Sunteți pe pagina 1din 1

Grile spre rezolvare

Capitol 2

1) Concepul de flux în interiorul unei întreprinderi este definit ca fiind:


a. Acea operațiune contabilă nemonetară care ca scop diminuarea profitului în vederea
obținerii unei
economii de impozit;
b. Operațiunea contabilă prin care se urmărește majorarea profitului în vederea realizării unui
beneficiu acționarilor;
c. Toate mișcările generate de operațiunile economice derulate de întreprindere, ce vor avea
impact imediat sau ulterior asupra trezoreriei;
d. Acele cantități de bunuri care intră într-o întreprindere;
e. Bunurile care urmează să fie achiziționate de întreprindere în vederea maximizării
câștigului.
2) Cheltuielile înregistrate în avans sunt reflectate în bilanțul financiar astfel:
a. La valoarea lor actualizată;
b. La valoarea lor din bilanțul contabil;
c. Se adună la nivelul creanțelor, fiind privite ca drepturi nerevendicate ale întreprinderii;
d. Sunt considerate non-valori si nu se trec în bilanțul financiar;
e. Se trec la același nivel ca și în bilanțul contabil și bilanțul funcțional.
3) Fondul de rulment plecând de la bilanțul financiar se determină ca:
a. Diferență între capitalurile proprii si active imobilizate;
b. Diferență între capitalurile permanente și active imobilizate;
c. Diferență între activele imobilizate și datoriile de exploatare pe termen scurt;
d. Diferență între activele circulante și datoriile totale;
e. Diferență între activele circulante și datoriile din exploatare pe termen scurt.
4) În cadrul producției exercițiului se includ:
a. Producția vândută și producția nefinalizată;
b. Producția stocată și producția în curs de execuție;
c. Producția vândută, variația producției stocate și producția imobilizată;
d. Producția realizată pentru nevoile interne;
e. Producția valorificată și producția în curs de execuție.
5) Excedentul brut din exploatare se deosebește de rezultatul din exploatare prin faptul că:
a. Excedentul brut are un caracter nemonetar;
b. Excedentul vizează doare veniturile și plățile ce aduc o economie de impozit;
c. Excedentul brut vizează doar veniturile și cheltuielile ce au caracter monetar;
d. Excedentul brut vizează doar acele venituri și cheltuieli ce au efect asupra trezoreriei;
e. Nu reprezintă nici o diferență, ambii indicatori reflectând acelaș lucru.