător sau alt tip de
activitate.
2.11 - Persoane fizice rezidente 4,610.77 3,546.73 2,624.14 9.19 8.06 6.07
2.12 - Persoane fizice nerezidente 0.27 0.28 0.10 0.00 0.00 0.00
2.13 Soldul datoriei la credite, suma 14,251.32 12,429.02 10,947.84
de bază pe tipuri de monede:
2.14 - acordate în MDL 8,743.04 7,144.99 6,017.11 17.43 16.23 13.92
2.15 - acordate în USD 1,609.50 1,733.35 1,333.45 3.21 3.94 3.08
(echivalentul în lei)
2.16 - acordate în EUR 3,898.78 3,550.68 3,597.28 7.77 8.07 8.32
(echivalentul în lei)
2.17 - acordate în altă valute străine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(echivalentul în lei)
TOTAl 50,162.47 44,023.88 43,227.34 100.00 100.0 100.00
0
Sursa: Elaborat de autor în baza Situaților financiare pentru anii 2017-2019
1. Tipurile de credite oferite de către BC MAIB și condițiile de acordare
3.1 Credit espresso

 de la 2 000 de lei până la 100 000 de lei;


 pe un termen de până la 60 de luni.
 Rata anuală 7% (flotantă)
 cu aprobarea de la 30 minute

1.2 Credit Espresso Plus


• de la 100 000 de lei până la 200 000 de lei;
• pe un termen de până la 60 de luni.
• fără gaj şi fără să justifici utilizarea sumei împrumutate;

3.3 Credit Cappuccino

 de la 2 000 până la 200 000 de lei;


 primeşti imediat cardul cu suma creditului;
 pe un termen de până la 60 de luni.
 cu buletinul de identitate;
 fără gaj şi fără să justifici utilizarea sumei împrumutate.

1.3 Credit Frappe

 de la 2 000 până la 200 000 de lei;


 primeşti imediat cardul cu suma creditului;
 pe un termen de până la 60 de luni.
 cu buletinul de identitate;
 fără gaj şi fără să justifici utilizarea sumei împrumutate.

1.4 Credit Refinance


 fără gaj;
 de la 2 000 până la 200 000 MDL;
 pentru o perioadă de credit de până la 5 ani;
 se acordă direct la contul instituţiei de finanţare unde aţi primit creditul propus spre
refinanţare.
1.5 Multiopțional

 fără gaj;
 de la 50,001 până la 200,000 MDL;
 pentru o perioadă de credit de până la 5 ani.

3.6 Carduri de credit

 Pentru suplinirea bugetului personal – ia un card de credit cu perioadă de graţie.


Suma creditului:

Card de credit Basic - de la 5 000 lei, până la 100 000 lei


 
Card de credit Basic Plus

a. Suma minimală:   100,001 lei


b. Suma  maximală: 300,000 lei                                        

                                     500,000 lei – credit acordat la Cardul American Express Gold

Termenul creditului:

 Termenul creditului – 3 ani cu posibilitatea de reînnoire automatizată a limitei de credit

Comisioane ZERO pentru:

 Emiterea cardului de credit


 Achitarea cumpărăturilor la comercianţi
 Rambursarea anticipată a sumelor de credit

Rata dobânzii: 

18% anual (rata flotantă)- pentru clienţii care nu sunt încadraţi în proiecte salariale în
cadrul băncii
14% anual (rata flotantă)- pentru clienţii care sunt încadraţi în proiecte salariale în cadrul
băncii.

Beneficiari:

 Beneficiar al cardului de credit poate fi orice persoană fizică, să dispună de experienţă


minimă de muncă, cel puţin 6 luni la locul actual de muncă (pentru salariaţi) sau în
afacerile proprii (pentru întreprinzători), dacă nu este pensionar pe limită de vîrstă.
 Salariul brut / venit net trebuie să constituie cel puţin 1900 lei lunar.

1.6 Overdraft
Valuta creditului: Lei moldoveneşti

Suma creditului (Limita datoriei): Pînă la 6 intrări medii salariale pe contul de card.

▸Minimum 1 000 lei


▸Maximum 60 000 lei
▸Termenul Overdraftului: pînă la 36 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Rambursarea? Avem noi grijă!


Simplu şi uşor. Rambursarea datoriei la Overdraft se efectuează în mod automat pe măsura
suplimentării contului de card. Orice intrare în cont va micşora suma Overdraftului. Iar limita
aprobată a datoriei la overdraft se micşorează în părţi egale pe parcursul ultimelor 2 - 12 luni.
Important: lunar, în mod obligatoriu, se rambursează minimum 5% din soldul datoriei efective
înregistrate la ultima zi lucrătoare a lunii precedente cu dreptul de reînnoire a sumei rambursate
în mărimea limitei aprobate a datoriei la overdraft.

