Sunteți pe pagina 1din 94

GHIDUL SERVICIILOR SOCIALE

furnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor

Coordonarea procesului de colectare, interpretare şi publicare a datelor este realizată de:


lect.univ.dr. Salomea Popoviciu
drd. Tina Daragiu

Design: Monica Suciu

Secretariatul Coaliţiei STRONG: Angelica Platon –Preşedine, Adriana du Plessis – Preşedinte


onorific, Monica Suciu – Secretar, Tina Daragiu – Secretar General

Studenţii Universităţii Emanuel implicaţi în colectarea datelor sunt:


Ana Barbu, Damaris Costea, Lavinia Culda, Sergiu Culda, Cristina Simion, Emanuela Drăgan, Roxana
Rusu, Miriam Achim, Andrei Şoldan, Simona Moroşan, Cristian Roman

1
Contents
Introducere................................................................................................................................................ 6
Scurt istoric al coalizării sectorului neguvernamental din judeţul Bihor ............................................. 6
Obiectivele analizei şi realizării Ghidului de servicii sociale .............................................................. 7
Contextul dezvoltării serviciilor sociale din perspectiva mecanismelor de finanţare .......................... 7
Situaţia serviciilor şi programelor furnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor ....................... 11
Distribuţia activităţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor din punct de vedere al unităţilor teritorial
administrative la nivelul judeţului Bihor ............................................................................................ 14
Beneficiarii serviciilor sociale şi tipurile acestora ............................................................................. 15
Cheltuielile aferente sectorului neguvernamental conform datelor aferente anului 2011.................. 17
Resurse imobiliare alocate sectorului ONG de către Administraţiile Publice Locale ....................... 17
Analiza S.W.O.T - Sectorul neguvernamental implicat în furnizarea de servicii sociale .................. 18
Asociaţia Acţiunea Felix ........................................................................................................................ 20
Serviciul 1: Serviciu de integrare socio-profesională a tinerilor defavorizaţi social ......................... 20
Serviciul 2: Plasament familial în case de tip rezidenţial ................................................................... 20
Asociaţia „Ajutorul Creştin din România” ............................................................................................. 21
Serviciul 1: Centru de plasament........................................................................................................ 21
Asociaţia Caritas Catolica ...................................................................................................................... 22
Serviciul 1: Asistenţă socio-medicală la domiciliu a persoanelor vârstnice – Centru de Îngrijire la
Domiciliu (CID) în localităţile: Oradea, Aleşd, Marghita, Oşorhei, Salonta, Săcueni, Valea lui
Mihai. ................................................................................................................................................. 22
Serviciul 2: Centrul Rezidenţial “Căminul Sf. Martin” Oradea ......................................................... 22
Serviciul 3: Cantină socială ................................................................................................................ 23
Serviciul 4: Centru de Consiliere şi Sprijin pentru persoane cu dizabilităţi - CCSPD ...................... 23
Serviciul 5: Caritas punct de lucru Marghita...................................................................................... 23
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea ......................................................................................................... 25
Serviciul 1: Cantina Socială ............................................................................................................... 25
Serviciul 2: Centru de zi pentru copii „Gabriele” .............................................................................. 26
Serviciul 3: Centru de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice ........ 26
Serviciul 4: Centru de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane cu handicap .... 27
Serviciul 5: Centrul Maternal „Mihai” ............................................................................................... 28
Program 1: Asigurarea vestimentaţiei adecvate ................................................................................. 28
Asociaţia Căminul Creştin de Bătrâni a Bisericii Reformate Tinca ....................................................... 29
Serviciul 1: Îngrijirea persoanelor vârstnice în centrul rezidenţial .................................................... 29
Asociaţia Charitatis „Sfântul Nicolae” ................................................................................................... 30
Serviciul 1: Centrul pentru pregătirea şi sprijinirea reintegrării sau integrării în familie a copilului 30
Serviciul 2: Centrul care acordă servicii de tip familial ..................................................................... 30
Asociaţia Creştină Peniel Tinca ............................................................................................................. 32
Asociaţia de Asistenţă Socială Comunitară Agape ................................................................................ 33
Serviciul 1: Locuinţă socială pentru tinere post -instituţionalizate .................................................... 33
Asociaţia de Asistenţă Socială „Episcop Nicolae Popovici” ................................................................. 34
Serviciul 1: Cămin pentru persoane vârstnice ................................................................................... 34
Serviciul 2: Centru care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane
vârstnice.............................................................................................................................................. 34
Asociaţia Deficienţilor Locomotori Bihor ............................................................................................. 35
Serviciul 1: Informare şi Consiliere ................................................................................................... 35
Asociaţia Down Oradea România - ADOR ........................................................................................... 36
2
Serviciul 1: Centru de zi IEDERA pentru persoane cu Sindrom Down şi alte dizabilităţi ................ 36
Serviciul 2: Serviciu de consiliere, orientare şi reprezentare ............................................................. 36
Asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş ............................................................................................. 38
Serviciul 1: Sprijinim familii să locuiască în condiţii decente ........................................................... 38
Asociatia Handicapaţilor ........................................................................................................................ 39
Psihici Bihor ........................................................................................................................................... 39
Serviciul 1: Centru de zi ..................................................................................................................... 39
Asociaţia Luncşoara Bihorului ............................................................................................................... 40
Serviciul 1: Ajutorarea persoanelor nevoiaşe ..................................................................................... 40
Serviciul 2:Ajutorarea copiilor ........................................................................................................... 40
Asociaţia Naţională a Surzilor ................................................................................................................ 41
din România – Filiala Surzilor Oradea ................................................................................................... 41
Serviciul 1: Centru de informare şi consiliere pentru persoane deficiente de auz ............................. 41
Serviciul 2: Integrarea profesională a persoanelor cu deficienţe de auz ............................................ 41
Serviciul 3: Serviciul de interpret în limbaj mimico-gestual ............................................................. 42
Serviciul 4: Organizarea de activităţi cultural-artistice, sportive şi de petrecere a timpului liber ..... 42
Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Bihor-Sălaj ........................................... 43
Serviciul 1: Centru de zi pentru nevăzători ........................................................................................ 43
Asociaţia Pro Christo et Ecclesia filiala Oradea .................................................................................... 44
Serviciul 1: Centru de Plasament Julia ............................................................................................... 44
Serviciul 2: Serviciul primar de asistenţă socială la domiciliu pentru persoane vârstnice ................. 44
Asociaţia Ramiluck ................................................................................................................................ 46
Serviciul 1: Îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice ......................................................................... 46
Serviciul 2: Îngrijiri la domiciliu pentru persoane cu handicap ......................................................... 46
Serviciul 3: Centru de zi pentru persoane vârstnice ........................................................................... 46
Serviciul 4: Informare şi consiliere pentru persoane aflate în dificultate........................................... 47
Asociaţia Româno-Germană .................................................................................................................. 48
Alsterdorf................................................................................................................................................ 48
Serviciul 1: Locuinţe protejate: Aapartamentul 1, 2, 3, 4, 5, Casa Frankfurt, Casa Franz Max, Casa
Săcuieni .............................................................................................................................................. 48
Serviciul 2: Serviciul de asistenţă socio-pedagogică la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi .... 48
Serviciul 3: Serviciul de formare a competenţelor sociale şi a celor referitoare la acomodarea şi
păstrarea unui loc de muncă la persoanele cu dizabilităţi mintale şi/sau cu dificultăţi de învăţare ... 48
Asociaţia S.O.S. Autism Bihor ............................................................................................................... 50
Serviciul 1: Servicii sociale acordate persoanelor afectate de tulburări din spectrul autism ............. 50
Asociaţia Smiles ..................................................................................................................................... 51
Serviciul 1: Informare, consiliere şi suport pentru persoane aflate în dificultate............................... 51
Serviciul 2: Centru de primire în regim de urgenţă pentru persoane victime ale violenţei în familie 51
Serviciul 3: Adăposturi de noapte găzduire temporară ...................................................................... 52
Fundaţia Agape....................................................................................................................................... 53
Serviciul 1: Cantină socială ................................................................................................................ 53
Serviciul 2: Unitate de îngrijire la domiciliu ...................................................................................... 53
Fundaţia Albin ........................................................................................................................................ 54
Serviciul 1: Serviciu de informare şi consiliere ................................................................................. 54
Fundaţia Biruitorii .................................................................................................................................. 55
Serviciul 1: Centru de informare şi consiliere pentru persoane aflate în dificultate .......................... 55
Serviciul 2: Centru de servicii de îgrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane cu handicap ..... 55
Serviciul 3: Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap ................................. 56
Fundaţia Caritas Centru Social Sf. Ştefan Sâniob .................................................................................. 57
Serviciul 1: Plasament în casă de tip rezidenţial Casa Curcubeu ....................................................... 57

3
Serviciul 2: Plasament în casă de tip familial Casa Pietrelor Pestriţe ................................................ 57
Serviciul 3: Plasament în casă de tip familial Casa Sf. Francisc ........................................................ 58
Fundaţia Casa Minunată ......................................................................................................................... 59
Serviciul 1: Grădiniţă inclusivă .......................................................................................................... 59
Serviciul 2: Centru de zi After School ............................................................................................... 59
Fundaţia “Casa Speranţei”...................................................................................................................... 60
Serviciul 1: Centru care acordă servicii de tip familial ...................................................................... 60
Serviciul 2: Asistarea sociala a familiilor aflate in dificultate pentru prevenirea abandonului
copilului .............................................................................................................................................. 60
Fundaţia Căminul Felix .......................................................................................................................... 62
Serviciul 1: Plasament familial în case de tip rezidenţial ................................................................... 62
Fundaţia Căminul Francesco Beiuş ........................................................................................................ 63
Serviciul 1: Centrul de zi Beiuş .......................................................................................................... 63
Serviciul 2: Centrul de zi Ioaniş ......................................................................................................... 63
Fundaţia Cireşarii ................................................................................................................................... 64
Serviciul 1: Centrul de zi .................................................................................................................... 64
Serviciul 2: Cantina socială ................................................................................................................ 64
Fundaţia Copiii Dragostei ...................................................................................................................... 65
Serviciul 1: Centru de plasament........................................................................................................ 65
Serviciul 2: Fundatia Copiii Dragostei asigura administrarea Centrului de plasament pentru copii cu
handicap Popesti in urma externalizarii de la DGASPC. ................................................................... 65
Fundaţia Creştină de Asistenţă Socială ,,CASA” ................................................................................... 66
Serviciul 1: Sprijinire şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională a
persoanelor defavorizate social .......................................................................................................... 66
Serviciul 2: Centru de informare, consiliere şi asistenţă a persoanelor aflate în dificultate .............. 66
Serviciul 3: Îngrijire socio-medicală pentru recuperarea şi stimularea psiho-motorie a copiilor cu
cerinţe speciale ................................................................................................................................... 67
Fundaţia Creştină “Elim” ....................................................................................................................... 68
Serviciul 1: Centru specializat pentru copii cu dizabilităţi ”Casa Silvia” ......................................... 68
Serviciul 2: Centru de plasament de tip familial ................................................................................ 68
Serviciul 3: Centru care acordă servicii de tip familial ...................................................................... 69
Serviciul 4: Centru de primire în regim de urgenţă pentru persoane fără adăpost ............................. 69
Program 1: Ateliere ocupaţionale pentru persoane cu dizabilităţi ..................................................... 70
Program 2: Casa de vară pentru copii defavorizaţi ............................................................................ 70
Program 3: Familii sărace şi romi - ajutor la domiciliul persoanelor ................................................. 70
Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor...................................................................................................... 71
Serviciul 1: Centru de zi pentru persoane cu scleroză multiplă ......................................................... 71
Serviciul 2: Centru de servicii de îngrijire de asistenţă la domiciliu pentru persoane cu scleroză
multiplă............................................................................................................................................... 72
Fundaţia Diaconală Reformată a Eriului ................................................................................................ 73
Serviciul 1: Internatul Social „Samuel” pentru copii defavorizati ..................................................... 73
Fundaţia Filadelfia Noom ....................................................................................................................... 74
Serviciul 1: Centru rezidential pentru persoane varstnice .................................................................. 74
Fundaţia Hexagon Energia ..................................................................................................................... 75
Serviciul 1: Serviciul de îngrijire a persoanelor vârstnice in sistem rezidential -Camin pentru
persoane varstnice .............................................................................................................................. 75
Fundaţia Hospice Emanuel ..................................................................................................................... 76
Serviciul 1: Serviciu de îngrijire paliativă la domiciliu pentru adulţi şi copii. .................................. 76
Fundaţia Încrederea ............................................................................................................................... 77
Serviciul 1: Consilere adicţii .............................................................................................................. 77

4
Serviciul 2: Educaţie preventivă......................................................................................................... 77
Serviciul 3: Programul de asistenţă socială ........................................................................................ 78
Fundaţia People to People ...................................................................................................... 79
Serviciul 1: Centrul de consiliere, sprijin si asistenta a victimelor traficului de persoane................. 79
Serviciul 2: Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati „Amicii”......................................................... 79
Serviciul 3: Centrul de consiliere „Metanoia” ................................................................................... 80
Program 1: Proiect educational de tip after school/preschool – Osorhei-Alparea ............................. 80
Program 2: Sprijin si asistenta pentru persoane si comunitati defavorizate ....................................... 81
Program 3: Tabere de vara pentru copii din medii defavorizate ........................................................ 81
Program 4: Integrare socio-profesionala a tinerelor post-institutionalizate ....................................... 81
Fundaţia Romanian Relief ...................................................................................................................... 82
Serviciul 1: Centru de plasament de tip familial „Safe Homes” Tinca .............................................. 82
Serviciul 2: Centru care ofera servicii de tip familial ........................................................................ 82
Serviciul 3: Centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii ...................................................... 83
Serviciul 4: Clinica Medicala „Pentru Voi” Tinca ............................................................................. 83
Fundaţia Ruhama .................................................................................................................................... 84
Serviciul 1: Centrul de informare şi consiliere pentru persoanele aflate în situaţii dificile ............... 84
Serviciul 2: Centrul care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane
vârstnice- judeţul Bihor ...................................................................................................................... 84
Serviciul 3: Centrul de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane cu handicap–
judeţul Bihor ....................................................................................................................................... 85
Serviciul 4: Serviciul social specializat pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor, tip
creşa– Telechiu ................................................................................................................................... 86
Serviciul 5: Centrul de zi pentru copii Ciumeghiu ............................................................................. 86
Serviciul 6: Centrul de zi pentru copii Tinca ..................................................................................... 87
Serviciul 7: Centrul de zi pentru copii Oşorhei .................................................................................. 87
Serviciul 8: Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii – judeţul Bihor ......................... 88
Serviciul 9: Centrul CARIERE – servicii de informare, consiliere şi mediere în domeniul ocupării 89
Program 1: Programe socio-educaţionale complementare sistemului de educaţie ............................ 89
Fundaţia Societatea de Binefacere Don Orione ..................................................................................... 90
Serviciul 1: Centru de zi pentru copii ................................................................................................. 90
Fundaţia Theranova ................................................................................................................................ 91
Serviciul 1: Servicii de terapie, informare si consiliere a persoanelor cu dizabilitati ........................ 91
Serviciul 2: Confectionarea de proteze si orteze ................................................................................ 91
Fundaţia Viaţă Nouă pentru Copii.......................................................................................................... 93
Serviciul 1: Centru care acordă sevicii de tip familial ....................................................................... 93
Programul 1: Începuturi Bune - program socio-educaţional de prevenire a abandonului şcolar la
nivelul şcolii primare şi gimnaziale.................................................................................................... 93
Programul 2: Inspiraţia Educaţiei - program de promovare a accesului egal la educaţie liceală a
tinerilor defavorizaţi ........................................................................................................................... 94

5
Introducere
Ghidul serviciilor sociale ediţia a III-a, anul 2012, este realizat la cererea Coaliţiei pentru
consolidarea SecToRului ONG din judeţul Bihor cu ajutorul specializării de Asistenţă Socială din
cadrul Universităţii Emanuel din Oradea şi cuprinde informaţii legate de serviciile sociale furnizate
de organizaţiile neguvernamentale.

Interesul cetăţenilor de a cunoaşte oferta privată de servicii sociale, ofertă care nu se găseşte
într-o formă centralizată în evidenţele instituţiilor publice cu competenţe în domeniul asistenţei
sociale, a determinat sectorul privat, atât în prezent cât şi în trecut, ca prin eforturi integrate să
colecteze şi să publice informaţii despre serviciile şi programele aferente sectorului neguvernamental
din judeţul Bihor.

Primele două ghiduri centralizate ale serviciilor sociale şi ale programelor furnizate de
asociaţiile şi fundaţiile active în judeţul Bihor au fost publicate în ianuarie 2008 în Ziarul Primăriei
Municipiului Oradea şi în 2009 prin broşura tipărită ca material realizat de Secretariatul Coaliţiei
STRONG.

Pentru obţinerea informaţiilor necesare actualizării şi centralizării datelor serviciilor şi


programelor de intervenţie au fost contactate, faţă-în-faţă, telefonic, prin fax şi e-mail, un număr de 80
ONG-uri. Dintre acestea, au răspuns un număr de 45 ONG-uri, respectiv 56% din totalul celor
contactate.

Asociaţiile şi Fundaţiile bihorene au creat servicii prin intermediul cărora asistă persoane,
familii şi comunităţi ale căror probleme sociale pot fi generate sau pot fi corelate cu boala,
dizabilitatea, educaţia, ocuparea, condiţiile de locuit, venitul, relaţiile familiale, dezvoltarea
psihologică, etc.. Unele grupuri afectate de probleme care au generat nevoi sociale au beneficiat de
servicii şi programe înfiinţate pentru prima dată de Asociaţii şi Fundaţii, sau care sunt oferite numai de
sectorul neguvernamental. Sunt categorii de probleme cărora Fundaţiile şi Asociaţiile le-au răspuns
prin programe şi soluţii înainte ca sectorul public să iniţiere politici publice necesare.

Scurt istoric al coalizării sectorului neguvernamental din judeţul Bihor


Coaliţia pentru Consolidarea SecToRului ONG din judeţul Bihor a fost fondată în anul 2006 la
iniţiativa Fundaţiei Ruhama, alături de alte 5 organizaţii neguvernamentale: Asociaţia DOWN,
Asociaţia Caritas Catolica, SUPHAR, Fundaţia Ecclesia Matter şi Fundaţia Română pentru Copii,
Comunitate şi Familie. Scopul pentru care a luat fiinţă această coaliţie a fost acela de a furniza
expertiză în domeniile sectorului social, pentru consultare în elaborarea, adoptarea şi implementarea
politicilor sociale la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

Constituirea Coaliţiei STRONG a venit ca urmare a conştientizării, de către reprezentanţii celor


şase organizaţii neguvernamentale fondatoare, a importanţei punerii în comun a eforturilor în vederea
obţinerii de rezultate. Acestea constau în schimbarea politicilor sociale la nivel local, favorabile
beneficiarilor pe care îi reprezintă. În prezent, Coaliţia STRONG este reprezentată în 7 comisii
judeţene, reuşind să contribuie cu expertiză în formularea politicilor publice adresate persoanelor aflate
în nevoie.

Expertiza sectorului neguvernamental este utilizată în realizarea unor analize care să faciliteze
accesul la o cunoaştere mai bună a acestuia, demers realizat şi în scopul aportului la realizarea
Stategiei judeţene privind dezvoltarea serviciilor sociale 2012-2016.

6
Obiectivele analizei şi realizării Ghidului de servicii sociale

Studiul de faţă, realizat în anul 2012, are ca punct de pornire atât nevoia cât şi dorinţa de a
identifica, estima şi măsura capacitatea de intervenţie a serviciilor sociale şi a programelor de
intervenţie oferite de sectorul neguvernamental în domeniul asistenţei sociale, în rezolvarea nevoilor
cetăţenilor judeţului Bihor.

Necesitatea unei astfel de analize este dată de un conglomerat de factori precum:


 necesitatea de oferire a unei imagini complete asupra sectorului neguvernamental în raport
cu serviciile sociale dezvoltate în judeţul Bihor şi prezentate în Strategia judeţeană privind
dezvoltarea serviciilor sociale 2012-2016.
 interesul cetăţenilor de a cunoaşte oferta privată, care nu se găseşte într-o formă actualizată
în evidenţele instituţiilor publice cu competenţe în domeniul asistenţei sociale. Sectorul
privat, ca urmare a acestui fapt, s-a autosezisat, atât în prezent cât şi în trecut, astfel încât,
prin eforturile integrate a Coaliţiei pentru Consolidarea SecToRului ONG din judeţul Bihor
(Coaliţia STRONG), în colaborare cu Specializarea de Asistenţă Socială a Universităţii
Emanuel din Oradea, au oferit publicului primele două ghiduri centralizate ale serviciilor
sociale şi ale programelor furnizate de asociaţiile şi fundaţiile active, din judeţul Bihor.
Aceste ghiduri au fost publicate în ianuarie 2008 în Ziarul Primăriei prin implicarea directă
a Municipalităţii şi în 2009 ca material realizat de Secretariatul Coaliţiei STRONG cu
implicare financiară a Fundaţiei Ruhama.
 necesitatea cunoşterii integrate a informaţiilor referitoare la serviciile şi programele de
intervenţie oferite de sectorul neguvernamental de către specialiştii activi în sistemul de
asistenţă socială.

Astfel, obiectivul principal al acestei analize este de a identifica, estima şi măsura capacitatea
de intervenţie a serviciilor şi programelor oferite de sectorul neguvernamental şi de a identifica,
informaţiile de larg interes cu privire la oferta serviciilor şi programelor aferente sectorului
neguvernamental vor fi publicate în cea de-a III-a ediţie a Ghidului Serviciilor Sociale din judeţul
Bihor.

