Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi


Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

JOCURI DIDACTICE
CU CONȚINUT MATEMATIC PENTRU
ELEVII CLASELOR I-II-a

Realizat: Cenușa Maria, grupa PP41Z


1. Joc didactic : „Să împodobim bradul” apoi spune: „Eu am împodobit bradul cu o steluță”. Alt elev
va împodobi bradul cu două jucării (globuri) procedând la fel
Scopul jocului: recunoașterea grupelor cu 1, 2, 3 obiecte ca primul. 
și formarea deprinderii de a acționa cu obiectele. Varianta II: Copiii fac o horă în jurul pomului, iar
Sarcina didactica: Să denumească jucăriile și să le aranjeze învățătoarea le dă bulgări de zăpadă. La semnalul ei,
în brad și să formeze grupe de 1-2-3 obiecte. (sună din clopoțel) fiecare copil, pe rând, aruncă un
Continutul matematic: cunoștințe legate de numerație. bulgăre sau doi bulgări de zăpadă, spunând în ordine
Reguli de joc: Copilul numit să împodobească bradul, alege câți bulgări a aruncat. Apoi prinși în horă, cântă:
atâtea jucării câte îi indică învățătoarea (una sau două). „Brăduleț, brăduț drăguț,
Jucăriile sunt așezate în brad de același copil, utilizându-se Noi în clasă te-am adus,
numeralele cardinale unu (un) și doi, una (o) și două. Cu toții te-împodobim,
Elemente de joc: împodobirea bradului, surpriza, prezența În jurul tău ne învârtim.
lui Moș Crăciun, hora copiilor, interpretarea Și daruri multe noi dorim.”
cântecelului, mânuirea materialelor, sunetul clopoțelului. În finalul jocului Moș Crăciun împarte copiilor câte o
Material didactic: un brăduleț, un părinte îmbrăcat în Moș ciocolată.
Crăciun, un sac cu jucării (ciuperci), globuri, steluțe,
fundițe, etc), bucăți de polyester (bulgări de zăpadă).
Obiective operaționale:
O1. Să denumească obiectele aduse de Moș Crăciun;
O2. Să împodobească bradul cu 1, 2, 3 jucării;
O3. Să selecteze un grup de obiecte în funcție de
cardinalul indicat;
Desfășurarea jocului: Sub formă de surpriză va fi invitat
în sala de clasă Moș Crăciun. Acesta Ie-a adus copiilor un
sac de jucării și un brad. Scoate din sac câte o jucărie și-i
întreabă pe copii cum se numește fiecare. Învățătoarea le
propune elevilor să împodobească bradul. Se numește un
elev care alege din sac o jucărie, o așează în brad, și
2. Joc didactic: jucăriile pregătite în diferite locuri în clasă și
„Mai multe jucării, mai puține” se stabilește unde sunt mai multe, unde sunt mai puține.
Scopul jocului: denumirea corectă a grupelor de Se acoperă în continuare jucăriile așezate în fața copiilor
jucării și compararea lor pe baza percepției globale, și copilul care primește mingea aruncată de învățătoare
utilizând termenii: mai multe, mai puține, dezvoltarea descoperă jucăriile ascunse, le denumește și spune unde
spiritului de observație, stimularea vorbirii, dezvoltarea sunt mai multe, unde sunt mai puține. 
operațiilor gândirii (analiza, sinteza, comparația). Varianta II: Fiecare copil primește câte un jeton pe
Sarcina didactică: să denumească grupe de jucării, să care sunt reprezentate mai multe sau mai puține jucării.
compare grupe de obiecte și să aprecieze global cantitatea. La semnalul sonor (telefon) al educatoarei ridică jetonul
Conținutul jocului: grupe cu „mai multe” obiecte, grupe copiii ce au reprezentate mai multe (sau mai puține)
cu „mai puține” obiecte. jucării.
Regulile jocului: răspunde copilul care primește mingea.
Elemente de joc: aruncarea și prinderea mingii,
surpriza, semnal sonor, mânuirea materialului, aplauze.
Material didactic: grupe de jucării: mașini, avioane,
tractoare, păpuși, minge, jetoane reprezentând mai
multe/mai puține obiecte.
Obiective operaționale:
O1. Să denumească materialul utilizat;
O2. Să compare grupe formate, identificând relații
cantitative existente;
O3. Să utilizeze în exprimare termenii „mai multe”, „mai
putine”.
