Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași

Facultatea de DE PSIHOLOGIE, ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI ȘI


ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ

REFERAT
la disciplina PRACTICA DE SPECIALITATE

Titlul referatului

Titular de disciplină: Lect.univ.dr.ROXANA ATEȘOAE

Autor: BEREA(VARTIC) MIHAELA PAULA


Anul de studiu : I
e-mail: mihaelapaulaberea@gmail.com