Sunteți pe pagina 1din 2

I.N.H.G.A.

Se aproba,
Denumirea SERAS DIRECTOR,
Nr. ing. Nicolae BARBIERU

NOTA INTERNA

Tabel nominal cu angajatii din cadrul SERAS care isi vor desfasura munca la domiciliu

Nr. Nume si Functia Adresa unde angajatul desfasoara Perioada in care Programul de lucru pentru Semnatura
activitatea se desfasoara munca la domiciliu
crt. prenume angajat munca la domiciliu la domiciliul angajatului 07:30 – 16:00 - Alt program
(*) L-J, de lucru
07:30 – 13:30 -
V
1 Vasile Teodora CS Str. Fruntas Ctin Tudor 6, bl.40, 22.04-30.04.2020 07:30 – 16:00 - -
sc 2, et 3 ap 33, sector 3, L-J,
Bucuresti 07:30 – 13:30 -
V
2 Stanescu Gabriela CS III Sabareni, str. D.e. 595/2, nr. 12 H, 22.04-30.04.2020 07:30 – 16:00 - -
jud. Giurgiu L-J,
07:30 – 13:30 -
V
3 Ionel Teodora hidrogeolog Bdul 1 Mai, 37, bl. C14, sc. 22.04-30.04.2020 07:30 – 16:00 - -
1,ap.33, sector 6, Bucuresti L-J,
07:30 – 13:30 -
V
4 Manea Valentina Hidrogeolog Drumul Lunca Sateasca 25-29, ap 22.04-30.04.2020 07:30 – 16:00 - -
13, et. 2, sector 3, Bucuresti L-J,
07:30 – 13:30 -
V

5 Moraru Irina Hidrogeolog Drumul Taberei 84-86, bl. 417, sc 22.04-30.04.2020 07:30 – 16:00 - -
C1, ap. 12,et. 3, sector 6, L-J,
Bucuresti 07:30 – 13:30 -
V
Nota: (*) Angajatorul poate solicita prezenta, respectiv angajatul poate fi prezent la locul de munca principal (sediul I.N.H.G.A.), pentru indeplinirea unor
indatoriri in legatura cu serviciul sau pentru activitati ce au scopul inlesnirii muncii la domiciliu, comunicarea urmand a se efectua prin orice mijloace permise si
frecvent utilizate (telefon, mail, etc.) sub conditia confirmarii de catre parti.

Sef SERAS
Dr. ing. Dumitru NEAGU

Director Stiintific,
Dr. Viorel CHENDES