Desfășurarea jocului: Se prezintă copiilor două grupe
de păpuși (I - 6 păpuși, a II-a - 3 păpuși). Se denumesc
în mod corespunzător – „o grupă cu păpuși multe”,
„o grupă cu păpuși puține”. Se arată copiilor
3.Jocul didactic cu subiect „Licitaţia” Obiectul este vîndut atunci, cînd s-a propus preţul cel mai
Obiective: mare, iar doritori să plătească mai mulţi lei nu se
O1. Consolidarea cunoştinţelor despre licitaţie; înregistrează. Jocul se repetă la dorinţa copiilor.
O2. Familiarizarea cu regulile de comportare la licitaţie;
O3. Formarea abilităţilor de publicitate a calităţilor
obiective ale diferitor mărfuri;
O4. Activizarea interesului şi respectului faţă de profesia
maklerului.
Materialul de joc: Cartonaşe-lei a cîte un leu pînă la
numărul 20. Se aranjează o sală cu toate atributele: masa
maklerului şi ciocănelul. Cercetătorul pregăteşte în
prealabil un asortiment bogat de „mărfuri” confecţionate
de elevi.
Rolurile şi regulile de joc: În cadrul jocului se
evidenţiază rolul maklerului, cumpărătorilor, casierului.
1. Maklerul face publicitate, anunţă preţul prin lovituri de
ciocănel, urmăreşte cine poate cumpăra marfa.
2. Cumpărătorii sînt atenţi la preţ şi ridică cartonaşele
doar atunci cînd doresc şi le permite suma să procure o
„marfă” sau alta.
3. Casierul numără „leii” încasaţi pentru „marfă”.
Vocabular: marfă, licitaţie, publicitate, casier.
Desfăşurarea jocului: Din clasa de elevi se alege
maklerul. Celorlalţi copii li se împart cîte 20 lei.
Maklerul propune pentru vânzare cîte un obiect. Numeşte
preţul iniţial, apoi întreabă cine plăteşte mai mult.
4. Joc didactic „Jocul asemănărilor” stegulețului ridicat de Martinel și le vor așeza pe raftul de
Scopul jocului: dezvoltarea capacității de a aceeași culoare. Verbalizează apoi acțiunea efectuată,
discrimina culorile. specificând caracteristicile (culoarea) jucăriilor.
Sarcina didactică: să identifice culoarea obiectelor. Varianta II: Fiecare copil primește câte un medalion de o
Conținutul jocului: cunoștințele referitoare la culoarea anumită culoare. La semnalul sonor al învățătoarei
obiectelor. (suflă din trompetă) copiii se grupează în funcție de
Reguli de joc: Când Martinel ridică un steguleț de o culoarea medalionului.
anumita culoare, copiii așează jucăriile având culoarea
indicată pe raftul identic colorat.
Elemente de joc: participarea lui Martinel la joc, semnal
sonor, semnal vizual (stegulețe colorate), gruparea
după culoarea medalionului, mânuirea materialului.
Materiale didactice: jucării de diferite culori, ursuleț,
stegulețe colorate, medalioane colorate, trompetă, rafturi
colorate amenajate.
Obiectivele operaționale:
O1. Să denumească culoarea obiectelor (jucăriilor)
prezentate;
O2. Să clasifice obiectele în funcție de culoarea acestora;
O3. Să verbalizeze acțiunile efectuate.
Desfășurarea jocului: Ursulețul Martinel are foarte
multe jucării, dar sunt amestecate și ar vrea să le
ordoneze. Se prezintă copiilor jucăriile ursulețului. În clasă
sunt amenajate niște rafturi diferit colorate (roșu, galben,
verde etc). Copiii vor alege jucăriile de culoarea
5. Joc didactic „La aprozar” fructe şi legume, fişe individuale de lucru.
Scopul jocului: consolidarea deprinderii de a Desfăşurarea jocului: Elevii vor fi împărţiţi în
construi grupe de obiecte după formă; consolidarea două echipe. Ei vor lua pe rând o frunză din
deprinderii de a compara grupe de obiecte şi de a copacul toamnei şi vor rezolva sarcina cerută:
sesiza unele relaţii cantitative; dezvoltatarea 1. Elevii vor grupa fructele şi legumele din aprozar
rapidităţii şi a promtitudinii în gândire. după formă.
