Sunteți pe pagina 1din 16

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII
Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie 13, etaj 2, sect. 5, Bucureşti, cod 050711
TEL: (401)- 411.48.00 FAX: (401)- 411.48.05

Extras din raportul de activitate al I.C.C.V pe anul 2003


1. Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii.
2. Cărţi publicate în străinătate în anul 2003.
Nr. Titlul Autori Editură
crt.
1. Housing Policy: An End or A M.Lux, L.Sykora, Manuela Martin Lux (ed)
New Beginning? (461 pag.) Stănculescu, R. Uchman, OSI Budapest 2003
J.Adamaski, A.Kahrik,
J.Kore, M.Hendrikson,
I.Allsar, S.Pescariu,
A.Yoveva, D.Dimitrov,
R.Dimitrova,
2. Household, Work and Flexibility. C.Wallance (coord.) C.Wallace (ed.)
Research. Report nr.2 (349 pag.) Manuela Stănculescu HWF Consortium 2003
C.Cousins, Y.Kops, T.Boje,
P.Sichell, J.Vecernik, E.Sik,
S.Kovacheva
3. Household, Work and Flexibility. C.Wallance (coord.) C.Wallace (ed.)
Research. Report nr.3 (457 pag.) Manuela Stănculescu HWF Consortium 2003
C.Cousins, Y.Kops, T.Boje,
P.Sichell, J.Vecernik, E.Sik,
S.Kovacheva
4. Social Sciences and Political Cassling R & Fragnière G. Presses Interuniversitaries
Change (285 pag.) I.Precupeţu Europeenees Brussels 2003

5. Sectorul neguvernamental din N. Sali, (coord.) M.Lascu, Universitatea de


R.Moldova (220 pag.) S. Cace Criminologie din Chişinău
6. Romania: Poverty Assessment Cem Mete, N.Burnett, World Bank 2003
(vol. 1) (63 pag.) L. Pop
7. Romania: Poverty Assessment Cem Mete, N.Burnett World Bank 2003
(vol. 2) (241 pag.) L. Pop
8. Avoiding the Dependency Trap, A. Ivanov (coord), UNDP Bratislava 2003
A Regional Human Development A.Zhelyazkova, B.Saly,
Report, The Roma in Central and M.Marczis, M.Vasecka,

1
Eastern Europe (170 pag.) N.'Higgins, S. Cace,
T.Sirovatka

2
9. Toward Country - Led N.Boiesen, L.Kullenberg, IBRD, The World Bank
Development. A Multi-Partner J.A.Peres A., J.C. Requena, Washinghton USA, 2003
Evaluation of the Comprehensive D.Lallement, K.O'Sullivan,
Development Framework. P.Plane, K.Savadogo,
Findings from Six Country Case D.McMillan, N.Boesen,
Studies: Bolivia, Burkina, Faso, A.Killick, L.Kullenberg,
Ghana, Romania, Uganda, M.Marcos, A.Oduro,
Vietnam (89 pag.) J.Eriksson, B.L.Salinger,
D.Sandu, M. Stănculescu,
A.M.Jerve, L.Kullenberg,
R.Mallon, K.Nishino,
H.M.Tien

3. Cărţi publicate în ţară în anul 2003.


Nr. Titlul Autori Editura
crt.
1. Sărac, lipit, caut altă viaţă! I. Berevoiescu, M. Stănculescu Ed.Nemira 2003
Fenomenul sărăciei extreme şi (coord.), A. Lazăr, V. Grigoraş,
zonelor sărace în România (439 pag.) R. Noica, D. Niţulescu, L. Surdu, G.
Macri, M. Stanciu,
M. Teodorescu, C. Doboş,
M. Tobă, L. Stoica, M. Preotesi,
M. Surdu, D. Arpinte, S. Preda
2. Starea de sănătate a populaţiei roma S. Cace, C. Vlădescu (coord.), A.M. Ed.Expert 2003
din România şi accesul la serviciile Preoteasa, I. Precupeţu,
de sănătate (90 pag.) T. Pitulac, E.Baican, D. Arpinte
3. The health status of roma population S. Cace, C. Vlădescu (coord.), A.M. Ed.Expert 2003
and the access to health services Preoteasa, I. Precupeţu,
(90 pag.) T. Pitulac, D. Arpinte
4. Pre-Accesion Impact Studies. M. Stănculescu G. Pescariu, D.Jula, Institutul
EUCohesion Policy and Romania's M.Luţaş European (ed.)
Regional Economic and Social 2003
Development (bilingv) (183 pag.)
5. Dicţionarul enciclopedic rural I.Bădescu (coord.) Ghe. Socol ş.a. Ed. Mica
(450 pag.) Valahie 2003
6. A New Strategic Architecture at C. Bădescu Ziua Publishing
Matalan plc - A Geoeconomic House 2003
Prespective (bilingv) (103 pag.)
7. Ţăranii şi noua Europă (400 pag.) I.Bădescu, C.Buruiană, C. Bădescu Ed. Mica
Valahie, 2003
8. Globalization, Integration and Social B.Voicu, H.Rusu (eds.), M. Dan, Psihomedia
Development in Central and Eastern N.A. Dan, M. Constantinescu Sibiu 2003
Europe (425 pag.)
9. Şcoala la răscruce (vol.I) L.Vlăsceanu, I. Mărginean, Ed.Polirom
(895 pag.) A.Neculau, A.Miroiu, D.Potolea 2003
10. Şcoala la răscruce (vol.II) L.Vlăsceanu, I. Mărginean, Ed.Polirom
(501 pag.) A.Neculau, A.Miroiu, D.Potolea 2003
11. Status of Women in Rural Areas M. Voicu, M. Şerban UNDP 2002
(75 pag.) (apariţie 2003)
12. Situaţia femeii în mediul rural M. Voicu, M. Şerban UNDP 2002
(75 pag.) (apariţie 2003)

