Sunteți pe pagina 1din 42

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL ......Studii Literare.........................................................
Postul de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, poziţia .................
DOMENIUL: FILOLOGIE

FIŞĂ DE VERIFICARE
pentru îndeplinirea standardelor minimale

Candidat/ă : .. Conf. Dr. Ion MANOLESCU.................................................

Domeniul Puctajul
Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Subcategorii Indicatori acumulat
activităţilor
1.1.1. Carte de autor unic, bazată pe teza de DA
doctorat (publicată la o editură acreditată)

Videologia. O teorie tehno-culturala a imaginii


globale, Iasi: Polirom, 2003.
Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi
Comparată din România (ALGCR), iulie 2004,
pentru cel mai bun volum de teorie literară al Publicarea
anului 2003. Nominalizată între cele mai bune 6
cărţi ale anului 2003 la Premiile Asociaţiei
Scriitorilor Profesionişti din România (ASPRO),
2004, în cadrul secţiunii critică/eseu. ISBN 973-
681-255-3

1.1.2. Carte1 de autor unic sau coautor Autor


20p 40
(monografie, sinteză, studiu lingvistic, studiu
filologic, dicţionar ştiinţific), publicată la o editură 100
1.Activitatea
1.1. Cărţi şi capitole acreditată
didactică şi
în lucrări de
profesională AUTOR. Benzile desenate şi canonul postmodern ,
specialitate:
(A1) Cartea Românească, Bucureşti, 2011. Premiul Salonului
Internaţional al Benzii Desenate, ediţia a XXI-a, pentru
volumul, precum şi pentru contribuţia sa deosebită la
promovarea benzii desenate din România. Premiu
acordat de Asociaţia Bedefililor din România şi Alliance
Française de Constanţa. Nominalizat la Premiul
CriticAtac pentru anul 2011. Nominalizat la Premiul coautor 10p
ROMCON (Convenţia Naţională a Cluburilor şi Autorilor
de Science Fiction din România) pentru anul 2011. ISBN
978-973-23-2930-6.

AUTOR. Literatura memorialistică , Bucureşti, Humanitas


1996. ISBN 973-28-0650-8.

COAUTOR Rumänien Heute (publicat în germană),


editor Iulia Dondorici, Wien, Passagen Verlag, 2011.
ISBN 9783851659450.
COAUTOR Orientation in the Occurence (publicat în
engleza), Cluj-Napoca, Komp Press, 2009. ISBN 978-
973-9373-99-9.

COAUTOR Text(e)/Image, Interferences (publicat în


engleza), Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti,
2009. ISBN 978-973-7377-50-0.

COAUTOR 1984. Ultima generaţie a comunismului


românesc, Bucuresti, Editura Universităţii din Bucureşti,
2008. ISBN 978-973-7374-46-2.

COAUTOR Tzara noastră. Stereotipii şi prejudecăţi,


coordonator Ruxandra Cesereanu, Bucureşti, editura
Institutului Cultural Român, 2006. ISBN 978-973-577-
512-4

COAUTOR Explorări în comunismul românesc, II,


Polirom, Iaşi, 2005 (împreună cu Paul Cernat, Angelo
Mitchievici, Ioan Stanomir). Premiul revistei Cuvîntul, la
secţiunea „studii culturale”. ISBN 973-681-794-6 (vol.
I+II)

COAUTOR Explorări în comunismul românesc, I,


Polirom, Iaşi, 2004 (împreună cu Paul Cernat, Angelo
Mitchievici, Ioan Stanomir). Nominalizată între cele mai
bune 5 cărţi de studii culturale ale anului 2004 la
Premiile revistei Cuvîntul. ISBN 973-681-794-6 (vol. I+II)

COAUTOR O lume dispărută. Patru istorii personale,


urmate de un dialog cu H.-R. Patapievici (împreună cu
Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, H-R.
Patapievici), deschide colecţia “Ego-grafii”, Polirom: Iaşi,
2004. Premiul Asociaţiei Editorilor din România pe anul
2004 pentru cea mai bună colecţie de carte: colecţia
“Ego-grafii” a editurii Polirom, Iaşi. Nominalizat la
Premiul Uniunii Scriitorilor din România, categoria eseu.
ISBN 973-681-499-8

COAUTOR În căutarea comunismului pierdut (împreună


cu Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir),
Piteşti, Paralela 45, 2001. ISBN 973-593-460-6

COAUTOR Ten Steps Closer to Romania (publicat în


engleză), editat de Antoaneta Tănăsescu şi Cipriana
Petre, Bucureşti, Fundaţia Culturală Româna, 1999.
ISBN 973-577-215-9
1.1.3. Ediţie critică filologică (text vechi, documente, autor 20p
traducerea şi editarea critică a unui text scris într-o
coautor 10p
limbă veche), publicată la o editură acreditată
1.1.4. Editarea unei opere ştiinţifice sau literare; autor 10p
traducerea şi dotarea cu aparat critic (note şi/sau
comentarii) a unei opere ştiinţifice (publicată la o coautor 5p
editură acreditată)
1.1.5. Coautor la lucrări fundamentale sau de
10p/70pag.
referinţă (dicţionare, atlase, enciclopedii, tratate)
1.1.6. Colaborator la lucrări internaţionale autor articol 10p 10
constituind elemente ale unor serii ştiinţifice
fundamentale publicate la edituri străine de
prestigiu

The Canonical Debate Today. Crossing Disciplinary and


Cultural Boundaries (publicat în engleză), edited by Liviu
Papadima, David Damrosch and Theo D’haen,
International Forschungen zur Allgemeinen und coautor
5p
articol
Vergleichenden Literaturwissenschaft (IFAVL), Volume
149, Amsterdam, New York, Rodopi, 2011. ISBN 978-
90-420-3281-1. Editură academică de prestigiu mondial,
indexată în toate bazele de date academice
internaţionale.

1.2. Îndrumare: 1.2.1. Conducător de doctorat 5p


1.3.1. Curs sau manual universitar autor 6p 6
Noţiuni pentru studiul textualităţii virtuale, Bucureşti, Ars
1.3. Material Docendi, 2002. Auxiliar didactic pentru studenţii
didactic: departamentelor de Studii literare şi Ştiinţele comunicării coautor 3p
din universităţile româneşti. ISBN 973-558-039-X

2. Activitate 2.1. Articole, studii, 2.1.1. în: reviste indexate în bazele de date autor 10p 70
de cercetare comunicări, recenziiinternaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau coautor 5p 15
(A2) B, volume ale unor conferinţe sau congrese
internaţionale

AUTOR Mind vs. Brain: The Cyberpunk Dissociation


(publicat în engleză), în Caietele Echinox, Cluj-Napoca,
volumul 26, 2014. ISSN 1582-960X (România); ISBN
978-2-36424-236-4 (Franţa). Revistă recunoscută ERIH
(European Research Index for the Humanities) şi inclusă
în EBSCO Publishing, MLA International Bibliography,
CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
şi FABULA.

AUTOR Hyper-Texts and Literature. A Reading Theory


Approach (publicat în engleză), în Caietele Echinox,
Cluj-Napoca, volumul 20, 2011. ISSN 1582-960X
(România); ISBN 978-2-36424-248-7 (Franţa). Revistă
recunoscută de ERIH (European Research Index for the
Humanities) şi inclusă în EBSCO Publishing, MLA
International Bibliography şi CEEOL (Central and
Eastern European Online Library) şi FABULA.

AUTOR Erasing the Identity of the Past. Effects of the


“Systematization” Process in Nicolae Ceausescu’s
Communist Romania (publicat în engleză), în Caietele
Echinox, Cluj-Napoca, volumul 19, 2010. ISSN 1582-
960X (România); ISBN 2-905725-06-0 (Franţa). Revistă
recunoscută de ERIH (European Research Index for the
Humanities) şi inclusă în EBSCO Publishing, MLA
International Bibliography şi CEEOL (Central and
Eastern European Online Library) şi FABULA.

AUTOR La prose postmoderne et le textualisme


mediatique (publicat în franceză), în Euresis. Cahiers
roumains d'etudes litteraires et culturelles. Romanian
Journal of Litterary and Cultural Studies, Nouvelle Serie,
New Series, 1-4, Bucureşti, editura Institutul Cultural
Român, 2009. Revistă academică de circulaţie
internaţională, citată în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1223-1193.

AUTOR Literatură şi totalitarism: carnetul elevului


socialist, în Caietele Echinox, Cluj-Napoca, volumul 7,
2005. ISSN 1582-960X (România); ISBN 2-905765-49-6
(Franţa). Revistă recunoscută de ERIH (European
Research Index for the Humanities) şi inclusă în EBSCO
Publishing, MLA International Bibliography şi CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) şi
FABULA.

AUTOR The Rhizomatic Canon (publicat în engleză), în


Euresis. Cahiers roumains d'etudes litteraires, ediţie
1997-1998. Apărut 1999. Revistă academică de
circulaţie internaţională, citată în CEEOL (Central and
Eastern European Online Library).

AUTOR La prose postmoderniste et le textualisme


mediatique (publicat în franceză), în Euresis. Cahiers
roumains d’etudes litteraires, 1-2/1995, Bucureşti:
Univers. Apărut 1996. Revistă academică de circulaţie
internaţională, citată în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library).

COAUTOR Visual Techniques in Postmodern Literature.


Towards an Interdisciplinary Approach of Fictional
Perspective, în New Europe College Yearbook 1996-
1997 (publicat în engleză), Bucureşti, Cris, 2000. NEC’s
Year Book este o publicaţie ştiinţifică tip volum, trimisă
principalelor universităţi europene şi americane începînd
din 1994. Ca publicaţie ştiinţifică de circulaţie
internaţională, NEC’s Year Book este citată în CEEOL
(Central and Eastern European Online Library).ISSN
1584-0298

COAUTOR Imaginarul comunist. Deconstrucţii (II), în


Apostrof, nr. 1, Cluj, revistă a Uniunii Scriitorilor din
România, 2007. Coautor, alături de Ruxandra
Cesereanu, Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Ovidiu
Pecican, Doru Pop, Ioan Stanomir, Stefan Borbely, Dorin
Dobrincu. Transcrierea dezbaterii academice despre
imaginarul literar şi politic autohton care a avut loc în
04.2006 la sediul NEC din Bucureşti, în cadrul grantului
NEC-LINK-HESP, cu participare internaţională şi finanţat
de Fundaţia HESP, Budapesta. În cadrul şi pe baza
grantului, au fost invitaţi să conferenţieze în România
profesorii Philippe Walter (Université Stendhal, Grenoble
3), Basarab Nicolescu (preşedinte şi fondator al CIRET,
Centre International de Recherche et Etudes
Transdisciplinaires şi co-fondator al Study Group on
Transdisciplinarity la UNESCO) şi Mircea Cărtărescu
(Universitatea Bucureşti). Grant susţinut în lb. engleză.
2.1.2. în: Analele/Buletinele/Anuarele ştiinţifice ale autor 6p 24
universităţilor, Academiei Române, volume coautor 3p
colective, omagiale, in memoriam, reviste
clasificate C; reviste ştiinţifice necotate

AUTOR Teoria literara si tehno-cultura. O abordare


cognitiva, in Limba si literatura, Revista editata de
Societatea de Stiinte Filologice din Romania, Vol I-II,
Bucuresti, 2010. ISSN 0583-8045.

AUTOR Fractals in Postmodern Fiction. An Aesthetic


Perspective, în Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi
literatura română, 2007. În limba engleză. ISSN 1220-
0271.