Dobînda la Overdraft

Rata dobînzii atractivă, competitivă pe piaţa de creditare din Moldova, este un argument în plus
în favoarea Overdraftului de la Moldova Agroindbank.
Rata dobînzii: Flotantă - 14% anual

Asigurare

Overdraft se acordă fără gaj

Avantaje

Banca nu percepe taxe sau comisioane pentru:

 neutilizarea limitei la Overdraft


 retragerea banilor în numerar din bancomatele/în diviziunile Moldova Agroindbank,
 Dobînda se aplică numai pentru sumele utilizate,
 Ai la îndemînă o sumă de bani în plus faţă de salariu,
 Poţi prelungi termenul la Overdtaft pe noi perioade.

Tarife şi comisioane

▸Taxa administrativă – 25/50 lei, pentru limita mai mare de 3000 lei;
▸Comisionul unic – 2%, pentru limita mai mare de 3000 lei.
1.7 Finanțarea cheltuielilor personale

 un împrumut în lei moldoveneşti


 între 50,000 şi 2,500,000 lei
 pe o perioadă de creditare de până la 10 ani

1.8 Credit imobiliar


La Moldova Agroindbank poţi obţine un credit imobiliar pe o perioadă de până la 20 de
ani.
Pentru a beneficia de acest credit, trebuie să dispui de un salariu/venit confirmat, iar rata
lunară de plată nu trebuie să depăşească 70% din venitul lunar net. Creditul imobiliar se acordă
în condiţiile în care solicitantul participă cu mijloace proprii, în mărime de cel puţin 30%, sau, în
cazul procurarii locuintei şi dispunerii de asigurarea suficientă conform cerinţelor băncii, şi fără
mijloacele proprii din partea Dvs.
Oferim rate ale dobânzii reduse pentru participanţii la proiecte salariale ale Băncii/
persoanele care primesc pensia la conturile de card ale Băncii/ clienţii cu istorie creditară
pozitivă.    
1.9 Credit imobiliar lucrători migranți
 procurării sau construcţiei imobilului cu destinaţie locativă,
 consolidării, extinderii, reconstrucţiei, finisării sau reparaţiei capitale a locuinţei.
 refinanţării creditului imobiliar, acordat de altă instituţie bancară sau financiară
nebancară.
Creditul se acordă în lei moldoveneşti pe o perioadă de până la 20 de ani. 
 
Pentru a beneficia de acest credit, trebuie să dispui de un venit din remitenţe confirmat, iar rata
lunară de plată nu trebuie să depăşească 70% din venitul lunar net. Creditul imobiliar se acordă
în condiţiile în care solicitantul participă cu mijloace proprii, în mărime de cel puţin 30%, sau, în
cazul procurarii locuintei şi dispunerii de asigurarea suficientă conform cerinţelor băncii, şi fără
mijloacele proprii din partea Dvs.
Oferim rate ale dobânzii reduse pentru clienţii cu istorie creditară pozitivă.
1.10 Imobiliar Avante
Creditul Imobiliar AVANTI este acordat în scopul procurării, construcţiei, extinderii
locuinţei, sau  refinanţării creditului imobiliar, acordat de altă instituţie bancară sau financiară
nebancară.
Creditul AVANTI se acordă persoanelor cu vârsta cuprinsă între 21 şi 35 de ani,
indiferent de faptul dacă acestea activează pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare,
precum şi beneficiarilor de remitenţe.
 
Creditele Imobiliare AVANTI se acordă pe un termen de până la 30 de ani. 
Pentru a beneficia de acest credit, trebuie să dispui de un salariu/venit minim confirmat
obţinut pe teritoriul ţării şi/sau venit din remitenţe, iar rata lunară de plată nu trebuie să
depăşească 70% din venitul lunar net. Creditul imobiliar se acordă în condiţiile în care
solicitantul participă cu mijloace proprii, în mărime de cel puţin 30%, sau, în cazul procurarii
locuintei şi dispunerii de asigurarea suficientă conform cerinţelor băncii, şi fără mijloacele
proprii din partea Dvs.
Oferim rate ale dobânzii reduse pentru participanţii la proiecte salariale ale Băncii/
clienţii cu istorie creditară pozitivă.    
1.11 Credit Imobiliar PRIMA CASĂ

 costuri avantajoase;
 asigurare oferită de Guvernul RM;
 termenul creditului - până la 7 ani;
 valoarea locuinţei procurate - până la 1 milion de lei;
 creditul se acordă pentru locuinţe pe întreg teritoriul ţării.
 reduceri în mărime de 25% la prima de asigurare.