3
13. Clasele sociale în România L. Urse CIDE Anale
(106 p.) nr.3/2002
(apărut în 2003)
14. Starea societăţii româneşti, vol.II, Cătălin Zamfir, I.Bădescu, Ed.Universităţii
Congresul de sociologie, sept.2003 F.Chipea, I.Mărginean, C. Doboş, Oradea
(310 pag.) C.D. Rădulescu, ş.a.
15. Strada între fascinaţie şi servitute S. Cace , D.S. Costin, T.M.Alexiu, UNICEF 2003
(189 pag.) D.Crângaşu, C.Luca, F.Marin,
G.Neamţu, G.Roman, M.Surdu,
D.Şerban
16. Segregarea romilor în educaţie: M. Surdu Ed. ARVES,
distanţa fizică sau socială? (130 pag.) 2003
17. Desegregationg Roma Schools - A M. Surdu Ed. Arves, 2003
Cost - Benefit Analisyse (31 pag.)
18. Analiza comparativă a finanţării I. Mărginean (coord); D. Arpinte; L. CASPIS, 2002
politicilor sociale România - Ţări în Bălănescu; C. Bădescu; C. Doboş; (apărută în anul
tranziţie - Ţările UE (40 pag.) A. Mihăilescu; S. Preda: M. 2003)
Preotesi; C. Raicu; M. Stanciu; M.
Teodorescu

4. Capitole publicate în monografii în străinătate în anul 2003.


Nr. Titlu de articol carte/studiu Publicaţie/carte Autor
crt.
1. Poverty in Romania: Profile Romania: Poverty Assessment L. Pop
and Trends during the 1995- (2 vol.) World Bank, 2003,
2002 (56 pag.)
2. Protecting the Poor and Romania: Poverty Assessment L. Pop
Vulnerable (48 pag.) (2 vol.) World Bank, 2003,

3. Homeownership Model Housing Policy: An End or a M. Stănculescu


Management improvement and New Beginning? Ed. M. Lux,
Quality Standard Challenges. OSI Budapest, 2003,
Local Government and Housing
in Romania (48 pag.)
4. Country context: Romania Household, Work and M. Stănculescu
(62 pag.) Flexibility Report nr. 2 C.
Wallace HWF Consortium,
2003
5. Survey Report: Romania (13 Household, Work and M. Stănculescu
pag.) Flexibility R.report nr. 3 C.
Wallace HWF Consortium,
2003
6. Government - Donor Relations Toward Country - Led M. Stănculescu
in Romania. Changes and Development. A Multi-Partener
Trends. (13 pag.) Evaluation of the
Comprehensive Development
Framework Findings from Six
Country Case Studies, Bolivia,
Burkina Faso, Ghana, Romania,
Uganda, Vietnam, IBRD, World
Bank Washington USA, 2003,

4
7. Reshaping the Social Social Sciences and Political I. Precupeţu
Landscape in Eastern Europe - Change R Cassling Fragniere G.
the Case of Community (eds) Presses Interuniversitaires
Development in Romania Europeennes, Brussels, 2003,
(16 pag.)

5. Capitole publicate în monografii în ţară în anul 2003.


Nr. Titlul/capitol Publicaţie Autor
crt
1. Copii străzii şi munca (10 pag.) În “Strada între fascinaţie şi servitute” S. Cace
coord.: S. Cace, D.S.Costin, UNICEF,
2003
2. Grupurile şi elemente specifice În “Strada între fascinaţie şi servitute” S. Cace
ale vieţii de grup: “şeful, coord.: S. Cace, D.S.Costin, UNICEF,
producătorii şi tovarăşii” 2003
(7 pag.)
3. Limite şi perspective în În “Strada între fascinaţie şi servitute” S. Cace
recuperarea şi reintegrarea coord.: S. Cace, D.S.Costin, UNICEF,
socială a copiilor străzii 2003
(15 pag.)
4. Discriminarea romilor în justiţie Penal Reform International, 2003 S. Cace
şi sistemul penitenciar din
România (50 pag.)
5. Discrimination against roma in Penal Reform International 2003 S. Cace
Criminal Justice and Prison
Systems in Romania (50 pag.)
6. Coordonate ale politicilor Volum CIDE/INCE “Simpozionul I Mărginean
sociale din România şi internaţional româno-moldovean”,
Republica Moldova Piteşti, 2003
7. Situaţia actuală a consumului Volum CIDE/INCE “Simpozionul M. Stanciu
alimentar al populaţiei din internaţional româno-moldovean”, A. Mihăilescu
România (18 pag.) Piteşti, 2003
8. Instrumente de investigare. Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
Chestionare pentru cadrele continuitate în curriculumul
didactice (9 pag.) învăţământului obligatoriu , vol.1, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.)
9. Chestionare pentru directori Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
(7 pag.) continuitate în curriculumul
învăţământului obligatoriu , vol.1, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.)
10. Chestionare pentru elevii de Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
clasa a IV-a (2 pag.) continuitate în curriculumul
învăţământului obligatoriu , vol.1, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.)
11. Chestionare pentru elevii de Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
clasa a VIII-a (5 pag.) continuitate în curriculumul
învăţământului obligatoriu , vol.1, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.)
12. Ghid pentru evaluarea Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
programelor şi manualelor continuitate în curriculumul
(2 pag.) învăţământului obligatoriu , vol.1, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.)