Contextul dezvoltării serviciilor sociale din perspectiva mecanismelor de


finanţare
În următoarea secţiune se vor prezenta câteva date semnificative cu privire la gradul de
dezvoltare a sectorului neguvernamental în ceea ce priveşte accesarea fondurilor publice din România,
utilizând mecanismul financiar prevăzut de legea 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţilor
şi fundaţiilor. După 1990, în România sectorul neguvernamental care oferă servicii sociale a început să
se organizeze şi să se dezvolte. Ceea ce se remarcă este că în perioada de început, şi anume în anii ’90,
majoritatea asociaţiilor şi fundaţiilor au dezvoltat servicii sociale cu ajutorul fondurilor private, cele
mai multe din afara României. Astfel, diverse organizaţii publice şi private internaţionale (ex. Salvaţi
Copiii, UNICEF, USAID, CIDA, etc.), sau instituţii de cult din străinătate, au oferit fonduri pentru
acoperirea, de multe ori chiar exclusivă, a cheltuielilor necesare iniţierii, funcţionării şi dezvoltării
acestor servicii. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, se constată o reducere atât
a numărului de finanţatori din străinătate cât şi a fondurilor alocate de aceştia serviciilor sociale din
România. Ca o consecinţă firească, asociaţiile şi fundaţiile au fost provocate în a-şi dezvolta
competenţele pentru a identifica şi accesa fonduri din surse alternative. Aceste surse constau atât în
fonduri publice naţionale şi locale cât şi europene. Pe lângă acestea, sectorul neguvernamental mai
poate accesa resursele comunităţii, prin implicarea companiilor şi donorilor privaţi (ex. băncile).

7
Pentru obiectivele raportului de faţă a fost analizată capacitatea de accesare a fondurilor publice
naţionale şi locale de către fundaţiile şi asociaţiile din judeţul Bihor, utilizănd mecanismul financiar
prevăzut de legea 34/1998. Aceste date au fost furnizate de către publicaţiile oficiale ale Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ale Consiliului Local Oradea. Din analiza interprinsă se
desprind cinci situaţii faptice relevante dezvoltării sectorului neguvernamental din Bihor în accesarea
fondurilor publice.

1. Creşterea numărului de organizaţii neguvernamentale care accesează fonduri publice


Datele existente arată faptul că există o tendinţă ascendentă a numărului de organizaţii
neguvernamentale, din judeţul Bihor, care accesează fondurile bugetului public naţional. Astfel, în
2012 se constată o creştere cu 350% a fundaţiilor şi asociaţiilor care oferă servicii subvenţionate de
stat, şi cu 133% a celor subvenţionate de Consiliul Local Oradea, faţă de 2007 (vezi tabelul 1).

Tabel 1. Numărul organizaţiilor din judeţul Bihor care oferă servicii subvenţionate din bugetul
de stat şi bugetul Consiliul Local Oradea 2007-2012
An Nr. organizaţii care Nr. Organizaţii care
oferă servicii oferă servicii
subvenţionate de stat subvenţionate de
Consiliul Local Oradea
2007 4 9
2008 7 10
2009 8 8
2010 10 5
2011 14 14
2012 14 12

Această creştere a numărului de organizaţii indică o îmbunătăţire a competenţelor sectorului


neguvernamental de identificare şi accesare atât a fondurilor din bugetul de stat cât şi din Consiliul
Local.

2. Creşterea numărului de servicii sociale pentru care se solicită finanţări publice


Numărul serviciilor sociale pentru care se solicită subvenţii din bugetul public de stat este de asemenea
în creştere (vezi tabelul 2).

Tabel 2. Numărul serviciilor sociale acordate de asociaţii şi fundaţii din judeţul Bihor, pentru
care se solicită finanţări publice
An Nr. serviciilor
subvenţionate de
bugetul de stat
2008 4
2009 5
2010 15
2011 16
2012 20

Aceste date sunt oferite doar din anul 2008. Creşterea numărului de servicii pentru care asociaţiile şi
fundaţiile au solicitat finanţări publice de stat este de 500% (în anul 2012 raportat la anul 2008).
Această creştere semnificativă indică atât o diversificare a tipurilor de servicii sociale acreditate oferite
cetăţenilor aflaţi în situaţii de risc, cât şi capacitatea sectorului neguvernamental de a oferi o gamă mai
largă de nevoi sociale.
8
3. Îmbunătăţirea poziţiei ocupată de fundaţiile şi asociaţiile judeţului Bihor în ierarhizarea
judeţelor la nivel naţional, în ceea ce priveşte accesarea fondurilor publice alocate prin legea
34/1998.

Organizaţiile neguvernamentale active în domeniul social din judeţul Bihor, au poziţionat judeţul pe un
loc de cinste în ierarhia celor 42 de judeţe care oferă servicii sociale. De menţionat este că judeţul
Bihor se află, după anul 2008, printre primele 10 judeţe în care asociaţiile şi fundaţiile demonstrează,
prin recunoaşterea acordată de Ministerul Muncii, următoarele:
 capacitate de asistare a persoanelor aflate la risc social;
 preocupare pentru dezvoltarea numărului de servicii sociale;
 preocupare pentru dezvoltarea tipurilor de servicii sociale;
 capacitate de extindere a intervenţiilor sociale spre noi grupuri ţintă;
 capacitate de a atrage fonduri din bugetul de stat în judeţul de reşedinţă;
 capacitate de a crea locuri de muncă cu resurse externe comunităţii locale;
 capacitate de a contribui prin impozite şi taxe la bugetul local în comunitatea în care
organizaţia îşi are sediul (vezi tabelul 3).

Tabel 3. Poziţia judeţului Bihor în funcţie de primele 11 judeţe care accesează fonduri publice
alocate prin legea 34/1998

Locul Anul
în 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ierarhie
VARIABILA: IERARHIA ÎN FUNCŢIE DE VALOAREA SUMEI
ACCESATE/ATRASE ÎN JUDEŢ
1 Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti
2 Alba Alba Alba Alba Alba Alba
3 Cluj Timiş Sibiu Cluj Sibiu Cluj
4 Timiş Satu Mare Satu Mare Sibiu Bacău Bacău
5 Sibiu Sibiu Timiş Bacău Cluj Iaşi
6 Satu Mare Cluj Cluj Bihor Timiş Sibiu
7 Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Timiş
8 Hunedoara Bacău Bacău Timiş Hunedoara Hunedoara
9 Galaţi Bihor Bihor Satu Mare Bihor Bihor
10 Bacău Galaţi Hunedoara Hunedoara Satu Mare Satu Mare
11 Bihor Neamţ Braşov Braşov Harghita Mureş
VARIABILA: IERARHIA ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL DE ASOCIAŢII ŞI
FUNDAŢII CARE AU ACCESAT SUBVENŢII ÎN JUDEŢ
1 Bucureşti Bucureşi Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti
2 Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu
3 Cluj Bacău Bacău Bihor Bihor Bihor
4 Alba Cluj Bihor Bacău Bacău Bacău
5 Bihor Bihor Cluj Cluj Cluj Iaşi
6 Timiş Alba Mureş Iaşi Iaşi Cluj
7 Bacău Timiş Alba Mureş Harghita Mureş
8 Harghita Iaşi Timiş Timiş Vaslui Harghita
9 Vălcea Sălaj Iaşi Sălaj Neamţ Timiş
10 Galaţi Neamţ Sălaj Braşov Timiş Braşov
11 Iaşi Mureş Brăila Alba Braşov Alba

9
VARIABILA: IERARHIA ÎN FUNCŢIE NUMĂRUL DE SERVICII SOCIALE
PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUBVENŢII
1 Bucureşti Bucureşi Bucureşi Bucureşti Bucureşti
2 Alba Alba Alba Alba Alba
3 Satu Mare Satu Mare Iaşi Iaşi Iaşi
4 Iaşi Iaşi Satu Mare Sibiu Sibiu
5 Nu există Sibiu Sibiu Sibiu Satu Mare Cluj
6 date pe Cluj Timiş Cluj Cluj Satu Mare
7 anul 2007 Timiş Cluj Timiş Timiş Bihor
8 Bacău Bacău Bihor Bihor Timiş
9 Bihor Bihor Bacău Bacău Bacău
10 Galaţi Vâlcea Vâlcea Mureş Mureş
11 Vâlcea Hunedoara Hunedoara Ilfov Ilfov

Raportat la anul 2007, suma anuală totală accesată de către ONG-urile din judeţul Bihor, pe baza legii
34/1998, cunoaşte o creştere progresivă şi o tendinţă constant ascendentă . De exemplu, în 2008, suma
accesată de către sectorul neguvernamental a cunoscut o creştere cu 176%, în 2009 262%, în anul 2010
470%, în 2011, 483% iar în 2012, 365% (vezi tabelul 4).

4. Discrepanţe privind valoarea medie, pe organizaţiile din judeţul Bihor, a sumelor de bani
alocate de către bugetul public naţional/local

Din analiza datelor constatăm diferenţe majore între media anuală pe organizaţie a bugetului disponibil
alocat în bugetul de stat pentru serviciile sociale oferite persoanelor aflate în diferite situaţii de risc
social faţă de bugetul mediu alocat pe organizaţie în bugetul Consiliului Local Oradea. Acest fapt este
contrastant cu situaţia dezirabilă şi prevăzută de legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale,
situaţie care atribuie organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale în responsabilitatea
autorităţilor administraţiei publice locale. Autorităţile administraţiei publice centrale au rol principal de
a elabora politicile publice în domeniul serviciilor sociale , precum şi reglementarea acetuia (vezi
tabelul 4).

Tabelul 4. Discrepanţe privind sumele totale alocate de bugetul public naţional, faţă de cel
local, cât şi valorile medii anuale pe organizaţie
Valoarea Valoarea Suma
Număr de Suma totală Număr de
medie pe medie pe totală
ONG-uri accesată ONG-uri
Anul organizaţie organizaţie accesată
Buget local – Consiliul Local
Buget de stat
Oradea
2007 4 212.673 53.168 7.833 70.500 9
2008 7 396.404 56.629 15.457 154.566 10
2009 8 687.982 85.998 17.150 137.200 8
2010 10 1.205.580 120.558 31.660 158.300 5
2011 14 1.237.692 88.407 17.857 250.000 14
2012 14 1.028.118 73.437 20.883 250.000 12

Datele prezentate în tabel indică faptul că media anuală a bugetului alocat de Consiliul Local
Oradea pe organizaţie implicată în servicii sociale este mai mică de cel puţin 3,5 ori ajungând până
la o diferenţă de 6,5 ori mai mică faţă de ceea ce alocă Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei.

10
5. Scăderea numărului de beneficiari asistaţi de către sectorul neguvernamental din Bihor, prin
serviciile sociale subvenţionate din bugetul public naţional, în contextul creşterii numărului de
servicii şi a bugetului accesat

În judeţul Bihor se constată o scădere a numărului de beneficiari asistaţi de serviciile sociale


subvenţionate de bugetul de stat. De exemplu, dacă în anul 2009, erau asistaţi un număr de 724 de
persoane în cadrul acestor servicii, în anul 2012, numărul beneficiarilor a scăzut la 495, ceea ce
reprezintă o scădere de 68%. Totuşi, raportat la alte judeţe, Bihorul îşi menţine o poziţie ridicată şi
anume între primele 10 (vezi tabelul 5).

Tabelul 5. Ierarhizarea primelor 11 judeţe în funcţie de numărul de beneficiari asistaţi în


servicii sociale subvenţionate de bugetul naţional
Locul Anul
în 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ierarhie
VARIABILA: IERARHIA ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL DE BENEFICIARI
1 Alba Alba Alba Alba
2 Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti
3 Satu Mare Cluj Iaşi Cluj
4 Iaşi Satu mare Bacău Iaşi
5 Cluj Iaşi Cluj Bacău
Nu există date pentru
6 Timiş Timiş Sibiu Timiş
anii 2007-2008
7 Sibiu Sibiu Satu Mare Sibiu
8 Bacău Bacău Mureş Satu Mare
9 Bihor Bihor Timiş Bihor
10 Hunedoara Dâmboviţa Bihor Hunedoara
11 Braşov Hunedoara Hunedoara Mureş

Aceste rezultate pot indica faptul că organizaţiile oferă servicii de o calitate superioară unui număr mai
restrâns de beneficiari, prin intervenţii mai comprehensive şi diversificate. De asemenea, s-ar putea ca
organizaţiile să acorde o atenţie mai sporită beneficiarilor, alocând timp mai îndelungat intervenţiilor,
şi crescând frecvenţa acestora, astfel neputând acoperi nevoile unui număr crescând de beneficiari. Pe
lângă aceste explicaţii, există şi anumiţi factori externi din partea finanţatorului (Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei) care impune rigori în ceea ce priveşte calitatea serviciilor sociale
urmărind:
 oferirea serviciilor sociale prin personal calificat şi angajat;
 monitorizarea riguroasă a intervenţiilor oferite, a activităţilor personalului decontat din
subvenţii;
 verificarea periodică a calităţii serviciilor decontate;

Situaţia serviciilor şi programelor furnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul


Bihor
Pe lângă datele mai sus menţionate care prezintă o analiză a întregului sector neguvernamental din
judeţul Bihor care a utilizat mecanismul financiar al legii 34/1998, în comparaţie cu alte judeţe, studiul
de faţă conţine şi informaţii specifice pentru situaţia serviciilor şi programelor furnizate de sectorul
neguvernamental din Bihor. Pentru obţinerea acestora din urmă, au fost contactate, faţă-în-faţă,
telefonic, prin fax şi e-mail, un număr de 80 ONG-uri (vezi tabelul 1). Dintre acestea, au răspuns un
număr de 45 ONG-uri, respectiv 56% din totalul celor contactate (vezi tabelul 6).

11
Tabel 6. ONG-urile contactate în vederea colectării datelor
1 Asociaţia Acţiunea Felix 41 Fundaţia Caleb
2 Asociaţia Ajutorul Creştin din România 42 Fundaţia Caritas Centru Social Sf. Ştefan
Sâniob
3 Asociaţia Alfa şi Omega 43 Fundaţia Casa Minunata
4 Asociaţia Amiel 44 Fundaţia Casa Speranţei
5 Asociaţia Anima Caritabila 45 Fundaţia Căminul Felix
6 Asociaţia Caritas Catolica 46 Fundaţia Căminul Francesco Beiuş
7 Asociaţia Caritas Eparhial Oradea 47 Fundaţia Cireşarii
8 Asociaţia Căminul Creştin de Bătrâni a 48 Fundaţia Comunia
Bisericii Reformate Tinca
9 Asociaţia Centrul Creştin Salem 49 Fundaţia Consistoria Efrem Beniamin
10 Asociaţia Centrul Social Reformat pentru 50 Fundaţia Copiii Dragostei
Romi
11 Asociaţia Charitatis Sfântul Nicolae 51 Fundaţia Copiii Făgăduinţei
12 Asociaţia Creştină Nevoi speciale Cighid 52 Fundaţia Creştină de Asistenţă Socială
CASA
13 Asociaţia Creştină Peniel Tinca 53 Fundaţia Creştină Elim
14 Asociaţia de Asistenţă Socială Comunitară 54 Fundaţia Crucea Albă
Agape
15 Asociaţia de Asistenţă Socială Episcop 55 Fundaţia Csillagvaros
Nicolae Popovici
16 Asociaţia Deficienţilor Locomotori Bihor 56 Fundaţia de Scleroză Multiplă MS Bihor
17 Asociaţia Down Oradea România -ADOR 57 Fundaţia Diaconală Reformată a Eriului
18 Asociaţia Filantropia Oradea 58 Fundaţia Ecclesia Mater
19 Asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş 59 Fundaţia El Sadai
20 Asociaţia Handicapatilor Psihici Bihor 60 Fundaţia Emanuel Speranţa României
21 Asociaţia Liman 61 Fundaţia Est- Europa
22 Asociaţia Luncşoara Bihorului 62 Fundaţia Filadelfia Noom
23 Asociaţia Mustard Seed Romania Jersey 63 Fundaţia Haniliem
24 Asociaţia Naţională a Surzilor din Romania 64 Fundaţia Hexagon Energia
– Filiala Surzilor Oradea
25 Asociaţia Nevăzătorilor din România 65 Fundaţia Hospice Emanuel
Filiala Interjudeţeană Bihor-Salaj
26 Asociaţia Noniusz 66 Fundaţia În Braţe
27 Asociaţia pentru Intervenţie timpurie 67 Fundaţia Încrederea
Thysia
28 Asociaţia Pro Chisto et Ecclesia 68 Fundaţia Lidia
29 Asociaţia Pro Romi Tinca 69 Fundaţia People to People
30 Asociaţia Ramiluck 70 Fundaţia Pro-Deo
31 Asociaţia Româno-Germană Alsterdorf 71 Fundaţia Rekab
32 Asociaţia S.O.S. Autism Bihor 72 Fundaţia Romanian Relief
33 Asociaţia Sf. Nicolae Ocrotitorul Săracilor 73 Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate
şi Familie
34 Asociaţia Smiles 74 Fundaţia Ruhama
35 Fundaţia Agape 75 Fundaţia Serviciul de ajutor Maltez în
România
12
36 Fundaţia Agnuli Dei 76 Fundaţia Societatea de Binefacere Don
Orione
37 Fundaţia Albin 77 Fundaţia Speranţa Familiei
38 Fundaţia Barnaba 78 Fundaţia Theranova
39 Fundaţia Biruitorii 79 Fundaţia Umanitară Salem
40 Fundaţia Brother's Keeper International 80 Fundaţia Viaţă Nouă Pentru Copii

În judeţul Bihor activează la ora actuală un număr de 80 de ONG-uri. Totuşi, se menţionează


faptul că informaţia prezentată mai jos reflectă situaţia conform răspunsurilor oferite de un număr de
45 de ONG-uri (vezi tabelul 7).

Dintre situaţiile constatate cu privire la non-răspunsul celor 35 de organizaţii neguvernamentale


contactate pentru colectarea de date, putem diferenţia următoarele aspecte: 11 organizaţii au manifestat
interes faţă de oferirea de date, însă nu au finalizat completarea datelor şi trimiterea acestora către
echipa de cercetare; 1 organizaţie nu mai oferă servicii sociale; 6 organizaţii au refuzat explicit să
participe la cercetare, iar 17 organizaţii nu au dat niciun răspuns, decât au confirmat primirea
chestionarului.

S-a mai putut constata faptul că dintre cel 45 de organizaţii care au oferit date, 43 au contribuit
cu date referitoare la resurse umane şi la resurse materiale utilizate şi 32 de organizaţii au oferit date
incluzând şi categoria resurselor financiare utilizate.

Tabel 7. ONG-urile care au răspuns oferind informaţii cu privire la situaţia serviciilor şi


programelor furnizate
1 Asociaţia Acţiunea Felix 23 Fundaţia Albin

2 Asociaţia Ajutorul Creştin din România 24 Fundaţia Biruitorii

3 Asociaţia Caritas Catolica 25 Fundaţia Caritas Centru Social Sf. Ştefan


Sâniob
4 Asociaţia Caritas Eparhial Oradea 26 Fundaţia Casa Minunată

5 Asociaţia Căminul Creştin de Bătrâni a 27 Fundaţia Casa Speranţei


Bisericii Reformate Tinca
6 Asociaţia Charitatis Sfântul Nicolae 28 Fundaţia Căminul Felix

7 Asociaţia Creştină Peniel Tinca 29 Fundaţia Căminul Francesco Beiuş

8 Asociaţia de Asistenţă Socială Comunitară 30 Fundaţia Cireşarii


Agape
9 Asociaţia de Asistenţă Socială Episcop 31 Fundaţia Copiii Dragostei
Nicolae Popovici
10 Asociaţia Deficienţilor Locomotori Bihor 32 Fundaţia Creştină de Asistenţă Socială
CASA
11 Asociaţia Down Oradea România –ADOR 33 Fundaţia Creştină Elim

12 Asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş 34 Fundaţia de Scleroză Multiplă MS Bihor

13 Asociaţia Handicapaţilor Psihici Bihor 35 Fundaţia Diaconală Reformată a Eriului

14 Asociaţia Luncşoara Bihorului 36 Fundaţia Filadelfia Noom

13
15 Asociaţia Naţională a Surzilor din România 37 Fundaţia Hexagon Energia
- Filiala Surzilor Oradea
16 Asociaţia Nevăzătorilor din România 38 Fundaţia Hospice Emanuel
Filiala Interjudeţeană Bihor-Salaj
17 Asociaţia Pro Chisto et Ecclesia 39 Fundaţia Încrederea

18 Asociaţia Ramiluck 40 Fundaţia People to People

19 Asociaţia Româno-Germană Alsterdorf 41 Fundaţia Romanian Relief

20 Asociaţia S.O.S. Autism Bihor 42 Fundaţia Ruhama

21 Asociaţia Smiles 43 Fundaţia Societatea de Binefacere Don


Orione
22 Fundaţia Agape 44 Fundaţia Theranova

45 Fundaţia Viaţă Nouă Pentru Copii

Distribuţia activităţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor din punct de vedere al


unităţilor teritorial administrative la nivelul judeţului Bihor

Putem observa o concentrare a activităţii organizaţiilor la nivelul Municipiului Oradea, localitate


avantajată de prezenţa Asociaţiilor şi Fundaţiilor atât prin prisma problematicilor sociale ale cetăţenilor
orădeni asumate de acestea, dar şi prin prisma contribuţiei adusă de ONG-uri la bugetul local prin
taxele şi impozitele generate de resursa umană angajată de sector:
 62% dintre organizaţii au sediul social în Oradea (vezi tabel 8a), 24,5 % în rural, iar 13,5% în
urban mic (vezi tabel 8b);
 67% din serviciile şi programele Asociaţiilor şi Fundaţiilor bihorene asistă beneficiari în
Municipiul Oradea (vezi tabel 9 a), 13% oferă în oraşele mici, iar 20% în mediul rural (vezi
tabel 9 b);

Tabel 8a. Situaţia privind localizarea sediilor sociale ale ONG-urilor


ONG-uri cu
Sediile sociale ale ONG-uri cu sediul
sediul în altă
ONG-urilor în Oradea
localitate
45 28 17

Tabel 8b: Situaţia privind localizarea sediilor sociale ale ONG-urilor din afara Municipiului
Oradea
ONG-uri cu sediul
ONG-uri cu
din afara ONG-uri cu sediul în
sediul în urban
Municipiului rural
mic
Oradea
17 11 6

14
Tabel 9a: Situaţia privind unităţile administrativ teritoriale în care Asociaţiile şi Fundaţiile oferă
servicii şi programe
Numărul total al Servicii şi Servicii şi
serviciilor şi programe oferite în programe oferite
programelor deţinute Oradea în altă localitate
de ONG-uri
118 79 39

Tabel 9b. Situaţia privind unităţile administrativ teritoriale aflate în afara Municipiului Oradea
în care Asociaţiile şi Fundaţiile oferă servicii şi programe
Servicii şi Servicii şi Servicii şi
programe în afara programe programe în
oraşului Oradea oferite în rural urban mic
39 24 15

Beneficiarii serviciilor sociale şi tipurile acestora


În serviciile sociale oferite de fundaţii şi asociaţii au activat în anul 2011, un număr de 1210
specialişti (dintre care 805 angajaţi şi 405 voluntari), asistând un număr de 22.118 beneficiari unici în
anul 2011, distribuiţi pe servicii şi programe astfel: 16.726 în cadrul serviciilor sociale, 609 în cadrul
serviciilor de ocupare, 380 pe serviciile medicale, 50 pe serviciile psihologice, 40 în cadrul serviciilor
educaţionale şi 4.708 pe programe sau activităţi sporadice (vezi figura 1).