AUTOR Literatură şi psihologie cognitivă. Un studiu al


imaginii postmoderne, în Analele Universităţii Bucureşti.
Limba şi literatura română, Anul LIII-2004 (apărut 2006).
ISSN 1220-0271.
2.1.3. Comunicări la zilele universităţilor, colocvii, 5p 165
simpozioane, conferinţe, mese rotunde, ateliere
ştiinţifice, organizate în cadru instituţional de către
universităţi, Academia Română, institutele de
cercetare ale Academiei Române

•12.2014, comunicare ştiinţifică pe tema Banda


desenată ca literatură. Replicile memorabile ale lui Corto
Maltese, în cadrul colocviului Corto Maltese în Bucureşti
al Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti

•02.2014, comunicare ştiinţifică pe tema Puiu Manu şi


banda desenată, în cadrul colocviului Istoria în imagini al
Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti

•11.2013, comunicare ştiinţifică pe tema Legitimitatea


benzii desenate, în cadrul colocviului despre Banda
desenată organizat de Facultatea de Litere, UBB Cluj şi
Centrul Phantasma

•06.2011, comunicare ştiinţifică pe tema La bade


dessinee est-elle un genre litteraire?, în cadrul Salonului
Internaţional al Benzii Desenate, ediţia XXI, Constanţa

•03.2011, conferinţă cu tema Memoria represiunii


comuniste. Cum recuperăm trecutul?, în cadrul
programului Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative,
POSDRU ID 62259, atelier ştiinţific organizat de
Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti

•03.2011, comunicare ştiinţifică pe tema Este scrisul o


profesie?, în cadrul dezbaterii Scrisul ca profesie şi stil
de viaţă, organizată de Facultatea de Litere,
Universitatea Bucureşti şi UniCredit

•11.2009, comunicare ştiinţifică pe tema Propagandă şi


divertisment. Mitologii ilustrate, în cadrul colocviului
Mitologii ale comunismului, organizat de Institutului
Cultural Român, Bucureşti

•05.2009, comunicare ştiinţifică pe tema Obiectele


imposibile. Reprezentări literare, în cadrul simpozionului
cu participare internaţională Interferenţe text-imagine,
organizat de Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale
Europene şi Româneşti şi Facultatea de Litere,
Universitatea Bucureşti

•05.2009, comunicare ştiinţifică pe tema Relaţia spaţiu


public-spaţiu privat în proza recentă, în cadrul colocviului
Privatizarea spaţiului public, organizat de Institutul
Cultural Bucureşti, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor
Români

•12. 2008, susţine o conferinţă la Institut für Romanistik,


Universität Wien, în cadrul dezbaterii Recent Trends in
Romanian Literature. Titlul conferinţei: Recent
Postmodern Romanian Fiction. The Case of Autofiction

• 11. 2008, susţine o comunicare la Facultatea de Litere,


Universitatea Bucureşti, în cadrul conferinţei
internaţionale The National Literatures in the Age of
Globalization. The Issue of the Canon, organizată de
Facultatea de Litere şi Centrul Interdisciplinar pentru
Studii Culturale Europene şi Româneşti (CISCER)
“Tudor Vianu”. Titlul conferinţei: Popular Culture and the
Romanian Postmodern Canon.

• 11. 2008, invitat de onoare al Institutului Cultural


Roman, Wien (ICR Wien) la tîrgul internaţional de carte
Buchmesse Wien. Invitat de onoare al Literaturzentrale
Reading Sessions, Wien, cu ajutorul KulturKontakt Wien.

• 10. 2008, coordonator de secţiune internaţională la


Interdisciplinary Conference: Orientation in the
Occurrence, Babes-Bolyai University, Dpt. Of Hungarian
Literary Studies, Cluj Napoca. Susţine, de asemenea, o
comunicare pe tema Models of Cognitive Science in
Literature.

• 10. 2008, invitat de onoare şi coordonator de masă


rotundă la Salonul internaţional al benzii desenate,
Constanta. Titulatura mesei rotunde coordonate: The
History of Pif Gadget Magazine.

• 07. 2008, susţine, în Braşov, 2 prelegeri în cadrul


Courses for Romanian Language, Culture and
Civilization for Foreign Students, organizate de Institutul
Cultural Roman (ICR Bucuresti). Titlul prelegerilor: The
Beginnings of Romanian Fiction. The 18th and 19th
Century and Modernist and Postmodernist Romanian
Fiction. The 20th Century

• 02. 2008, susţine, în Bucureşti, o conferinţă, în cadrul


programului Romania in a Nutshell, ca parte a Courses
for Romanian Language, Culture and Civilization for
Foreign Students, organizate de Institutul Cultural
Roman (ICR Bucuresti). Titlul conferinţei: Romanian
Literature after World War II. A Journey through
Communism.

• 05. 2007, invitat de onoare al simpozionului organizat


de revista Tomis, Constanţa, pe tema Literatura de
frontieră. Scriitorul acasă şi în exil.

• 04. 2007, susţine, în cadrul Conferinţei Anuale a


Catedrei de Literatură Română a Facultăţii de Litere,
Universitatea Bucureşti, o comunicare ştiinţifică avînd
titlul: Hasdeu si libertăţile prozei. Tema conferinţei
Catedrei: Centenar Hasdeu si Eliade.

• 07. 2006, susţine, la Sinaia, o conferinţă pe tema


Comunismul pe înţelesul studenţilor. O istorie
pedagogică, în cadrul Cursurilor de vară şi al Colocviilor
ştiinţifice de limbă, literatură şi civilizaţie românească,
ediţia a XLVII-a. Cursurile şi colocviul au fost organizate
pentru studenţii străini de către Universitatea Bucureşti şi
au avut ca temă generală România 2006: Identităţi
culturale în dialog.

• 05. 2006, susţine o comunicare ştiinţifică în limba


engleză la NEC Bucureşti, cu titlul: The Interdisciplinary
Study of Techno-Culture. Techno-Culture and the
Humanities, cu ocazia atelierului internaţional NEC-LINK
Workshop.

• 03. 2006, susţine o conferinţă pe tema Literaturii lui


Alexandru Monciu-Sudinski, ca invitat în cadrul
Conferinţelor Casei Lovinescu, organizate de Fundaţia
Humanitas, Bucureşti.

• 04. 2006, susţine o comunicare ştiinţifică la NEC


Bucureşti, pe tema Deconstrucţiei imaginarului comunist,
în cadrul dezbaterii academice cu acelaşi nume (partea
a doua). Comunicare inclusă în programul grantului
internaţional NEC-LINK-HESP.

• 12. 2005, susţine o comunicare ştiinţifică la Facultatea


de Litere a UBB Cluj, pe tema Deconstrucţiei
imaginarului comunist, în cadrul dezbaterii academice cu
acelaşi nume (partea întîi). Comunicare inclusă în
programul grantului internaţional NEC-LINK-HESP.

• 12. 2005, susţine o comunicare ştiinţifică la Facultatea


de Litere Bucureşti, în cadrul Celei de a doua conferinţe
anuale a catedrei de Teoria Literaturii, pe tema Locul şi
rolul teoriei literare în cîmpul disciplinelor umaniste
(invitat de onoare: prof. Dr. Wolfgang Iser, Universitatea
Konstanz). Titlul comunicării: Teoria literară şi tehno-
cultura. O abordare cognitivistă

• 07. 2004, susţine o comunicare la Constanţa, în cadrul


colocviului organizat de Centrul de Excelenţă în Studiul
Imaginii (CESI) şi Facultatea de Litere a Universităţii
“Ovidius”, Constanţa, pe tema: Imaginea corpului, corpul
imaginii. Titlul comunicării: Cum separăm mintea de
corp? O teorie despre uman ca tipar informaţional.

• 07. 2004, susţine o comunicare în cadrul colocviului


organizat de Asociaţia de Literatură Generală şi
Comparată din România (ALGCR) la Bucureşti, pe tema:
Literatura la confluenţa artelor. Titlul comunicării: Banda
desenată, între divertisment estetic şi ideologie politică.

• 07. 2003, susţine o comunicare în cadrul Colocviului


despre globalizarea culturală în condiţiile Romaniei
actuale, organizat la Constanţa de Universitatea
“Ovidius”, cu titlul Globalizarea digitală: realitate sau
ficţiune?
• 06. 2003, susţine o comunicare în cadrul Colocviului
Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată,
organizat în Bucureşti la “New Europe College”, cu titltul
Literatura şi viitorul. O abordare tehno-culturală.

• 07. 2002, susţine o comunicare în cadrul Colocviului în


onoarea lui Sorin Alexandrescu, organizat la Constanţa
de Universitatea "Ovidius", cu titlul Noua identitate
globală.

• 04. 2001, susţine o conferinţă în limba engleză în


cadrul sesiunii de comunicări româno-britanice
organizate de British Council la Tîrgu-Mureş ca parte a
programului Writers' Writing Seminar, cu titlul Identitatea
schizoidă a autorului postmodern.

• 06. 1999, susţine un referat în cadrul sesiunii de


comunicări a Asociaţiei Romane de Literatură
Comparată, Bucureşti, cu titlul Canonul literar hyper-
textual.

• 03. 1999, participant-invitat al mesei rotunde Scriitori


între "Busolă" (J.L. Borges) şi "Pendul" (E.A. Poe) din
cadrul New Europe College, Bucureşti.

• 04. 1998, susţine o conferinţă în limba engleză în


cadrul programului Trends in Scholarship la NIAS,
Wassenaar, Olanda, cu titlul The Fractal Dimension of
Postmodern Literature (Dimensiunea fractală a literaturii
postmoderne).

2.1.4. Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de 2


specialitate.

•William Gibson. Neuromancer, în Psychologies, nr. 2p


4/ianuarie 2004. ISSN 1843-3987

2.1.5. Studii, eseuri, articole pe teme literare 1p 57


publicate în reviste de specialitate, necotate CNCS,
cu ISSN

•Elabuga: literatură, istorie, bandă desenată , în România


literară, nr. 1/6 ianuarie 2012, Bucureşti. Revistă inclusă
în CEEOL (Central and Eastern European Online
Library). ISSN 1220-6318

•Nichita Stănescu în benzi desenate, în România


literară, nr. 44/4 noiembrie, Bucureşti 2011. Revistă
inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online
Library). ISSN 1220-6318

• Tehnocultura. Evoluţie şi impact, în Dilema veche, nr.


218/21 aprilie 2008. Revistă inclusă în CEEOL (Central
and Eastern European Online Library). ISSN 1584-1669

• Cum citim un text electronic?, în Dilemateca, nr.


22/martie 2008. ISSN 1842-1377

• Succesul benzii desenate. O analiză contractuală , în


Tomis/ianuarie 2007, Constanţa ISSN 1220-8167

• Creangă şi „acţiunea afirmativă”, în Dilema veche, nr.


146/10-16 noiembrie, Bucureşti, 2006. Revistă inclusă în
CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
ISSN 1584-1669

• O călătorie în lumea benzii desenate, în Dilemateca.


Scrieri-Autori-Lecturi, nr. 7/noiembrie-decembrie 2006,
Bucureşti. ISSN 1842-1377

• Vedetele „epocii de aur”, în Cuvîntul, nr. 2/februarie,


Bucureşti 2006. ISSN 1017-5377

• Literatura şi inteligenţa artificială, în România literară,


nr. 44/noiembrie, Bucureşti, 2005. Revistă inclusă în
CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
ISSN 1220-6318

• Ficţiune şi cibernetică: legătura cognitivistă, în


Observator cultural, nr. 288/septembrie-octombrie,
Bucureşti 2005. ISSN 1454-9883

• Literatură şi roboţi, în România literară, nr. 16/aprilie-


mai, Bucureşti, 2005. Revistă inclusă în CEEOL (Central
and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

•Alexandru Monciu-Sudinski: Biografii comune ale


comunismului, în România literară, nr.5/februarie 2004.
Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1220-6318

• Literatură şi imagine: de la realitate la hyper-realitate ,


în Ex-Ponto. Text, imagine, metatext, nr. 2/aprilie-iunie
2004. ISSN

1584-1189.

• Pif Gadget: Istoria unei reviste inegalabile, în


Observator cultural, nr. 218/aprilie-mai 2004. ISSN 1454-
9883

• Consumul de Internet: de la utilizare, la alienare , în


Orizont nr. 11/noiembrie 2004, Timişoara, revistă a
Uniunii Scriitorilor din România. Revistă inclusă în
CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
ISSN 0030 560 X

•Pe urmele lui Monciu-Sudinski, în Romania literară, nr.


27/iulie 2003. Revistă inclusă în CEEOL (Central and
Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

•O lume uitată: Caracterele lui Monciu-Sudinski , în


Observator cultural, nr. 182/august 2003. ISSN 1454-
9883

•Caragiale în benzi desenate, în Observator cultural, nr.


