Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL DE CONTROL INTERN

AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE

Incheiat astazi …………………………………………………………………………..

Numar de inregistrare la societatea de constructii

In conformitate cu programul de faze determinante elaborat de proiectant, ca urmare a


controlului efectuat la fata locului la obiectuvul:…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Codul ………….. ce se realizeaza in baza Autorizatiei de Construire nr : ……………………….
Valabil pana la data de: ……………………., obiectul………………………………………….....
Ce se executa pe baza proiectului nr: …………… .elaborat de: …………………………………
Verificat de:
………………………..………………….atestat nr………………in domeniile…………….
……………………………………………atertat nr………………in domeniile………….....
……………………………………………atestat nr………………in domeniile…………….
Responsanil Tehnic cu Executia: ………………..…………….atestat nr; ……………………..
In domeniile………………..La faza determinanta…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
In prezenta executantului: ……………………….……………………………………………...
Reprezentat de : ………………….…….avand calitatea………………………………..
De Responsabilul CTCC ………………… ……..decizia nr……………………………..
Participarea investitorului………………………………………………………reprezentat de
………………………………………………..avand calitatea……………………………………….
Si Dirigintele de santier ……………………………………….autorizatia nr: …………….…………
Si a proiectantului…… …………………… ……………………………reprezentat
de………………….……………avand calitatea…………………………………………..

In baza prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si


completarile ulterioare, a procedurii privind controlul in fazele de executie determinante pentru
rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor aprobata prin Ordinul nr. 1370 din 2014 pentru
aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru
rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002., a reglementarilor tehnice in
vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind : calitatea
materialelor si a elementelor de constructii – instalatii puse in operea, privind calitatea lucrarilor ce au
1
devenit ascunse, privind calitatea lucrarilor constatata de catre investitor, executant si proiectant cu
prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale, a normativelor tehnice in
vigoare, se constata ca:
- sunt ( nu sunt) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor,
- sunt ( nu sunt ) respectate detaliile de executie prevazute in plansele:……………………….. ……
…………………………………………………………………………………………………………
- sunt ( nu sunt ) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: ………………….
………………………………………………………………………………………………
MENTIUNI SPECIALE: ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
In baza celor de mai sus,

SE ( NU SE ) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Prezentul proces verbal a fost intocmit in ……6...............exempalare, cate un exemplar pentru fiecare
semnatar.

Nume Prenume Semnatura

INVESTITOR : …………………………… ….………………


COORDONATOR : …………………………….. ….………………
(SEF) PROIECT
PROIECTANT : ……………………………….. …………………
DE SPECIALITATE
EXECUTAT : ……………………………. …………………
RESPONSABIL CTCC : …………………………….. ….………………
R.T.E. : ……………………………. ……..……………

S-ar putea să vă placă și