Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Grădinița cu program prelungit “ Alexandrina Simionescu Ghica”-Târgoviște


Data: 08.11.2019
Nivelul de vârstă: II
Grupa: Mare A Step By Step
Prof. înv. preșcolar: MIHALCEA FLORINA RAMONA
Tema anuală de studiu: Cine sunt/ suntem?
Tema săptămânii: Descoperă cine ești! (Corpul meu)
Tema zilei: Mânuțe curate, aduc sănătate!
Forma de realizare: Activitate integrată ALA + ADE (DȘ, DOS)
Tipul activității: mixtă
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe
Dimensiunile dezvoltării:
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor ( persistență în activități)
 Autocontrol și expresivitate emoțională;
Comportamentele vizate:
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
 Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare,
obiecte de artă etc.
Scopul activității:

ü Consolidarea priceperii și deprinderii de a forma mulțimi de obiecte după criteriul dat


(formă), punerea în corespondență pentru determinarea cantității (mai multe/ mai
puține/ tot atâtea);

ü Formarea priceperii și deprinderii de a identifica emoțiile de bază sugerate de text.

Categorii de activități:
I. ADP ( ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ)

Rutine:
Ø ,Mânuțe curate, aduc sănătate!” (deprinderea de a se spăla corect pe mâini)
Ø Întâlnirea de dimineață:
Tranziții:
Ø “ Dacă vesel se trăiește! “(joc muzical)
Ø “5 minute de mișcare!” (joc cu exerciții fizice)
II. ALA ( JOCURI ȘI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE )

ü Construcții: Corpul meu – figuri geometrice;

ü Știință : Corpul meu– asociere;


ü Artă: Eu - desen
ü Nisip și apă: Ce forme au?- trasăm conturul pe nisip;
ü Alfabetizare: Citim imagini despre corpul uman
III. ADE ( ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE)

Ø Domeniul Științe (DȘ): Activitate matematică


 Băieței dar și fetițe: exercițiu cu material individual

Ø Domeniul Om și Societate (DOS): Educație pentru societate


ü Ce culoare are un pupic?- lectura educatoarei;

IV. ALA ( JOCURI ȘI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE )

ü Pupici colorați!- joc de atenție- metoda Amestecă, îngheață, formează perechi.

ü Toți ca mine!- joc distractiv.

Obiective:

La sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili:

ü să formeze mulțimi de obiecte după criteriul dat ( formă);

ü să pună două mulțimi în corespondență pentru a observa raportul dintre elemente (mai
multe/ mai puține/tot atâtea);

ü să identifice emoțiile de bază sugerate de text;

ü să mimeze anumite emoții identificate în cadrul textului;

ü să construiască prin suprapunerea sau alăturarea formelor geometrice corpul uman;

ü să asocieze părțile corpului cu locul specific acestora;


ü să deseneze utilizând elementele de limbaj plastic propriul corp;

ü să traseze pe nisip, liber sau utilizând șabloane, diferite părți ale corpului uman;

ü să descrie în propoziții simple sau dezvoltate acțiunile observate în imagini;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee:
 conversația, explicația, observația, lectura educatoarei, exercițiul, învăţarea prin
descoperire, demonstrația, metode interactive de grup: Turul galeriei, Amestecă,
îngheață, formează perechi.
Mijloace de învățământ: jetoane fete/ baieți, tablițe magnetice,cifre, imagini poveste,
imagini emoții, figuri geometrice, imagine fete/ băieți, jetoane părțile corpului, fișe de lucru,
creioane colorate, mălai, masă luminoasă, cărți;

Durata: o zi

Bibliografie:

ü "Curriculum pentru educație timpurie "( a copiilor de la naștere până la vârsta de 6


ani), Bucureşti 2019;

ü ,,Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, București, 2005;

ü Dana Jucan, Olga Chiş" Ghid de practică pedagogică în învățământul primar și


preșcolar" ,Editura Eicon, Cluj Napoca 2013;
Scenariul activității

Activitatea începe cu Întâlnirea de dimineață- Mânuțe curate, aduc sănătate!

