Sunteți pe pagina 1din 1

Câteva aspecte cronologice cu privire la întemeiera mitropoliilor.

         MOLDOVA
- 1359  „descălecarea” lui Bogdan și înființarea statului independent Moldova.
- 1375  începutul domniei lui Petru Mușat;
- 1386 Întemeierea Mitropoliei Moldovei;
- 1400 începutul domniei lui Alexandru cel Bun;
- 26 IULIE 1401 recunoașterea de către Patriarhia Ecumenică a mitropolitului Iosif al Moldovei  cu
reședința la Suceava;
- 1564 mutarea reședinței Mitropoliei Moldovei de la Suceava la Iași, unde se află și astăzi;
     
           ȚARA ROMÂNEASCĂ
- 1330 bătălia de la POSADA, în urma căreia voievodul Basarab I a câștigat independența Țării
Românești;
- 1359  înființarea Mitropoliei Țării Românești de către fiul lui Basarab I, voievodul Nicolae
Alexandru.

           TRANSILVANIA
- sec XII  atestarea documentară a celei mai vechi biserici ortodoxe românești în
localitatea Streisângeorgiu, construită de cneazul Bâlea;
- 1391 Patriarhul Ecumenic pomenea într-un act de arhiereii locali din Transilvania;
- a II-a jumătate a sec. XV atestarea documentară a ierarhului Ioan de Caffa;
- 1497 mentionarea, intr-o diplomă a regelui Matei Corvin, a mitropolitului IOANICHIE;
- 1701 Desființarea Mitropoliei Transilvaniei;
- 1761 reactivarea Bisericii din Transilvania ca episcopie;
- 1864 redobândirea titlului de Mitropolie;