Sunteți pe pagina 1din 2

REД.

: 01
BEF.012.M.011 BILET DE EXAMINARE FINALĂ LA DATA: 19.03.2010
DISCIPLINA “CERCETĂRI DE MARKETING”
Pag. 1 / 2

APROBAT: Şef departament „Marketing şi Logistică”


la şedinţa departamentului „Marketing şi Logistică” conf.univ., dr.
procesul-verbal Nr. 6, din 25 noiembrie 2020 _________________Oxana Savciuc

BILET DE EXAMINARE

Disciplina: “Tehnici de vanzari”


Specialitatea: MKL, BA Anul III – zi, III - f/r
PROIECT TEHNICI DE VANZARI

Proiectul se va prezenta in sistemul Moodle cu o saptamana inainte de examen (data


limita de plasare pe Moodle va fi anuntata pe email-ul grupei).
Prezentarea va fi realizată  in POWERPOINT.
Proiectul va fi întocmit de o echipă  formata  din 2 studenţi.
Se vor folosi la maxim tehnicile de vanzare din curs.

Proiectul va cuprinde:

1.Prezentarea organizatiei si obiectivele agentului de vanzari

2. Ciclul de vanzare
2.1 Prospectarea
2.2 Stabilirea unei intalniri
2.3 Pregatirea vanzarii

3.Procesul de vanzare
3.1 Initierea comunicarii
3.2 Identificarea nevoilor clientului
3.3 Prezentarea de vanzare
3.4 Negocierea si solutionarea obiectiilor
3.5 Obtinerea consensului
3.6 Incheierea vanzarii
3.7 Preluarea comenzii
3.8 Revenirea post vanzare
Examinator: _________ Solomatin Ala, conf.univ., dr.
REД.: 01
BEF.012.M.011 BILET DE EXAMINARE FINALĂ LA DATA: 19.03.2010
DISCIPLINA “CERCETĂRI DE MARKETING”
Pag. 2 / 2