Distribuția beneficiarilor pe categorii de servicii acreditate


și intervenții sporadice prin programe și activități

18000

16000

14000
Programe/activități

12000

Număr 10000
Servicii sociale

beneficiari
Servicii educaționale
Servicii psihologice

8000
Servicii medicale
Servicii ocupare

6000

4000

2000

0
1 2 3 4 5 6
Tipul serviciilor

Notă: Totalul depăsește numărul beneficiarilor unici pe servicii, datorită


faptului că unii indivizi pot beneficia de mai multe servicii concomitent
15
Figura 1: Distribuţia beneficiarilor pe categorii de servicii acreditate şi intervenţii sporadice prin
programe şi activităţi

Pe lângă aceştia, 20.321 de persoane au primit pachete sau cadouri sporadice sub forma unor
donaţii din partea unui număr de 2 ONG-uri.

Cele 45 de ONG-uri au înfiinţat un număr de 96 de servicii care sunt strict servicii sociale: 84
sunt acreditate, 9 neacreditate, 1 în curs de acreditare şi 2 în curs de reacreditare (vezi figura 2).

Figura 2: Ponderea serviciilor sociale oferite de ONG-uri, în funcţie de criteriul ”acreditare”.

1% 2% Sociale acreditate
9%
Sociale neacreditate

88% Sociale în curs de acreditare

Sociale în curs de reacreditare

Un aspect ce se remarcă este că un număr de 5 ONG-uri au reuşit să organizeze şi să integreze


serviciile sociale cu servicii acreditate de ocupare (ex. Serviciul de informare şi consiliere în domeniul
ocupării; Serviciul de mediere a muncii), sănătate (ex. clinică medicală) şi educaţie (grădiniţă, şcoală).
Totodată, un ONG oferă servicii acreditate de ocupare, două oferă servicii acreditate medicale, unul
oferă servicii acreditate educaţionale şi unul oferă un serviciu acreditat psihologic. Pe lângă serviciile
mai sus menţionate, aceste organizaţii derulează un număr de 17 programe sau activităţi sporadice, pe
termen scurt sau mediu, programe suplimentare faţă de serviciile sociale prin intermediul cărora se
asigură intervenţia specifică (ex. tabere de vară, programe de tip ”şcoală după şcoală”, programe de tip
”şcoala părinţilor”, grădiniţe estivale, etc.) (vezi tabelul 10).

Tabel 10. Servicii, programe şi activităţi oferite de ONG-uri


Tipul serviciului, programului sau activităţii Număr
Servicii sociale înfiinţate 96
Servicii de ocupare 1
Servicii medicale 2
Servicii de educaţie 1
Servicii psihologice 1
Programe şi activităţi sporadice 17
Total 118

16
Cheltuielile aferente sectorului neguvernamental conform datelor aferente
anului 2011
În ceea ce priveşte cheltuielile aferente sectorului neguvernamental, un număr de 32 ONG-uri au
furnizat date, astfel încât, conform bilanţului contabil pentru anul 2011, suma totală a cheltuielilor s-a
ridicat la 25.438.018 lei. Din această sumă, 87% provine din fonduri private, 13% din fonduri publice
(ex. fonduri de la bugetele Consiliilor Locale – 11 ONG-uri, Consiliul Judeţean - 7 ONG-uri, bugetul
naţional de stat – 12 ONG-uri şi bugetul public al Uniunii Europene, sau a altor state - 2 ONG-uri)
(vezi tabelul 9).

Tabelul 11. Cheltuielile aferente sectorului neguvernamental pe anul 2011


Tipul fondurilor Nr. ONG care au Suma (RON)
raportat următoarele
categorii de fonduri
Fonduri private 32 22.148.203
Fonduri publice total 23 3.289.815
- Consiliile locale 11 222.201
- Consiliul judeţean 7 133.377
- Bugetul naţional de stat 12 1.510.700
- Bugetul public al uniunii Europene sau a altor 2 1.423.537
state
Total 25.438.018

Din datele enumerate în tabelul de mai sus (Tabelul 11) se observă o diferenţă a sumei accesată de
asociaţii şi fundaţii din bugetul de stat în anul 2011 (1.510.700 lei) faţă de suma menţionată în Tabelul
4 ( 1.237.692 lei). Această diferenţă este explicată prin faptul că datele referitoare la valoarea accesată
din bugetul de naţional de stat menţionată în Tabelul 11 conţine şi sumele accesate prin alte
mecanisme de finanţare ale organizaţiilor precum:
 decontarea cheltuielilor efectuate cu furnizarea de servicii medicale în cazul organizaţiilor care
sunt atât furnizori de servicii sociale, dar şi furnizori de servicii medicale;
 subvenţionarea angajării de resurse umane provenite din diferite categorii pentru care sunt
alocate subvenţii prin Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă;

Resurse imobiliare alocate sectorului ONG de către Administraţiile Publice


Locale
Din analiza datelor colectate putem observa contribuţia adusă de sectorul public, prin Adminsitraţiile
Publice Locale, la dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale furnizoare de servicii sociale,
contribuţie materializată şi prin alocarea de clădiri şi terenuri. Din totalul organizaţiilor care au răspuns
studiului nostru, peste 42 % dintre asociaţii şi fundaţii beneficiază de clădiri sau terenuri de la Primării
sau Consiliul Judeţean Bihor însumând 80.705 mp (vezi tabelul 12)

Tabelul 12. Date privind situaţia terenurilor sau clădirilor alocate ONG-urilor de Adminsitraţii
Publice Locale în judeţul Bihor
Sprafaţa
Organizaţii care Atribuite în
terenurilor/clădirilor Atribuite în Atribuite în
beneficiază de Atribuite baza
alocate ONG – baza baza
terenuri/clădiri de prin contractului
urilor de către contractului contractului
la Administraţii concesiune de parteneriat
Administraţii de închiriere comodat
Publice Locale public-privat
Publice Locale
19 80.705 mp 4 5 8 2
17
Analiza S.W.O.T - Sectorul neguvernamental implicat în furnizarea de servicii
sociale
FACTORI POZITIVI FACTORI NEGATIVI
1. asociaţiile şi fundaţiile bihorene sunt prezente 1. un număr redus de servicii sociale organizate
în asistarea cetăţenilor bihoreni prin şi integrate cu serviciile de ocupare, de
intervenţii specializate demarate încă din anul sănătate, de educaţie;
1990 dezvoltându-şi expertiză în 2. un număr redus de servicii sociale în mediul
managementul serviciilor sociale prin rural;
implicarea a peste 1200 de specialişti; 3. un număr scăzut de servicii sociale care să
2. ONG-urile au poziţionat judeţul pe un loc de răspundă comunităţilor compacte afectate cel
cinste în ierarhia celor 42 de judeţe ale ţării mai grav de procesul de excluziune socială;
aflându-se printre primele 10 judeţe în care 4. un număr redus de servicii comunitare;
asociaţiile şi fundaţiile demonstrează calitate 5. un număr restrâns de organizaţii care să
în oferirea serviciilor sociale, fapt recunoscut dezvolte intervenţii integrate în serviciile
în alocarea bugetului de stat gestionat de sociale proprii în vederea obţinerea unui
Ministerul Muncii pe baza legii 34/1998; rezultat social finalizat prin ”viaţa
3. Administraţii Publice Locale susţin aproape independentă, împlinită şi demnă, recum şi
50 % din ONG-uri prin terenurile şi clădirile participarea deplină la viaţa socială,
alocate activităţii acestora; economică, politică şi culturală” a celor mai
4. un buget de peste 5.500.000 euro este atras şi excluse categorii sociale, conform legii
investit de asociaţii şi fundaţii în serviciile asistenţei sociale – Legea 292/2011;
sociale, oferite în anul 2011 în judeţul Bihor, 6. capacitate tehnică redusă de accesare a
dintre care 87% provine din fonduri private; fondurilor nerambursabile acordate pe bază de
5. o bună capacitate administrativă demonstrată competiţie de proiecte;
de ONG-urilor bihorene; 7. un grad scăzut de transparenţă în ceea ce
6. un număr ridicat de parteneriate între sectorul priveşte activitatea şi resursele interne;
public al administraţiei publice şi sectorul 8. discrepanţă între gradul de transparenţă
neguvernamental; privind oferta de servicii şi gradul de
7. o bună reprezentare a sectorului transparenţă a resurselor gestionate;
neguvernamental la nivelul comisiilor
judeţene din domeniul asistenţei sociale;
8. o bună coalizare a sectorului
neguvernamental activ în serviciile sociale şi
o prezenţă activă şi tehnică (ex. recomandări,
materiale redactate, etc) a Coaliţiei pentru
Consolidarea SecToRului ONG din judeţul
Bihor.
9. utilizarea resursei umane voluntară în
programele şi proiectele sociale furnizate de
ONG-uri.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
1. disponibilitatea fondurilor nerambursabile din 1. reducerea fondurilor provenite de la donorii
bugetele Uniunii Europene; privaţi internaţionali;
2. noua perioadă de programare a fondurilor 2. fondurile nerambursabile din bugetul Uniunii
europene pentru 2014 – 2020 crează Europene pun tot mai mult în pericol
perspectiva orietării acestora înspre nevoile organizaţiiile, până la falimentul acestora, din
sociale deosebit de grave. O organizaţie cauza întârzierilor extrem de mari în
neguvernamntală din judeţul Bihor este rambursarea cheltuielilor;
membră a Comitetului Consultativ Tematic 3. reticenţa autorităţilor în a identifica

18
Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale mecanisme noi de contractare a serviciilor
(CCT OIS) înfiinţat de Ministerul Muncii, sociale oferite de ONG-uri;
Solidarităţii Sociale şi Familiei; 4. o slabă implicare a autorităţilor publice locale
3. legea cadru a asistenţei sociale menţionează în crearea şi/sau în susţinerea iniţierii
specific achiziţionarea şi contractarea de serviciilor sociale;
servicii sociale de la, şi la furnizori privaţi. 5. o slabă înţelegere a rolului serviciilor sociale
şi a schimbării sociale care poate fi produsă de
acestea;
6. o creştere a incidenţelor şi vizibilităţii
efectelor excluziunii sociale în rândul
grupurilor şi comunităţilor afectate, fapt ce se
corelează cu o scădere a gradului de empatie
în rândul populaţiei majoritare.

19
Asociaţia Acţiunea Felix

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Calea Sântandrei, nr.118, tel./fax: 0259-427481 sau
0743-183625, email: adela.ilea@caminulfelix.org; web: www.actionfelix.org.

Serviciul 1: Serviciu de integrare socio-profesională a tinerilor defavorizaţi


social
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Calea Sântandrei, nr.118, tel./fax: 0259-427481 sau 0743-
183625, email: adela.ilea@caminulfelix.org; web: www.actionfelix.org.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- integrare socio-profesională
- instruire profesională şi angajare în muncă (mecanică auto, agricultură, tâmplărie, croitorie).

Categorii de beneficiari:
Tineri peste 18 ani proveniţi din centrul de plasament Fundaţia Căminul Felix.

Serviciul 2: Plasament familial în case de tip rezidenţial


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Calea Sântandrei, nr.118, tel./fax: 0259-427481 sau 0744-
771316, email: lpaul@caminulfelix.ro, web: www.actionfelix.org.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- Găzduire pe perioadă nedeterminată
- Asistenţă medicală şi îngrijire
- Suport emoţional şi, după caz consiliere psihologică
- Educaţie
- Socializare şi petrecere a timpului liber
- Reintegrare familială şi comunitară

Categorii de beneficiari:
- Copii peste 2 ani, copii orfani şi/sau abandonaţi aflaţi în dificultate

Mod de sesizare a cazurilor:


-Sesizarea cazurilor poate fi făcută în mod direct către asistentul social din cadrul fundaţiei, iar drept
criterii de selecţie se au în vedere statutul familial al copilului, caracteristicile socio-economice ale
acestuia şi vârsta sa.

20
Asociaţia „Ajutorul Creştin din România”

Adresa de contact a organizaţiei: Beiuş, str. 22 Decembrie, tel./fax: 0259-321296, email:


acdrbeius@gmail.com.

Serviciul 1: Centru de plasament


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Beiuş, str. 22 Decembrie, tel./fax: 0259-321296, email:
acdrbeius@gmail.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- servicii de cazare, masă şi asistenţă educativă pentru copiii aflaţi în plasament la CP “Casa Iosif”.

Categorii de beneficiari:
Copii părăsiţi de părinţi în spital, cu vârsta între 9 şi 18 ani.

21
Asociaţia Caritas Catolica

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str: Şirul Canonicilor, nr. 21, tel./fax: 0259-412760, 0359-
427777, email: caritas.oradea@gmail.com, caritas@rdslink.ro, web: www.caritascatolica-oradea.ro.

Serviciul 1: Asistenţă socio-medicală la domiciliu a persoanelor vârstnice –


Centru de Îngrijire la Domiciliu (CID) în localităţile: Oradea, Aleşd, Marghita,
Oşorhei, Salonta, Săcueni, Valea lui Mihai.
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str: Spartacus, nr. 31/A, tel: 0259-470013 (orele 12.00-
14.00), email: caritas.oradea@gmail.com, caritas@rdslink.ro, web: www.caritascatolica-oradea.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- servicii de îngrijire medicală şi servicii comunitare
- închirieri de articole medicale, respectiv paturi de spital, cărucioare, dispozitive de mers, cârje.

Categorii de beneficiari:
- persoane vârstnice bolnave sau externate din spital.

Mod de sesizare a cazurilor:


Se poate lua legătura prin secretariatul asociaţiei, ori prin fiecare departament în parte.

Serviciul 2: Centrul Rezidenţial “Căminul Sf. Martin” Oradea


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Bumbacului, nr. 1, tel: 0259-423613, 0740-203112,
email: alizradu@yahoo.com, web: www.caritascatolica-oradea.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- servicii rezidenţiale
- asistenţă şi îngrijire permanentă.

Categorii de beneficiari:
- persoane vârstnice incluse în sistem de asigurare ( pensionari).

22
Serviciul 3: Cantină socială
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str: Şirul Canonicilor, nr. 21, tel: 0259-412760, 0359-
427777, email: caritas@rdslink.ro, caritas.oradea@gmail.com, web: www.caritascatolica-oradea.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- se gătesc zilnic 130-140 porţii
- se serveşte gratuit hrană pentru 30-50 de persoane
- se transportă mâncarea la domiciliu pentru 25 de persoane
- în timpul anului şcolar se asigură mâncarea şi pentru elevii internatului
- cantina deserveşte zilnic mâncarea pentru locuitorii Căminului de bătrâni.

Categorii de beneficiari:
- vârstnici, nevoiaşi, persoane cu deficienţe, familii fără venit sau cu venituri foarte mici.

Serviciul 4: Centru de Consiliere şi Sprijin pentru persoane cu dizabilităţi -


CCSPD
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str: Şirul Canonicilor, nr. 21, tel: 0259-418900, email:
andibachvar@yahoo.com, caritas.oradea@gmail.com, web: www.caritascatolica-oradea.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- îmbunătăţirea nivelului informaţional, acordarea asistenţei sociale şi consiliere pentru persoane cu
dizabilităţi şi familiile lor în diferite domenii
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu diverse organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale
- realizează cercetări, sondaje cu scopul cunoaşterii realităţii din viaţa persoanelor cu dizabilităţi şi
familiilor lor
- organizează activităţi, care vizează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor (socializare,
petrecerea timpului liber, activităţi culturale, conferinţe) cu scopul recreerii şi lărgirii reţelei sociale
- sprijinirea grupelor de parinţi cu scop de autospijinire şi susţinere
- campanii de sensibilizare
- mediatizarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi şi influenţarea opiniei publice pentru
acceptarea şi acordarea şanselor egale
- coordonarea şi îndrumarea voluntarilor pentru implicarea activităţilor
- promovarea intereselor persoanelor cu dizabilităţi în faţa diferitelor autorităţi.

Categorii de beneficiari:
- persoane cu dizabilităţi şi familiile acestora.

Serviciul 5: Caritas punct de lucru Marghita


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Marghita, str. Crişan, nr. 5, tel: 0259-362657, email:
kiss_k_67@yahoo.com, caritas.oradea@gmail.com, web: www.caritascatolica-oradea.ro.

23
Intervenţii în cadrul serviciului:
- asistenţa socio-medicală la domiciliu a persoanelor vârstnice – Centru de Îngrijire la Domiciliu
- cămin de bătrâni
- club pt persoane vârstnice
- cantina socială
- program pt persoane cu boli de dependenţă – neacreditat
- program pt copii romi-grădiniţă de vară – neacreditat

Categorii de beneficiari:
- persoane vârstnice bolnave sau externate din spital, persoane vârstnice incluse în sistem de asigurare
( pensionari), persoane nevoiaşe

24
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Mihai Pavel, nr. 3, tel: 0359-418212, fax: 0359-
418211, email: caritaseparhial@yahoo.it, web: www.caritaseparhial.ro.

Serviciul 1: Cantina Socială


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Theodor Aman, nr. 1/C, tel: 0359-411161, email:
caritaseparhial@yahoo.it, web: www.caritaseparhial.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- servirea mesei calde
- obţinere de acte de identitate sau alte documente oficiale
- medierea muncii
- colaborare cu alte instituţii şi organizaţii de profil şi reprezentarea intereselor beneficiarilor în faţa
instituţiilor
- informare cu privire la drepturile legale ale beneficiarilor
- monitorizare
- facilitarea accesului la duşuri pentru a menţine igiena corporală a persoanelor fără adăpost şi
asigurarea unei vestimentaţii adecvate
- consiliere.

Categorii de beneficiari:
- persoane fără adăpost sau cu domiciliu instabil
- persoane vârstnice
- persoane singure
- persoane ale căror venit nu depăşeşte 250 lei
- persoane ale căror cheltuieli de întreţinere a locuinţei depăşesc veniturile, şi/sau asigurarea hranei
zilnice pune în pericol stabilitatea financiară
- există dorinţa de colaborare, de implicare activă şi de a mobiliza resursele interioare pentru ieşirea
din impas
- imigranţi – persoane ale căror domiciliu nu este în localitatea Oradea sau în Romania, dar periodic
stau în localitate/ţară şi nu dispun de resursele necesare asigurării unui trai decent
- copii care frecventează activităţile Centrului de zi din incinta Centrului Social în care funcţionează
Cantina socială.

Mod de sesizare a cazurilor:

25
Pentru a beneficia de sprijin în cadrul serviciului Cantina Socială, potenţialii beneficiari vor solicita
personal sprijinul de care au nevoie la sediul Cantinei, situat pe strada Theodor Aman Nr. 1C.

Serviciul 2: Centru de zi pentru copii „Gabriele”


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Theodor Aman, nr. 1/C, tel: 0359-411161, email:
caritaseparhial@yahoo.it, web: www.caritaseparhial.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- activităţi educative formale şi non-formale
- activităţi recreative
- consiliere psihologică (individuală şi de grup)
- şcoala părinţilor
- orientare şcolară şi profesională
- educaţie pentru sănătate
- completarea resurselor familiilor din care provin copii
- consiliere
- servirea unei mese calde
- activităţi de creaţie
- activităţi de dezvoltare personală şi autocunoaştere
- prevenirea consumului de alcool şi droguri

Categorii de beneficiari:
- familii monoparentale
- familii unde numărul adulţilor nu depăşeşte numărul minorilor
- venitul pe membru de familie nu depăşeşte 250 lei
- copii care au rezultate slabe şcolare
- copii ai căror părinţi se confruntă cu o dependenţă
- copii ai căror părinţi au probleme majore de sănătate
- copii care provin din categorii sociale defavorizate
- copii ai căror acces la sistemul de învăţământ este periclitat de situaţia financiară precară a familiei
- există dorinţa de colaborarea din partea părinţilor copiilor pentru a depăşi/îmbunătăţi situaţia în care
se află.