Obiective operaţionale: 2. Echipele vor primi câte două grupe de obiecte.
O1. Să constituie mulţimi după unul sau mai multe Aşează în perechi obiectele celor două grupe
criterii date; pentru a aprecia raportul cantitativ dintre acestea.
O2. Să compare mulţimile din punct de vedere 3. Pe panou se aşează o grupă de obiecte. Fiecare
cantitativ, utilizând limbajul matematic elev din cele două echipe aşează pe masă o grupă
corespunzător; care să aibă cu un obiect mai mult sau mai puţin
O3. Să rezolve itemii propuşi în fişa de lucru decât în grupa dată. Coechipierii au voie să se ajute
individuală. între ei. Pentru fiecare sarcină rezolvată corect,
Sarcina didactică: Gruparea obiectelor după echipa va primi din parte Zânei Toamnei o
formă, realizarea corespondenţei între elementele a crizantemă. Cine va avea cele mai multe va câştiga
două mulţimi şi sesizarea diferenței dintre acestea. jocul.
Regulile jocului: Prin vocea învățătoarei, Zâna
Toamnei va indica sarcinile jocului ce vor fi
specificate pe jetoane în formă de frunze ruginii.
Cele două grupe de copii răspund pe rând, fiecare
răspuns corect fiind recompensat cu o crizantemă.
Elemente de joc: prezenţa Zânei Toamnei,
închiderea şi deschiderea ochilor, coroniţe surpriză
de la Zâna Toamnă.
Material didactic: prezenţa Zânei Toamnei,
frunze pe care sunt scrise sarcinile, jetoane cu
fructe şi legume de toamnă, coşul Toamnei plin cu
6. Joc didactic „Furnicuţa harnică” elevul la care s-a oprit cartonaşul îl va arăta tuturor
Scopul jocului: consolidarea deprinderii de a şi va avea sarcina de a aşeza la muşuroi tot atâtea
raporta numărul ca cantitate şi cantitatea la număr; furnicuţe câte arată cifra. Se motivează acţiunea:
verificarea număratului în limitele 1-5; educarea Eu am aşezat la muşuroi 5 furnicuţe pentru că pe
independenţei în acţiune; jeton este cifra 5.
Obiective operaţionale: În continuarea jocului, se vor înlocui semnalele
O1. Să formeze mulţimi cu 1-5 elemente după vizuale cu cele auditive. Elevii vor grupa
criteriul formei; furnicuţele după numărul bătăilor învățătoarei.
O2. Să numere în limitele 1-5 prin încercuire; Varianta II: Copiii primesc săculeţul furnicuţei pe
O3. Să asocieze cifra numărului corespunzător de care îl plimbă din mână în mână. La semnalul
obiecte şi invers. învățătoarei: Stop, copilul la care se află săculeţul îl
O4. Să participe cu plăcere şi interes la activitate. pipăie şi spune câte „boabe” (obiecte) sunt în el.
Sarcina didactică: Raportarea cantităţii la număr
folosind analizatorii: vizual, auditiv, tactil.
Regulile jocului: Învățătoarea va alege un cartonaş
care se va opri la semnalul Stop. Elevul la care s-a
oprit cartonaşul îl arată tuturor pantru că va aşeza
la muşuroi atâtea furnicuţe câte arată cifra de pe
cartonaş sau câte bătăi din palme a auzit.
Elemente de joc: mişcarea, surpriza.
Materialul didactic: cartonaşe cu cifrele de la 1 la
5, siluete furnicuţe, imagine cu un muşuroi,
saculeţul furnicuţei.
Desfăşurarea jocului: Învățătoarea va da drumul
unui cartonaş pe care este scrisă o cifră să circule
de la un elev la altul. La semnalul învățătoarei,
folosind simboluri matematice.
Sarcina didactică: Stabilirea locului unui număr
în şirul numeric; raportarea corectă a numărului la
unitate şi a unuităţii la număr; efectuarea
operaţiilor de adunare şi scădere.
Regulile jocului: Elevul numit de învățătoare va
corecta greşeala şi va primi insigna de detectiv.
Dacă răspunde corect este aplaudat , dacă greşeste
alt elev va corecta greşeala. În a doua parte a
jocului, copilul indicat a fi detectiv va număra
elementele unei mulţimi şi va spune dacă doreşte
să adauge sau să ia un element.