5
13. Ghid de analiză instituţională Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
(13 pag.) continuitate în curriculumul
învăţământului obligatoriu , vol.1, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.)
14. Instrumente de investigare. Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
Chestionare pentru cadrele continuitate în curriculumul
didactice învăţământului obligatoriu , vol.2, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.) (9
pag.)
15. Chestionare pentru directori Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
continuitate în curriculumul
învăţământului obligatoriu , vol.2, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.) (7
pag.)
16. Chestionare pentru elevii de clasa Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
a IV-a (2 pag.) continuitate în curriculumul
învăţământului obligatoriu , vol.2, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.)
17. Chestionare pentru elevii de clasa Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
a VIII-a (5 pag.) continuitate în curriculumul
învăţământului obligatoriu , vol.2, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.)
18. Ghid pentru evaluarea Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
programelor şi manualelor continuitate în curriculumul
(2 pag.) învăţământului obligatoriu , vol.2, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.)
19. Ghid de analiză instituţională Şcoala la răscruce. Schimbare şi I. Mărginean
(13 pag.) continuitate în curriculumul
învăţământului obligatoriu , vol.2, L.
Vlăsceanu, I. Mărginean ş.a. (coord.)
20. Sărăcia şi sărăcia extremă în Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M.Stănculescu
România (21 pag.) sărăciei extreme şi zonele sărace în
România, 2001, coord. M. Stănculescu,
Ed. Nemira, 2003
21. Tipuri de sărăcie şi tipuri de zone Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M.Stănculescu
sărace (76 pag.) sărăciei extreme şi zonele sărace în
România, 2001, coord. M. Stănculescu,
Ed. Nemira 2003
22. Zonele sărace ca spaţii de locuit Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M. Stănculescu
(36 pag.) sărăciei extreme şi zonele sărace în
România, 2001, coord. M. Stănculescu,
Ed. Nemira, 2003
23. Persoane fără adăpost (21 pag.) Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul Dana Niţulescu
sărăciei extreme şi zonele sărace în
România, 2001, coord. M. Stănculescu,
Ed. Nemira, 2003
24. Munca invizibilă a săracilor din Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M.Stănculescu,
zonele sărace (51 pag.) sărăciei extreme şi zonele sărace în L. Surdu
România, 2001, coord. M. Stănculescu,
Ed. Nemira, 2003

6
25. Strategii de supravieţuire în Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M. Stănculescu
zonele sărace (22 pag.) sărăciei extreme şi zonele sărace în
România, 2001, coord. M.
Stănculescu, Ed. Nemira, 2003

26. Consumul distorsionat al săracilor Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M. Stanciu
din zone sărace (12 pag.) sărăciei extreme şi zonele sărace în
România, 2001, coord. M.
Stănculescu, Ed. Nemira, 2003
27. Sănătatea celor în mizerie Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M. Stănculescu
(20 pag.) sărăciei extreme şi zonele sărace în M. Teodorescu
România, 2001, coord. M. C. Doboş
Stănculescu, Ed. Nemira, 2003
28. Educaţia săracilor din zonele Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M. Stănculescu
sărace (25 pag.) sărăciei extreme şi zonele sărace în L. Stoica
România, 2001, coord. M.
Stănculescu, Ed. Nemira, 2003

29. Familiile din zonele sărace în Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M. Stănculescu
sfera privată (15 pag.) sărăciei extreme şi zonele sărace în L. Surdu
România, 2001, coord. M.
Stănculescu, Ed. Nemira, 2003

30. Culisele zonelor sărace: forme de Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M. Stănculescu
excluziune socială (34 pag.) sărăciei extreme şi zonele sărace în L. Surdu
România, 2001, coord. M.
Stănculescu, Ed. Nemira, 2003

31. Sărăcia subiectivă (9 pag.) Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M. Preoteasa
sărăciei extreme şi zonele sărace în
România, 2001, coord. M.
Stănculescu, Ed. Nemira, 2003
32. Săracii din zonele sărace şi Sărac lipit, caut altă viaţă! Fenomenul M. Stănculescu
instituţiile (55 pag.) sărăciei extreme şi zonele sărace în D. Arpinte,
România, 2001, coord. M. S. Preda
Stănculescu, Ed. Nemira, 2003
33. Direcţii de dezvoltare a Al II.-lea Congres de Sociologie C.Zamfir
sociologiei ca disciplină, sistem Oradea, 11-13 septembrie, 2003
de învăţământ şi profesie (15 pag)
34. Politicile sociale de promovare a Al II-lea Congres de Sociologie N.D. Rădulescu
accesului la educaţie din Oradea, 11-13 septembrie, 2003
perspectiva aderării României la
comunitatea europeană (4 pag.)
35. Sociologia şi cercetarea calităţii Al II-lea Congres de Sociologie I. Mărginean
vieţii (10 pag.) Oradea, 11-13 septembrie, 2003