Copiii se salută reciproc“Bună dimineață!”și se stabilesc: cine lipsește, coordonatele


temporale (anotimp, ziua săptămânii), condițiile meteo.

Inițializez o scurtă discuție cu preșcolarii despre sănătate și modul în care ne protejăm


organismul de bacterii. Pun accent pe igiena personală în special pe importanța păstrării
mânuțelor curate lucru care ne aduce sănătate si ne face să fim fericiți.

Le povestesc copiilor că pe mine mă mai face fericită și o poveste, de aceea astăzi mi-am
propus să le-o citesc și lor.

Se trece de la întâlnirea de dimineață la activitatea frontală.- ADE(DOS): Domeniul Om


și Societate- lectura educatoarei- Ce culoare are un pupic?
Le prezint copiilor coperta cărții, identificăm personajele prezentate pe aceasta, le citesc
titlul și autorul.

Încep să spun povestea cu intonaţia adecvată, cu tonalitate potrivită, cu modularea vocii,


pentru a imita personajele, cu marcarea pauzelor poveştii determinate de punctuaţie, mimică
şi gesturi adecvate situaţiilor. După citirea fiecărei scene le prezint preșcolarilor o imagine
reprezentativă și identific cu ajutorul acestora emoțiile de bază.

După citirea integrală a poveștii și prezentarea imaginilor reprezentative, le adresez


preșcolarilor câteva întrebări ce au drept scop fixarea conținutului, punând accent pe mesajul
poveștii – ”Toate lucrurile din jurul nostru ne provoacă emoții – în special un pupic colorat”
(”Cum s-a numit povestea?”, ”Care sunt personajele poveștii?”, ”Ce culoare v-a plăcut cel
mai mult?”, ”Credeți că pupicii chiar sunt colorați?”, ”Ce culoare ați alege pentru pupicii
voștri?”).

Trecerea de la lectura educatoarei la activitatea pe centre se va realiza prin jocul muzical


Dacă vesel se trăiește!

La centre, se desfășoară activitatea pe domenii experentiale cât și jocurile și activitățile


liber alese.
Așezați în coloană, preșcolarii intuiesc materialele alături de educatoare și își aleg centrul
dorit: la centrul Matematică/Manipulative se va desfășura activitatea pe domenii
experențiale - Domeniul Științe (DȘ): Activitate matematică - Băieței dar și fetițe: exercițiu
cu material individual. Preșcolarii vor forma mulțimi de obiecte după criteriul dat ( formă)
după care vor pune cele două mulțimi în corespondență pentru a observa raportul dintre
elemente (mai multe/ mai puține/tot atâtea); Construcții: Corpul meu – preșcolarii vor trebui
să construiască prin suprapunerea sau alăturarea formelor geometrice corpul uman; Știință :
Corpul meu- preșcolarii asociază părțile corpului cu locul specific acestora; Artă: Eu – vor
desena utilizând elementele de limbaj plastic propriul corp; Nisip și apă: Ce forme au?-
preșcolarii vor trasa pe nisip, liber sau utilizând șabloane, diferite părți ale corpului uman;
Alfabetizare: Citim imagini despre corpul uman- preșcolarii vor descrie în propoziții simple
sau dezvoltate acțiunile observate în imagini;

După desfășurarea activității pe centre, prin intermediul jocului “5 minute de mișcare!” se


trece la desfășurarea jocurilor și activităților liber alese.

ü “Pupici colorați!”- joc de mișcare – metoda Amestecă, îngheață, formează


perechi.

ü “Toți ca mine!- joc distractiv.

Prin intermediul jocului “Pupici colorați!”-”- joc de mișcare – metoda Amestecă,


îngheață, formează perechi, se va realiza evaluarea activităților desfășurate pe parcursul
întregii zile.