Toate costurile pentru credit sunt menţionate: 

 rata dobânzii flotantă: 6% anual*;


 comision unic pentru acordarea creditului – 1%;
 comision de garantare pentru ODIMM – 0,25% anual din soldul creditului;
 Achitarea anticipată – gratis.

Din contul creditului Prima Casă poţi procura o locuinţă: 

 la bloc sau
 casă individuală.

Cine poate beneficia de creditul Prima Casă: 

 persoanele fizice care nu au un imobil în proprietate sau 


 persoanele fizice care deţin bun imobil în proprietate suprafaţa cărui nu depăşeşte
suprafaţa imobilului procurat în cadrul Programului;
 vârsta solicitantului: de la 18 până la 50 ani;
 angajat în câmpul muncii, cu experienţă la locul actual de muncă de cel puţin 4 luni;
 salariul net mediu lunar – 1900 lei. Se acceptă veniturile membrilor familiei;
 participaţia proprie iniţială a solicitantului - minim 5% din costul locuinţei.

Cerinţe minime pentru imobilul procurat în credit: 

 imobilul va fi finisat, dat în exploatare şi înregistrat la Agenţia Serviciilor Publice;


 nu are defecte, vicii materiale sau juridice ascunse;
 imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terţilor.

Asigurarea creditului: 

 ipotecarea imobilului procurat la nivelul asigurării de minim 70% din suma creditului;


 garanţia Guvernului RM în mărime de 50% din soldul creditului,
 fidejusiunea soţului/soţiei, sau rudelor de gradul I – la necesitate.

1.12 Microcredite

   ▸ formarea şi completarea capitalului circulant,  


   ▸ investiţii, 
   ▸ procurarea utilajelor şi autovehiculelor, 
   ▸ achitarea plăţilor sau a furnizorilor,

Cât şi pentru finanţarea proiectelor personale:

    ▸ procurarea autoturismelor,
    ▸ construcţia, reparaţia sau procurarea locuinţei ,
   ▸ alte cheltuieli etc.
Obţinute în condiţii avantajoase şi transparente, Microcreditele vă oferă libertate
deplină în utilizarea mijloacelor băneşti obţinute.
Mai mult ca atât, specialiştii noştri financiari garantează rapiditate şi
profesionalism în examinarea cererii de credit, în acordarea resurselor financiare şi
bineînţeles asistenţă gratuită în oricare din filialele băncii, pe tot parcursul duratei de
viaţă a creditului.
Tabelul 3. Ponderea Creditelor în totalul de active

