Sunteți pe pagina 1din 15

Educație socială – clasa a VIII-a

UNITATEA 1 - CONSUMATORUL
,,
CE ESTE ,,CONSUMATORUL REGE ?

Consumul anumitor bunuri este determinat de veniturile potențialilor consumatori.


De exemplu, un bun X este accesibil consumatorilor care dispun de venituri mari, dar
inaccesibil persoanelor cu venituri medii sau reduse.

√  Notați mai jos un exemplu de bun care poate fi achiziționat cu suma de 10 lei.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
√  Notați mai jos un exemplu de bun/bunuri care poate/pot fi achiziționat/achiziționate cu suma
de 100 de lei.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
√  Notați mai jos un exemplu de bun/bunuri care poate/pot fi achiziționat/achiziționate cu suma
de 1000 de lei.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Aplicație – expoziție
Realizați o fotografie, un desen, o pictură etc. care să fie sugestivă/sugestiv pentru sintagma
consumatorul rege.

Organizați o mică expoziție cu titlul Consumatorul rege, în viziunea noastră, în care să ex-
puneți rezultatele activității voastre.
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 1 - CONSUMATORUL
CONSUMATORUL DE BUNURI ȘI SERVICII
(MINI-CERCETARE)

Să presupunem că doriți să vă deschideți o afacere de prestări servicii în localitatea voastră.


Înainte de a vă decide asupra obiectului activității voastre, vă puneți câteva întrebări:
a)  Care sunt serviciile deficitare în localitatea voastră?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b)  Ce domenii de activitate sunt suprasaturate în localitatea voastră?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c)  Este mai convenabil să intrați pe o piață deficitară? De ce?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d)  Este mai convenabil să intrați pe o piață suprasaturată? De ce?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Formulați și alte întrebări ale căror răspunsuri vă vor ajuta să luați o decizie corectă.
1.  _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.  _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.  _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 2 - PRODUCĂTORUL
INIȚIATIVĂ ȘI RISC ÎN AFACERI

Susțineți cu două argumente și cu două exemple concrete afirmația: Din cauza incapacității
de a face față riscurilor, unele firme dau faliment.
Argument 1
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Exemplu 1
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Argument 2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Exemplu 2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 3 - BUGETUL DE FAMILIE/
PERSONAL
BUGETUL DE FAMILIE

Atunci când este nevoie, putem să ne calculăm singuri dobânda, fie pentru o sumă de bani
pe care am depus-o la bancă, fie pentru un împrumut.
Dacă vă întrebați cum, vă răspundem simplu: înmulțim suma depusă/împrumutată cu rata
dobânzii.

De exemplu, presupunând că Alexandra a depus la bancă suma de 10 000 de lei cu o rată


a dobânzii de 2%, dobânda pe care o va primi la sfârșitul anului, va fi egală cu:
10 000 × 0,02 = 200

Încercați și voi să calculați:


a)  dobânda la finalul anului pentru un împrumut de 20 000 de lei cu rata dobânzii de 5%.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b)  dobânda la finalul anului pentru un depozit (depunere) de 500 de lei cu rata dobânzii de 2.5%.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 3 - BUGETUL DE FAMILIE/
PERSONAL
BUGETUL PERSONAL

Bugetul reprezintă estimarea pe o perioadă de timp a veniturilor și a cheltuielilor.


a)  Completați coloanele tabelului dat cu sumele care corespund surselor proprii de venit și
obiectivelor de cheltuieli pe durata unei luni alese de voi.
Obiective
Surse de venituri Sumă Sumă
de cheltuieli
Bursă Alimente la școală
Alocație Haine
Sume de la părinți Rechizite
Sume de la bunici Căști pentru telefon

Total venituri Total cheltuieli

b) Comparați suma obținută la total venituri cu suma obținută la total cheltuieli și identificați tipul
de buget, având în vedere raportul dintre venituri și cheltuieli, de care dispuneți în luna aleasă.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Stabiliți un obiectiv propriu de economisire.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Justificați faptul că acest obiectiv de economisire propus este SMART:
Specific  ____________________________________________________________________________
Măsurabil  __________________________________________________________________________
Accesibil  ___________________________________________________________________________
Relevant  ___________________________________________________________________________
Timp delimitat __________________________________________________________________
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 4 - ROLUL BANILOR
ÎN BUGETUL FAMILIEI/BUGETUL PERSONAL
INSTRUMENTE ȘI MIJLOACE DE PLATĂ

Astăzi există o multitudine de instrumente de plată (monede, bancnote, card), precum și


mijloace noi de plată (internet banking, mobile banking).
a) Menționați mijloacele de plată folosite de voi și de membrii familiei voastre.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b) Prezentați avantajele fiecărui mijloc de plată utilizat în familia voastră.