Mod de sesizare a cazurilor:


Pentru a beneficia de sprijin în cadrul serviciului Centru de zi, potenţialii beneficiari vor solicita
personal sprijinul de care au nevoie la sediul acestuia, situat pe strada Theodor Aman Nr. 1C.

Serviciul 3: Centru de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru


persoane vârstnice
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, nr. 2, tel: 0770-120224, 0785-284471,
email: caritaseparhial@yahoo.it, web: www.caritaseparhial.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- Îngrijire şi asistenţă la domiciliu:

26
 ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice (igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare,
igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior,
comunicare)
 ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (prepararea sau livrarea hranei, efectuarea
de cumpărături, activităţi de menaj, facilitarea deplasării în exterior, activităţi de administrare şi
gestionare a bunurilor)
 activităţi medicale: injecţii, pansamente, tratamentul şi profilaxia escarelor, clisme, perfuzii,
monitorizare tensiune arterială, puls, glicemie, recoltări de analize, sondaje vezicale, spălături
vezicale, acordarea de materiale sanitare, dispozitive medicale
- servicii socio-medicale: realizarea igienei corporale, igienizarea locuinţei, ajutor la îmbrăcare-
dezbrăcare, ajutor în alimentaţie
- servicii sociale: ajutor pentru menaj, cumpărături, activităţi zilnice, sfaturi în îngrijire, oferire de
pachete de alimente neperisabile şi îmbrăcăminte.

Categorii de beneficiari:
- persoane imobilizate parţial sau total din cauza vârstei care nu deţin Certificat de încadrare în vreun
handicap
- persoane singure, fără aparţinători
- stare materială precară.

Mod de sesizare a cazurilor:


Pentru a beneficia de sprijin în cadrul serviciului de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane
vârstnice, potenţialii beneficiari sau aparţinătorii acestora vor solicita personal sprijinul de care au
nevoie la sediul Centrului, situat pe strada Ep. Mihai Pavel Nr. 2 sau telefonic 0770-120224, 0785-
284471.

Serviciul 4: Centru de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru


persoane cu handicap
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, nr. 2, tel: 0770-120224, 0785-284471,
email: caritaseparhial@yahoo.it, web: www.caritaseparhial.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- îngrijire medicală: injecţii, pansamente, tratamentul şi profilaxia escarelor, clisme, perfuzii,
monitorizare tensiune arterială, puls, glicemie, recoltări de analize, sondaje vezicale, spălături
vezicale, acordarea de materiale sanitare, dispozitive medicale
- servicii socio-medicale: îngrijire primară (igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena
eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare, ajutor
pentru prepararea şi livrarea hranei, asistenţă în menţinerea sănătăţii, sprijin în administrarea
tratamentelor medicale orale prescrise, educaţie pentru sănătate
- servicii sociale: ajutor pentru menaj, cumpărături, activităţi zilnice, sfaturi în îngrijire, oferire de
pachete de alimente neperisabile şi îmbrăcăminte.

Categorii de beneficiari:
- persoane care deţin certificat de încadrare în grad de handicap, permanent, fără însoţitor şi
recomandare de îngrijire la domiciliu
- persoane singure, fără aparţinători

27
- stare materială precară.

Mod de sesizare a cazurilor:


Pentru a beneficia de sprijin în cadrul serviciului de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane
cu handicap, potenţialii beneficiari sau aparţinătorii acestora vor solicita personal sprijinul de care au
nevoie la sediul Centrului, situat pe strada Ep. Mihai Pavel Nr. 2 sau telefonic 0770-120224; 0785-
284471.

Serviciul 5: Centrul Maternal „Mihai”


Acest serviciu nu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Theodor Aman, nr. 1/C, tel: 0359-411161, email:
caritaseparhial@yahoo.it, web: www.caritaseparhial.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- cazarea tinerelor mame însărcinate pe o perioadă determinată
- acoperirea nevoilor de bază a nou născutului şi a mamei
- restabilirea relaţiilor interpersonale de sprijin între beneficiară şi familia de provenienţă
- sprijin practic şi emoţional în îngrijirea şi creşterea nou – născutului
- informare cu privire la drepturi
- colaborare cu alte instituţii de profil în vederea soluţionării problemelor întâmpinate şi asigurarea
continuităţii serviciului.

Categorii de beneficiari:
- mame adolescente însărcinate.

Mod de sesizare a cazurilor:


Solicitarea se depune personal la sediul Centrului Maternal situat pe Str. Theodor Aman nr. 1C.

Program 1: Asigurarea vestimentaţiei adecvate


Adresa de contact a programului: Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, nr. 2, tel: 0770-120224, 0785-
284471, email: caritaseparhial@yahoo.it, web: www.caritaseparhial.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- distribuire de îmbrăcăminte.

Categorii de beneficiari:
- familii şi persoane aflate în dificultate.

Mod de sesizare a cazurilor:


Pentru a beneficia de sprijin în asigurarea vestimentaţiei adecvate, potenţialii beneficiari vor solicita
personal sprijinul de care au nevoie la sediul situat pe strada Ep. Mihai Pavel Nr. 3, în zilele de joi
între orele 10 – 12.30.

28
Asociaţia Căminul Creştin de Bătrâni a Bisericii Reformate Tinca

Adresa de contact a organizaţiei: Tinca , str: Avram Iancu, nr.51-53, tel/fax:0259-310299, email:
berkesandor@gmail.com.

Serviciul 1: Îngrijirea persoanelor vârstnice în centrul rezidenţial


Acest serviciu este acreditat
Adresa de contact a serviciului: Tinca , str: Avram Iancu, nr.51-53, tel/fax:0259-310299, email:
berkesandor@gmail.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


-seviciul oferă asistenţă pentru persoanele vârstnice
-acordă un sprijin social, consiiere spirituală, îngrijire medicală.

Categorii de beneficiari:
-persoane vârstnice sau persoane cu handicap, cu pensii sau familii care suportă cheltuielile.

Mod de sesizare a cazurilor:


Depunerea cererilor pentru internare, întocmită de persoana care solicită internarea la sediul căminului.

29
Asociaţia Charitatis „Sfântul Nicolae”

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Bdul. Gen. Gh. Magheru, nr. 48, sc.C, ap. 6, tel/fax:
0359-195174, email:charitatis_sfnicolae@yahoo.com.

Serviciul 1: Centrul pentru pregătirea şi sprijinirea reintegrării sau integrării


în familie a copilului
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Bdul. Gen. Gh. Magheru, nr. 48, sc.C, ap. 6, tel/fax:
0359-195174, email:charitatis_sfnicolae@yahoo.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- evaluarea periodică a situaţiei care a determinat instituirea unei măsuri de protecţie specială în cazul
copilului
- menţinerea periodică a relaţiilor copil-familie naturală, prin vizite
- sprijin acordat familiei naturale în vederea remedierii problemelor care au determinat instituirea unei
măsuri de protecţie specială pentru copilul în cauză
- susţinerea familiei naturale în vederea realizării reintegrării copilului în familie.

Categorii de beneficiari:
- copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, pe care s-a stabilit o măsură de protecţie specială
- familia naturală şi extinsă
- asistentul maternal profesionist
- alte persoane de referinţă pentru copil.

Mod de sesizare a cazurilor:


Cazurile de care se ocupă acest centru anterior amintit, provin majoritatea din sistemul de protecţie a
copilului, şi pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială. De regulă, copilul se află în
plasament la asistent maternal profesionist, angajat al asociaţiei noastre, iar cazurile ne sunt referite de
către DGASPC Bihor, în baza unei colaborări. De asemenea, în cadrul centrului se regăsesc şi câteva
familii aflate în dificultate, şi care se găsesc în pericolul de a-şi abandona copilul/copiii, după caz.
Aceste cazuri, ne sunt referite de către diverşi colaboratori.

Serviciul 2: Centrul care acordă servicii de tip familial


Acest serviciu este acreditat
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Bdul. Gen. Gh. Magheru, nr. 48, sc.C, ap. 6, tel/fax:
0359-195174, email:charitatis_sfnicolae@yahoo.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- evaluarea capacităţii solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist
- întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii atestatului de asistent maternal profesionist
- monitorizarea periodică a activităţii desfăşurată de asistentul maternal profesionist

30
- evaluarea periodică a măsurii de protecţie specială pentru copilul aflat în plasament la asistent
maternal profesionist
- realizarea demersurilor în vederea reintegrării copilului în familia naturală.

Categorii de beneficiari:
- asistent maternal profesionist
- copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, pe care s-a stabilit o măsură de protecţie specială
- familia naturală şi extinsă
- alte persoane de referinţă pentru copil.

Mod de sesizare a cazurilor:


Potenţialii doritori să devină asistenţi maternali profesionişti ne sunt referiţi fie din partea DGASPC
Bihor, fie din partea altor organisme colaboratoare.

31
Asociaţia Creştină Peniel Tinca

Adresa de contact a organizaţiei: Tinca, str. Mureşului, nr. 8, tel: 0724-538518,


email:danaestera@yahoo.com, peniel.tinca@yahoo.com, web: www.penieltinca.ro.

Serviciul 1: Servicii sociale pentru centre rezidentiale camine pentru persoane


varstnice
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Tinca, str. Mureşului, nr. 8, tel: 0724-538518, email:
danaestera@yahoo.com, peniel.tinca@yahoo.com, web: www.penieltinca.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- găzduire
- îngrijiri de bază
- nutriţie
- kinetoterapie
- îngrijiri medicale
- consiliere spirituală

Categorii de beneficiari:
- persoane de varsta a treia

32
Asociaţia de Asistenţă Socială Comunitară Agape

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Ciheiului, nr. 42A, tel: 0359-
464373, fax: 0359-464373, email: agape@rdsor.ro, web: www.romanianorphanministries.com.

Serviciul 1: Locuinţă socială pentru tinere post -instituţionalizate


Acest serviciu este în curs de reacreditare.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Ciheiului, nr. 42A, tel: 0359-464373, fax: 0359-
464373, email: agape@rdsor.ro, web: www.romanianorphanministries.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- găzduire temporară
- dezvoltarea deprinderilor pentru viaţă independentă (autogospodărire, igienă personală şi a mediului
propriu, managementul banilor, gătit)
- homeschooling pentru redobândirea noţiunilor elementare de cultură generală şi dezvoltarea
intersului pentru lectură
- ajutor moral şi material în vederea continuării studiilor după caz
- participarea la studii biblice şi mentorare
- consiliere în vederea aplanării situaţiilor de conflict
- suport juridic după caz
- dezvoltara deprinderilor de muncă în cadrul unui atelier handmade pentru terapie ocupaţională: în
cadrul acestui atelier tinerele confecţionează felicitări, accesorii şi bijuterii handmade, activitate care
contribuie la câştigarea stimei de sine după realizarea produselor de foarte bună calitate şi cu un
design deosebit. Fetele primesc o remuneratie sub formă de bani de buzunar.

Categorii de beneficiari:
- tinere postinstituţionalizate.

Mod de sesizare a cazurilor:


Serviciul poate fi sesizat de către specialiştii din sistemul public de protecţie al copilului, alţi actori
din mediul public şi privat care intră în contact cu astfel de cazuri. Selecţia beneficiarelor are la bază
aflarea acestora într-o situaţie de risc după ce părăsesc sistemul public de protecţie. Beneficiarelor li se
oferă o perioadă de acomodare de doua saptămâni în cadrul serviciului, după care începe procesul de
intervenţie complexă şi personalizată.

33
Asociaţia de Asistenţă Socială „Episcop Nicolae Popovici”

Adresa de contact a organizaţiei: Băiţa, nr. 203, tel: 0259-339472, 0742-544460, fax: 0259-339472,
email: centrubaita@yahoo.com, web: www.asosciatia-episcop-nicolae-popovici.ro.

Serviciul 1: Cămin pentru persoane vârstnice


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: localitate: Băiţa, nr. 203, tel: 0259-339472, 0742-544460, fax:
0259-339472, email: centrubaita@yahoo.com, web: www.asosciatia-episcop-nicolae-popovici.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- găzduire
- hrănire
- fizioterapie
- kinetoterapie
- terapie ocuoaţională.

Categorii de beneficiari:
- persoane vârstnice
- persoane care necesită o persoană de suport.

Serviciul 2: Centru care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu


pentru persoane vârstnice
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Băiţa, nr. 203, tel: 0259-339472, 0742-544460, fax: 0259-339472,
email: centrubaita@yahoo.com, web: www.asosciatia-episcop-nicolae-popovici.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- Vizitarea vârstnicilor la domiciliu,
- Hrană în regim de catering
- Plata facturilor
- Ajutor la menaj
- Ajutor la gospodăria casei
(Prin implicarea tinerilor voluntari)

Categorii de beneficiari:
- persoane vârstnice din localitate
- persoane / grupuri vulnerabile din comunitate

34
Asociaţia Deficienţilor Locomotori Bihor
Oradea, str. Simion Bărnuţiu nr.32, bl.C-8,parter,410.213
0259/43.54.05, 0259/43.61.94, adl_bh@rdslink.ro

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Simion Bărnuţiu, nr. 32, Bl. C8 parter, tel/fax:0259-
435405, 0744-766406, email: borossarolta@yahoo.com, web: www.adlbihor.ro.

Serviciul 1: Informare şi Consiliere


Acest serviciu este neacreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Simion Bărnuţiu, nr. 32, Bl. C8 parter, tel/fax:0259-
435405, 0744-766406, email: borossarolta@yahoo.com, web: www.adlbihor.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- informare şi consiliere în ce priveşte drepturile persoanelor cu deficiente locomotori, modul in care
pot să-şi obţină aceste drepturi, instituţiile cărora trebuie să se adreseze
- organizarea de activităţi de socializare, culturale, ocupationale, de petrecere a timpului liber pentru
tineri cu dizabilităţi locomotorii
- sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi locomotori in dobândirea permisului de conducere, cât şi a
familiilor acestora, în colaborare cu o şcoala de şoferi
- organizarea de experienţe culturale si inter-culturale, organizarea de tabere atât in ţara cât şi în
străinătate.

Categorii de beneficiari:
-persoane adulte cu dizabilităţi.

Mod de sesizare a cazurilor:


Prin telefon sau direct la sediul asociaţiei.

35
Asociaţia Down Oradea România - ADOR

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 42, tel/fax: 0359-425552, email:
ador@rdsor.ro; web: www.downoradea.ro.

Serviciul 1: Centru de zi IEDERA pentru persoane cu Sindrom Down şi alte


dizabilităţi
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 42, tel/fax: 0359-425552, email:
ador@rdsor.ro; web: www.downoradea.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- evaluare si elaborarea de programe de intervenţie personalizată
- terapie ocupaţională
- activităţi pentru dezvoltarea autonomiei personale
- consiliere individuală şi în grup
- terapie prin arta(muzică, desen, teatru,etc)
- terapie prin sport
- activităţi pentru integrare în viaţa comunităţii
- consiliere parentală

Categorii de beneficiari:
- persoane tinere şi adulte cu Sindrom Down
- persoane tinere şi adulte cu dizabilităţi grave, compatibile comportamental cu Sindomul Down
- familiile şi aparţinătorii persoanelor enumerate mai sus.

Mod de sesizare a cazurilor:


Cerere către Asociaţie, menţionând cazul, însoţită de actele doveditoare ale handicapului.

Serviciul 2: Serviciu de consiliere, orientare şi reprezentare


Acest serviciu este neacreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 42, tel/fax: 0359-425552, email:
ador@rdsor.ro; web: www.downoradea.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- evaluare
- consiliere şi orientare spre serviciile existente
- consiliere şi orientare spre servicii de intervenţie timpurie
- consiliere şi orientare preşcolară şi şcolară

36
- consiliere, orientare şi reprezentare în problemele sindromului Down în special şi dizabilităţii în
general
- materiale bibliografice, reviste, cărţi pentru părinţi şi profesori.

Categorii de beneficiari:
- copii cu Sindrom Down în vârsta de 0-7 ani
- copii între 3-18 ani
- adulţi cu sindrom Down
- familiile persoanelor cu Sindrom Down.

Mod de sesizare a cazurilor:


Personal sau prin programare telefonică/scrisă la sediul Organizaţiei.

37
Asociaţia Habitat pentru Umanitate
Beiuş

Adresa de contact a organizaţiei: Beiuş, str. N. Iorga, nr. 27, tel/fax: 0259-320678, email:
contact@habitatbeius.ro, web: www.habitatbeius.ro, www.facebook.com/habitatbeius.

Serviciul 1: Sprijinim familii să locuiască în condiţii decente


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Beiuş, str. N. Iorga, nr. 27, tel/fax: 0259-320678, email:
contact@habitatbeius.ro, web: www.habitatbeius.ro, www.facebook.com/habitatbeius.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- consultanţă şi sprijin cu materiale de construcţii
- reabilitare şi renovare locuinţe
- construcţia de locuinţe noi

Categorii de beneficiari:
- persoane sau familii, indiferent de rasă, religie, sex care trăiesc în condiţii sărăcăcioase şi nu pot
singuri să-şi schimbe condiţiile de locuit.

Mod de sesizare a cazurilor:


Direct la sediul asociaţiei, prin email, telefonic sau prin poştă.

38
Asociatia Handicapaţilor
Psihici Bihor

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Calea Clujului, nr. 70, tel: 0259-479182, email:
cdzbp_oradea@yahoo.com / ahp.bihor@clicknet.ro, web: www.centrudezioradea.webs.com.

Serviciul 1: Centru de zi
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Calea Clujului, nr. 70, tel: 0259-479182, email:
cdzbp_oradea@yahoo.com / ahp.bihor@clicknet.ro, web: www.centrudezioradea.webs.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- consiliere psiho-socială
- terapie ocupaţională (ţesut covoare, grădinărit, croitorie, lucru manual)
- sprijin la structurarea programului zilnic
- sprijin în activităţile zilnice
- activităţi gospodăreşti: tăiat lemne şi încălzire, grădinărit, reparaţii, spălare, călcare, curăţenie,
pregătirea mesei zilnice, etc.
- activităţii de întărire a aptitudinilor de manualitate (recondiţionarea îmbrăcăminţii, cusut)
- activităţi de petrecere a timpului liber (activităţi sportive, jocuri logice, vizionare de programe TV,
audiţii muzicale, organizarea de excursii, şi altele) etc.

Categorii de beneficiari:
-persoane adulte cu dizabilitati mintale si/sau boli psihice

Mod de sesizare a cazurilor:


- la recomandarea medicului psihiatru, din iniţiativă proprie, la indrumarea comisiei de incadrare a
persoanelor cu handicap sau la rugămintea aparţinătorilor
- să fie persoane adulte (care au împlinit vârsta de 18 ani) diagnosticate ca având boli psihice şi /sau
disabilitati mintale
- beneficiarii trebuie să se afle sub tratament medical pe care-l primesc de la un medic psihiatru
specialist sau de la ambulatoriul Spitalului de Neuropsihiatrie. În cazuri de criză beneficiarii se pot
adresa medicului curant sau pot să fie internaţi într-una din secţiile Spitalului de Neuropsihiatrie.
- este de preferat ca beneficiarii să poată veni singuri la centru, acest pas contribuind la dezvoltarea
autonomiei personale a clientului.
- gradul de handicap: pană la gradul 2 (accentuat), respectiv handicap uşor, mediu, accentuat.

39
Asociaţia Luncşoara Bihorului

Adresa de contact a organizaţiei: Luncşoara, nr. 391, tel: 0745-599169, fax: 0745-599169, email:
luncsoarabihorului@gmail.com.

Serviciul 1: Ajutorarea persoanelor nevoiaşe


Acest serviciu este neacreditat.
Adresa de contact a serviciului: Luncşoara, nr. 391, tel: 0745-599169, fax: 0745-599169, email:
luncsoarabihorului@gmail.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- vizite acordate persoanelor nevoiase
- ajutorarea batranilor in diverse situatii
- acordarea de ajutoare materiale.

Categorii de beneficiari:
- batrani
- copii
- familii nevoiase

Mod de sesizare a cazurilor:


Asistăm persoane numai din Luncşoara.

Serviciul 2:Ajutorarea copiilor


Acest serviciu este neacreditat.
Adresa de contact a serviciului: Luncşoara, nr. 391, tel: 0745-599169, fax: 0745-599169, email:
luncsoarabihorului@gmail.com

Intervenţii în cadrul serviciului:


- acordarea de rechizite copiilor
- acordare de imbracaminte si incaltaminte
- acordare de jucarii.

Categorii de beneficiari:
- copii.

Mod de sesizare a cazurilor:


Asistăm persoane numai din Luncşoara

40
Asociaţia Naţională a Surzilor
din România – Filiala Surzilor Oradea

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. General Traian Moşoiu, nr. 20, tel/fax: 0359-449382,
0768-105720, email: filiala_surzilor_oradea@yahoo.com, web: www.ansr.org.ro.

Serviciul 1: Centru de informare şi consiliere pentru persoane deficiente de auz


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. General Traian Moşoiu, nr. 20, tel/fax: 0359-449382,
0768-105720, email: filiala_surzilor_oradea@yahoo.com, web: www.ansr.org.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- şedinţe de informare săptămânale în limbaj mimico-gestual, pentru a asigura accesul la informare
- consiliere socială pentru persoanele cu deficienţă de auz şi familiile acestora
- acordarea facilităţilor, conform legislaţiei în vigoare la sediul filialei, sau sprijinirea beneficiarilor
pentru obţinerea acestora
- sprijin pentru copiii surzi sau copiii persoanelor cu deficienţă de auz pentru integrarea în sistemul de
învăţământ.

