Sunteți pe pagina 1din 2

Recapitulare semestrială

LA LIMBA ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ


Clasa a V-a
Semestrul I
Subiectul I (60 puncte)
Citiți cu atetie textul:
În două zile caisul s-a îmbrăcat în bumbacul selenar și a stat în geamul meu - prevestitor de
bine - că o panoplie cu mii de steaguri mărunte ca niște roiuri de fluturi albi, spânzurate în
aer deasupra tulpinii.
- Sunt rufele spălate azi-noapte, ale stelelor, întinse că să se usuce și uitate pe ramuri -
șoptește Gnomul eu, pe care-l văd ieșind cu o barbă încâlcita și cu catifeaua hainelor
tăvălită, din desișul sufletului meu, atent la basme și poveșți."
T. Arghezi - Un ciob de primăvară  din vol. Cartea cu jucării)
Scrie pe foaia de teza răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
A.    Limba română
1. Desparte în silabe cuvintele: prevestitor, selenar, basme. (9 puncte)
2. Scrie câte un antonim pentru cuvintele: mărunte, bine, atent (9 puncte)
3. Selectează din text un cuvânt care să conțină hiat și două cuvinte care să conțină diftong.   
(9 puncte)
4. Precizează modul și timpul verbului subliniat din enunțul: pe care-l văd ieșind    (6
puncte)
B.    Înțelegerea textului
1. Formulează ideea principală a fragmentului din chenar.    (9 puncte)
2. Transcrie din text o personificare și două comparații.    (9 puncte)
Subiectul al II-lea ( 30 puncte)
Scrie o comunere de 15-20 de rânduri, în care să descrii animalul tău preferat.
În compunerea ta, trebuie:
-să formulezi un titlu expresiv/personalizat al textului redatat de ține;    4p
-să respecți convențiile specifice unei descrieri;    6p
-să ai un conținut și stil adecvate tipului de text și cerinței formulate; 12p
-să respecți normele de exprimare, de ortografie și de punctuație. 8p
Notă! În vederea acordării punctajului pentru exprimare, ortografie și punctuație, compunerea
trebuie să se încadreze în limita de spațiu cerută.

Clasa a V-a
Semestrul I

I. Precizați numărul de litere și de sunete din cuvintele: ceainic, ghindă, chibzuință,


ger, margine. (10
puncte)
II. Identificați diftongul, triftongul sau vocalele în hiat din cuvintele: și-au, mi-am,
teatru, iau, foișor, lighioană, fiecare, licee, ele, ei. (10 puncte)
III. Precizați antonimele cuvintelor: bogăție, dărnicie, bunătate, imens, niciodată
(10 puncte)
IV. Dați sinonimele următoarelor cuvinte: reușită, nefericire, aspru, iscusit,
învățătură. (5
puncte)
V. Citiți cu atenție versurile și rezolvați cerințele:
,,Ți-aduc omătul liniștit ce-apasă
Cu fulg ușure, ca o piatră grea
Pe țarină, pe suflet și pe casă,
Ți-l las pe geamuri preschimbat în stea.” (Ion Pillat – Iarnă)
a. Precizați ce sunt ca părți de vorbire cuvintele scrise îngroșat în textul dat
(5 puncte)
b. Identificați și numiți două figuri de stil diferite în textul dat. (5
puncte)
VI. Precizați timpul la care se află verbele în enunțurile următoare:
1. Citise deja lecția când profesorul l-a întrebat despre ea.
2. Va merge la bunici vara viitoare.
3. Mergea agale când a zărit o veveriță roșcată. (5
puncte)
VII. Precizați modul la care se află verbele subliniate din enunțurile următoare:
a. Copilul vrea multe daruri de ziua sa.
b. Vino repede!
c. Copiii aveau multe cărți de citit.
d. Vom petrece sărbătorile la bunici. (10
puncte)
Notă!
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUCCES!!!