157/februarie-martie 2003. ISSN 1454-9883

• “Epoca de aur”: Propaganda comunistă în scoala


primara. Clişeele manualelor, în Observator cultural, nr.
165-166/aprilie-mai 2003. ISSN 1454-9883

• Abecedarele - o paraliteratură politică (II), în


Observator cultural, nr. 139/octombrie 2002. ISSN 1454-
9883

• Abecedarele - o paraliteratură politică (I) , în Observator


cultural, nr. 138/octombrie 2002. ISSN 1454-9883

• Literatură şi ştiinţă: atractorii stranii, în Observator


cultural, nr. 116/mai 2002. ISSN 1454-9883

• Obiecte imposibile în literatură (II), în LA & I (Litere,


Arte & Idei) nr. 20/1 aprilie 2002. ISSN 1220-6938

• Obiecte imposibile în literatură (I), în LA & I (Litere, Arte


& Idei), nr. 19/25 martie 2002. ISSN 1220-6938

•O poveste cu un Tolkien. Aventurile unui roman, în


România literară nr. 18/mai 2002. Revistă inclusă în
CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
ISSN 1220-6318

• Ion Barbu şi poezia care (nu) se înţelege, în Observator


cultural nr.93/noiembrie 2001, Bucureşti. ISSN 1454-
9883
• Sexualitatea în poezia comunistă autohtonă, în
România literară nr.10/martie 2001, Bucureşti. Revistă
inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online
Library). ISSN 1220-6318

• Muzica unui cyborg, în Artelier. Revistă de artă


contemporană nr.6/2000-2001, BucureştiISSN 1453-
519X

• Videologia. O teorie a imaginii globale (II), în


Observator cultural nr.31/septembrie-octombrie,
Bucureşti, 2000. ISSN 1454-9883

• Videologia. O teorie a imaginii globale, în Observator


cultural nr.29/septembrie, Bucureşti 2000. ISSN 1454-
9883

• Literatura în matrice, în Secolul 20 nr.4-9, Bucureşti,


2000. ISBN 43 804

• Reglajul etic, în Observator cultural nr.27/august-


septembrie, Bucureşti, 2000. ISSN 1454-9883

• Simţuri artificiale, în Observator cultural nr.26/august,


Bucureşti, 2000. ISSN 1454-9883

• Conştiinţa -o proteză?, în Observator cultural


nr.22/iulie, Bucureşti, 2000. ISSN 1454-9883

• Individul matriceal, în Observator cultural nr.19/iulie,


Bucureşti, 2000. ISSN 1454-9883

• Networking, în Observator cultural nr.18/iunie-iulie,


Bucureşti, 2000. ISSN 1454-9883

• Viteza virtuală, în Observator cultural nr.15/iunie,


Bucureşti, 2000. ISSN 1454-9883

• Soft -ul sufletului, în Observator cultural nr. 9/aprilie


2000. ISSN 1454-9883

• Cititorul ca interfaţă, în Observator cultural, nr. 2/martie


2000. ISSN 1454-9883

• Cyberpunk: zone iconice ale viitorului, în Secolul 20.


America, nr.7-8-9, 1999. ISBN 43 804.
• Distopia în reţea, în Dilema nr.343/septembrie 1999.
Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1221-30-55

• Corpuri dezarticulate, în Romania literară nr.33/august


1999. Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1220-6318

• Corpuri spectrale, în Romania literară nr.13-14/aprilie


1999. Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1220-6318

• Contrabandă cu idei radioactive, in Romania literară


nr.2/ianuarie 1998. Revistă inclusă în CEEOL (Central
and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

• Şapte idei radioactive, în Romania literară nr.26/iulie


1997. Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1220-6318

• Călătorie pe continentul fractal, în Echinox nr.4-5-6,


Cluj, 1997. ISSN 1018-0478

• Literatura de mîine, în Romania literară nr.45/noiembrie


1996. Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1220-6318

• Literatura contemporană în corsetul canonic, în


Romania literară nr.24-25/iunie-iulie 1995. Revistă
inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online
Library). ISSN 1220-6318

• În căutarea viitorului trecut, în Romania literară


nr.8/martie 1994. Revistă inclusă în CEEOL (Central and
Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

• Dictatura imaginii, în Romania literară nr.37/octombrie


1993. Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1220-6318

• Canonul indecidabil, în Dilema nr.245/octombrie 1993.


Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1221-30-55

• Simfonia postmodernă, în Dilema nr.243/septembrie


1993. Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1221-30-55
• O altă perspectivă iconică, in Romania literară
nr.18/mai 1993. Revistă inclusă în CEEOL (Central and
Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

• Incursiune fantasmatică, în Romania literară


nr.40/decembrie 1992. Revistă inclusă în CEEOL
(Central and Eastern European Online Library). ISSN
1220-6318

• În aşteptarea unei recunoaşteri, în Romania literară


nr.7/martie 1992. Revistă inclusă în CEEOL (Central and
Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

• Scurtătura semnificativă, în Romania literară nr.25/iunie


1991. Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1220-6318

• Şocul estetic, în Romania literară nr.10/martie 1991.


Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1220-6318

2.2.1. Editarea de volume decurgând din lucrări ale coordonator 7p


unor simpozioane, colocvii, conferinţe, congrese,
work-shopuri pe teme ştiinţifice sau de formare a
doctoranzilor, organizate în cadru instituţional de coeditor 5p
către universităţi, Academia Română, institutele
2.2. Activitate Academiei Române
editorială:
2.2.2. Referent ştiinţific la edituri sau reviste din ţară
1p
sau din străinătate, acreditate
2.2.3. Membru în colectivul de redacţie al unei
reviste de specialitate din ţară sau din străinătate, 2p
acreditate, cu peer review şi editing process
2.3. Organizarea de
2.3.1. Colocvii, simpozioane, conferinţe sau
manifestări organizator 5p
congrese
ştiinţifice:
2.4. Granturi 2.4.1. obţinute prin competiţie, pe baza unui proiect director 5p 25
ştiinţifice de cercetare membru 2p 2
• 2010, Andrew W. Mellon Fellow in the Humanities,
Wissenschaftskolleg zu Berlin, Berlin. Proiect de
cercetare interdisciplinar, vizind relatia dintre literatura
cyber si stiintele cognitive (psihologie si filosofie
cognitiva). Grant în limba engleză.

• 2005-2006, cîştigă, ca director de proiect, împreună cu


Ruxandra Cesereanu, Facultatea de Litere, UBB Cluj, un
grant NEC-LINK, cu participare internaţională şi finanţat
de Fundaţia HESP, Budapesta, cu un proiect legat de
studiul imageriei literare şi filmice din perspectivă
cibernetică. În cadrul şi pe baza grantului, au fost invitaţi
să conferenţieze în România profesorii Philippe Walter
(Université Stendhal, Grenoble 3), Basarab Nicolescu
(preşedinte şi fondator al CIRET, Centre International de
Recherche et Etudes Transdisciplinaires şi co-fondator
al Study Group on Transdisciplinarity la UNESCO) şi
Mircea Cărtărescu (Universitatea Bucureşti). Titlul
proiectului: Filmic and Literary Imagery. A Cyber-Cultural
Approach. Grant în lb. engleză.

• 2002-2003, cîştigă, ca director de proiect, un grant


naţional CNCSIS (nr. 33 618) în valoare de 10 milioane
ROL, suplimentat în 2003 pînă la 27 milioane ROL, cu
proiectul de cercetare Iconuri cyberspaţiale în literatura
digitală. Cod CNCSIS: 646 (2002); 167 (2003).

• 2002, co-participant la un grant naţional obţinut de prof.


Monica Spiridon de la Facultatea de Litere, Universitatea
Bucureşti, în cadrul căruia publică volumul de
specialitate Noţiuni pentru studiul textualităţii virtuale.
Volumul reprezintă un auxiliar didactic pentru studenţii
departamentelor de comunicare din universităţile
autor 2p
3.Recunoaşt 3.1.1. operă ştiinţifică sau beletristică dintr-o limbă
3.1. Traduceri: coautor 1p
erea şi modernă
impactul 3.2. Carte ştiinţifică 3.2.1. Punctajul se adaugă chiar dacă lucrarea
activităţii 20p volum
de autor publicată (volum sau articol) a fost deja publicată în România 10p articol
(A3) în străinătate sau în Republica Moldova.
3.3. Citare, 3.3.1. Cu excepţia autocitărilor. Lucrările în care se 2p 189
menţiune face citarea trebuie să aibă ISBN sau ISSN. Pe
bibliografică, parcursul unui capitol sau studiu se punctează o
cronică, recenzare singură citare.

Menţiuni ale cărţilor lui Ion Manolescu în bibliografia


unor volume academice:

 Angelo Mitchievici – Cultura faliei şi


modernitatea românească, Bucureşti, Institutul
Cultural European, 2013, p. 365
 Dodo Niţă – Sandu Florea. O monografie,
Ploieşti, LVS Crepuscul, 2012, p. 84, include
studiul lui Ion Manolescu – Nichita Stănescu în
benzi desenate, 2011; p. 108, include Prefaţa
lui Ion Manolescu la volumul lui Dodo Niţă,
Europa benzilor desenate, 2001.
 Nicoleta Ifrim – Identitate culturală şi integrare
europeană. Perspective critice asupra
discursului identitar românesc în perioada
postdecembristă, Galaţi, Europolis, 2011, p.
194
 Nicoleta Ifrim – Fractalitatea şi discursul
literar. Ipostaze ale unei noi teorii a receptării ,
Galaţi, Europolis, 2011, p. 198
 Nicoleta Ifrim – Poetica fractală şi re-lectura
poemului eminescian Memento mori, Galaţi,
Europolis, 2011
 Adam Burakowski – Dictatura lui Nicolae
Ceauşescu. 1965-1989. Geniul Carpaţilor , Iaşi,
Polirom, 2011
 Alina Crihană – Aspecte ale memorialisticii
româneşti posttotalitare: între pactul
autobiografic şi pactul cu istoria, Galaţi,
Europolis, 2011, p. 203, 205
 Bogdan Murgescu – România şi Europa.
Acumularea decalajelor economice (1500-
2010), Iaşi, Polirom, 2010, p. 327
 Bogdan Murgescu (coordonator) – Revoluţia
română din decembrie 1989. Istorie şi
memorie, Iaşi, Polirom, 2007
 Rodica Zafiu – Limbaj şi politică, Bucureşti,
Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 76.
În Bibliografie, include volumul la care Ion
Manolescu a fost co-autor, Paul Cernat, Ion
Manolescu, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir
– Explorări în comunismul românesc, II, Iaşi,
Polirom, 2005, citînd studiul lui Ion Manolescu
– Pe urmele lui Monciu-Sudinski.
 Lucia Simona Dinescu – Artele vizuale,
Bucureşti, Tana, 2008. În Bibliografie, p. 295,
include volumulele lui Ion Manolescu –
Videologia, Iaşi, Polirom, 2003 şi Noţiuni
pentru studiul textualităţii virtuale, Bucureşti,
Ars Docendi, 2002.
 Paul Cornea – Interpretare şi raţionalitate, Iaşi,
Polirom, 2006. În Bibliografie, p. 508, include
volumul lui Ion Manolescu – Videologia, Iaşi,
Polirom, 2003.
 Sorin Pârvu – Dicţionar de postmodernism:
monografii şi corespondenţe tematice,
Bucureşti, Institutul European, 2005, p. 63

Referinţe critice despre opera lui Ion Manolescu în


volume (România):

