Sunteți pe pagina 1din 1

Examen

Antohi (cas) Damian Florentina ID, anul II

1.  Comparati scopurile consilierii individuale cu cele ale consilierii de cuplu


Consilierea individuală este centrată pe client și are ca scop ajutarea acestuia să treacă peste
situațiile de criză, această consiliere este necesară atunci când clientul dorește confidențialitate și nu
dorește să își expună problemele de față cu alte persoane.
În consilirea cuplului identificăm o altă abordare a modului de consiliere și de obicei este
nevoie de o echipă de consilieri de sexe diferite pentru a evita diferite simpatii.consilierea de cuplu
prezintă cinci modele de bază.
Modele de bază: consilierea individuală, de grup, colaborativă, paralelă și consilierea prin
participarea ambilor parteneri.

2. Mentionati trei situatii de consiliere din practica dv. sau asa cum sunt ele precizate in Legea
292/2011
• când clientul este într-o situație de criză
• când este implicat un comportament sexual deviant
• când clientul are o frică neobișnuită de exprimare verbală
3. Terapia realitatii
Este o teorie de consiliere în care oamenii își accentuează schimbările pe care le pot
face în gândurile și acțiunile lor. Este o terapie relativ nouă. Această teorie prin împlinirea
nevoilor psihologice și natura preventivă.
3.1. Motivare si scop
◦ ajută clientul să devină autonom și responsabil, sprijinirea clientului pentru a-și
clarifica scopurile și motivațiile.
◦ întocmirea unui plan realist pentru împlinirea dorinţelor şi nevoilor personale;
◦ eliminarea pedepselor şi a scuzelor din viaţa clientului.
◦ Această teorie are ca scop împuternicirea clientului ce îi permit acestuia să fie
mai productiv
3.2. Precizati doua situatii in care se poate utiliza
• nevoia de apartenenţă: de a avea prieteni, familie, dragoste;
• nevoia de putere: de stimă de sine, recunoaştere şi competiţie;
3.3. Alegeti una dintre ele si exemplificati:
• nevoia de apartenenţă: de a avea prieteni, familie, dragoste