Categorii de beneficiari:
- persoane cu deficienţă de auz indiferent de vârstă, sex, religie etc.
- familiile persoanelor deficiente de auz.
Mod de sesizare a cazurilor:
Prin prezentarea la sediul filialei sau telefonic prin sms-uri sau cu sprijinul altei persoane apropiate.
Poate fi beneficiar orice persoană cu pierdere de uz, confirmată într-o audiogramă vizată de medic
ORL-ist fără nici un fel de discriminări şi familiile acestora.

Serviciul 2: Integrarea profesională a persoanelor cu deficienţe de auz


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. General Traian Moşoiu, nr. 20, tel/fax: 0359-449382,
0768-105720, email: filiala_surzilor_oradea@yahoo.com, web: www.ansr.org.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- integrarea profesională persoanelor cu deficienţă de auz, prin sprijinirea în găsirea unui loc de
muncă, conform pregătirii fiecăruia
- asigurarea asistenţei la locul de muncă pentru integrarea în colectiv şi păstrarea unei legături
permanente cu angajatorul, pentru depăşirea barierelor de comunicare şi evitarea oricăror probleme.

Categorii de beneficiari:

41
- persoane cu deficienţă de auz, fără nici un fel de discriminări.

Serviciul 3: Serviciul de interpret în limbaj mimico-gestual


Acest serviciu este asigurat de interpreţi autorizaţi.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. General Traian Moşoiu, nr. 20, tel/fax: 0359-449382,
0768-105720, email: filiala_surzilor_oradea@yahoo.com, web: www.ansr.org.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- asigurarea serviciului de interpret pentru rezolvarea tuturor problemelor persoanelor cu deficienţă de
auz.

Categorii de beneficiari:
- persoane cu deficienţă de auz cunoscătoare a limbajului mimico-gestual sau labiolecturii.

Mod de sesizare a cazurilor:


Telefonic, prin prezentare la sediul filialei, prin citaţii sau solicitări scrise.

Serviciul 4: Organizarea de activităţi cultural-artistice, sportive şi de petrecere


a timpului liber
Acest serviciu este neacreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. General Traian Moşoiu, nr. 20, tel/fax: 0359-449382,
0768-105720, email: filiala_surzilor_oradea@yahoo.com, web: www.ansr.org.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- antrenarea persoanelor cu deficienţe de auz în vederea participării pe plan local şi naţional şi chiar
internaţional la activităţi culturale, sportive şi vocaţionale.

Categorii de beneficiari:
- persoane cu deficienţă de auz, fără discriminări.

Mod de sesizare a cazurilor:


Prin prezentare la sediul filialei, la unele activităţi se impun talentul, înclinaţiile şi aptitudinile
beneficiarului.

42
Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Bihor-
Sălaj

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 32, bl. C56, tel/fax: 0259-431327,
email: oradeaanvr@yahoo.com, bhanvr@gmail.com.

Serviciul 1: Centru de zi pentru nevăzători


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 32, bl. C56, tel/fax: 0259-431327,
email: oradeaanvr@yahoo.com, bhanvr@gmail.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- informare, asistenta, indrumare si suport penru nevazatori
- reprezentarea nevazatorilor in raport cu autoritatile, cu alte organizatii nonguvernamentale, cu
unitatile culturale, sportive si de invatamant
- se urmareste permanent primirea de catre nevazatori a drepturilor si facilitatilor prevazute de
legislatia in vigoare.

Categorii de beneficiari:
- Nevăzători

Mod de sesizare a cazurilor:


La sediul nostru mentionat mai sus.

43
Asociaţia Pro Christo et Ecclesia filiala Oradea

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. B-dul Ştefan cel Mare, nr. 28, tel/fax: 0259-479579,
email: ceoradea@gmail.com.

Serviciul 1: Centru de Plasament Julia


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. B-dul Ştefan cel Mare, nr. 28, tel/fax: 0259-479579,
email: juliaotthon@gmail.com

Intervenţii în cadrul serviciului:


- asigurarea condiţiilor optime de cazare, masă, petrecerea timpului liber şi studiu individual
- îngrijire, educare şi socializare de tip familial conform standardelor de protecţie şi îngrijire a
copilului
- asigurarea unor servicii specializate in funcţie de nevoile copiilor.

Categorii de beneficiari:
- copii abandonaţi

Mod de sesizare a cazurilor:


Beneficiarii sunt plasaţi în Centru prin hotărârea Comisiei Pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Serviciul 2: Serviciul primar de asistenţă socială la domiciliu pentru persoane


vârstnice
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. B-dul Ştefan cel Mare, nr. 28, tel/fax: 0259-479579,
0359- 176117, email: ceoradea@gmail.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- identificarea nevoile socio-economice specifice persoanei în vârstă cu o stituaţie dificilă din punct de
vedere material şi social, oferirea de suport ajutor efectiv în soluţionarea acestor nevoi
- consilierea spirituală a persoanei aflate în situaţii care duc la marginalizare şi excluziune socială sau
vulnerabilitate
- activităţi cu caracter menajer şi ajutor în achitarea obligaţilor curente
- ajutor în deplasare pentru beneficiari în interiorul sau în afara locuinţei care nu au posibilitate de a
ajunge la medic sau alte locuri sociale importante.

Categorii de beneficiari:
- persoane vârstnice care se confruntă cu probleme sociale şi existenţiale
- persoane vârstnice singure, fără aparţinători domiciliaţi în locul lor de reşedinţă sau persoane
neglijate de familie
- persoane vârstnice cu o situaţie financiară grea, care nu le permite conducerea unui nivel de trai
decent.

44
Mod de sesizare a cazurilor:
- solicitarea directă din partea persoanelor vârstnice şi/sau a familiei
- referire din partea unui alt serviciu, instituţii publice sau private şi semnalare/sesizare scrisă sau
telefonică din partea unor alte persoane.

45
Asociaţia Ramiluck

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Anatole France, nr. 23, tel/fax: 0259-413688, email:
s_c_ramiluck@yahoo.com, web: www.ramiluck.com.

Serviciul 1: Îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Anatole France, nr. 23, tel/fax: 0259-413688, email:
s_c_ramiluck@yahoo.com, web: www.ramiluck.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- îngrijiri la domiciliu.

Categorii de beneficiari:
- persoane vârstnice.

Mod de sesizare a cazurilor:


Dupa necesitatea beneficiarului.

Serviciul 2: Îngrijiri la domiciliu pentru persoane cu handicap


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Anatole France, nr. 23, tel/fax: 0259-413688, email:
s_c_ramiluck@yahoo.com, web: www.ramiluck.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- îngrijire la domiciliu.

Categorii de beneficiari:
- persoane cu handicap.

Mod de sesizare a cazurilor:


- dupa necesitatea beneficiarului.

Serviciul 3: Centru de zi pentru persoane vârstnice


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Anatole France, nr. 23, tel/fax: 0259-413688, email:
s_c_ramiluck@yahoo.com, web: www.ramiluck.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:

46
- socializare
- petrecerea timpului liber
- consiliere psihologica

Categorii de beneficiari:
- persoane vârstnice.

Mod de sesizare a cazurilor:


- prin solicitarea beneficiarului.

Serviciul 4: Informare şi consiliere pentru persoane aflate în dificultate


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Anatole France, nr. 23, tel/fax: 0259-413688, email:
s_c_ramiluck@yahoo.com, web: www.ramiluck.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- informare
- consiliere.

Categorii de beneficiari:
- persoane aflate în dificultate.

Mod de sesizare a cazurilor:


- prin solicitarea beneficiarului.

47
Asociaţia Româno-Germană
Alsterdorf

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Calea Mareşal A. Averescu, nr. 7, tel/fax: 0359-
412158, email: office@asociatia-alsterdorf.ro, web: www.asociatia-alsterdorf.ro.

Serviciul 1: Locuinţe protejate: Aapartamentul 1, 2, 3, 4, 5, Casa Frankfurt,


Casa Franz Max, Casa Săcuieni
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Calea Mareşal A. Averescu, nr. 7, tel/fax: 0359-412158,
email: office@asociatia-alsterdorf.ro, web: www.asociatia-alsterdorf.ro.

Categorii de beneficiari:
- Persoane adulte cu dizabilităţi, instituţionalizate.

Mod de sesizare a cazurilor:


Cazurile sunt preluate prin DGASPC Bihor.

Serviciul 2: Serviciul de asistenţă socio-pedagogică la domiciliu pentru


persoane cu dizabilităţi
Acest serviciu este neacreditat
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Calea Mareşal A. Averescu, nr. 7, tel/fax: 0359-412158,
email: office@asociatia-alsterdorf.ro, web: www.asociatia-alsterdorf.ro.

Categorii de beneficiari:
- persoane cu dizabilităţi care părăsesc sistemul de protecţie instituţionalizat
- persoane cu dizabilităţi care se găsesc în situaţii problematice sau se află sub riscul de a fi
instituţionalizate

Mod de sesizare a cazurilor:


Sesizarea se depune la sediul organizaţiei, unde se va realiza discutarea şi eventual repartizarea
cazului.

Serviciul 3: Serviciul de formare a competenţelor sociale şi a celor referitoare


la acomodarea şi păstrarea unui loc de muncă la persoanele cu dizabilităţi
mintale şi/sau cu dificultăţi de învăţare
Acest serviciu este neacreditat

48
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Calea Mareşal A. Averescu, nr. 7, tel/fax: 0359-412158,
email: office@asociatia-alsterdorf.ro, web: www.asociatia-alsterdorf.ro.

Categorii de beneficiari:
- Persoane cu dizabilităţi mintale şi/sau cu dificultăţi de învăţare.

Mod de sesizare a cazurilor:


Cererile de participare la seminarii se depun la sediul organizaţiei, unde se va realiza discutarea şi
eventual formarea grupelor de învăţare.

49
Asociaţia S.O.S. Autism Bihor

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Calea M-şal Al. Averescu, nr. 7/A, tel/fax: 0359-
466051, 0743-180360, email: autismbihor@yahoo.com, web: www.autismbihor.ro.

Serviciul 1: Servicii sociale acordate persoanelor afectate de tulburări din


spectrul autism
Acest serviciu este neacreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Calea M-şal Al. Averescu, nr. 7/A, tel/fax: 0359-
466051, 0743-180360, email: autismbihor@yahoo.com, web: www.autismbihor.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- evaluarea periodică a nevoilor beneficiarilor
- întocmirea planurilor de intervenţie pentru fiecare beneficiar în funcţie de nevoile identificate
- includerea în diverse programe de terapii specifice în vederea deprinderii şi îmbunătăţirii unor
abilităţi şi aptitudini necesare pentru o integrare cât mai adecvată în comunitate
- consilierea periodică a familiei beneficiarului.

Categorii de beneficiari:
- persoane afectate de tulburările din spectrul autist (copii, tineri, adulţi)
- familia beneficiarului.

Mod de sesizare a cazurilor:


Cazurile sunt referite de către organisme colaboratoare, şi după caz de diverşi specialişti care activează
în diverse domenii (medical, social, educaţional), atunci când un membru al familiei, de regulă copil
este afectat de tulburare din spectrul autist.

50
Asociaţia Smiles

Adresa de contact a organizaţiei: Cihei, nr. 41/A, com. Sînmartin, tel/fax: 0259-318052, email:
info@asociatiasmiles.ro, web: www.asociatiasmiles.ro.

Serviciul 1: Informare, consiliere şi suport pentru persoane aflate în dificultate


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Cihei, nr. 41/A, com. Sînmartin, tel/fax: 0259-318052, email:
info@asociatiasmiles.ro, web: www.asociatiasmiles.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- sprijin material sub forma unor pachete cu alimente, bunuri, produse igienă, etc.
- consiliere pentru întocmirea actelor de identitate, găsirea unui loc de muncă, integrare şi reintegrare
şcolară, etc.
- consiliere psihologică şi medicală.

Categorii de beneficiari:
- familii cu venituri foarte mici sau inexistente
- familii ai căror membri sunt dizabilitaţi fizic şi/sau psihic
- familii sau persoane individuale incapabile de integrare socială fără sprijin.

Mod de sesizare a cazurilor:


- la telefon sau orice altă formă de comunicare (e-mail, sms, etc.)
- selectarea viitorilor beneficiari se face doar după o vizită la domiciliul/locuinţa/locaţia solicitanţilor şi
în baza criteriilor proprii de evaluare.

Serviciul 2: Centru de primire în regim de urgenţă pentru persoane victime ale


violenţei în familie
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Cihei, nr. 41/A, com. Sînmartin, tel/fax: 0259-318052, email:
info@asociatiasmiles.ro, web: www.asociatiasmiles.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- sprijin de urgenţă pentru victimele abuzului în familie, iar ulterior până la 6 luni
- consiliere psihologică acordată victimelor (şi agresorului, când este posibil)
- cazare în adăpostul nostru, precum şi asigurarea meselor şi necesarului zilnic
- consiliere juridică acordată victimelor
- consiliere generală pentru recâştigarea încrederii în viitor acordată victimelor.

51
Categorii de beneficiari:
- mame singure sau cu copii în îngrijire, victime ale abuzului familial.

Mod de sesizare a cazurilor:


- la telefon sau orice altă formă de comunicare (e-mail, sms, etc.)
- selectarea viitorilor beneficiari se face doar după intervievarea de urgenţă a solicitanţilor şi în baza
criteriilor proprii de evaluare.

Serviciul 3: Adăposturi de noapte găzduire temporară


Acest serviciu este neacreditat
Adresa de contact a serviciului: Cihei, nr. 41/A, com. Sînmartin, tel/fax: 0259-318052, email:
info@asociatiasmiles.ro, web: www.asociatiasmiles.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- cazarea în regim de adăpost de noapte a persoanelor fără locuinţă
- asistenţă medicală şi psihologică
- consiliere generală şi de specialitate pentru reintegrarea socială.

Categorii de beneficiari:
- persoane singure fără adăpost
- familii fără adăpost.

Mod de sesizare a cazurilor:


- la telefon sau orice altă formă de comunicare (e-mail, sms, etc.)
- selectarea viitorilor beneficiari se face doar după intervievarea de urgenţă a solicitanţilor şi în baza
criteriilor proprii de evaluare.

52
Fundaţia Agape

Adresa de contact a organizaţiei: Sălard, str. Principală, tel: 0259-441060, email:


danizoltan@personal.ro.

Serviciul 1: Cantină socială


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Sălard, str. Principală, tel: 0259-441060, email:
danizoltan@personal.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- hrană caldă.

Categorii de beneficiari:
- persoane vârstnice
- copii.

Mod de sesizare a cazurilor:


- telefon, email, personal, prin chestionare ocazională a beneficiarilor, prin primărie.

Serviciul 2: Unitate de îngrijire la domiciliu


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Sălard, str. Principală, tel: 0259-441060, email:
danizoltan@personal.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- îngrijire la domiciliu.

Categorii de beneficiari:
- persoane vârstnice.

Mod de sesizare a cazurilor:


- telefon, email, personal, prin chestionare ocazională a beneficiarilor, prin primărie.

53
Fundaţia Albin

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Slatinei, nr. 35, bl. Pb.38, ap. 11, email:
fundatiaalbin@gmail.com.

Serviciul 1: Serviciu de informare şi consiliere


Acest serviciu este neacreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. T. Vladimirescu nr. 26 (in curtea Bisericii Evanghelice),
email: fundatiaalbin@gmail.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- consiliere si terapie (individuala, familiala, de grup)
- logopedie, interventii psihopedagogice
- mediere.

Categorii de beneficiari:
- copii, adolescenti (cu sau fara deficiente)
- adulti
- familii

Mod de sesizare a cazurilor:


- prin e-mail sau telefon, in functie de probleme: poate apela la servicii oricine, daca problema (de
comportament, de dezvoltare, de relationare intra-familiala) poate fi rezolvata prin servicii de
consiliere/terapii

54
Fundaţia Biruitorii
Adresa de contact a organizaţiei: Şumugiu, com.
Hidişelul de Sus, nr. 24, tel: 0259-437054, email:
fundatiabiruitorii@gmail.com, web: www.biruitorii.ucoz.ro.

Serviciul 1: Centru de informare şi consiliere pentru persoane aflate în


dificultate
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Partenie Cosma, nr. 4, tel: 0259-437054, email:
fundatiabiruitorii@gmail.com, web: www.biruitorii.ucoz.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- Serviciul Social Centru de Informare şi Consiliere pentru persoanele aflate în dificultate este un
serviciu care răspunde nevoii de informare şi consiliere al persoanelor aflate în dificultate, astfel încât
aceştia să aibă acces sporit la informaţii privind drepturile şi îndatoririle lor, să beneficieze de
consiliere în identificarea posibilelor căi de rezolvare a unor probleme cu care se confruntă şi de
ghidare în utilizarea serviciilor publice.
- Serviciile oferite beneficiarilor sunt de informare şi consiliere în domenii precum: acces la serviciile
sociale, drepturi şi obligaţii, serviciile de învâţământ, ocupare, sănătate, etc.

Categorii de beneficiari:
- Serviciile se vor acorda tuturor persoanelor indiferent de rasă, culoare, poziţie socială, situaţie
materială, sex, apartenenţă politică sau religioasă, nivel cultural, educaţie, etnie, vârsta, handicap sau
orientare sexuală.
- Persoanele care vor accesa serviciile sunt persoane aflate în dificultate precum persoane cu
dizabilităţi, persoane beneficiare de venim minim garantat, persoane fără venituri, beneficiari de
ajutor de şomaj, persoane fără loc de muncă, etc.

Mod de sesizare a cazurilor:


- solicitare din partea beneficiarului a serviciilor
- cazurile sunt sesizate de Primării, Biserici şi Culte religioase.

Serviciul 2: Centru de servicii de îgrijire şi asistenţă la domiciliu pentru


persoane cu handicap
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Partenie Cosma, nr. 4, tel: 0259-437054, email:
fundatiabiruitorii@gmail.com, web: www.biruitorii.ucoz.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- Servicii de ingrijire de baza: igiena corporala (partiala si totala), imbracare si dezbracare, hranire si
hidratare, igiena eliminarilor, transfer si mobilizare, prevenirea escarelor, deplasare, comunicare.
- Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei, activitati de menaj, companie, cumparaturi, plata
facturilor, sprijin pentru deplasari in exterior, scutece, absorbante si aleze oferite gratuit, spalare rufe.
- Consiliere sociala si sprijin direct in obtinerea unor drepturi sociale.

55
- Activitati de socializare – aniversarea zilelor de nastere, evenimente culturale, pelerinaje, colinde.
- Servicii de recuperare: fizioterapie (terapie cu ultrasunete), kinetoterapie si masaj.
- Servicii medicale: consultatii si tratamente medicale injectabile, perfuzabile si p.o., efectuarea de
electrocardiograme, dozarea glicemiei, monitorizarea T.A., supravegherea administrarii tratamentului
p.o., pansarea ranilor si tratamentul escarelor, medicamente gratuite, ridicarea retetelor medicale de la
medici de familie si cumpararea medicamentelor de la farmacii, facilitarea internarii beneficiarilor in
clinici de specialitate, recoltarea la domiciliu a probelor biologice pentru efectuarea analizelor
medicale.
- Preparea si distribuirea hranei calde la domiciliul beneficiarilor

Categorii de beneficiari:
- varstnici imobilizati ori greu deplasabili, afectati de boala, saracie si excluziune sociala, neglijati,
parasiti sau fara familie.

Mod de sesizare a cazurilor:


- solicitare din partea beneficiarului a serviciilor
- cazurile sunt sesizate de Primării, Biserici şi Culte religioase.

Serviciul 3: Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Râpa, str. Principală, nr. 20, tel: 0359-238483, e-mail:
muscafilinuta@yahoo.com, web: www.biruitorii.ucoz.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- servicii de ingrijire medicala
- servicii de ingrijire social-medicala: ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena
eliminarilor, hranire si hidratare, deplasarea in interior, comunicare, servicii de suport, insotirea in
mijloace de transport, facilitarea deplasarii in exterior, companie, activitati de administrare si
gestionare, activitati de petrecere a timpului liber, servicii de reabilitare si adaptare a ambientului,
mici amenajari, reparatii
- servicii de ingrijire social-medicala, de natura medicala, reprezentate prin: activitati de diagnostic,
tratament medicamentos, ingrijiri si alte asemenea, recomandate si realizate in conformitate cu tipul
de afectiuni pe care le prezinta beneficiarul
- servicii de ingrijire social-medicala de natura serviciilor conexe interdisciplinare: activitati de
recuperare/reabilitare, activitati de terapie ocupationala.

Categorii de beneficiari:
- persoane cu handicap.

Mod de sesizare a cazurilor:


- prin DGASPC Bihor.

56
Fundaţia Caritas Centru Social Sf. Ştefan Sâniob

Adresa de contact a organizaţiei: Sâniob, nr. 222, email: css.stefan@freemail.hu.

Serviciul 1: Plasament în casă de tip rezidenţial Casa Curcubeu


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Sâniob, nr. 222, email: css.stefan@freemail.hu.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- menţinerea legăturii cu familia naturală
- cazare, masă, îmbrăcăminte
- consiliere
- orientare şcolară
- sprijin şi suport financiar pentru alte tipuri de servicii furnizate în afara instituţiei (consultaţii
oftalmologice, ochelari, etc.)
- sprijinirea beneficiarilor în acizişionarea de diferite abilităţi
- socializare
- sprijinirea beneficiarilor în luarea deciziilor importante din viaţa
- tabere, excursii.

Categorii de beneficiari:
- copii peste 4 ani, orfani şi / sau abandonaţi aflaţi în dificultate.