Elemente de joc: ghicirea, aplauzele, întrecerea.
Materialul didactic: cifre, siluete cu oameni de
zăpadă, mături, fulguşori, insigna de detectiv.
Desfăşurarea jocului: Învățătoarea le propune
elevilor să fie detectivi. Ei trebuie să descopere mai
7. Joc didactic „Detectivii” multe mistere.
Scopul jocului: consolidarea deprinderii de a 1) Pe un panou sunt aşezate cifrele în dezordine.
raporta cantitate la număr şi a numărului la Copii trebuie să aşeze cifrele în ordine crescătoare
cantitate; sesizarea locului unui număr în şirul şi apoi descrescătoare.
numeric (limitele 1-10); verificarea deprinderii de a 2) Învățătoarea aşează o cifră pe panou, iar copii
efectua operaţii de adunare şi scădere. afişează vecinii numărului dat;
Obiective operaţionale: 3) învățătoarea aşează două cifre diferite pe panou,
O1. Să numere în limitele 1-5; iar elevii trebuie să aşeze cifrele intermediare.
O2. Să determine locul fiecărui număr în şirul Exemplu: 2 şi 5. Copiii aşează 3 şi 4. Învățătoarea
numeric 1-5 stabilind vecinii, prezintă imagini cu un anumit număr de elemente,
O3. Să rezolve operaţii simple de calcul oral iar elevii vor forma grupe cu tot atâtea, cu un
element mai mult sau cu un element mai puţin . recunoscând semnificaţia simbolurilor aritmetice
Varianta II: Elevul ales detectiv va trebui să caute (+; –; =);
vecinul unui număr şi să formeze o grupă cu tot O3. Să compună şi să descompună un număr.
atâtea elemente câte arată cifra. Apoi va spune dacă Sarcina didactică: Numără crescător şi
doreşte să mai adauge sau să ia un element. descrescător în limitele 1-9; fixarea locului fiecărui
număr în şirul numerelor naturale; efectuarea de
operaţii de calcul matematic în limitele 1-9;
Regulile jocului. Pe rând, câte un elev de la fiecare
echipă va alege câte un plic şi va rezolva sarcina
dată pentru a o ajuta pe Riţa-Veveriţa. Dacă
rezolvă corect primeşte o alună drept recompensă.
Câştigă echipa care a adunat cele mai multe alune.
Elemente de joc: Riţa-Veveriţa, întrecerea.
Materialul didactic: veveriţa, alune, traseul
veveriţei, plicuri, jetoane cu cifre.
Desfăşurarea jocului: Învățătoarea o prezintă pe
Riţa-Veveriţa care este foarte supărată pentru că s-a
rătăcit. Pentru a ajunge la scorbura sa trebuie să
8. Joc didactic „Ajută pe Rița-Veverița” rezolve mai multe sarcini. Este amenajat un traseu
Scopul jocului: consolidarea număratului în pe care execută din loc în loc sarcini. Elevii sunt
limitele 1-9; cunoaşterea locului fiecărui număr în împărţiţi în două echipe. Pe rând, câte un copil de
şirul numerelor naturale; consolidarea deprinderii la fiecare echipă va alege un plic şi va încerca să
de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu una- rezolve sarcina pentru a ajuta veveriţa. Dacă
două unităţi; verificarea capacităţii de a compune şi rezolvă corect primeşte drept recompensă o alună.
descompune un număr dat; În final, va câştiga echipa care a adunat cele mai
Obiective operaţionale: multe alune.
O1. Să raporteze cantitatea la număr, recunoscând Exemple:
şi stabilind vecinii numerelor; 1. Aşează cifrele de la 1 la 9 în ordine crescătoare.
O2. Să efectueze operaţii simple de calcul oral,
2. Aşează cifrele de la 1 la 9 în ordine şirul numeric 1-10.
descrescătoare. Sarcina didactică: Identificarea locului rămas
3. Numără crescător de la 6. liber şi denumirea lui prin intermediul numeralului
4. Numără descrescător de la 8. ordinal.
5. Găseşte vecinul mai mic al lui 9. Regulile jocului: Elevii închid şi deschid ochii
6. Găseşte vecinul mai mare al lui 5. când aud bâzâitul unei albinuţe. Toţi copii trebuie
Câştigă echipa care a adunat cele mai multe alune să ia aceiaşi albinuţă din şirul lor ca cea luată de
în coşuleţ. educatoare şi să spună a câta albinuţă a zburat.