 Ioan Stanomir – Camera obscură. Vis, imaginaţie şi


bandă desenată, Bucureşti, Cartea Românească,
2014, p. 7
 H.-R. Patapievici – Prefaţă la volumul lui Mircea
Mihăieş – Istoria lui Corto Maltese, pirat, anarhist şi
visător, Iaşi, Polirom, 2014, p. 6
 Tania Radu – Chenzine literare, Bucureşti,
Humanitas, 2014
 Arabella Stan – Ion Manolescu, [Comic Strips and
the Postmodern Canon], Benzile desenate şi
canonul postmodern, Cartea Românească
Publishing House, Bucharest, 2011, 264 p. , în
Euresis. Cahiers roumains d’etudes litteraires et
culturelles. Romanian Journal of Literary and
Cultural Studies, 1-4/2012, Bucureşti, Institutul
Cultural Român, 2014, pp. 312-14
 Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coordonatori)
– Destine individuale şi colective în comunism , Iaşi,
Polirom, 2013
 Marius Leştaru, Puiu Manu – Ioniţă Tunsu. Un
haiduc de Bucureşti, Bucureşti, HACBD!, 2013, p. 2
 Gabriela Vătafu – Intertexte din literature pentru
copii, în George Neagoe (coordonator) – Intertext:
pânza de păianjen, Bucureşti, Editura MNLR, 2012,
p. 175, 202
 Florin Stroe – Matrioşka sau expansiunea continuă,
în George Neagoe (coordonator) – Intertext: pânza
de păianjen, Bucureşti, Editura MNLR, 2012, p.
146, 148, 172
 Academia Română, Institutul de Lingvistică şi
Istorie Literară “Sextil Puşcariu” – Dicţionarul
cronologic al romanului românesc. 1990-2000 ,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp.
337-38
 Alina Crihană – Aspecte ale memorialisticii
româneşti posttotalitare: între pactul autobiografic
şi pactul cu istoria, Galaţi, Europolis, 2011, p. 29
 Nicoleta Ifrim – Identitate culturală şi integrare
europeană. Perspective critice asupra discursului
identitar românesc în perioada postdecembristă ,
Galaţi, Europolis, 2011, p. 41, 105, 106, 109, 110,
115, 131
 Nicoleta Ifrim – Fractalitatea şi discursul literar.
Ipostaze ale unei noi teorii a receptării , Galaţi,
Europolis, 2011, p. 23, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 58,
59, 64, 65, 66, 68, 151
 Ioan Stanomir – Umbre pe pânza vremii, Bucureşti,
Humanitas, 2011, p. 79
 Ştefan Borbely – Existenţa diafană, Bucureşti,
Ideea europeană, 2011, pp. 136-141
 Mircea Cărtărescu – Zen, Bucureşti, Humanitas,
2011
 Serenela Ghiţeanu – Ora de citit, Iaşi, Alfa, 2011
 Dodo Niţă, Alexandru Ciubotariu – Istoria benzii
desenate româneşti. 1891-2010, Bucureşti, Vellant,
2010, p. 177, 256
 Simona Mărieş Gruian – Postmodern Openings,
Vol. 2, Iaşi, editura Lumen, 2010, p. 50
 Paul Cernat – Euresis. Cahiers roumains d'etudes
litteraires et culturelles. Romanian Journal of
Litterary and Cultural Studies, Nouvelle Serie, New
Series, 1-4, Bucureşti, editura Institutul Cultural
Român, 2009, p. 248, 252, 261-62
 Mihai Coman (editor) – Manual de jurnalism, Iaşi,
Polirom, 2009
 Anca Băicoianu – Euresis. Cahiers roumains
d'etudes litteraires et culturelles. Romanian Journal
of Litterary and Cultural Studies , Nouvelle Serie,
New Series, 1-4, Bucureşti, editura Institutul
Cultural Român, 2009, p. 225
 Adina Diniţoiu – Euresis. Cahiers roumains
d'etudes litteraires et culturelles. Romanian Journal
of Litterary and Cultural Studies , Nouvelle Serie,
New Series, 1-4, Bucureşti, editura Institutul
Cultural Român, 2009, p. 332
 Georgiana Sârbu – Istoriile periferiei. Mahalaua în
romanul românesc de la G.M Zamfirescu la Radu
Aldulescu, Bucureşti, Cartea Românească, 2009, p.
133, 233
 Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin
Dobrincu, Andrei Muraru, Liviu Pleşa, Sorin
Andreescu – O istorie a comunismului din România,
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în
România, Iaşi, Polirom, 2008, p. 80
 Mircea Cărtărescu – Un origami postmodern,
prefaţă la Adriana Babeţi, Mircea Nedelciu, Mircea
Mihăieş – Femeia în roşu, Iaşi, Polirom, 2008
 Dan C. Mihăilescu – Literatura română în
postceauşism, III. Eseistica. Piaţa ideilor literare ,
Iaşi, Polirom, 2007, pp. 133-35, 323
 Alexandru George – Litere şi clipe, Tîrgovişte,
editura Bibliotheca, 2007, pp. 115-19
 Ştefan Borbely – O carte pe săptămînă, Bucureşti,
editura Ideea Europeană, 2007
 Paul Cornea – Interpretare şi raţionalitate, Iaşi,
Polirom, 2006, p. 87
 Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”,
Cluj-Napoca – Referinţe critice. Istorie şi critică
literară, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană,
2006, p. 83, 254
 Aurel Sasu – Dicţionarul Biografic al Literaturii
Române, M-Z, Piteşti, Paralela 45, 2006, pp. 30-31
 Cristina Chevereşan – Apocalipse vesele şi triste,
Bucureşti, Cartea Românească, 2006, pp. 222-28
 Luminiţa Marcu – Contemporary Prose. The Land
of Opportunities, în 11 Books. Contemporary
Romanian Prose, translated into English by Alistair
Ian Blyth, Iaşi, Polirom, 2006, p. 9
 Solomon Marcus – Paradigme universale II.
Pornind de la un zîmbet, Piteşti, Paralela 45, 2006,
p. 125
 Luminiţa Marcu – Prefaţa la volumul Derapaj, Iaşi,
Polirom, 2006
 Dicţionarul General al Literaturii Române, L-O ,
Bucureşti, Academia Română, Editura Univers
Enciclopedic, 2005, pp. 205-06
 Dumitru Tiutiuca – Pentru o nouă teorie literară.
Pentru o teorie literară deschisă, Iaşi, Timpul, 2005,
p. 63
 Alex Ştefănescu – Istoria literaturii române
contemporane. 1941-2000, Bucureşti, Editura
Maşina de scris, 2005, pp. 1137-38
 Dan C. Mihăilescu – Literatura română în
postceauşism, II. Proza. Prezentul ca
dezumanizare, Iaşi, Polirom, 2006, p. 157, 159,
224, 234, 300-311, 319, 333, 348
 Dan C. Mihăilescu – Literatura română în
postceauşism, I. Memorialistica sau trecutul ca re-
umanizare, Iaşi, Polirom, 2004, p. 316
 Mircea Cărtărescu –Deloc prefaţă, prefaţă la Cezar-
Paul Bădescu, Tinereţile lui Daniel Abagiu, roman,
Polirom, Iaşi, 2003, p. 5
 Florin Manolescu –Enciclopedia exilului literar
romanesc. 1945-1989, Compania, Bucuresti, 2003,
p. 35
 Carmen Musat -Strategiile subversiunii. Descriere
si naratiune in proza postmoderna romaneasca,
Pitesti, Paralela 45, 2002, p. 201
 Ion Bogdan Lefter –Anii ’60 -’90. Critica literară,
Piteşti, Paralela 45, 2002, pp. 411-13
 Florin Mihăilescu –De la proletcultism la
postmodernism. O perspectivă critică a ideologiei
literare postbelice, ed. Pontica, col. Hesperus,
Constanţa, 2002
 Marin Neagu –Istoria literaturii române în date ,
Biblioteca, Tîrgovişte, 2001, p. 207, 210, 219
 Dan C. Mihailescu -Scriitorincul, Cluj, Dacia, 2001,
p. 107
 Marian Popa –Istoria literaturii romane de azi pe
mîine, Fundatia Luceafarul, Bucuresti, 2001, p. 904
 Geo Vasile -Proza românească între milenii.
Dicţionar de autori, Bucureşti, Casa Editorială
Odeon, 2001, pp.165-68
 Sorin Alexandrescu -Privind înapoi, modernitatea.
Bucuresti: Univers, 1999, p.151
 Mircea Cartarescu -Postmodernismul romanesc.
Bucuresti: Humanitas, 1999, pp.184-85, 189-191,
225, 450, 467-68
 Romanian Writers of the '80s and '90s. A Concise
Dictionary (publicat în engleză), editat de Ion
Bogdan Lefter, Piteşti: Paralela 45. E inclus cu o
notă bio-bibliografică (2 p.).
 Adrian Marino -Biografia ideii de literatura, vol. 5.
Cluj-Napoca: Dacia, 1998, p.163; 222
 Mircea Zaciu -Jurnal.4. Bucuresti: Albatros, 1998,
p.315
 Mircea Martin -text de prezentare pe coperta IV a
romanului Alexandru, Bucuresti: Univers, 1998
 Dumitru Micu -O scurtă istorie a literaturii romane.
Bucuresti: Iriana, 1996, p.13; 398
 Florin Manolescu -Introduction to The Phantom
Church and Other Stories from Romania (volum
editat si tradus în limba engleză de Georgiana
Farnoaga & Sharon King), Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press, 1996, p.xiii
 Ov.S.Crohmalniceanu – Amintiri deghizate,
Bucureşti, Nemira, 1994

Referinţe critice despre opera lui Ion Manolescu în


volume şi publicaţii (străinătate)/Menţiuni în bibliografiile
unor volume academice (străinătate):

 Florin Poenaru – Power at Play. Soccer


Stadiums and Popular Culture in 1980s
Romania, în Cathleen M. Giustino, Catherine
J. Plum, and Alexander Vari (editori) –
Socialist Escapes. Breaking Away from
Ideology and Everyday Routine in Eastern
Europe, 1945-1989, Berghahn Books, USA,
2013, p. 249
 Alexandru Matei – Jean Echenoz et la
distance intérieure, Paris, L’Harmattan, 2012,
p. 162
 Simina Bădică – Eating Well in Times of
Scarcity: Reactions, Perceptions, and
Negotiation of Shortages in 1980s’ Romania ,
în Daniela Koleva (editor) – Negotiating
Normality. Everyday Lives in Socialist
Institutions, New Brunswick, New Jersey,
Transaction Publishers, 2012, p. 144; 229
 Casemate, France, nr. 51/aout-septembre
2012, p. 10
 Libération, France/24 Juin 2012, p. 24
 Thomas Dick - Deutsch-Rumänische
Gessellschaft für NordDeutschland, Februar
2012
 Jo Govaerts – Strips in de Balkan, De Balkan
in strips, Centrum voor de Vlaamse Strip,
Antwerpen, Belgie, 2011, p. 23
 Liviu Papadima – The Canonical Debate
Today. Crossing Disciplinary and Cultural
Boundaries, Rodopi, Amsterdam, New York,
2011, p. 15
 Peter Ulrich Weiss – Deutsch-Rumänische
Hefte, Heft 2, 2011
 Caterina Preda – Dictators and Dictatorships:
Artistic Expressions of the Political in Romania
and Chile (1970s-1989), Boca Raton, Florida,
Dissertation.com, 2010, p. 218, 219, 334, 341
 Constantin Cucoş, Ciprian Ceobanu – Cultură
digitală şi interculturalitate. Interdependenţe şi
stimulări posibile, în Maia Morel (coordonator)
– Parcours interculturels. Etre et devenir ,
Peisaj, Côte-Saint-Luc, Canada, 2010, p. 289
 Köpfe und Ideen, Wissenschaftskolleg zu
Berlin, Institute for Advanced Study, Berlin,
2010, p. 2
 Tudorel Urian – Nagy Vilag, nr. 9, Budapest,
Nemzeti Kulturalis Alap, 2010, pp. 806-07
 José M. Faraldo – Europe, Nationalism,
Communism, Frankfurt am Main, Peter Lang
Verlag, 2008, p. 119
 Florentin Smarandache – Life Strategies. Part
Two: Literature, ILQ Publisher, Ann Arbor,
Michigan, 2008
 Caterina Preda – Dictators and Dictatorships.
Art and Politics in Romania and Chile (1974-
89), în Matti Hyvärinen, Lisa Muszynski –
Terror and the Arts. Artistic, Literary, and
Political Interpretations of Violence from
Dostoyevsky to Abu Ghraib, Pallgrave,
Macmillan, 2008, p. 161
 Irina Livezeanu with June Pachuta Farris
(editori) – Women & Gender in Central and
Eastern Europe, Russia, and Eurasia. A
Comprehensive Bibliography. Volume 1.
Southeastern and East Central Europe, New
York, M.E. Sharpe, Inc., 2007, p. 283
 Maria Raluca Popa – Understanding the
Urban Past: The Transformation of Bucharest
in the Late Socialist Period, în Richard Rodger,
Joanna Herbert (editori) – Testimonies of the
City. Identity, Community, and Change in a
Contemporary Urban World, Ashgate
Publishing Limited, England, 2007
 Florin Grancea – Inside the Mechanisms of
Romanian Modernization: The Transformation
of Public Sphere between Media and Political
System, LLC, BookSurge Publishing, 2006
 NIAS Newsletter, nr. 35/Fall 2005. Publicaţie
academică a Netherlands Institute for
Advanced Study, Wassenaar, The
Netherlands, p. 49.
 Robert Murray Davis – Romanian Writing
Redivivus (1). Travel, în World Literature
Today, March 22, 2002
 Marguerite Dorian – Book Reviews, în World
Literature Today, Ianuarie 1, 1998
 Ion Bogdan Lefter -Canadian Review of
Comparative Literature, vol 22, nr.3-
4/Septembrie-December 1995
 Eva Hoffman -Exit into History, New York:
Penguin Books, 1994, pp.315-17