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

c) Prezentați dezavantajele fiecărui mijloc de plată utilizat în familia voastră.


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 6 - RELAȚIA
CONSUMATORULUI CU INSTITUȚIILE
FINANCIARE NEBANCARE
AVANTAJE ȘI RISCURI
ÎN RAPORT CU INSTITUȚIILE
FINANCIARE NEBANCARE
Asigurarea este un contract prin care o persoană, numită asigurat, plătește unei societăți
de asigurări, numită asigurator, o sumă de bani corespunzătoare poliței de asigurare, în vede-
rea preluării riscurilor de către aceasta.
Marcați, în tabelul de mai jos, în dreptul fiecărei afirmații:
√ avantaj
×  dezavantaj

Avantaje și riscuri în relația cu societatea de asigurări

• O sumă mult mai mică plătită ca poliță de asigurare comparativ cu valoarea daunelor
provocate.

• Dacă asiguratul nu plătește polița de asigurare, contractul încetează. ×


• Societatea de asigurări nu plătește la timp despăgubirile din contract.

• Economii făcute de asigurat din veniturile familiei sau din venitul personal.

• Includerea în contract, pentru anumite tipuri de asigurare, a unor riscuri suplimentare


(de exemplu, asigurarea medicală de sănătate, pe lângă pachetul standard de servicii
medicale).

• Asiguratorul are un grad de toleranță la risc extrem de redus.

• Societatea de asigurări nu plătește deloc acele despăgubiri.

• Service-urile agreate pot presta servicii care nu sunt de calitate.


Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 1 - CONSUMATORUL
CONSUMATORUL AVIZAT ȘI RESPONSABIL

Alegeți răspunsul corect din enunțurile de mai jos și argumentați­-vă opțiunea:


a) Consumul de înghețată și răcoritoare ... în sezonul rece. [crește/scade]
Argumentare ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Pe măsură ce veniturile consumatorilor cresc, consumul de bunuri și servicii ... . [crește/scade]
Argumentare ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Preferințele consumatorilor în domeniul vestimentației se modifică ..., în funcție de ultimele
orientări în modă. [destul de frecvent/foarte rar]
Argumentare ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) Vânzările de tutun ... în cazul consumatorilor corect informați în legătură cu pericolele fumatu-
lui. [se vor diminua/vor crește]
Argumentare ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e) Cererea de jucării și de articole de îmbrăcăminte pentru copii va fi ... în condițiile creșterii nata-
lității. [mai ridicată/mai scăzută]
Argumentare ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
f) Consumul de alimente „bio” va înregistra o ... dacă prețul acestor alimente va scădea. [creștere/
scădere]
Argumentare ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 1 - CONSUMATORUL
DREPTURILE ȘI PROTECȚIA
CONSUMATORULUI

Analizați mai multe bonuri fiscale primite la cumpărături recente și identificați:


a) denumirea și codul fiscal/codul unic de înregistrare ale comerciantului
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) adresa locului unde este instalat aparatul fiscal care a emis bonul fiscal
________________________________________________________________________________
c) data, ora și minutul emiterii bonului fiscal
________________________________________________________________________________
d) numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e) numele sau codul operatorului
________________________________________________________________________________
f) denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
g) prețul produsului/serviciului și reducerile de preț (dacă există)
________________________________________________________________________________
h) cantitatea ____________________________________________________________________
i) valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA)
________________________________________________________________________________
j)  modalitatea de plată ____________________________________________________________
k)  seria fiscală/numărul aparatului de marcat electronic fiscal
________________________________________________________________________________
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 2 - PRODUCĂTORUL
PRODUCĂTORUL ȘI PROPRIETATEA.
PORTOFOLIU

