Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI


ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nume și Prenume, An Vartic(Berea)Mihaela Paula ,……………….……….………….………………………

Informatică socială

1. Enumerați patru sisteme de operare

2. Un document Word poate fi salvat cu extensia:


a. doc
b. xls
c. .ppt

3. Care este aplicaţia cu ajutorul căreia putem redacta un chestionar?


a. Google Crome
b. Microsoft Word
c. Google Docs
d. Microsoft Outlook

4. Care este aplicaţia cu ajutorul căreia putem face analiza unor date statistice?
a. Microsoft Excel
b. Windows XP
c. Microsoft Publisher
d. SPSS

5. Microsoft Excel este:


a. Un program de calcul tabelar
b. Un sistem de gestiune a bazelor de date
c. Un program de prezentări grafice
d. Un browser web

1
6. Enumeraţi 3 caracteristici ale Web 2.0

7. Ce este Wikipedia?

8. Care sunt avantajele reţelelor sociale online?

9. Ce este un blog?

Notă:
2
1. Răspunsurile corecte vor fi marcate cu x, conform modelului:

a. ............
b. ............ x
c. .............
d. ............ x

2. Fiecare întrebare este notată cu 1 punct, iar 1 punct se acordă din oficiu.