Serviciul 2: Plasament în casă de tip familial Casa Pietrelor Pestriţe


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Sâniob, nr. 222, email: css.stefan@freemail.hu.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- menţinerea legăturii cu familia naturală
- cazare, masă, îmbrăcăminte
- sprijin şi suport financiar pentru alte tipuri de servicii furnizate în afara instituţiei (consultaţii
oftalmologice, ochelari, etc.)
- sprijinirea beneficiarilor în aciziţionarea de diferite abilităţi
- socializare
- sprijinirea beneficiarilor în luarea deciziilor importante din viaţa
- tabere, excursii
- dezvoltarea deprinderilor de igienă

Categorii de beneficiari ai serviciului:


- copii aflaţi în dificultate provenind din familii dezorganizate, din familii cu risc în care copiii au fost
abuzaţi sau neglijaţi
- copii ai străzii sau copii aflaţi în dificultate socială în secţiile de pediatrie a spitalelor din judeţul
Bihor

57
Serviciul 3: Plasament în casă de tip familial Casa Sf. Francisc
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Sâniob, nr. 222, email: css.stefan@freemail.hu.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- menţinerea legăturii cu familia naturală
- cazare, masă, îmbrăcăminte
- sprijin şi suport financiar pentru alte tipuri de servicii furnizate în afara instituţiei (consultaţii
oftalmologice, ochelari, etc.)
- sprijinirea beneficiarilor în acizişionarea de diferite abilităţi
- socializare
- sprijinirea beneficiarilor în luarea deciziilor importante din viaţa
- tabere, excursii
- dezvoltarea deprinderilor de igienă.

Categorii de beneficiari: copii cu vârste cuprinse între 15-26 ani.

58
Fundaţia Casa Minunată

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Cosminului, nr. 1, tel: 0259-442590 email:
aduplessis@casaminunata.org, web: www.casaminunata.org.

Serviciul 1: Grădiniţă inclusivă


Acest serviciu este acreditat MECTS.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Cosminului, nr. 1, tel: 0259-442590 email:
aduplessis@casaminunata.org, web: www.casaminunata.org.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- educatie si terapii specifice de recuperare si integrare sociala
- transport, masa, evaluare si consiliere.

Categorii de beneficiari:
- copii cu varsta intre 1-6 ani.

Serviciul 2: Centru de zi After School


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Cosminului, nr. 1, tel: 0259-442590 email:
aduplessis@casaminunata.org, web: www.casaminunata.org.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- transport, masă, dezvoltare abilităţi fizice, cognitive, intelectuale.

Categorii de beneficiari:
- copii cu vârsta între 6-12 ani.

Mod de sesizare a cazurilor:


Ani direct la sediu, prin pagina de internet, prin recomndări ale medicilor specialişti, ASCO, colaborări
cu diferite ONG-uri.

59
Fundaţia “Casa Speranţei”

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Poet Vasile Cârlova, nr. 35, tel: 0259-210004 email:
casasper@yahoo.com, dannachiriloa@yahoo.com.

Serviciul 1: Centru care acordă servicii de tip familial


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Poet Vasile Cârlova, nr. 35, tel: 0259-210004, 0751-
480841, 0748-576198, email: casasper@yahoo.com, dannachiriloa@yahoo.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- oferirea unui cadru familial adecvat, condiţii normale de dezvoltare a copilului aflat în dificultate,
recuperarea psiho-motrică, ca efect al hospitalismului, abuzului, prin protecţia copilului la asisteţii
maternali sau la familiile de plasament
- reintegrarea copilului în familia naturală sau extinsă
- identificarea şi evaluarea familiilor de plasament şi a asistenţilor maternali în vederea integrării
copilului într-o familie
- întocmirea actelor de identitate a copiilor
- clarificarea situaţiei juridice
- consultaţii de specialitate: medic, chirurg, psihiatru, psiholog, kinetoterapeut, logoped
- împlinirea nevoilor fizice, emoţionale, de securitate, de stimulare a potenţialului copilului prin
încurajarea explorării mediului, de socializare.

Categorii de beneficiari:
- copii cu vârsta cuprinsă între 0-16 ani aflaţi în dificultate, părăsiţi în unităţile spitaliceşti sau pe stradă
- copiii neglijaţi sau abuzaţi
- copii a căror securitate, dezvoltare şi integritate este periclitată de către familia biologică.

Mod de sesizare a cazurilor:


Potrivit serviciului acreditat, beneficiarii Fundaţiei „Casa Speranţei” sunt copiii aflaţi în dificultate,
părăsiţi în unităţile spitaliceşti sau aflaţi în diferite situaţii de risc, indiferent de natura cauzelor care
determină această situaţie. Selectarea acestor copii aflaţi în dificultate se face în urma sesizărilor, în
funcţie de gradul de urgenţă, în funcţie de gravitatea dificultăţii în care se află copilul şi prin
colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Judeţului Bihor,
prin colaborare cu Administraţia Social Comunitară Oradea, cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Oradea şi colabărând cu alte Organisme Nonguvernamentale sau Guvernamentale, care desfăşoară
activităţi în domeniul protecţiei copilului, pe raza judeţului Bihor.

Serviciul 2: Asistarea sociala a familiilor aflate in dificultate pentru prevenirea


abandonului copilului
Acest serviciu este acreditat.

60
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Poet Vasile Cârlova, nr. 35, tel: 0259-210004, 0722-
715794, 0758-306852, email: casasper@yahoo.com, ana_gombos@yahoo.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- sprijinirea familiei aflate in dificultate în vederea creării unui mediu sănătos, având drept obiectiv,
satisfacerea nevoilor copiilor pe plan:
 fizic: adăpost, hrană – alimente, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
 socio – emoţional: dezvoltarea unor relaţii sănătoase atât între părinţi (adulţi), cât şi
între părinţi şi copii
- consiliere parentală
- asigurarea asistenţei specializate în următoarele domenii:
 rezolvarea problemelor legate de acte de identitate
 îmbunătăţirea abilităţilor gospodăreşti – administrative (administrarea alimentelor
primate pentru o perioadă de timp dată, administrarea veniturilor, preperarea unei hrane
sănătoase)
 deprinderi uzuale de igienă: corporală, a vestimentaţiei, a locuinţei, a mediului
 promovarea unui stil de viaţă sănătos: combaterea consumului de tutun, alcool, droguri
 consiliere psihologică şi juridică pentru cazurile de abuz, neglijenţă, sau risc de abandon
 intermedierea şi rezolvarea problemelor de ordin medical (înscrierea la un medic de
familie)
 prevenirea abandonului şcolar

Categorii de beneficiari:
- familii care prezintă riscul abandonului copilului

Mod de sesizare a cazurilor:


Selectarea acestor familii aflate în dificultate se face în urma sesizărilor, în funcţie de gradul de
urgenţă prin Organismele Guvernamentale şi Nonguvernamentale, aflate pe raza judeţului Bihor.

61
Fundaţia Căminul Felix

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Calea Sântandrei, nr. 120, tel/fax: 0259-427432, 0744-
771316, email: lpaul@caminulfelix.ro, web: www.caminulfelix.org.

Serviciul 1: Plasament familial în case de tip rezidenţial


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Calea Sântandrei, nr. 120, tel/fax: 0259-427432, 0744-
771316, email: lpaul@caminulfelix.ro, web: www.caminulfelix.org.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- găzduire pe perioadă nedeterminată
- asistenţă medicală şi îngrijire
- suport emoţional şi, după caz consiliere psihologică
- educaţie
- socializare şi petrecere a timpului liber
- reintegrare familială şi comunitară.

Categorii de beneficiari:
- copii peste 2 ani, orfani şi/sau abandonaţi aflaţi în dificultate.

Mod de sesizare a cazurilor:


Sesizarea cazurilor poate fi făcută în mod direct către asistentul social din cadrul fundaţiei, iar drept
criterii de selecţie se au în vedere statutul familial al copilului, caracteristicile socio-economice ale
acestuia şi vârsta sa.

62
Fundaţia Căminul Francesco Beiuş

Adresa de contact a organizaţiei: Beiuş, str. 22 Decembrie, nr. 26, tel/fax: 0259323141, email:
minimerom@clicknet.ro.

Serviciul 1: Centrul de zi Beiuş


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: localitate: Beiuş, str. 22 Decembrie, nr. 26, tel/fax: 0259323141,
email: minimerom@clicknet.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- prevenirea abandonului şcolar şi familial
- educaţie formală/nonformală şi informală
- reabilitare şcolară şi familială
- servirea mesei
- alte activitati educative: jocuri, tabere, iesiri, excursii.

Categorii de beneficiari:
- copiii din cls. I-VIII, proveniţi din din familii aflate în dificultate;
- orfani majori proveniti din centre de plasament.

Mod de sesizare a cazurilor:


- angajatii fundatiei depisteaza copiii care doresc sa invete, dar nu au sprijin din partea familiei.
- părinţii copiilor solicită ajutorul fundaţiei.

Serviciul 2: Centrul de zi Ioaniş


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Ioaniş, nr. 63, tel/fax: 0259-323141, email: minimerom@clicknet.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- prevenirea abandonului şcolar şi familial
- educaţie formală/nonformală şi informală
- reabilitare şcolară şi familială
- servirea mesei
- alte activitati educative: jocuri, tabere, iesiri, excursii.

Categorii de beneficiari:
- copii proveniţi din familii aflate în dificultate.

Mod de sesizare a cazurilor:


- principalul criteriu de selecţie este ca beneficiarii să provină din familii defavorizate
- părinţii beneficiarilor solicită ajutorul fundaţiei
- asistentul social din Primăria locală sau învăţătorii de la scolile locale ne recomandă diferite cazuri de
copii aflaţi în dificultate

63
Fundaţia Cireşarii

Adresa de contact a organizaţiei: Beiuş, str. Livezii, nr. 1A, tel/fax: 0259-321693, email:
head.office@ciresarii.ro, web: www.ciresarii.ro.

Serviciul 1: Centrul de zi
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Beiuş, str. Plopilor, nr. 22B, tel/fax: 0259-321693, email:
head.office@ciresarii.ro, web: www.ciresarii.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- servirea mesei
- program after-school
- alte activităţi: jocuri, muzică, limba engleză, ieşiri, tabere, asistenţă socială, materială şi psihologică
etc.

Categorii de beneficiari:
- Copii din cls. I-VIII , din familii fără venituri sau cu venituri foarte mici, familii monoparentale,
familii expuse abandonului copiilor.

Mod de sesizare a cazurilor:


Cazurile sunt sesizate de către angajaţii fundaţiei noastre, voluntarii fundaţiei şi uneori cu ajutorul
asistentului social de la primărie.

Serviciul 2: Cantina socială


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Beiuş, str. Plopilor, nr. 22B, tel/fax: 0259-321693, email:
head.office@ciresarii.ro, web: www.ciresarii.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- oferirea mesei de prânz şi de cină
- ajutor material constând în haine, alimente, mobilier etc.
- asistenţă socială şi psihologică.

Categorii de beneficiari:
- persoane foarte sărace.
- persoane cu probleme sociale şi psihologice
- persoane bolnave.

Mod de sesizare a cazurilor:


Cazurile sunt selectate de către asistentul social al primăriei municipiului Beiuş, criteriile de selecţie le
aparţin dar bănuim că sunt cele enumerate de noi la categorii de beneficiari.

64
Fundaţia Copiii Dragostei

Adresa de contact a organizaţiei: Aleşd, str. Bobâlna, nr. 30, tel/fax: 0259-342300, email:
copiiidragostei@gmail.com, web: www.copiiidragostei.ro.

Serviciul 1: Centru de plasament


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Aleşd, str. Bobâlna, nr. 30, tel/fax: 0259-342300, email:
copiiidragostei@gmail.com, web: www.copiiidragostei.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- centrul asigura copiilor si tinerilor aflati in plasament pentru o perioada determinata de timp accesul
la gazduire,ingrijire si educatie,sprijin emotional,dezvoltarea deprinderilor de viata independenta,in
vederea integrarii in familie sau socioprofesional.

Categorii de beneficiari:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a
măsurii plasamentului în acest tip de serviciu.

Mod de sesizare a cazurilor:


- Prin DGASPC Bihor.

Serviciul 2: Fundatia Copiii Dragostei asigura administrarea Centrului de


plasament pentru copii cu handicap Popesti in urma externalizarii de la
DGASPC.
Adresa de contact a serviciului: Popeşti, nr. 50, tel: 0259-327803.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- cazare, transport, îngrijire, terapii ocupaţionale.

Categorii de beneficiari:
- copii şi adulţi cu vârsta între 2 şi 26 de ani, cu dizabilităţi.

Mod de sesizare a cazurilor:


- Prin DGASPC Bihor.

65
Fundaţia Creştină de Asistenţă Socială ,,CASA”

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Nufărului, nr. 87, tel/fax: 0359-401220, email:
office@casa.org.ro, web: www.casa.org.ro.

Serviciul 1: Sprijinire şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi


reeducarea profesională a persoanelor defavorizate social
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului:
localitate: Oradea, str. Nufărului, nr. 87, tel/fax: 0359-401220, email: b.szondi@casa.org.ro, web:
www.casa.org.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- realizarea de cursuri în domeniul calculatoarelor respectiv în domeniul croitoriei care să răspundă
nevoilor de pregătire profesională adecvată a persoanelor defavorizate sociale.
- evaluare psihologică pentru orientare vocaţională persoanelor vulnerabile social.
- servicii de consultanţă în procesul de integrare sau reintegrare socio – profesional
- servicii de consiliere şi suport material persoanelor din grupurile vulnerabil
- organizarea de tabere de vară anuale pentru copii persoanelor defavorizate socialdin cadrul
serviciului.

Categorii de beneficiari:
- persoane vulnerabile socio –economic şi profesional, care întâmpină dificultăţi pe piaţa forţei de
muncă şi au un nivel de trai scăzut sau un venit minim pe economie
- şomeri, copii instituţionalizaţi care împlinesc 18 ani, perosane cu dizabilităţi locomotorii, familii
monoparentale.

Mod de sesizare a cazurilor:


- putem fi contactaţi telefonic, prin e-mail, sau poştă, sau personal la sediul fundaţiei.

Serviciul 2: Centru de informare, consiliere şi asistenţă a persoanelor aflate în


dificultate
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str: Nufărului, nr. 87, tel: 0359-401220, Email:
m.foltut@casa.org.ro, web: www.casa.org.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- consiliere socială, familială şi de cuplu
- informare
- educaţie pentru părinţi
- suport şi asistenţă pentru familii.

66
Categorii de beneficiari:
- familii nucleare sau monoparentale, cu copii preşcolari sau şcolari.

Mod de sesizare a cazurilor:


- cazurile pot fi sesizate telefonic, prin poşta sau e-mail, sau personal la sediul Fundaţiei Casa.

Serviciul 3: Îngrijire socio-medicală pentru recuperarea şi stimularea psiho-


motorie a copiilor cu cerinţe speciale
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Nufărului, nr. 87, tel: 0359-401220, email:
d.silaghi@casa.org.ro, web: www.casa.org.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- recuperare şi reabilitare prin activităţi de stimulare: auditivă, tactilă, olfactivă , motorie,
vizuală şi gustativă
- învăţarea şi dezvoltarea deprinderilor de bază
- acest serviciu este oferit în cadrul Centrului De Recuperare şi Reabilitare pentru copii cu
disabilităţi.

Categorii de beneficiari:
- copii cu nevoi speciale, rezidenţi în căsuţele de tip familial şi copii cu nevoi speciale din
familii, din comunitatea de Oradea.

Mod de sesizare a cazurilor:


- cazurile pot fi sesizate telefonic, prin poşta sau e-mail, sau personal la sediul Fundaţiei Casa – în
cazul copiilor cu nevoi speciale care sunt din cadrul familiilor.

67
Fundaţia Creştină “Elim”

Adresa de contact a organizaţiei: Marghita, str. Nicolae Bălcescu, nr. 79, tel/fax: 0259–363570,
email: elim@fce.ro, web: www.fce.ro.

Serviciul 1: Centru specializat pentru copii cu dizabilităţi ”Casa Silvia”


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Barcăului, nr. 1, tel: 0259–364345, email: elim@fce.ro,
web: www.fce.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- găzduirea, ocrotirea, educarea şi recuperarea copiilor cu dizabilităţi ce provin cu precădere din rândul
copiilor abandonaţi în Spitalul „Pop Mircea” din Marghita, într-un mediu familial armonios.
- promovarea sănătăţii fizice, a echilibrului emoţional şi a stării de bine.
- evaluarea nivelului de dezvoltare al beneficiarilor proiectului, în vederea evidenţierii ariilor deficitare
şi a potenţialului de care dispun.
- întocmirea şi implementarea planul individualizat de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică.
- formarea deprinderilor de viaţă independentă.
- orientarea şcolară şi profesională.
- favorizarea integrării sociale.

Categorii de beneficiari:
- copii cu dizabilităţi.

Mod de sesizare a cazurilor:


Selectarea beneficiarilor se face pe baza sesizărilor primite din partea Primăriei Marghita, a Spitalului
Municipal „Dr. Pop Mircea”, sau a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –
Bihor. În măsura în care există locuri disponibile, iar solicitantul se încadrază în categoria persoanelor
cu dizabilităţi şi este compatibil cu ceilalţi copii din centru, în urma deciziei Comisiei Pentru Protecţia
Copilului Bihor sau a Tribunalului Bihor, copilul este primit la Centru specializat pentru copii cu
dizabilităţi ”Casa Silvia”.

Serviciul 2: Centru de plasament de tip familial


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Nicolae Bălcescu, nr. 79, tel: 0259–363570, email:
elim@fce.ro, web: www.fce.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- găzduirea, ocrotirea, educarea şi recuperarea copiilor într-un mediu familial armonios
- promovarea sănătăţii fizice, a echilibrului emoţional şi a stării de bine
- evaluarea nivelului de dezvoltare al beneficiarilor proiectului, în vederea evidenţierii ariilor deficitare
şi a potenţialului de care dispun

68
- întocmirea şi implementarea planul individualizat de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică
- formarea deprinderilor de viaţă independentă
- socializare
- orientarea şcolară şi profesională
- favorizarea integrării sociale.

Categorii de beneficiari:
- copii care au fost instituţionalizaţi în centre de plasament sau instituţii de stat.

Mod de sesizare a cazurilor:


- selectarea beneficiarilor se face pe baza sesizărilor primite din partea autorităţilor locale sau a
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Bihor.

Serviciul 3: Centru care acordă servicii de tip familial


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Nicolae Bălcescu, nr. 79, tel: 0259–363570, email:
elim@fce.ro, web: www.fce.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- găzduirea, ocrotirea, educarea şi recuperarea copiilor într-un mediu familial armonios
- promovarea sănătăţii fizice, a echilibrului emoţional şi a stării de bine
- evaluarea nivelului de dezvoltare al beneficiarilor proiectului, în vederea evidenţierii ariilor deficitare
şi a potenţialului de care dispun
- întocmirea şi implementarea planul individualizat de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică
- formarea deprinderilor de viaţă independentă
- socializare
- orientarea şcolară şi profesională
- favorizarea integrării sociale.

Categorii de beneficiari:
- copii abandonaţi la naştere de familia biologică
- copii care au fost instituţionalizaţi în centre de plasament.

Mod de sesizare a cazurilor:


Selectarea beneficiarilor se face pe baza sesizărilor primite din partea Primăriei Marghita, a Spitalului
Municipal „Dr. Pop Mircea”, sau a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –
Bihor. Selectarea beneficiarilor se face în funcţie de accepul primit din partea familiei naturale de a
plasa copilul la o familie şi în funcţie de nevoile specifice pe care le are copilul. Dacă un copil
manifestă probleme de sănătate sau de comportament care impun luarea unei măsuri cât mai urgente,
acesta va avea prioritate în plasarea la o familie.

Serviciul 4: Centru de primire în regim de urgenţă pentru persoane fără


adăpost
Acest serviciu este acreditat.

69
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Brânduşei, nr. 11, tel: 0259–362142, email:
elim@fce.ro, web: www.fce.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- primire şi găzduire temporară
- hrană
- articole de îmbrăcăminte de două ori/an
- suport emoţional
- consiliere psihopedagogică
- suport pentru dobândirea actelor
- suport pentru dobândirea unui loc de muncă.

Categorii de beneficiari:
- tineri care sunt proveniţi din instituţii de asistenţă socială
- persoane şi familii aflate în dificultate, fără adăpost şi loc de muncă.

Mod de sesizare a cazurilor:


Posibilii beneficiari se pot adresa personal la sediul Fundaţiei Creştine ”Elim”, unde depun scris o
solicitare care să cuprindă şi date de contact. Pot fi sesizate cazuri către serviciul nostru social şi prin
solicitări scrise realizate prin intermediul autorităţilor locale sau a altor instituţii de stat.

Program 1: Ateliere ocupaţionale pentru persoane cu dizabilităţi


Intervenţii în cadrul programului:
- consiliere psihologică
- terapii ocupaţionale
- stimulare cognitivă

Program 2: Casa de vară pentru copii defavorizaţi


Intervenţii în cadrul programului:
- socializare
- recreere
- terapii ocupaţionale

Program 3: Familii sărace şi romi - ajutor la domiciliul persoanelor


Intervenţii în cadrul programului:
- sprijin în procurarea actelor
- sprijin pentru şcolarizare
- sprijin cu alimente şi îmbrăcăminte, în funcţie de resursele existente la fundaţie

70
Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Buzăului, nr. 2B, tel/fax: 0259-436601, email:
smbihor@yahoo.com.

Serviciul 1: Centru de zi pentru persoane cu scleroză multiplă


Acest serviciu este acreditat.

Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Buzăului, nr. 2B, tel/fax: 0259-436601, email:
smbihor@yahoo.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- consiliere pe probleme legale-intocmire de dosare in vederea obtinerii drepturilor prevazute de
legislatia in vigoare
- asistare medicala de specialitate in cadrul Centrului de Zi
- asistare la programele de recuperare(kinetoterapie si masaj)
- servirea unei mese calde la pranz
- transport asistat la Centrul de Zi
- distribuire de materiale de ingrijire
- transport adaptat la si de la Centru.

Categorii de beneficiari:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de parinţii lor, ca urmare a stabilirii, în conditiile legii, a
măsurii plasamentului în acest tip de serviciu
- copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă
- tinerii care au împlinit vârstă de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială
- copii aflaţi în situaţia de risc în propria familie.

Mod de sesizare a cazurilor:


Instituţionalizarea în internatul social pentru copii defavorizaţi se face pe baza cererii de internare,
depusă la sediu. Beneficiarii serviciilor rezindenţiale sunt admişi in Internatul social pentru copii
defavorizaţi în limita locurilor disponibile şi cu îndeplinirea condiţiilor legale. La admiterea pâna
centru se va încheia un contract de rezindeţă cu familia şi se va desemna o persoană de refeinţă pentru
copil.

71
Serviciul 2: Centru de servicii de îngrijire de asistenţă la domiciliu pentru
persoane cu scleroză multiplă
Acest serviciu este acreditat.

Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Buzăului, nr. 2B, tel/fax: 0259-436601, email:
smbihor@yahoo.com.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- Consiliere pe probleme legale-întocmire de dosare in vederea obtinerii drepturilor prevazute de
legislatia in vigoare
- Asistare medicala de specialitate la domiciliu
- Asistare la programele de recuperare(kinetoterapie si masaj) la domiciliu
- Distribuire de alimente
- Distribuire de materiale de ingrijire

Categorii de beneficiari:
Orice persoana cu dizabilitati neurologice, locomotorii si asociate.Persoane cu varsta cuprinsa
intre 18-70 ani Nu se face deosebire de sex, religie, naţionalitate, etnie

Mod de sesizare a cazurilor: cazurile pot fi sesizate la sediul fundatiei

72
Fundaţia Diaconală Reformată a Eriului
Adresa de contact a organizaţiei: Mişca, com. Chişlaz, str. Principală, nr. 130B, tel: 0745-544293,
fax: 0745623607, email: samuelhaz@freemail.hu.

Serviciul 1: Internatul Social „Samuel” pentru copii defavorizati


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Mişca, com. Chişlaz, str. Principală, nr. 130B, tel: 0745-544293, fax:
0745623607, email: samuelhaz@freemail.hu.

Intervenţii în cadrul serviciului:


Copii sunt cazaţi la noi în regim de internat, ce înseamna ca în fiecare duminica şoferul internatului îl
aduna pe ei de la domiciliu, pe parcursul saptamanii ei se afla la noi, iar vineri dupa masa, dupa
terminarea programului şcolar şi întocmirea temelor de casa sunt aduse înapoi la familille lor pentru
week-end. Activitatile efectuate de catre noi au o complexitate mare pornind de la asigurarea igienei
personale, panâ la educarea lor. Copii când ajung la noi sunt deparatizaţi dupa ce urmeaza igiena
personala. Hainele lor sunt schimbate cu haine noi deoarece curaţarea lor în multe cazuri este
imposibila. Pedagogii noştri calificaţi stau la dispoziţia lor în privinţa acordarii de ajutor la pregatirii
temelor de casa şi a ajuta în învaţarea lecţiilor teoretice. Pedagogii noştri în sunt preocupati şi cu
educarea lor civica. Datorita faptului ca provin din familii sarace unde comportamentul parinţilor nu
este un exemplu bun, de urmarit, depunem toata diligenţa pentru a asigura o educaţie prin care pot sa-
şi însuşeasca un comportament creştin. Fundaţia Diaconala Reformata a Eriului asigura prin internatul
social pentru copii defavorizaţi o alimentaţie corespunzatoare calitativ şi cantitativ, conform normelor
legale. În cazul în care alimentaţia trebuie sa fie specifica pregatire hranei deitetice sau hipercalorica şi
bogata în vitamine nu este o problema. Sunt trei mese principale pe zi: dimineaţa, prânz şi seara. Din
aceste trei mes doua în mod obligatoriu sunt mese calde cu mancare proaspat gatita. Între acestea sunt
suplimente la ora 10:00 şi la ora 16:00. Meniurile sunt complete şi diversificate: exista un meniu de
baza, dar şi unul de regim, în funcţie de afecţiunile pe care le prezinta copii. Meniurile sunt variate de
la o zi la alta, iar stabilirea meniului zilnic se ţine contde preferinţele beneficiarilor, dar şi de necesarul
de aport caloric specific vârstei şi nivelului de activitate fizica prestat, sau nivelului de dezvoltare
fizica.

Categorii de beneficiari:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de parinţii lor, ca urmare a stabilirii, în conditiile legii, a
măsurii plasamentului în acest tip de serviciu
- copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă
- tinerii care au împlinit vârstă de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială
- copii aflaţi în situaţia de risc în propria familie.

Mod de sesizare a cazurilor:


Instituţionalizarea în internatul social pentru copii defavorizaţi se face pe baza cererii de internare,
depusă la sediu. Beneficiarii serviciilor rezindenţiale sunt admişi in Internatul social pentru copii
defavorizaţi în limita locurilor disponibile şi cu îndeplinirea condiţiilor legale. La admiterea pâna
centru se va încheia un contract de rezindeţă cu familia şi se va desemna o persoană de refeinţă pentru
copil.

73
Fundaţia Filadelfia Noom

Adresa de contact a organizaţiei: Sălard, str. Principală, nr. 548, tel: 0259-447490, email:
filadelfianoom@gmail.com, web: www.filadelfianoom.ro.

Serviciul 1: Centru rezidential pentru persoane varstnice

Acest serviciu este acreditat.


Adresa de contact a serviciului: Sălard, str. Principală, nr. 548, tel: 0259-447490, email:
filadelfianoom@gmail.com, web: www.filadelfianoom.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- ingrijire socio-medicala 24 ore din 24, asistenta medicala, 3 mese/zi, etc.

Categorii de beneficiari:
- persoane cu varsta peste 65 ani.

Mod de sesizare a cazurilor:


- in primul rand se depune o cerere scrisa de viitorul beneficiar sau de reprezentantul legal, inainte de
depunerea cererii se poate vizita centrul pentru a vedea conditiile oferite, sau putem fi contactati
telefonic sau prin e-mail pentru orice detalii in legatura cu institutionalizarea unei persoane.

74
Fundaţia Hexagon Energia

Adresa de contact a organizaţiei: Şuncuiuş, tel: 0259-402000, 0745-991477, fax:0259-402011;


email: hexagon.energia@gmail.com; web: www.hexagonenergia.ro, www.dumbrava-suncuius.ro.

Serviciul 1: Serviciul de îngrijire a persoanelor vârstnice in sistem rezidential -


Camin pentru persoane varstnice
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Şuncuiuş, tel: 0259-402000, 0745-991477, fax:0259-402011; email:
hexagon.energia@gmail.com; web: www.hexagonenergia.ro, www.dumbrava-suncuius.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- îngrijirea persoanelor vârstnice în cadrul Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice Dumbrava-
Şuncuiuş.

Categorii de beneficiari:
- persoane vârstnice

Mod de sesizare a cazurilor:


- se poate face direct la sediul fundaţiei noastre sau prin intermediul instituţiilor responsabile.

75
Fundaţia Hospice Emanuel

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Redutei, nr. 1A, tel: 0359-800162, fax: 0259-475222,
email: office@emanuelhospice.org; web: www.emanuelhospice.org.

Serviciul 1: Serviciu de îngrijire paliativă la domiciliu pentru adulţi şi copii.


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Redutei, nr. 1A, tel: 0359-800162, fax: 0259-475222,
email: office@emanuelhospice.org; web: www.emanuelhospice.org.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- servicii medicale (consultaţii medicale la domiciliul pacientului; stabilirea planului de tratament în
vederea obţinerii unui control optim al durerii şi al altor simptome; informarea şi educarea familiei şi
/ sau pacientului cu privire la diagnostic, prognostic, tratament; şi îngrijire)
- servicii de nursing (efectuarea tratamentelor medicale prescrise de medic; asigurarea cu
medicamente, materiale, echipamente medicale şi de îngrijire; sfaturi şi educaţie cu privire la
asigurarea îngrijirii pentru familie/îngrijitor; pregătirea familiei în vederea decesului pacientului -
ultimele 48 ore)
- servicii sociale (informarea, orientarea şi sprijinirea pacientului şi familiei în demersurile necesare
obţinerii unor drepturi sociale; suportul emoţional şi consilierea pacientului şi familiei prin utilizarea
tehnicilor adecvate - individuale, de familie sau de grup; sprijin material pentru pacienţii şi familiile
fără venituri sau cu venituri mici; colaborarea şi menţinerea legăturii cu instituţii, autorităţi locale,
OG, ONG şi alte servicii sociale în vederea obţinerii de facilităţi pentru pacient şi familie; activităţi
recreative în cazul copiilor asistaţi - tabere de vară, excursii, serbări;)
- servicii de asistenţă spirituală (consiliere şi sprijin spiritual asigurat de personal pregătit; colaborarea
cu reprezentanţi ai diferitelor culte religioase)
- servicii de suport a familiei îndoliate (suport emoţional şi consiliere de doliu -individuală sau de
grup; consultanţă şi suport în soluţionarea unor probleme sociale - ex. pensii de urmaş; tabăra de vară
pentru copiii îndoliaţi)
- servicii de voluntariat (companie pentru pacient; ajutor în gospodărie; cumpărături uzuale; pauză de
„respiro” pentru îngrijitor; mici reparaţii casnice; transport la / de la spital etc.).

Categorii de beneficiari:
- pacienţi adulţi diagnosticaţi cu boală oncologică în stadiu avansat, copii diagnosticaţi cu boli
incurabile cu prognostic limitat (cancer, SIDA, boli neurologice grave), familiile pacienţilor adulţi şi
copii asistaţi prin programul hospice.

Mod de sesizare a cazurilor:


Pacienţii sunt preluaţi la recomandarea:
- medicului specialist (oncolog, pediatru)
- medicului de familie
- o cerere proprie sau a membrilorfamiliei
- dacă există acte medicale doveditoare ale stadiului bolii.

76
Fundaţia Încrederea

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Cuza Vodă, nr. 22, ap. 5, tel/fax: 0359-304094, email:
fi@atnr.ro, web: www.fi@org.ro.

Serviciul 1: Consilere adicţii


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Cuza Vodă, nr. 22, ap. 5, tel/fax: 0359-304094, email:
fi@atnr.ro, web: www.fi@org.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- consiliere pentru persoanele dependente de alcool, tutun şi droguri
- consiliere şi suport de grup pentru persoanele dependente(Clubul alcolicilor anonimi)
- consiliere de grup pentru persoanele codependente(Clubul de codependenţi)
- suport si ajutor material pentru copiii si familiile aflate in dificultate.

Categorii de beneficiari:
- persoanele dependente de alcool, tutun şi droguri
- copiii si familiile aflate in dificultate.

Mod de sesizare a cazurilor:


- telefon si adresare directa.

Serviciul 2: Educaţie preventivă


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str.Cuza Vodă, nr. 22, ap. 5, tel: 0745-875354 sau 0765-
341665, fax: 0359-304094, email: fi@atnr.ro, web: www.fi@org.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- susţinerea unor întâlniri de educaţie preventivă în şcoli generale şi licee
- clubul copiilor FBI(fă bine întotdeuna) - (oferirea unui anturaj pozitiv) copiilor între 7-14 ani
- clubul “Exchanged Lives” – anturaj pozitiv - support pentru tineri între 14-18 ani
- lecţii de chitara şi teatru pentru tinerii între 14-22 ani pentru dezvoltarea abilităţilor acestora ca
alternativă la consumul de alcool, tutun, droguri
- organizarea pentru tineri între 18-22 ani a unor tabere de renunţare la fumat, alcool, droguri
- realizarea unor evenimente pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
- socializare şi petrecere a timpului liber.

Categorii de beneficiari:
- elevii din şcolile bihorene
- copii între 7-14 ani + Clubul FBI

77
- Tineri 14-22 ani + Clubul Exchanged Lives
- Tabere vara copii si tineri între 7-22 ani.
Mod de sesizare a cazurilor:
- adresare directă.

Serviciul 3: Programul de asistenţă socială


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Cuza Vodă, nr. 22, ap. 5, tel: 0745-875354 sau 0765-
341665, fax: 0359-304094, email: fi@atnr.ro, web: www.fi@org.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- oferirea de support financiar şi material persoanelor aflate în dificultate
- programul “O pâine pe zi”
- programul “Adoptă un pensionar”
- programul “ O casă caldă”.

Categorii de beneficiari:
- persoane cu venituri mici care trăiesc la limita subzistenţei.

Mod de sesizare a cazurilor:


- telefon si adresa.

78
Fundaţia People to People

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Republicii, nr. 36, tel/fax: 0359-411700, email:
office@people2people.ro, andreea.pontos@people2people.ro, web: www.people2people.ro.

Serviciul 1: Centrul de consiliere, sprijin si asistenta a victimelor traficului de


persoane
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Republicii, nr. 36, tel/fax: 0359-411700, email:
andreea.pontos@people2people.ro, web: www.people2people.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- servicii oferite direct persoanelor ce s-au aflat intr-o situatie de trafic: Asistenta sociala, asistenta
psihologica
- psihoterapie, asistenta legala, asistenta medicala, asistenta educationala,consiliere sociala,
reintegrare, sprijin material, sprijin financiar, grupuri de suport etc.
- activităţi de informare în vederea prevenirii retraficării
- activitati de informare, constientizare si prevenire - pentru grupurile considerate cu risc
- activitati de informare, cursuri, traininguri pentru specialisti cu atributii in domeniu/in contact cu
victime ale traficului.

Categorii de beneficiari:
- persoanele supuse unei situatii de trafic sau susceptibilie a fi supuse traficului de fiinţe umane
indiferent de vârstă, sex, educaţie, etnie, rasă, religie, scopul pentru care au fost traficate (exploatare
prin muncă, sexuală sau pentru prestarea de activităţi ilegale) identificate în mediul intern sau
internaţional referite către organizaţie de către organismele competente în domeniu.

Mod de sesizare a cazurilor:


- solicitare directa, referire din partea Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, referire din
partea unei alte institutii sau organizatii, autosesizare.

Serviciul 2: Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati „Amicii”


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Republicii, nr. 36, tel/fax: 0359-411700, email:
andreea.pontos@people2people.ro, web: www.people2people.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- asistenta psihologica, juridica, medicala, mediere, grupuri de suport
- activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber,
- sprijin educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor tinerilor ;
- acompanierea acestora în efectuarea temelor de casă,
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare,
- insuşirea deprinderilor de bază pentru utilizarea calculatorului,

79
- activitati pentri dezvoltarea autonomiei personale
- activitãţi cognitive şi artistice,
- activitãţi în aer liber,
- activităţi sportive,
- atelier de creatie

Categorii de beneficiari:
- tineri cu cu dizabilitati vârsta peste 18 ani si familile acestora
- handicap grav, accentuat, mediu suferind de deficienţe locomotorii, somatice, auditive, neurologice
sau asociate.

Mod de sesizare a cazurilor:


- la oricare din datele de contact, direct de catre beneficiar, familia acestuia sau alta persoane sau la
solicitarea unei alte organizatii/institutii, autosesizare.

Serviciul 3: Centrul de consiliere „Metanoia”


Acest serviciu este acreditat de Colegiul Psihologilor.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Republicii, nr. 36, tel/fax: 0359-411700, 0740-918964
email: centru.metanoia@yahoo.com, web: www.people2people.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- consiliere
- psihoterapie
- terapie de cuplu
- optimizarea performantei scolare
- orientare profesionala
- consultanta de specialitate.

Categorii de beneficiari:
- copii, tineri, adulti, cupluri.

Mod de sesizare a cazurilor:


- solicitare directă.

Program 1: Proiect educational de tip after school/preschool – Osorhei-


Alparea
Adresa de contact a programului: Oradea, str. Republicii, nr. 36, tel/fax: 0359-411700, email:
office@people2people.ro, andreea.pontos@people2people.ro, web: www.people2people.ro.

Intervenţii în cadrul programului:


- activitati cu scopul promovarii participarii scolare si reducerii abandonului- activitati educative,
ajutor si indrumare in efectuarea temelor si recuperarea cunostintelor, dezvoltarea de abilitati si
cunostinte, predare de lectii de bune maniere, igiena, lectii biblice, discutii tematice si concursuri
pentru fixarea cunostintelor, jocuri recreative, lucru manual tematic pentru dezvoltarea motricitatii.

80
Categorii de beneficiari:
- copii rromi din clasele II, III, IV (afterschool)
- copii rromi cu varsta cuprinsa intre 4-6 ani (preschool).

Mod de sesizare a cazurilor:


- autosesizare, solicitare din partea copilului/familiei, solicitare din partea unei alte institutii sau
organizatii.

Program 2: Sprijin si asistenta pentru persoane si comunitati defavorizate


Adresa de contact a programului: Oradea, str. Republicii, nr. 36, tel/fax: 0359-411700, email:
office@people2people.ro, web: www.people2people.ro.

Intervenţii în cadrul programului:


- sprijin financiar, sprijin material (imbracaminte, incaltaminte, produse igiena etc.)
- distributie cadouri de Craciun (Operation Christmas Child)
- colaborarea cu alte ONG-uri din comunitati defavorizate.

Categorii de beneficiari:
- persoane, familii, comunitati aflate in situatie de vulnerabilitate
- organizatii care activeaza in comunitati defavorizate

Mod de sesizare a cazurilor:


- la oricare din datele de contact, direct de catre beneficiar, familia acestuia sau alta persoane sau la
solicitarea unei alte organizatii/institutii, autosesizare.

Program 3: Tabere de vara pentru copii din medii defavorizate


Adresa de contact a programului: Oradea, str. Republicii, nr. 36, tel/fax: 0359-411700, email:
office@people2people.ro, web: www.people2people.ro.

Intervenţii în cadrul programului:


- tabere de vara cu activitati specifice pentru copii provenind din medii defavorizate.

Categorii de beneficiari:
- beneficiari ai organizatiei, copii provenind din medii defavorizate.

Program 4: Integrare socio-profesionala a tinerelor post-institutionalizate


Adresa de contact a programului: Oradea, str. Republicii, nr. 36, tel/fax: 0359-411700, email:
office@people2people.ro, web: www.people2people.ro.

Intervenţii în cadrul programului:


- indrumare, orientare scolara, integrare profesionala, sprijin calificare
- sprijin pentru dobandirea de abilitati si deprinderi pentru o viata autonoma si independenta
- cazare provizorie in apartament protejat.

Categorii de beneficiari:
- tinere care parasesc sistemul de protectie sociala de stat.

81
Fundaţia Romanian Relief

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 5, ap. 2, tel/fax: 0359-190812,
email: info@romanianrelief.org, lavinia@romanianrelief.org, sarah@romanianrelief.org, web:
www.romanianrelief.org.

Serviciul 1: Centru de plasament de tip familial „Safe Homes” Tinca


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str.: Avram Iancu, nr. 27, Tinca, tel: 0729-099600, email:
lavinia@yahoo.com; web: www.romanianrelief.org.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- plasament rezidential pentru copii cu dizabilitati
- terapii specifice pentru copii cu dizabilitati
- psihologie, kinetoterapie, logopedie, simulare senzoriala.

Categorii de beneficiari:
- copii cu dizabilitati aflaţi in dificultate cu vârste cuprinse intre 0- 18 ani.

Mod de sesizare a cazurilor:


- cazurile pot fi sesizate prin adresa oficiala la sediul Fundatiei Romanian Relief.

Serviciul 2: Centru care ofera servicii de tip familial


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 5, ap. 2, tel: 0359-190812, email:
lavinia@romanianrelief.org, web: www.romanianrelief.org.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- plasarea copiilor la familii de plasament sau asistenti maternali.

Categorii de beneficiari:
- copii cu varste cuprinse intre 0-18 ani.

Mod de sesizare a cazurilor:


- cazurile pot fi sesizate prin adresa oficala la sediul Fundatiei Romanian Relief.

82
Serviciul 3: Centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 5, ap. 2, tel: 0359-190812,
email: lavinia@romanianrelief.org, web: www.romanianrelief.org.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- consiliere si informare pe diferite teme de interes social
- suport pentru familiile sarace
- prevenirea parasirii copiilor in cadrul Maternitatii Oradea
- suport medical pentru controlul hidrocefaliei (depistare, operatii gratuite, oferirea gratuita a
shuntului).

Categorii de beneficiari:
- familii sarace si cu risc crescut de abandon
- copii cu hidrocefalie.

Mod de sesizare a cazurilor:


- cazurile pot fi sesizate telefonic sau in scris la sediul Fundatiei Romanian Relief.

Serviciul 4: Clinica Medicala „Pentru Voi” Tinca


Acest serviciu este acreditat de Ministerul Sănătăţii.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Stefan cel Mare, nr. 19B, tel:0259-310628, email:
clinicapentruvoi@gmail.co, web: www.romanianrelief.org.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- medicina de familiie
- ginecologie
- dermatologie
- asistenta sociala
- cabinet consiliere/planning familial

Categorii de beneficiari:
- beneficiaza de consultatii si tratament medical gratuit persoanele fara venituri.

Mod de sesizare a cazurilor:


- cazurile pot fi sesizate la sediul Clinici Medicale „PentruVoi” Tinca.

