Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”GHEORGHE ASACHI” IAȘI

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Proiectarea Procesului Tehnologic


pentru Ambutisare Succesivă și
Proiectarea Matriței
Corespunzătoare pentru o Piesă
Conform Documentației
BAZELE PRELUCRĂRII PRIN DEFORMARE PLASTICĂ II
CUPRINS
Etapa 1

• Proprietăți.......................................................................................pag 2
• Forme de livrare..............................................................................pag 3
• Schița desenului de execuție..........................................................pag 4

Etapa 2

• Determinarea diametrului semifabricatului plan........................pag 5


• Determinarea lățimii benzii...........................................................pag 5
• Determinarea distanței dintre riglele de ghidare.........................pag 7
• Determinarea numărului operațiilor de ambutisare pentru piese
cilindrice cu flanșă...........................................................................pag 8 
Determinarea tipurilor de operații.................................................pag 9
• Adoptarea razelor de racordare.....................................................pag 10
• Calculul înălțimilor intermediare..................................................pag 10

Etapa 3
• Calculul forței de ambutisare la piese cilindrice cu flanșă...........pag 11
• Calculul forței de apăsare pentru reținerea materialului.............pag 12 
Calculul forței de împingere prin placa de ambutisare................pag 12
• Calculul forței necesare pentru comprimarea dispozitivului de
amortizare........................................................................................pag 12
• Calculul forței pentru decuparea flanșei........................................pag 13
• Calcului forțelor totale.....................................................................pag 14
• Calculul lucrului mecanic la ambutisare........................................pag 14 
Calculul forței de apăsare pentru reținerea materialului..............pag 14
• Calculul forței de împingere prin placa de ambutisare.................pag 15
• Calculul forței necesare pentru comprimarea dispozitivului de
amortizare........................................................................................pag 15
• Calculul forței pentru decuparea flanșei........................................pag 15
• Calcului forțelor totale......................................................................pag 15
• Calculul lucrului mecanic la ambutisare..........................................pag 16
• Determinarea centrului de presiune al ștanțelor.............................pag 16

PAGE 1
Etapa 4
• ETAPA 4.docx

Etapa 5

• Desen Ansamblu terminat MC.pdf

Etapa 6

• Calculul normei de timp...................................................................pag 20


• Calculul normei de timp...................................................................pag 21
• Calculul costului unei piese ambutisate..........................................pag 21

PAGE 2
ETAPA 1
Proprietăți fizico-mecanice ale materialului CuZn36
 Compoziție
Material compozit Minim % Maxim %
Al - 0,0200
Cu 63,500 65,500
Fe - 0,0500
Ni - 0,3000
Pb - 0,0500
Sn - 0,1000
Zn - rest
Altele - 0,1000

 Elongație : 30-40% pentru temperaturi cuprinse între 0-30


 Duritate minimă HB : 50-140 pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Duritate maximă HB : 80-145 pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Duritate minimă HV : 55-190 pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Duritate maximă HV : 80-200 pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Rezistență la tracțiune : 330-410 Mpa pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Efort de tracțiune (yield stress) : 110-210 Mpa pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Densitate : 8,4-8,45 kg/dm3 pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Coeficient de dilatație termică : 19×10-6/C pentru temperaturi cuprinse între 100-
300
 Punct de topire : 920 C pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Modul de elasticitate : 110 Gpa pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Rezistivitate electrică specifică : 0,066-0,066667 Ω mm2/m pentru temperaturi cuprinse
între 0-30
 Caldură specifică : 377 J/kg×C pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Conductivitate termică : 120 W/m×C pentru temperaturi cuprinse între 0-30

Forme de livrare ale materialului CuZn36


Materialul se livrează sub formă de tijă de tip R260,H065,R360,H100,R450,H130, cu
lungimea standard de 30,000 mm.