3.3.2. Cronică sau recenzare 1p 479


 Alex Ştefănescu – România literară, nr. 9/27
februarie 2015
 Cătălin Badea-Gheracostea – Observator cultural,
nr. 748/13 noiembrie 2014
 Adrian G. Romila – Luceafărul, nr. 9/septembrie
2014
 Horia Gârbea – Luceafărul, nr. 9/septembrie 2014
 Cosmin Ciotloş – Apostrof, Cluj, nr. 9/2014
 Dodo Niţă – Scrisul românesc, Craiova, nr. 7/iulie
2014
 Magdalena Popa Buluc – Cotidianul/9 iulie 2014
 Dodo Niţă – Scrisul românesc, Craiova, nr. 7/iulie
2014
 Magda Bratu – Cuvântul libertăţii, Craiova, nr.
7458/31 mai 2014
 Radu Atanasiu – Adevărul/7 martie 2014
 Cătălin Badea-Gheracostea – Observator cultural,
nr. 715/21 martie 2014
 Mihai Iovănel – Cultura, nr. 7/27 februarie 2014
 Ioana Revnic – România literară, nr. 8/22 februarie
2013
 Oana Purice – Cultura, nr. 2/24 ianuarie 2013
 Cosmin Ciotloş – România literară, nr. 49/7
decembrie 2012
 Marius Chivu – Dilema veche, nr. 453/18-24
octombrie 2012
 Cristi Ardelean – ArtAct Magazine, nr. 168/12
octombrie 2012
 Mihai Fulger – Observator cultural, nr. 637/17
august 2012
 Daria Ghiu – Bucurestiul cultural nr. 115, supliment
cultural al revistei 22, nr. 29/17-23 iulie 2012
 Cătălin Badea-Gheracostea – Observator cultural,
nr. 629/22 iunie 2012
 Olga Dumitrescu – Curentul/24 iunie 2012
 Dodo Niţă – Adevărul/24 mai 2012
 Mircea Mihăieş – România literară, nr. 20/18 mai
2012
 Cătălin Badea-Gheracostea – Observator cultural,
nr. 620/12 aprilie 2012
 Carmen Muşat – Observator cultural, nr. 617/23
martie 2012
 Magdalena Popa-Buluc – Cotidianul/22 martie
2012
 Sebastian S. Eduard – Jurnalul naţional/18 martie
2012
 Sebastian S. Eduard – Jurnalul naţional/15 martie
2012
 Florin Puşcaş – Ziua de Vest, Timişoara/14 martie
2012
 Ana-Maria Onisei – Adevărul/14 martie 2012
 Magdalena Popa-Buluc – Cotidianul/12 martie 2012
 Carmen Muşat – Observator cultural, nr. 614/2
martie 2012
 Dodo Niţă – Nautilus, nr. 49/februarie 2012
 Cosmin Ciotloş – România literară, nr. 8/24
februarie 2012
 Michael Hăulică – Observator cultural, nr. 610/3
februarie 2012
 Ion Bogdan Lefter – Cultura/13 ianuarie 2012
 Ştefan Borbely – Contemporanul, nr. 11/noiembrie
2011
 Cosmin Ciotloş – România literară, nr. 46/18
noiembrie 2011
 Marius Chivu – Dilema veche, nr. 403/3-9
noiembrie 2011
 Adina Diniţoiu – Observator cultural, nr. 590/2
septembrie 2011
 Ion Buzera – Mozaicul, Craiova, nr. 8/august 2011
 Igor Mocanu – Artact magazine, nr. 128/4 august
2011
 Ruxandra Cesereanu – Steaua, Cluj, nr.7/iulie 2011
 Dodo Niţă – Dilemateca, nr. 62/iulie 2011
 Matei Martin – Dilemateca, nr. 62/iulie 2011
 Sorin Lavric – România literară, nr. 26/1 iulie 2011
 Ruxandra Cesereanu – Steaua, Cluj, nr.6/iunie
2011
 Dodo Niţă – Nautilus, nr. 41/iunie 2011
 Horia Gârbea – Luceafărul de dimineaţă, nr.
25/iunie 2011
 Daniela Ivan – Jurnalul naţional. Jurnalul de
duminică/20 iunie 2011
 Ioan Stanomir – 22, nr. 24/7-13 iunie 2011
 Michael Hăulică – Observator cultural, nr. 577/10
iunie 2011
 Mirela Stîngă – Telegraf, Constanţa/8 iunie 2011
 Mirela Stîngă – Telegraf, Constanţa/6 iunie 2011
 Ion Bogdan Lefter – Viaţa Românească, nr. 3-
4/2011
 Ionela Roşu – Adevărul/27 mai 2011
 Dan Boicea – Adevărul/27 mai 2011
 Cătălin Stoia – Şapte seri/20-26 mai 2011
 Oana Ghiţă – Gândul/26 mai 2011
 Robert Bălan – România liberă/25 mai 2011
 Simona Anghel – Cuget liber, Constanţa/25 mai
2011
 Cosmin Ciotloş – România literară, nr. 17/29 aprilie
2011
 Marius Chivu – Dilema veche, nr. 376/28 aprilie
2011
 Cosmin Ciotloş – România literară, nr. 16/22 aprilie
2011
 Dodo Niţă – Cutezătorii, nr. 3/2011
 Cristina Ispas – Observator cultural, nr. 559/21
ianuarie 2011
 Florin Irimia – Suplimentul de cultură, Iaşi, nr. 289/6
noiembrie 2010
 Marius Chivu – Dilemateca, nr. 49/iunie 2010
 Ion Bogdan Lefter – Art Act Magazine, nr. 60/24
martie 2010
 Constantin Pricop – Vatra, Tîrgu Mureş, nr. 7/2010
 Adina Rosetti – Elle/22 martie 2010
 Ion Bogdan Lefter – Adevărul literar şi artistic/17
martie 2010
 Simona Chiţan – Adevărul literar şi artistic/6 martie
2010
 Simona Mărieş – Steaua, Cluj Napoca, nr. 1-2/2010
 Marian Victor Buciu – Viaţa Românească, nr.
10/2009
 Paul Cernat – Observator cultural, nr. 506-507/24
decembrie 2009
 Alexandru Budac – Orizont, Timişoara, nr.
9/septembrie 2009
 Adina Diniţoiu – Observator cultural, nr. 492/17
septembrie 2009
 Vlad Ursulean – România liberă/20 mai 2009
 Silviu Brumă – Adevărul de seară, nr. 210/19 mai
2009
 Andra Matzal – Cotidianul/19 mai 2009
 Dodo Niţă – Dilemateca, nr. 35/aprilie 2009
 Matei Martin – Dilemateca, nr. 35/aprilie 2009
 Cristian Teodorescu – Ziua, nr. 4511/13 aprilie
2009
 Alexandra Sora – Contrafort, Chişinău, nr. 3-4 (173-
174) /martie-aprilie 2009
 Adrian Haidu – Intersections. An [Under]Graduate
American Studies Journal, Bucharest, Issue
04/March 2009
 Al. Leo Şerban – Dilema veche, nr. 267/27 martie
2009
 Manuela Golea – România liberă/14 martie 2009
 Luana Duschka – Ziua, nr. 4484/12 martie 2009
 Gheorghe Lazea – Arca, Arad, nr. 4-5-6/2009
 Cecilia Ştefănescu – noua literatură, nr.
21/februarie 2009
 Paul Cernat – Observator cultural, nr. 460/ 5
februarie 2009
 Ioan Stanomir – Academia Caţavencu/4 februarie
2009
 Eugen Istodor – Academia Caţavencu/4 februarie
2009
 Alexandra Badicioiu – Cotidianul/23 ianuarie 2009
 Cezar Gheorghe – Observator cultural, nr. 458/22
ianuarie 2009
 Aurelian Giugăl – Cultura, nr. 61/2009
 Anca Alexandru – Sfera politicii, nr. 135/2009
 Răzvan Voncu – Contemporanul. Ideea europeană,
nr. 12/2008
 Alexandru Budac – Idei in dialog, nr. 12/decembrie
2008
 Iulian Boldea – Apostrof, Cluj Napoca, nr. 12/2008
 Paul Cernat – Observator cultural, nr. 448/6
noiembrie 2008
 Delia Ungureanu – Observator cultural, nr. 448/6
noiembrie 2008
 Silvia Dumitrache – Observator cultural, nr. 448/6
noiembrie 2008
 Pavel Paduraru – Timpul, Chisinau, Moldova, nr.
945/12 septembrie 2008
 Paul Cernat – Observator cultural, nr. 439/4
septembrie 2008
 Paul Cernat – Observator cultural, nr. 437/21
august 2008
 Marius Ianus – Observator cultural, nr. 437/21
august 2008
 Florin Bican – Bucurestiul cultural nr. 73, supliment
cultural al revistei 22, nr. 961/5-11 august 2008
 Doinel Tronaru – Evenimentul zilei, nr. 5248/2
august 2008
 Codrin Liviu Cutitaru – Dilemateca/iulie 2007
 Michael Haulica – Observator cultural, nr. 430/3
iulie 2008
 Stefan Borbely – Viata romaneasca, nr. 6-7/2007
 Serban Axinte – Observator cultural, nr. 429/26
iunie 2008
 Ana Chiritoiu – Noua literatura, nr. 15/mai 2008
 Luminita Marcu – Noua literatura, nr. 15/mai 2008
 Sebastian A. Corn – Suplimentul de cultură, Iaşi, nr.
181/31 mai 2008
 Cosmin Ciotlos – Romania literara, nr. 21/30 mai
2008
 Cosmin Ciotlos – Romania literara, nr. 14/11 aprilie
2008
 Lucia Simona Dinescu – Observator cultural, nr.
417/3 aprilie 2008
 Lucia Simona Dinescu – Vatra, Tîrgu Mures, nr.
4/aprilie 2008
 Ana Chiritoiu – Noua literatura, nr. 14/martie-aprilie
2008
 Razvan Mihai Nastase – Noua literatura, nr.
14/martie-aprilie 2008
 Andrei Corbea-Hoisie – Altitudini, nr. 24-
25/februarie-martie 2008
 Liviu Papadima – Altitudini, nr. 24-25/februarie-
martie 2008
 Ion Bogdan Lefter – Altitudini, nr. 24-25/februarie-
martie 2008
 Ivona Vlad – Realitatea romaneasca/26 februarie
2008
 Dan Arsenie – Evenimentul zilei/26 februarie 2008
 Liliana Truta – Familia, Oradea, nr. 2/februarie 2008
 Iulian Baicus – Contrafort, Chisinau, Moldova, nr.
159-60/ianuarie-februarie 2008
 Gabriel Andronache – Ieseanul, Iasi, nr. 307/8
ianuarie 2008
 Mihaela Michailov – Prezent, nr. 96/10 decembrie
2007
 Bogdan Iancu – Prezent, nr. 96/10 decembrie 2007
 Cristina Foarfă – Dilema veche, nr. 200/9
decembrie 2007
 Claudiu Constantinescu – Dilemateca, nr.
19/decembrie 2007
 Adina Dinitoiu – Observator cultural, nr. 140/8-14
noiembrie 2007
 Lucia Simona Dinescu – Observator cultural, nr.
391/27 septembrie-3 octombrie 2007
 Ştefan Borbely – Viaţa românească, nr. 6-7/2007
 Angelo Mitchievici – Observator cultural, nr. 389/13
septembrie-19 septembrie 2007
 Paul Cernat – Observator cultural, nr. 387/30
august-5 septembrie 2007
 Codrin Liviu Cuţitaru – Dilemateca/iulie 2007
 C. Marinescu – Ziua de Vest, Timişoara/26 iunie
2007
 Doris Mironescu – Suplimentul de cultură, Iaşi/16-
22 iunie 2007
 Elena Vlădăreanu – România liberă/19 iunie 2007
 Raluca Ion – Cotidianul/12 Iunie 2007
 Cătălina George – Evenimentul zilei/8 iunie 2007
 Maria Capelos – România liberă/7 iunie 2007
 Vali Ivan – Jurnalul national/3 iunie 2007
 Dan C. Mihăilescu – Time Out Bucureşti, nr. 28/20
aprilie-3 mai 2007
 Alexandru Călinescu – Gândul, nr. 602/21 aprilie
2007
 Constantin Coroiu – Gândul, nr. 602/21 aprilie 2007
 Cătălina George –Evenimentul zilei/12 aprilie 2007
 Laura Huiban –Ziarul de Bacău, Bacău, nr. 76/2
aprilie 2007
 Oana Boca –Dilemateca, nr. 11/aprilie 2007
 Adina Popescu –Dilemateca, nr. 11/aprilie 2007
 Cezar Paul-Bădescu –Dilemateca, nr. 11/aprilie
2007
 Cătălina George –Evenimentul zilei/30 martie 2007
 Dan Boicea –Adevărul, nr. 5200/30 martie 2007
