Sunteți pe pagina 1din 7

Modele$de$întrebări:

1.$Cum$se$setează$lungimea$câmpului$pret$din$tabelul$Facturi$la$35$de$caractere$?
a)$se$deschide$tabelul$facturi$în$modul$de$Design$View,$se$selectează$câmpul$pret$și$la$
proprietatea$Field$Size$se$completează$numărul$35.
b)$se$deschide$tabelul$facturi$în$modul$de$Datasheet$View,$se$efectuează$click$dreapta
pe$câmpul$pret$și$la$proprietatea$Field$Width$se$completează$numărul$35$de$caractere.
c)$se$deschide$tabelul$în$modul$de$Print$Preview,$se$selectează$câmpul$pret$și$la
proprietatea$Field$Size$se$completează$numărul$35.

Răspuns$corect$întrebarea$1:$....Design$View
2.$Cum$se$modifică$proprietăţile$câmpului$Cant$din$tabela$Facturi$astfel$încât$să$nu$se
permită$introducerea$unor$valori$negative?
a)$se$deschide$tabelul$facturi$în$modul$Design$View,$se$selectează$câmpul$Cant@%și$la$
proprietatea$Validation$Rule$se$completează$>=0
b)$se$deschide$tabelul$facturi$în$modul$Datasheet$View,$se$efectuează$click$dreapta$pe
câmpul$Cant$și$la$proprietatea$Field$Width$se$completează$numărul$>=$0.
c)$se$deschide$tabelul$facturi$în$modul$Design$View,$se$selectează$câmpul$Cant@%și$la$
proprietatea$Validation$Text$se$completează$>=0
Răspuns$corect$întrebarea$2:$....$Validation$Rule

3.$Cum$se$modifică$relația$existentă$dintre$tabelele$Produse$și$Istoric_Preț$astfel$încât$să
$fie$de$tipul$unu$la$mai$multe$(să$apară$simbourile$1$și$∞)$?

a)$Se$efectuează$click$dreapta$pe$relație,$se$alege$opțiunea$Edit$Relationship,$și$din
fereastra$Edit$Relationship$se$bifează$opțiunea$Enforce$Referential$Integrity
b)$Se$deschid$ambele$tabele$în$modul$Design$View,$se$dezactivează$cheile$primare,$și
relația$va$deveni$automat$1$-$∞$
c)$Se$șterge$relația$existentă$și$se$realizează$o$relație$corectă$între$câmpurile$Cod$din
tabelul$Produse$și$câmpul$DataStart$din$tabelul$Istoric_Pret.
Răspuns$corect$intrebarea$3$...Enforce$Referential$Integrity

4.$Într-o interogare bazată pe tabelul Produse, pentru a afișa$doar$produsele$cu$stoc$mai$mare


sau egal cu 10 și mai mic sau egal cu 100,
care$este$expresia$care$trebuie$introdusă$în$câmpul$Criteria?

a)$Between$10$and$100
b)$Greater$than$10$and$lower$than$100
c)@%>=$10$and$>=100
Răspuns$corect$întrebarea$4

5.$În$cadrul$interogării$bazate$pe$tabelul$Produse$care$opțiune$din$Property$Sheet
determină$ca$un$produs$să$fie$afișat$o$singură$dată?

a)$Unique$Values$->$yes
b)Link$Chiled$fields$->$1
c)$Record$Locks$->$1$record$only

Răspuns$corect$întrebarea$5:$Unique$values...

6.$La$crearea$unui$buton$nou$pe$un$formular$care$să$realizeze$închiderea$formularului,
care$opțiune$trebuie$să fie activată$pentru$a$apare$pe$ecran$Command$Button Wizard$?
a)$Meniul$Design$(Form$Design$Tools)$-$Controls$-$opțiunea$Use$Control$Wizards
b)$Meniul$Design$(Form$Design$Tools)$-$Controls$-@%opțiunea$ActiveX$Controls
c)$Meniul$Design$(Form$Design$Tools)$-$butonul$Add$Existing$Fields

Răspuns$corect$întrebarea$6:$Use$Control$Wizards$...

7.$Într-un raport nou


care$conține$câmpurile$Denumire,$Marca,$Data,$Cant,$Valoare@%se$introduce$o$casetă
nouă$de$text$cu$eticheta$Total$pentru$calcula$Totalul$valorilor.$Care$este$formula
introdusă$în$această$casetă$de$text?
a)$=Sum([Valoare])
b)$=Total$of$valoare
c)$=Sumary([Valoare])

Răspuns$corect$întrebarea$7:$=Sum([Valoare])