Sunteți pe pagina 1din 5

Denumire unitate: Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, cu sediul în comuna Bodeşti, sat


Oşlobeni, judeţul Neamţ este instituţie publică de interes judeţean, cu
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ.

. Scurt istoric
Înființare Cămin de bătrâni Tg.Neamț- Decizia nr. 930 / august 1958;

Schimbat denumirea în Cămin Spital Somatici Cronici Tg. Neamț - HG 1161 / 1990;

Iulie 1991 – Organizaţia „Friesland – Roemenie” confirma sprijinul pentru realizarea noului
cămin

OUG 102 / 1999 – schimbat denumirea din Cămin Spital Somatici Cronici în Centrul de Îngrijire și
Asistență Tg.Neamț;

MISIUNEA CENTRULUI este de a asigura aplicarea politicilor şi


strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu
handicap, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în
comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în
pericol securitatea persoanelor cu handicap.

BENEFICIARII serviciilor oferite în cadrul centrului sunt persoane adulte


cu handicap, conform certificatului emis de Comisia de Evaluare a Persoanei
Adulte cu Handicap Neamţ.

Admiterea se face în baza deciziei de internare a CEPAH în limita locurilor


disponibile. Ieşirea beneficiarilor din centru se face la cererea acestora, dacă
dovedesc că pot beneficia de îngrijire şi susţinere asigurată de familie sau alte
persoane, autorităţi, fundaţii, etc. De asemenea, contractul de servicii poate fi sistat
dacă beneficiarul nu respectă regulamentul unităţii, are abateri repetate şi prezintă
pericol pentru ceilalţi asistaţi sau chiar pentru salariaţi.

CAPACITATEA CENTRULUI este de 52 locuri.    

OBIECTIVELE INSTITUŢIEI
1.        Integrarea şi reinserţia socială a beneficiarilor din Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă
2.        Responsabililarea asistaţilor şi familiilor acestora cu privire la propria
situaţie şi dezvoltarea sentimentului de utilitate socială
3.        Supravegherea şi menţinerea stării de sănătate a beneficiarilor; oferirea de
servicii de îngrijire şi asistenţă conform nevoilor specifice ale beneficiarilor
4.        Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor şi reducerea stigmatizării
sociale a acestei categorii de beneficiari
5.        Reducerea perioadei de rezidenţă a beneficiarilor în centru prin identificarea
de soluţii alternative la nivelul comunităţii locale
6.        Implicarea beneficiarilor în activităţi de socializare şi petrecere a timpului
liber în centru şi în afara acestuia
7.        Dezvoltarea unui sistem de relaţii pozitive la nivelul centrului şi cu
persoane, instituţii şi organizaţii din afara centrului, care să faciliteze cu centrarea
intervenţiei pe client  
8.        Implicarea beneficiarilor în identificarea problemelor şi identificării de
soluţii pentru optimizarea activităţii centrului;
9.        Realizarea unui mediu propice pentru furnizarea de servicii specializate şi
programe de recuperare beneficiarilor.