Preşcolarii vor fi aşezaţi în cerc, iar în centrul acestuia va fi educatoarea. La semnalul ei:
amestecă pupicii galbeni- preşcolarii se rotesc, îngheață pupicii albaștrii - preșcolarii se
opresc, formează perechi de pupici roz - își vor alege un partener. Educatoarea alege apoi o
pereche care va răspunde la o întrebare privind lecţia desfăşurată. Dacă răspunde corect vă fi
aplaudată şi va continua jocul. Dacă răspunde greşit va solicita ajutorul unui alte perechi, care
va continua jocul.

“Toți ca mine!- joc distractive - copiii vor imita o mișcare sugerată de un alt copil. Va
continua jocul preșcolarul care execută cel mai corect mișcarea sugerată. Jocul se repetă de 7-
8 ori.

În încheiere, se fac aprecieri colective şi individuale asupra modului în care preșcolarii


au participat şi s-au comportat la activităţi .
Etapele Conținutul activității Strategii didactice Evaluare
activității Metode și Mijloace de (instrumente și
procedee invățământ indicatori)

Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii:


 Aerisirea sălii de grupă;
Moment  Amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii;
organizatoric  Pregătirea materialelor (demonstrativ, distributiv);
 Aranjarea copiilor în semicerc;

Ø Întâlnirea de dimineață - Mânuțe curate, aduc sănătate!


Conversația Panoul de Observarea
 Salutul: “Bună dimineața!” prezență comportamentu-
 Prezența: ” Cine lipsește astăzi ?” lui copiilor
 Completarea Calendarului naturii. Explicația
Calendarul
naturii

Captarea Inițializez o scurtă discuție cu preșcolarii despre sănătate și modul în care ne Conversația
atenției Observarea
protejăm organismul de bacterii. Pun accent pe igiena personală în special pe comportamentu-
importanța păstrării mânuțelor curate lucru care ne aduce sănătate si ne face să Explicația lui copiilor
fim fericiți.

Le povestesc copiilor că pe mine mă mai face fericită și o poveste, de


aceea astăzi mi-am propus să le-o citesc și lor.
Le spun preșcolarilor că astăzi vom descoperii împreună câte lucruri
Anunțarea Conversația Observarea
importante știm despre corpul nostru. Ne vom reaminti părțile principale ale
temei și a comportamentu-
obiectivelor acestuia, cum să îl îngrijim corect, vom descoperii lucruri noi despre el dar și lui copiilor
Explicația
că în interiorul său trăiesc o multitudine de emoții.

Prezentarea Se trece de la întâlnirea de dimineață la activitatea frontală.


conținutului și ADE(DOS): Domeniul Om și Societate- lectura educatoarei-
dirijarea
învățării Ce culoare are un pupic?
Le prezint copiilor coperta cărții, identificăm personajele prezentate pe Observația
Coperta cărții Observarea
aceasta, le citesc titlul și autorul. comportamentu-
Conversația lui verbal și
Încep să spun povestea cu intonaţia adecvată, cu tonalitate potrivită, cu nonverbal al
Imagini din copiilor
modularea vocii, pentru a imita personajele, cu marcarea pauzelor poveştii Lectura poveste
educatoarei
determinate de punctuaţie, mimică şi gesturi adecvate situaţiilor. După citirea
fiecărei scene le prezint preșcolarilor o imagine reprezentativă și identific cu Explicația Jetoane cu
ajutorul acestora emoțiile de bază. emoții

După citirea integrală a poveștii și prezentarea imaginilor reprezentative, Învăţarea Aprecieri


verbale
le adresez preșcolarilor câteva întrebări ce au drept scop fixarea conținutului, prin
descoperire
punând accent pe mesajul poveștii – ”Toate lucrurile din jurul nostru ne
provoacă emoții – în special un pupic colorat” (”Cum s-a numit povestea?”,
Conversația
”Care sunt personajele poveștii?”, ”Ce culoare v-a plăcut cel mai mult?”,
”Credeți că pupicii chiar sunt colorați?”, ”Ce culoare ați alege pentru pupicii Explicația Imagini Aprecieri
poveste verbale
voștri?”).
Exercițiul
Trecerea de la lectura educatoarei la activitatea pe centre se va realiza prin
jocul muzical Dacă vesel se trăiește!

