Sunteți pe pagina 1din 1

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Socletate administratä în sistem dualist


J40/7426/2000
RO 13267213
Capltal social: 4.482.393.310 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250
HIDIROECTCA
Cerere pentru incheierea contractului de furnizare energie electrica - Client casnic

Stimate client,
In vederea facilitäri procesulul de contractare avem rugmintea s completati prezenta cerere i s o trimitei falosind
umätoarele optiuni:

De-mait contractare@hidroele.ctrica.ro
postä, la adresa: Bucuresti, Sector 1, B-ul lon Mihalache, nr. 15-17, Tower Center, et.15

1. Date client:
Nume, Prenume: Mita Octavian- Marian... CNP ..1811027341391 C.l...TR 458806
Judet:..eleorman. Localitate: ...Alexandria.. Strada:....Dunari... Nr..

Bloc.591..Scara:..B.Etaj:...3... Apartament:...36.
E.mail: octavian.mita@gmail.com Telefon:.0770 478 135

2. Loc de consum:
2.1. Judet:.Teleorman.. Localitate:.Alexandria..Strada:..Dunari.
Nr:.. . .Bloc:.591... Scara: . . B . . Etaj: . . 3 . . Apartament: . 3 6 . .
Consum anual estimat
Luna lanuarie Februarie Martie Aprille Mai lunie lulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Cantitate
kWh o
2.2. Judet: . .. Localitate: ***********s******************** Strada:.... *************************** *****

Nr aosaes BlOC... Cara Eta . ApdrLdment.

Consum anualestimat
|Luna lanuarie Februarie Martie Aprilie Mai lunie lulie August Septembrie Octombrie|Noiembrie Decembrie
Cantitate
[KWh]
3. Adresa de corespondenta (daca difera de adresa specificata la pct.1):
Judet: * ***a** 1e**a* *** **a*** **d************** LOCalitate,. . SUrada. .

Bloc:..... Scara: .essessanseu. Etaj: . Apartament . .

4. Documente anexate
Copie dupa actul de identitate Copie dupa actul de proprietate Copie dupa ultima factura de
sau alt document care sa ateste energie electrica
dreptul de folosinta asupra spatiului

Cunoscând dispozijile articolelor din Codul penal cu privire la falsul in declarai _i inscrisuri, precum _i faptul c falsul
sl uzul de fals se pedepsesc cu inchisoarea, declar pe proprie räspundere cã documentele in copie prezentate la
incheierea contractului de fumizare energie electric sunt confome cu originalele.

Data Semnatura A***