 Marius Chivu –Dilema Veche, nr. 163/23 martie
2007
 Luana Dushka –Ziua, nr. 3882/17 martie 2007
 Corina Samoilă – Ziua de Constanţa, Constanţa, nr.
1921/15 martie 2007
 Elena Vlădăreanu – România liberă, nr. /8 martie
2007
 Alina Purcaru – Cotidianul, nr. 4737/7 martie 2007
 Nicoleta Zaharia – Adevărul, nr. 5179/6 martie 2007
 Ana Chiriţoiu – noua literatură, nr. 4/februarie 2007
 Dan C. Mihăilescu – Idei în dialog, nr. 2/februarie
2007
 Serenela Ghiţeanu – Timpul, Iaşi, nr. 2/februarie
2007
 Paul Cernat – Bucureştiul cultural, nr. 25, supliment
al 22 nr. 884/16-21 februarie 2007
 Dan C. Mihăilescu – Cotidianul, nr. 4712/6 februarie
2007
 Ana Maria Sandu – Cotidianul, nr. 4712/6 februarie
2007
 Nicolae Barna –Cultura, nr. 4/1 februarie 2007
 Tiberiu Stamate – altitudini, nr. 11-12/ianuarie-
februarie 2007
 Alina Horodilă – altitudini, nr. 11-12/ianuarie-
februarie 2007
 Ana Chiriţoiu – noua literatură, nr. 3/ianuarie 2007
 Mircea Vasilescu – Dilema Veche, nr. 155/26
ianuarie 2007
 Graţiela Benga – Orizont, Timişoara, nr. 1
(1492)/26 ianuarie 2007
 Gabriela Adameşteanu – Bucureştiul cultural, nr.
24, supliment al 22 nr. 3/16-22 ianuarie 2007
 Paul Cernat – Bucureştiul cultural, nr. 24, supliment
al 22 nr. 3/16-22 ianuarie 2007
 Carmen Muşat – Observator cultural, nr. 97/11-17
ianuarie 2007
 Paul Cernat – Observator cultural, nr. 97/11-17
ianuarie 2007
 Bogdan Creţu – Observator cultural, nr. 97/11-17
ianuarie 2007
 Ovidiu Şimonca – Observator cultural, nr. 97/11-17
ianuarie 2007
 Adina Diniţoiu – Observator cultural, nr. 97/11-17
ianuarie 2007
 Cosmin Ciotloş – Cuvântul, nr. 1/ianuarie 2007
 Lucia Simona Dinescu – Dilemateca, nr. 8/ianuarie
2007
 Matei Florian – Dilemateca, nr. 8/ianuarie 2007
 Adina Diniţoiu – Dilemateca, nr. 8/ianuarie 2007
 Ana Maria Sandu – GLAMOUR (ediţia pentru
România), nr. 3/ianuarie 2007
 Ioana Pârvulescu – Cotidianul, nr. 5/8 ianuarie 2007
 Alex Ştefănescu – România literară, nr.
49/decembrie 2006
 Răzvan Mihai Năstase – România literară, nr.
49/decembrie 2006
 Ioana Pârvulescu – România literară, nr.
48/decembrie 2006
 Dan Stanca –România liberă/30 decembrie 2006
 Dan C. Mihăilescu – Evenimentul zilei, nr. 4676/29
decembrie 2006
 Luminiţa Marcu – Evenimentul zilei, nr. 4676/29
decembrie 2006
 Paul Cernat – Cotidianul, nr. 305/27 decembrie
2006
 Ioana Calen – Cotidianul, nr. 303/22 decembrie
2006
 Cezar Paul-Bădescu – Dilema Veche, nr. 152/22
decembrie 2006
 Simona Sora – Dilema Veche, nr. 152/22
decembrie 2006
 Alexandru Matei – Time Out Bucureşti, nr. 20/8-21
decembrie 2006
 Silviu Mihai – Cotidianul, nr. 297/15 decembrie
2006
 Dan C. Mihăilescu – Cotidianul, nr. 296/14
decembrie 2006
 C. Rogozanu – Cotidianul, nr. 296/14 decembrie
2006
 Elena Vlădăreanu – România liberă, nr. 5102/13
decembrie 2006
 Florin Bican – Plus 22, nr. 209, supliment al 22, nr.
874/5-11 decembrie 2006
 Lucia Popa – Cotidianul, nr. 290/7 decembrie 2006
 Luminiţa Marcu – Cotidianul, nr. 290/7 decembrie
2006
 Ioana Chira – THE ONE, nr. 26/decembrie 2006
 Ana Maria Popescu – Observator cultural, nr. 92/30
noiembrie-6 decembrie 2006
 Doina Ioanid – Observator cultural, nr. 92/30
noiembrie-6 decembrie 2006
 Luminiţa Marcu – Observator cultural, nr. 91/23-29
noiembrie 2006
 Adriana Bittel – Formula AS, nr. 745/27 noiembrie-
4decembrie 2006
 Marin Mincu – România liberă, nr. 5089/27
noiembrie 2006
 Claudiu Komartin – România liberă, nr. 5089/27
noiembrie 2006
 Elena Vlădăreanu – România liberă, nr. 5089/27
noiembrie 2006
 Dan C. Mihăilescu – Jurnalul naţional/26 noiembrie
2006
 Silviu Mihai – Cotidianul, nr. 279/24 noiembrie 2006
 Mircea Vasilescu – Dilema veche, nr. 148/24-30
noiembrie 2006
 Dan C. Mihăilescu – Cotidianul, nr. 279/24
noiembrie 2006
 Mihai Iovănel – Cultura, nr. 49/23 noiembrie 2006
 Silviu Mihai – Cotidianul, nr. 276/21 noiembrie 2006
 Elena Vlădăreanu – România liberă, nr. 5087/24
noiembrie 2006
 Doris Mironescu – Suplimentul de cultură, Iaşi, nr.
103/18-24 noiembrie 2006
 Camelia Nicolescu – Suplimentul de cultură, Iaşi,
nr. 103/18-24 noiembrie 2006
 Ştefan Agopian –24-FUN/17-23 noiembrie 2006
 Ruxandra Cesereanu – Aldine, supliment cultural al
României libere, nr. 546/18 noiembrie 2006
 Dodo Niţă – Observator cultural, nr. 90/16-22
noiembrie 2006
 Mihai Iovănel – Gândul, nr. 473/14 noiembrie 2006
 Cosmin Ciotloş – România literară, nr. 43/octombrie
2006
 Lucia Simona Dinescu – România literară, nr. 28/14
iulie 2006
 Ion Bogdan Lefter – altitudini, nr. 4/iunie 2006
 Valentin Protopopescu – altitudini, nr. 4/iunie 2006
 Dodo Niţă – Cotidianul, nr. 139/14 iunie 2006
 Ioana Calen – Cotidianul, nr. 139/14 iunie 2006
 Ioana Pârvulescu – 22, nr. 842/22 aprilie-4 mai
2006
 Irina Budeanu –Azi, nr. 4017/10 aprilie 2006
 Paul Cernat – Bucureştiul cultural, nr. 9, supliment
al 22, nr. 843/mai 2006
 Paul Cernat – Bucureştiul cultural, nr. 5+6,
supliment al 22, nr. 832/21-27 martie 2006
 Anca Haţiegan – Bucureştiul cultural, nr. 5+6,
supliment al 22, nr. 837/21-27 martie 2006
 Gruia Dragomir – altitudini, nr. 1/martie 2006
 Alex Goldiş – Observator cultural, nr. 55/16-22
martie 2006
 Dan C. Mihăilescu – Bucureştiul cultural, nr. 3+4,
supliment al 22, nr. 832/februarie 2006
 Carmen Muşat – Bucureştiul cultural, nr. 3+4,
supliment al 22, nr. 832/februarie 2006
 Marius Chivu – Bucureştiul cultural, nr. 3+4,
supliment al 22, nr. 832/februarie 2006
 Daniel Cristea-Enache – Bucureştiul cultural, nr.
3+4, supliment al 22, nr. 832/februarie 2006
 Mihai Iovănel – Bucureştiul cultural, nr. 3+4,
supliment al 22, nr. 832/februarie 2006
 Andrei Terian – Bucureştiul cultural, nr. 3+4,
supliment al 22, nr. 832/februarie 2006
 Dan C. Mihăilescu – Idei în dialog, nr. 2/februarie
2006
 Paul Cernat – Bucureştiul cultural, nr. 1+2,
supliment al 22, nr. 828/17-23 ianuarie 2006
 Ovidiu Şimonca – Observator cultural, nr. 45-46/12-
18 ianuarie 2006
 Alexandru Matei – Observator cultural, nr. 45-
46/12-18 ianuarie 2006
 Andrei Pleşu – Cotidianul, nr. 4384/12 ianuarie
2006
 Cătălina George – Cotidianul, nr. 4384/12 ianuarie
2006
 Dan Stanca – România liberă, nr. 4818/12 ianuarie
2006
 Traian Bătrînu – Evenimentul zilei, nr. 4329/12
ianuarie 2006
 Iulia Popovici – Ziua, nr. 3521/12 ianuarie 2006
 Bogdan Creţu – Cultura, nr. 4/12 ianuarie 2006
 Ştefan Borbely – Apostrof, Cluj, nr. 4/2006
 H.-R. Patapievici – Cuvîntul, nr. 1/ianuarie 2006
 Andrei Pleşu – Cuvîntul, nr. 1/ianuarie 2006
 Carmen Muşat – Cotidianul/28 decembrie 2005
 Bedros Horasangian – Ziua, nr. 3507/17 decembrie
2005
 Ovidiu Şimonca – Observator cultural, nr. 297/1-7
decembrie 2005
 Mircea Morariu – Familia, Oradea, nr. 11-12/2005
 Alexandru Matei – Observator cultural, nr. 297/1-7
decembrie 2005
 Gheorghiţă Aurelian Ion –Gândul/28 noiembrie
2005
 Paul Cernat – Observator cultural, nr. 286/15-21
septembrie 2005
 Vladimir Tismăneanu – 22, nr. 805/august 2005
 Simona Vasilache – Romania literara, nr. 10/martie
2005
 Dan C. Mihăilescu –Idei în dialog, nr. 2 (5)/februarie
2005
 Dan C. Mihăilescu –Idei în dialog, nr. 1 (4)/ianuarie
2005
 Anca Baicoianu –Cuvîntul, nr. 1/ianuarie 2005
 Angelo Mitchievici –Adevărul literar şi artistic, nr.
751/18 ianuarie 2005
 Ştefan Agopian –B-24-FUN/31 decembrie 2004-6
ianuarie 2005
 Ioana Pârvulescu –Cultura, nr. 41/decembrie 2004-
ianuarie 2005
 Monica Spiridon –Cultura, nr. 41/decembrie 2004-
ianuarie 2005
 Dan C. Mihăilescu –Cultura, nr. 41/decembrie
2004-ianuarie 2005
 Marius Chivu –Cultura, nr. 41/decembrie 2004-
ianuarie 2005
 Iulia Popovici –Cultura, nr. 41/decembrie 2004-
ianuarie 2005
 Bogdan Tănase –Cultura, nr. 41/decembrie 2004-
ianuarie 2005
 Cătălin Sturza –Cultura, nr. 41/decembrie 2004-
ianuarie 2005
 Simona Popescu –Cultura, nr. 41/decembrie 2004-
ianuarie 2005
 Ştefan Agopian – B-24-FUN/31 decembrie 2004-6
ianuarie 2005
 Dan C. Mihăilescu –Ziarul de duminică (supliment
cultural al Ziarului Financiar), nr. 50/17 decembrie
2004
 Dan Stanca –Romania liberă, nr. 4486/14
decembrie 2004
 Dan Stanca –Romania liberă, nr. 4484/11
decembrie 2004
 Dan C. Mihăilescu –Ziarul de duminică (supliment
cultural al Ziarului Financiar), nr. 49/10 decembrie
2004
 Dan C. Mihăilescu –Ziarul de duminică (supliment
cultural al Ziarului Financiar), nr. 48/3 decembrie
2004
 Dan C. Mihăilescu –Suplimentul de cultură, Iaşi, nr.
6/decembrie 2004
 Dan C. Mihăilescu –Suplimentul de cultură, Iaşi, nr.
5/decembrie 2004
 Florin Lăzărescu –Cotidianul, nr. 257/20-21
noiembrie 2004
 Bogdan Iancu –Evenimentul zilei, nr. 3920/19
noiembrie 2004
 Cosmin Ţupa –Evenimentul zilei, nr. 3920/19
noiembrie 2004
 George Onofrei –Suplimentul de cultură, Iaşi, nr.
1/noiembrie 2004
 Dan C. Mihăilescu –Idei în dialog, nr. 2/noiembrie
2004
 Paul Cernat –Observator cultural, nr. 242/octombrie
2004
 Ovidiu Verdeş -Cuvîntul, nr. 9/septembrie 2004
 Mihail Neamţu –Observator cultural, nr.
237/septembrie 2004
 Ştefan Borbely –Apostrof, Cluj, nr. 7-8/ iulie-
august2004
 Ion Bogdan Lefter –Observator cultural, nr. 229/iulie
2004