La centre, se desfășoară activitatea pe domenii experentiale cât și jocurile


și activitățile liber alese.

Așezați în coloană, preșcolarii intuiesc materialele alături de educatoare și Observația


își aleg centrul dorit:
Explicația
La centrul Matematică/Manipulative se va desfășura activitatea pe domenii Tăblițe
experențiale - Domeniul Științe (DȘ): Activitate matematică - Băieței dar și Învăţarea magnetice Aprecieri
prin pozitive asupra
fetițe: exercițiu cu material individual. Preșcolarii vor forma mulțimi de descoperire Jetoane cifre activității
obiecte după criteriul dat ( formă) după care vor pune cele două mulțimi în desfășurate de
Exercițiul Jetoane preșcolari
corespondență pentru a observa raportul dintre elemente (mai multe/ mai cu material băieți/fete
puține/tot atâtea); individual
Markere

Conversația
Construcții: Corpul meu – preșcolarii vor trebui să construiască prin Explicația Forme
suprapunerea sau alăturarea formelor geometrice corpul uman; Exercițiul geometrice

Știință : Corpul meu- preșcolarii asociază părțile corpului cu locul specific


Conversația Imagini
acestora; corpul uman
Explicația Fată/băiat
Jetoane părți
Exercițiul ale corpului Aprecieri
Artă: Eu – vor desena utilizând elementele de limbaj plastic propriul corp; pozitive asupra
Creioane activității
Conversația colorate desfășurate de
Fișe de lucru preșcolari
Exercițiul
Nisip și apă: Ce forme au?- preșcolarii vor trasa pe nisip, liber sau utilizând Masă
șabloane, diferite părți ale corpului uman; luminoasă
Mălai
Conversația
Alfabetizare: Citim imagini despre corpul uman- preșcolarii vor descrie în
Observația Cărți
propoziții simple sau dezvoltate acțiunile observate în imagini; Exercițiul Enciclopedii

Turul
Obținerea Se va supraveghea activitatea preșcolarilor și se vor oferi indicații galeriei Lucrările Analiza
performanței suplimentare acolo unde este cazul. preșcolarilor produselor
activității
După finalizarea activității din centre prin intermediul metodei Turul
galeriei, preșcolarii vor aprecia critic și autocritic lucrările realizate.

Asigurarea După desfășurarea activității pe centre, prin intermediul jocului “5 minute


feed-back-ului
de mișcare!” se trece la desfășurarea jocurilor și activităților liber alese:

ü “Pupici colorați!”- joc de mișcare – metoda Amestecă,


îngheață, formează perechi.

ü “Toți ca mine!- joc distractiv.


Amestecă,
Prin intermediul jocului “Pupici colorați!”-”- joc de mișcare – metoda îngheață, Respectarea
Amestecă, îngheață, formează perechi, se va realiza evaluarea activităților formează regulilor
perechi. jocului
desfășurate pe parcursul întregii zile.

Preşcolarii vor fi aşezaţi în cerc, iar în centrul acestuia va fi educatoarea. Conversația


La semnalul ei: amestecă pupicii galbeni- preşcolarii se rotesc, îngheață
Explicația
pupicii albaștrii - preșcolarii se opresc, formează perechi de pupici roz - își vor
Exercițiul
alege un partener. Educatoarea alege apoi o pereche care va răspunde la o
întrebare privind lecţia desfăşurată. Dacă răspunde corect vă fi aplaudată şi va Jocul
continua jocul. Dacă răspunde greşit va solicita ajutorul unui alte perechi,
care va continua jocul.
Conversația
“Toți ca mine!- joc distractive - copiii vor imita o mișcare sugerată de un Respectarea
Explicația regulilor
alt copil. Va continua jocul preșcolarul care execută cel mai corect mișcarea jocului
sugerată. Jocul se repetă de 7-8 ori. Exercițiul
Jocul
Încheierea Se fac aprecieri colective şi individuale asupra modului în care preșcolarii au Conversația Aprecieri
activităţii participat şi s-au comportat la activităţi. pozitive asupra
activității
Explicația

S-ar putea să vă placă și