Tipuri de credit Numărul creditelor acordate în MDL Ponderea creditelor în TA


2019 2018 2017 2019 2018 2017
Credite acordate agriculturii 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Credite acordate industriei
alimentare 725,093 580,628 508,068 1.45 1.32 1.18
Credite acordate in domeniul
constructiilor 826,621 655,723 595,521 1.65 1.49 1.38
Credite acordate de consum**** 102,563 125,285 93,769 0.20 0.28 0.22
Credite acordate industriei energetice 2,343,379 1,953,644 1,737,567 4.67 4.44 4.02
Credite acordate bancilor 205,172 257,235 206,709 0.41 0.58 0.48
Creditele overnight si overdraft
acordate bancilor 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Credite acordate institutiilor
finantate de la bugetul de stat 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Credite acordate Casei Nationale de
Asigurari Sociale/Companiei
Nationale de Asigurari in Medicina 0 5,026 0 0.00 0.01 0.00
Credite acordate Guvernului 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Credite acordate unitatilor
administrativ teritoriale/institutiilor
subordonate unitatilor administrativ
teritoriale 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Credite acordate industriei
productive 3,626 0 0 0.01 0.00 0.00
Credite acordate comertului 99,592 90,476 91,906 0.20 0.21 0.21
Credite acordate mediului financiar
nebancar 1,203,280 1,004,570 1,172,539 2.40 2.28 2.71
Credite acordate pentru
procurarea/construirea imobilului
**** 22,038 16,075 66,664 0.04 0.04 0.15
Credite acordate organizatiilor
necomerciale 2,020,303 1,363,560 703,539 4.03 3.10 1.63
Credite acordate persoanelor fizice
care practica activitate 95,145 1,546 402 0.19 0.00 0.00
Credite acordate in domeniul
transportului, telecomunicatiilor si
dezvoltarii retelei 264,597 217,187 187,038 0.53 0.49 0.43
Credite acordate in domeniul
prestarii serviciilor 458,463 497,302 325,297 0.91 1.13 0.75
Alte credite acordate *** 45,009 35,515 49,606 0.09 0.08 0.11
Total ACTIVE 50162000.4 44023000.8 43227000.3 - - -
7 8 4
Sursa: Elaborat de autor
Conform datelor din tabelul 4, cea mai mare pondere a creditelor în total active
pentru anul 2019 o constituie creditele acordate organizațiilor necomerciale, iar cela mai
mic indicator este înregistrat pentru creditele acordate domeniului industrial.
Tabelul 4. Dinamica creditelor pe domenii de activitate și pe tipuri de monede
Numărul creditelor acordate Dinamica creditelor
Tipuri de credite 2019 2018 2017 2019-2018 2018-2017
Credite acordate agriculturii 49 49 35 0 14
Credite acordate industriei
alimentare 1 3 1 -2 2
Credite acordate in domeniul
constructiilor 4 2 1 2 1
Credite acordate de
consum**** 2,162 1,210 1,266 952 -56
Credite acordate industriei
energetice 1 0 0 1 0
Credite acordate bancilor 0 0 0 0 0
Creditele overnight si
overdraft acordate bancilor 0 0 0 0 0
Credite acordate institutiilor
finantate de la bugetul de stat 0 0 0 0 0
Credite acordate Casei
Nationale de Asigurari
Sociale/Companiei Nationale
de Asigurari in Medicina 0 0 0 0 0
Credite acordate Guvernului 0 0 0 0 0
Credite acordate unitatilor
administrativ
teritoriale/institutiilor
subordonate unitatilor
administrativ teritoriale 0 0 0 0 0
Credite acordate industriei
productive 1 3 2 -2 1
Credite acordate comertului 18 13 15 5 -2
Credite acordate mediului
financiar nebancar 0 0 0 0 0
Credite acordate pentru
procurarea/construirea
imobilului **** 83 174 68 -91 106
Credite acordate organizatiilor
necomerciale 0 0 0 0 0
Credite acordate persoanelor
fizice care practica activitate 48 28 32 20 -4
Credite acordate in domeniul 2 1 1 1 0
transportului,
telecomunicatiilor si
dezvoltarii retelei
Credite acordate in domeniul
prestarii serviciilor 3 2 1 1 1
Alte credite acordate *** 12,039 7,655 6,192 4,384 1,463
Total ACTIVE 50162.47 44023.88 43227.34 6,139 797
Sursa : Elaborat de autor
Cele mai multe credite acordate cunt cele de consum care sunt în creștere fașă de anul
2018 cu 952 de credite, creditele imobiliare fiind în descreștere, consecinșă a condițiilor impuse
și modificare a condițiilor PRIMA CASĂ care presupune o reducere a termenului de acoradre.

Tabelul 5. Dinamica creditelor după tipuri de monede


Tipuri de credite Numărul de credite Dinamica
2019 2018 2017 2019/2018 2018/2017
Credite acordate agriculturii 2 1 1 1 0
Credite acordate industriei alimentare 3 5 1 -2 4
Credite acordate in domeniul constructiilor 0 1 1 -1 0
Credite acordate de consum**** 0 0 0 0 0
Credite acordate industriei energetice 0 1 0 -1 1
Credite acordate bancilor 0 0 0 0 0
Creditele overnight si overdraft acordate 0 0 0 0 0
bancilor
Credite acordate institutiilor finantate de la 0 0 0 0 0
bugetul de stat
Credite acordate Casei Nationale de 0 0 0 0 0
Asigurari Sociale/Companiei Nationale de
Asigurari in Medicina
Credite acordate Guvernului 0 0 0 0 0
Credite acordate unitatilor administrativ 0 0 0 0 0
teritoriale/institutiilor subordonate unitatilor
administrativ teritoriale
Credite acordate industriei productive 3 0 0 3 0
Credite acordate comertului 13 13 10 0 3
Credite acordate mediului financiar nebancar 0 2 1 -2 1
Credite acordate pentru 0 0 0 0 0
procurarea/construirea imobilului ****
Credite acordate organizatiilor necomerciale 0 0 0 0 0
Credite acordate persoanelor fizice care 0 0 0 0 0
practica activitate
Credite acordate in domeniul transportului, 0 0 1 0 -1
telecomunicatiilor si dezvoltarii retelei
Credite acordate in domeniul prestarii 2 0 0 2 0
serviciilor
Alte credite acordate *** 1,690 1,061 629 629 432
Sursa : Elaborat de autor
Creditele valutare sunt mai puține față de cele în monedă, reieșind din riscurile la care
sunt supuse, acesta și fiind explicația numărului mic de credite, totuși se obervă că BC MAIB
acordă credite pentru agricultură, industrie alimentară și comerțului.