 Cristina Foarfă -Betonuri, nr. 1/iulie 2004
 Mădălina Georgescu -Betonuri, nr. 1/iulie 2004
 Ana Chiriţoiu -Betonuri, nr. 1/iulie 2004
 Luminiţa Marcu –Evenimentul zilei, nr. 3796/18 iulie
2004
 Luminiţa Marcu –Evenimentul zilei, nr. 3788/10 iulie
2004
 Paul Cernat –Observator cultural, nr. 221/mai 2004
 Simona Sora –Dilema veche, nr. 24/iunie-iulie 2004
 Iulia Popovici –22, nr. 739/mai 2004
 Cosmin Ţupa –Evenimentul zilei, nr. 3721/4 mai
2004
 Marius Chivu –România literară, nr. 17/mai 2004
 Dumitru Ungureanu –Observator cultural, nr.
218/aprilie-mai 2004
 Dodo Niţă -Fergonaut. Periodic de informaţii şi
analiză a benzii desenate, nr. 4/aprilie 2004,
Craiova
 Vintilă Mihăilescu –Dilema veche, nr. 15/27-29
aprilie 2004
 Luminiţa Marcu –22 cultural, supliment cultural al
gazetei 22, nr. 4/20 aprilie 2004
 Dan C. Mihăilescu –Ziarul de duminică, supliment
cultural al Ziarului financiar, nr. 14/9 aprilie 2004
 Marius Chivu –Cultura, nr. 4/7-13 aprilie 2004
 Sorin Stoica – Cultura, nr. 4/7-13 aprilie 2004
 Valentin Protopopescu – Cultura, nr. 4/7-13 aprilie
2004
 Mihai Iovănel – Cultura, nr. 4/7-13 aprilie 2004
 Ioana Anghelescu –22, nr. 734/30 martie-5 aprilie
2004
 Elena Vlădăreanu –Cotidianul, nr. 71/26 martie
2004
 Tania Radu –Litere, Arte, Idei (LAI), supliment de
cultură al ziarului Cotidianul, nr. 11/22 martie 2004
 Luminiţa Marcu –Observator cultural, nr. 212/martie
2004
 Ştefan Agopian –B-24-FUN, nr.46/12-18 martie
2004
 Cristina Modreanu –Adevărul, nr. 4255/8 martie
2004
 Bogdan Ciubuc –Evenimentul zilei de duminică,
supliment al Evenimentului zilei, nr. 93 (3665)/7
martie 2004
 Anca Lucău – Dilema, nr. 100/16 ianuarie 2004
 Iuliana Alexa –Romania literara, nr. 29/iulie 2003
 C. Rogozanu –Observator cultural, nr. 177/iulie
2003
 Liviu Papadima –Observator cultural, nr. 176/iulie
2003
 Ion Bogdan Lefter –Observator cultural, nr. 176/iulie
2003
 George Ardeleanu –Observator cultural, nr. 168/mai
2003
 Luminita Marcu –Evenimentul zilei, nr. 3334/5
aprilie 2003
 Lucia Simona Dinescu –Observator cultural, nr.
155/februarie 2003
 Catalin Constantin -Romania literara, nr. 5/februarie
2003
 Dan C. Mihăilescu –Ziarul de duminică/19 februarie
2003
 Serban Vaetisi -Observator cultural, nr.
152/ianuarie 2003
 Marius Chivu -Romania literara, nr. 1/ianuarie 2003
 Ion Bogdan Lefter -Observator cultural, nr.
138/octombrie 2002
 Catrinel Popa -Observator cultural, nr.
138/octombrie 2002
 Iulia Popovici -Observator cultural, nr.
138/octombrie 2002
 Ion Bogdan Lefter -Observator cultural, nr.
130/august 2002
 Ioana Parvulescu -Romania literară, nr. 33/august
2002
 Paul Cernat -Observator cultural, nr. 126/iulie 2002
 Dan Gulea -Observator cultural, nr. 118/mai-iunie
2002
 Dan C. Mihăilescu -LA & I, Litere, Arte & Idei,
supliment de cultură al ziarului Cotidianul, nr.21/8
aprilie 2002
 Iulia Popovici -Observator cultural, nr.115/mai 2002
 Elena Vlădăreanu -Luceafărul, nr.10/martie 2002
 Nicolae Coande -Cuvântul libertăţii, Craiova,
nr.3709/5-6 ianuarie 2002
 C. Rogozanu -România literară nr.50/decembrie
2001
 Nicolae Manolescu -România literară
nr.49/decembrie 2001
 Felicia Antip -Adevarul literar si artistic nr.566/mai
2001
 Mircea Ţuglea –Suplimentul de marţi al
Observatorului de Constanţa, Constanţa, nr. 72-
73/6 martie 2001
 Magdalena Popa Buluc -Curentul nr.942/21
noiembrie 2000
 Manuela Golea -Ziua nr.1962/21 noiembrie 2000
 Gabriel Rusu -Adevarul nr.3251/21 noiembrie 2000
 Codrin Liviu Cuţitaru -Observator cultural
nr.38/noiembrie 2000
 Dan C. Mihăilescu -Observator cultural
nr.35/octombrie 2000
 Teodor Cimpoeşu -Observator cultural nr.24/august
2000
 Iulian Băicuş -Observator cultural nr.21/iulie 2000
 Paul Cernat -Observator cultural nr.17/iunie 2000
 Liviu Andreescu -Observator cultural nr.14/mai-
iunie 2000
 Paul Cernat -Observator cultural nr.8/aprilie 2000
 Sorin Alexandrescu -Vineri nr.29/martie 2000
 Dan C. Mihailescu -22 nr.9/februarie-martie 2000
 Tania Radu -Observator cultural nr.1/februarie-
martie 2000
 Ioana Parvulescu -Romania literara nr.7/februarie
2000
 Cristina Ionica -Litere Noua nr.10-11/februarie 2000
 Paul Cernat -Litere Noua nr.10-11/februarie 2000
 Iulian Baicus -Litere Noua nr.10-11/februarie 2000
 Dragos Ivana -Litere Noua nr.10-11/februarie 2000
 C. Rogozanu -Litere Noua nr.10-11/februarie 2000
 Sorin Alexandrescu -Vineri nr.27/ianuarie 2000
 Dan Croitoru -Romania literara nr.44/noiembrie
1999
 Paul Cernat -Interval nr.10/octombrie 1999
 Ion Bogdan Lefter -Romania literara nr.30/iulie 1999
 Calin Vlasie -Cotidianul nr.338/iunie 17, 1999
 Liviu Papadima -Vineri nr.20/iunie 1999
 Marian Victor Buciu -Contemporanul nr.22/iunie
1999
 Marian Victor Buciu -Romania literara nr.20/mai
1999
 Horia Garbea -Luceafarul nr.19/mai 1999
 Dan Croitoru -Romania literara nr.6/februarie 1999
 Magdalena Popa Buluc -Curentul/decembrie 29,
1998
 Dan C. Mihailescu -Curentul nr.253/octombrie 29,
1998
 Diana Popescu -Adevarul nr.2617/octombrie 28,
1998
 Nicolae Prelipceanu -Romania libera
nr.2612/octombrie 27, 1998
 Mircea Nedelciu -Vineri nr.12/octombrie 1998
 Mircea Nedelciu -Vineri nr.11/septembrie 1998
 Mircea Nedelciu -Vineri nr.10/august 1998
 Ana Maria Marinescu -Libertatea nr.2417/iulie 20,
1998
 Mircea Nedelciu -Vineri nr.9/iulie 1998
 Lucia Simona Bumbu - Vineri nr.9/iulie 1998
 Simona Popescu -Romania literara nr.23-24/iunie
1998
 Stefan Borbely -Unu nr.6/iunie 1998
 Dan C. Mihailescu -22 nr.21/mai-iunie 1998
 Geo Vasile –Luceafărul nr. 20/mai 1998
 Andreea Deciu -Avantaje nr.31/aprilie 1998
 Ioana Parvulescu -Vineri nr.5/martie 1998
 Diana Popescu -Adevarul nr.2435/martie 26, 1998
 Paul Cernat -Cotidianul nr.69/martie 25, 1998
 Dan Silviu Boerescu -Curentul/martie 13, 1998
 Paul Cernat -Cotidianul nr.50/martie 3, 1998
 Mircea Cartarescu -Cotidianul nr.46/februarie 26,
1998
 George Scarlat -Ziua/februarie 26, 1998
 Calin Stanculescu -Romania libera
nr.2407/februarie 26, 1998
 Alexandra Craciun -Caiete critice nr.1-4/1998
 Sorin Alexandrescu -Dilema nr.245/octombrie 1997
 Dan-Silviu Boerescu -Cronica nr.5/octombrie 1997
 Gabriel Stanescu -Romania literara nr.30/august
1997
 Mircea Martin -Ziua nr.967/august 23-24 1997
 Nicolae Manolescu -Romania literara nr.26/iulie
1997
 Monica Spiridon -Romania literara nr.5/februarie
1997
 Ioana Parvulescu -Romania literara nr.1/ianuarie
1997
 Andreea Ciotec -Litere Noua nr.5/ianuarie 1997
 Nicolae Prelipceanu -Romania libera
nr.2053/decembrie 24, 1996
 Gabriel Liiceanu -Aldine (Supliment literar nr.29) în
Romania libera, septembrie 13, 1996
 Z.Ornea -Romania literara nr.30/iulie-august 1996
 Grete Tartler -Romania literara nr.26/iulie 1996
 Alex.Stefanescu -Romania literara nr.23/iunie 1996
 Dan C.Mihailescu -Cotidianul (Supliment cultural
nr.23), iunie 17, 1996
 Nicolae Prelipceanu -Romania libera nr.1889/iunie
14, 1996
 O.Nimigean -Romania literara nr.21/mai-iunie 1996
 Florian Baiculescu -Libertatea nr.1847/mai 8, 1996
 Dan-Silviu Boerescu -Cartea nr.3/mai 1996
 Catalin Ionescu -Jurnalul S.F. nr.168/mai 1996
 Andreea Deciu -Romania literara nr.18/mai 1996
 Tudor Calin Zarojanu - Romania literara nr.18/mai
1996
 Alice Manoiu -Avantaje, aprilie 1996
 Ionela Lita -Adevarul nr.1849/aprilie 23, 1996
 Gabi Zamora -Cotidianul nr.1440/aprilie 19, 1996
 Dan Stanca -Romania libera nr.1842/aprilie 19,
1996
 Romulus Bucur -Romania literara nr.16/aprilie 1996
 Alexandru Sfarlea - Romania literara nr.16/aprilie
1996
 George Sipos - Romania literara nr.16/aprilie 1996
 Aurel Buzincu - Romania literara nr.16/aprilie 1996
 Nicolae Manolescu -Romania literara nr.9/martie
1996
 Ioana Parvulescu - Romania literara nr.9/martie
1996
 Mircea Nedelciu - Romania literara nr.9/martie 1996
 O.Nimigean - Romania literara nr.9/martie 1996
 Ara Septilici - Romania literara nr.9/martie 1996
 Adrian Bucurescu -Romania libera nr.1812/martie
13, 1996
 Adrian Bucurescu -Romania libera
nr.1788/februarie 14, 1996
 Corin Braga -Echinox nr.6-7-8-9/1995
 Cornel Valcu - Echinox nr.6-7-8-9/1995
 Anton Horvath - Echinox nr.6-7-8-9/1995
 Robert Serban - Echinox nr.6-7-8-9/1995
 Mircea Cartarescu -Formula AS nr.189/noiembrie
1995
 Adrian Bucurescu -Romania libera
nr.1683/octombrie 6, 1995
 Eugen Negrici -Romania literara nr.28/iulie 1995
 Al.Leo Serban -Dilema nr.131/iulie 1995
 Laurentiu Ulici -Romania libera, aprilie 8/1994
 Ioana Parvulescu -Romania literara nr.10/martie
1994
 Andreea Deciu -Romania literara nr.10/martie 1994
 Sanda Cordos -Tribuna nr.1/ianuarie 1993
 Florin Manolescu -Vatra nr.10/octombrie 1992
 G.Dimisianu - Vatra nr.10/octombrie 1992
 Andrei Zlatescu - Vatra nr.10/octombrie 1992
 Magdalena Popescu-Bedrosian - Vatra
nr.10/octombrie 1992
 Monica Spiridon -Viata Romaneasca nr.8-9/august-
septembrie 1992
 Tania Radu -Cotidianul (Supliment cultural nr.17),
mai 4, 1992
 Ion Muresan -Nu nr.73/1992
 Ov.S.Crohmalniceanu -SLAST (Supliment literar al
Tineretului liber nr.8), februarie 24, 1990
 Laurentiu Ulici -Amfiteatru nr.9/septembrie 1988
 Traian Ungureanu -Amfiteatru nr.4/aprilie 1988