36. Subfinanţare şi inechitate în Al II-lea Congres de Sociologie C. Doboş


oferirea serviciilor publice de Oradea, 11-13 septembrie, 2003
sănătate în România (14 pag.)
37. Politici familiale în lume şi în Dimensiuni ale cunoaşterii societăţii R. Popescu
România (18 pag.) contemporane D. Batâr (coord.), Ed.
Universităţii L. Blaga, 2002, (apariţie
2003)

7
8
38. Changing Family and Family Globalization, Integration and Social R. Popescu
Policies CEE countries (16 pag.) Development în Central and Eastern
Europe, Psihomedia, 2003, Sbiu, B.
Voicu, H. Rusu (eds.)
39. Housing Policy in Romania in Globalization, Integration and Social A.N. Dan
Transition: between State Development în Central and Eastern M. Dan
Withdrawal and Market Collapse Europe, Psihomedia, 2003, Sbiu, B.
(16 pag.) Voicu, H. Rusu (eds.)
40. Indicatori privind standardul de Indicatorii Mileniului în România A.N. Dan
viaţă şi condiţiile de locuire (coord. M. Preda), UNFPA, 2003
(10 pag.)
41. The Role of the European Union România-Ungaria în procesul de M. Stanciu
în Combating Social Exclusion aderare la UE, volum CIDE/INCE,
(4 pag.) Masă Rotundă 13-14 iunie 2003,
Bucureşti
42. International Circular Migration Globalization, Integration and Social M.
to Spain – A Case Study (16 pag.) Development în Central and Eastern Constantinescu
Europe, Psihomedia, 2003, Sbiu, B.
Voicu, H. Rusu (eds.)
43. Introduction (10 pag.) Globalization, Integration and Social B. Voicu
Development în Central and Eastern M. Voicu
Europe, Psihomedia, 2003, Sbiu, B. H. Rusu
Voicu, H. Rusu (eds.)
44. Volunteering in CEE: one of the Globalization, Integration and Social B. Voicu
missing links? (18 pag.) Development în Central and Eastern M. Voicu
Europe, Psihomedia, 2003, Sbiu, B.
Voicu, H. Rusu (eds.)
45. Prelucrarea datelor (2 pag.) Şcoala la răscruce, L. Vlăsceanu, I. B. Voicu
Mărginean (coord.), Polirom 2002,
(apariţie 2003), (Vol. II)
46. Eşecul şcolar – o realitate a Creativitate pedagogică, Ed. SAM, G. Neagu
învăţământului românesc Bacău 2003 (coord. A. Albu, E.
(25 pag.) Rotaru)
47. Alunecările masive de teren de la Comunicări de Geografie, vol. VI Ed. C. Humă
Haţeg (6 pag.) Univ. Buc, 2002 (apariţie 2003)

48. Calitatea vieţii în mediul rural Dicţionarul Enciclopedic Rural, Ed. G. Socol
(10 pag.) Mica Valahie, Bucureşti, 2003

49. Civilizaţia rurală în perioada Dicţionarul Enciclopedic Rural, Ed. G. Socol


comunistă şi de tranzaţie (14 pag.) Mica Valahie, Bucureşti, 2003

50. Desfiinţarea CAP-urilor şi Dicţionarul Enciclopedic Rural, Ed. G. Socol


refacerea proprietăţii agricole Mica Valahie, Bucureşti, 2003
private (5 pag.)
51. Ferma (exploataţia) familială Dicţionarul Enciclopedic Rural, Ed. G. Socol
(12 pag.) Mica Valahie, Bucureşti, 2003

52. Gospodărie (2 pag.) Dicţionarul Enciclopedic Rural, Ed. G. Socol


Mica Valahie, Bucureşti, 2003

9
53. The Impact of Globalisation on Globalization, Integration and Social S.V.Răduţiu
the Welfare State (9 pag). Development în Central and Eastern
Europe, Psihomedia, 2003, B.Voicu şi
H.Rusu (eds.)
54. Les enjeux communicationnels Conferinţa internaţională francofonă în S.V.Răduţiu
dans une organisation ştiinţele informaţiei şi comunicării,
multiculturelle. Le cas des firmes Bucureşti, 28 iunie-2 iulie 2003
franco-romaine (15 pag.)

6. Articole publicate în străinătate în 2003.


Nr. Titlu de articol carte/studiu Publicaţie/carte Autor
crt.
1. Health for Minorities? Challenges Local Government Brief, Budapest, S. Cace
for the Roma in Romania (3 pag.) 2003, A.M. Preoteasa
2. Domenii de activitate ale ONG- Ion; N. Sali, M. Lascu, Sectorul S. Cace
urilor (10 pag.) neguvernamental din R. Moldova,
Universitatea de Criminologie,
Chişinău, 2003,
3. Beneficiari (10 pag.) Ion; N. Sali, M. Lascu, Sectorul S. Cace
neguvernamental din R. Moldova,
Universitatea de Criminologie,
Chişinău, 2003,
4. The main characteristics of FEANTSA Bulletin no 3/2003 A.N. Dan
Housing Policy in Romania in Brussels,
transition (16 pag.)
5. Romanya`da Islam ve Hristiyan Rev. EMEL nr.4/2003 Ankara M. A. Gârlan
birlikte yasama iliskileri (Relaţii
de convieţuire între Islam şi
Creştinism în România) (15 pag.)
6. The trajectory of post-communist Social policy and administration vol. Dimitri A.
welfare state development: the 37, ISSUE 6, Page 656, December 20 Sotiropoulos,
case of Bulgaria and Romania United Kingdom Ileana Neamţu,
(21 pag.). Maya Stoyanova

7. Articole publicate în ţară în anul 2003.


Nr. Titlu articol/studiu Revista Autor
crt.
1. Obiective ONU privind dezvoltarea umană Revista Calitatea Vieţii, M.Stanciu
la nivel mondial şi poziţia României în Revistă de politici sociale,
clasamentul naţiunilor (15 pag.) nr.1-4, 2002
2. Metodologia de calcul al minimului de trai Revista Calitatea Vieţii, A.Mihăilescu
decent şi de subzistenţă pentru o familie de Revistă de politici sociale,
agricultori (16 pag.) nr.1-4, 2002
3. Despăgubiri datorate familiei în cazul Revista Calitatea Vieţii, I.Mărginean,
accidentelor mortale de muncă (16 pag.) Revistă de politici sociale, A.Mihăilescu,
nr.1-4, 2002 M.Dumitru
4. Egalitate, inegalitate şi roluri tradiţionale. Revista Calitatea Vieţii, M.Voicu
O analiză comparativă a valorilor implicate Revistă de politici sociale,
în legitimarea politicilor de suport pentru nr.1-4, 2002
femei în ţările europene (13 pag.)

10
5. Preocupările de timp liber ale românilor în Revista Calitatea Vieţii, L.Urse
comparaţii internaţionale (13 pag.) Revistă de politici sociale,
nr.1-4, 2002
6. Proiectul de cercetare inernaţională Revista Calitatea Vieţii, M.Voicu,
privind studiul valorilor europene (9 pag.) Revistă de politici sociale, B.Voicu
nr.1-4, 2002
7. Recenzie la cartea: "Dicţionar de politici Revista Calitatea Vieţii, C.Doboş
sociale" (L.M.Pop) (2 pag.) Revistă de politici sociale,
nr.1-4, 2002
8. Recenzie la cartea: "Participarea la Revista Calitatea Vieţii, A.Mihăilescu
educaţie a copiilor romi: probleme, Revistă de politici sociale,
soluţii, actori" (M.Jigău, M.Surdu) (3 nr.1-4, 2002
pag.)
9. Recenzie la cartea: Romania: Local Social Revista Calitatea Vieţii, C. Băjenaru
Services Delivery Study (2 pag.) Revistă de politici sociale,
nr.1-4, 2002
10. Recenzie la cartea: "Capitalism fără Revista Calitatea Vieţii, I.D.Popa
capitalişti. Noua elită conducătoare din Revistă de politici sociale,
Europa de Est" (G.Eyal, I.Szelenyi, nr.1,4 2002
E.Townsley) (2 pag.)
11. Evaluarea serviciilor sociale Holt în Revista Calitatea Vieţii, I.Mărginean,
România (12 pag.) Revistă de politici sociale, A.M.Preoteasa
nr.1, 2003 I.Precupeţu,
R.Popescu
12. Familia tânără în societatea românească Revista Calitatea Vieţii, R.Popescu
(21 pag.) Revistă de politici sociale,
nr.1, 2003
13. Factors affecting household-level Revista Calitatea Vieţii, M.Janowski,
involvement in rural non-farm economic Revistă de politici sociale, A.Bleahu
activities, in two communities in Dolj and nr.1, 2003
Braşov judeţe, Romania (15 pag.)
14. Aspecte globale ale ecologizării urbane şi Revista Calitatea Vieţii, C.Humă,
implicaţii asupra calităţii vieţii (16 pag.) Revistă de politici sociale, D.Chiriac
nr.1, 2003
15. Protecţia socială a persoanelor vârstnice Revista Calitatea Vieţii, A.Bălaşa
în România (14 pag.) Revistă de politici sociale,
nr.1, 2003
16. Premise actuale de excluziune, în Revista Calitatea Vieţii, M.Stanciu
domeniul asistenţei medicale (10 pag.) Revistă de politici sociale,
nr.1, 2003
17. Identificarea problemelor sociale în presa Revista Calitatea Vieţii, G.Neagu
scrisă (16 pag.) Revistă de politici sociale,
nr.1, 2003
18. De la date disparate la o arhivă naţională Revista Calitatea Vieţii, A.Duşa,
de date sociale (10 pag.) Revistă de politici sociale, D.Niţulescu,
nr.1, 2003 M.Dan,
C.Băjenaru
19. Recenzie la cartea : "Impactul socio- Revista Calitatea Vieţii, A.Mihăilescu
economic al fenomenelor naturale Revistă de politici sociale,
dezastruoase - inundaţii, alunecări de nr.1, 2003
teren, secete" (D.Chiriac, M.Moldoveanu,
C.Humă, C.Tudor) (2 pag.)

11
20. Recenzie la cartea: "Şcoala la răscruce. Revista Calitatea Vieţii, G.Neagu
Schimbare şi continuitate în curriculumul Revistă de politici sociale,
învăţământului obligatoriu. Studiu de nr.1, 2003
impact" (L.Vlăsceanu) (2 pag.)
21. Coordonare deschisă a politicilor sociale Revista Calitatea Vieţii, I.Mărginean
în Uniunea Europeană (15 pag.) Revistă de politici sociale,
nr.2, 2003
22. Demografie, ocupare şi consum în spaţiul Revista Calitatea Vieţii, M.Stanciu
european (17 pag.) Revistă de politici sociale,
nr.2, 2003
23. Învăţământul public din România în Revista Calitatea Vieţii, D.C.Rădulescu
secolul al XIX-lea. Evoluţii şi consecinţe Revistă de politici sociale,
(11 pag.) nr.2, 2003
24. Un model centrat pe încrederea în şcoală - Revista Calitatea Vieţii, L.Surdu,
probleme ale unor şcoli din rural (16 pag.) Revistă de politici sociale, M.Surdu
nr.2, 2003
25. Cadrul de viaţă şi calitatea vieţii ţărănimii Revista Calitatea Vieţii, G.Socol
în perioada comunistă (14 pag.) Revistă de politici sociale,
nr.2, 2003
26. Aspecte privind ecologizarea localităţilor Revista Calitatea Vieţii, D.Chiriac,
din România şi implicaţiile acesteia Revistă de politici sociale, C.Humă, S.Cace
asupra calităţii vieţii (22 pag.) nr.2, 2003
27. Prezentarea unei cercetări internaţionale, Revista Calitatea Vieţii, A.M.Preoteasa
cu privire la starea romilor în Europa Revistă de politici sociale,
Centrală şi de Est (6 pag.) nr.2, 2003
28. Cercetătorul ştiinţific în faţa unei noi Revista Calitatea Vieţii, L.Urse
provocări (5 pag.) Revistă de politici sociale,
nr.2, 2003
29. Recenzie la cartea: "Public Spending in Revista Calitatea Vieţii, A.N.Dan
the 20th Century. A Global Perspective" Revistă de politici sociale,
(Tanzi Vito & Schuknecht Ludger) nr.2, 2003
(5 pag.)
30. Recenzie la cartea: "România văzută de la Revista Calitatea Vieţii, Simona Vonica
Bruxelles. 6 ani de corespondenţe Revistă de politici sociale,
europene pentru presa clujeană" (D.Luca) nr.2, 2003
(2 pag.)
31. Problema romilor: o nouă considerare a Rev. de Asistenţă Socială nr. C. Zamfir
relaţiei dintre etnicitate şi modernizare 4-5/2002 (apariţie în 2003)
(9 pag.)
32. Excluziunea şi incluziunea socială, Rev. de Asistenţă Socială nr. C. Zamfir
concepte-cheie ale politicilor sociale 6/2002 (apariţie în 2003)
(4 pag.)
33. Procesul politic în România în tranziţie: o Sociologie Românească, C. Zamfir
explicaţie structurală (26 pag.) nr.1-2/2003
34. Merton şi drumul meu spre sociologie Sociologie Românească, C. Zamfir
(4 pag.) nr.3/2003
35. Direcţii de dezvoltare a sociologiei ca Sociologie Românească, C. Zamfir
disciplină, sistem de învăţământ şi nr.4/2003
profesie (6 pag.)
36. Cercetări cu privire la minoritatea romă Rev. de Asistenţă Socială nr. I. Mărginean;
(10 pag.) 4-5/2002 (apariţie în 2003) S. Cace; A.M.
Preoteasa;
I. Precupeţu

12
37. Implicarea în muncă a copiilor romi Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- S. Cace
(4 pag.) 5/2002 (apariţie în 2003)
38. Strada între fascinaţie şi servitate Rev. de Asistenţă Socială nr. S. Cace;
(sinteză) (5 pag.) 2/2003 D.S. Costin
39. Suportul pentru familie în România în Rev. de Asistenţă Socială nr. R. Popescu
context european (13 pag.) 2/2003
40. Tendinţe în sfera politicilor publice şi Rev. de Asistenţă Socială nr. 3- M. Stanciu
fiscale în spaţiul european actual (6 4/2003
pag.)
41. Implicarea actorilor sociali comunitari Jurnalul practicilor pozitive S. Cace
în prevenirea şi eliminarea celor mai comunitare nr. 1-2/2002 (apărut în
grave forme ale muncii copiilor în 2003)
comunităţile de tomi (13 pag.)
42. Relaţia ONG-urilor cu administraţia Jurnalul practicilor pozitive S. Cace
centrală şi administraţia locală (4 pag.) comunitare nr. 1-2/2002 (apărut în
2003)
43. Servicii comunitare pentru integrarea Jurnalul practicilor pozitive S. Cace
socio-profesională a comunitare nr. 3-4/2002 (apărut în
adolescenţilor/tinerilor (9 pag.) 2003)
44. Consideraţii metodologice asupra Rev. Jurnalism şi ştiinţele L. Surdu
cercetării calitative - focus grup şi comunicării nr. 2/2003
metoda Delphi (12 pag.)
45. Vârstnicii în atenţia politicilor sociale Revista Obiectiv nr.3/2003 A. Bălaşa
(3 pag.)
46. Raymond Boudon Etudes sur les Sociologie românească nr. Gh. Socol
sociolognes classiques (2 pag.) 1-3/2003
47. Corupţia percepută (3 pag.) Barometrul de Opinie Publică M.Stănculescu
FSD, Mai 2003
48. Baromestrul de Opinie Publică (2 pag.) Baromestrul de Opinie Publică M.Stănculescu
FSD, Noiembrie 2003
49. Violenţa în Familie (45 pag.) Centrul de parteneriat şi Egalitate, M. Stănculescu
Noiembrie 2003
50. Hărţuire sexuală (9 pag.) Centrul de Parteneriat şi Egalitate, M.Stănculescu
Noiembrie 2003

51. Anexele tehnice (5 pag.) Centrul de Parteneriat şi Egalitate, M.Stănculescu


Noiembrie 2003

52. Aspecte metodologice ale determinării Rev. de Asistenţă Socială nr. S. Ilie
sărăciei în România (8 pag.) 3-4/2003
53. Testarea deplasării unor estimatori Rev. Studii şi Cercetări de Calcul Şt. Ştefănescu
(12 pag.) Economic şi Cibernetica
Economică nr. 1/2003
54. Asupra unei proceduri Monte Carlo Rev. Studii şi Cercetări de Calcul Şt. Ştefănescu
pentru estimarea sumelor (12 pag.) Economic şi Cibernetica
Economică nr. 2/2003
55. Proiectarea unor indicatori de tip Rev. Studii şi Cercetări de Calcul Şt. Ştefănescu
medie (9 pag.) Economic şi Cibernetica
Economică nr. 3/2003
56. Asupra raportului dintre relaţia de Rev. Studii şi Cercetări de Calcul Şt. Ştefănescu
independenţă şi corelaţia Pearson Economic şi Cibernetica
(8 pag.) Economică nr. 4/2003

13
57. On a Weillbull bivariate distribution Computation and Economic Şt. Ştefănescu
Economic (10 pag.) Cybernetics Studies and Research
no 1-4/2003
58. On the maximum - likelihood Analele Universităţii din Bucureşti Şt. Ştefănescu
estimation of the two parameters for nr.3/2002 (apare în decembrie
weibull model (10 pag.) 2003)
59. Servicii comunitare pentru copii aflaţi Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- S. Preda
în dificultate (1 pag.) 5/2002 (apariţie în 2003)
60. Romii în România (1 pag.) Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- S. Preda
5/2002 (apariţie în 2003)
61. Îmbunătăţirea situaţiei romilor (1 pag.) Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- S. Preda
5/2002 (apariţie în 2003)
62. Ţiganii în istoria României (1 pag.) Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- C. Tudor
5/2002 (apariţie în 2003)
63. Istoria ţiganilor - origine, specific Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- C. Tudor
limbă (1 pag.) 5/2002 (apariţie în 2003)
64. Stare de impunitate (1 pag.) Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- C. Tudor
5/2002 (apariţie în 2003)
65. Proiecte pentru romii din România Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- C. Tudor
(1 pag.) 5/2002 (apariţie în 2003)
66. Cursul în limba rromani (1 pag.) Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- C. Tudor
5/2002 (apariţie în 2003)
67. Indicatori cu privire la comunităţile de Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- S. Cace
romi din România (1 pag.) 5/2002 (apariţie în 2003)
68. Calitatea vieţii în România (1 pag.) Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- C. Tudor
5/2002 (apariţie în 2003)
69. Participarea la educaţie a copiilor Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- L. Surdu
romi: probleme, soluţii, actori (1 pag.) 5/2002 (apariţie în 2003)
70. Adolescenţii şi toxicomania (1 pag.) Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- C. Tudor
5/2002 (apariţie în 2003)
71. Politici sociale, asistenţă socială, Rev. de Asistenţă Socială nr. S. Preda
sociologie, volum omagial Elena 1/2003
Zamfir (1 pag.)
72. Managementul serviciilor de asistenţă Rev. de Asistenţă Socială nr. C. Tudor
psihopedagogică şi socială, Ghod 1/2003
practic (1 pag.)
73. Cadrul juridic şi organizatoric al Rev. de Asistenţă Socială nr. C. Tudor
asistenţei sociale în România (1 pag.) 1/2003
74. Ziua Mondială a Mediului (1 pag.) Rev. de Asistenţă Socială nr. C. Tudor
1/2003
75. Psihologia vieţii de cuplu (I. Mitrofan, Rev. Sociologie Românească nr. R. Popescu
C. Ciupercă) (20 pag.) 4/2002 (apariţie în 2003)
76. Dezvoltarea societăţii româneşti - Rev. Sociologie Românească nr. R. Popescu
secţiune la Congresul Naţional de 4/2002 (apariţie în 2003)
Sociologie (2 pag.)
77. Vecinătăţi de locuire urbană (19 pag.) Rev. Sociologie Românească nr. R. Popescu
4/2002 (apariţie în 2003)
78. PNUD sprijină Guvernul României în Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- S. Preda
efortul de a îmbunătăţi situaţia romilor 5/2002 (apariţie în 2003)
- interviu cu Soknan Han Yung
(PNUD) (3 pag.)