Tabelul 6. Dinamica creditelor neperformante


Denumire Indicatori Unitate 2019 2018 2017
a de
măsură
Soldul datoriei la credite (suma de bază) mil.lei 12,429.0 12,506.4 10,947.8
2 2 4
Soldul datoriei la credite neperformante (suma mil.lei 742.63 954.63 1,268.19
de bază)
Soldul datoriei la credite neperformante (suma % 24.09 31.38 43.04
de bază)/Fondurile proprii
Soldul datoriei la credite neperformante net % 5.19 5.50 12.06
(suma de bază)/Fondurile proprii
Soldul datoriei la credite neperformante (suma % 5.97 7.63 11.58
de bază)/Soldul datoriei la credite (suma de
bază)
Soldul activelor neperformante nete/Fondurile % 6.73 6.74 17.48
proprii ⁶
Sursa : Elaborat de autor
Ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor pentrru anul 2019 constituie
aproximativ 6 %,, fiind în scădere față de anul 2018 unde se înregistrează o pondere de 8 %, iar
pentru anul 2017 o pondere de 11 % în totalul de credite, conform datelor din table se observă o
scădere a soldului de credite neperformante.

Tabelul 7. Rentabilitatea activelor

VENITURI ŞI PROFITABILITATE      2019 2018 2017 

Rentabilitatea activelor (ROA) %   2.69 2.80 2.20

Rentabilitatea Capitalului (ROE) %   16.94 17.65 13.66


Venit net aferent dobînzilor/Total venit %   46.31 46.51 46.54
Cheltuieli neaferente dobînzilor/Total venit %   50.32 48.73 54.06
Venituri din dobînzi/Valoarea medie a activelor %  
5.97 5.95 6.06
generatoare de dobînda 13
Marja neta a dobînzii (MJDnet) %   4.36 4.34 4.31
Indicele eficienţei (Ief) 15 %   164.59 169.86 150.01

Sursa : Elaborat de autor


Rentabilitatea activelor masoara eficienta utilizarii activelor, din punctul de vedere al
profitului obtinut si arata cati lei aduce sub forma de profit un leu investit in active.În baza
datelor obținute, activitatea BC MAIB este rentabilă ca obținere a rezultatului de rentabilitate a
activelor de 2,69 % pentru anul 2019, Acest indictor înregistrează o stabilitate pentru perioada
2019-2017.
Tabelul 8. Lichiditatea băncii
LICHIDITATE     2019  2018  2017
16
Principiul I - Lichiditatea pe termen lung % ≤1 0.82 0.83 0.98
Principiul II - Lichiditatea curenta 16 % ≥20 40.52 39.71 44.54
Soldul activelor lichide/ Soldul depozitelor persoanelor %   71.04 69.04 78.70
fizice (suma de bază)
Soldul depozitelor persoanelor fizice (suma de %   72.69 73.27 71.72
bază)/Soldul depozitelor (suma de bază)
Soldul depozitelor persoanelor juridice, cu exceptia %   27.19 26.53 28.26
băncilor (suma de bază)/Soldul depozitelor (suma de
bază)
Soldul depozitelor în valuta străina (suma de   43.66 43.95 44.62
bază)/Soldul depozitelor (suma de bază)
Mijloace băneşti datorate băncilor, cu excepţia celor de mil.le   23.97 39.62 5.05
la Banca Națională a Moldovei (suma de bază) 17 i
Mijloace băneşti datorate băncilor straine (suma de mil.le   21.92 22.16 2.39
bază)18 i
Mijloace băneşti datorate băncilor, cu excepţia celor de     0.01 0.01 0.00
la Banca Națională a Moldovei (suma de
bază)/Fondurile proprii
Mijloace băneşti datorate băncilor străine (suma de     0.01 0.01 0.00
bază)/Fondurile proprii
Sursa : Elaborat de autor
Indicatorii de lichiditate corespund normelor stabilite, astfel pentru perioada 2017-2019,
indicia de lichiditate se încadrează normelor admisibile, astfel activitatea BC MAIB presupune o
activitate înalt lichidă.