Identificați în localitatea voastră două firme producătoare de bunuri sau prestatoare de


servicii aflate una în proprietate privată, iar cealaltă în proprietate publică.
Organizați clasa în două echipe și observați timp de mai multe zile activitatea acestor firme.
Ulterior, cele două echipe își vor exprima argumentat acordul sau dezacordul în legătură cu
următoarele afirmații:
a) Mijloacele de producție (un teren, un imobil, un utilaj etc.) sunt mai bine întreținute dacă se
află în proprietate privată decât în proprietate publică.
Sunt de acord, pentru că  ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nu sunt de acord, pentru că  ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Există servicii, precum justiția sau apărarea națională, care se află exclusiv în proprietatea
statului.
Sunt de acord, pentru că  ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nu sunt de acord, pentru că  ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Există șanse mai mari ca un consumator de servicii, precum sănătatea sau educația, să fie mai
mulțumit de oferta unui prestator privat decât de oferta instituțiilor de stat.
Sunt de acord, pentru că  ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nu sunt de acord, pentru că  ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La final, organizați răspunsurile într­-un portofoliu.
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 2 - PRODUCĂTORUL
ÎNTREPRINZĂTORUL ȘI SPIRITUL
ANTREPRENORIAL. DEZBATERE

Între calitatea de lucrător salariat și cea de întreprinzător există numeroase deosebiri.


Formați trei echipe. Prima echipă reprezintă potențialii lucrători salariați, cea de-­a doua,
potențialii antreprenori, iar cea de-­a treia echipă joacă rolul de juriu.

Prima echipă va trebui să argumenteze în favoarea calității de salariat


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A doua echipă va argumenta în favoarea calității de antreprenor


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Juriul va decide echipa câștigătoare în baza unei fișe de evaluare a calității argumentelor.
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 2 - PRODUCĂTORUL
INIȚIATIVĂ ȘI RISC ÎN AFACERI.
PORTOFOLIU

Selectați din Top 300 oameni de afaceri sau din Top 50 femei de succes (www.capital.ro)
pe acela/aceea care credeți că vă poate deveni model și rezolvați următoarele sarcini de lucru:

a) Enumerați trei dintre cele mai evidente calități personale care i­-au condus spre succes.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b) Comentați riscurile la care s­-au expus pentru a reuși în ceea ce și-au propus. Argumentați­-vă
răspunsul.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 3 - BUGETUL PERSONAL
ȘI DE FAMILIE
NEVOI ȘI DORINȚE VS. RESURSE
ALE FAMILIEI/PERSOANEI
Calculați venitul lunar al familiei voastre, dar și cheltuielile pentru satisfacerea nevoilor
elementare ale acesteia.
Realizați o distribuire a sumei respective pe categorii de cheltuieli, în funcție de nevoile
familiei și de dorințele personale.
a) Care pot fi prioritățile familiei în cheltuirea imediată a banilor?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Dați exemple de situații în care resursele financiare ale familiei sunt risipite și propuneți mo-
dalități de reducere a risipei.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Ce achiziții pot fi amânate o perioadă de timp?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) Ce achiziții par absolut irealizabile chiar și pe termen lung?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e) Ce achiziții pot fi realizate pe termen mediu, în condițiile economisirii?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 3 - BUGETUL PERSONAL
ȘI DE FAMILIE
PLANURI DE ACȚIUNE PERSONALE/
DE FAMILIE PENTRU REALIZAREA UNUI SCOP

Realizați următorul proiect.


Vă propuneți să vă înnoiți echipamentul pentru sportul preferat. Suma de bani necesară
este 500 de lei. Nu dispuneți de surse de venit suplimentare, așadar trebuie să vă încadrați în
bugetul existent.
Pentru a vă atinge scopul propus aveți mai multe alternative de acțiune. Alegeți una dintre
modalitățile de acțiune și argumentați alegerea făcută.
√ realocarea veniturilor în perioada următoare
Argumente:  ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
√ renunțarea la unele cheltuieli
Argumente:  ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
√ economisirea pe o perioadă de timp
Argumente:  ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Educație socială – clasa a VIII-a
UNITATEA 5 - RELAȚIA
CONSUMATORULUI CU INSTITUȚIILE
BANCARE
MIJLOACE MODERNE
DE ECONOMISIRE

Utilizându-vă telefoanele mobile, căutați pe internet ofertele a două bănci comerciale


pentru a identifica mijloacele de economisire propuse de acestea. Înregistrați informațiile
identificate pe internet în fișa de lucru de mai jos.

BANCA A B

Oferta de cont curent

Oferta de cont de economii

Oferta de depozit bancar