Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMTRIE CANTEMIR

Facultatea de limbi și literaturi străine

PRACTICA LIMBII
ROMÂNE

Student: Stroiu Andreea Vasilica

Specializarea: Română – Spaniolă; Anul II

București, 2020
1. Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului
Substantivul poate avea în propoziție diferite funcții sintactice: subiect, atribut,
complement, nume predicativ. Atunci când îndeplinește aceste funcții sintactice, substantivul își
schimbă forma și primește în construcția sa un articol hotărât (al, a, ai, ale) sau o prepoziție.

Toate aceste forme pe care le poate lua un substantiv, pentru a exprima în propoziție
diferite funcții sintactice, se numesc cazuri, iar formele acestor cazuri poartă denumirea de forme
cauzale. Toate formele și construcțiile cauzale ale unui substantiv formează declinarea acelui
substantiv.

În limba română, substantivul are cinci cazuri: nominativ, acuzativ, genitiv, dativ, vocativ.

Cazul Funcţia sintactică Întrebări Exemplu

subiect cine?, ce? Andrei învaţă. Caietul este pe masă

nume predicativ cine este?, ce este?, Băiatul acela este Andrei.


cum este?
Nominativ Aceea era cartea Ancăi.

atribut apoziţional care?, ce fel de? Fratele ei, Andrei, este la liceu.

Prietena mea cartea îmi este mereu


alături.

complement direct pe cine?, ce? Pe Andrei l-am văzut ieri.

Am cumpărat o carte interesantă.

complement despre cine/ce?, cu Vorbeam cu Andrei despre cartea cea


indirect cine/ ce?, la nouă.
cine/ce?,pentru cine
Andrei se gândea la colega cea nouă.
/ce?
Am adus pentru mama nişte trandafiri.
complement unde?, de unde?, până Mâine merg la Ştefan.
circumstanţial de unde?, încotro?
Copiii vin de la şcoală.
loc

complement cum?, în ce fel?, în ce Cărţile se citesc cu plăcere.


Acuzativ mod?
circumstanţial de Voi proceda ca Ştefan.
mod

complement când?, de când?, până Va veni acasă peste săptămâni bune.


circumstanţial de când?, cât timp?
Plouă de zile întregi.
timp

complement de de către cine? Cadoul este cumpărat de Ştefan.


agent

atribut care?, ce fel de? Coperţile de carte sunt rupte.


prepoziţional
Despărţirea de Ştefan nu mi-a făcut bine.

nume predicativ cine este?,ce este?, Cartea este din hârtie.


cum este? (cu
Scaunele sunt de lemn.
preopziţii)

complement cui? I-am dat lui Ştefan nota 10.


indirect
Dăruiesc fetelor câte o floare.

Dativ complement cum?, în ce fel?, în ce A procedat asemenea lui Ştefan.


circumstanţial de mod?
A desenat aidoma colegilor din clasă.
mod

atribut care?, ce fel de? Comportarea asemenea părinţilor este de


prepoziţional dorit.
nume predicativ cine este?,ce este?, Copilul este aidoma părinţilor.
cum este? (cu
Acest băiat este asemenea lui Andrei.
preopziţii)

atribut genitival al (a, ai, ale) cui? Cartea lui Andrei este nouă.

Paginile cărţii sunt rupte.

atribut care?, ce fel de? Lupta împotriva colegilor nu este


prepoziţional dreaptă.

nume predicativ al / a cui este? Ochelarii sunt ai bunicii.


Genitiv
ai /ale cui sunt? Calculatorul este al lui Ştefan

complement unde?, de unde?, până Şi-a pus cartea deasupra ghiozdanului.


circumstanţial de unde?, încotro?
Locuieşte deasupra lui Ştefan.
loc

complement când?, de când?, până Am ajuns acasă înaintea lui Ştefan.


circumstanţial de când?, cât timp?
timp

Vocativ nu are funcţie .................................... Radu, fii cuminte!


sintactică
Copile, nu mai alerga!

2. Valorile gramaticale ale verbului „a fi”

1. Verb predicativ

a.. personal (când este sinonim cu unul din verbele a exista, a se afla, a se găsi, a trăi, a avea loc,
a se întâmpla, a proveni, a dura, a se împlini, a dâinui, a semnifica, a costa):

Studenții sunt în laborator. (se află)


Vacanţa vară este de 3 luni. (durează)

Casa bunicilor este pe deal. (se află)

Sunt aproape 31 de ani de la Revoluția dn 1989. (se împlinesc)

Făina este 3 lei. (costă)

Pe strada noastră a fost un accident cumplit. (s-a petrecut)

b. impersonal (este sinonim cu verbele a se întâmpla, a se putea), după el urmează o subordonată


subiectivă:

Era să cadă intr-o groapă. (se putea)

2. Verb copulativ ( împreună cu numele predicativ formează predicatul nominal)

Verișoara mea este frumoasă, deșteaptă și sufletistă.

E vai de cei ignoranţi.

3. Verb auxiliar ( ajută la formarea modurilor şi timpurilor, precum şi a diatezei pasive):

Să fi ştiut, aş fi venit inaintea ta.

Romanul Roșu și Negru a fost citit de toţi studenții. ( predicatul verbal este a fost citit, diateza
pasivă)