Sunteți pe pagina 1din 1

LOGOPEDIE 11-15.

01 FISA DE LUCRU

1.. Scrie cu litere de mână ceea ce este scris în mai jos:

a A m M ................................
am ma ………………….............
Am Ma ……………….....................
mama Mama …………………….
r R e E ......................
rar er …………………….
Ram era …………………….
Mara Eram …………………….
d D ă Ă ....................
dă măd ……………….
du Mădă ………………..
Dumitriu …………………..............
t T ................
ta Ta ………………
Tata Tam ………………
Tamara ………………
2.Citește cuvintele.Transcrie 10 cuvinte la alegere.

Mure nuca cana care canar carne iarna ca-ri-e ca-me-ra ca-ra-mea
ma-ca-ra Ma-ri-na Mi ru-na I-na Cri-na Car-men Ri-ca A-u-ra
A-ni-ca Ma-nea ac, mac,nuc, cuc crin, mic car, rac
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________

3. Desparte cuvintele în silabe:
macara=__________________________ Anica=_______________________  __
_____ 
acum=_______________________  _______ Marica=_____________________
_  ________ canar=_______________________  _______ nenea=____________
__________  ______