CONDIŢII DE LOCUIT
Amplasarea unităţii permite utilizatorilor acces liber la serviciile şi
facilităţile comunităţii. Utilizatorii de servicii locuiesc într-un mediu sigur şi
accesibil, curat, igienic şi protejat contra riscului unor infecţii. Locaţia are un
aspect interior plăcut armonios din punct de vedere estetic, oferind ambianţă
familială.
Utilizatorii de servicii sunt cazaţi in dormitoare accesibile, sigure, igienizate
şi confortabile. Camerele sunt parchetate, mochetate dotate cu mobilier adecvat
nevoilor beneficiarilor (pat cu saltea ergonomică, noptiere, dulap individual,
scaune, masă). Băile sunt faianţate şi utilate corespunzător.
Unitatea este structurată P+2 cu 12 apartamente fiecare, cu 2-3 camere de
locuit două băi de serviciu, camerele fiind ocupate de unul până la trei utilizatori.
Camerele de zi, corespunzător dotate, amenajate în cadrul centrului, pot oferi
beneficiarilor momente de relaxare în compania prietenilor sau a vizitatorilor. De
asemenea, aici pot fi organizate diferite evenimente cu specific cât mai divers,
conform dorinţelor pe care utilizatorii le manifestă şi care răspund necesităţilor
acestora de petrecere a timpului liber. Bucătăria respectă normele de igienă, iar
Sala de mese oferă acelaşi sentiment de familiaritate de care beneficiarii au
nevoie.
Camerele de locuit, cu 1 - 3  paturi, accesibilizate, mobilate şi dotate
corespunzător, oferă tot confortul şi atmosfera de familiaritate şi siguranţă de care
beneficiarii au nevoie.
DOTĂRI
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni beneficiază de:
-         dotări specifice pentru cabinet medical; dotări specifice pentru farmacie;
-         dotări pentru sala de kinetoterapie: bicicletă ergonomică, colaci de cauciuc,
săculeţi cu nisip;
-         dotări pentru cabinetul asistentului social;
-         dotări specifice pentru spălătorie – maşini de spălat industriale;
-         calculatoare, imprimante, xerox;
-         1 - 3 paturi în fiecare din cele 39 camere;
-         11 camere de baie, 17 cabine WC;
-         paturi de pal cu saltele relaxa, lenjerie de pat şi pături de lână, noptiere,
măsuţe şifonier din acelaşi material cu paturile, scaune, mochete, ceasuri, aparate
radio şi paturi speciale pentru cei cu deficienţă motorie;
-         scaune şi mese pentru spaţiile amenajate pe fiecare palier;
-         rafturi şi fier de călcat pentru minilenjerie;
-         birouri;
-         mobilier adecvat, aparatură audio - video, pentru sala de club;
-         mobilier adecvat, utilaje pentru prepararea hranei, agregate frigorifice
,veselă şi tacâmuri de inox, mese pentru 4 persoane;
-         spaţii pentru prepararea hranei: blocul alimentar corespunde normelor
prevăzute de lege, unitatea având autorizaţii legale de funcţionare, sanitar-
veterinare, igienico - sanitare.
-         lifturi pentru fiecare dintre cele 2 scări care şi accesibilizarea spaţiilor pentru
utilizatorii de fotolii rulante.
-         capelă pentru oficierea slujbelor religioase

Activităţile individuale desfăşurate în cadrul Centrului de Îngrijire şi


Asistenţă Oşlobeni, sunt programate în conformitate cu nevoile şi potenţialul
funcţional al beneficiarilor şi includ:
1.     Asistenţă medicală: unitatea a asigurat întotdeauna necesarul de
medicamente pentru nevoile beneficiarilor şi are ca angajaţi un medic generalist,
un maseur, o asistentă medicală şefă, şi un număr de 2 asistenţi medicali.
2.     Servicii de asistenţă socială: asistentul social oferă consiliere în
vederea depăşirii dificultăţilor personale sau sociale şi propune măsuri de ajutorare.
De asemenea, se oferă consiliere privind drepturile şi obligaţiile beneficiarilor
3.     Terapie ocupaţională, activităţi de recreative şi de timp
liber: reprezintă domeniul de terapie care se adresează tuturor beneficiarilor pentru
a susţine mişcarea în vederea recuperării prin activităţi manuale (ex.: împletit,
cusut, croşetat, grădinărit, ajutor la bucătărie şi alte activităţi desfăşurate în cadrul
unităţii, etc.)
4.     Masaj şi kinetoterapie: sunt elaborate şi realizate, conform nevoilor
identificate şi recomandărilor medicale, programe de masaj, mobilizare şi
gimnastică medicală.
5.     Relaxare şi activităţi de timp liber: organizarea de excursii, drumeţii,
vizionări de spectacole, plimbări individuale, participarea la spectacole ale elevilor
de la şcolile din comună sau din judeţ; practicarea de jocuri distractive conform
preferinţelor beneficiarilor (şah, remy, table, etc.);

PERSONALUL care deserveşte Centrul de îngrijire şi asistenţă Oşlobeni


este împărţit în: personal de conducere, personal de specialitate şi
personal administrativ şi de îngrijire.

În vederea realizării serviciilor pentru beneficiarii, conducerea realizează şi


o strategie de comunicare şi informare în afara centrului. In acest sens se aplică o
politică de comunicare şi colaborare cu:

   Autorităţile de coordonare
·        Consiliul Judeţean Neamţ
·        Direcţia Generală pentru Persoane cu Handicap

 Colaboratori
·        Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;
·        celelalte centre de protecţie specială a persoanelor adulte cu handicap
din judeţ: CIA Roman, CIA Bozieni, CIA Târgu Neamţ, CRRN Războieni,
CRRPH Păstrăveni;
·        autorităţi locale şi instituţiile sociale şi de ocrotire a sănătăţii;
·        instituţii de educaţie şi culturale;
·        instituţii religioase;
·        organizaţii non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate asistenţa
socială a persoanelor cu handicap.

   Parteneri – Centrul are încheiate acorduri de parteneriat, sau convenţii de


colaborare cu instituţii de interes de nivel local, respectiv:
·        Primăria Bodeşti,
·        Şcoala Bodeşti;
·        Fundaţia Motivation;
·        Parohia Oşlobeni.