3.4.1. oferite de universităţi, institute de cercetare, 10


academii, USR, asociaţii profesionale de nivel
naţional

• 2011, Premiul Salonului Internaţional al Benzii


Desenate, ediţia a XXI-a, pentru volumul Benzile
desenate şi canonul postmodern, Cartea Românească,
Bucureşti, 2011, precum şi pentru contribuţia sa
deosebită la promovarea benzii desenate din România.
Premiu acordat de Asociaţia Bedefililor din România şi
Alliance Française de Constanţa.

• 2006, Premiul revistei Cuvîntul, la secţiunea „studii


culturale”, pentru volumul Explorări în comunismul
românesc, II, Polirom, Iaşi (împreună cu Paul Cernat,
Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir).
3.4. Premii şi
2p
distincţii academice
• 2004, Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi
Comparată din România (ALGCR), pentru cel mai bun
volum de teorie literară al anului 2003: Videologia. O
teorie tehno-culturală a imaginii globale.

• 2004, Premiul Asociaţiei Editorilor din România pentru


cea mai bună colecţie de carte: colecţia “Ego-grafii” a
editurii Polirom, Iaşi. Primul titlu al acestei colecţii, pe
2004: Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici,
Ioan Stanomir -O lume dispărută. Patru istorii personale,
urmate de un dialog cu H.-R. Patapievici, Polirom, Iaşi,
2004

• 2002, Premiul pentru critică literară şi eseu al editurii


"Ex Ponto", Constanţa, pentru volumul de studii În
căutarea comunismului pierdut.
3.5. Keynote 3.5.1. la colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese 1p 26
speaker
•05.2014, comunicare ştiinţifică principală pe tema
Longevitatea benzii desenate, în cadrul colocviului şi
expoziţiei cu participare internaţională Istoria în imagini,
Casa de Cultură Craiova, Craiova

•10.2013, comunicare ştiinţifică pe tema Legitimitatea


benzii desenate, în cadrul simpozionului organizat de
ICR Madrid, Madrid

•03.2012, comunicare ştiinţifică (în lb. franceză) pe tema


Vagabondage litteraire. Litterature et bande dessinee , în
cadrul simpozionului organizat de Salon du Livre Paris,
Paris

•03.2009, comunicare ştiinţifică pe tema Deschiderea


literaturii române spre Occident, în cadrul Forumului
„Limbi mici, literaturi mari” din cadrul Leipziger
Buchmesse, Leipzig

• 12. 2008, conferinţă la Institut für Romanistik,


Universität Wien, în cadrul dezbaterii Recent Trends in
Romanian Literature. Titlul conferinţei: Recent
Postmodern Romanian Fiction. The Case of Autofiction

• 11. 2008, comunicare ştiinţifică principală la Facultatea


de Litere, Universitatea Bucureşti, în cadrul conferinţei
internaţionale The National Literatures in the Age of
Globalization. The Issue of the Canon, organizată de
Facultatea de Litere şi Centrul Interdisciplinar pentru
Studii Culturale Europene şi Româneşti (CISCER)
“Tudor Vianu”. Titlul conferinţei: Popular Culture and the
Romanian Postmodern Canon.

• 10. 2008, coordonator de secţiune internaţională la


Interdisciplinary Conference: Orientation in the
Occurrence, Babes-Bolyai University, Dpt. Of Hungarian
Literary Studies, Cluj Napoca. Susţine, de asemenea, o
comunicare pe tema Models of Cognitive Science in
Literature.

• 10. 2008, invitat de onoare şi coordonator de masă


rotundă la Salonul internaţional al benzii desenate,
Constanta. Titulatura mesei rotunde coordonate: The
History of Pif Gadget Magazine.

• 07. 2008, în Braşov, 2 prelegeri ştiinţifice ca titular în


cadrul Courses for Romanian Language, Culture and
Civilization for Foreign Students, organizate de Institutul
Cultural Roman (ICR Bucuresti). Titlul prelegerilor: The
Beginnings of Romanian Fiction. The 18th and 19th
Century and Modernist and Postmodernist Romanian
Fiction. The 20th Century

• 02. 2008, în Bucureşti, conferinţă, în cadrul


programului Romania in a Nutshell, ca parte a Courses
for Romanian Language, Culture and Civilization for
Foreign Students, organizate de Institutul Cultural
Roman (ICR Bucuresti). Titlul conferinţei: Romanian
Literature after World War II. A Journey through
Communism.

• 2007-2009, invitat de onoare al Translation &


Publication Support Programme, Bucuresti, iniţiat de
Institutul Cultural Român (ICR Bucuresti), pentru
studenţii străini interesaţi de studiul literaturii române.

• 05. 2007, invitat de onoare al simpozionului organizat


de revista Tomis, Constanţa, pe tema Literatura de
frontieră. Scriitorul acasă şi în exil.

• 04. 2007, în cadrul Conferinţei Anuale a Catedrei de


Literatură Română a Facultăţii de Litere, Universitatea
Bucureşti, comunicare ştiinţifică ştiinţifică principală
avînd titlul: Hasdeu si libertăţile prozei. Tema conferinţei
Catedrei: Centenar Hasdeu si Eliade.

• 07. 2006, la Sinaia, conferinţă pe tema Comunismul


pe înţelesul studenţilor. O istorie pedagogică, în cadrul
Cursurilor de vară şi al Colocviilor ştiinţifice de limbă,
literatură şi civilizaţie românească, ediţia a XLVII-a.
Cursurile şi colocviul au fost organizate pentru studenţii
străini de către Universitatea Bucureşti şi au avut ca
temă generală România 2006: Identităţi culturale în
dialog.

• 05. 2006, comunicare ştiinţifică principală în limba


engleză la NEC Bucureşti, cu titlul: The Interdisciplinary
Study of Techno-Culture. Techno-Culture and the
Humanities, cu ocazia atelierului internaţional NEC-LINK
Workshop.

• 03. 2006, conferinţă pe tema Literaturii lui Alexandru


Monciu-Sudinski, ca invitat în cadrul Conferinţelor Casei
Lovinescu, organizate de Fundaţia Humanitas,
Bucureşti.

• 04. 2006 comunicare ştiinţifică principală la NEC


Bucureşti, pe tema Deconstrucţiei imaginarului comunist,
în cadrul dezbaterii academice cu acelaşi nume (partea
a doua). Comunicare inclusă în programul grantului
internaţional NEC-LINK-HESP.

• 12. 2005, comunicare ştiinţifică principală la Facultatea


de Litere a UBB Cluj, pe tema Deconstrucţiei
imaginarului comunist, în cadrul dezbaterii academice cu
acelaşi nume (partea întîi). Comunicare inclusă în
programul grantului internaţional NEC-LINK-HESP.

• 12. 2005, comunicare ştiinţifică principală la Facultatea


de Litere Bucureşti, în cadrul Celei de a doua conferinţe
anuale a catedrei de Teoria Literaturii, pe tema Locul şi
rolul teoriei literare în cîmpul disciplinelor umaniste
(invitat de onoare: prof. Dr. Wolfgang Iser, Universitatea
Konstanz). Titlul comunicării: Teoria literară şi tehno-
cultura. O abordare cognitivistă

• 07. 2004, comunicare ştiinţifică principală la Constanţa,


în cadrul colocviului organizat de Centrul de Excelenţă în
Studiul Imaginii (CESI) şi Facultatea de Litere a
Universităţii “Ovidius”, Constanţa, pe tema: Imaginea
corpului, corpul imaginii. Titlul comunicării: Cum
separăm mintea de corp? O teorie despre uman ca tipar
informaţional.

• 07. 2004, comunicare ştiinţifică principală în cadrul


colocviului organizat de Asociaţia de Literatură Generală
şi Comparată din România (ALGCR) la Bucureşti, pe
tema: Literatura la confluenţa artelor. Titlul comunicării:
Banda desenată, între divertisment estetic şi ideologie
politică.

• 07. 2003, comunicare ştiinţifică principală în cadrul


Colocviului despre globalizarea culturală în condiţiile
Romaniei actuale, organizat la Constanţa de
Universitatea “Ovidius”, cu titlul Globalizarea digitală:
realitate sau ficţiune?

• 06. 2003, comunicare ştiinţifică principală în cadrul


Colocviului Asociaţiei de Literatură Generală şi
Comparată, organizat în Bucureşti la “New Europe
College”, cu titltul Literatura şi viitorul. O abordare tehno-
culturală.

• 07. 2002, comunicare ştiinţifică principală în cadrul


Colocviului în onoarea lui Sorin Alexandrescu, organizat
la Constanţa de Universitatea "Ovidius", cu titlul Noua
identitate globală.

• 04. 2001, conferinţă principală în limba engleză în


cadrul sesiunii de comunicări româno-britanice
organizate de British Council la Tîrgu-Mureş ca parte a
programului Writers' Writing Seminar, cu titlul Identitatea
schizoidă a autorului postmodern.

• 04. 1998, conferinţă principală în limba engleză în


cadrul programului Trends in Scholarship la NIAS,
Wassenaar, Olanda, cu titlul The Fractal Dimension of
Postmodern Literature (Dimensiunea fractală a literaturii
postmoderne).

3.6.1. Visiting professor 6


• 2005-2006, Visiting Professor la Facultatea de Litere,
UBB Cluj, în cadrul programului de cursuri stipulat de
grantul cu participare internaţională NEC-LINK-HESP.
Grant în lb. engleză.
cel puţin o
3p
lună
• 2003, Gastprofessor la Institut für Romanistik,
Universität Wien. Predă cursuri de limbă şi civilizaţie
română, în cadrul unui proiect academic legat de relaţia
dintre limbă şi media.

3.6.2. Stagiu postdoctoral (exclusiv Erasmus - staff 4


mobility)
3.6. Stagii în • 1998, Advanced Study Fellow în cadrul programului
străinătate Trends in Scholarship al lui Netherlands Institute for
Advanced Study in the Humanities and Social Sciences
(NIAS), Wassenaar, Olanda cu un proiect în domeniul
teoriei literare şi literaturii postmoderne româneşti şi
americane. Grant în lb. engleză.

2p
• 1996-1997, Advanced Study Fellow in Humanities al
New Europe College (NEC), Bucureşti. Rezultatele
cercetării sale ştiinţifice sînt materializate într-un studiu
de teorie şi istorie literară de 50 de pagini (Tehnici
vizuale în literatura postmodernă), care apare ulterior în
limba engleză în anuarul colegiului Noua Europă. NEC’s
Year Book este o publicaţie ştiinţifică trimisă principalelor
universităţi europene şi americane începînd din 1994.
Grant în lb. engleză şi română.

3.7. Prezenţa în 3.7.1. ProQuest Central, Ebsco, SpringerLink e- 2p de fiecare 40


baze de date din journals, Wilez Online Librarz, Cambridge, CEEOL, prezenţă
ţară şi străinătate: JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, ISSN, ERIH,
KVK, worldcat.org, bibliomadrid.org, libfl.ru,
wolfram.schneider.org, ceecs.net, regesta-
imperii.adwmainz.de, lib.washington.edu,
jenopc4.thulb.uni-jena.de şi altele, în cataloagele
B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R. şi în
cele ale bibliotecilor din străinătate

Toate volumele de autor şi co-autor ale lui Ion


Manolescu (14) sînt indexate în cataloagele bibliotecilor
din ţară. Unele dintre ele figurează şi în bibliotecile
Institut für Romanistik, Universität Wien şi
Wissenschaftskolleg zu Berlin, Berlin.

Volume şi studii ale lui Ion Manolescu indexate CEEOL


se pot gasi la adresele:

www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?
logid=5&id=8a924a95...

www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?
logid=5&id=7b8c765e...

www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?
logid=5&id=2d595baa...

www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?
logid=5&id=1e68d579...

www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?
issueid=b71efc79-e9d4...

www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?
issueid=d55e2529-185e...

Prezenţa într-o comisie de susţinere a tezei de 22


doctorat sau într-o comisie de concurs pentru
ocuparea unei funcţii didactice sau în cercetare

Ion Manolescu face parte din 5 comisii de concurs


pentru ocuparea unei funcţii didactice în învăţămîntul
superior, în urma cărora sînt admişi candidaţii : Răzvan
Voncu (Facultatea de Litere Bucureşti), Paul Cernat
(Facultatea de Litere Bucureşti), Catrinel Popa
(Facultatea de Litere Bucureşti), Sebastian-Vlad Popa
(Facultatea de Litere Bucureşti), Laura Marin (CESI
3.8. Comisii: 2p
Bucureşti).

Ion Manolescu face parte din 6 comisii de susţinere a


tezei de doctorat, în urma cărora sînt declarate admise
tezele candidaţilor la titlul de Doctor în Filologie:
Octavian Soviany (Universitatea Bucureşti), Marieva
Cătălina Ionescu (Universitatea Bucureşti), Dan-Anton
Dăncescu (Universitatea Bucureşti), Laura Hanganu
(CESI Bucureşti), Florin-Cristian Balotescu
(Universitatea Bucureşti), Ruxandra Elena Bularca (UBB
Cluj).

1
 Lucrarea va avea aproximativ 200 de pagini; 1 pagină = 2.100 de semne scrise, standard valabil pentru toate criteriile.

NOTĂ:Nu este obligatorie îndeplinirea cumulată a tuturor cerinţelor din interiorul unui criteriu, ci realizarea punctajului
minim pe fiecare din cele 3 seturi de criterii (domeniile de activitate A.1, A.2, A.3).
Condiţii minimale, punctaj

Conferenţiar şi CP II Realizările candidatului


Domeniul de activitate
publicarea tezei de doctorat DA
Activitatea didactică şi profesională A.1 minimum 50 puncte 156
Activitatea de cercetare A.2 minimum 120 puncte 360
Recunoaşterea impactului activităţii A.3 minimum 10 puncte 776
Total: minimum 180 puncte 1292

Declar pe proprie răspundere că îndeplinesc standardele minimale ale Universităţii din Bucureşti.

Data: Candidat/ă: