Sunteți pe pagina 1din 5

1/13/2021

INCERTITUDINEA
MASURARILOR

Termeni

 Validarea metodei = confirmare prin examinare şi furnizare


de dovezi obiective că au fost îndeplinite cerinţele pentru
o anumită utilizare sau o aplicare intenţionată (SR EN
ISO/CEI 17025:2006).

 Validare (CITAC/EURACHEM):

 procesul prin care laboratorul îşi stabileşte caracteristicile


de performanţă şi limitele metodei şi prin care identifică
factorii care influenţează aceste carcateristici precum şi
gradul de influenţă al acestor factori;
 procesul prin care laboratorul verifică dacă metoda este
adecvată scopului în care va fi utilizată.

Termeni

Precizie = gradul de apropiere a rezultatelor încercărilor, obţinute


în condiţii concrete reglementate (SR ISO 5725-1-2002).

Repetabilitatea = precizia obţinută în condiţii de repetabilitate


(aceeaşi metodă, mostră, persoană, acelaşi aparat/utilaj,
laborator, într-o perioadă scurtă de timp) (SR ISO 5725-1-2002).

Reproductibilitatea = precizia obţinută în condiţiile


reproductibilităţii (aceeaşi metodă, mostră, diferite
aparate/utilaje, laboratoare, persoane) (SR ISO 5725-1-2002).

1
1/13/2021

Termeni

 Fidelitatea intermediară = precizia obţinută în condiţiile


fidelităţii intermediare (aceeaşi mostră, aceeaşi metodă
sau metode diferite, acelaşi aparat/utilaj sau
aparate/utilaje diferite, aceeaşi persoană sau persoane
diferite, în acelaşi laborator) (SR ISO 5725-1-2002).

 Exactitate = gradul de apropiere a valorii medii, obţinută


pe baza unei serii mari de rezultate de încercari, de
valoarea de referinţă (SR ISO 5725-1-2002).

 Liniaritatea = reprezintă capacitatea metodei de a produce


rezultate direct sau indirect proporţionale cu concentraţia
analitului din probă pe un anumit interval de concentraţii.
(SR ISO 8466-1:2011).

Sensibilitatea - raportul variatiei unei indicatii a unui sistem de masurare pe


variatia corespunzatoare a valorii marimii de masurat

Selectivitate - proprietate a unui sistem de masurare ce utilizeaza o procedura


de masurare speificata, in cadrul caruia sistemul furnizeaza valorile masurate
pentru una sau mai multe marimi masurate, astfel ca valorile fiecaruie masurand
sunt independente de alti masuranzi sau de alte marimi din fenomenul, corpul
sau substanta in curs de examinare.

Rezolutia - cea mai mica valoare a marimii masurate care produce o variatie
perceptibila a indicatiei corespunzatoare

Etalon - realizare a definitiei unei marimi date, cu o valoare determinata si o


incertitudine de masurare asociata, utilizata ca referinta.

 Metoda pentru evaluarea si exprimarea


incertitudinii rezultatelor masurarilor trebuie sa fie:
- universala: metoda trebuie sa fie aplicabila
tuturor tipurilor de masurari, tuturor tipurilor de
date de intrare utilizate in metrologie

 sa fie:
- consecventă/(consistentă) intern
- transferabile

2
1/13/2021

2.DEFINIŢII
2.1.Incertitudine = îndoială

Incertitudine a măsurării = îndoială privind validitatea rezultatului


unei măsurări
Incertitudinea măsurării = parametru asociat rezultatului unei
măsurări care caracterizează dispersia valorilor (s2) care poate fi
atribuite în mod rezonabil măsurandului
- parametrul poate fi de exemplu abaterea standard sau jumătatea
intervalului de incredere

Incertitudinea este şi :
- o măsură a erorilor posibile în estimarea valorii măsurandului ca
urmare a rezultatului măsurării.
- o estimare ce caracterizează domeniul de valori de care valoarea
adevărată a măsurandului este legată

Termeni specifici

Incertitudine standard - incertitudinea unui rezultat


sau a unei măsurări exprimată ca o abatere standard

Evaluare de tip A - metodă de evaluare a


incertitudinii prin analiza statistică a unei serii de
observaţii

Evaluare de tip B - metodă de evaluare a incertitudinii


alta decât analiza statistică a unei serii de
observaţii

Incertitudine standard combinată - incertitudine standard a


rezultatului unei măsurări când rezultatul este obţinut din
valorile unui număr de alte cantităţi egal cu rădăcina
pătrată pozitivă a unei sume de termeni, acestia fiind
varianţa sau covarianţa acestor cantităţi, ponderate în
funcţie de cum rezultatul măsurării variază cu variaţia
acestor cantităţi.
Incertitudine extinsă - mărime definind un interval privind
rezultatul măsurării pe care se aşteaptă să fie cuprinse o
mare parte a distribuţiei valorilor ce pot fi atribuite în mod
rezonabil măsurandului
Factor de acoperire - factor numeric utilizat la multiplicarea
incertitudinii standard combinate pentru a obţine
incertitudinea extinsă (1,96; 2).

3
1/13/2021

 Incertitudinea
Incertitudinea unui rezultat al unei măsurări reflectă lipsa
unei cunoaşteri exacte a valorii măsurandului. Rezultatul
măsurării după efectuarea corecţiilor pentru efectele
sistemetice cunoscute este încă estimat de valoarea
măsurării datorită erorilor aleatoare şi imperfecţiunea
corecţiilor efectuate.
În practică sursele de incertitudine posibile include:
a) definirea incompletă a măsurandului
b) definirea imperfectă a măsurandului
c) eşantioane nereprezentative ale măsurandului definit
d) cunoaşterea neadecvată a efectului condiţiilor de mediu
asupra măsurării sau măsurarea imperfectă a condiţiilor de
mediu
e) eroarea de paralaxă la citirea instrumentelor analogice

f) rezoluţia finită a instrumentelor sau a pragul de


discrimnare
g) valorile inexacte ale etaloanelor sau a materialelor de
referinţă
h) valorile inexacte ale constantelor şi a altor parametri
obţinuţi de la surse exterioareşi utilizate în algoritmul de
calcul al datelor
i) aproximări şi prezumţii incorporate în metoda de
măsurare sau procedură
j) variaţii în observaţiile repetate ale măsurandului în
condiţii aparent identice.

Incertitudinea evaluată prin metode de tip A nu acoperă


termenul de aleator iar cea evaluată prin metode de tip B
pe cel de sistematic şi ele se pot compensa.

Determinarea incertitudinii

 Să se calculeze incertitudinea ,u, a unei metode stiind


ca balanta are 1% eroare, baloanele cotate 8%, metoda
de esantionare 3%, operatorul 11% si biureta 4%.
 Care este intervalul de variatie al concentratiei
analitului raportată de 32,61 mg/kg ?
 32,61±4,37 mg/kg

Un producator de sticlarie raporteaza că are 95% incredere


ca b.c de 100 ml au o eroare de 0,6 mL. Care este incertitudinea ?

99,4-100,6 ml

4
1/13/2021

Calibarea inversă

conc
mmol/L Raspuns Panta dreptei 2,582
1 3.803
1 3.276
2 5.181
3 6.948
3 8.726
4 10.672
4 8.266
5 13.032
6 15.021
6 16.426

Incertitudine

 Sa se calculeze incertitudinea extinsa la pipetare


cunoscand rezultatele obținute pentru 10 deteminari si
incertitudinea produsă de variatia de temperatura
0,0048 ml si cea cauzata de umezeala relativa 0,0057

m (apa) (g) V (apa) (ml)

1 9.96037 9.98734
2 9.96454 9.99152
3 9.9632 9.99017
4 9.97152 9.99852
5 9.9683 9.99529
6 9.97413 10.00113
7 9.96806 9.99505
8 9.96165 9.98862
9 9.96397 9.99095
10 9.9544 9.98135

S-ar putea să vă placă și