Dacă răspunsul este corect toţi copii se joacă cu
albinuţele imitând zborul lor.
Elemente de joc: închiderea şi deschiderea ochilor,
imitarea zborului albinuţelor.
Material didactic: o imagine pe care sunt
poziţionate cele 10 albine pentru fiecare copil şi
pentru învățătoare, stimulente albinuţe.
Desfăşurarea jocului: Eleii sunt aşezaţi la
măsuţele aranjate în formă de careu, iar în faţa lor
9. Joc didactic „A câta albinuţă a zburat?” este aşezat suportul cu 10 albine. Învățătoarea le
Scopul jocului: folosirea corectă a numeralelor cere copiilor să închidă ochii atunci când aud
cardinale şi ordinale; cunoaşterea locului fiecărui bâzâitul albinei. La semnal, deschid ochii şi spun a
număr în şirul numeric; verificarea cunoştinţelor câta albină a zburat şi ce albină urmează după ea.
despre zilele săptămânii. Apoi este ridicat jetonul cu cifra corespunzătoare
Obiective operaţionale: locului elementului luat. Dacă răspunsul copilului
O1. Să identifice lipsa unui obiect (imagine) dintr- este corect, toţi copiii iau albinuţa respectivă de pe
un şir format, să-l denumească utilizând numeralul suport pentru a imita zborul ei.
ordinal corespunzător respectând acordul verbal În ultima parte a jocului, vor fi aduşi cinci copii în
între numeral şi substantivul care-l însoţeşte; faţa grupei care se vor prezenta, apoi unul se va
O2. Să stabilească vecinii numerelor naturale în ascunde. Ceilalți elevi trebuie să ghicească cine
lipseşte, al câtulea era în şir şi între care copii era găsind mai multe variante. Se motivează aşezarea.
aşezat. În final, toţi elevii vor cânta cântecelul Elemente de joc: surpriza, mişcarea.
„Zum, zum, zum albinuţa mea! Material didactic: cărţi şi jetoane reprezentând
cărţi, imagini pe care sunt desenate două rafturi de
bibliotecă.
Desfăşurarea jocului: Învățătoarea anunţă elevii
că au primit un pachet de la poştă. Ei deschid
pachetul şi descoperă cărţile primite. Acestea
trebuie aşezate în biblioteca clasei alături de
celelalte cărţi. Pe fiecare raft din bibliotecă sunt
aşezate câte 3, 4, 5 sau 6 cărţi. Copilul care va
primi rolul de bibliotecar va completa rafturile în
aşa fel încât pe fiecare să fie câte 7 (8, 9 sau 10)
cărţi. Fiecare bibliotecar va verbaliza acţiunea
efectuată. Exemplu: Pe raft erau cinci cărţi, eu am
aşezat încă două şi acum sunt şapte. Rolul de
bibliotecar va fi primit pe rând de acei copii care
10. Joc didactic „Biblioteca” pot răspunde învățătoarei la o întrebare sau
Scopul jocului: consolidarea capacităţii de a ghicitoare.
compune şi descompune un număr dat; exerasarea Exemple de întrebări: Cum se numeşte povestea
număratului în limitele 1-10. în care ursul îşi pierde coada?
Sarcina didactică: compunerea şi descompunerea Care sunt lunile anopimpului primăvara?
unui număr natural. Câte silabe are cuvântul « matematică »?
Regulile jocului: Elevii-bibliotecari aşează cărţi pe Cu ce sunet începe cuvântul « şase »? etc. 23
raft în aşa fel încât pe fiecare să fie câte 7 (8, 9 sau Varianta II: Fiecare elev primeşte câte 10 jetoane
10). Dacă aşează corect, ei primesc o recompensă. reprezentând cărţi şi o foaie pe care este desenată o
În partea a doua a jocului, ei trebuie să aşeze un bibliotecă cu rafturi. Ei au sarcina de a aşeza cărţile
număr de 7 (8, 9 sau 10) cărţi pe două rafturi pe cele două rafturi, apoi să spună cum le-au
aşezat. Exemplu: Eu am aşezat cele zece cărţi
astfel: şase cărţi pe primul raft şi patru cărţi pe al
doilea raft. Împreună sunt şapte cărţi. Se verifică
prin numărare.

S-ar putea să vă placă și