14
79. Parteneriatul Guvern-ONG-uri- factor Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- S. Preda
de succes în implementarea strategiei 5/2002 (apariţie în 2003)
de îmbunătăţire a situaţiei romilor -
interviu cu Dan Jurcan (MIP) (8 pag.)
80. Romii trebuie să devină independenţi Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- S. Preda
din punct de vedere economic şi nu 5/2002 (apariţie în 2003)
asistaţi social - interviu cu Ivan
Gheorghe (ONR) (2 pag.)
81. Implicarea instituţiilor, voinţa politică Rev. de Asistenţă Socială nr. 4- S. Preda
şi dialogul pot asigura succesul 5/2002 (apariţie în 2003)
implementării strategiei pentru romi -
interviu cu M. Ionescu (ONR) (6 pag.)
82. Prevenirea şi combaterea Rev. de Asistenţă Socială nr. S. Preda
marginalizării sociale - telul comun 6/2002 (apariţie în 2003)
pentru toate ţările Europei - interviu cu
H. Puwak (MIE) (3 pag.)
83. Un primar preocupat de problemele Rev. de Asistenţă Socială nr. 1/ S. Preda
sociale ale cetăţenilor - interviu cu 2003
Nicolae Onţanu (primar sector 2
Bucureştu) (4 pag.)
84. Sistemul integrat de servicii de Rev. de Asistenţă Socială nr. S. Preda
protecţie şi asistenţă socială al 1/2003 (apariţie în 2003) C. Tudor
sectorului 2 Bucureşti - interviu cu M.
Georgescu (DPS sector 2 Bucureşti)
(8 pag.)
85. Spre o nouă arhitectură a inegalităţii Rev. Sociologie Românească nr. A.D. Dan
sociale (12 pag.) 1/2003
86. Teorii ale migraţiei internaţionale (I) Rev. Sociologie Românească M.
(22 pag.) nr. 3-4/2002 Constantinescu
87. Despre diferenţe - între toleranţă şi Romanothan nr. 6-10/2001m M.
prejudecăţi (11 pag.) 2002, Ed. CRPPAA (apariţie în Constantinescu;
2003) M. Voicu
88. Calitatea vieţii în Romania Rev. Sociologie Românească nr. M. Strâmbeanu
(I. Mărginean; A. Bălaşa coord.) 3-4/2002 (apariţie în 2003)
(2 pag.)
89. Tineret, Norme, Valori, Repere pentru Rev. Sociologie Românească nr. M.
o sociologie a tineretului (E. Petre, D. 1-2/2003 Strâmbeanu
banciu, E. Balica) (3 pag.)
90. Dezvoltarea comunitară şi probleme Rev. Sociologie Românească nr. M.
sociale (3 pag.) 4/2003 Strâmbeanu
91. Modele ale comunicării pentru studiul Rev. Observator Cultural nr. M. Strâmbeanu
comunicării de masă (Mc Quail D., 139/2002 (apariţie 2003)
Windahl S) (1 pag.)
92. Calitatea vieţii în România Rev. Observator Cultural nr. M. Strâmbeanu
(I. Mărginean, A. Bălaşa coord.) 161/2003
(2 pag.)
93. Ce mi-e drag nu mi-e urât. O Rev. Observator Cultural nr. M. Strâmbeanu
antropologie a emoţiei (L.T. Ofrim) 157/2003
(2 pag.)
94. Tineret, Norme, Valori, Repere pentru Rev. Observator Cultural nr. M. Strâmbeanu
o sociologie a tineretului (E. Petre, 171/2003
D. Banciu, E. Balica) (2 pag.)

15
95. A New Strategic Architecture at Rev. de Geopolitică, 2003 C. Bădescu
Matalan plc - A Geoeconomic
Perspective (28 pag.)
96. Sisteme de valori ale cetăţenilor şi Rev.Sociologie Românească nr. I. Precupeţu
condiţii socio-economice (7 pag.) 1-2/2003 M. Precupeţu
97. Revista de Sociologie Românească Rev. de Asistenţă Socială nr. S. Preda
(1 pag.) 3-4/2003
98. Raportul Băncii Mondiale de evaluare Rev. de Asistenţă Socială nr. S. Preda
a sărăciei în România (1 pag.) 3-4/2003
99. Sociologia drepturilor omului (1 pag.) Rev. de Asistenţă Socială nr. C. Tudor
3-4/2003
100. Cum să redactăm o lucrare de diplomă Rev. de Asistenţă Socială nr. C. Tudor
(1pag.) 3-4/2003

D I R E C T O R,

Prof.univ.dr.Cătălin Zamfir
Membru corespondent al
Academiei Române

16