 R260 :
 Diametru : 4d≤80mm
 Grosime : 4g≤80mm

PAGE 3
 Efort de tracțiune (Rp0,2) : ≤170 Mpa
 Rezistență la tracțiune (Rm) : ≥260 Mpa
 Elongația (A) : ≥45% (Lo = 5.65√So (d or w > 8mm); Amin. 40% in Lo
=
11.3√So mm (4 < d or w <= 8mm))
 H065 :
 Diametru : 4d≤80mm
 Grosime : 4g≤80mm  Duritate (HB) : 65-100 HBW  R360 :
 Diametru : 4d≤40mm
 Grosime : 4g≤40mm
 Efort de tracțiune (Rp0,2): ≥210 Mpa
 Rezistență la tracțiune (Rm): ≥360 Mpa
 Elongația (A) : ≥20% (Lo = 5.65√So (d or w > 8mm); Amin. 18% in Lo
=
11.3√So mm (4 < d or w <= 8mm))
 H100 :
 Diametru : 4d≤40mm
 Grosime : 4g≤40mm  Duritate (HB) : 100-130 HBW  R450 :
 Diametru : 4d≤10mm
 Grosime : 4g≤8mm
 Efort de tracțiune (Rp0,2): ≥300 Mpa
 Rezistență la tracțiune (Rm): ≥450 Mpa
 Elongația (A) : ≥7% (Lo = 5.65√So (d or w > 8mm); Amin. 6% in Lo =
11.3√So mm (4 < d or w <= 8mm))
 H130 :
 Diametru : 4d≤10mm
 Grosime : 4g≤8mm
 Duritate (HB) : 130-190 HBW

PAGE 4
Schița desenului de execuție

PAGE 5
ETAPA 2
Determinarea diametrului semifabricatului plan Se
împarte piesa în arii elementare:
Formulă de calcul Rezultat
𝜋
𝐴 = (𝑑 − 𝑑 ) A1=197,92
4
𝜋
𝐴 = (2𝜋 × 𝑑 ×𝑟−8×𝑟) A2=209,93
4
𝐴 =𝜋×𝑑×ℎ A3=678,58
𝜋
𝐴 = (2𝜋 × 𝑑 ×𝑟+8×𝑟) A4=145,37
4
𝜋
𝐴 = 𝑑 A5=254,46
4
𝐷 = 1,13 × 𝐴 D0=43,56

Determinarea lățimii benzii


Formulă de calcul Rezultat
𝐵 = 𝐷 + 2𝑎 B = 50.48
𝐷 = (1.08 − 1.10) × 𝐷 D0’ = 47.48

a1=1.5 (Tabel 6.3. TEODORESCU)

BSTAS =52 (Tabel valori STAS bază teoretică BPDP 2)

PAGE 6
Tabel 6.3. TEODORESCU

10 12 14 15 16 18 20 21 22 24
25 26 28 29 30 32 35 36 40 42
45 46 47 48 50 52 55 56 60 63
65 70 72 75 80 81 85 90 94 95
100 103 105 106 110 115 120 130 135 140
145 150 155 160 180 200 220 240 250 260
270 280 300 320 360 400 450 500 560 -
Tabel valori STAS bază teoretică proiect BPDP 2

Determinarea distanței dintre riglele de ghidare


Formulă de calcul Rezultat
𝐷 =𝐵 +𝑗 Dr=57

j=5 (Tabel 6.7 TEODORESCU)

PAGE 7
Tabel 6.7 TEODORESCU

Formulă de calcul Rezultat


30000
𝑁 = Np=670
𝑃
𝑃=𝐷 +𝑏 P=44,76
30000 × 1000000
𝑋= X=44776120 buc
𝑁

b=1,2 (Tabel 6.3 TEODORESCU)

Tabel 6.8 TEODORESCU

Abaterile la lățime=0,6 (Tabel 6.8 TEODORESCU)

Determinarea numărului operațiilor de ambutisare pentru piese cilindrice cu flanșă:

Formulă de calcul Rezultat


𝐷 = 1.13 𝐴 +𝐴 +𝐴 Dc=37.10
𝑑
𝑚 = mc=0.32
𝐷
𝑔
× 100 = 1.25

PAGE 8
Tabel 7.3 TEODORESCU
m1=0,5 (ales conform tabelului 7.3 TEODORESCU)

m2=0.8 ; m3=0.84 ; m4=0.87 ; m5=0.90 (aleși conform tabelului 7.4 TEODORESCU)

