Sunteți pe pagina 1din 4

Banii de cont.

Multiplicarea creditelor
Multiplicarea creditelor reprezintă o caracteristică aparte a banilor de cont şi se manifestă prin apariţia
unei cantităţi suplimentare de monedă fără emisiune monetară propriu-zisă.
Un agent economic X cumpără mărfuri de la agentul economic Y în sumă de 100 mii lei, pe care nu le
plăteşte la data primirii mărfurilor. Cei doi agenţi economici au cont deschis la aceeaşi bancă. Situaţia
bilanţieră pentru cei doi agenţi economici şi pentru bancă în acest moment se prezintă astfel:

– mii. lei – – mii. lei –


X Y
Mărfuri 100 Datorii Y 100 Creanţă X 100 Profit 100
Total 100 Total 100 Total 100 Total 100

– mii. lei –
Banca
Lichidităţi 100 Depozite populaţie şi agenţi 100
economici
Total 100 Total 100

Agentul economic X împrumută de la banca sa 100 mii lei pentru a plăti mărfurile cumpărate de la agentul
economic Y (pe care le şi plăteşte prin virament). Situaţia bilanţieră în acest moment se prezintă astfel:

– mii. lei – – mii. lei –


X Y
Mărfuri 100 Datorie 100 Lichidităţiîn cont 100 Profit 100
bancă labancă

– mii. lei –
Banca
Lichidităţi 100 Depozite populaţie şi agenţi 100
economici
Credit acordat către X 100 Depozit (cont curent) al Y 100
Total 200 Total 200

Se constată multiplicarea creditului (creditul se transformă în depozit şi invers) şi se poate continua


această demonstraţie, extinzând exemplul asupra altor agenţi economici şi altor bănci. Multiplicarea
banilor de cont se urmăreşte la nivelul pasivului tuturor băncilor comerciale ale unui sistem bancar
(dintr-o ţară).
Multiplicarea creditelor este limitată, însă, de nivelul rezervei minime obligatorii pe care băncile
comerciale trebuie să o constituie la banca centrală. Practic, multiplicarea creditelor este invers

1
proporţională cu rezerva minimă obligatorie. În exemplul anterior, considerând o rezervă minimă
obligatorie de 20%, situaţia iniţială a băncii era următoarea:
Banca – mii. lei –
RMO 20 Depozite populaţie şi agenţi 100
economici
Lichidităţi 80
Total 100 Total 100
Creditul pe care banca îl putea acorda este doar de 80 mii lei, iar situaţia băncii după acordarea
creditului către agentul economic X era următoarea:
– mii. lei –
Banca
RMO 20 Depozite populaţie şi agenţi 100
Lichidităţi 80 economici
Credit acordat către X 80 Depozit (cont curent) al Y 80
Total 180 Total 180

1) Pornind de la un depozit iniţial constituit la o bancă comercială de către o persoană fizică de 100 mii
lei şi ştiind că rezerva minimă obligatorie pentru băncile comerciale este 20%, să se calculeze
multiplicatorul creditelor şi depozitul final la care se poate ajunge.
1
M c=
RMO

unde:
Mc – multiplicatorul creditelor;
R – rezerva minimă obligatorie;
Di – depozit iniţial;
Df – depozit final;
– mii. lei –

Total Di RMO Credite


100 20 80
80 16 64
64 12,8 51,2
51,2 ... ...
... ... ...
500

1 1
M c= = =5
RMO 20

Deci depozitul iniţial se poate multiplica de 5 ori.


Multiplicarea creditelor mai este limitată şi de solicitările de numerar ale agenţilor economici
beneficiari de credite (transformarea în numerar pentru a face faţă cheltuielilor lor curente).

2) Considerând că solicitarea medie de numerar a beneficiarilor de credite bancare este de 30% şi luând
în calcul datele problemei precedente, să se calculeze multiplicatorul creditelor şi depozitul final la care
se poate ajunge.
2
1
M c=
1− (1− N )(1− RMO )

unde:
N – retragere medie de numerar;
– mii. lei –
Di RMO Credite N
100 20 80
80-24 56 11,2 44,8
44,8-
31,36 ... ... ...
13,44
... ... ... ... ...
Total 227

Deci depozitul final la care se poate ajunge este de 227 mii lei.
Multiplicatorul creditelor indică maximul masei monetare ce poate fi creată de către băncile comerciale
ca răspuns la cererea de credite manifestată de agenţii economii, care a fost neglijată în această fază a
multiplicării banilor de cont.

Probleme propuse
1. Să se calculeze depozitul final/masa monetară, pornind de la un depozit inițial provenind din
afara sistemului bancar în sumă de 100.000 lei și o rezervă minimă obligatorie de 10%;
rezolvați aceeași problemă luând în calcul și o retragere medie de numerar de 40%.
2. Banca Centrală a României a stabilit nivelul rezervelor minime obligatorii la nivelul de 15%
pentru lei și de 25% pentru valută, nivelul depozitelor inițiale în lei din cadrul sistemului bancar
sunt de 50 mii lei, iar cele în valută de 500 mii euro. Care va fi valoarea maximă a
depozitelor/masa monetară finală?
3. Pe baza datelor privind nivelul RMO lei/valută în ultimii 5 ani (2016-2020) colectate într-un
tabel (www.bnro.ro ), să se realizeze reprezentarea grafică a evoluției RMO pentru această
perioadă.

3
4