83
Fundaţia Ruhama

Adresa de contact a organizaţiei: localitate: Oradea, str. Universităţii, nr. 4, tel/fax: 0259-456180,
email: fundatia@ruhama.ro, web: www.ruhama.ro.

Serviciul 1: Centrul de informare şi consiliere pentru persoanele aflate în


situaţii dificile
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Universităţii, nr. 4 şi B-dul Gen. Magheru, nr. 21, ap. 159,
tel/fax: 0259-456180, email: consiliere@ruhama.ro, web: www.ruhama.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- informare şi consiliere socială
- dezbateri cetăţeneşti, colective pe teme specifice de interes ale unor grupuri sau comunităţi afectate
de probleme sociale
- influenţarea schimbării politicilor publice în favoarea grupurilor afectate de probleme sociale grave
(documentare politici publice noi, întâlniri între cetăţeni şi decidenţi ,etc..)

Categorii de beneficiari:
- persoane aflate în dificultate
- persoane aflate în detenţie cărora serviciile le sunt oferite în interiorul Penitenciarului, în baza
acordului de parteneriat cu instituţia
- familiile care prezintă probleme sociale grave şi care ne sunt sesizate de şcolile cu care avem
încheiate acorduri de parteneriat.

Mod de sesizare a cazurilor:


Beneficiarii acestui serviciu social pot fi categoriile de cetăţeni agreate prin acord de parteneriat cu
instituţiile partenere ale organizaţiei. În măsura în care ne permite capacitatea vom răspunde şi
cererilor directe ale cetăţenilor, altele decât cele venite dinspre grupurile ţintă agreate în planul de
lucru agreatcu partenerii penru anul în curs.

Serviciul 2: Centrul care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu


pentru persoane vârstnice- judeţul Bihor
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Gen.Magheru, nr. 21, ap. 159 sau str. Univeristăţii, nr. 4,
tel/fax: 0259-456180, email: ingrijire@ruhama.ro, web: www.ruhama.ro.

84
Intervenţii în cadrul serviciului:
Oferim vârstnicilor servicii de îngrijire social-medicală de natură socială de tipul serviciilor de bază:
ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare,
transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare; dar şi servicii de suport: ajutor pentru
prepararea hranei la domiciliu, livrarea acesteia de la cantine, efectuarea de cumpărături, activităţi de
menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de
administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber.

Categorii de beneficiari:
- persoanele vârstnice care au împlinit vârsta standard de pensionare şi care se află într-un grad de
dependenţă;
- prioritar, persoanele vârstnice dependente, singure sau ai căror membri de familie sunt foarte ocupaţi.

Mod de sesizare a cazurilor:


Oricine doreşte să beneficieze direct de serviciile de îngrijire la domiciliu, sau doreşte să sesizeze
cazuri, se poate adresa personal la sediile organizaţiei, sau prin cerere/adresă scrisă sau e-mail.
Preluăm cazuri şi prin telefon, cererea fiind semnată la prima întâlnire faţă-n faţă.
Instituţiile publice sau organizaţiile neguvernamentale pot sesiza cazuri, dar numai pe bază de adresă
scrisă trimisă prin fax sau electronic.

Serviciul 3: Centrul de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru


persoane cu handicap– judeţul Bihor
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 21, ap.159 sau str. Univeristăţii, nr. 4,
tel/fax: 0259-456180, email: ingrijire@ruhama.ro, web: www.ruhama.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


Oferim intervenţii persoanelor cu handicap care constau în îngrijirea de bază: igiena corporală,
îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în
interior, comunicare; dar şi servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei la domiciliu, livrarea
acesteia de la cantine, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de
transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi
de petrecere a timpului liber.

Categorii de beneficiari:
- persoanele adulte cu dizabilităţi din Municipiul Oradea sau zone aflate în imediata apropiere;
- prioritar persoanele cu handicap dependente, fără asistent personal.

Mod de sesizare a cazurilor:


Oricine doreşte să beneficieze direct de serviciile de îngrijire la domiciliu, sau doreşte să sesizeze
cazuri, se poate adresa personal la sediile organizaţiei, sau prin cerere/adresă scrisă sau e-mail.
Preluăm cazuri şi prin telefon, cererea fiind semnată la prima întâlnire faţă-n faţă.
Instituţiile publice sau organizaţiile neguvernamentale pot sesiza cazuri, dar numai pe bază de adresă
scrisă trimisă prin fax sau electronic.

85
Serviciul 4: Serviciul social specializat pentru creşterea, îngrijirea şi educarea
timpurie a copiilor, tip creşa– Telechiu
Acest serviciu este in curs de acreditare.
Adresa de contact a serviciului: Telechiu, nr. 216 - clădirea Centrulului Multifuncţional Telechiu sau
în Oradea, str. Universităţii, nr. 4, tel/fax: 0259-456180, email: fundatia@ruhama.ro, web:
www.ruhama.ro

Intervenţii în cadrul programului/activităţii:


- servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani
- program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor
în vârstă de până la 3 ani
- supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, precum şi acordarea primului ajutor şi a îngrijirilor
medicale necesare în caz de îmbolnăvire , până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau
al internării într-o unitate medicală, după caz
- nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare
- colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creşa şi stabilirea de parteneriat activ cu părinţii/susţinătorii
legali în respectarea interesului copilului
- consiliere şi sprijin pentru părinţii/susţinătorii legali ai copiilor
- contribuţia la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
- programe de formare de abilităţi parentale.

Categorii de beneficiari:
- copii de 0-3 ani proveniţi din familii dependente pe termen lung de ajutorul social din satul Telechiu,
comuna Ţeţchea;
- copii de 0-3 ani a căror părinţi înregistrează carenţe la nivel educaţional, la nivelul gradului de
calificare,de ocupare şi a căror venituri sunt mici;
- -copii de 0-3 ani a căror părinţi lucrează pe timpul zilei şi care locuiesc în satul Telechiu, comuna
Ţeţchea;
- părinţii copiilor de 0-3 ani din Telechiu.
Mod de sesizare a cazurilor:
Toţi copiii de 0-3 ani din Telechiu pot accesa serviciile serviciului social.

Serviciul 5: Centrul de zi pentru copii Ciumeghiu


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Ciumeghiu, nr. 35/B, sau în Oradea, str. Universităţii, nr. 4 tel/fax:
0259-456180, email: fundatia@ruhama.ro, web: www.ruhama.ro

Intervenţii în cadrul serviciului:


- Intervenţiile constau în servicii de îngrijire personală acordate copiilor, servicii de supraveghere a
acestora, consiliere socială privind diferite problematici sociale specifice, terapii ocupaţionale prin
care formăm abilităţi sociale noi şi deprinderi noi pe care copiii nu le pot dobândi în familie,
formarea şi sprijinirea copiilor, implicarea părinţilor prin activităţi de motivare şi responsabilizare în
creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor, cu scop de a preveni şi reduce abandonul.

Categorii de beneficiari:
- copii de 7-15 aniproveniţi din familii dependente pe termen lung de ajutorul social din comuna
Ciumeghiu;

86
- copii de 7-15 ani, din Ciumeghiu,a căror părinţi înregistrează carenţe la nivel educaţional, la nivelul
gradului de calificare,de ocupare şi a căror venituri sunt mici.

Mod de sesizare a cazurilor:


Prioritate au copiii ale căror drepturi nu sunt garantate / repsectate şi a căror dezvoltare armonioasă
este afectată fiind în riscul de separare de familiile naturale.

Serviciul 6: Centrul de zi pentru copii Tinca


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Tinca, str. Republicii, nr. 36/A sau în Oradea, str. Universitaţii, nr. 4,
tel/fax: 0259-456180, email: fundatia@ruhama.ro, web: www.ruhama.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- Intervenţiile constau în servicii de îngrijire personală acordate copiilor, servicii de supraveghere a
acestora, consiliere socială privind diferite problematici sociale specifice, terapii ocupaţionale prin
care formăm abilităţi sociale noi şi deprinderi noi pe care copiii nu le pot dobândi în familie,
formarea şi sprijinirea copiilor, implicarea părinţilor prin activităţi de motivare şi responsabilizare în
creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor, cu scop de a preveni şi reduce abandonul.

Categorii de beneficiari:
- copii de 7-15 aniproveniţi din familii dependente pe termen lung de ajutorul social din comuna Tinca
- copii de 7-15 ani, din Tinca,a căror părinţi înregistrează carenţe la nivel educaţional, la nivelul
gradului de calificare,de ocupare şi a căror venituri sunt mici.

Mod de sesizare a cazurilor:


Prioritate au copiii ale căror drepturi nu sunt garantate / repsectate şi a căror dezvoltare armonioasă
este afectată fiind în riscul de separare de familiile naturale.

Serviciul 7: Centrul de zi pentru copii Oşorhei


Acest serviciu este acreditat
Adresa de contact a serviciului: Oşorhei, str. Principală, nr. 416 sau în Oradea, Universităţii, nr. 4,
tel/fax: 0259-456180, email: fundatia@ruhama.ro, web: www.ruhama.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- Intervenţiile constau în servicii de îngrijire personală acordate copiilor, servicii de supraveghere a
acestora, consiliere socială privind diferite problematici sociale specifice, terapii ocupaţionale prin
care formăm abilităţi sociale noi şi deprinderi noi pe care copiii nu le pot dobândi în familie,
formarea şi sprijinirea copiilor, implicarea părinţilor prin activităţi de motivare şi responsabilizare în
creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor, cu scop de a preveni şi reduce abandonul.

Categorii de beneficiari:
- copii de 7-15 aniproveniţi din familii dependente pe termen lung de ajutorul social din localitatea
Oşorhei;
- copii de 7-15 ani, din localitatea Oşorhei,a căror părinţi înregistrează carenţe la nivel educaţional, la
nivelul gradului de calificare,de ocupare şi a căror venituri sunt mici.

87
Mod de sesizare a cazurilor:
Prioritate au copiii ale căror drepturi nu sunt garantate / repsectate şi a căror dezvoltare armonioasă
este afectată fiind în riscul de separare de familiile naturale.

Serviciul 8: Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii – judeţul


Bihor
Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Universităţii, nr. 4, tel/fax: 0259-456180, email:
fundatia@ruhama.ro, web: www.ruhama.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- sprijină şi asistă copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora;
- sprijină şi asistă părinţii ori potenţialii părinţi pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale care
afectează relaţiile familiale;
- dezvoltă competenţe parentale;
- mediază rezolvarea unor probleme sociale grave;
- acordă consiliere socială şi asigură management de caz integrat pentru soluţionarea unor probleme
specifice, deosebit de grave ale copiilor ori părinţilor.

Categorii de beneficiari:
- copii foarte săraci lipsiţi de asigurarea nevoilor de bază
- copii şi părinţi ale căror condiţii de locuit sunt improprii – case insalubre, fără curent electric, cu
mobilier impropriu;
- copii cu acces limitat la serviciile educaţionale: continuarea studiilor obligatorii sau a învăţământului
vocaţional şi liceal;
- copii care părăsesc şcoala datorită diferitelor probleme;
- copii de vârstă şcolară cu risc de abandon şcolar;
- copii şi tineri care din diferite motive au abandonat şcoala însă au dorinţa de a se reînscrie în cadrul
unei instituţii de învăţământ;
- copii care nu frecventează şcoala;
- copii cu performanţe şcolare scăzute;
- părinţi şi copii cu probleme grave de sănătate, care au acces limitat la servicii medicale şi a căror
probleme afectează participarea şcolară;
- părinţii cu nivel scăzut de educaţie, părinţii analfabeţi, fără locuri de muncă, a căror copii sunt în
şcoală;
- părinţi care nu ştiu şi nu reuşesc fără asistenţă să acceseze o serie de facilităţi/instituţii şi nu pot
aplica fără ajutor diferite proceduri ca de exemplu: deîncadrare in grad de handicap;
- părinţi care au abilităţi parentale slab dezvoltate, stări conflictuale intrafamiliale;
- copii şi părinţi fără acte de identitate sau stare civilă;
- copii sau tineri care nu sunt înregistraţi civil.

Mod de sesizare a cazurilor:


Accesul la servicii este reglementat strict de respectarea cumulativă a criteriilor de selecţie:
- Cazurile să provina din comunităţile decise pentru a fi cuprinse in proiectele aflate în
implementare în cadrul Fundaţiei Ruhama;
- Copilul să se afle în risc de părăsire a şcolii sau să se afle în situaţia de abandon şcolar;
- Problema sesizată afectează fie înscrierea copilului la sistemul de educaţie, fie participarea
copilului la sistemul de educaţie, fie rezultatele şcolare ale acestora;

88
Serviciul 9: Centrul CARIERE – servicii de informare, consiliere şi mediere în
domeniul ocupării
Acest serviciu este acreditat de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Universităţii, nr. 4, tel/fax: 0259-456180, email:
cariere@ruhama.ro, web: www.ruhama.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- informare şi consiliere privind piaţa muncii
- mediere a muncii, prin întâlnirea cererii angajatorilor cu oferta persoanelor aflate în căutarea unui loc
de muncă
- formare profesională, cu ajutorul cărora persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor putea
dobândi noi cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi.

Categorii de beneficiari:
- orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Mod de sesizare a cazurilor:


- telefonic, prin e-mail sau direct la sediul serviciului.

Program 1: Programe socio-educaţionale complementare sistemului de


educaţie
Adresa de contact a programului: Oradea, str. Universităţii, nr. 4, tel/fax: 0259-456180, email:
fundatia@ruhama.ro, web: www.ruhama.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- programe de tip şcoală după şcoală
- programe de tip grădiniţe estivale
- programe de tip formare de abilităţi sociale şi abilităţi de viaţă la copii şi tineri
- programe de tip şcoala părinţilor
- programe de tip şcoală de vară

Categorii de beneficiari:
Copii proveniţi din familii care înregistrează antecedente în abandonul şcolar, proveniţi din familii a
căror părinţi sunt analfabeţi sau cu nivel scăzut de educaţie, copii aflaţi în risc de abandon şcolar.

Mod de sesizare a cazurilor:


Accesul la programe este reglementat strict de respectarea cumulativă a criteriilor de selecţie:
- Cazurile să provină din comunităţile decise pentru a fi cuprinse in proiectele aflate în
implementare în cadrul Fundaţiei Ruhama;
- Copii proveniţi din familii care înregistrează antecedente în abandonul şcolar, proveniţi din
familii a căror părinţi sunt analfabeţi sau cu nivel scăzut de educaţie, copii aflaţi în risc de
abandon.

89
Fundaţia Societatea de Binefacere Don Orione

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Cazaban, nr. 49/E, tel: 0359-409729, fax: 0359-409729,
email: mihaifecheta@yahoo.it, web:www.oradea.donorioeromania.ro, www.ldo.ro.

Serviciul 1: Centru de zi pentru copii


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Cazaban, nr. 49/E, tel: 0766-585384, email:
mihaifecheta@yahoo.it.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- educare.
- socializare şi petrecere a timpului liber.
- consiliere pentru copil şi familie.
- suport si ajutor material pentru copiii si familiile aflate in dificultate.

Categorii de beneficiari:
Copiii care participă la activităţile desfăşurate în Centrul de zi provin (în mare măsură) din familii
aflate în dificultate respectiv familii sărace cu unul sau mai mulţi copii, familii monoparentale, familii
în care unul sau ambii părinţi sunt alcoolici ori au probleme de sănătate mintală, familii cu venituri
mici. Vârsta copiilor care vin la centru este de la 5 la 18 ani. Nu se face deosebire de sex, religie,
naţionalitate, etnie

Mod de sesizare a cazurilor:


- cazurile pot fi sesizate prin adresa oficiala la sediul Fundatiei.

90
Fundaţia Theranova

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. Eroul Necunoscut, nr. 2, ap. 9, tel/fax: 0359-456700,
0359-816333, email: theranova@theranova.ro, web: www.theranova.ro.

Serviciul 1: Servicii de terapie, informare si consiliere a persoanelor cu


dizabilitati
Acest serviciu este neacreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Eroul Necunoscut, nr. 2, ap. 9, tel/fax: 0359-456700,
0359-816333, email: theranova@theranova.ro, web: www.theranova.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- asigura suport emotional si consiliere psihologica
- asigura accesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura
- asigura supravegherea starii de sanatate, recuperare, ingrijire
- asigura interventie de specialitate
- dezvoltarea deprinderilor de viata independente

Categorii de beneficiari:
- persoane minore sau adulte cu nevoi speciale
- persoane cu handicap
- familii defavorizate
- familii lipsite de resursele financiare necesare unui tratament adecvat nevoilor sale.

Mod de sesizare a cazurilor:


- pentru a beneficia de serviciile de terapie si consiliere, beneficiarii trebuie sa indeplineasca unul sau
mai multe dintre urmatoarele criterii:- persoana sa fie de acord cu acest serviciu;- sa fie persoane
minore sau adulte cu deficiente locomotorii.

Serviciul 2: Confectionarea de proteze si orteze


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. Eroul Necunoscut, nr. 2, ap. 9, tel/fax: 0359-456700,
0359-816333, email: theranova@theranova.ro, web: www.theranova.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- luarea mulajului pentru confectionarea protezei
- realizarea unui test cu cupa de proba
- realizarea protezei finale si predarea acesteia impreuna ci instructiunile de utilizare si intretinere a
protezei

Categorii de beneficiari:
- persoane cu amputatii
- persoane diabetice
- persoane care necesita ortezarea din cauze congenitale, scolioza, neuromotorii sau accidente.

91
Mod de sesizare a cazurilor:
- Inainte de selectarea beneficiarilor se face o evaluare initiala a nevoilor beneficiarilor iar apoi se face
selectare lor. Dupa selectarea beneficiarilor se face o evaluare complexa pentru a rezolva o mai mare
parte a nevoilor persoanelor beneficiare, in vederea gasirii de metode si parghii de ajutorare a
persoanelor beneficiare.

92
Fundaţia Viaţă Nouă pentru Copii

Adresa de contact a organizaţiei: Oradea, str. George Enescu, nr. 19, ap. 9, tel/fax: 0259-472038,
email: v9pc@rdslink.ro.

Serviciul 1: Centru care acordă sevicii de tip familial


Acest serviciu este acreditat.
Adresa de contact a serviciului: Oradea, str. George Enescu, nr. 19, ap. 9, tel/fax: 0259-472038,
email: v9pc@rdslink.ro.

Intervenţii în cadrul serviciului:


- monitorizarea şi evaluarea periodică a copilului prin vizite lunare, întâlniri cu familia de plasament,
vizitarea familiei biologice-extinse, menţinerea unei legături optime cu medicul de familie şi unitatea
de învăţământ
- întocmirea actelor privind situaţia juridică şi socială în colaborare cu autorităţile competente
- raportări periodice către DGASPC Bihor.

Categorii de beneficiari:
- copii cu vârsta cuprinsă între 7-16 ani.

Mod de sesizare a cazurilor:


- sesizările se pot face telefonic, însă pentru că nu mai preluăm cazuri noi, aceste vor fi redirecţionate
către alte ONG-uri.

Programul 1: Începuturi Bune - program socio-educaţional de prevenire a


abandonului şcolar la nivelul şcolii primare şi gimnaziale

Adresa de contact a programului: Oradea, str. George Enescu, nr. 19, ap. 9, tel/fax: 0259-472038,
email: v9pc@rdslink.ro.

Intervenţii în cadrul programului/activităţii:


- identificarea copiilor cu risc de abandon şcolar şi eşec şcolar şi promovarea accesului lor la educaţie
- sprijin educaţional în vederea vederea acumulării cunoştinţelor şi deprinderilor pentru integrarea cu
- succes în învăţământul ogligatoriu, în cadrul unui program de tipul “ Şcoală după Şcoală”
- activităţi recerative şi de socializare
- sprijinirea familiei în vederea asigurării alimentaţiei şi igienei corespunzătoare a copilului
- medierea relaţiei beneficiarilor cu instituţiile de învăţământ, autorităţile locale şi instituţiile sanitare
- asistarea beneficiarilor în vederea întocmirii actelor de identitate
- informarea şi consilierea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea copilului şi influenţarea
procesului educaţional al acestuia.
Categorii de beneficiari:

93
Grupul ţintă al programului îl constituie comunitatea de romi din localitatea Sîntandrei, Bihor-
beneficiarii direcţi fiind:
- copii cu vârstă preşcolară neintegraţi în cadrul sistemului educaţional formal
- copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 anu, elevi în ciclul primar şi gimnazial.

Mod de sesizare a cazurilor:


Sesizările se pot face prin contactarea directă a organizaţiei şi sunt luate în calcul în măsura în care
vizează copii din grupul ţintă al programului.

Programul 2: Inspiraţia Educaţiei - program de promovare a accesului egal la


educaţie liceală a tinerilor defavorizaţi

Adresa de contact a programului: Oradea, str. George Enescu, nr. 19, ap. 9, tel/fax: 0259-472038,
email: v9pc@rdslink.ro.

Intervenţii în cadrul programului/activităţii:


- monitorizare, sprijin şi îndrumare şcolară;
- activităţi de socializare şi recreere;
- promovarea sănătăţii şi accesului la servicii medicale;
- consiliere individuală şi de grup;
- consiliere profesională;
- suport educaţional;
- găzduire în cadrul unui Centru ce funcţionează în regim de internat şcolar pentru băieţi;
- medierea relaţiilor cu instituţiile de învăţământ şi autorităţile locale;
- sprijin material şi financiar pentru acoperirea cheltuielilor directe şi indirecte de şcolarizare;
- asistarea familiei în identificarea soluţiilor de ieşire din situaţia de criză;

Categorii de beneficiari:
- adolescenţi în dificultate şi risc de abandon şcolar la nivelul ciclului liceal cu domiciliul în localităţi
izolate ale judeţului Bihor.

94