mcm1 (F)  necesită mai mult de o operație mcm1×m2

(=0,4) (F)  necesită mai mult de două operații

mcm1×m2×m3 (=0,336) (F)  necesită mai mult de trei

operații mcm1×m2×m3×m4 (=0,292) (A)  necesită patru

operații

Determinarea tipurilor de operații

PAGE 9
Tabelul 7.2 TEODORESCU
Prima operație de ambutisare : Cu reținere

Următoarele operații de ambutisare : Cu și fără reținere

Adoptarea razelor de racordare și calculul diametrelor intermediare


Calculul diametrelor

Formulă de calcul Rezultat


𝑑 =𝑑 ×𝑚 d1=21,78
fd d2=17,424
fd d3=14,636
fd d4=12,733

Adoptarea razelor de racordare


𝒈/𝑫𝟎∙𝟏𝟎𝟎
Felul ambutisării
2,0−1,0 1,0−0,2 0,2−0,06
Piese fără flanșă (𝟔÷𝟖)∙𝒈 (𝟖÷𝟏𝟎)∙𝒈 (𝟏𝟎÷𝟏𝟓)∙𝒈
Piese cu flanșă (𝟏𝟎÷𝟏𝟓)∙𝒈 (𝟏𝟓÷𝟐𝟎)∙𝒈 (𝟐𝟎÷𝟑𝟎)∙𝒈
Pentru prima operație, conform tabelului, raza de racordare la plăcile de ambutisare este rpl1=4,5

Pentru următoarele operații, razele de racordare se vor determina conform ecuației :

𝑟 = (0,6 − 0,8) × 𝑟 (valoare aleasă : 0,7)

Astfel, razele de racordare vor fi :

• rpl2=3,15

PAGE 10
• rpl3=2,205
• rpl4=1,5435

𝒈/𝑫𝟎∙𝟏𝟎𝟎
Raza poansonului
>𝟎,𝟓 𝟎,𝟓÷𝟎,𝟐 <𝟎,𝟐
𝒓𝒑 𝒓𝒑=𝒓𝒑𝒍 𝒓𝒑=𝟏,𝟓∙𝒓𝒑𝒍 𝒓𝒑=𝟐𝒓𝒑𝒍
Pentru prima operație, conform tabelului, raza de racordare la poansoanele de ambutisare este rp1=4,5

Pentru următoarele operații, razele de racordare se vor determina conform ecuației :

𝑑 −𝑑 −2×𝑔
𝑟 =
2
Astfel, razele de racordare vor fi :

• rp2=1,878
• rp3=1,094
• rp4=0,652

Calculul înălțimilor intermediare :


Formulă de calcul Rezultat
𝐷 𝑑
ℎ = 0,25 × ( − + 3,44 × 𝑟 ) h1=76,16
𝑚 ×…×𝑚 𝑑
fsdx h2=82,303
fsw h3=94,045
gsaw h4=106,182

ETAPA 3
Calculul forței de ambutisare la piese cilindrice cu flanșă
Formulă de calcul Rezultat
𝐹=𝜋×𝑑 ×𝑔×𝜎×𝑘 F1=6303,89
kf=0,83 F2=5043,11
σr=370 F3=4236,17
HJVJ F4=3685,37

PAGE 11
Tabel 11.21 TEODORESCU

Coeficientul kf a fost ales conform tabelului 11.21 din Teodorescu, iar coeficientul σr se găsește în
etapa 1, (pag. 2) în cadrul prezentării proprietăților fizico-mecanice ale materialului CuZn36

Calculul forței de apăsare pentru reținerea materialului


Formulă de calcul Rezultat
𝜋
𝑄 = ×𝑑 − 𝑑 +2×𝑟 ^2 × 𝑞 Q1=1305,80
4
q=(1.5-2.0) este presiunea specifică de
Q2=-121,58
apăsare
q=1.75 (q ales) Q3=-81,304
sfbrhxr Q4=-49.517
𝑄҆ = (1.2 − 1.3) × 𝑄
Conform formulei calculului forței de apăsare pentru piese cu flanșă, forțele de apăsare necesare
sunt :

• Q1҆=1632,25
• Q2҆=-151,975
• Q3҆=-101,63
• Q4҆=-61,89

PAGE 12
Calculul forței de împingere prin placa de ambutisare
Formulă de calcul Rezultat
𝐹Î = (1,2 − 1,3) × 𝐹 Fî1=7878,75
(Fn×1,25 ales) Fî2=6303,88
hdh Fî3=5295,13
hdhd Fî4=4606,17

Calculul forței necesare pentru comprimarea dispozitivului de amortizare


Formulă de calcul Rezultat
𝐹 = 0,1 × 𝐹 Fa1=630,389
hdhrd Fa2=504,311
gsrgds Fa3=423,617
gsrgrs Fa4=368,537

Calculul forței pentru decuparea flanșei


Formulă de calcul Rezultat
𝐹 =𝑙×𝑔×𝜏 Fd=1864,8
τ=0,7×370 τ=259 l=Df=24 τ a fost ales conform
tabelului 11.9 TEODORESCU

PAGE 13
Tabel 11.9 TEODORESCU

Calcului forțelor totale


Formulă de calcul Rezultat
𝐹 =𝐹+𝐹+𝐹+𝐹 Ftotal=19268,54
𝑄 =𝑄 +𝑄 +𝑄 +𝑄 Qtotal=1053,399
𝐹î = 𝐹î + 𝐹î + 𝐹î + 𝐹î Fîtotal=24083,93
𝐹 =𝐹 +𝐹 +𝐹 +𝐹 Fatotal=1926,854
𝐹 =𝐹 +𝑄 + 𝐹î +𝐹 +𝐹 FTOTAL=48197,523

Calculul lucrului mecanic la ambutisare


Formulă de calcul Rezultat
𝐹 ×𝐶×ℎ
𝐿= L=694044,3312
1000

Coeficienul C a fost ales din tabelul 11.26 din TEODORESCU, cu valoarea C=0,8

Tabel 11.26 TEODORESCU

Determinarea centrului de presiune al ștanțelor

PAGE 14
F1X1=17883,26 F2X2=41635,71
𝐹𝑋 =2×𝜋×𝑟×𝑑 ×𝑥
F3X3=53980,92 F4X4=61249,02
F1Y1=21838,37 F2Y2=17470,69
𝐹𝑌 =2×𝜋×𝑟×𝑑 ×𝑦
F3Y3=14675,22 F4Y4=12767,12
𝑑
𝑥 = x1=10,89
2
𝑑
𝑥 =𝑑 +𝑏+ x2=31,696
2
𝑑
𝑥 = (𝑑 +𝑑)×𝑏+ x3=48,922
2
𝑑
𝑥 = (𝑑 + 𝑑 +𝑑)×𝑏 + x4=63,8065
2
𝑦 =𝑦 =𝑦 =𝑦 =𝑏 +𝑙 y1=y2=y3=y4=13,2
F1=1642,16 F2=1313,59
𝐹=2×𝜋×𝑟×𝑑
F3=1103,4 F4=959,94
𝛴𝐹 𝑋
𝑋= X=34,81
𝛴𝐹
𝛴𝐹 𝑌
𝑌= Y=13,29
𝛴𝐹

ETAPA 4
Adoptarea dimensiunilor placii active:
• Inaltimea placii active: Hpa=14,08
• Distanta minima dintre marginea placii active si muchia activa: b1=14,08
• Lungimea placii active: Lpa=360,25
• Latimea minima a placii active: Bpa=100
• Diametrul gaurilor de fixare cu suruburi stifturi: d=12,5
• Distanta minima intre gaurile de surub: b4=27,14
• Distanta minima intre marginile placii si gaurile de fixare: = 1,4 × 𝑏

PAGE 15
PAGE 16
ETAPA 6
Calculul normei de timp

PAGE 17
NT=0,049026

Calculul normei de timp


480
𝑁 =
𝑇

NP=9790,723

Calculul costului unei piese ambutisate

Formula de calcul Rezultat

PAGE 18
𝑓 × 𝑔 ×× 𝑝
𝐶 = Cmat=583
10 × 𝐾
𝑆 𝑆 𝑇î
𝐶 = ×𝑇+ × 60 Cman=0,0087
60 𝑛
𝑅
𝐶 =𝐶 × Cr=0,031
100
𝑉×𝐴
𝐶 = × Cap=0,0022
𝑛 × 10
𝑘×𝑉
𝐶 = Cam=6
𝑛
𝐶=𝐶 +𝐶 +𝐶+𝐶 +𝐶 C=589,0419

PAGE 19